The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU_PENGURUSAN,_PENTADBIRAN_&_TAKWIM-converted

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-18 21:30:57

BUKU_PENGURUSAN,_PENTADBIRAN_&_TAKWIM-converted

BUKU_PENGURUSAN,_PENTADBIRAN_&_TAKWIM-converted

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ALAUDDIN
78300 MASJID TANAH, MELAKA
ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA HALAMAN
ISI KANDUNGAN 1
KATA-KATA ALUAN PENGETUA 2
MAKLUMAT GURU 3

1. PENGENALAN 4
1.1 FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA 4
1.2 MISI & OBJEKTIF KPM 5
1.3 TONGGAK 12 6
1.4 PRINSIP ETIKA KERJA & NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KPM 7-8
1.5 PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 9
1.6 NILAI TERAS SEKOLAH MENENGAH & HALA TUJU SEKOLAH 10
1.7 IKRAR GURU DAN TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG 12
1.8 IKRAR PERKHIDMATAN AWAM 13
1.9 PEMBELAJARAN ABAD KE-21
14
2. PENGENALAN SEKOLAH 15
2.1 SEJARAH SEKOLAH 17
2.2 VISI & MISI SEKOLAH 18
2.3 OBJEKTIF & MOTO SEKOLAH 19
2.4 LENCANA 20-24
2.5 PIAGAM PELANGGAN SMK SULTAN ALAUDDIN 25
2.6 PERATURAN KHAS SEKOLAH 26
2.7 PELAN LOKASI BANGUNAN 27
2.8 PELAN KEDUDUKAN BANGUNAN DAN KELAS 28-36
2.9 PELAN KEBAKARAN SEKOLAH 37
2.10 SENARAI NAMA GURU 38
2.11 SENARAI NAMA STAF SOKONGAN 39-40
2.12 ANALISIS BILANGAN GURU DAN STAF 41-46
2.13 SENARAI NAMA GURU TINGKATAN 47-49
2.14 GURU BERTUGAS MINGGUAN
2.15 JADUAL PENYELIAAN & PEMANTAUAN PdP 51-72
74-87
3. SENARAI AGIHAN TUGAS 89-106
3.1 PENGURUSAN & PENTADBIRAN 108-125
3.2 PENGURUSAN KURIKULUM
3.3 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
3.4 PENGURUSAN KOKURIKULUM

4. TAKWIM PERSEKOLAHAN 2016
4.1 PERINCIAN PERSEKOLAHAN
4.2 HARI CUTI AM MELAKA
4.3 TAKWIM SEKOLAH

1 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

KATA –KATA ALUAN PENGETUA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Alhamdulilllah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan hidayahnya, saya diberi
kesempatan untuk memberi sepatah dua kata di dalam Buku Pengurusan, Pentadbiran & Takwim
Sekolah 2019 ini. Terlebih dahulu, ucapan setinggi-tinggi tahniah dan jutaan terima kasih saya tujukan
kepada Jawatankuasa Buku Pengurusan, Pentadbiran & Takwim Sekolah 2019 yang telah bertungkus
lumus menyiapkan buku ini. Buku ini sangat penting sebagai rujukan dan garis panduan kepada guru-
guru dan staf untuk melaksanakan tugas dengan lebih terarah dan berkesan. Oleh itu, buku ini tampil
dengan menyediakan pembahagian tugas yang praktikal sepadan dengan pengalaman, pengetahuan,
kemahiran dan gred jawatan guru-guru. Beberapa pembaharuan dan perubahan perlu dibuat supaya ia
menjadi lebih relevan dengan kehendak semasa, In Sha-Allah.

Saya ingin mengucapkan selamat datang ke sesi persekolahan baharu tahun 2019. Terima kasih
juga diucapkan kepada semua warga kerja SMK Sultan Alauddin kerana telah bertungkus lumus serta
berpenat lelah dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan untuk sesi persekolahan 2019 yang lalu.
Berkat komitmen dan kerjasama semua warga sekolah, banyak kejayaan yang telah dicapai pada sessi
persekolahan 2019 Diharap kejayaan ini akan terus dikekalkan serta ditingkatkan untuk tahun-tahun
yang akan datang. Pembelajaran murid tidak akan berlaku jika tidak diiringi dengan perancangan rapi di
peringkat sekolah. Sehubungan itu, komitmen dan kerjasama dalam menjalankan tugas, mampu
melahirkan modal insan cemerlang serta menjamin kecemerlangan sesebuah sekolah.

Diharapkan pada tahun 2019, semua warga sekolah akan sama-sama mengembleng tenaga
dalam melaksanakan apa jua program dan aktiviti yang telah dirancang agar semuanya dapat dijalankan
dengan sempurna dan berjaya hingga ke peringkat yang tertinggi. Saya juga mengharapkan agar kita
dapat memupuk semangat kerjasama dan permuafakatan dalam apa jua tugasan yang diberikan. Berkat
usaha yang gigih dan istiqamah daripada semua guru, saya percaya SMKSA akan terus cemerlang dan
menjadi sekolah yang terbilang. In Sha-Allah .

“MENDIDIK DARIPADA HATI DENGAN PENUH INTEGRITI”

“ SMKSA TERBILANG ”

……………………………...............

PN. HJH SALBIAH BINTI AHMAD
PENGETUA SMK SULTAN ALAUDDIN
MASJID TANAH, MELAKA

2 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

PENGENALAN

MENDIDIK DARIPADA HATI DENGAN PENUH INTEGRITI

3 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

4 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

5 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

6 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

7 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

8 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

Rajin
Usaha
Berilmu
Berfikir
Amanah
Berakhlak Mulia
Ikram

BUDAYA KERJA SEKOLAH
1. Memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Matlamat dan Objektif

Sekolah.
2. Memelihara dan mempertingkatkan imej sekolah, Jabatan dan Kementerian Pelajaran

setiap masa.
3. Mementingkan mutu dan kesan pendidikan.
4. Menentukan objektif (setiap tugas).
5. Mengamalkan kerja secara bermesyuarat dan berpasukan.
6. Sentiasa bekerja dengan bersih, cekap dan amanah.
7. Mengamalkan sikap jujur, ikhlas, amanah serta adil.
8. Mengamalkan sikap perkhidmatan penyayang.
9. Kepimpinan melalui teladan.
10. Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.
11. Berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran.
12. Kerja adalah ibadah.

9 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

10 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

11 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

12 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

13 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

SEJARAH AWAL PENUBUHAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
SULTAN ALAUDDIN, MASJID TANAH, MELAKA

Sejarah awal bermula tahun 1962 dan dikenali sebagai sekolah Pelajaran Lanjutan yang
mengandungi empat kelas. Pada tahun 1964, nama sekolah ini telah ditukar kepada Sekolah Menengah
Rendah (SMR 26) yang mempunyai dua aliran iaitu Melayu dan Aliran Inggeris.

Pada tahun 1965, bilangan kelasnya bertambah daripada lima belas bilik darjah kepada dua puluh
tiga bilik darjah (1966). Pada tahun 1967 pula, bilangan bilik darjahnya sebanyak tiga puluh empat kelas.
Pada tahun ini juga, sekolah ini telah menumpang dan berkongsi bangunan di Sekolah Menengah
Kebangsaan Ghafar Baba.

Menjelang tahun 1968, sekolah ini mempunyai bangunan sendiri yang terdiri daripada tiga blok
bangunan dan sebuah kantin. Ketiga-tiga bangunan terdiri daripada bilik-bilik darjah yang boleh dibuka
sebagai dewan, dua buah makmal sains, sebuah bilik guru,sebuah perpustakaan, dua buah bilik sains rumah
tangga, sebuah bilik lukisan teknik serta dua buah bengkel pertukangan kayu, logam dan elektrik.

Pada tahun 1969, murid-murid aliran Melayu ke Sekolah Menengah Kebangsaan Ghafar Baba,
manakala murid-murid sekolah ini terdiri daripada murid-murid aliran Inggeris.

Pada tahun 1974, sebuah kediaman rasmi pengetua telah dibina. Pada tahun yang sama juga, dua
buah blok bangunan tambahan yang dibina dan terdiri daripada satu blok bilik darjah, makmal dan sebuah
surau.

Nama sekolah Pelajaran Lanjutan telah ditukar kepada Sekolah Menengah Rendah (SMR 26) dan
bangunan-bangunan sekolah ini telah dirasmikan oleh Menteri Pendidikan ketika itu, iaitu YB. Dato’ Hussien
Onn. Nama sekolah ini juga telah ditukar kepada Sekolah Menengah Masjid Tanah (SMMT).
Walau bagaimanapun nama SMMT juga telah ditukar kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan
Alauddin (SMKSA) pada 1 Januari 1988. Pelajar aliran Bahasa Inggeris yang lulus LCE layak meneruskan
pelajaran ke tingkatan 4 dan seterusnya ke tingkatan 5 Sains. Manakala pelajar-pelajar Melayu yang lulus
PMR layak meneruskan pelajaran mereka ke tingkatan 4 dan seterusnya ke tingkatan 5 Sastera.

Penubuhan kelas tingkatan 6 Aliran Sastera dimulakan pada tahun 1977 dan pada tahun 1978
pelajar perintisnya mengambil Peperiksaan STPM.

Kini SMKSA mempunyai murid lebih daripada 1300 orang dengan 44 buah bilik darjah. Terdapat
Kelas Aliran Agama yang pengambilan terdiri daripada murid-murid perempuan sahaja. Mereka yang
mendapat 3A dan ke atas UPSR sahaja yang layak dipertimbangkan memasuki kelas Aliran Agama ini.

