The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sahim kadivar, 2018-12-26 07:15:01

MATH'S 2018

MATH'S 2018

6 \ s^,. - aL+cttroll 6 A\ A s\e-q{t3 \\sr SQ\ da{\4_r -6f\)\d.

This Question Paper contains 20 printed pages' 6_t x+r {.tt-t1 *e *i"tt Q-tt

(Part-A&Part-B) Htd'i .t,{t,r $*{R tftart'f
-l
er$ *+tr[ T& S.
Sl,No. 096 44gz 12(G)
Set No. of Question PaPer'
c 2l.;€.rr\ r\U t 6t-r.A r"f\ (MARcrr, 2018) ircle against which is to

C-t r c\ &l A\q S e r e.ir^.cn ba r- & . darken in OMR sheet.

Part-A: Time : 1 Hour/Marks : 50 09

Part- B : Time : 2 Hours /Marks : 50

(Part - A) [Maximum Marks : 50

Time : 1 HourJ

qtreqa-u auct-A .ti Bgetfl)$t?.tt 50 xA 0. qttt ov xA Su.ud t}'

x*,{t sq tiu{ r ell so E oA e}s ue'it 3$ 1 B.

gu4g\qr els rta,ir ur(,r{nr srt ud AK..r{E s{l oMR t[leqi o/e{tot artd

.]re{t o/qlot qD oMR tfta e4,trtqtali .,tAe t]. i,.ti a ua 'iqr iltq'

q$i(A) O, (B) O, (C) O, (D) O a{r\er t}. il,ua'il, il orqpt ilafu e\rt il-u QSq't q?{t

qR-q'fIIfSt qa o $?q{?h\

5) ?t 3r.t$urlu $az.{o/ llu\c{lqrqt\?
6) iueq13il €qr.{l qrqtsil ottErti .,uter
s?qrlrliL 't. OMR rt.'?ti qtqa{l

xe'1x3 fu

orqtltl auqt{ ?&{[.

= 2 tt tlitit'it tt?qtult

(P.TO.)

B-517

*titt?ricr? AS[t{r a$ shs qeJ.it w.ttutl +S O. .tptt-ti \&er

=Sa<tt ',€-il 3q[st? 252 S. d e{trt.

(A) -4

(E) 4

(c) 3

\ (D) 2

/

ft*g", O (O, r) -tL ot€t?'Lt ailrt?ti tttQet e qle{l e't}et t\ti5
t{qi a Ftgqi t..ttl t}. '} oP = 13, PQ = 5 ct'[ t{ur-t)
=ortltt 0.

(A) t2 (B) 24

(c) 13 (D) 10

- d. i. re st"rq.[ qA I
]* **'rteils't'rz'
lo

n-l0m n+Ijm

(A) (B)
9
9

I0m+ n ljm- n
(c)
(D)

s) 0- 10 r0-20 2Q 30 30-40 40-50 +
\ -5tt)rA,.*\-.'ttn5--F.'2^J2{>*
urlR 7 15 t3 T7 10

j\ ,. --t'lh
"'\'4z@' i
\ \''\ ."*)-L- .\')rSll4 i
€.n+t s)uEqi q{ 20-30 -il tiqdl a{ttfr = eu{.

(A) 13 (B) 35 6Y '

:

(c) 28 (D) 40

^

rz(G)toe

qioil. o, b r,ti c nqict {S[l-tr 1$ sns u€ dlq a) a c -il. uqictr B-517
?$ 5$t

?ttrts b - Q{trt.

a- c (B) b2 = ac

(A)
2

(c) a* c C=A
(D)

( a a35'lsr)

(B) 1
(D) 2

qi t:.6[)r,+Jqnct €lqnf qsuBrr-ft elqrd-il 3silrn 0 al
qrqt1d-tr €c{qs)s$
E.
60 \ /-(A) Q)30
4s(c) (D) e0

df.ti .t't rt6.t -ft .1dUlctj ?3f'ttc t).

a

(B) st{l ruRc[l
(C) 'tc[ {lqt
(D) tiqdl qrtR

2tq .Re{l qurcL r.,r.AqjttsFu lttlt 35" r,fi.50o D. B..tfei,([e{l

(A) a 1dcu p.u. "'iare{l qt{r} r}.
(B) P ?rte Q tt?tH. .,ial t}.

j. (C) f a,iar Q -rt a,iare{l qqtl $.

(D) Pe,ti Q.tt orictf-il ftuitf -t qA.

12(G)toe 3 (P.TO.)

