The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nuradilaraisya Hafiz, 2021-12-07 23:14:50

RPT PSV THN 3 2021 EDITED

RPT PSV THN 3 2021 EDITED

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
Pada akhir pembelajaran, EMK
Minggu UNIT 1 1.1 Bahasa Seni Visual murid dapat membezakan Kreativiti dan inovasi
1 TUT TUT KERETA 2.1 Kemahiran Seni Visual penggunan bahan yang
pelbagai dalam menghasilkan KBAT
1/18 API 1.1.1(i) Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam bidang karya lukisan silang pangkah Mengaplikasi
1/22 menggambar berdasarkan: (i) garisan, rupa, imbangan dan kepelbagaian
Minggu MENGGAMBAR yang ada pada lukisan. BBM
-LUKISAN 2.1.1(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media Buku teks ms 6-7
2 dan proses untuk menghasilkan karya dalam bidang menggambar
1/25 UNIT 1 menggunakan: (i) teknik garisan silang pangkah dalam penghasilan karya Pada akhir pembelajaran, EMK
1/29 TUT TUT KERETA lukisan murid dapat menghasilkan Keusahawanan
karya melalui jarak dan
Minggu API 1.1 Bahasa Seni Visual ketebalan garisan silang KBAT
3 2.1 Kemahiran Seni Visual pangkah dalam mememenuhi Mengaplikasi
2/1 MENGGAMBAR kesan ruang
2/5 -LUKISAN 1.1.1(i)Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam bidang BBM
menggambar berdasarkan: (i) garisan, rupa, imbangan dan kepelbagaian Pada akhir pembelajaran Buku teks ms 8-9
UNIT 1 yang ada pada lukisan. murid dapat menentukan EMK
TUT TUT KERETA 2.1.1(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media tema dan tajuk bagi bidang Keusahawanan
dan proses untuk menghasilkan karya dalam bidang menggambar menggambar yang di hasilkan
API menggunakan: (i) teknik garisan silang pangkah dalam penghasilan karya KBAT
lukisan Mengaplikasi
MENGGAMBAR
-LUKISAN 3.1 Penghasilan karya kreatif BBM
KERETA API 4.1 Penghayatan Karya Seni Buku teks ms 8-9

3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi
media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam
penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.

https://rphsekolahrendah.com Page 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
Minggu 4 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
UNIT 2 2.1 Kemahiran seni murid dapat menyusun Kreativiti dan inovasi
2/8 gambar menggunakan
2/12 MALAYSIA KITA 1.1.2 . mengenalpasti dan menyatakan penggunaan bentuk,ruang dan pelbagai jenis media dan KBAT
imbangan dan kesatuan melalui karya montaj membezakan ruang dan Mengaplikasi
MENGGAMBAR 2.1.1 (ii,) teknik guntingan dan tampalan dalam penghasilan karya montaj imbangan. BBM
montaj . Buku Teks ms 14-15

CUTI TAHUN BARU CINA EMK
Kreativiti dan inovasi
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)
KBAT
UNIT 2 Menilai

3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, BBM
murid dapat menghasilkan Buku Teks ms 16- 17
MALAYSIA KITA 4.1 Penghayatan Karya Seni montaj dengan tema yang
berlainan EMK
Minggu MENGGAMBAR 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi Kreativiti dan inovasi
5 Montaj media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam Pada akhir pembelajaran,
penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, murid dapat menghasilkan KBAT
2/15 KARYA KREATIF kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya montaj dengan tema yang Menilai
2/19 POSTER secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. berlainan
BBM
SAYANGI MALAYSIA 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. Buku Teks ms16- 17

UNIT 2 3.1 Penghasilan karya kreatif
MALAYSIA KITA 4.1 Penghayatan Karya Seni

Minggu MENGGAMBAR 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi
6 Montaj media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam
penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
2/22 KARYA KREATIF kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
2/26 POSTER secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.

