The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-46364774, 2021-11-05 02:25:50

PSO PERSATUAN BAHASA T AMIL

PSO PERS BT

PELAN STRATEGIK ORGANISASI KOKURIKULUM TAHUN 2021-2025
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

VISI Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik MISI Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 1
Negara Sejahtera Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Isu Strategik 4A

TERAS STRATEGIK (TS) PPPM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN MURID

BIDANG KEBERHASILAN KUALITI SEKOLAH

ASPIRASI SISTEM :KUALITI
MURID : Pengetahuan/ Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/ Identiti Nasional

ISU STRATEGIK (Isu Strategik 4A)
(Berdasarkan INISIATIF PPPM/KPI/SKT) Purata kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum hanya 59.25%

PUNCA DIKENALPASTI

Senaraikan punca berlakunya isu (contoh : berdasarkan rajah Ishikawa atau lain-lain)
1. Peluang pekerjaan dan desakan hidup
2. Program aktiviti kokurikulum tidak dirancang dengan teliti dan kurang menarik

MATLAMAT STRATEGIK PELAN TINDAKAN KPI TOV SASARAN (OUT COME) 2025
2021 2022 2023 2024
(Nilai &
Keterangan)

PENCAPAIAN PRESTASI Peratus GPS dalam PAJSK 54.75 56.05 57.35 58.65 59.95 60
KOKURIKULUM MURID YANG
CEMERLANG Meningkatkan pencapaian peratus GPS
kokurikulum sekurang-kurangnya 1 %
setahun

STRATEGI
(Senaraikan mengikut keutamaan beradasarkan SWOT Analisis ) – Nyatakan Sektor/Unit dipertanggungjawab

2021 2022 (Jadual 2/2022) 2023 (J2/2023) 2024 2025

S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian dan S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian dan
dan peratus kehadiran murid dan peratus kehadiran murid peratus kehadiran murid dalam dan peratus kehadiran murid peratus kehadiran murid dalam
dalam aktiviti kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum aktiviti kokurikulum dengan dalam aktiviti kokurikulum aktiviti kokurikulum dengan
dengan memperkukuh dengan memperkukuh memperkukuh hubungan dengan dengan memperkukuh memperkukuh hubungan dengan
hubungan dengan hubungan dengan PIBG/komuniti PIBG/komuniti dan agensi luar hubungan dengan PIBG/komuniti dan agensi luar
PIBG/komuniti dan agensi luar dan agensi luar serta alumni serta alumni sekolah sebagai PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai
serta alumni sekolah sebagai sekolah sebagai sukarelawan sukarelawan serta alumni sekolah sebagai sukarelawan
sukarelawan sukarelawan

PELAN STRATEGIK ORGANISASI KOKURIKULUM TAHUN 2021-2025
SEKOLAH MENEGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 1
Negara Sejahtera Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
VISI MISI Isu Strategik 4B

TERAS STRATEGIK (TS) PPPM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN MURID

BIDANG KEBERHASILAN KUALITI SEKOLAH

ASPIRASI SISTEM :KUALITI
MURID : Pengetahuan/ Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/ Identiti Nasional

ISU STRATEGIK (Isu Strategik 4B)
(Berdasarkan INISIATIF PPPM/KPI/SKT) Tiada pencapaian Gred A dalam PAJSK

PUNCA DIKENALPASTI

Senaraikan punca berlakunya isu (contoh : berdasarkan rajah Ishikawa atau lain-lain)
1. Kurang kolaborasi antara unit kokurikulum
2. Kurang motivasi dan tiada keyakinan untuk menyertai aktiviti yang mencabar (peringkat yang lebih tinggi)

MATLAMAT STRATEGIK PELAN TINDAKAN SASARAN (OUT COME)
TOV
KPI (Nilai &
Keterangan) 2021 2022 2023 2024 2025

PENCAPAIAN PRESTASI Meningkatkan Penyertaan di peringkat Gred A dalam PAJSK 0
KOKURIKULUM MURID YANG negeri dan kebangsaan sebanyak 0.1% 2 4 6 8 10
CEMERLANG (2 orang murid) setahun

STRATEGI
(Senaraikan mengikut keutamaan beradasarkan SWOT Analisis ) – Nyatakan Sektor/Unit dipertanggungjawab

2021 2022 (Jadual 2/2022) 2023 (J2/2023) 2024 2025

S7. Meningkatkan S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan S7. Meningkatkan pencapaian
pencapaian dan peratus dan peratus kehadiran murid dan peratus kehadiran murid pencapaian dan peratus dan peratus kehadiran murid
kehadiran murid dalam aktiviti dalam aktiviti kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum kehadiran murid dalam aktiviti dalam aktiviti kokurikulum
kokurikulum dengan dengan memperkukuh dengan memperkukuh kokurikulum dengan dengan memperkukuh
memperkukuh hubungan hubungan dengan hubungan dengan memperkukuh hubungan hubungan dengan PIBG/komuniti
dengan PIBG/komuniti dan PIBG/komuniti dan agensi luar PIBG/komuniti dan agensi luar dengan PIBG/komuniti dan dan agensi luar serta alumni
agensi luar serta alumni serta alumni sekolah sebagai serta alumni sekolah sebagai agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan
sekolah sebagai sukarelawan sukarelawan sukarelawan sekolah sebagai sukarelawan