" B-st7

?+ S1,l

\. .t

t_\

\

T a
(B)
GA) a
4
(c) a
g
8
(D)
a

12 oC seig AA5r^0. se\tsit or-1qc[l Q otrE-il-tr ?uq "rSq

-ft qeee{l tudl QEr{r.

t,

i(B)

''( \-? n,"t

(c) '*y+(

(D) ) a

I
j

m* -5x+2=0 -tt l5q)a) 1911st? f d cil m{,Eqa ettrt.

(A) 0
(B) 1

(c) 3

(D) 2

r2(G)t0e

B-517

- 2f - 3f + 7x+ 5 cl PeD '[l Eqct Q{trt. r$rtd
(A) -1
(F) 47 t-"c\r1 3-c5 r$ *:

(c) 27 ,7of,;(-?f+Qt'D'
;ba2rat \?+ttG-{fl\}'4 t r-q

(D) 0 s ( ? \\,

+ I-{l uqt o(0, 3) tq{l 0. g.u-[ ei"tu${ a1pt 5rc\'

Qttrt. t{ W.

ji.,,s (A) 10 (B) 8

(c) 7 (D) 6

, r,) tti. O (Q, rr) 't{d ilqaa{ltt 0. ttf PQ > rt+ r2c'ttt cil

ilFuar r\tb'l +g.t'r.q A{ tutrt.

atsr (B) q

(c) ?u? (D) ds

.fr erg+r.r-[l ai"td I S. laitE ilatq = -+stttt.

(A) I,"

(B) i,,'

(Q "Lb

(D) ?'

rz(G\toe 5 (P.TO.)

r) -{l qLtR .treft s3 il€ ttt1i "fi 0 ilit fue't B,-51'7

q 3t{

\
/

!s

(1) .- (a) 2r
ACvABC

(2) OASa rrlr (b) r

(3) ACl'tt't (c) rr +2r *.

(A) l+ a (F) t+ c

2+b 2+b

3->c 3->a

(c) r->b (D) r+ c

2->a 2->a

3+c 3+b

ote q\.*".dl. frattltq'tuu +{trrui }-a )ttoLut. 60o -t"t qt &il. ryit

-.[ctl il.tt oLt\-[l el ttd ildt. r).

(A) 73.3 44
(B)

3

7(c) 22 (D) 3 14

12(G)/oe

)

fto (p, 7) it r.nb I +{uri e rrl tlrt'l 0. "] / q? A ell B-517

R-IF6 B t) ol Ps 7. c

?$ Strt

(A)':<

(c) =

isr .ituttt q'{tq .ti, -tutuL?'Ll' €t'qutdt "isl n*ryr 0'
"ii{ -ReAra,il \B-L ttqH S. quusn{l €lqd
q.rL
(B) 3
(A) 4

(c) 1 (?) 4

4 1

?',-te4x- -y-5=Z^A\\ LY--x g,Ltlt.

ry (B) 4
(D) 1
. (A)^-1

(c)5

asr" ttA+{t',ilt O. o,}. oA = oB = 2 ildL c)tt <it ttq"%

q,qRt ilarq = P{rq'

-d'il'd[

COD

(A) 8n Q) 3n

(c) l0x (D) t2n

24) .tslg*rttqcetqi irtr .tr{eil c't t ,it l.rtr .A .€ur "r.{ $gc1qt-tt'

f;oi},i .t3.ti .tg ttstctra.,il &tf tB'

,g (A) 1 (B) 2

(c) 4 - (D) 3

r'E4t .qrqr-[ ho,Ara}iliL JSitru 2 : 3 s. ilqd"t

(A) 8 :27 er[q. (P) 4:9
(D) 4:6
(c) 3:2 --

12(G)/oe 7 (P.T:O.)

}e,ra €Iqrd ttq.r-r daQ " tdl. c).t i.u tbt

il.df surt.

\

/
27) .{jbl.:,tqRui qr+zls-ft s)et+ ch.tr .tr q€i.itult rrule S. or}.

sle-tl.u uurlg ila$Ut A ,.t4"ilqr-ft qs tt.tralj ilatq B, s'[et-tt
afdr+rg f,a*q c .,A .d.itqFilger tt ua11 ilatq n .it t ,it qr

-q-u-[lget ntral1 f,atq = tB dut .td.

-

*,9

(A) A+B+2C-D (B) 2A+B+C-D
(C) A+B+C+D (P) A+2E +C-D

qD p(a ) = *a't e1A; = gllq.

(+) 0.35 (B) 0
(c) 0.65 (D) 1

--*urr Crentl r&er ue.ra.frell 101 ottsr dqqqFft {cru"t-tr

0.

(A) 1 (B) 0

(c) 0.s d"l 0.3

rz(G)toe 8

atsr atHR.tl qhtr-fi 8. o,u qHR qD Rqr-r B-517

c

?$ 3Bt

-

e

rurgR -

otqR - n

.,qR -a

(A) oqR"{tp tti Q qH. Q v u.q',t t}.