Terdapat satu blok dua tingkat yang disediakan sebagai asrama khas untuk murid-murid perempuan
sahaja. Keutamaannya hanya untuk murid-murid Aliran Agama dan rancangan khas sahaja. Pada November
2006 sebuah makmal komputer bagi keperluan Pengajaran dan Pembelajaran telah dibina.

Bermula Ogos 2007, kompleks Asrama Putera yang lengkap dengan rumah warden dan surau serta
dewan makan kini dalam pembinaan. Pembangunan fizikal sekolah ini bertambah pesat dengan pembinaan
bengkel MPV Automotif bernilai RM 700,000.00 yang telah siap pembinaannya sebelum sesi 2009 bermula.
Paling manis, Dewan Berbumbung telah berjaya dibina dan disiapkan hasil kerjasama guru-guru, PIBG dan
semua murid SMKSA pada Julai 2012 dengan kos yang amat kompetetif iaitu RM116.000.00. Mudah-
mudahan berkat kerja kuat serta solidariti kita akan menjadi pedoman pada masa akan datang.

14 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

PENDIDIKAN BERKUALITI,
INSAN TERDIDIK,

NEGARA SEJAHTERA.

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN
BERKUALITI UNTUK

MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA.

15 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

MISI DAN VISI SEKOLAH

Misi dan Visi sekolah direalisasikan melalui :

A. PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN
1. Mengamalkan sistem pentadbiran dan pengurusan yang cekap dengan menggunakan multimedia

yang terkini.
2. Mengekalkan pengurusan dan pentadbiran yang telus, cekap dan berkesan.
3. Cemerlang dalam pengendalian pengurusan kewangan sekolah dengan memenuhi arahan

perbendaharaan dan dasar-dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
4. Memupuk budaya kerja cemerlang dengan mengekalkan persekitaran yang kondusif, bersih dan

menyegarkan.
5. Mengamalkan budaya kerja berpasukan, perkongsian idea dan sentiasa bersifat terbuka.
6. Mempertingkatkan kemahiran ICT dalam kalangan semua guru dan staf menerusi pelaksanaan

perkembangan staf yang berterusan.
7. Menaiktaraf infrastruktur sekolah.

B. KURIKULUM
1. Pengurusan kurikulum yang cemerlang berasaskan teknologi maklumat terkini.
2. Pengajaran dan pembelajaran berasaskan komputer, website dan internet.
3. Masalah pengajaran dan pembelajaran di atasi secara bersama, bijaksana dan berhemah.
4. Pemantauan pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara konsisten berasaskan SKPM.
5. Pengurusan peperiksaan dan penilaian berasaskan slogan maklumat boleh diakses dengan mudah.
6. Pengurusan panitia yang cekap dan sistematik .
7. Penyediaan program-program yang sesuai kepada semua murid sejak awal hingga akhir tahun.
8. Memastikan semua pelajar menguasai 3M dengan sokongan program yang sesuai.
9. Meningkatkan kecekapan guru dalam penggunaan BBM yang berasaskan ICT seperti penggunaan

internet, laman web dan lain-lain.
10. Menjadikan Pusat Sumber Sekolah sebagai Pusat Sumber yang mudah diakses dan lengkap supaya

menjadi tempat rujukan utama guru dan murid.
11. Mengalakkan guru, staf sokongan dan murid mengadakan ‘benchmarking’ ke sekolah cemerlang

lain bagi menambahkan idea yang kreatif dan inovatif.

C. HAL EHWAL MURID
1. Pengurusan disiplin murid dijalankan dengan cekap dan efisyen melalui perisian yang disediakan.
2. Sijil Berhenti Sekolah dan Surat Akuan Pelajar diperolehi dengan satu sentuhan yang mudah iaitu

tidak secara manual / konvensional.
3. Data mengenai kes-kes disiplin murid seperti ponteng sekolah, ponteng kelas, bergaduh dan
4. lain-lain boleh diakses dengan mudah.
5. Pengurusan Biasiswa dan Kebajikan pelajar dijalankan dengan sistematik dan cekap dengan
6. bantuan teknologi maklumat.
7. Pengurusan asrama dijalankan dengan sistematik dan efisyen serta data-data pelajar asrama
8. sentiasa kemaskini.

D. KOKURIKULUM.
1. Data-data kejayaan kokurikulum boleh didapati dengan segera dan cepat .
2. Budaya multimedia seperti power point diamalkan dalam pengendalian mesyuarat / taklimat

kokurikulum.
3. Meningkatkan dan mengaktifkan aktiviti-aktiviti kokurikulum supaya lebih bermakna
4. Mempertinngkatkan kursus kepegawaian dalam kalangan guru.

16 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

MENDIDIK GENERASI MUDA KE ARAH
PEMBANGUNAN

BANGSA MALAYSIA YANG BERILMU,
BERKETERAMPILAN

DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI:

Peningkatan pencapaian akademik
Menjayakan kegiatan kokurikulum

Mengukuhkan disiplin diri
Meningkatkan daya kepimpinan
Mengamalkan nilai-nilai murni
Membina watak sekolah berkesan dan dapat dibanggakan

“USAHA PASTI JAYA”

17 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

KUNING

(SEDIA MENGHADAPI CABARAN)

BIRU

(KESUCIAN DAN KEBERANIAN)

MERAH

(KEBERANIAN DAN SEMANGAT WAJA)

18 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

PIAGAM PELANGGAN SMK SULTAN ALAUDDIN

Kami warga Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin Masjid Tanah Melaka,
dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh
tenaga dan usaha kami untuk:

1. Mengurus dan mentadbir perkhidmatan pendidikan dengan cekap dan
berkesan dari segi pengajaran, pembelajaran, kurikulum, ko-kurikulum dan hal
ehwal pelajar, berteraskan ciri-ciri Falsafah Pendidikan Negara.

2. Sentiasa mewujudkan suasana kondusif untuk meningkatkan mutu bimbingan
di kalangan guru-guru, kakitangan dan pelajar-pelajar dalam pelbagai aspek
selaras dengan matlamat sekolah penyayang dan perkhidmatan penyayang.

3. Memberikan layanan segera, mesra dan memuaskan kepada semua guru,
kakitangan, pelajar, ibu bapa dan masyarakat.

4. Bekerjasama sepenuhnya dengan semua agensi yang membantu
perkhidmatan kami.

5. Berusaha meningkatkan sahsiah dan kualiti kepimpinan guru-guru, kakitangan
dan pelajar-pelajar.

6. Mengekalkan perasaan muhibah dan perpaduan sepanjang masa.
7. Bergandingan bahu dengan semua pihak untuk mencapai matlamat

kecemerlangan.

19 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

PERATURAN KHAS SEKOLAH

1. ARAHAN AM

1.1 Selaku pegawai kerajaan guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat
dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu semua guru dikehendaki membaca, memahami
dan juga mematuhi Perintah Am tersebut.

1.2 Guru dan staf sokongan sekolah dinasihatkan supaya memahami dan boleh mentafsir
dengan tepat akan kandungan Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan lain.

1.3 Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjungnya sebagai
profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan / mata pencarian semata-mata.

1.4 Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati aprinsip-
prinsip Perkhidmatan Cemerlang.

1.5 Guru hendaklah mengamalkan dan menghayati Falsafah dan Matlamat Pendidikan
Negara.

1.6 Meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada kepentingan diri dalam
menjalankan tugas.

1.7 Bertanggungjawap menjaga dan menjamin keselamatan murid ketika berada di
sekolah dan menjaga harta benda sekolah.

1.8 Sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap
menjalankan tugas.

2. KEDATANGAN

2.1 Jadual waktu belajar mesti dipatuhi seperti ditetapkan oleh pihak sekolah.
2.2 Guru di kehendaki berada dalam kawasan sekolah 10 minit sebelum waktu belajar dan

memastikan kehadiran direkod (thumb print) semasa sampai dan waktu balik sekolah.
2.3 Guru yang tidak dapat hadir dan terpaksa datang lewat hendaklah memberikan

kenyataan dan sebab-sebab yang wajar. Guru dikehendaki memaklumkan terus kepada
Pengetua/GPK1/HEM secepat mungkin.
2.4 Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali dalam
keadaan kecemasan.

3. KELUAR WAKTU MENGAJAR

3.1 Guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu mengajar
kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan dari Jabatan
Pendidikan / Pejabat Pendidikan Daerah dengan syarat mendapat kebenaran daripada
Pengetua / penolong kanan.

3.2 Guru dikehendaki mengisi borang kebenaran dan catatkan dalam Buku Rekod Keluar.
Dapatkan tandatangan Pengetua / Guru Penolong Kanan sebelum keluar.

3.3 Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta meninggalkan kerja bertulis untuk
pelajar melalui Guru Penolong Kanan.

20 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

4. CUTI

4.1 Cuti Rehat / Cuti Penggal

Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan KP(PP)0046SJ/A(30) bertarikh 24
Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal untuk menggantikan cuti
rehat.Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi sepertiga
daripada jumlah cuti satu tahun untuk menjalankan tugas-tugas seharian daripada
tugas mengajar.

Cuti Sakit

4.1.1 Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi dua hari
4.1.2 berturut-turut hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.
4.1.3 Cuti Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 14 hari
dalam setahun.
Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-
putus akan dilaporkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian
Pendidikan untuk menentukan pembayaran gaji.

