The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hazrie, 2019-05-14 00:48:44

LAPORAN TAHUNAN

LAPORAN TAHUNAN

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA
SURAT
1 Isi Kandungan
2 Pengenalan I — III

PENGENALAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap
kehahmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

PROFIL SEKOLAH

Nama Sekolah : SMK (BM) SARATOK

Alamat Sekolah : SMK (BM) SARATOK,
BATU 1, BANDAR SARATOK,
95407 SARATOK,
SARAWAK.

Alamat Surat-Menyurat : PETI SURAT 51, 95407 SARATOK, SARAWAK

No Telefon : 083-436216

No Fax : 083-438567

Email : [email protected]/[email protected]

VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

SLOGAN SEKOLAH

“Datang Dengan Harapan Pulang Dengan Kejayaan”

MOTTO SEKOLAH

BERILMU - BERIMAN - BERSATU

OBJEKTIF SEKOLAH

SMK (BM) Saratok mempunyai 4 objektif dalam membawa Visi dan Misi KPM iaitu :-

 Mendidik pelajar dengan keperibadian mulia
 Membekalkan ilmu yang memenuhi tuntutan duniawi dan ukhrawi
 Memperkembangkan potensi pelajar dari segi minat, kreativiti, sahsiah dan

kepimpinan

 Memberi peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang

ilmu dalam dan luar negara

FALSAFAH DAN NILAI

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dijadikan panduan dalam membina
Falsafah Sekolah maka sekolah ini telah menjadikan Guru Berprestasi Pelajar Bestari sebagai
Falsafah sekolah.

Sementara Nilai sekolah pula dibentuk selari dengan pembangunan potensi murid dan
keperibadian mulia modal insan iaitu usaha yang terancang, terkawal dan berterusan berasaskan
panduan ilmu, sahsiah dan iman serta budaya dan suasana pembelajaran yang sempurna ke arah
melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan, seimbang, cemerlang, berakhlak mulia, bertaqwa
dan bertanggungjawab untuk mengamalkan cara hidup yang sejahtera serta mampu memberi
sumbangan yang bermanafaat kepada diri, keluarga, bangsa dan negara.

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga SMK (BM) Saratok dengan penuh tekad dan kejujuran berikrar dan berjanji
akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :-

 Memastikan perkembangan secara menyeluruh setiap pelajar selaras dengan

kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan

 Memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar dijaga di kawasan sekolah.
 Memastikan keindahan, kebersihan dan kesesuaian suasana sekolah untuk

meningkatkan keberkesanan proses pendidikan

 Memastikan guru dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) sentiasa memberi

perkhidmatan yang terbaik, cekap dan berkesan

 Memastikan staf diberi peluang dan pendedahan untuk meningkatkan tahap

profesionalisme masing-masing

 Menguruskan hal perjawatan, emolumen dan perkhidmatan peribadi setiap pegawai

serta merta

 Memastikan semua bil diproses dalam tempoh satu bulan dari tarikh penerimaan
 Mempertingkatkan imej sekolah sebagai institusi pendidikan yang cemerlang
 Memastikan semua kakitangan sentiasa peka dan responsif terhadap syor, teguran,

kehendak dan keperluan masyarakat, suka dengan sekolah dan sentiasa peka dengan
perubahan, kreatif dan inovatif.

LAGU SEKOLAH

TAJUK LAGU : ANAK BANGSA MAJU

Putera puteri SMK (BM)
Kukuh menjunjung cita-cita murni

Menjadi anak bangsa maju
Akhlak mulia sepanjang masa

Datang dengan harapan,
Pulang dengan kejayaan

Itulah tekad kami
Itulah azam kami
Kami pelajar bestari

Berilmu, Beramal, Berbakti
Pegangan mulia diri

Pada ibubapa Guru dan pertiwi
Kami sentiasa hormati

Cabaran sentiasa menanti
Timur, barat, utara, selatan
Jangan undur berputus asa
Semangat mesti perkasa Semangat mesti perkasa

IKRAR PELAJAR

BAHAWASANYA KAMI,
PELAJAR-PELAJAR SMK (BM) SARATOK
SEBAGAI PELAJAR SEKOLAH BESTARI

DENGAN INI BERIKRAR
AKAN MENJADI ANAK BANGSA MAJU,

BERAKHLAK MULIA,
DAN SENTIASA

MEMBERI SERTA MENUMPUKAN
SEPENUH PERHATIAN

TERHADAP PELAJARAN KAMI.
KAMI BERIKRAR

AKAN SENTIASA TAAT DAN SETIA
KEPADA NEGARA MALAYSIA
YANG KAMI CINTAI.

SEJARAH PENUBUHAN DAN PERKEMBANGAN
SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Bahasa Malaysia atau lebih dikenali sebagai SMK (BM)
Saratok memulakan sejarah perkembangannya sebagai Sekolah Aliran Bahasa Melayu penuh
pada awal bulan Januari 1975. Sekolah ini diasaskan oleh 2 orang tokoh pada mulanya iaitu :

Cikgu Shokeran B. Mohidden.
(Pengetua pertama SMK (BM) Saratok antara 1975 – 1977) dan
Cikgu Yusof B. Arab

Sejak ditubuhkan pada tahun 1975 hingga akhir tahun 1978, sekolah ini tidak mempunyai
bangunan mereka sendiri. Oleh itu, penuntut sulungnya yang seramai 63 orang telah memulakan
dengan 2 buah kelas peralihan dengan bantuan penumpang di Sekolah Rendah Sk Abang Abdul
Rahman, Saratok. Seramai 59 orang pelajar daripada 63 orang pelajar telah menjadi salah satu
kumpulan pertama yang menduduki Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) pada tahun 1978
dan telah mencapai peratus kelulusan membanggakan, iaitu sebanyak 77.96%.

Sekolah ini telah dianugerahi Sijil Keputusan SRP Terbaik bagi Sekolah-Sekolah
Menengah Sarawak Gred C 1978 sempena Perayaan Hari Guru 1979.

Pada 1 September 1977, kerja-kerja pembinaan bangunan sekolah di tapak seluas 26 ekar
telah dimulakan. syarikat pembinaannya pada masa itu, iaitu Wong Ka Teck @ Son
Construction Company telah diberikan tanggungjawab untuk menyiapkan projek bernilai rm 3.4
juta ini. Pada 1 januari 1979, kerja-kerja pembinaan telah siap dilaksanakan.

Pada tahun 1979, hari selasa bersamaan dengan 10 rejab 1399, SMK (BM) Saratok telah
mencatatkan sejarah penting dalam diarinya di mana bangunan barunya telah dibuka dengan
rasminya, oleh Menteri Pelajaran ketika itu, Yang Berhormat Dato’ Musa Bin Hitam.

SMK (BM) Saratok merupakan salah sebuah sekolah yang telah dipilih sebagai salah
sebuah Sekolah Bestari oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menjayakan Projek Rintis
Sekolah Bestari pada tahun 1998.

Pada tahun 2004, sekolah ini telah menjadi Sekolah Bestari sepenuhnya. pada peringkat
permulaan, perlaksanaannya melibatkan semua pelajar tingkatan satu dan empat yang
kesemuanya terdiri daripada 17 kelas. Empat subjek yang terlibat dengan Projek Bestari adalah
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik. Bilik Simulasi Bestari telah diwujudkan
bagi keempat-empat subjek tersebut yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan serta peralatan
teknologi maklumat. Pada tahun 2004 juga, sebuah makmal komputer telah siap dibina sebagai
sebahagian daripada prasarana bestari.

Guru-guru yang terlibat dalam pengendalian Projek Bestari ini juga telah dilengkapi dengan
pelbagai ilmu dan kemahiran dengan mengikuti kursus-kursus dan pendedahan yang meluas
berkenaan pengajaran pembelajaran serta segala perisian yang berkaitan.

Bagi memantapkan lagi urusan Pentadbiran Sekolah, Pejabat Pengetua, Pejabat AM,
Pejabat Penolong Kanan 1, Pejabat HEM dan Bilik Guru, Bilik Ketua Warden dan Penyelia
Asrama Serta Pusat Sumber Sekolah juga telah disediakan yang bertujuan untuk membantu
memudahkan guru dan semua kakitangan dalam pentadbiran dan urusan pengajaran
pembelajaran.

Kebajikan guru serta semua warga sekolah tidak pernah diabaikan. Bilik Guru, Bilik Kelas
Dan Asrama telah dinaik taraf tahun demi tahun. Tempat letak kereta guru dan kakitangan yang
baru telah siap pembinaannya dan telah dihuni pada tahun tersebut juga. Malahan sebuah surau
sudah disiapkan dan telah pun digunakan oleh warga sekolah.

Di samping itu, pelbagai kemudahan prasarana yang lain dan projek keceriaan atas usaha
PIBG, guru dan pelajar sama ada telah, sedang dan akan dilaksanakan bagi melengkapkan
sekolah ini sebagai institusi pelajaran yang unggul bukan sahaja dalam bidang akademik,
kokurikulum mahupun kerohaniaan.

Sehingga hari ini seramai 12 orang Pengetua telah berkhidmat di SMK (BM) Saratok,
seperti mana yang tersenarai di bawah :

En. Shokeran B. Mohidden ( 1975 – 1977 )
En. Narawi B. Udin ( 1978 – 1982)
En. Jeffery B. Montot ( 1982 – 1986 )
En. Putit B. Ped ( 1986 – 1990 )
En. Awangku Merali B. Pengiran Mohammad ( 1992 – 1994 )
En. Chong Poh Kok ( 1995 )
En. Jali B. Hj. Kenoi ( 1996 )
Tuan Haji Awang Hambali B. Awang Hamdan ( 1996 – 1998 )
Dr. Zulmahari B. Merawi ( 1998 – 2004 )
Tuan Hj. Rahim B. Ibas ( 2002 – 2012)
Tuan Hj. Maseli B. Hj Idi ( 20013 – 2015 )
Puan Naimah Binti Ahmad ( 2016 – hingga sekarang)

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

PN. ROSITA PN. NAIMAH EN. MANGKA
BINTI WAILI BINTI AHMAD @ UNAU ANAK
PENGERUSI KILAT
NAIB PENGERUSI I
EN. WAN NAIB PENGERUSI II
RAHMAT BIN
WAN HOSSEN
TIMBALAN PENGERUSI

UNIT BIMBINGAN
&

KAUNSELING
SETIAUSAHA

PN. MADINA EN. OUI SIEW PN. SETINA PN. ANIZA
BINTI ZULKIFLI HIAN ANAK SANA BINTI YUSOFF

KETUA BIDANG BAHASA KETUA BIDANG SAINS & MATEMATIK KETUA BIDANG KEMANUSIAAN KETUA BIDANG TEKNIK &

V OKASIO NAL

SENARAI NAMA GURU

BIL NAMA NO IC JAN JAWATAN / GRED GRED TARIKH
OPSYEN IKHTISAS SEMASA JWTN LAPOR DI

SMKBM

1 NAIMAH BINTI AHMAD PENGETUA / DG52 DG52 01.01.2016
650327135172 P PRINSIP AKAUN/

PERDAGANGAN

2 WAN RAHMAT BIN WAN 761206135899 L PK1/SEJARAH DG48 DG48 15.01.2018
HOSSEN

3 ROSITA BINTI WAILI 751101135738 PKHEM / PENGAJIAN DG48 DG48 01.01.2011
640915135153 P ISLAM/PEND AL QURAN DG48 DG48 01.01.1997