SAYANGI MALAYSIA

4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.

https://rphsekolahrendah.com Page 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

https://rphsekolahrendah.com Page 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
Minggu UNIT 2 3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, EMK
4.1 Penghayatan Karya Seni murid dapat menghasilkan Kreativiti dan inovasi
7 MALAYSIA KITA montaj dengan tema yang
3/1 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi berlainan KBAT
3/5 MENGGAMBAR media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam Menilai
Montaj penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, Pada akhir pembelajaran, murid
Minggu kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya dapat membezakan motif dan BBM
8 KARYA KREATIF secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. corak pada hasil capan yang di Buku Teks ms16- 17
3/8 POSTER 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. hasilkan DSKP ms 31 ms 42
EMK
3/12 SAYANGI MALAYSIA 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid Kreativiti dan inovasi
2.1 Kemahiran Seni Visual dapat menghasilkan pelbagai
Minggu UNIT 3 jenis selempang pancar dengan KBAT
9 ANEKA CAPAN 1.1.5 Mengenalpasti dan mengkelaskan penggunaan rupa ,jalinan,kontra menggunakan pelbagai jenis Mengaplikasi
dan kepelbagaian melalui karya capan dalam Bidang membuat cora dan media yangberlainan bagi
3/15 BIDANG rekaan.. membuat corak capan BBM
3/19 MEMBUAT CORAK 2.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui penerokaan media Buku teks ms 22-23
teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang membuat corak dan rekaan
DAN REKAAN menggunakan EMK
(i) teknik capan dalam merancang penghasilan reka corak dalam rekaan produk Keusahawanan
UNIT 3 berfungsi
ANEKA CAPAN 3.1 Penghasilan karya kreatif KBAT
4.1 Penghayatan Karya Seni Mencipta
KARYA KREATIF
SELEMPANG 3.1.3 Menghasilkan rekaan produk yang berfungsi secara kreatif dan BBM
PANCAR inovatif dalam Bidang membuat corak dan rekaan berdasarkan. Buku Teks ms 24-25
(i) penentuan tema
(ii) penjanaan idea
(iii)Pelaksanan proses
(iv) kemasan terakhir

https://rphsekolahrendah.com Page 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

4.1.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual,teknik dan proses serta menghubungkait seni dengan diri
sendiri,alam sekitar dan disipin ilmu yang lain

https://rphsekolahrendah.com Page 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, murid EMK
Minggu UNIT 3 4.1 Penghayatan Karya Seni dapat menghasilkan pelbagai Nilai murni
10 ANEKA CAPAN jenis selempang pancar dengan
3/22 3.1.3 Menghasilkan rekaan produk yang berfungsi secara kreatif dan menggunakan pelbagai jenis KBAT
3/26 KARYA KREATIF inovatif dalam Bidang membuat corak dan rekaan berdasarkan. media yangberlainan bagi Mencipta
SELEMPANG (i) penentuan tema emmbuat corak capan
PANCAR (ii) penjanaan idea BBM
(iii)Pelaksanan proses Buku Teks ms 25
(iv) kemasan terakhir
DSKP ms 42
4.1.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual,teknik dan proses serta menghubungkait seni dengan diri
sendiri,alam sekitar dan disipin ilmu yang lain

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

(KUMPULAN A: 26.03.2021 - 03.04.2021, KUMPULAN B: 26.03.2021 - 03.04.2021)

1.1 Bahasa Seni Visual

Minggu UNIT 4 2.1 Kemahiran Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
11 SERANGGA COMEL murid dapat menghasilkan Kreativiti dan inovasi
4/5 1.1.7 Menghuraikan dan membezakan penggunaan bentuk,warna karya melalui teknik ikatan
4/9 Bidang ,kepelbagaian serta ritma dan pergerakkan melalui mobail dalam Bidang dan teknik asemblaj KBAT
Membentuk dan membuentuk dan membuat binaan terhadap karya mobail Mengaplikasi
2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui penerokaan dengan menggunakan
media,teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang membentuk dan pelbagai media BBM
Buku teks ms 30-31
Membuat binaan membuat binaan menggunakan

(i) teknik ikatan dan teknik asemblaj dalam merancang karya mobail

Mobail

DSKP ms 25

https://rphsekolahrendah.com Page 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