4.2 Cuti Tanpa Gaji

4.2.1 Mengikut Perintah Am Bab C Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon di atas sebab-
4.2.2 sebab persendirian yang mustahak.
4.2.3 Cuti Tanpa Gaji daripada kakitangan bukan guru hanya boleh diberi selepas
4.2.4 habis semua cuti rehatnya.
4.2.5 Kelayakan Cuti Tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun tahun
perkhidmatan tetapi tidak melebihi 180 hari.
Cuti Tanpa Gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali dalam
masa 4 tahun.
Kelulusan Cuti Tanpa Gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah
diluluskan oleh Pengarah Pendidikan Negeri. Cuti yang melebihi 15 hari
diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Borang permohonan
hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri 10 minggu sebelum tarikh
mula bercuti.

4.3 Cuti Rehat Khas
.
4.3.1 CRK tidak melebihi 10 hari diberikan kepada Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 tahun 2005.
4.3.2 CRK yang tidak dapat dihabiskan boleh dibawa ke tahun berikutnya bagi
tujuan Pemberian Ganjaran Wang Tunai semasa pencen.
4.3.3 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang layak ialah :-
I. Semua pegawai yang mengajar dan diberi kemudahan cuti penggal
atau cuti semester di sekolah atau institusi pelajaran atau pengajian
tinggi.

21 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

4.3.4 II. Guru Sandaran Terlatih
4.3.5 III. Guru Kontrak.
Kuasa meluluskan permohonan Cuti Rehat Khas ialah pengetua bagi pegawai
yang mengajar di sekolah.
Sepanjang perkhidmatan seseorang pegawai, jumlah keseluruhan Cuti Rehat
Khas dan Cuti Rehat yang dibenarkan untuk dikumpulkan bagi tujuan
pemberian Ganjaran Wang Tunai hendaklah tidak melebihi 120 hari.

4.4 Cuti Ke Luar Negeri

4.4.1 Semua guru yang hendak ke luar negeri mesti mendapat kelulusan dari
Jabatan. Sila isikan borang permohonan yang ada di pejabat selewat-
lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti.

5. REKOD PERKHIDMATAN

5.1 Semua guru yang mengajar mempunyai Rekod Perkhidmatan di Jabatan
Pelajaran Negeri. Rekod ini perlu disemak dan dikemaskini maklumatnya
setiap tahun.

6. PAKAIAN DAN RAMBUT

6.1 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan dan
masyarakat timur.

6.2 Pakaian berbentuk seluar dan baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru
perempuan.

6.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut yang kemas dan sesuai.
6.4 Guru yang mengajar pendidikan jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai,

seperti:-

6.4.1 Guru perempuan – seluar trek panjang yang sesuai, kemeja T, kemeja sukan,
baju trek, kasut getah atau kasut getah tanpa tumit.

6.4.2 Guru lelaki – seluar pendek, seluar trek atau seluar panjang yang sesuai.
Kemeja T, kemeja sukan, baju trek atau jersi. Kasut getah atau kasut getah
tanpa tumit.

7. DISIPLIN KELAS / SEKOLAH

7.1 Disiplin lebih baik diberi erti usaha memulihkan kelakuan yang negatif,
mengukuhkan kelakuan yang baik dan meningkatkan dan menghargai kelakuan
positif. Usaha mendisiplinkan pelajar ialah dalam “area of influence” semua guru.
Sekiranya ada berlakunya kelakuan yang “deviant” yang mengganggu keharmonian
sekolah, guru tingkatan dan guru mata pelajaran akan diminta mengambil langkah-
langkah yang berbentuk mendidik. “Victimization” penderaan dan “Corporal

22 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

Punishment” adalah perkara-perkara yang mungkin menghasilkan reaksi yang
bertentangan dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
7.2 Merokok tidak dibenarkan langsung di kawasan sekolah.
7.3 Mengajar sambil duduk adalah pengajaran yang tidak berkesan kecuali guru yang
uzur.
7.4 Guru digalakkan memberi salam kepada pelajar sebelum memasuki kelas.
7.5 Semua guru adalah guru disiplin.

8. PERHUBUNGAN SESAMA GURU

8.1 Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan professional serta perasaan
kekitaan

yang baik dan sihat sesama guru dan sentiasa dapat mengawal tutur kata.
8.2 Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman /
pendapat /

kepercayaan kepada guru ataupun pelajar atau staf sokongan sekolah yang lain.
8.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kepada kaum, status

sosial,
ekonomi, kelulusan atau sebagainya patut dihindarkan.

9. BILIK GURU

9.1 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru.
9.2 Guru hendaklah berada bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa ini

hendaklah dianggap sebagai “non-teaching period” dan bukannya “free period”.
Oleh itu, guru hendaklah menggunakan masa tersebut di bilik guru untuk perkara-
perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja.
9.3 Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru.
9.4 Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab
memastikan suasana yang sesuai dan tidak menggangu ketenteraman mana-mana
pihak.

10. PERJAWATAN DAN PENGAJARAN

10.1 Jikalau guru menghadapi sebarang masalah dalam bidang perjawatan, mereka boleh
berurusan dengan Pembantu Tadbir atau Pengetua.

10.2 Guru yang menghadapi masalah di bidang pengajaran bolehlah berurusan dengan
Guru Ketua Panitia, Guru Kanan Dan Penolong Kanan.

11. FAIL REKOD MENGAJAR

11.1 Setiap guru akan diberikan dua Fail Rekod Mengajar dan bertanggungjawab terhadap
keselamatan fail tersebut. Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti,
kemas dan lengkap. Fail ini hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari Jumaat
untuk disemak dan ditandatangani oleh Pengetua / Penolong Kanan / GKMP..

11.2 Jika seseorang guru bercuti, fail tersebut hendaklah diserahkan kepada
Penolong Kanan.

23 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

11.3 Fail Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari terakhir
tahun persekolahan.

12. JADUAL WAKTU

12.1 Guru tingkatan hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk
dipamerkan dalam kelas sendiri.

12.2 Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa
kebenaran.

13. JADUAL KEDATANGAN PELAJAR

13.1 Jadual ini adalah dokumen rasmi dan rekod penting dalam pengurusan pelajar.
Jadual ini digunakan oleh Kementerian untuk mengira Perkapita Grant / Kemahiran
Hidup / Sains / Perpustakaan dan lain-lain. Juga akan digunakan oleh pihak
mahkamah untuk kes juvana (mengesan ponteng dan menguatkan kes dan lain-lain).

13.2 Setiap guru tingkatan akan diberi sebuah buku kedatangan pelajar. Guru
bertanggungjawab memasukkan maklumat-maklumat yang di perlukan dan
hendaklah memahami dan mematuhi kehendak-kehendaknya mengenai yang
terletak di bahagian dalam kulit hadapan.

13.3 Jadual kedatangan pelajar hendaklah ditulis secara teratur, kemas dan ditanda pada
setiap hari oleh guru tingkatan pada waktu pertama. Sekiranya guru tingkatan tidak
hadir, penyelaras tingkatan bertanggungjawab menandanya. Pelajar-pelajar tidak
dibenarkan menulis atau mencatat sesuatu dalam jadual ini.

13.4 Buku ini hendaklah sentiasa berada di pejabat selewat-lewatnya pukul 9.00 pagi.
13.5 Pelajar yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut atau berselang-seli dalam satu

minggu. Ibu bapa / penjaga hendaklah dihubungi secara bertulis.
13.6 Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh guru yang

bertanggungjawab.

14. PERHIMPUNAN SEKOLAH

14.1 Perhimpunan sekolah adalah majlis rasmi. Semua guru diwajibkan menghadiri
perhimpunan sekolah pada masa dan hari yang ditetapkan.

14.2 Guru lelaki hendaklah memakai tali leher dan baju kemeja berlengan panjang
manakala guru perempuan hendaklah memakai pakaian mengikut pekeliling yang
dibenarkan.

14.3 Guru tidak dibenarkan meninggalkan tapak perhimpunan sehingga majlis selesai.

15. TANDA NAMA

Semua guru hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis rasmi di
sekolah / di luar sekolah.

16. KEAHLIAN KELAB GURU / PIBG

16.1 Semua guru secara automatik menjadi ahli kelab guru dan PIBG sekolah.

24 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

16.2 Jumlah yuran kelab guru tertakluk kepada keputusan mesyuarat Agong PIBG
semasa.

17. TELEFON
Penggunaan telefon pejabat hanyalah untuk tujuan rasmi sahaja. Guru hendaklah
menggunakan telefon awam atau telefon bimbit atas urusan peribadi.

18. KUNCI
16.2 Semua kunci hendaklah disimpan di pejabat.
16.3 Sekiranya guru hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu, mestilah mendapat
kebenaran daripada Pengetua. Guru berkenaan bertanggungjawab terhadap bilik
tersebut sepenuhnya.