& AS SUNNAH

4 MANGKA ANAK KILAT @ L PKKK /PEND JASMANI/
UNAU ANAK KILAT PEND KESIHATAN

5 STEPHEN ANAK CEDRIC 630923135285 L GAB / SAINS DG48 DG41 01.01.2011
KADAK

6 SETINA ANAK SANA 750218136086 KB KEMANUSIAAN / DG44 DG44 17.01.2002
781116075288 P GEOGRAFI/ DG44 DG44 18.06.2001
721104135779 DG44 DG44 01.12.2009
770406136161 PEND MORAL DG44 DG41 16.11.2010
730327135236 DG44 DG44 01.01.2008
7 ANIZA BINTI YUSOFF 720913135619 KB VOK & TEK / DG44 DG41 28.12.2006
P PERAKAUNAN/

PERDAGANGAN

8 OUI SIEW HIAN L KB SAINS & MATEMAT-
IK / MATEMATIK

GURU BIMBINGAN &

9 ABANG HAMZAH BIN L KAUNSELING/ BIMB-
ABANG TAR INGAN & KAUNSELING /

PERDAGANGAN

10 MADINA BINTI ZOLKIFLI P KB BAHASA /
PENGAJIAN MELAYU

11 ABANG HAMDANI BIN L GAB / KEMAHIRAN
ABANG ABU BAKAR HIDUP/ PJPK

12 ABANG SARBINI BIN 770124135603 L GAB/ BAHASA MELAYU DG44 DG41 11.6.2018
ABANG MENTARIL

13 COMBET ANAK SUBONG 790710135735 L GAB / PJK DG44 DG41 01.06.2011
710407135713 DG44 DG41 01.01.1997
14 DANIEL AK EMBIE 680303135183 L GAB / BAHASA MELAYU DG44
DG41 01.01.2011
15 HAMZAH BIN ELI 850520135744 L GURU CEMERLANG DG44
MATEMATIK / KH

16 DEPHY ANAK JANGGAU@ P GAB / BAHASA DG41 12.01.2009
NYANGGAU INGGERIS

17 MARGARET JESIE AK 770521135236 P GAB / BAHASA MELAYU DG44 DG41 03.01.2008
FORESTER

18 MOHAMAD HAFIZI BIN 850815135557 L GAB / MATEMATIK/ DG44 DG41 12.01.2009
HAJI BOILI KIMIA DG44 DG41 02.01.2008

19 MOHAMAD NAJIB BIN 820510135815 L GAB/ SAINS /
HAMID MATEMATIK

20 MOHD FAHMI BIN 860129115387 L GAB / BIOLOGI DG44 DG41 26.10.2009
ZAKARIA

21 MUHAMAD ZAKI BIN 800424135377 L GAB / SAINS DG44 DG41 01.12.2009
WAHAB

22 NORLAH BINTI KIPLI 710220136118 P GAB / PENGAJIAN DG44 DG41 01.12.2009
MELAYU

23 RASERI BIN ALAN 760623135983 L GAB / PEND JASMANI DG44 DG41 03.01.2005
DAN KESIHATAN

24 ABANG ABDUL HADI BIN 680328135251 L GAB / PEND JASMANI DG44 DG41 02.05.2003
HJ. ABANG ABU BAKAR DAN KESIHATAN

25 ROHAYAH BT SE'ES 710610135524 P GAB / TEKNOLOGI DAN DG44 DG41 01.01.2011
PENDIDIKAN (KH)

26 ROZI BIN OMAR 721112135701 L GAB / PEND SENI/ SENI DG44 DG41 01.01.2013
HALUS

27 SHAIFUL LIZAN BIN 850501135191 L GAB / MATEMATIK/ DG44 DG41 13.07.2009
SAMSUDDIN KIMIA

28 SHAFRAZ BT SHARUDIN GURU PERPUSTAKAAN DG44 DG41 01.02.2006
29 BENA BT. JAMALI 780720055334 P DAN MEDIA/ PEND DG42 DG41 01.01.2008

JASMANI & KESIHATAN

720405135292 P GAB/PENGAJIAN
MELAYU

30 BETTY LANYAN ANAK 640413136084 P GAB / PERDAGANGAN DG42 DG41 01.01.2008
JALANG

31 CHAI CHOO YIE 730302135117 L GAB/ MATEMATIK/ DG42 DG41 01.01.1997
SAINS

32 GELAU ANAK RAGAI 641101135167 L GAB / BAHASA DG42 DG41 20.01.2008
INGGERIS

33 JAMAAT @ NORMI AK 671020135154 P GAB / PENGAJIAN DG42 DG41 01.12.2001
JUGAH MELAYU

34 JAMURI B. JON GAB / REKA BENTUK DG42 DG41 01.01.1997
720721135059 L DAN TEKNOLOGI

PENDIDIKAN

35 JOSEPH AK UMPAU 660805135783 L GAB/ GEOGRAFI/ DG42 DG41 01.01.1999
PENGAJIAN MELAYU

36 JULINA BINTI ABANG 751213135476 P GAB / MATEMATIK/ DG42 DG41 01.01.2009
BRAHIM PEND KESIHATAN

37 DAYANG DALIMA BINTI 740705135460 P GAB / BAHASA MELAYU DG42 DG41 06.05.2000
ABANG ABDUL LADI

38 MAGDELENE GELANG KILI 590430135582 P GAB / PENGAJIAN DG42 DG41 02.05.1996
AK AMIS MELAYU / SEJARAH

39 MALATI BT ALI HASSAN 721027135360 P GAB / BAHASA MELAYU DG42 DG41 01.01.2008

40 DORIN ANAK RABI 680110135590 P GAB / PENGAJIAN DG42 DG41 01.01.1997
MELAYU/ PEND SENI

41 IRENE BT KHATAN 720224135402 P GAB / KH DG42 DG41 01.11.2002

42 SUSAN AK LAGA 680712135686 P GAB / PENGAJIAN DG42 DG41 07.07.1997
MELAYU

43 NORAINI @ NORANI BINTI 640919135898 P GAB / PENGAJIAN DG42 DG41 15.06.2009
JERAWI MELAYU

44 SIMBAH ANAK ANDREW GAB / REKA BENTUK DG42 DG41 01.11.2002
760423135508 P DAN TEKNOLOGI

PENDIDIKAN RENDAH

45 RAISAH BINTI MATJIN 871028125280 P GPA/ PENGAJIAN AL- DG41 DG41 23.05.2012
QURAN / BAHASA ARAB

46 ABDUL HADI BIN 891007135197 L GAB / GEOGRAFI/ DG41 DG41 01.07.2014
MEREDAN EKONOMI

47 AZIZ ISMAIL BIN SAPAIE 891111135365 L GAB / SEJARAH/ DG41 DG41 01.07.2014
BAHASA MELAYU

48 CLAUDIUS ANAK 860425526551 L GAB / BIOLOGI/ KIMIA DG41 DG41 26.04.2010
BONIFACE

49 HASLINA BINTI JUNAIDI 850310135738 P GAB / PERDAGANGAN DG41 DG41 02.01.2014

50 HASMALIZA BINTI BUJANG 840722135284 P GAB/ SAINS PERTANIAN DG41 DG41 26.01.2010

51 JACQUELINE LAIE ANAK 881015525460 P GAB / PEND KHAS/ DG41 DG41 04.03.2013
WILLIAM BAHASA MELAYU DG41 DG41 02.01.2014

52 JULITA BINTI JUKI GURU PENYELARAS
840625135004 P BESTARI / SAINS

KOMPUTER

53 JOHNNY TIANG KAH HOE 880314525837 L GAB / TESL DG41 DG41 02.05.2013

54 KEMBU ANAK ZALI 830918135148 P GAB / BAHASA IBAN DG41 DG41 02.01.2014

55 NURUL HAFIDFAH BINTI GAB / PENGAJIAN DG41 DG41 17.08.2015
SARBINI 900715137144 P PENDIDIKAN KHAS/

BAHASA MELAYU

56 MICHAEL ANAK DAU 880313135407 L GAB / PENGAJIAN AM DG41 DG41 04.03.2013

57 MOHD ALIFF BIN MOHD 870602035251 L GAB/ KH DG41 DG41 23.05.2012
KAMARUDIN

58 MOHD ARIF QIRANI BIN 870912115089 L GAB/ SEJARAH DG41 DG41 23.05.2012
ZAHRI

59 MUHD ZARUL ZAQUAN BIN 850112035795 L GAB / BAHASA MELAYU DG41 DG41 01.01.2016
SALAHUDDIN

60 NAIMAH BINTI ALI 891210115538 P GAB / PERAKAUNAN / DG41 DG41 01.07.2013
MATEMATIK

61 NIK NORMADIHA BT RAJA 830716035122 P GAB / PERAKAUNAN DG41 DG41 27.06.2011
BERAHIM 870224115034 DG41 DG41 23.05.2012
830221135076 DG41 DG41 02.01.2014
62 NOHHALIZA BINTI AB 850504135330 P GAB / PEND SENI DG41 DG41 23.05.2012
SALAM 850826135018 DG41 DG41 27.09.2010
870612115378 DG41 DG41 07.02.2011
63 NOOR FAZALINA BINTI P GAB / PERDAGANGAN
SAJALI DG41

64 NOOR FAZALIZA BINTI P GAB/ PEND MUZIK/ DG41
SAJALI SEJARAH DG41
DG41
65 NOORYANTY BT P GAB/ KEUSAHAWANAN DG41
SHAMSUDIN DAN PERDAGANGAN DG41
DG41
66 NOR HIDAYAH BINTI P GAB / BIOLOGI / KIMIA DG41
MOHD DG41
DG41
67 NORHAMNI BINTI JUSOH 870105295132 GAB / PERAKAUNAN/ DG41 DG41 19.01.2015
P KEUSAHAWANAN DAN DG41
DG41
PERDAGANAN DG38
DG38
68 NUR ASMA BINIT MOHD 880716035558 P GAB / EKONOMI DG34 DG41 01.07.2014
YUNUS 871128495422 RUMAH TANGGA DG34
830417036184 DG32
69 NURROHMAH BINTI 880309265460 P GAB/ PEND MORAL / DC41 DG41 01.01.2014
WALID 900107115232 PENGAJIAN AM DC41 DG41 20.01.2014
850611135280 DC41 DG41 01.07.2013
70 SITI BAHIAH BINTI FAZI 890106135892 P GAB / KH DC41
DC41
71 SITI FARHANA BINTI P GAB/ PEND MORAL /
ABDUL MUTTALIB BAHASA MELAYU

72 SITI NORBAIZURA BINTI P GAB/ MATEMATIK/ DG41 19.01.2015
CHE RAMLAN PERAKAUNAN

73 SITI RABAAH BINTI P GAB/ BAHASA MELAYU/ DG41 26.10.2009
JARANEE SEJARAH DG41 01.04.2014
DG41 02.01.2014
74 SO KUI MUI P GAB / TESL DG41 23.01.2013
DG41 23.05.2012
75 TIYAH BINTI ATIR 860818135324 P GAB / PEND SENI
880921525935
76 WONG SOON DEE 861028526851 L GAB / BAHASA CINA