MINGG UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
U BIDANG
Pada akhir pembelajaran, EMK
TARIKH UNIT 4 1.1 Bahasa Seni Visual murid dapat menghasilkan Kreativiti dan inovasi
Minggu karya melalui teknik ikatan
SERANGGA COMEL 2.1 Kemahiran Seni Visual dan teknik asemblaj KBAT
12 terhadap karya mobail Menganalisis
4/12 Bidang Membentuk 1.1.7 Menghuraikan dan membezakan penggunaan bentuk,warna dengan menggunakan
4/16 dan Membuat binaan ,kepelbagaian serta ritma dan pergerakkan melalui mobail dalam Bidang pelbagai media BBM
membuentuk dan membuat binaan Buku teks ms 32-33
Minggu KARYA KREATIF 2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui penerokaan Pada akhir pembelajaran,
13 MOBAIL SERANGGA media,teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang membentuk dan murid dapat menghasilkan EMK
4/19 membuat binaan menggunakan mobail secara berkumpulan Kreativiti dan inovasi
4/23 UNIT 4 (i) teknik ikatan dan teknik asemblaj dalam merancang karya mobail dan bercerita tentang bahan
SERANGGA COMEL gantungan yang dihasilkan KBAT
Minggu 3.1 Penghasilan karya kreatif Mengaplikasi
14 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran,
4/26 murid dapat meneroka BBM
4/30 Bidang Membentuk 3.1.4 Menghasilkan karya kreatif dalam dalam Bidang membentuk dan membuat penggunaan pelbagai jenis
dan Membuat binaan binaan dan rekaan berdasarkan. bahan bagi menghasilkan Buku Teks ,ms35
(i) penentuan tema, (ii) penjanaan idea, (iii)Pelaksanan proses, (iv) kemasan terakhir model pertahanan alat
pertahanan diri EMK
KARYA KREATIF 4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, Kreativiti dan inovasi
MOBAIL SERANGGA teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri dan alam
sekitar. KBAT
UNIT 5 Mengaplikasi
PAHLWAN KECIL 1.1 Bahasa Seni Visual
2.1 Kemahiran Seni Visual BBM
MENGENAL KRAF Buku Teks ms 42-43
TRADISIONAL 1.1.10 Mengecam dan menjelaskan penggunaan jalinan,bentuk,imbangan
dan kepelbagaian melalui karya alat pertahanan diri dalam Bidang
Mengenal Kraf
2.1.4 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan
proses untuk menghasilkan karya dalam bidang Kraf Tradisonal.
menggunakan:

(ii)teknik binaan dalam penghasilan model pertahanan diri

https://rphsekolahrendah.com Page 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

MINGG UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
U BIDANG
3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, EMK
TARIKH TEMA 4.1 Penghayatan Karya Seni Kreativiti dan inovasi
UNIT 5
Minggu PAHLWAN KECIL 3.1.5(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi murid dapat meneroka KBAT
15 media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam penggunaan pelbagai jenis Mengaplikasi
5/3 MENGENAL KRAF penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, bahan bagi menghasilkan
5/7 TRADISIONAL
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya model pertahanan alat BBM
Minggu KARYA KREATIF secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. pertahanan diri
16 PARANG ILANG
5/10 4.1.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni BT m/s 42-43
5/14
visual,teknik dan proses serta menghubungkait seni dengan diri sendiri,alam
Minggu
17 sekitar dan disipin ilmu yang lain
5/17
5/21 Projek Kesenian

Minggu • Pra Persediaan Persembahan Seni
18 ● Membuat persembahan kumpulan. ∙. Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni
5/24
5/28 - merancang dan membuat persediaan - latihan persembahan (Nyanyian)

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)

Projek Kesenian
● Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Muzik
● Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni - merancang dan membuat persediaan

Projek Kesenian
● Pameran Dan Persembahan Seni

● latihan persembahan – persembahan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

https://rphsekolahrendah.com Page 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