(p) uqft{. P, Qo,fln uqu S. \^\\ I

r).(c) uqRu) e .A R aua. Q v u*qt

(D) uqRu)p.tiRqn. Q. v ulpu t}.

(+) 1 (B) 3 (P.TO.)
(c) 2 (D) 4

12(G)toe 9

.-6 5x-6= gtltt. B-517

ttltl3?tst (B) -s6 q $tt[
(D) 0
(4) L6
(c) -16

\ 3 ttt tt elfltt t"lt\.tgtt
/

(A) 2.e66

(9) 2.6s6

n-2S,t-.l+Sn-z-=

(B) 2d
(D) a+d

?Rt 6,f I3x + m= 0 0. il, ilqr u{l "tlqr rtttlt? olttrt

e,ttrt.
m=- -Gt+ Ol

(A) 13 (B) - 13

(c) -6 (Q) 6

36) AABC q.[ ZA 't't ,.. A-+b, m a D q[ r]e r].

ldouvs

BD = 94[q.

BCXAB BCxAB
(B) AB+AC
(A) AB-AC

AC.AB AB+AC
(D) BCxAB

12(G)/oe 10

\

it

ilt 'qft{tatqRrfl ot rc1. or€u qftu]eil srzx{SLt 0. n'toe{l't B-517

c

?t Strt

=.rrlftdl e{tq.

rld A{ER q ql. *..dl".
ro ql.*'dl.
A dP{TB dnt
drtt (B-)
C d9{D
(D)
(A) 26 ildl.

(c) 40 tdl.

q, 0), B(3, 0), c(3,4) a

ttltorg (P.TO.)

(c) aSelBt

\ED4. 0,2)1}A g(f , -2)i ilsat lrqtnt'?ist'u e}ttEa ft e, t ' 1

,/ cjsilrtrr{ Rerq/q s} 0 cl p 4r 0'

(A) (-1, 0) (+) (2, r)

(c) (2,0) (D) (0, 0)

s[[rr. tqergr'tg t],)

(B) 7
(D) e

12(G)/oe 11

4r) fr'4rg$St{ *rr.t c)q.A b sin2:4 cosadt B-517

::1$'3t1o

I a sin e -b cos d
asin0+bcosd

:ii,l (; i (A) a+b a-b

t)t/i r a-b (B) a+b

I a'+b'

I a'-b' (D) a'-b'
I
I (q) a'+b'

\
/

qiQ{l y-urtr qr e)ler cloi.il'eiqqre M O. M .u. rrr?r

9l[q.

(A) (3, 0) (B) (-3, o)
(D) (0,2)
(c) (-3, 3)

(24,20):3x+ l cilx:

3 5

(A) (B)

5 3

(g) 1 239
(D)

3

44) '{lq ?4Ac{l urglirti zZSRe:

6 *-dL R

(A) 4s (B) 30

(c) 38 (q) 60

rz(G)loe 12

\
rt

?tst 3cq ffic + 2y -7 ?rfi ?sc + 3y =g i" ut t-rt €]et C'trt Ol B,-517

ertrL *tq^
"s

4 (B) 2
(A)
1
3
3 (D) _34 :

(c) L

4 I

46) I(f + 3x-4=04\d3 €]a 3q dt+r scti utRoueru d a)
td e{1.{.

(+) -t1 1

(c) 2 (B)
2

(D) -2

C ,{l tuE [t a, b oti. r 0. .t 1{te{l {21 "ttg a C'trt c)
-C.il )lst? n:sl s?ctL qD ils*r iltql 0.

ilst:

(1) d>bz+C (x) sras\u hslgt

(2) d<F+C 0) 135'tst hslgt

(3) fr=F+C Q) e$lsr 0slsr

(A) 1-+ y (B) l-> x
2+y
2-> z
3-> x 3-> z

(C) l-> z (D) 1+ Y

' 2+y 2-> x

3)x 3+z

12(G)/oe 13 (P.TO.)

-ilu-necP qD AD B-5

J' q 3l'[

(A)
AC

AC

G) ..12

(c) Jz-nc

!z(D) ,lA- c

e{trt.