77 MOHD KHAIRIL L GPA/ PEND ISLAM/
AMIRRUDDIN BIN RAMLI BAHASA ARAB

78 NUR LIYANA BINTI JARAWI 900529135196 P GPA/PENDIDIKAN ISLAM DG41 01.07.2014
/ PENGAJIAN JAWI

79 NURUL ATTEYA BINTI 880224065400 P GPA/ PEND ISLAM/ DG41 19.01.2015
MOHD RAS PEND MORAL

80 FOREST ANAK PANCHAR 690512135349 L GAB / BAHASA DG41 01.01.2012
MELAYU / GEOGRAFI

81 JAIE BT JAYA 660516135306 P GAB / PENGAJIAN DG41 01.01.1989
620911135000 MELAYU/ PEND SENI
680427135310
82 FREDA MIT ANAK P GAB / KH(SAINS DG41 01.01.1999
ENSIRENG PERTANIAN)/ SAINS

83 ROGAYAH BT MAHRI P GAB / PENGAJIAN DG41 06.12.1994
MELAYU/ PEND SENI

84 JOSEPH AK HARRY 591215135445 L GAB / BAHASA DG41 01.01.1998
INGGERIS/ SEJARAH DG41 24.07.2018
DG41 30.07.2018
85 JOSEPHINE ANAK ANDREW 940217136620 P GBA

86 MORINA BINTI MOHD 890619136532 P GBA
SELIH 911005135340

87 SITI NORIZAN BINTI P GBA DG41 01.08.2018
RADEN P GBA DG41 01.08.2018
L GBA DG41 6.08.2018
88 SITI NORMAH BINTI PAUN 931116135202

89 MOHD NORFAEEZWAN BIN 930204135515
BUANG

BARISAN PERTAMA DUDUK DARI KIRI:

Pn. Dephy, Pn. Rohayah, Pn. Magdelene, Pn. Setina, Pn. Aniza, Pn. Madina, Pn. Rosita Binti Waili, Pn. Naimah Binti Ahmad, En. Wan Rahmat Bin Wan Hossein, En. Mangka @
Unau Anak Kilat, En. Oui Siew Hian, En. Joseph Anak Harry, En. Abang Hamzah, En. Hamzah, Pn Noraini.

BARISAN KEDUA BERDIRI DARI KIRI:

Pn. Norlah, Pn. Rohayah, Pn. Freda Mit, Pn. Nur Nabilah, Pn. Malati, Pn. Margaret, Pn. Nurul Atteya, Pn. Simbah, Pn. Siti Norbaizura, Cik Siti Bahiah, Pn. Jaie, Cik Nor Hidayah,
Cik Nur Liyana, Pn. Dorin, Pn. Shafraz, Pn. Nik Normadiha, Pn. Nurul Hidayah, Cik Tiyah, Pn. Susan, Pn. Irene.

BARISAN KETIGA BERDIRI DARI KIRI:

Pn. Napiah, Pn. Betty, Pn. Jamaat @ Normi, Pn. Bena, Cik Siti Farhana, Pn. So Kui Mui, Pn. Naimah, Cik Lenny Humaira, Cik Kembu, Pn. Nurrohmah, Cik Nohhaliza, Cik Nurul
Hafidfah, Cik Noor Fazaliza, Pn. Jacqueline, Cik Haslina, Cik Norhamni, Pn. Siti Rabaah, Cik Farahana, Pn. Hasmaliza.

BARISAN BELAKANG BERDIRI DARI KIRI:

En. Chai Choo Yie, En. Mohd Khairil Amirruddin, En. Abdul Hadi, En. Mat Dalahan, En. Wong Soon Dee, En. Muhd Zarul Zaquan, En. Mohd Aliff, En. Mohamad Hafizi, En.
Gelau, En. Claudius, En. Shaiful Lizan, En. Mohamad Najib, En. Joseph Anak Umpau, En. Abang Abdul Hadi, En. Jamuri, En. Abang Hamdani, En. Abdulgani, En. Aziz Ismail,
En. Forest, En. Rozi, En. Stephen, Hj Raseri, En. Mohd Fahmi.

SENARAI NAMA AKP

BIL NAMA JAN JAWATAN GRE TARIKH LAPOR DI
D SMK (BM) SARA-
1 ASMAN BIN ABANG L PEMB. PENG. N19 TOK
MURID 01.04.2014
W19 29.04.2013
2 NUR QISTINA HANNANI P PEMB. TADBIR C22 17.04.1990
BINTI MATHEW LINOL (KEW) C22 21.12.2009
N19 06.03.2006
3 DAYANG HAJAR BINTI P PEMB. MAKMAL C19 24.10.2011
ABANG ABAI H11 12.04.1982
N11 16.04.1982
4 GAFARHADI BIN YAMAN L PEMB. MAKMAL C19 20.10.2011
FA29 18.04.2013
5 HALINA BINTI HARMAN P PEM. TADBIR N11 01.01.2001
DOLLAH RENDAH C19 07.09.2012
N19 29.06.2015
6 ISMAH IZZATI BINTI P PEMB. MAKMAL N11 24.04.1982
SAKAWI C22 03.05.2011
N22 2015
7 JOHAHARIFIN BIN SAMAH L PEKERJA AM H11 14.04.1982
RENDAH N19
C22 01.07.2014
8 JUHAINI BIN SELEH L PEMB. AM PEJABAT N26 16.01.2000
N19 16.01.2012
9 MUHAMMAD FAIZUL BIN L PEMB. MAKMAL N19 15.10.2003
BUJANG N14 01.07.2014
17.08.2015
10 MUHAMMAD HAZRIE BIN L PEN. PEG.TEK.
HAMDEN MAKLUMAT

11 NORMAN BIN SALIMAN @ L PEMBANTU AM
SULAIMAN PEJABAT

12 NORSAHRINIZAM BIN L PEMBANTU
SHAR'IE MAKMAL

13 NURHIDAYAH BINTI P PEMBANTU
HAILI TADBIR (P/0)

14 RADZIAH BINTI JAMAHRI P PEMBANTU AM
PEJABAT

15 RAKIAH BINTI SAID P PEMBANTU
MAKMAL

16 SAFIAH BINTI BUSERAH P PENYELIA ASRAMA

17 SAHDAN BIN SUUT L PEKERJA AM
RENDAH

18 TEH JIMIWATI BINTI P PEMBANTU
ADGOT TADBIR (P/0)

19 UMI BIN KARIM L PEMBANTU
MAKMAL

20 HAJI YUNUS BIN HAJI L KETUA PEMBANTU
JULAI TADBIR

21 ZARINA BINTI SALIMAH P PENYELIA ASRAMA

22 ZURIANA AHIM P PEMB. PENG.
MURID (ASR)

23 ALEXANDER ANAK KUDI L PEMBANTU
OPERASI

BARISAN PERTAMA DUDUK DARI KIRI

Pn. Nur Qistina Hannani, Pn. Rakiah, Pn. Dayang Hajar, Pn. Rosita Bint Waili (PK HEM), Pn. Naimah Binti Ahmad (Pengetua),
En. Wan Rahmat Bin Wan Hossein (PK 1), En. Mangka @ Unau Anak Kilat (PK KK), En. Hj Yunus Bin Hj Julai, En. Sahdan.

BARISAN KEDUA BERDIRI DARI KIRI

En. Umi, En. Norsahrinizam, Pn. Safiah, Pn. Radziah, Pn. Ismah Izzati, Pn. Halina, Pn. Zarina, Pn. Teh Jimiwati,
En. Gafarhadi, En. Juhaini, En. Muhammad Faizul, En. Muhammad Hazrie.

UNIT KURIKULUM

CARTA ORGANISASI
PENGURUSAN KURIKULUM

SMK (BM) SARATOK 2018

PN. NAIMAH
BINTI AHMAD

PENGERUSI

EN. WAN
RAHMAT BIN
WAN HOSSEN

TIMBALAN PENGERUSI

PN. ROSITA EN. MANGKA @
BINTI WAILI UNAU ANAK
KILAT
NAIB PENGERUSI I
NAIB PENGERUSI II

PN. SITI PN. NUR ASMA
NORBAIZURA BINTI MOHD
YUNUS
BINTI CHE
RAMLAN PEN. SETIAUSAHA

SETIAUSAHA

AHLI

CIK LENNY PN. HASMALIZA SEMUA KETUA CIK HASLINA SEMUA KETUA CIK NOOR
HUMAIRA BINTI BINTI BUJANG BIDANG BINTI JUNAIDI PANITIA FAZALIZA BINTI
S/U SPM
ZAMUDIN S/U PBS INDUK KETUA BIDANG KETUA PANITIA SAJALI
CIK NORHAMNI
S/U PEPERIKSAAN DALAMAN BINTI JUSOH PN.SHAFRAZ BT S/U PT3 EN. HAMZAH
SHARUDIN BIN ELI
PEN. S/U SPM
GURU MEDIA GURU CEMERLANG

CIK NUR LIYANA EN. ABG HAMZAH PN. SITI RABAAH
BINTI JARAWI BIN ABG TAR BINTI JARANEE

S/U PBS MEN. RENDAH GURU B&K PEN. S/U PT3

CARTA INDUK ORGANISASI
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

SMK (BM) SARATOK 2018

PN. NAIMAH
BINTI AHMAD

PENGERUSI

PN. ROSITA EN. WAN EN. MANGKA @
BINTI WAILI RAHMAT BIN UNAU ANAK
WAN HOSSEN KILAT
(PEMBUDAYA AN & (PAJSK)
PPsi) (PP & PS) NAIB PENGERUSI II

NAIB PENGERUSI I TIMBALAN PENGERUSI • SEMUA GURU PENASIHAT
KO-KURIKULUM
• EN. ABG HAMZAH BIN PENTAKSIRAN SEKOLAH PENTAKSIRAN PUSAT
ABG TAR (PS) (PP) • GURU MENTOR

• CIK FARAHANA BINTI PN. HASMALIZA CIK NOOR
ABDULLAH HASHIM BINTI BUJANG FAZALIZA BINTI
S/U PBS
UNI T BIMBI NGAN & KAUNSELING SAJALI
S/U PT3

CIK NUR LIYANA CIK HASLINA
BINTI JARAWI BINTI JUNAIDI

PEN. S/U PBS S/U SPM

PENJAMINAN KUALITI
(PEMANTAUAN, PENYELARASAN, PENGESANAN,PEMENTORAN)

PN. MADINA EN. OUI SIEW PN. SETINA PN. ANIZA BINTI PN. JULINA BINTI PN. BENA BINTI
BINTI ZULKIFLI HIAN ANAK SANA YUSOFF ABG BRAHIM JAMALI

KETUA BIDANG BAHASA KETUA BIDANG SAINS & M ATEMAT IK KETUA BIDANG KEMANUSIAAN KETUA BIDANG TEKNIK & VOKASIO NA L PENYELARAS TINGKATAN 1 PENYELARAS TINGKATAN 2

CARTA ORGANISASI
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)

SMK (BM) SARATOK 2018

PN. ROSITA PN. NAIMAH EN. MANGKA @
BINTI WAILI BINTI AHMAD UNAU ANAK
PENGERUSI KILAT
NAIB PENGERUSI I
EN. WAN NAIB PENGERUSI II
RAHMAT BIN
WAN HOSSEN
TIMBALAN PENGERUSI

PN. JACQUELINE
LAIE ANAK
WILLIAM

PENYELARAS

CIK NURUL
HAFIDFAH BT

SARBINI
PENOLONG PENYELARAS

PN. ZURIANA
AHIM

PPM

CARTA ORGANISASI
KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)