(KUMPULAN A: 28.05.2021 - 12.06.2021, KUMPULAN B: 28.05.2021 - 12.06.2021)

https://rphsekolahrendah.com Page 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid EMK
Minggu UNIT 6 2.1 Kemahiran Seni Visual dapat meneroka bahan lain Kreativiti dan inovasi
19 BELON UDARA dalam menghasilkan
6/14 TINGGI DI LANGIT 1.1.3 menghuraikan dan menghubungkait penggunaan jalinan,warna pelbagai,kesan jalinan pada KBAT
6/18 ,kontra dan kepelbagaian melalui karya kolaj dalam bidang menggambar karya Menganalisis
MENGGAMBAR 2.1.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan
Minggu KOLAJ proses untuk menghasilkan karya dalam bidang membuat corak dan BBM
20 rekaan menggunakan: (iii) teknik tampalan dalam penghasilan karya kolaj Buku Teks ms 50-51
6/21 UNIT 6 DSKP ms 23
6/25 BELON UDARA 3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, murid
TINGGI DI LANGIT 4.1 Penghayatan Karya Seni dapat menghasilkan karya EMK
kreatif menghasilkan belon Kreativiti dan inovasi
KARYA KREATIF 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi udara dari segi kontra rupa dan
media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam warna KBAT
BELON UDARA penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, Mengaplikasi
PANAS kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. BBM
Buku teks ms 52- 53
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.. BT m/s 16-17

Minggu UNIT 7 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid EMK
21 OH ,BERWARNA 2.1 Kemahiran Seni Visual dapat meneroka pelbagai media Kreativiti dan Inovasi
6/28 dan proses penghasilan gurisan
7/2 WARNI 1.1.4 Mengecam dan menjelaskan pengunaan garisan,rupa ,kepelbagaian dengan memilih dan KBAT
serta harmoni melalui karya gurisan dalam Bidang menggambar. memanupulasi media untuk Menganalisis
MENGGAMBAR 2.1.1(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan menghasilkan gubahan seni.
GURISAN proses untuk menghasilkan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan BBM
menggunakan: (iv) teknik gurisan dalam menghasilkan karya gurisan Buku teks ms 59
DSKP ms 23

https://rphsekolahrendah.com Page 10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

https://rphsekolahrendah.com Page 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, murid EMK
Minggu 22 UNIT 7 4.1 Penghayatan Karya Seni dapat membuat kemasan seni Kreativiti dan Inovasi
7/5 OH ,BERWARNA berdasarkan hasil karya .
7/9 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi KBAT
WARNI media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam Menganalisis
penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
MENGGAMBAR kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya BBM
GURISAN secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. Buku TEks ms 61

Minggu UNIT 7 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan Pada akhir pembelajaran, murid EMK
23 OH ,BERWARNA 3.1 Penghasilan karya kreatif dapat membuat kemasan seni Kreativiti dan Inovasi
7/12 4.1 Penghayatan Karya Seni berdasarkan hasil karya . Keusahawanan
7/16 WARNI
3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi KBAT
KARYA KREATIF media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam Mengaplikasi
KAD UCAPAN penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya BBM
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. Buku TEks ms 61

4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan EMK
Kreativiti dan Inovasi
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
KBAT
(KUMPULAN A: 16.07.2021 - 24.07.2021, KUMPULAN B: 16.07.2021 - 24.07.2021) Menganalis

1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid BBM
dapat:-
UNIT 8 2.1 Kemahiran Seni Visual 1. Mengenal dan menerangkan
bahasa seni visual yang ada pada
CANTIKNYA CAHAYA karya.
2. Membuat penerokaan dengan
1.1.6 Menyatakan dan menjelaskan penggunaan jalina,warna,harmoni dan mengaplikasikan bahasa seni visual
melalui media, proses dan teknik
Minggu 24 BIDANG kontra melalui karya renjisan dan percikan dalam bidang membuat corak untuk menghasilkan karya
7/26 MEMBUAT COAK DAN dan rekaan.
7/30 2.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui penerokaan
REKAAN media teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang membuat corak

RENJIS dan rekaan menggunakan

(ii) teknik renjisan dan percikan dalam merancang penghasilan reka corak

bagi rekaan produk berfungsi

https://rphsekolahrendah.com Page 12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