25 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

PELAN LOKASI BANGUNAN SMK SULTAN ALAUDDIN

DEWAN MAKAN BENGKEL AUTOMOTIF
PUTERI
TANG ASRAMA TAPAK PARKING
ASRAMA KI PUTERA GURU
PUTERI AIR
SURAU
SURAU DEWAN MAKAN (L) BLOK
(P) PUTERA PEND
BENGKEL KHAS
PONDOK
JAGA GALERI
SENI

JALAN MASUK

STOR DATARAN MAKMAL
SUKAN ALAUDDIN KOMPUTER

PADANG MAKMAL ANJUNG ILMU BLOK IBNU SINA BLOK IBNU KANTIN
LOT 1897 & 1898 BATTUTAH
BLOK AL-
BLOK IBNU GHAZALI
KHALDUN
BLOK BLOK AL-
KHAWARIZMI FARABI

26 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

PELAN KEDUDUKAN BANGUNAN DAN KELAS

BLOK 2 KAA1 2 KAA2 2 KAA3 2A 1 KAA1 1 KAA2 1 KAA3 3 KAA1
P. KHAS 2B 2C
KANTIN KO -OP 2D BILIK TANDAS BENGKEL 3 3
MAKMAL KESI- GKT KAA3
KOMPUTER HATAN M/PEREMPUAN KAA2
STOR
N
BILIK
BAHASASTOR6 PPU 1 P6 PPU 1 E 6 PPU 2 P 6 PPU 1 S TANDAS
KOKU 5 AI
4 KAAS 4 AI 5 KAAS TANDAS
BILIK KERJA 3C
6 PPU 2 E BILIK SENI BILIK ERT 1D BILIK KURSUS T6 B 6 BILIK GURU PEREMPUAN TANDAS
LUKISAN SPBT PP BILIK KKQ GURU
BENGKEL STOR BILIK SAINS T U1
MAKMAL SAINS K. HIDUP PEJABAT TANDAS SUKAN 6 (P) TANDAS
PANDUAN M/LELAKI
BENG BILIK BILIK
KEL CETAK MESYUARAT
AUTO
MOTIF

BILIK GURU UNIT BILIK KETUA 3A 3B 3 RKA 2 RKA
LELAKI PEPERIKSAAN BIDANG 1C 1B 1A

DEWAN TERBUKA PEJABAT TANDAS BILIK 5 SRT 1RKA BILIK
GURU KAUNS- 4 SS SUKAN
L/P LING 4 ST2 /KOKU

4 BENG 3

PV KEL PAV
MA KIMPA
5 ST1 5 ST2 5 PA 5 SS 5 KSI BILIK TANDAS
LAN BUKHARI

MAKMAL PUSAT SUMBER BILIK TAYANG 4 SRT TANDAS
SAINS TULEN MAKMAL 4 ST1
SAINS MAKMAL 4 PA BILIK TANDAS
SAINS DISIPLIN PEREMPU
AN

27 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

PELAN KEBAKARAN SMKSA

TANGGA TANGGA TANGGA

28 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019 TEMPAT BERHIMPUN/
BERKUMPUL
(PADANG)

SENARAI NAMA DAN TUGAS GURU 2019

Bil Nama Gred Pentadbiran Jawatan HEM Koku No. Tel
Pengetua Kurikulum
DG54 GPK 1 Penyelaras 012-6180375
1 Pn. Hjh Salbiah Binti Ahmad DG52 GPK HEM KP GKT Sukan Permainan 016-3365498
2 En. Zullkifli Bin Hassan DG52 GPK KOKU 013-6131835
3 Pn. Hjh Roslina Binti Deraman DG48 Penyelaras 013-6911519
4 Pn. Talizah Binti Tahir DG48 GPK Ting 6 Persatuan Kelab 019-5737044

5 Pn. Marsyitah Binti Abdul Rahim DG44 Penyelaras Pend. 013-6099557
Khas
6 Cik Hjh Azni Noraznee Binti
Mokhtar

7 Pn. Hjh. Norhana Hj. Yusof DG52 Ketua Bidang KP Penyelaras 019-3851107
Bahasa Kesusasteraan Badan Beruniform

Melayu,
Ketua Projek Kec

SPM

8 Pn. Hamizah Binti Ibrahim DG48 Ketua Bidang Sc & Ketua Projek Kec Penyelaras 017-2583171
Math PT3 Persatuan Kelab

9 Datin Hjh Hasnidar Binti Ab. DG48 Ketua Bidang Ketua Projek Kec Penyelaras 013-9844846
Ghafar Kemanusiaan SPM Badan Beruniform

29 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

10 Pn. Norsaiyah Binti Omar DG44 Ketua Bidang Tek & Ketua Projek Kec Penyelaras 019-5639344
Vokasional PT3 Sukan Permainan

11 Pn. Hjh Norlaili Binti Bidin DG48 GBKSM, Penyelaras SU Prog. 019-6564945
Psikometrik Guru Penyayang, 013-6204976
12 Pn. Hjh. Umi Kalthom Binti Buang DG44 Ketua GBKSM Ketua Kelab 017-6347500
KP Kec PT3, Ketua Projek Bimbingan 010-8658599
13 En. Mohd Faisal Bin Ruslan DG41 GBKSM SU Jadual Waktu Ponteng Sifar, SU & Kaunseling
Pengurusan Murid
Ketua Kelab
Cicir Muzik (Ukulele)
SU Pembangunan

Sahsiah Diri,
SU DWEN, Pen SU
Guru Penyayang
KP Pemantapan

HEM
Pen SU
Pembangunan
Sahsiah Diri,
Pen SU Pengurusan
Murid Cicir

14 En. Abdul Kahar Bin Kamarudin DG48 Penyelaras VLE Koperasi (Belian)
Frog

15 En. Abu Zakiah Bin Ab Jaffar DG52 SU PROBIM (BM) KP Kesihatan & Ketua Kelab 017-2798806
Rawatan Bola Sepak

16 En. Ahmad Bin Arshad DG48 KP Sekolah Lestari KP BI (MR), SU Bimbingan 011-
SU PT3 Kerohanian 10590869
17 En. Ahmad Za’im Bin Abd Wahid DG44 SU Surau Koperasi (Saham),
Penyelaras KAA Ketua Pers B. Arab 013-9722132
(MR)

30 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

18 Tn. Hj. Azman Bin Che Long DG44 SU PROBIM (Mat) Ketua Rumah 012-2247380
19 Tn. Hj. Baharuddin Bin Dolmat Pahlawan 019-6083180
20 En. Abdull Halim Bin Busno DG52 KP Pembestarian KP Penyelidikan SU Majalah 018-2950636
21 En. Ishak Bin Abdul Manaf Sekolah STPM Sekolah, 012-3601164
Ketua Kelab 012-3539601
22 En. Lai An Heang DG44 KP Seni Visual (T6) Bola Baling 016-9869674
23 En. Mouswari Bin Mustafa
24 En. Mohamad Azli Bin Ismail DG48 SU Bilik Ibnu Sina KP Kec MUET Ketua Rumah
25 Tn. Hj Mohd Akhir Bin Wahab Bendahara
26 En. Mohd. Asrul Bin Ishak DG48 SU SKPM KP Kec Mat Tamb SU Data EMIS, Penyelaras
27 En. Mohd Hidzir Bin Salleh Penyelaras
28 En. Mohd. Syahrul Bin Jainal DG41 SU Mesyuarat Guru MyPortfolio Koku & PAJSK (T6)
29 En. Nor Yusmadi Bin Abd Malek Ketua Rumah
SU Keselamatan Hulubalang
Kebakaran Ketua Pers
St. John
Warden ASPURA,
SU Bencana Ambulans Malaysia
Sekolah Penyelaras Unit
KP Disiplin Beruniform,
Ketua Kelab Hoki

DG44 SU Sukan 019-6454516

DG48 Pen SU Penyelaras PAV Ketua PKBM-Darat 013-6136428
DG32 Inventori Sekolah 013-6440261
Koperasi (Belian),
DG52 KP Inventori Ketua Kelab 017-6435130
Koperasi &
DG44 Pen SU LADAP KP PVMA 017-2069458
DG44 Kepenggunaan 019-6096094
SU Inventori Ketua Kelab Muzik
Sekolah
(Kompang)
Kelab Fotografi

/Ting 6

31 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

30 En. Rahman Bin Sudin DG48 SU Siaraya KP Keceriaan 3K Ketua Kelab 013-6252211
31 En. Rashid Bin Kasim DG41 Warden ASPURA Lanskap 012-6414317
SU Kajian Tindakan
32 Tn. Hj. Rosli Bin Jamari DG44 dan Inovasi KP Pend Islam (MR) SU Disiplin Ketua Kadet 013-6413510
33 En. Sulaiman Bin Md Kassim DG48 SU PIBG Bomba & 010-9812997
KP Kec SPM KP SPBT, Penyelamat
34 En. Yunos bin Omar DG 48 KP Pusat Sumber Penyelaras Ting 5 018-7778206
Penyelaras PBD Ketua Olahraga
35 Pn. Aini Munira Binti Zakaria DG41 Bendahari PIBG (MR) Pen SU Tapak Pend Khas 014-7452082
36 Pn. Aishah Binti Mohd Jalil DG41 SU PBS Perhimpunan, 013-3659381
37 Pn. Asmahani Binti Hussein DG44 Ketua Kelab 013-6177939
38 Pn. Azariah Binti Raya DG44 KP Kimia SU Kelab Malaysiaku 017-6577674
39 Pn. B. Leela A/P Balakrishnan DG48 Pencegahan Ketua Kelab 012-2600959
Tarannum
40 Pn. Chong Kwee Yau DG52 Jenayah 012-6504911
41 Pn. E Yang Mei DG42 Ketua Kelab Bola 017-8113031
SU Kantin Sekolah Keranjang
42 Pn. Faridah Binti Ahmad Kamal DG44 017-2430422
Pencegahan AEDES Ketua Pers B. Cina

KP BI (MA) Pen SU Bendahari
Pembangunan Majalah Sekolah
KP Geografi
KP Bahasa Cina, Sahsiah
Penyelaras BBM Diri dan Moral