(A) -1s (B) -715

(c) 15 (?) ls

7

) arptG}€ ]-a e'r.r t+r .\s .duq "{tttt "tetRs A(3, -2) $)
".tttti "{tE a,iep5

(+) G,t)

(B) ca, -2)

(c) (i,-')

(D) (-3,2)

12(G)/oe t4

\

,\

B-517

12(G)

(MARCIT,2018)

(Part r B)

Time : 2 HoursJ [Mwcimum Msrks : 50

q$'tt{:

1) t\u'httt il$crtQu't o'tust$

2D uu ra$ta'lt otpt-B d qtr Oepr 0 ulget I a{l rz rtA ou\il $'

3) qerorlA3Mu<t0. .,tlttRs fuatuu\il$'
4) q$la.[ q/qtsil ottg'tt "i3 t'tr 1$ eriR 0'
s) Yfl qreuq c{i eh'{L rer+'[t]utr"N qaudl rtu'{L

6) {ilfu1p1+U\Ftr.R errtd, uAru oyqlot*ttdeuqL

I ,{l{,tt la\* ig.ri clgrt{ 3{i vqror .rrni[. tlcQs'tt 2 cJtsu I2l
*JiI

qg.tdt s(x) q] au'[ atrequl qg\dt aqu iln

ilutd. l2l

\1 P(x) = Z-'+ 5x+ 6, S(x) = x + 6 l2l

) dqqJ'3 -0,q qr\at't uqfi-u r,1Srrul-tr .tntil, €..&]tt s?'[, e]'t'[l rlt €]e

t}q ',3'

l

12(G) (P.TO.)

rAr.il qD s = 5n2 + rrnc).t cit rilql. B-517

I2l

e{etqI

4) ols ttqicu {stt153 q€ tz .ri 93 q€ '{1",,r .t€ s?dt :s ilz( qg S. u.{d? {sttg

20i.rte til{'

AABC qlp.A e q$t AB qi ec -11 qeqru",il s, o) AApe 3 f,ruq

I2Ji q)..ildl. clq a't AABC 3 fl.afut tilet'[. I2l

r -ft Sqa ritQ. -5 l{ . I I2l

?.}tg{ctt

6) ft{urA.t sr't] P(2,-1), Q(1, - 4) 'An(r, z) uqlu 0. s3 0.8 fl.fl .ta,a)

S ? ilt&cqivsrudt.

l2l

a

+ Z = ZS .ri M - Z = L+ cl q0rt5, rttrtltt ui otqe6-il &qc titq\ t I2l i

I

Aatrq - n

at3l

12(G) l6

n:,.\1 {-f./ | \)\,
t_-)
B-517

qRqtpll Ztct? d?t ?)ttctd[ g"''\ E.

5o stdL rz R-Rz ctt5l 0. 5t?i' atq? US

$'\'\clqdt cQ-]zeit ttatq etl3lt'\ ? > t3l

s?ql'.{Ae a4qR Rorst q?eit qtqs eiFil". Atletr ?ttw-il rla.it €qtittr t3l

qal-fi

-flq .,u\et qf0dil'il qt{13{ litcit'

qtfltil u[4. artersta gs'I, tt{trr'tu

13I

I

3

_L

I {tQarudru qpttuqrts't.1grafl sRt o,rtrur .,tuL 1r)s'u4 cJtstI

' '! f\ r. 5 -il qa$t qt t al. t. 150 ?ti I E.trn uis "t3

ird I4l

: rzlc; t7 (P.TO.)

f o +'t : t%

@B_sr7

B

l-
4
+4ddl---.>
ildl

-.L

-vf _ 8 urit->1 " t4l

.tils) '\s ciq{ril stotut-fl ciqrd 44 ildl. q€]qud z ildl. S. eiqnf.uqr au.ri.

qrtdli -tuust? qqt rqtql *tt{ ct), -ruruR lrlc<r) qi. t}. o}..uv q.r.tiL,,iq {qgn

riteit.A.trql *rA ilger ruralj qlatq

15) q/rr, r<rrfts{l &eq rflaqie{l q-l E} rge{l .,iei c).r, il.u {q6n-il -t 1iit q-uQ. S.
lhr'13{Ffl$ eiqrel t: ildl., nlytt €tqrd E ildl. crQ,tr -ruusn .,d
qrqF[l RqAr

+ ildl. c).t aJ a{.r -r3-uql}ae{l cq uqrr) ?

Rcrttrt - n tsl

I -flfur ldnr qt*tt uqrs) onrrt r,uri|. JrcQ*.uS 3tsU

16) .u.rqr.i[ru u{.tj tRltt Reir-r et'il il urA.r sil.

rz) z"+ {dl. d"u6'il AB r{l ilj s : 7 eJ\cDd?qi eounr.t gr'r. rq+r.t 3{r vsrn). t5l

r4e{qI

tz) s f,dL R+u+rt{ o}4"urj.tdrr

r{uri rwb'l ih). rutr.u Xqr vB

7rr.ia.'tr,.-1^1S{\A O O

-z-*r. 4Atrc{r. Bg-rol A

q)+t2-(c-) --sir.


Click to View FlipBook Version