https://rphsekolahrendah.com Page 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
Minggu UNIT 8 3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, murid EMK
4.1 Penghayatan Karya Seni dapat:- Kreativiti dan inovasi
25 CANTIKNYA 1. Menghasilkan terendak
8/2 CAHAYA 3.1.3 Menghasilkan rekaan produk yang berfungsi secara kreatif dan lampu teknik renjisan dan KBAT
8/6 inovatif dalam Bidang membuat corak dan rekaan berdasarkan.. percikan Mengaplikasi
BIDANG (i) penentuan tema 2. Membuat apresiasi
Minggu MEMBUAT COAK (ii) penjanaan idea terhadap hasil karya BBM
26 (iii)Pelaksanan proses Buku teks ms 69
8/9 DAN REKAAN (iv) kemasan terakhir Pada akhir pembelajaran, murid
8/13 dapat:- DSKP ms 32
KARYA KREATIF 4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni 1. Menghasilkan terendak
TERENDAK LAMPU visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri lampu teknik renjisan dan EMK
dan alam sekitar. percikan Kreativiti dan inovasi
UNIT 8 2. Membuat apresiasi
CANTIKNYA 3.1 Penghasilan karya kreatif terhadap hasil karya KBAT
4.1 Penghayatan Karya Seni Mengaplikasi
CAHAYA
3.1.3 Menghasilkan rekaan produk yang berfungsi secara kreatif dan BBM
BIDANG inovatif dalam Bidang membuat corak dan rekaan berdasarkan.. Buku teks ms 69
MEMBUAT COAK (i) penentuan tema
(ii) penjanaan idea DSKP ms 32
DAN REKAAN (iii)Pelaksanan proses
(iv) kemasan terakhir

KARYA KREATIF 4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
TERENDAK LAMPU visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri
dan alam sekitar.

https://rphsekolahrendah.com Page 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
Minggu 27 UNIT 9 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid EMK
2.1 Kemahiran Seni Visual dapat membezakan jenis boneka Kreativiti dan inovasi
8/16 BONEKA MENARI tongkat berdasarkan bentuk dan
8/20 MENCUIT HATI 1.1.8 Menunjukkan dan menjelaskan penggunaan bentuk,jalinan , jalinan KBAT
imbangan dan penegasan melalui karya boneka dalam Bidang membentuk Menganalisis
Minggu 28 BIDANG dan membuat binaan
8/23 MEMBENTUK DAN BBM
8/27 MEMBUAT REKAAN 2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui Pada akhir pembelajaran, murid Buku teks ms 74-75
penerokaan media,teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang dapat membezakan jenis boneka
Minggu 29 UNIT 9 membentuk dan membuat binaan menggunakan tongkat berdasarkan bentuk dan EMK
8/30 BONEKA MENARI (iii) teknik potongan dan teknik asemblaj dalam merancang karya boneka jalinan Kreativiti dan inovasi
9/3 1.1 Bahasa Seni Visual
MENCUIT HATI 2.1 Kemahiran Seni Visual KBAT
Menganalisis
BIDANG 1.1.8 Menunjukkan dan menjelaskan penggunaan bentuk,jalinan ,
MEMBENTUK DAN imbangan dan penegasan melalui karya boneka dalam Bidang membentuk BBM
MEMBUAT REKAAN dan membuat binaan Buku teks ms 76-77

UNIT 9 2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui Pada akhir pembelajaran, murid EMK
BONEKA MENARI penerokaan media,teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang dapat mempamerkan hasil karya Kreativiti dan inovasi
membentuk dan membuat binaan menggunakan yang di hasilkan.
MENCUIT HATI (iii) teknik potongan dan teknik asemblaj dalam merancang karya boneka KBAT
BIDANG 3.1 Penghasilan karya kreatif Mengaplikasi
4.1 Penghayatan Karya Seni
MEMBENTUK DAN BBM
MEMBUAT REKAAN 3.1.4 Menghasilkan karya kreatif dalam dalam Bidang membentuk dan Buku Teks 78- 79
membuat binaan dan rekaan berdasarkan.
KARYA KREATIF (i) penentuan tema
BONEKA MENARI (ii) penjanaan idea
(iii)Pelaksanan proses
RIANG (iv) kemasan terakhir

4.1.1 Mempamerkan hasil karya yang di hasilkan.

https://rphsekolahrendah.com Page 15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG Pada akhir pembelajaran, murid
dapat mempamerkan hasil karya EMK
UNIT 9 3.1 Penghasilan karya kreatif yang di hasilkan. Kreativiti dan inovasi