KP Kebersihan

SU Pembangunan
Sahsiah Diri
dan Moral
Pen SU
Keselamatan
Kebakaran

32 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

43 Pn. Fatin Fatiha Binti Md Zain DG41 Penyelaras Portal Kendiri Tandas Ketua KASPA 013-9828779
44 Pn. Fazilawati Binti Ab Rahman DG44 dan Blog, Pen SU Bantuan 012-9522382
45 Pn. Hamidah Binti Ariffin Ketua Kadet Polis 012-6653518
46 Pn. Hjh. Hayati Binti Mawi PSU Makmal Sekolah 012-3894330
Komputer KP Koakademik, 018-2580673
Pn. Junainah Binti Jananat @ SU SPBT Pen SU 013-7001771
47 Jumaat Audit Wang SUWA KP Tapak
Perhimpunan, Majalah Sekolah
Pn. Khairawati Binti Mohd DG44 SU Taman Sains Suntikan HPV (T6)
48 Dawood Ketua Kelab SPBT
49 Pn. Ku Azmiza Binti Ku Bahadon DG52 KP Kec SPM
KP BM (MA)
50 Pn. Munah Binti Sharif
DG48
51 Pn. Noorakhmar Binti Ridzuan
DG44 Ketua Unit PBS T6,
52 Pn. Noorliza Binti Mohd Noor SU KK STPM

53 Pn. Nor Azizah Binti Amin DG52 Pen SU Disiplin Ketua Silat Gayong 010-7749278

DG48 KP Sejarah (T6) Pen SU HEM, Ketua Kadet 019-7769347
DG41 SU Kec PT3 BKPU Perhananan Awam 012-7609215
DG44 013-2047110
DG48 Penyelaras NILAM Penyelaras Ting 1 Pra-Universiti 019-6232786
KP Sains (MR) Juruaudit Dalaman
Penyelaras
Kebersihan Koperasi,
Ketua Kelab
Kesihatan Memanah
(Suntikan)
Ketua Pers Sains
Falak,

Astronomi dan
Matematik

33 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

54 Pn. Noor Quistina Binti Ahmad DG41 Pen. SU KWAMP Ketua PBSM 013-4299728
55 Pn. Nor Farhana Binti Ahmad DG44 Pep Dalaman
56 Pn. Nor Mazila Binti Yaacob KP SU Koperasi, 011-
KP Perniagaan, Keselamatan Ketua Kelab 20815510
Pn. Hjh. Nor Safura Binti Mohd Penyelaras PBD Kebakaran Kewangan &
57 Yusof Keusahawanan 013-6087371
(MA) Ketua Pengakap
58 Pn. Norain Binti Mastari
DG44 Istimewa
DG48
DG44 Pen. SU Kurikulum KP Unit 013-9805720
II Kokurikulum,
Koperasi (Jurujual)
KP Kec STPM,
SU KP P. Perniagaan 012-6955090
Makmal Komputer
(T6)

Penyelaras
Bestari,
KP ASK

59 Pn. Noraziah Binti Abd. Aziz DG44 KP Pend Islam (MA) Penyelaras SUMUR SU Koku Pend 017-7471056
60 Pn. Norazlina Binti Adam DG 44 Insurans Khas, 017-3692782

61 Pn. Norhafidzah Binti Kasim DG44 KP Prinsip Akaun Ketua Pers 012-3977066
Pen SU Kurikulum I Pend Khas 012-9115738
62 Pn. Norhana Binti Talha DG44 SU STPM / MUET Bendahari 019-7285110
63 Pn. Norhaniza Binti Nordin DG48 Koperasi,
Ketua Kelab
Petanque/Boling

Tenpin

64 Pn. Norhayati Binti Mohd Kassim DG52 KP Papan Penyelaras Ting 6 012-6538100
Kenyataan

34 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

65 Pn. Norhazalida Binti Ab Ghani DG44 KP Kelab 019-3867475
Pencegahan
66 Cik Norhaziah Binti Hussain DG48 KP Kec BI 013-6187041
Jenayah
67 Pn. Norlyda Binti Baharudin DG41 KP Pengajian SU Tapak Ketua Kelab Sepak 017-6744167
68 Pn. Normah Binti Mansor DG48 Am (T6) Perhimpunan, Takraw 017-5796383
69 Cik Norramlah Binti Ali DG41 KP PSK Penyelaras Ting 4 012-9350043
70 Pn. Norul Aizam Binti Ibrahim DG44 SU Kesihatan dan Ketua Kadet 013-6163272
KP Pend Moral Rawatan Remaja Sekolah
71 Pn. Norsalwa Binti Alias DG 41 KP Kebajikan, 019-2629482
KP RBT Pen SU DWEN Ketua Kelab
72 Pn. Nur Farhana Binti Ab.Razak DG44 Audit Wang Bola Jaring 019-6153077
Asrama KP Mat Tambahan TAPEM, SU SUMUR Pen SU Koku, 019-7777295
73 Pn. Nur Fazrina Binti Kamarudin DG 41 KP Sains Rumah Penyelaras Kelab 012-3054375
Pen SU Bilik Tangga SU APDM, Persatuan 013-2711939
74 Pn. Nurul 'Ain Binti Zailan DG41 Ibnu Sina KP Bahasa Penyelaras Ting 3 017-7998370
Melayu (T6) Ketua Rumah
75 Pn. Nurul Aini Binti Razali DG44 KP BM (MR) SU HEM Laksamana 011-
SU Pep Dalaman, Pen SU SPBT, 23289546
76 Pn. Nurul Hamizah Binti Mahat DG41 KP Sejarah (MR) Kesihatan (Tibi) Ketua Kelab Teater 013-7924919
Pn. Nurul Qutrunnada Binti DG41 & Kebudayaan
DG41 KP Matematik (MA) Pen SU Kantin Ketua Pers Sej &
77 Baharudin SU Pep Dalaman Sekolah, Geog
78 Pn. Nurul Sima’a Binti Ismail PVMA/PAV Ketua Kelab Ping
Pong

Ketua Olahraga

35 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

Penyelaras Ting 2

79 Pn. Nurulhuda Binti Ab Rahman DG44 KP Bahasa Arab, Bendahari Ketua Bola Tampar 019-7281275
KP Pemb Abad ke- Kebajikan
80 Pn. Rafidah Binti Muhamad Noor DG44 Ketua Pergerakan 012-3725931
21 SU Bantuan Puteri Islam
SU SPM, Sekolah,
81 Pn. Rohaizad Binti Adan DG44 SU HEBAT, TIMSS, Penyelaras Bestari BKP 012-8774798
PISA
Pn. Hjh. Rohanah Binti Abu DG52 ICT 017-6579176
82 Hassan Pen SU SKPM
KP Sains (MA)
83 Pn. Rozihan Binti Abu Samah DG52 KP Kantin Sekolah Ketua Kelab 012-6902454
DG52 KP Peperiksaan KP Kerohanian Badminton 012-2574617
84 Pn. Rubiah Binti Sarham DG44 STPM
Pn. Hjh. Sarina Binti Mohamad DG48 Ketua Pers Agama
KP Kesusasteraan Islam
85 Yusof Melayu
86 Pn. Shakinah Binti Noh Pen SU APDM 019-9841600
Komunikatif
87 Pn. Hjh. Sharifah Binti Khamis DG52 (T6) Pen SU HEM 011-
20814251
KP Ekonomi (T6) KP Badan
Pengawas 019-6795258
SU Kec SPM
Pn. Shariffah Intan Sapura Binti DG44 Penyelaras Sukan 019-9502528
88 Abdullah KP Kec Sains, Permainan
KP Biologi

KP Kec STPM

Penyelaras PAJSK,
KP PJK & Sains
Sukan

36 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

89 Pn. Siti Arfah Binti Safaruddin DG48 KP Kec PT3, KP Kelas Abad ke- 019-6684840
Penyelaras NILAM 21
90 Pn. Siti Hadijah Binti Esmon DG41 SU Dokumentasi, Ketua Pers 017-7421346
91 Pn. Siti Haziah Binti Zaiton DG41 Pen SU (BI) SU Kelas Abad ke- Seni Visual 013-7332627
92 Pn. Siti Khalijah Binti Senin DG41 21 019-6880466
Keceriaan Tandas Penyelaras SEGAK SU Koku
93 Pn. Siti Noorus Sa’adah Md Ramli DG44 KP Pend Seni, SU Kebajikan 019-6550442
SU Keceriaan Ketua Kelab 012-9660095
94 Pn. Siti Nurazmira Binti Yusoff DG44 Tandas Penyelaras NILAM Doktor Muda 010-2140571
Pn. Siti Nursahidah Binti Mohd DG41 Pen SU (BM) Ketua Pergerakan 012-6660469
DG44 Pengakap Laut 018-3944717
95 Bahari Mesyuarat Guru SU Pend. Abad ke- 012-7695473
96 Pn. Siti Rahimah Binti Borhan 21 Ketua Taekwando 019-6462106
Pen SU Taman 012-3774868
Sains SU SPM Koperasi (Saham), 012-3472630
Ketua Pergerakan 010-8323853
Pen SU Surau SU PT3
Pandu Puteri
97 Cik. Siti Syafawani Hanani Binti DG41 Audit Wang Penyelaras KAA SU Asrama Ketua Pers BI
Mohd Sharif DG44 Kerajaan (MA)
Pen SU Bimbingan Ketua Kelab Catur
98 Pn. Siti Zakiah Binti Ghazali Penyelaras KAA Kerohanian, Pen
(MR)
SU SUMUR
KP Matematik (MR) Pen SU Abad ke-21

99 Pn. Suhaila Binti Siron DG41 KP Ekonomi Bantuan RM100

100 Pn. Sumathy A/P Samy DG44 SU Kurikulum Pen SU Kesihatan
101 Pn. Suzanah Binti Othman DG52 KP Fizik dan Rawatan
102 Pn. Syakirah Binti Mat Saad DG44 Pen SU