SMK (BM) SARATOK 2018

PN. NAIMAH
BINTI AHMAD

PENGERUSI

EN. WAN
RAHMAT BIN
WAN HOSSEN

TIMBALAN PENGERUSI

PN. ROSITA EN. MANGKA @
BINTI WAILI UNAU ANAK
KILAT
NAIB PENGERUSI I
NAIB PENGERUSI II

EN. AZIZ ISMAIL EN. HAMZAH
BIN SAPAIE BIN HJ ELI

PENYELARAS I PENYELARAS II

PN.DEPHY ANAK
NYANGGAU @
JINGGAU

PENOLONG PENYELARAS

CIK SITI
FARHANA BINTI

ABDUL

SETIAUSAHA

SEMUA KETUA AHLI SEMUA GURU
BIDANG FASILITATOR
SEMUA KETUA
KETUA BIDANG PANITIA GURU FASILITATOR

KETUA PANITIA

SMK (BM) SARATOK
ANALISA MATA PELAJARAN TINGKATAN T1

UJIAN 1 / SUMATIF 1
TAHUN 2018

Bil Mata Pelajaran Bil Calon AB C D E F Menguasai Tidak GPMP
Menguasai

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU 178 176 2 2 1.1 24 13.6 26 14.8 26 14.8 26 14.8 72 40.9 104 59.09 72 40.91 4.51

2 BAHASA INGGERIS 178 169 9 13 7.7 26 15.4 21 12.4 19 11.2 16 9.47 74 43.8 95 56.21 74 43.79 4.31

3 PENDIDIKAN ISLAM 101 101 0 0 0 4 3.96 15 14.9 19 18.8 31 30.7 32 31.7 69 68.32 32 31.68 4.71

4 SEJARAH 178 174 4 2 1.2 32 18.4 28 16.1 44 25.3 25 14.4 43 24.7 131 75.29 43 24.71 4.07

5 GEOGRAFI 178 176 2 9 5.1 37 21 28 15.9 30 17.1 28 15.9 44 25 132 75 44 25 3.93

6 PENDIDIKAN MORAL 77 76 1 3 4 22 29 22 29 14 18.4 10 13.2 5 6.58 71 93.42 5 6.58 3.28

7 MATEMATIK 178 177 1 5 2.8 14 7.91 22 12.4 20 11.3 23 13 93 52.5 84 47.46 93 52.54 4.81

8 SAINS 178 176 2 0 0 0 0 5 2.84 6 3.41 26 14.8 139 79 37 21.02 139 78.98 5.7

9 BAHASA CINA 15 15 0 0 0 0 0 1 6.67 3 20 3 20 8 53.3 7 46.67 8 53.33 5.2

10 BAHASA IBAN 62 61 1 5 8.2 13 21.3 8 13.1 14 23 11 18 10 16.4 51 83.61 10 16.39 3.7

11 PENDIDIKAN SENI VISUAL 178 177 1 1 0.6 9 5.08 25 14.1 32 18.1 50 28.3 60 33.9 117 66.1 60 33.9 4.7

12 PENDIDIKAN JASMANI & 178 176 2 0 0 0 0 2 1.14 29 16.5 56 31.8 89 50.6 87 49.43 89 50.57 5.32
PENDIDIKAN KESIHATAN

13 ASAS SAINS KOMPUTER 17 16 1 1 6.3 9 56.3 3 18.8 1 6.25 1 6.25 1 6.25 15 93.75 1 6.25 2.69

14 REKA BENTUK & 161 159 2 0 0 3 1.89 17 10.7 30 18.9 48 30.2 61 38.4 98 61.64 61 38.36 4.92
TEKNOLOGI

JUMLAH (mengikut MP dikira GPS 1424 1400 24 37 2.6 162 11.6 174 12.4 212 15.1 238 17 577 41.2 823 58.79 577 41.21 4.56
Sekolah)

SMK (BM) SARATOK
ANALISA MATA PELAJARAN TINGKATAN T2

UJIAN 1 / SUMATIF 1
TAHUN 2018

Bil Mata Pelajaran Bil Calon AB C D E F Menguasai Tidak GPMP
Menguasai
Bil % Bil % Bil % Bil %
Daftar Ambil TH Bil % Bil % 28 13.9 29 14.4 26 12.9 55 27.2 Bil % Bil %
208 202 6 25 12.4 39 19.3 13 6.44 13 6.44 27 13.4 143 70.8
1 BAHASA MELAYU 208 202 6 1 0.5 5 2.48 19 17.8 19 17.8 26 24.3 26 24.3 147 72.77 55 27.23 3.78
110 107 3 4 3.74 13 12.2 23 11.2 59 28.6 59 28.6 52 25.2
2 BAHASA INGGERIS 208 206 2 1 0.49 12 5.83 23 11.2 37 18 47 22.8 52 25.2 59 29.21 143 70.79 5.42
208 206 2 8 3.88 39 18.9 8 8.33 16 16.7 16 16.7 47 49
3 PENDIDIKAN ISLAM 98 96 2 0 0 9 9.38 6 2.9 11 5.31 23 11.1 159 76.8 81 75.7 26 24.3 4.2
208 207 1 2 0.97 6 2.9 10 4.95 13 6.44 21 10.4 155 76.7
4 SEJARAH 208 202 6 0 0 3 1.49 3 15 15 5 25 9 45 154 74.76 52 25.24 4.55
20 20 0 0 0 2 10 10 13.2 23 30.3 13 17.1 23 30.3
5 GEOGRAFI 76 76 0 0 0 7 9.21 23 11.3 29 14.2 19 9.31 57 27.9 154 74.76 52 25.24 4.13
208 204 4 30 14.7 46 22.6
6 PENDIDIKAN MORAL 65 32 53 26.1 35 17.2 30 14.8 49 51.04 47 48.96 4.88

7 MATEMATIK 4 23.5 3 17.7 1 5.88 00 48 23.19 159 76.81 5.53

8 SAINS 32 16.8 39 20.4 25 13.1 36 18.9 47 23.27 155 76.73 5.56

9 BAHASA CINA 171 10.5 247 15.1 273 16.7 710 43.4 11 55 9 45 4.8

10 BAHASA IBAN 53 69.74 23 30.26 4.46

11 PENDIDIKAN SENI VISUAL 147 72.06 57 27.94 3.65

12 PENDIDIKAN JASMANI & 208 203 5 0 0 20 9.85 173 85.22 30 14.78 3.95
PENDIDIKAN KESIHATAN

13 ASAS SAINS KOMPUTER 17 17 0 3 17.7 6 35.3 17 100 0 0 2.59

14 REKA BENTUK & 191 191 0 21 11 38 19.9 155 81.15 36 18.85 3.61
TEKNOLOGI

JUMLAH (mengikut MP dikira GPS 1662 1636 26 65 3.97 170 10.4 926 56.6 710 43.4 4.6

Sekolah)

SMK (BM) SARATOK
ANALISA MATA PELAJARAN TINGKATAN T3

UJIAN 1 / SUMATIF 1
TAHUN 2018

Bil Mata Pelajaran Bil Calon AB C D E F Menguasai Tidak GPMP
Menguasai

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU 202 198 4 5 2.53 12 6.06 19 9.6 24 12.1 44 22.2 94 47.5 104 52.53 94 47.47 4.88

2 BAHASA INGGERIS 202 196 6 0 0 8 4.08 9 4.59 19 9.69 15 7.65 145 74 51 26.02 145 73.98 5.43

3 PENDIDIKAN ISLAM 113 112 1 5 4.46 19 17 31 27.7 27 24.1 16 14.3 14 12.5 98 87.5 14 12.5 3.64

4 SEJARAH 202 201 1 25 12.4 31 15.4 29 14.4 34 16.9 25 12.4 57 28.4 144 71.64 57 28.36 3.87

5 GEOGRAFI 202 202 0 9 4.46 31 15.4 31 15.4 39 19.3 29 14.4 63 31.2 139 68.81 63 31.19 4.17

6 PENDIDIKAN MORAL 89 89 0 1 1.12 9 10.1 19 21.4 17 19.1 20 22.5 23 25.8 66 74.16 23 25.84 4.29

7 MATEMATIK 202 199 3 0 0 5 2.51 2 1.01 4 2.01 10 5.03 178 89.5 21 10.55 178 89.45 5.78

8 SAINS 202 198 4 0 0 3 1.52 7 3.54 9 4.55 31 15.7 148 74.8 50 25.25 148 74.75 5.59

9 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 21 21 0 0 0 7 33.3 5 23.8 5 23.8 4 19.1 0 0 21 100 0 0 3.29

10 KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT 78 78 0 0 0 0 0 3 3.85 4 5.13 26 33.3 45 57.7 33 42.31 45 57.69 5.45

11 KEMAHIRAN HIDUP 3 - PERT 46 42 4 0 0 0 0 2 4.76 3 7.14 13 31 24 57.1 18 42.86 24 57.14 5.4

12 KEMAHIRAN HIDUP 4 57 56 1 1 1.79 3 5.36 9 16.1 8 14.3 10 17.9 25 44.6 31 55.36 25 44.64 4.75

13 BAHASA CINA 18 18 0 0 0 1 5.56 1 5.56 7 38.9 0 0 9 50 9 50 9 50 4.83

14 BAHASA IBAN 69 67 2 0 0 0 0 5 7.46 11 16.4 15 22.4 36 53.7 31 46.27 36 53.73 5.22

15 PENDIDIKAN SENI VISUAL 202 197 5 10 5.08 23 11.7 40 20.3 58 29.4 31 15.7 35 17.8 162 82.23 35 17.77 3.92

16 PENDIDIKAN JASMANI & 202 202 0 0 0 2 0.99 19 9.41 40 19.8 59 29.2 82 40.6 120 59.41 82 40.59 4.99
PENDIDIKAN KESIHATAN

17 SIVIK DAN 202 196 6 3 1.53 81 41.3 54 27.6 20 10.2 21 10.7 17 8.67 179 91.33 17 8.67 3.13
KEWARGANEGARAAN

JUMLAH (mengikut MP dikira GPS 1614 1588 26 45 2.83 120 7.56 153 9.63 194 12.2 238 15 838 52.8 750 47.23 838 52.77 4.87

Sekolah)

SMK (BM) SARATOK
ANALISA MATA PELAJARAN TINGKATAN T4

UJIAN 1 / SUMATIF 1
TAHUN 2018

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus / Tidak
Gagal Layak Sijil GPMP

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU [MA] 179 170 9 5 2.9 8 4.71 10 5.88 13 7.7 8 4.71 14 8.24 14 8.24 9 5.29 21 12.4 68 40 102 60 68 40 6.45

2 BAHASA INGGERIS [MA] 179 170 9 0 0 4 2.35 9 5.29 4 2.4 16 9.41 13 7.65 14 8.24 5 2.94 17 10 88 51.8 82 48.24 88 51.76 7.12