Minggu BONEKA MENARI 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, murid KBAT
dapat menghasilkan pelbagai jenis Mengaplikasi
30 MENCUIT HATI teknik anyaman selang seli
BBM
9/6 BIDANG 3.1.4 Menghasilkan karya kreatif dalam dalam Bidang membentuk dan Pada akhir pembelajaran, murid Buku Teks 79
dapat menghasilkan kelarai siku
9/10 MEMBENTUK DAN membuat binaan dan rekaan berdasarkan. kluang dan kelarai tampuk jantung EMK
dengan menekan prinsip harmoni Kreativiti dan inovasi
MEMBUAT REKAAN (i) penentuan tema dalam menghasilkan anyaman.
KBAT
(ii) penjanaan idea Mengaplikasi

KARYA KREATIF (iii)Pelaksanan proses BBM
Buku Teks ms 87
BONEKA MENARI (iv) kemasan terakhir
EMK
RIANG 4.1.1 Mempamerkan hasil karya yang di hasilkan. Kreativiti dan inovasi

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KBAT
Mengaplikasi
(KUMPULAN A: 10.09.2021 - 18.09.2021, KUMPULAN B: 10.09.2021 - 18.09.2021)
BBM
1.1 Bahasa Seni Visual Buku Teks ms 87

Minggu UNIT 10 2.1 Kemahiran Seni Visual

31 SENI ANYAMAN

9/20 BERZAMAN 1.1.9 Menyenaraikak dan menghubungkait penggunaan garisan

9/24 jalinan,bentuk,kontra dan harmoni melalui karya alat pertahanan diri

BIDANG dalam Bidang Mengenal Kraf Tradisional

KRAF TRADISONAL 2.1.4 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan

proses untuk menghasilkan karya dalam bidang Kraf Tradisonal.

menggunakan:

(i)teknik anyaman dalam merancang

Minggu UNIT 10 1.1 Bahasa Seni Visual

32 SENI ANYAMAN 2.1 Kemahiran Seni Visual

9/27 BERZAMAN

10/1 1.1.9 Menyenaraikak dan menghubungkait penggunaan garisan

BIDANG jalinan,bentuk,kontra dan harmoni melalui karya alat pertahanan diri

KRAF TRADISONAL dalam Bidang Mengenal Kraf Tradisional

2.1.4 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan

proses untuk menghasilkan karya dalam bidang Kraf Tradisonal.

menggunakan: (i)teknik anyaman dalam merancang

https://rphsekolahrendah.com Page 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
UNIT 10 3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran murid EMK
Minggu 4.1 Penghayatan Karya Seni dapat menentukan tema dan tajuk Kreativiti dan inovasi
33 SENI ANYAMAN bagi hasil karya yang dihasilkan
10/4 BERZAMAN 3.1.5(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi KBAT
10/8 media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam Mengaplikasi
BIDANG penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
Minggu KRAF TRADISONAL kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya BBM
34-35 secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. Buku Teks ms 91
10/11 KARYA KREATIF
10/15 ALAS MANGKUK 4.1.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual,teknik dan proses serta menghubungkait seni dengan diri
Minggu CANTIK sendiri,alam sekitar dan disipin ilmu yang lain
36-37
10/25 Projek Kesenian
11/5 ● Pra Persediaan Persembahan Seni

Minggu ● 3.3.2 Membuat persembahan kumpulan. ∙. Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni
38
11/8 ● - merancang dan membuat persediaan - latihan persembahan (Tarian)

11/12 Projek Kesenian
● Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Muzik

● Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni - merancang dan membuat persediaan

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)

Projek Kesenian
● latihan persembahan - persembahan

https://rphsekolahrendah.com Page 17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG MINGGU PENTAKSIRAN

MINGGU PENGURUSAN AKHIR TAHUN
39-40

MINGGU
41-42

CUTI AKHIR TAHUN
(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)

*TEMA PERSEMBAHAN KESENIAN UNTUK PROJEK KESENIAN SEMESTER 1&2 MENGIKUT KREATIVITI GURU

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?
Sila order melalui website:- https://rphsekolahrendah.com ATAU WHATSAPP : 017 4991 336 @ 011 5668 0954

FREE RPT & DSKP : https://telegram.me/RPTDSKPSekolahRendah

https://rphsekolahrendah.com Page 18


Click to View FlipBook Version