The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by baraini, 2020-03-09 05:51:14

Saviour - Final edited

Saviour - Final edited

1KITARAN PDCA 3

1 PERANCANGAN 2 PELAKSANAAN

• Carta perbatuan • Pelaksanaan uji cuba
• Penubuhan kumpulan • Pengumpulan data (pasca
• Mengenal pasti masalah
• Cadangan penyelesaian uji cuba)
• Persembahan pengurusan I
3 SEMAKAN
4 TINDAKAN
• Penilaian projek
• Penyeragaman • Analisa hasil projek
• Pemantauan berterusan • Persembahan pengurusan IIP1 CARTA PERBATUAN 5

BULAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEP OKT NOV DIS JAN FEB MAC
MINGGU
PENUBUHAN KUMPULAN 12341234123412341234123412341234123412341234123412341234
MENGENALPASTI MASALAH
PETUNJUK: PEMILIHAN MASALAH
RANCANG ANALISA MASALAH PROJEK
LAKSANA PENGUMPULAN DATA (SEBELUM UJICUBA)
CADANGAN PENYELESAIAN
PERSEMBAHAN PENGURUSAN I
PELAKSANAAN UJICUBA
PENGUMPULAN DATA (SELEPAS UJICUBA)
PERSEMBAHAN PENGURUSAN II
PENILAIAN PROJEK
PENGANALISAAN HASIL PROJEK
PEMANTAUAN BERTERUSAN
TINDAKAN PENYERAGAMAN
PERSEMBAHAN PENGURUSAN III
PENYEDIAAN DOKUMEN KIK
PERSEMBAHAN KONVENSYEN

P1 LATAR BELAKANG FAKULTI 6

VISI MISI
Menjadi fakulti terpilih yang Bertekad menjadi pusat
memangkin dan menjana ilmu kecemerlangan ilmu pengurusan
untuk pembangunan ekonomi, perniagaan, perakaunan dan
perniagaan dan profesion bagi ekonomi melalui gabungan ilmu dan
kesejahteraan negara dan amalan yang mulia, profesionalisme
yang tinggi dan perkembangan
masyarakat sejagat.
terkini.

MATLAMAT
● Memupuk kesarjanaan dan kecemerlangan pendidikan, penyelidikan dan pengembangan ilmu.
● Melahirkan graduan berpengetahuan, berketrampilan, beretika dan berpandangan global.
● Menghasilkan graduan berwibawa dalam profesionnya.
● Menyebarkan ilmu dan kepakaran kepada masyarakat.

P1 CARTA ORGANISASI FAKULTI 7

P1 NAMA, LOGO & AHLI KUMPULAN 8


P1 PROFIL AHLI KUMPULAN 9

P1 PEMAKLUMAN MESYUARAT 10

8 Februari 2019 15 Ogos 2019 7 Januari 2020
7 Mac 2019 26 September 2019
12 April 2019
27 Jun 2019 17 Oktober 2019
23 Julai 2019 21 November 2019

P1 KEHADIRAN MESYUARAT 11

P1 PEMBAHAGIAN TUGAS 12

P1 DOKUMEN PENUBUHAN KUMPULAN 13

28 Januari 2019 8 Februari 2019P2 PEMILIHAN MASALAH 15

MODEL PEMILIHAN
MASALAH

P2 PEMILIHAN MASALAH 16

1. Sumbang
saran

P2 PEMILIHAN MASALAH 17

2. Analisa Realistic Timely
smart

Masalah Data boleh Masalah boleh Masalah Masalah boleh
yang timbul dikumpul diselesaikan sebenar diselesaikan
dalam skop melalui rekod dan memberi dalam jangka
organisasi yang masa tertentu
dan faedah berlaku di
pemerhatian organisasi

P2 PEMILIHAN MASALAH 18

2. Analisa
smart

P2 PEMILIHAN MASALAH 19

2. Analisa
smart

P2 PEMILIHAN MASALAH 20

2. Analisa
smart

P2 PEMILIHAN MASALAH 21

2. Analisa
smart

P2 PEMILIHAN MASALAH 22

P2 PEMILIHAN MASALAH 23

P2 PEMILIHAN MASALAH 24

P2 PEMILIHAN MASALAH 25

P2 PEMILIHAN MASALAH 26

P2 PEMILIHAN MASALAH 27

3.
Pengumpulan

data

P2 PEMILIHAN MASALAH 28

3.
Pengumpulan

data

P2 PEMILIHAN MASALAH 29

3. Program Pengajian 2016/2017 2017/2018 2018/1209
Pengumpulan Pentadbiran Perniagaan 29 0 0
Keusahawanan dan Inovasi 3 0 0
data 0 0 0
Perakaunan 31 0 0
Ekonomi 0 0
63

Pencadang : Pn. Airmy.

Pengumpul data : En. Azrin & Pn. Airmy

Sumber data : Sekretariat Prasiswazah, FEP.

P2 PEMILIHAN MASALAH 30

3. Analisa
rajah
matriks

P2 PEMILIHAN MASALAH 31

4. Masalah
kumpulan

P2 PEMILIHAN MASALAH 32

P2 PEMILIHAN MASALAH 33

P2 PEMILIHAN MASALAH 34

P2 PEMILIHAN MASALAH 35

P2 PEMILIHAN MASALAH 36

P2 PEMILIHAN MASALAH 37

P2 PEMILIHAN MASALAH 38

Strategi Fakulti
Masalah projek

MENYEBABKAN

TEMA projek

P2 PEMILIHAN MASALAH 39

P2 PEMILIHAN MASALAH 40

6 Mac 2019 8 Mac 2019

P2 DEFINISI MASALAH 41

P2 DEFINISI MASALAH 42

P2 DEFINISI MASALAH 43

Pelajar membuat kesilapan dalam mengira keperluan Citra atau
mengenalpasti sama ada keperluan Citra telah selesai atau belum

P2 DEFINISI MASALAH 44

P2 DEFINISI MASALAH 45

P2 DEFINISI MASALAH 46

P2 DEFINISI MASALAH 47

P2 DEFINISI MASALAH 48

2019/2020

2017/2018 2018/2019

2016/2017

Setiap
sesi
pengajian

P2 DEFINISI MASALAH 49

P2 LATAR BELAKANG MASALAH 50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Belting Catalog
Next Book
KM ปีงบประมาณ 2562