3 PENDIDIKAN ISLAM [MA] 110 100 10 0 0 1 1 3 3 5 5 7 7 11 11 16 16 17 17 18 18 22 22 78 78 22 22 6.62

4 SEJARAH [MA] 179 171 8 2 1.2 2 1.17 3 1.75 5 2.9 15 8.77 18 10.5 13 7.6 13 7.6 13 7.6 87 50.9 84 49.12 87 50.88 7.19

5 GEOGRAFI [MA] 25 23 2 0 0 0 0 2 8.7 0 0 1 4.35 2 8.7 1 4.35 1 4.35 0 0 16 69.6 7 30.43 16 69.57 7.61

6 MATEMATIK [MA] 179 170 9 3 1.8 4 2.35 7 4.12 6 3.5 3 1.76 3 1.76 7 4.12 9 5.29 11 6.47 117 68.8 53 31.18 117 68.82 7.7

7 MATEMATIK TAMBAHAN 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.78 35 97.2 1 2.78 35 97.22 8.97

8 SAINS [MA] 165 157 8 0 0 1 0.64 7 4.46 6 3.8 12 7.64 15 9.55 11 7.01 8 5.1 15 9.55 82 52.2 75 47.77 82 52.23 7.24

9 BIOLOGI 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.14 2 14.3 4 28.6 7 50 7 50 7 50 8.21

10 FIZIK 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.14 1 7.14 1 7.14 1 7.14 2 14.3 8 57.1 6 42.86 8 57.14 7.86

11 KIMIA 14 14 0 0 0 0 0 1 7.14 0 0 3 21.4 3 21.4 3 21.43 1 7.14 0 0 3 21.4 11 78.57 3 21.43 5.79

12 KESUSATERAAN MELAYU [MA] 21 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 10 1 5 3 15 1 5 12 60 8 40 12 60 7.85

13 BAHASA CINA [MA] 7 7 0 0 0 1 14.3 2 28.6 0 0 0 0 0 0 1 14.29 0 0 1 14.3 2 28.6 5 71.43 2 28.57 5.29

14 BAHASA IBAN 17 17 0 0 0 0 0 0 0 1 5.9 2 11.8 1 5.88 8 47.06 3 17.7 1 5.88 1 5.88 16 94.12 1 5.88 6

15 PENDIDIKAN SENI VISUAL [MA] 95 87 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10.3 6 6.9 6 6.9 21 24.1 19 21.8 26 29.9 61 70.11 26 29.89 7.3

16 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 179 171 8 14 8.2 59 34.5 48 28.1 10 5.9 6 3.51 9 5.26 3 1.75 3 1.75 4 2.34 15 8.77 156 91.23 15 8.77 2.69

17 PRINSIP AKAUN 22 22 0 1 4.6 3 13.6 7 31.8 2 9.1 2 9.09 3 13.6 1 4.55 1 4.55 1 4.55 1 4.55 21 95.45 1 4.55 3.45

18 EKONOMI 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 25 1 4.17 3 12.5 14 58.3 10 41.67 14 58.33 8.04

19 PERTANIAN 24 24 0 0 0 1 4.17 0 0 0 0 3 12.5 3 12.5 3 12.5 3 12.5 2 8.33 9 37.5 15 62.5 9 37.5 6.83

20 PENDIDIKAN JASMANI & [MA] 179 168 11 0 0 0 0 0 0 3 1.8 6 3.57 7 4.17 23 13.69 30 17.9 41 24.4 58 34.5 110 65.48 58 34.52 7.54
PENDIDIKAN KESIHATAN

21 PENDIDIKAN MORAL [MA] 69 67 2 0 0 1 1.49 0 0 00 4 5.97 1 1.49 1 1.49 4 5.97 9 13.4 47 70.2 20 29.85 47 70.15 8.22
46 46 0 0 0 1 2.17 1 2.17 4 8.7 3 6.52 4 8.7 9 19.57 10 21.7 4 8.7 10 21.7 36 78.26 10 21.74 6.37
22 PERNIAGAAN 24 24 0000 0 0 0 1 4.2 1 4.17 0 0 4 16.67 1 4.17 3 12.5 14 58.3 10 41.67 14 58.33 7.83
1443 1377 66 11 0.8 27 1.96 52 3.78 47 3.4 91 6.61 100 7.26 121 8.79 113 8.21 146 10.6 669 48.6 562 40.81 669 48.58 7.15
23 SAINS KOMPUTER

JUMLAH (mengikut MP dikira GPS Sekolah)

SMK (BM) SARATOK
ANALISA MATA PELAJARAN TINGKATAN T5

UJIAN 1 / SUMATIF 1
TAHUN 2018

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus / Tidak
Gagal Layak Sijil GPMP

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU [MA] 158 158 0 0 0 0 0 13 8.23 6 3.8 13 8.23 14 8.86 17 10.76 10 6.33 24 15.19 61 38.61 97 61.39 61 38.61 6.83

2 BAHASA INGGERIS [MA] 158 158 0 0 0 3 1.9 3 1.9 4 2.53 7 4.43 11 6.96 16 10.13 12 7.59 13 8.23 89 56.33 69 43.67 89 56.33 7.53

3 PENDIDIKAN ISLAM [MA] 92 90 2 0 0 0 0 4 4.44 11 12.22 10 11.11 7 7.78 10 11.11 9 10 12 13.33 27 30 63 70 27 30 6.42

4 SEJARAH [MA] 158 157 1 0 0 3 1.91 12 7.64 7 4.46 13 8.28 12 7.64 17 10.83 15 9.55 12 7.64 66 42.04 91 57.96 66 42.04 6.73

5 GEOGRAFI [MA] 23 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.55 2 9.09 19 86.36 3 13.64 19 86.36 8.82

6 MATEMATIK [MA] 158 154 4 1 0.7 3 1.95 11 7.14 2 1.3 7 4.55 4 2.6 9 5.84 3 1.95 8 5.19 106 68.83 48 31.17 106 68.83 7.61

7 MATEMATIK TAMBAHAN 32 31 1 0 0 0 0 1 3.23 1 3.23 0 0 0 0 0 0 1 3.23 1 3.23 27 87.1 4 12.9 27 87.1 8.48

8 SAINS [MA] 144 138 6 0 0 1 0.72 6 4.35 2 1.45 5 3.62 8 5.8 22 15.94 11 7.97 13 9.42 70 50.72 68 49.28 70 50.72 7.41

9 BIOLOGI 14 14 0 0 0 0 0 1 7.14 2 14.29 0 0 1 7.14 1 7.14 1 7.14 2 14.29 6 42.86 8 57.14 6 42.86 6.86

10 FIZIK 14 14 0 0 0 0 0 1 7.14 2 14.29 0 0 2 14.29 0 0 5 35.71 0 0 4 28.57 10 71.43 4 28.57 6.36

11 KIMIA 14 14 0 0 0 0 0 1 7.14 0 0 0 0 0 0 1 7.14 1 7.14 1 7.14 10 71.43 4 28.57 10 71.43 8.07

12 KESUSATERAAN MELAYU [MA] 19 19 0 0 0 0 0 1 5.26 0 0 1 5.26 2 10.53 4 21.05 1 5.26 2 10.53 8 42.11 11 57.89 8 42.11 7.11

13 BAHASA CINA [MA] 15 15 0 0 0 0 0 0 0 2 13.33 1 6.67 4 26.67 3 20 2 13.33 0 0 3 20 12 80 3 20 5.93

14 BAHASA IBAN 9 9 0 0 0 0 0 2 22.22 1 11.11 0 0 1 11.11 1 11.11 3 33.33 0 0 1 11.11 8 88.89 1 11.11 5.33

15 PENDIDIKAN SENI VISUAL [MA] 83 77 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.3 6 7.79 14 18.18 19 24.68 24 31.17 13 16.88 64 83.12 13 16.88 7.27

16 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 158 158 0 11 7 46 29.11 37 23.42 10 6.33 15 9.49 9 5.7 12 7.59 7 4.43 3 1.9 8 5.06 150 94.94 8 5.06 2.99

17 PRINSIP AKAUN 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11.11 1 5.56 2 11.11 3 16.67 2 11.11 8 44.44 10 55.56 8 44.44 7.44

18 EKONOMI 21 21 0 0 0 0 0 2 9.52 0 0 1 4.76 1 4.76 1 4.76 3 14.29 1 4.76 12 57.14 9 42.86 12 57.14 7.43

19 PERTANIAN 22 22 0 1 4.6 0 0 1 4.55 1 4.55 4 18.18 2 9.09 2 9.09 2 9.09 2 9.09 7 31.82 15 68.18 7 31.82 6.18

20 PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN 158 157 10 0 4 2.55 2 1.27 1 0.64 5 3.18 3 1.91 8 5.1 10 6.37 11 7.01 113 71.97 44 28.03 113 71.97 8.08
KESIHATAN [MA]

21 PENDIDIKAN MORAL [MA] 66 65 1 0 0 0 0 2 3.08 1 1.54 0 0 0 0 5 7.69 4 6.15 8 12.31 45 69.23 20 30.77 45 69.23 8.22

22 PERNIAGAAN 38 38 0 0 0 0 0 0 0 2 5.26 0 0 1 2.63 4 10.53 7 18.42 4 10.53 20 52.63 18 47.37 20 52.63 7.79

23 SAINS KOMPUTER 17 17 0 0 0 0 0 0 0 1 5.88 2 11.76 2 11.76 4 23.53 2 11.76 1 5.88 5 29.41 12 70.59 5 29.41 6.59

JUMLAH (mengikut MP dikira GPS Sekolah) 1273 1251 22 2 0.2 10 0.8 61 4.88 45 3.6 67 5.36 79 6.31 133 10.63 115 9.19 132 10.55 607 48.52 512 40.93 607 48.52 7.24

SMK (BM) SARATOK
ANALISA MATA PELAJARAN TINGKATAN PERALIHAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2
TAHUN 2018

Tidak

Bil Calon A B C D E F Menguasai Menguasai

Bil Mata Pelajaran Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % GPMP
1 BAHASA MELAYU
2 BAHASA CINA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 2 100 0 0 4
3 AMALAN BAHASA MELAYU
4 BAHASA INGGERIS [P] 2 2 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 1 50 1 50 1 50 4
5 PENDIDIKAN JASMANI [P]
6 PENDIDIKAN SENI [P] 2 2 0 0 0 0 0 1 50 0 0 1 50 0 0 2 100 0 0 4
JUMLAH (mengikut MP dikira GPS Sekolah)
2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 2 100 0 0 4.5

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 1 50 1 50 1 50 5.5

2 2 0 1 50 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 2 100 0 0 2

10 10 0 1 10 1 10 2 20 3 30 2 20 1 10 9 90 1 10 3.7

SMK (BM) SARATOK
ANALISA MATA PELAJARAN TINGKATAN T1
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2

TAHUN 2018

Bil Calon AB C D E F Menguasai Tidak
Menguasai
Bil Mata Pelajaran GPMP

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU 177 171 6 2 1.17 12 7.02 23 13.5 21 12.3 32 18.7 81 47.4 90 52.63 81 47.37 4.82
177 172 5 0 0 4 2.33 5 2.91 10 5.81 25 14.5 128 74.4 44 25.58 128 74.42 5.56
2 BAHASA INGGERIS 101 97 4 0 0 6 6.19 19 19.6 33 34 19 19.6 20 20.6 77 79.38 20 20.62 4.29
177 173 4 0 0 6 3.47 23 13.3 43 24.9 36 20.8 65 37.6 108 62.43 65 37.57 4.76
3 PENDIDIKAN ISLAM 177 173 4 2 1.16 19 11 19 11 49 28.3 32 18.5 52 30.1 121 69.94 52 30.06 4.42
76 75 1 20 26.7 30 40 15 20 4 5.33 3 4 3 4 72 96 3 4 2.32
4 SEJARAH 177 173 4 2 1.16 5 2.89 13 7.51 12 6.94 29 16.8 112 64.7 61 35.26 112 64.74 5.29
177 175 2 0 0 1 0.57 6 3.43 19 10.9 33 18.9 116 66.3 59 33.71 116 66.29 5.47
5 GEOGRAFI 15 15 0 0 0 0 0 3 20 0 0 5 33.3 7 46.7 8 53.33 7 46.67 5.07
60 60 0 2 3.33 6 10 9 15 16 26.7 11 18.3 16 26.7 44 73.33 16 26.67 4.27
6 PENDIDIKAN MORAL 177 174 3 0 0 20 11.5 65 37.4 52 29.9 29 16.7 8 4.6 166 95.4 8 4.6 3.66

