The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TUTORIAL M6 KUMPULAN 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ainin23-1657, 2022-04-23 07:12:37

test

TUTORIAL M6 KUMPULAN 1

KUMPULAN 1

GKEB1072 : KEMAHIRAN BELAJAR

Nama ahli kumpulan :
1) Muhammad Zulhazwan Bin Mohd Rasip

2) Nur Eliyana Binti Mahidan
3) Hilda Anak Johnny

4) Ainin Athirah Binti Jamal
5) Nur Farisha Dhamirah Binti Khairul Anwar

6) Edwina Anak Edmond Sumping


Tutorial :
Jelaskan bagaimana pelbagai jenis
kemahiran berfikir dan kemahiran

kritis ini boleh membantu guru
dalam menghasilkan pengajaran

dan pembelajaran yang lebih
berkesan.


APAKAH ITU KEMAHIRAN
BERFIKIR & KRITIS ?

Kemahiran berfikir bertujuan untuk mencari makna.
Menurut John Dewey, berfikir merupakan operasi yang
menggunakan fakta-fakta yang sedia ada untuk
mencadangkan fakta-fakta yang lain supaya fakta baru
dapat dipercayai berdasarkan fakta yang sedia ada.
Manakala menurut Beyer pula berfikir sebagai manipulasi
input deria dan persepsi yang diingat kembali secara
mental untuk membentuk pemikiran, sebab atau
keputusan.
Kemahiran berfikir kritis ialah kebolehan untuk menilai
munasabah sesuatu idea dan dan bersifat evaluatif.


1) membantu guru dalam menghasilkan pengajaran dan
pembelajaran yang lebih berkesan dengan
pengaplikasian pelbagai jenis kemahiran berfikir dan
kemahiran kritis.

Contohnya, pengetahuan.

Seorang guru merupakan individu yang
penuh dengan ilmu pengetahuan dan
menjadi panduan kepada para murid dan
pelajar untuk menimba ilmu.

Oleh itu, seorang guru dapat membimbing
para murid dan pelajar dengan mudah
kerana mereka individu yang
berpengetahuan luas.


2) Operasi mental yang terdiri Kognitif meliputi kemahiran
daripada kognitif dan kritis dan kreatif.
metakognitif. Metakognitif terdiri daripada
strategi membuat keputusan
dan strategi menyelesaikan
masalah.


KOGNITIF :
- Dengan adanya pemikiran kognitif, para guru
dapat memikirkan teknik pengajaran yang
menarik dan teratur serta berjalan dengan lancar
semasa sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP)
berlangsung sama ada secara bersemuka atau
secara dalam talian.
-Contohnya, penciptaan slaid powerpoint yang
menarik dengan menggunakan kreativiti guru bagi
menarik perhatian dan fokus para murid dan
pelajar untuk belajar.


METAKOGNITIF :
- metakognitif seorang guru mampu memudahkan sebarang guru membuat
keputusan dan menyelesaikan masalah.
- Contohnya, guru bijak membuat keputusan dengan mempertimbangkan sama
ada seseorang murid atau pelajar layak mendapat markah yang baik untuk
peperiksaan sekolah semasa guru melaksanakan pemarkahan berdasarkan
skema pemarkahan yang betul.
-metakognitif seorang guru juga memudahkan dalam penyelesaian masalah.
-guru dapat menyelesaikan masalah para murid dan pelajar yang kurang faham
terhadap pengajaran guru.
- Contohnya, para guru dengan mudah menjawab pertanyaan para murid dan
pelajar yang kadangkala memajukan pertanyaan yang bertentangan daripada
topik pengajaran dan pembelajaran pada masa itu.


Prihatin agar mereka tidak
tertinggal daripada ilmu yang
disampaikan kepada mereka. .

Contohnya, dari pemikiran bijak, para guru 3) Dari segi sikap, para guru bersikap
sentiasa menilai perkembangan prestasi prihatin terhadap para murid dan
para murid dan pelajar dalam pembelajaran pelajar..
bagi mengesan, membimbing dan memberi
perhatian yang lebih kepada para murid dan
pelajar yang lemah tersebut.


kesimpulan kemahiran berfikir dan kemahiran
kritis ini perlu ada dalam seorang
guru bagi pelaksanaan pengajaran
dan pembelajaran yang berkesan
untuk melahirkan generasi yang
bijak pandai seiring dengan
kemajuan pendidikan.


SEKIAN, TERIMA
KASIH !!!


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PROGRAM GURU PENYAYANG
Next Book
etika