Bencana Sekolah
SU Badan
Pengawas

37 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

103 Pn. Yusnoremy Binti Yunus DG44 KP Sejarah (MA) Ketua Kelab Sofbol 017-2798044
104 Pn. Zahurin Binti Sarbini DG41
105 Pn. Zarina Binti Harun DG48 SU LADAP Kesihatan Ketua Pers BM 019-2041737
DG41 (Pergigian)
Pn. Noorrasila Binti Abdul Ketua Kelab 011-
106 Rahman DG41 Komputer dan 27276381
DG54
Pn. Nik Noor Amirah Binti Robotik
107 Mohamed Ketua Kelab
108 Pn. Siti Fatimah Binti Sidek Pemimpin Muda
Sukan (QM)

38 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

SENARAI NAMA STAF SOKONGAN 2019

Bil Nama Gred Jawatan No. Tel
019-6876933
1 Pn. Marzita Binti Shuib N22 Ketua Pembantu Tadbir 016-6144534
012-2399474
2 Pn. Nuraini Binti Haris W19 Pembantu Tadbir Kewangan 012-9354900
013-6287537
3 Pn. Noorita Binti Baharin N19 Pembantu Tadbir 014-2606070
017-3858483
4 Pn. Hjh. Latifah Binti Hj. Omar N19 Pembantu Tadbir 011-39814061
012-6087822
5 Pn. Ibtisam Binti Idris N19 Pembantu Tadbir 011-18594089
011-27283551
6 En. Mohd Razali Bin Abdul Samad N19 Penyelia Asrama 013-6323868
013-6145033
7 Cik Nurshafiqah Izzati Binti Shahril N19 Penyelia Asrama 017-7248910
017-5073960
8 Pn. Badariah Binti Johan C22 Pembantu Makmal 012-3843149
013-6531255
9 En. Haizol Bin Jabat @ Jabal C22 Pembantu Makmal 011-11974293
017-8843539
10 Pn. Siti Hajar Binti Abu Hassan C22 Pembantu Makmal

11 Pn. Sharifah Irwani Binti Hamdan C22 Pembantu Makmal

12 Cik Noor Aziah Binti Ismail C22 Pembantu Makmal

13 En. Mohamad Azhari Bin Md. Rafi C19 Pembantu Makmal

14 Pn. Mustafizah Binti Lahak C22 Pembantu Makmal

15 Pn. Noor Shila Binti Abd Shukor N19 Pembantu Pengurusan Murid

16 Pn. Marlinda Bt. Mohamed N19 Pembantu Pengurusan Murid

17 Tn. Hj. Tahrin Bin Mohamad N14 Pembantu Operasi

18 Pn. Suraiti Binti Sabari N11 Pembantu Operasi
19 Pn. Siti Fauziah Bini Hitam N11 Pembantu Operasi
20 N19 PT Rintis

39 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

ANALISIS BILANGAN GURU TAHUN 2019
A. Analisis mengikut jantina

LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
MCI M C I MCI
23 1 0 80 2 2 103 3 2

B. Mengikut kategori

DG54 :2

DG52 : 16

DG48 : 24

DG 44 : 39

DG42 :1

DG41 : 25

DG34 :0

DG32 :1

JUMLAH : 108___

ANALISIS BILANGAN STAF SOKONGAN TAHUN 2019

A. Analisis mengikut jantina

LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
M C I M C ILM C I L
4 0 0 16 0 0 0 20 0 0 0

B. Mengikut kategori

N26 : 0 orang
N22 : 1 orang
C22 : 6 orang
N19 : 8 orang
C19 : 1 orang
W19 : 1 orang
N14 : 1 orang
N11 : 2 orang
JUMLAH : 20 orang

40 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

SENARAI NAMA GURU TINGKATAN 2019

BIL NAMA GURU TINGKATAN
PK CIK HJH. AZNI NORZANEE BINTI HJ MOKHTAR PENYELARAS P/KHAS
1. EN. YUNOS BIN OMAR
2. PN. NOR MAZILA BINTI YAACOB PKI
3. PN. NOR AZLINA BINTI ADAM PKII
4. CIK HJH. AZNI NORZANEE BINTI HJ MOKHTAR PKIII
T1 PN. NOORAKHMAR BINTI RIDZUAN PKIV
5. PN. SITI NOORUS SA’ADAH BINTI MD RAMLI PENYELARAS T 1
6. PN. AISHAH BINTI MOHD JALIL 1 KAA 1
7. PN. NOORRASILA BINTI ABDUL RAHMAN 1 KAA 2
8. PN. NIK NOOR AMIRAH BINTI MOHAMED 1 KAA 3
9. PN. E YANG MEI 1 RKA
10. EN. MOHD. SYAHRUL BIN JAINAL 1A
11. PN. AINI MUNIRA BINTI ZAKARIA 1B
12. PN. NOOR QUISTINA BINTI AHMAD 1C
T2 PN. NURUL SIMA’A BINTI ISMAIL 1D
13. PN. SITI KHALIJAH BINTI SENIN PENYELARAS T 2
14. PN. NURULHUDA BINTI AB RAHMAN 2 KAA1
15. PN. FATIN FATIHA BINTI MD. ZAIN 2 KAA2
16. PN. CHONG KWEE YAU 2 KAA3
17. PN. NURUL AINI BINTI RAZALI 2 RKA
18. PN. SITI NURAZMIRA BINTI YUSOFF 2A
19. PN. ZAHURIN BINTI SARBINI 2B
20. TN. HJ. AZMAN BIN CHE LONG 2C
T3 PN. NUR FARHANA BINTI AB. RAZAK 2D
21. EN. AHMAD BIN ARSHAD PENYELARAS T 3
22. PN. SITI ZAKIAH BINTI GHAZALI 3 KAA1
23. PN. SITI HADIJAH BINTI ESMON 3 KAA2
24. PN. NORSALWA BINTI ALIAS 3 KAA3
25. PN. NOR AZIZAH BINTI AMIN 3 RKA
26. PN. SITI ARFAH BINTI SAFARUDDIN 3A
27. CIK NORRAMLAH BINTI ALI 3B
28 EN. MOHD ASRUL BIN ISHAK 3C
T4 CIK NORHAZIAH BINTI HUSSAIN 3 PAV
29. PN. NORUL AIZAM BINTI IBRAHIM PENYELARAS T 4
30. PN. HAMIDAH BINTI ARIFFIN 4 KAAS
31. PN. NURUL QUTRUNNADA BINTI BAHARUDIN 4 ST1
32. UST. AHMAD ZA’IM BIN ABD. WAHID 4 ST2
33. PN. SUHAILA BINTI SIRON 4 AI
34. PN. NUR FAZRINA BINTI KAMARUDIN 4 PA
35. PN. SHARIFFAH INTAN SAPURA BINTI ABDULLAH 4 SRT
36. EN. NOR YUSMADI BIN ABD MALEK 4 SS
T5 EN. SULAIMAN BIN MD. KASSIM 4 PVMA
37. PN. RUBIAH BINTI SARHAM PENYELARAS T 5
38. PN. HJH. SARINA BINTI MOHAMAD YUSOF 5 KAAS
39. PN. NORHANA BINTI TALHA 5 ST1
5 ST2

41 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

40. PN. NORMAH BINTI MANSOR 5AI
BIL NAMA GURU TINGKATAN
41. PN. FAZILAWATI BINTI AB RAHMAN
42. PN. NOR FARHANA BINTI AHMAD 5 PA
43. PN. HJH. HAYATI BINTI MAWI 5 ESS
44. EN. MOUSWARI BIN MUSTAFA 5 SRT
T6 PN. NORHAYATI BINTI KASSIM 5 KSI
45. PN. NOORLIZA BINTI MOHD NOOR PENYELARAS T 6
46. PN. ROZIHAN BINTI ABU SAMAH PPU 2 SASTERA
47. PN. HJH. NOR SAFURA BINTI MOHD YUSOF PPU 2 EKONOMI
48. PN. KHAIRAWATI BINTI MOHD DAWOOD PPU 2 PERNIAGAAN
49. PN. MUNAH BINTI SHARIF PPU 1 SASTERA
50. PN. NORLYDA BINTI BAHARUDIN PPU 1 EKONOMI
PPU 1 PERNIAGAAN

42 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

GURU BERTUGAS MINGGUAN

MINGGU TARIKH NAMA GURU
1 2 – 4 JAN EN. MOHD FAISAL BIN RUSLAN*
2 7 – 11 JAN PN. NOORRASILA BINTI ABDUL RAHMAN
3 14 – 18 JAN PN. B. LEELA A/P BALAKRISHNAN
PN. KU AZMIZA BINTI KU BAHADON
4 21 – 25 JAN PN. CHONG KWEE YAU
5 28 JAN – 1 FEB PN. MUNAH BINTI SHARIF
6 TN. HJ. BAHARUDDIN B. DOLMAT*
7 4 – 8 FEB PN. FARIDAH BINTI AHMAD KAMAL
11 – 15 FEB PN. FATIN FATIHA BINTI MD. ZAIN
PN. NOR AZIZAH BINTI AMIN
PN. NORAZIAH BINTI ABD.AZIZ
PN. NIK NOOR AMIRAH BINTI MOHAMED
EN. ISHAK BIN ABDUL MANAF*
PN. SITI HAZIAH BINTI ZAITON
PN. SITI NOORUS SA’ADAH BINTI MD.RAMLI
PN. NUR FAZRINA BINTI KAMARUDIN
PN. NOR MAZILA BINTI YAACOB
PN. HJH. SARINA BINTI MOHAMAD YUSOF
PN. SITI FATIMAH BINTI SIDEK
EN. ABDULL HALIM BIN BUSNO*
PN. HAMIDAH BINTI ARIFFIN
TN. HJ.MOHD AKHIR BIN AB.WAHAB
PN. KHAIRAWATI BINTI MOHD DAWOOD
PN. NORAIN BINTI MASTARI
EN. RAHMAN BIN SUDIN
EN. AHMAD BIN ARSHAD*
PN. HJH. NOR SAFURA BINTI MD YUSOF
PN. NORHANA BINTI TALHA
PN. AINI MUNIRA BINTI ZAKARIA
PN. NORHAFIDZAH BINTI KASSIM
PN. SITI ZAKIAH BINTI GHAZALI
EN. NOR YUSMADI BIN ABD MALEK*
PN. NORLYDA BINTI BAHARUDIN
PN. SUHAILA BINTI SIRON @ BAHAROM
PN. ZAHURIN BINTI SARBINI
PN. NUR FARHANA BINTI ABD RAZAK
PN. NOOR QUISTINA BINTI AHMAD
PN. SITI ARFAH BINTI SAFARUDDIN*
CIK NORRAMLAH BINTI ALI
PN. NORHAYATI BINTI KASSIM
TN. HJ. ABU ZAKIAH BIN AB. JAFFAR