7 MATEMATIK 177 168 9 2 1.19 15 8.93 25 14.9 58 34.5 42 25 26 15.5 142 84.52 26 15.48 4.2

8 SAINS 16 16 0 5 31.3 8 50 1 6.25 1 6.25 1 6.25 0 0 16 100 0 0 2.06
161 159 2 0 0 0 0 2 1.26 14 8.81 50 31.5 93 58.5 66 41.51 93 58.49 5.47
9 BAHASA CINA
1415 1384 31 13 0.94 67 4.84 123 8.89 218 15.8 273 19.7 690 49.9 694 50.14 690 49.86 4.98
10 BAHASA IBAN

11 PENDIDIKAN SENI VISUAL

12 PENDIDIKAN JASMANI &
PENDIDIKAN KESIHATAN

13 ASAS SAINS KOMPUTER

14 REKA BENTUK & TEKNOLOGI

JUMLAH (mengikut MP dikira GPS

Sekolah)

SMK (BM) SARATOK
ANALISA MATA PELAJARAN TINGKATAN T2
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2

TAHUN 2018

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A B C D E F Menguasai Tidak GPMP
Menguasai

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU 202 197 5 14 7.11 41 20.8 25 12.7 25 12.7 24 12.2 68 34.5 129 65.48 68 34.52 4.06

2 BAHASA INGGERIS 202 198 4 1 0.51 16 8.08 19 9.6 17 8.59 25 12.6 120 60.6 78 39.39 120 60.61 5.07

3 PENDIDIKAN ISLAM 107 102 5 0 0 11 10.8 15 14.7 16 15.7 23 22.6 37 36.3 65 63.73 37 36.27 4.59

4 SEJARAH 202 200 2 0 0 7 3.5 11 5.5 41 20.5 65 32.5 76 38 124 62 76 38 4.96

5 GEOGRAFI 202 197 5 7 3.55 15 7.61 17 8.63 24 12.2 32 16.2 102 51.8 95 48.22 102 51.78 4.85

6 PENDIDIKAN MORAL 95 93 2 0 0 16 17.2 15 16.1 16 17.2 13 14 33 35.5 60 64.52 33 35.48 4.34

7 MATEMATIK 202 199 3 1 0.5 3 1.51 2 1.01 14 7.04 31 15.6 148 74.4 51 25.63 148 74.37 5.59

8 SAINS 202 198 4 0 0 0 0 0 0 6 3.03 22 11.1 170 85.9 28 14.14 170 85.86 5.83

9 BAHASA CINA 19 18 1 0 0 2 11.1 2 11.1 2 11.1 6 33.3 6 33.3 12 66.67 6 33.33 4.67

10 BAHASA IBAN 73 73 0 0 0 2 2.74 4 5.48 12 16.4 19 26 36 49.3 37 50.68 36 49.32 5.14

11 PENDIDIKAN SENI VISUAL 202 198 4 2 1.01 65 32.8 37 18.7 41 20.7 27 13.6 26 13.1 172 86.87 26 13.13 3.53

12 PENDIDIKAN JASMANI & 202 193 9 2 1.04 38 19.7 41 21.2 37 19.2 41 21.2 34 17.6 159 82.38 34 17.62 3.93
PENDIDIKAN KESIHATAN

13 ASAS SAINS KOMPUTER 17 16 1 2 12.5 11 68.8 2 12.5 0 0 1 6.25 0 0 16 100 0 0 2.19
185 182 3 3 1.65 37 20.3 39 21.4 50 27.5 19 10.4 34 18.7 148 81.32 34 18.68 3.81
14 REKA BENTUK & TEKNOLOGI

JUMLAH (mengikut MP dikira GPS 1613 1580 33 28 1.77 145 9.18 136 8.61 207 13.1 267 16.9 797 50.4 783 49.56 797 50.44 4.86

Sekolah)

SMK (BM) SARATOK
ANALISA MATA PELAJARAN TINGKATAN T3
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2

TAHUN 2018

Bil Calon AB C D E F Menguasai Tidak
Menguasai
Bil Mata Pelajaran GPMP

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU 203 196 7 5 2.55 14 7.14 15 7.65 32 16.3 49 25 81 41.3 115 58.67 81 41.33 4.78
203 198 5 0 0 14 7.07 7 3.54 11 5.56 21 10.6 145 73.2 53 26.77 145 73.23 5.39
2 BAHASA INGGERIS 114 112 2 4 3.57 17 15.2 14 12.5 23 20.5 23 20.5 31 27.7 81 72.32 31 27.68 4.22
203 199 4 37 18.6 50 25.1 29 14.6 16 8.04 22 11.1 45 22.6 154 77.39 45 22.61 3.36
3 PENDIDIKAN ISLAM 203 202 1 1 0.5 22 10.9 16 7.92 37 18.3 43 21.3 83 41.1 119 58.91 83 41.09 4.72
89 86 3 0 0 7 8.14 30 34.9 26 30.2 7 8.14 16 18.6 70 81.4 16 18.6 3.94
4 SEJARAH 203 198 5 0 0 5 2.53 11 5.56 11 5.56 18 9.09 153 77.3 45 22.73 153 77.27 5.53
203 196 7 0 0 1 0.51 8 4.08 14 7.14 30 15.3 143 73 53 27.04 143 72.96 5.56
5 GEOGRAFI 21 21 0 0 0 2 9.52 3 14.3 13 61.9 3 14.3 0 0 21 100 0 0 3.81
79 75 4 0 0 0 0 0 0 6 8 17 22.7 52 69.3 23 30.67 52 69.33 5.61
6 PENDIDIKAN MORAL 46 44 2 0 0 0 0 2 4.55 4 9.09 13 29.6 25 56.8 19 43.18 25 56.82 5.39
57 57 0 1 1.75 11 19.3 12 21.1 11 19.3 14 24.6 8 14 49 85.96 8 14.04 3.88
7 MATEMATIK 17 17 0 0 0 0 0 3 17.7 4 23.5 2 11.8 8 47.1 9 52.94 8 47.06 4.88
69 67 2 0 0 5 7.46 6 8.96 10 14.9 12 17.9 34 50.8 33 49.25 34 50.75 4.96
8 SAINS 203 200 3 0 0 36 18 37 18.5 45 22.5 50 25 32 16 168 84 32 16 4.03

9 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 203 196 7 0 0 31 15.8 38 19.4 54 27.6 33 16.8 40 20.4 156 79.59 40 20.41 4.07

10 KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT 203 195 8 19 9.74 82 42.1 39 20 28 14.4 9 4.62 18 9.23 177 90.77 18 9.23 2.9

11 KEMAHIRAN HIDUP 3 - PERT 1621 1582 39 48 3.03 141 8.91 126 7.96 192 12.1 267 16.9 808 51.1 774 48.93 808 51.07 4.84

12 KEMAHIRAN HIDUP 4

13 BAHASA CINA

14 BAHASA IBAN

15 PENDIDIKAN SENI VISUAL

16 PENDIDIKAN JASMANI &
PENDIDIKAN KESIHATAN

17 SIVIK DAN
KEWARGANEGARAAN

JUMLAH (mengikut MP dikira GPS

Sekolah)

SMK (BM) SARATOK
ANALISA MATA PELAJARAN TINGKATAN T4
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2

TAHUN 2018

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus / Tidak
Gagal Layak Sijil GPMP
1 BAHASA MELAYU [MA] Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
2 BAHASA INGGERIS [MA] Daftar Ambil TH Bil % 1 0.57 16 9.09 16 9.09 13 7.39 20 11.4 18 10.2 8 4.55 Bil % Bil % Bil % Bil %
3 PENDIDIKAN ISLAM [MA] 178 176 2 0 0 4 2.33 8 4.65 3 1.74 10 5.81 10 5.81 13 7.56 15 8.72
4 SEJARAH [MA] 178 172 6 0 0 1 0.94 10 9.43 8 7.55 10 9.43 17 16 8 7.55 14 13.2 14 7.95 70 39.8 106 60.2 70 39.77 6.47
5 GEOGRAFI [MA] 108 106 2 0 0 2 1.12 11 6.18 5 2.81 6 3.37 16 8.99 21 11.8 11 6.18
6 MATEMATIK [MA] 178 178 0 0 0 0 0000000 00 00 00 16 9.3 93 54.1 79 45.9 93 54.07 7.37
7 MATEMATIK TAMBAHAN 24 24 0 0 0 2 1.13 2 1.13 3 1.69 3 1.69 3 1.69 10 5.65 3 1.69
8 SAINS [MA] 178 177 1 0 0 0 0 0 0 1 2.78 1 2.78 00 2 5.56 2 5.56 11 10.4 27 25.5 79 74.5 27 25.47 6.1
9 BIOLOGI 36 36 0 0 0 0 0 0 0 3 1.86 3 1.86 7 4.35 11 6.83 10 6.21
10 FIZIK 164 161 3 0 0 0 0000000 1 7.14 2 14.3 1 7.14 21 11.8 85 47.8 93 52.3 85 47.75 7.19
11 KIMIA 14 14 0 0 0 0 0000000 1 7.14 2 14.3 3 21.4
12 KESUSATERAAN MELAYU [MA] 14 14 0 0 0 0 0000000 00 2 14.3 00 1 4.17 23 95.8 1 4.17 23 95.83 8.96
13 BAHASA CINA [MA] 14 14 0 0 0 0 0 0 0 1 5.26 3 15.8 1 5.26 1 5.26 5 26.3
14 BAHASA IBAN 20 19 1 0 0 0 0 0 0 1 14.3 0 0 2 28.6 2 28.6 00 13 7.34 138 78 39 22 138 77.97 8.3
15 PENDIDIKAN SENI VISUAL [MA] 7 7 00 0 2 11.8 2 11.8 5 29.4 2 11.8 4 23.5 1 5.88 1 5.88
17 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1.1 5 5.49 13 14.3 24 26.4 23 25.3 0 0 30 83.3 6 16.7 30 83.33 8.42
93 91 2 0 0
24 14.9 103 64 58 36 103 63.98 8.14

5 35.7 5 35.7 9 64.3 5 35.71 7.79

2 14.3 6 42.9 8 57.1 6 42.86 7.71

4 28.6 8 57.1 6 42.9 8 57.14 8.29

3 15.8 5 26.3 14 73.7 5 26.32 6.84

1 14.3 1 14.3 6 85.7 1 14.29 6

0 0 0 0 17 100 0 0 3.65

13 14.3 12 13.2 79 86.8 12 13.19 6.65

16 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 178 175 3 3 1.7 30 17.1 58 33.1 15 8.57 16 9.14 16 9.14 17 9.71 3 1.71 7 4 10 5.71 165 94.3 10 5.71 3.45

17 PRINSIP AKAUN 22 22 0 0 0 0 0 3 13.6 1 4.55 3 13.6 5 22.7 2 9.09 1 4.55 3 13.6 4 18.2 18 81.8 4 18.18 5.68
25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 3 12 4 16 3 12 14 56 11 44 14 56 8
18 EKONOMI 24 24 0 0 0 1 4.17 2 8.33 2 8.33 3 12.5 3 12.5 4 16.7 2 8.33 4 16.7 3 12.5 21 87.5 3 12.5 5.63

19 PERTANIAN 178 170 8 0 0 1 0.59 31 18.2 29 17.1 24 14.1 29 17.1 18 10.6 17 10 13 7.65 8 4.71 162 95.3 8 4.71 4.67

20 PENDIDIKAN JASMANI & 70 69 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.9 3 4.35 4 5.8 8 11.6 9 13 43 62.3 26 37.7 43 62.32 8.14
PENDIDIKAN KESIHATAN [MA] 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.26 3 6.38 5 10.6 13 27.7 6 12.8 18 38.3 29 61.7 18 38.3 7.53
24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.17 1 4.17 1 4.17 3 12.5 7 29.2 11 45.8 13 54.2 11 45.83 7.96
21 PENDIDIKAN MORAL [MA]
1435 1417 18 0 0 13 0.92 54 3.81 50 3.53 68 4.8 110 7.76 136 9.6 127 8.96 160 11.3 699 49.3 558 39.4 699 49.33 7.32
22 PERNIAGAAN

23 SAINS KOMPUTER

JUMLAH (mengikut MP dikira GPS
Sekolah)

SMK (BM) SARATOK
ANALISA MATA PELAJARAN TINGKATAN T5
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / SUMATIF 2

TAHUN 2018

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus / Tidak
Gagal Layak Sijil GPMP

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU [MA] 157 156 1 0 0 0 0 15 9.62 4 2.56 11 7.05 14 8.97 19 12.2 24 15.4 16 10.3 53 34 103 66 53 33.97 6.69

2 BAHASA INGGERIS [MA] 157 151 6 0 0 3 1.99 4 2.65 2 1.32 13 8.61 10 6.62 12 7.95 14 9.27 9 5.96 84 55.6 67 44.4 84 55.63 7.4

3 PENDIDIKAN ISLAM [MA] 92 90 2 0 0 1 1.11 6 6.67 10 11.1 10 11.1 10 11.1 8 8.89 16 17.8 2 2.22 27 30 63 70 27 30 6.13

4 SEJARAH [MA] 157 155 2 2 1.3 1 0.65 9 5.81 7 4.52 15 9.68 7 4.52 16 10.3 20 12.9 19 12.3 59 38.1 96 61.9 59 38.06 6.8

5 GEOGRAFI [MA] 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.55 2 9.09 19 86.4 3 13.6 19 86.36 8.82

6 MATEMATIK [MA] 157 153 4 2 1.3 4 2.61 8 5.23 6 3.92 6 3.92 8 5.23 6 3.92 7 4.58 7 4.58 99 64.7 54 35.3 99 64.71 7.41

7 MATEMATIK TAMBAHAN 27 27 0 0 0 2 7.41 0 0 1 3.7 0 0 1 3.7 0 0 1 3.7 3 11.1 19 70.4 8 29.6 19 70.37 7.85

8 SAINS [MA] 143 140 3 0 0 1 0.71 5 3.57 4 2.86 5 3.57 13 9.29 10 7.14 17 12.1 15 10.7 70 50 70 50 70 50 7.41

9 BIOLOGI 14 14 0 0 0 0 0 2 14.3 1 7.14 0 0 2 14.3 1 7.14 0 0 7 50 1 7.14 13 92.9 1 7.14 6.29

10 FIZIK 14 14 0 0 0 0 0 0 0 3 21.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.14 10 71.4 4 28.6 10 71.43 7.64

11 KIMIA 14 14 0 0 0 0 0 1 7.14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28.6 0 0 9 64.3 5 35.7 9 64.29 7.93

12 KESUSATERAAN MELAYU [MA] 19 18 1 0 0 1 5.56 1 5.56 0 0 2 11.1 1 5.56 2 11.1 0 0 2 11.1 9 50 9 50 9 50 6.94

13 BAHASA CINA [MA] 15 15 0 0 0 0 0 1 6.67 0 0 1 6.67 4 26.7 2 13.3 4 26.7 2 13.3 1 6.67 14 93.3 1 6.67 6.07

14 BAHASA IBAN 9 9 0 0 0 2 22.2 4 44.4 1 11.1 1 11.1 0 0 0 0 0 0 1 11.1 0 0 9 100 0 0 2.78

15 PENDIDIKAN SENI VISUAL [MA] 95 94 1 0 0 0 0 14 14.9 5 5.32 16 17 18 19.2 19 20.2 13 13.8 5 5.32 4 4.26 90 95.7 4 4.26 5.09

16 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 157 155 2 0 0 6 3.87 31 20 19 12.3 22 14.2 20 12.9 20 12.9 9 5.81 11 7.1 17 11 138 89 17 10.97 4.75

17 PRINSIP AKAUN 18 18 0 0 0 0 0 0 0 2 11.1 1 5.56 0 0 3 16.7 0 0 3 16.7 9 50 9 50 9 50 7.39

18 EKONOMI 21 21 0 0 0 1 4.76 0 0 3 14.3 2 9.52 2 9.52 1 4.76 1 4.76 2 9.52 9 42.9 12 57.1 9 42.86 6.57

19 PERTANIAN 22 22 0 1 4.6 1 4.55 0 0 1 4.55 3 13.6 1 4.55 6 27.3 4 18.2 3 13.6 2 9.09 20 90.9 2 9.09 5.77

20 PENDIDIKAN JASMANI & 157 146 11 0 0 3 2.05 9 6.16 6 4.11 27 18.5 25 17.1 21 14.4 21 14.4 20 13.7 14 9.59 132 90.4 14 9.59 5.69
PENDIDIKAN KESIHATAN [MA]

21 PENDIDIKAN MORAL [MA] 65 65 0 0 0 0 0 3 4.62 4 6.15 4 6.15 5 7.69 4 6.15 7 10.8 12 18.5 26 40 39 60 26 40 7.11
38 38 0 0 0 1 2.63 1 2.63 2 5.26 5 13.2 4 10.5 4 10.5 4 10.5 5 13.2 12 31.6 26 68.4 12 31.58 6.55
22 PERNIAGAAN 17 17 0 0 0 0 0 1 5.88 0 0 1 5.88 0 0 3 17.7 0 0 1 5.88 11 64.7 6 35.3 11 64.71 7.71

23 SAINS KOMPUTER

JUMLAH (mengikut MP dikira GPS Sekolah) 1273 1253 20 5 0.4 18 1.44 75 5.99 56 4.47 96 7.66 100 7.98 116 9.26 137 10.9 117 9.34 533 42.5 603 48.1 533 42.54 6.87

SMK (BM) SARATOK
ANALISA MATA PELAJARAN TINGKATAN T1

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3
TAHUN 2018

Bil Mata Pelajaran Bil Calon AB CDE F Menguasai Tidak GPMP
Menguasai

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU 180 174 6 22 12.6 41 23.6 29 16.7 32 18.4 10 5.75 40 23 134 77.01 40 22.99 3.5

2 BAHASA INGGERIS 180 173 7 1 0.58 10 5.78 10 5.78 14 8.09 26 15 112 64.7 61 35.26 112 64.74 5.25

3 PENDIDIKAN ISLAM 103 97 6 0 0 11 11.3 15 15.5 26 26.8 26 26.8 19 19.6 78 80.41 19 19.59 4.28

4 SEJARAH 180 173 7 4 2.31 20 11.6 18 10.4 37 21.4 33 19.1 61 35.3 112 64.74 61 35.26 4.49

5 GEOGRAFI 180 169 11 8 4.73 19 11.2 29 17.2 30 17.8 34 20.1 49 29 120 71.01 49 28.99 4.24

6 PENDIDIKAN MORAL 77 76 1 2 2.63 15 19.7 17 22.4 15 19.7 11 14.5 16 21.1 60 78.95 16 21.05 3.87

7 MATEMATIK 180 175 5 2 1.14 3 1.71 8 4.57 19 10.9 39 22.3 104 59.4 71 40.57 104 59.43 5.3

8 SAINS 180 174 6 0 0 8 4.6 17 9.77 32 18.4 50 28.7 67 38.5 107 61.49 67 38.51 4.87

9 BAHASA CINA 15 14 1 0 0 0 0 1 7.14 3 21.4 2 14.3 8 57.1 6 42.86 8 57.14 5.21

10 BAHASA IBAN 60 58 2 4 6.9 7 12.1 7 12.1 9 15.5 13 22.4 18 31 40 68.97 18 31.03 4.28

11 PENDIDIKAN SENI VISUAL 180 170 10 4 2.35 28 16.5 48 28.2 49 28.8 38 22.4 3 1.76 167 98.24 3 1.76 3.58

12 PENDIDIKAN JASMANI & 180 168 12 1 0.6 18 10.7 24 14.3 37 22 33 19.6 55 32.7 113 67.26 55 32.74 4.48
PENDIDIKAN KESIHATAN

13 ASAS SAINS KOMPUTER 18 18 0 1 5.56 5 27.8 6 33.3 3 16.7 1 5.56 2 11.1 16 88.89 2 11.11 3.22
162 157 5 0 0 0 0 2 1.27 18 11.5 38 24.2 99 63.1 58 36.94 99 63.06 5.49
14 REKA BENTUK & TEKNOLOGI

JUMLAH (mengikut MP dikira GPS 1438 1382 56 42 3.04 124 8.97 142 10.3 223 16.1 272 19.7 579 41.9 803 58.1 579 41.9 4.66

Sekolah)

SMK (BM) SARATOK
ANALISA MATA PELAJARAN TINGKATAN T2

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3
TAHUN 2018

Bil Mata Pelajaran Bil Calon AB C D E F Menguasai Tidak GPMP
Menguasai

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU 201 196 5 21 10.71 53 27.04 30 15.31 27 13.78 12 6.12 53 27.04 143 72.96 53 27.04 3.59

2 BAHASA INGGERIS 201 196 5 2 1.02 8 4.08 24 12.24 24 12.24 18 9.18 120 61.22 76 38.78 120 61.22 5.08

3 PENDIDIKAN ISLAM 106 98 8 3 3.06 17 17.35 13 13.27 19 19.39 14 14.29 32 32.65 66 67.35 32 32.65 4.22

4 SEJARAH 201 192 9 1 0.52 18 9.38 18 9.38 37 19.27 45 23.44 73 38.02 119 61.98 73 38.02 4.7

5 GEOGRAFI 201 194 7 3 1.55 32 16.49 22 11.34 26 13.4 49 25.26 62 31.96 132 68.04 62 31.96 4.4

6 PENDIDIKAN MORAL 95 93 2 5 5.38 36 38.71 17 18.28 18 19.35 9 9.68 8 8.6 85 91.4 8 8.6 3.15

7 MATEMATIK 201 196 5 0 0 4 2.04 3 1.53 15 7.65 24 12.24 150 76.53 46 23.47 150 76.53 5.6

8 SAINS 201 193 8 0 0 1 0.52 3 1.55 11 5.7 27 13.99 151 78.24 42 21.76 151 78.24 5.68

9 BAHASA CINA 19 19 0 0 0 2 10.53 2 10.53 3 15.79 3 15.79 9 47.37 10 52.63 9 47.37 4.79

10 BAHASA IBAN 73 72 1 0 0 4 5.56 14 19.44 13 18.06 9 12.5 32 44.44 40 55.56 32 44.44 4.71

11 PENDIDIKAN SENI VISUAL 201 193 8 5 2.59 46 23.83 47 24.35 50 25.91 36 18.65 9 4.66 184 95.34 9 4.66 3.48

12 PENDIDIKAN JASMANI & 201 191 10 0 0 3 1.57 15 7.85 42 21.99 62 32.46 69 36.13 122 63.87 69 36.13 4.94
PENDIDIKAN KESIHATAN