43 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

PN. NURUL HAMIZAH BINTI MAHAT
PN. SITI NURAZMIRA BINTI YUSOFF
8 18 – 22 FEB EN. RASHID BIN KASIM*
PN. ROHAIZAD BINTI ADAN
PN. SITI KHALIJAH BINTI SENIN
CIK NORHAZALIDA BINTI AB. GHANI
PN. SITI RAHIMAH BINTI BORHAN
PN. NORHANIZA BINTI NORDIN
9 25 FEB – 1 MAC EN. ABDUL KAHAR BIN KAMARUDIN*
PN. AZARIAH BINTI RAYA
PN. NOORAKHMAR BINTI RIDZUAN
EN. MOHAMAD AZLI BIN ISMAIL
PN. ROZIHAN BINTI ABU SAMAH
PN. RAFIDAH BINTI MUHAMAD NOOR
10 4 – 8 MAC TN. HJ. AZMAN BIN CHE LONG*
PN. FAZILAWATI BINTI AB RAHMAN
PN. NURUL AINI BINTI RAZALI
PN. NURUL’AIN BINTI ZAILAN
PN. NURULHUDA BINTI ABDUL RAHMAN
PN. SITI HADIJAH BINTI ESMON
11 11 – 15 MAC EN. SULAIMAN BIN MD KASSIM*
PN. SYAKIRAH BINTI MAT SAAD
PN. SUZANAH BINTI OTHMAN
CIK NORHAZIAH BINTI HUSSAIN
PN. NORMAH BINTI MANSOR
PN. SITI RAHIMAH BINTI BORHAN
12 18 – 22 MAC TN. HJ. ROSLI BIN JAMARI*
PN. SITI NURSAHIDAH BINTI MOHD BAHARI
PN. RUBIAH BINTI SARHAM
PN. SHAKINAH BINTI NOH
EN. MOHD ASRUL BIN ISHAK
PN. E YANG MEI
13 1 – 5 APRIL PN. NOORLIZA BINTI MOHD NOOR*
PN. YUSNOREMY BINTI YUNUS
PN. NIK NOOR AMIRAH BINTI MOHAMED
PN. NORSALWA BINTI ALIAS
PN. NOR FARHANA BINTI AHMAD
PN. JUNAINAH BINTI JANANAT @ JUMAAT
14 8 – 12 APRIL EN. LAI AN HEANG*
EN. AHMAD ZA’IM BIN ABD WAHID
PN. HJH. HAYATI BINTI MAWI
EN. MOHD HIDZIR BIN SALLEH
PN. HJH. SHARIFAH BINTI KHAMIS
CIK SITI SYAFAWANI HANANI BINTI MOHD SHARIF
15 15 – 19 APRIL EN. YUNOS BIN OMAR*

44 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

PN. NURUL SIMA’A BINTI ISMAIL
PN. SUMATHY A/P SAMY
PN. SHARIFFAH INTAN SAPURA BINTI ABDULLAH
PN. NURUL QUTRUNNADA BINTI BAHARUDIN
PN. HJH.UMMI KALTHOM BINTI BUANG
16 22 – 26 APRIL EN. MOHD SYAHRUL BIN JAINAL*
PN. HJH. NORLAILI BINTI BIDIN
PN. NORUL AIZAM BINTI IBRAHIM
EN. MOUSWARI BIN MUSTAFA
EN. MOHD FAISAL BIN RUSLAN
PN. AISHAH BINTI MOHD JALIL
17 29 APRIL – 3 EN. BAHARUDDIN B. DOLMAT*
MEI PN. NOR AZIZAH BINTI AMIN
PN. NOORRASILA BINTI ABDUL RAHMAN
PN. ASMAHANI BINTI HUSSEIN
PN. FATIN FATIHA BINTI MD. ZAIN
PN. FARIDAH BINTI AHMAD KAMAL
18 6 – 10 MEI EN. ISHAK BIN ABDUL MANAF*
PN. NOR MAZILA BINTI YAACOB
PN. HJH. SARINA BINTI MOHAMAD YUSOF
PN. SITI HAZIAH BINTI ZAITON
PN. NUR FAZRINA BINTI KAMARUDIN
PN. SITI NOORUS SA’ADAH BINTI MD.RAMLI
19 13 – 17 MEI TN. HJ. MOHD AKHIR BIN AB.WAHAB*
PN. KHAIRAWATI BINTI MOHD DAWOOD
PN. NORAIN BINTI MASTARI
EN. RAHMAN BIN SUDIN
EN. ABDULL HALIM BIN BUSNO
PN. HAMIDAH BINTI ARIFFIN
PN. SITI FATIMAH BINTI SIDEK
20 20 – 24 MEI PN. HJH. NOR SAFURA BINTI MD YUSOF*
PN. NORHANA BINTI TALHA
PN. AINI MUNIRA BINTI ZAKARIA
PN. NORHAFIDZAH BINTI KASIM
PN. SITI ZAKIAH BINTI GHAZALI
EN. AHMAD BIN ARSHAD
21 10 – 14 JUN PN. NORLYDA BINTI BAHARUDIN*
PN. SUHAILA BINTI SIRON @ BAHAROM
PN. ZAHURIN BINTI SARBINI
EN. NOR YUSMADI BIN ABD MALEK
PN. NOOR QUISTINA BINTI AHMAD
PN. NUR FARHANA BINTI ABD RAZAK
22 17 – 21 JUN PN. NORHAYATI BINTI KASSIM*
TN. HJ. ABU ZAKIAH BIN AB. JAFFAR
PN. NURUL HAMIZAH BINTI MAHAT

45 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

PN. SITI NURAZMIRA BINTI YUSOFF
PN. SITI ARFAH BINTI SAFARUDDIN
CIK NORRAMLAH BINTI ALI
23 24 – 28 JUN PN. SITI KHALIJAH BINTI SENIN*
CIK NORHAZALIDA BINTI AB. GHANI
PN. NURUL SIMA’A BINTI ISMAIL
PN. NORHANIZA BINTI NORDIN
EN. RASHID BIN KASIM
PN. ROHAIZAD BINTI ADAN
24 1 – 5 JULAI PN. NOORAKHMAR BINTI RIDZUAN*
EN. MOHAMAD AZLI BIN ISMAIL
PN. ROZIHAN BINTI ABU SAMAH
PN. RAFIDAH BINTI MUHAMAD NOOR
EN. ABDUL KAHAR BIN KAMARUDIN
PN. AZARIAH BINTI RAYA
25 8 – 12 JULAI PN. NURUL AINI BINTI RAZALI*
PN. NURUL’AIN BINTI ZAILAN
PN. NURULHUDA BINTI ABDUL RAHMAN
PN. SITI HADIJAH BINTI ESMON
TN. HJ. AZMAN BIN CHE LONG
PN. FAZILAWATI BINTI AB RAHMAN
26 15 – 19 JULAI EN. MOHD FAISAL BIN RUSLAN*
PN. NORMAH BINTI MANSOR
EN. SULAIMAN BIN MD KASSIM
PN. SYAKIRAH BINTI MAT SAAD
PN. SUHAILA BINTI SIRON @ BAHAROM
CIK NORHAZIAH BINTI HUSSAIN
27 22 – 26 JULAI PN. RUBIAH BINTI SARHAM*
TN. HJ. ROSLI BIN JAMARI
EN. MOHD ASRUL BIN ISHAK
PN. E YANG MEI
PN. SHAKINAH BINTI NOH
PN. SITI NURSAHIDAH BINTI MOHD BAHARI
28 29 JUL – 2 OGOS PN. NOR FARHANA BINTI AHMAD*
PN. JUNAINAH BINTI JANANAT @ JUMAAT
PN. NOORLIZA BINTI MOHD NOOR
PN. YUSNOREMY BINTI YUNUS
PN. NORAZLINA BINTI ADAM
PN. NORSALWA BINTI ALIAS
29 5 – 9 OGOS EN. MOHD HIDZIR BIN SALLEH*
PN. HJH. SHARIFAH BINTI KHAMIS
CIK SITI SYAFAWANI HANANI BINTI MOHD SHARIF
EN. LAI AN HEANG
EN. AHMAD ZA’IM BIN ABD WAHID
PN. HJH. HAYATI BINTI MAWI

46 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

30 19 – 23 OGOS PN. SUMATHY A/P SAMY*
PN. SHARIFFAH INTAN SAPURA BINTI ABDULLAH
PN. NURUL QUTRUNNADA BINTI BAHARUDIN
PN. HJH. UMMI KALTHOM BINTI BUANG
EN. YUNOS BIN OMAR
PN. NURUL SIMA’A BINTI ISMAIL