13 ASAS SAINS KOMPUTER 17 17 0 13 76.47 4 23.53 0 0 0 0 0 0 0 0 17 100 0 0 1.24

14 REKA BENTUK & 184 179 5 2 1.12 19 10.61 38 21.23 27 15.08 47 26.26 46 25.7 133 74.3 46 25.7 4.32
TEKNOLOGI

JUMLAH (mengikut MP dikira GPS 1605 1552 53 45 2.9 162 10.44 167 10.76 202 13.02 248 15.98 728 46.91 824 53.09 728 46.91 4.69
Sekolah)

SMK (BM) SARATOK
ANALISA MATA PELAJARAN TINGKATAN T4

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3
TAHUN 2018

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus / Tidak
Gagal Layak Sijil GPMP

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU [MA] 176 172 4 0 0 0 0 18 10.47 10 5.81 19 11.05 12 6.98 20 11.63 14 8.14 20 11.63 59 34.3 113 65.7 59 34.3 6.46

2 BAHASA INGGERIS [MA] 176 170 6 0 0 11 6.5 11 6.47 6 3.53 6 3.53 15 8.82 10 5.88 16 9.41 15 8.82 80 47.06 90 52.94 80 47.06 6.84

3 PENDIDIKAN ISLAM [MA] 109 104 5 0 0 2 1.9 10 9.62 4 3.85 4 3.85 9 8.65 9 8.65 15 14.42 12 11.54 39 37.5 65 62.5 39 37.5 6.74

4 SEJARAH [MA] 176 173 3 0 0 8 4.6 9 5.2 9 5.2 14 8.09 10 5.78 19 10.98 24 13.87 24 13.87 56 32.37 117 67.63 56 32.37 6.57

5 GEOGRAFI [MA] 24 23 1 0 0 0 0 0 0 1 4.35 3 13.04 0 0 1 4.35 0 0 4 17.39 14 60.87 9 39.13 14 60.87 7.78

6 MATEMATIK [MA] 176 168 8 0 0 0 0 5 2.98 0 0 5 2.98 3 1.79 13 7.74 8 4.76 9 5.36 125 74.4 43 25.6 125 74.4 8.19

7 MATEMATIK TAMBAHAN 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.86 1 2.86 2 5.71 31 88.57 4 11.43 31 88.57 8.8

8 SAINS [MA] 162 156 6 0 0 0 0 2 1.28 7 4.49 10 6.41 10 6.41 14 8.97 12 7.69 23 14.74 78 50 78 50 78 50 7.49

9 BIOLOGI 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14.29 2 14.29 3 21.43 2 14.29 1 7.14 4 28.57 10 71.43 4 28.57 6.71

10 FIZIK 14 14 0 0 0 0 0 2 14.29 1 7.14 6 42.86 0 0 3 21.43 1 7.14 0 0 1 7.14 13 92.86 1 7.14 4.64

11 KIMIA 14 14 0 0 0 0 0 1 7.14 0 0 0 0 1 7.14 0 0 1 7.14 2 14.29 9 64.29 5 35.71 9 64.29 7.93

12 KESUSATERAAN MELAYU [MA] 20 19 1 0 0 0 0 0 0 1 5.26 3 15.79 2 10.53 3 15.79 1 5.26 4 21.05 5 26.32 14 73.68 5 26.32 6.68

13 BAHASA CINA [MA] 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 14.29 0 0 2 28.57 2 28.57 0 0 2 28.57 0 0 7 100 0 0 5.86

14 BAHASA IBAN 17 17 0 0 0 0 0 3 17.65 3 17.65 3 17.65 3 17.65 3 17.65 2 11.76 0 0 0 0 17 100 0 0 4.35

15 PENDIDIKAN SENI VISUAL [MA] 92 83 9 0 0 0 0 2 2.41 0 0 6 7.23 7 8.43 16 19.28 16 19.28 21 25.3 15 18.07 68 81.93 15 18.07 6.92

16 PENDIDIKAN JASMANI & 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 2 8 10 40 7 28 3 12 0 0 25 100 0 0 6.2
PENDIDIKAN KESIHATAN

17 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 176 164 12 0 0 1 0.6 27 16.46 22 13.41 42 25.61 22 13.41 16 9.76 13 7.93 4 2.44 17 10.37 147 89.63 17 10.37 4.7

18 PRINSIP AKAUN 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9.52 0 0 2 9.52 1 4.76 2 9.52 14 66.67 7 33.33 14 66.67 8.05
25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0 0 0 3 12 3 12 16 64 9 36 16 64 8.04
19 EKONOMI 24 24 0 0 0 0 0 1 4.17 2 8.33 1 4.17 2 8.33 4 16.67 3 12.5 4 16.67 7 29.17 17 70.83 7 29.17 6.75

20 PERTANIAN 151 146 5 0 0 0 0 0 0 4 2.74 20 13.7 25 17.12 23 15.75 28 19.18 22 15.07 24 16.44 122 83.56 24 16.44 6.46

21 PENDIDIKAN JASMANI & [MA] 67 64 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.56 0 0 7 10.94 7 10.94 9 14.06 40 62.5 24 37.5 40 62.5 8.23
PENDIDIKAN KESIHATAN 46 46 0 0 0 0 0 0 0 1 2.17 1 2.17 4 8.7 5 10.87 10 21.74 10 21.74 15 32.61 31 67.39 15 32.61 7.43
24 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8.7 4 17.39 2 8.7 5 21.74 10 43.48 13 56.52 10 43.48 7.74
22 PENDIDIKAN MORAL [MA]
1419 1372 47 0 0 21 1.5 64 4.66 46 3.35 89 6.49 84 6.12 139 10.13 139 10.13 172 12.54 618 45.04 582 42.42 618 45.04 7.15
23 PERNIAGAAN

24 SAINS KOMPUTER

JUMLAH (mengikut MP dikira GPS
Sekolah)

SMK (BM) SARATOK
ANALISA MATA PELAJARAN TINGKATAN T5

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / SUMATIF 3
TAHUN 2018

Bil Mata Pelajaran Bil Calon A+ A A- B+ B C+ C D E G Lulus / Tidak
Gagal Layak Sijil GPMP

Daftar Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %

1 BAHASA MELAYU [MA] 157 152 5 0 0 2 1.3 13 8.6 9 5.9 17 11 12 7.9 19 13 16 11 23 15 41 27 111 73 41 27 6.33

2 BAHASA INGGERIS [MA] 157 150 7 0 0 2 1.3 3 2 4 2.7 5 3.3 8 5.3 17 11 11 7.3 21 14 79 53 71 47 79 52.7 7.59

3 PENDIDIKAN ISLAM [MA] 92 85 7 0 0 5 5.9 14 16 6 7.1 10 12 8 9.4 12 14 4 4.7 12 14 14 16 71 84 14 16.5 5.33

4 SEJARAH [MA] 157 156 1 0 0 10 6.4 19 12 12 7.7 17 11 17 11 20 13 15 9.6 10 6.4 36 23 120 77 36 23.1 5.55

5 GEOGRAFI [MA] 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.6 1 4.6 6 27 14 64 8 36 14 63.6 8.5

6 MATEMATIK [MA] 157 154 3 2 1.3 8 5.2 7 4.6 3 2 4 2.6 5 3.3 10 6.5 3 2 6 3.9 106 69 48 31 106 68.8 7.5

7 MATEMATIK TAMBAHAN 27 27 0 0 0 1 3.7 1 3.7 0 0 0 0 2 7.4 1 3.7 0 0 0 0 22 81 5 19 22 81.5 8.04

8 SAINS [MA] 143 138 5 0 0 0 0 3 2.2 1 0.7 3 2.2 8 5.8 7 5.1 13 9.4 16 12 87 63 51 37 87 63 8.01

9 BIOLOGI 14 14 0 0 0 0 0 1 7.1 0 0 1 7.1 4 29 0 0 1 7.1 4 29 3 21 11 79 3 21.4 6.57

10 FIZIK 14 14 0 0 0 1 7.1 0 0 1 7.1 1 7.1 0 0 2 14 0 0 3 21 6 43 8 57 6 42.9 7

11 KIMIA 14 14 0 0 0 1 7.1 0 0 0 0 1 7.1 1 7.1 2 14 1 7.1 1 7.1 7 50 7 50 7 50 7.14

12 KESUSATERAAN MELAYU [MA] 19 18 1 0 0 0 0 3 17 1 5.6 0 0 3 17 2 11 3 17 2 11 4 22 14 78 4 22.2 6.06

13 BAHASA CINA [MA] 15 15 0 0 0 0 0 1 6.7 1 6.7 3 20 4 27 1 6.7 2 13 2 13 1 6.7 14 93 1 6.67 5.47

14 BAHASA IBAN 9 9 0 0 0 1 11 2 22 1 11 1 11 1 11 3 33 0 0 0 0 0 0 9 100 0 0 3.89

15 PENDIDIKAN SENI VISUAL [MA] 95 91 4 0 0 0 0 2 2.2 6 6.6 13 14 17 19 25 27 15 16 11 12 2 2.2 89 98 2 2.2 5.71

16 SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 PRINSIP AKAUN 18 18 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0 2 11 1 5.6 3 17 2 11 8 44 10 56 8 44.4 7.28

18 EKONOMI 21 21 0 0 0 0 0 2 9.5 0 0 3 14 1 4.8 2 9.5 0 0 2 9.5 11 52 10 48 11 52.4 7.05

19 PERTANIAN 22 21 1 0 0 1 4.8 1 4.8 2 9.5 1 4.8 3 14 0 0 3 14 2 9.5 8 38 13 62 8 38.1 6.52

20 PENDIDIKAN JASMANI & 0 0 000000000000000000000000 0 0
PENDIDIKAN KESIHATAN [MA]

21 PENDIDIKAN MORAL [MA] 65 64 1 0 0 2 3.1 1 1.6 0 0 1 1.6 4 6.3 5 7.8 7 11 7 11 37 58 27 42 37 57.8 7.75

22 PERNIAGAAN 38 38 0 0 0 0 0 3 7.9 3 7.9 4 11 3 7.9 8 21 5 13 6 16 6 16 32 84 6 15.8 6.08

23 SAINS KOMPUTER 17 17 0 0 0 1 5.9 1 5.9 1 5.9 2 12 1 5.9 2 12 0 0 1 5.9 8 47 9 53 8 47.1 6.53

JUMLAH (mengikut MP dikira GPS Sekolah) 1273 1238 35 2 0.2 35 2.8 77 6.2 53 4.3 87 7 104 8.4 140 11 103 8.3 137 11 500 40 601 49 500 40.4 6.76

PELAJAR CEMERLANG PT3 2018
SMK (BM) SARATOK
Click to View FlipBook Version