31 26 – 30 OGOS PN. HJH. NORLAILI BINTI BIDIN*
PN. NORUL AIZAM BINTI IBRAHIM
EN. MOUSWARI BIN MUSTAFA
PN. ROZIHAN BINTI ABU SAMAH
PN. ZAHURIN BINTI SARBINI
EN. MOHD SYAHRUL BIN JAINAL

32 2 – 6 SEPT PN. B. LEELA A/P BALAKRISHNAN*
PN. KU AZMIZA BINTI KU BAHADON
PN. CHONG KWEE YAU
PN. MUNAH BINTI SHARIF
EN. MOHD FAISAL BIN RUSLAN
PN. AISHAH BINTI MOHD JALIL

33 9 – 13 SEPT PN. NOR AZIZAH BINTI AMIN*
PN. NORAZIAH BINTI ABD.AZIZ
PN. ASMAHANI BINTI HUSSEIN
PN. FARIDAH BINTI AHMAD KAMAL
TN. HJ. BAHARUDDIN B. DOLMAT
PN. FATIN FATIHA BINTI MD. ZAIN

34 16 – 20 SEPT TN.HJ. MOHD AKHIR BIN AB.WAHAB*
PN. NORAIN BINTI MASTARI
EN. ABDULL HALIM BIN BUSNO
EN. RAHMAN BIN SUDIN
PN. NOORRASILA BINTI ABDUL RAHMAN
PN. KHAIRAWATI BINTI MOHD DAWOOD

35 23 – 27 SEPT PN. NORHAFIDZAH BINTI KASIM*
PN. SITI ZAKIAH BINTI GHAZALI
PN. NORHANA BINTI TALHA
PN. AINI MUNIRA BINTI ZAKARIA
EN. AHMAD BIN ARSHAD
PN. HJH. NOR SAFURA BINTI MD YUSOF

36 30 SEPT – 4 OKT TN. HJ. ABU ZAKIAH BIN AB.JAFFAR*
PN. SITI NURAZMIRA BINTI YUSOFF
PN. SITI ARFAH BINTI SAFARUDDIN
CIK NORRAMLAH BINTI ALI
PN. NURUL HAMIZAH BINTI MAHAT
PN. NORHAYATI BINTI KASSIM
PN. SITI FATIMAH BINTI SIDEK

37 7 – 11 OKT EN. RASHID BIN KASIM*
PN. NORHANIZA BINTI NORDIN

47 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

PN. SHARIFFAH INTAN SAPURA BINTI ABDULLAH
PN. NIK NOOR AMIRAH BINTI MOHAMED
PN. SITI KHALIJAH BINTI SENIN
PN. ROHAIZAD BINTI ADAN
38 14 – 18 OKT PN. NURULHUDA BINTI ABDUL RAHMAN*
PN. NURUL’AIN BINTI ZAILAN
PN. FAZILAWATI BINTI AB RAHMAN
PN. NURUL AINI BINTI RAZALI
PN. SITI HADIJAH BINTI ESMON
TN. HJ. AZMAN BIN CHE LONG
39 21 – 25 OKT EN. SULAIMAN BIN MD KASSIM*
PN. SUZANAH BINTI OTHMAN
CIK NORHAZIAH BINTI HUSSAIN
PN. NORMAH BINTI MANSOR
PN. SYAKIRAH BINTI MAT SAAD
PN. SITI HAZIAH BINTI ZAITON
40 28 OKT – 1 NOV EN. LAI AN HEANG*
PN. NORAZLINA BINTI ADAM
PN. JUNAINAH BINTI JANANAT @ JUMAAT
PN. NOR FARHANA BINTI AHMAD
PN. NOORLIZA BINTI MOHD NOOR
PN. YUSNOREMY BINTI YUNUS
41 4 – 8 NOV PN. HJH. SHARIFAH BINTI KHAMIS*
CIK SITI SYAFAWANI HANANI BINTI MOHD SHARIF
EN. AHMAD ZA’IM BIN ABD WAHID
PN. NORSALWA BINTI ALIAS*
EN. MOHD HIDZIR BIN SALLEH
PN. HJH. HAYATI BINTI MAWI
42 11 – 15 NOV EN. MOUSWARI BIN MUSTAFA*
PN. NORUL AIZAM BINTI IBRAHIM
PN. HJH. NORLAILI BINTI BIDIN
EN. MOHD SYAHRUL BIN JAINAL
PN. NOR MAZILA BINTI YAACOB
PN. HJH. SARINA BINTI MOHAMAD YUSOF
43 18 – 22 NOV EN. MOHD ASRUL BIN ISHAK*
PN. E YANG MEI
PN. RUBIAH BINTI SARHAM
PN. SHAKINAH BINTI NOH
TN. HJ. ROSLI BIN JAMARI
EN. NOR YUSMADI BIN ABD MALEK

48 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

JADUAL PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN 2019

JAWATAN PEMANTAUAN 1 (FEBRUARI – APRIL)
PEMANTAU PEMANTAUAN 2 (JUN – OGOS)
PENGETUA
Boleh memantau sesiapa sahaja
GPK 1
1. PN. HJH. ROSLINA BINTI DERAMAN
GPK HEM 2. PN. TALIZAH BINTI TAHIR
3. PN. MARSYITAH BINTI ABD. RAHIM
GPK KO-KU 4. DATIN HJH. HASNIDAR BT AB.GHAFAR
5. CIK HJH. AZNI NORZANEE BINTI HJ MOKHTAR
6. PN. HJH. NORHANA HJ. YUSOF
7. PN. HAMIZAH BINTI IBRAHIM
8. PN. NORSAIYAH BINTI OMAR
9. PN. ASMAHANI BT HUSSEIN
10. EN. RASHID BIN KASSIM
11. PN. HJH. SARINA BT MOHD YUSOF
12. PN. ZARINA BINTI HARUN

1. PN. HJH. UMI KALTHOM BINTI BUANG
2. EN. MOHD FAISAL BIN RUSLAN
3. PN. HJH. NORLAILI BINTI BIDIN
4. PN. B.LEELA A/P BALAKRISHNAN
5. PN. JUNAINAH BT JANANAT
6. PN. KU AZMIZA BT KU BAHADON
7. EN. ABDUL KAHAR BIN KAMARUDIN
8. PN. NURUL AINI BT RAZALI
9. PN. SUMATHY A/P SAMY
10. TN. HJ. ROSLI BIN JAMARI
11. PN. CHONG KWEE YAU
12. PN. SUHAILA BINTI SIRON
13.PN. ROHAIZAD BINTI ADAN

1. EN. AHMAD ZA’IM B. ABD. WAHID
2. PN. CHONG KWEE YAU
3. PN. FARIDAH BT AHMAD KAMAL
4. EN. MOHD AZLI B. ISMAIL
5. EN. MOHD SHAHRUL B. JAINAL
6. PN. SITI HAZIAH BINTI ZAITON
7. PN. NORAZIAH BT ABD. AZIZ
8. PN. NORMAH BT MANSOR
9. PN. NORUL AIZAM BT IBRAHIM
10. PN. NURUL HAMIZAH BT MAHAT
11. PN. NURULHUDA BT ABD RAHMAN

49 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019

GPK TINGKATAN 6 1. TN. HJ. BAHARUDDIN BIN DOLMAT
GKMP TEK & VOK 2. EN. ISHAK B. ABDUL MANAF
3. PN. KHAIRAWATI BT MOHD DAWOOD
GKMP BAHASA 4. PN. MUNAH BT SHARIF
5. PN. NURUL 'AIN BINTI ZAILAN
6. PN. NORHANIZA BT NORDIN
7. PN. NOR SAPURA BT MD YUSOF
8. PN. NORLYDA BT BAHARUDIN
9. PN. ROHANAH BT ABU HASSAN
10. PN. ROZIHAN BT ABU SAMAH
11. PN. SHARIFAH BT KHAMIS
12. PN. NORHAYATI BINTI MOHD KASSIM
13. EN. MOHD HIDZIR BIN SALLEH
14. EN. ABDULL HALIM BIN BUSNO
15.PN. NOORLIZA BINTI MOHD NOOR

1. PN. AINI MUNIRA BT ZAKARIA
2. EN. MOHD. ASRUL BIN ISHAK
3. PN. NORSALWA BINTI ALIAS
4. PN. NOORAKHMAR BINTI RIDZUAN
5. EN. NOR YUSMADI B. AB MALEK
6. PN. NORHAFIDZAH BT KASIM
7. PN. NUR FAZRINA BINTI KAMARUDIN
8. PN. NOR FARHANA BT AHMAD
9. PN. NORAIN BINTI MASTARI
10. PN. NURUL SIMA'A BT. ISMAIL
11.PN. ZAHURIN BINTI SARBINI
12.PN. AZARIAH BINTI RAYA
13.PN. NOORRASILA BINTI ABDUL RAHMAN
1. EN. AHMAD B. ARSHAD
2. EN. AHMAD ZA’IM BIN ABD WAHID
3. PN. AISHAH BINTI MOHD JALIL
4. PN. SITI ARFAH BINTI SAFARUDDIN
5. PN. E YANG MEI
6. TN. HJ MOHD AKHIR BIN WAHAB
7. PN. SUZANAH BINTI OTHMAN
8. EN. MOUSWARI BIN MUSTAFA
9. CIK NORHAZALIDA BINTI AB GHANI
10. CIK.NORHAZIAH BINTI HUSSAIN
11. PN. NURULHUDA BINTI AB RAHMAN
12. PN. SUMATHY A/P SAMY

13.PN. HJH. HAYATI BT MAWI

50 | Pengurusan, Pentadbiran & Takwim 2019


Click to View FlipBook Version