PELAN STRATEGIK ORGANISASI KOKURIKULUM TAHUN 2021-2025
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

VISI Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik MISI Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 1
Negara Sejahtera Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Isu Strategik 4C

TERAS STRATEGIK (TS) PPPM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN MURID

BIDANG KEBERHASILAN KUALITI SEKOLAH

ASPIRASI SISTEM :KUALITI
MURID : Pengetahuan/ Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/ Identiti Nasional

ISU STRATEGIK (Isu Strategik 4C)
(Berdasarkan INISIATIF PPPM/KPI/SKT) Penglibatan murid di peringkat negeri dan kebangsaan masih minimum

PUNCA DIKENALPASTI

Senaraikan punca berlakunya isu (contoh : berdasarkan rajah Ishikawa atau lain-lain)
1. Guru kurang kemahiran dalam membimbing dan melatih murid
2. Kurang motivasi dan tiada keyakinan untuk menyertai aktiviti yang mencabar

MATLAMAT STRATEGIK PELAN TINDAKAN SASARAN (OUT COME)
TOV
PENCAPAIAN PRESTASI KPI (Nilai &
KOKURIKULUM MURID YANG Keterangan) 2021 2022 2023 2024 2025
CEMERLANG
1

penyertaan

Setiap unit sekurang-kurangya menghantar Data penyertaan murid dalam setiap unit

1 penyertaan di peringkat negeri atau PAJSK (2019) 3 6 9 12 15
kebangsaan setahun

STRATEGI
(Senaraikan mengikut keutamaan beradasarkan SWOT Analisis ) – Nyatakan Sektor/Unit dipertanggungjawab

2021 2022 (Jadual 2/2022) 2023 (J2/2023) 2024 2025

S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian S7. Meningkatkan pencapaian
dan peratus kehadiran murid dan peratus kehadiran murid dan peratus kehadiran murid dan peratus kehadiran murid dan peratus kehadiran murid
dalam aktiviti kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum
dengan memperkukuh dengan memperkukuh dengan memperkukuh dengan memperkukuh dengan memperkukuh
hubungan dengan hubungan dengan hubungan dengan hubungan dengan hubungan dengan PIBG/komuniti
PIBG/komuniti dan agensi luar PIBG/komuniti dan agensi luar PIBG/komuniti dan agensi luar PIBG/komuniti dan agensi luar dan agensi luar serta alumni
serta alumni sekolah sebagai serta alumni sekolah sebagai serta alumni sekolah sebagai serta alumni sekolah sebagai sekolah sebagai sukarelawan
sukarelawan sukarelawan sukarelawan sukarelawan

S2. Meningkatkan kualiti PdP S2. Meningkatkan kualiti PdP S2. Meningkatkan kualiti PdP S2. Meningkatkan kualiti PdP S2. Meningkatkan kualiti PdP dan
dan kemahiran guru dengan dan kemahiran guru dengan dan kemahiran guru dengan dan kemahiran guru dengan kemahiran guru dengan
kerjasama dan sokongan JPN, kerjasama dan sokongan JPN, kerjasama dan sokongan JPN, kerjasama dan sokongan kerjasama dan sokongan JPN,
PPD,PIBG/ komuniti/ IPTA/ PPD,PIBG/ komuniti/ IPTA/ PPD,PIBG/ komuniti/ IPTA/ JPN,PPD,PIBG/ komuniti/ PPD,PIBG/ komuniti/ IPTA/ IPTS
IPTS dan agensi luar. IPTS dan agensi luar. IPTS dan agensi luar. IPTA / IPTS dan agensi luar. dan agensi luar.

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
PERSATUAN BAHASA TAMIL
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK PURATA KEHADIRAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM HANYA 59.25% JADUAL 2
MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

PELAN TINDAKAN MENINGKATKAN PENCAPAIAN PERATUS GPS KOKURIKULUM SEKURANG-KURANGNYA 1 % SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

PERATUS GPS DALAM PAJSK (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
56.05 PELUANG PEKERJAAN DAN DESAKAN HIDUP
54.75

STRATEGI 1 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan dengan
PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan

TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : UNIT KOKURIKULUM

Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT Pengurusan Risiko /
Pelan Kontigensi

1 JOM CEMERLANG KOKURIKULUM Menarik minat penyertaan Ahli Persatuan Jun Aktiviti Taklimat secara atas talian

-Permainan Bahasa(Atas Talian) murid-murid dalam Bahasa Tamil dijalankan Disiplin dan pengurusan

aktiviti kokurikulum tiada mengikut SOP aktiviti kokurikulum

yang direapkan dalammata

ditetapkan pelajaran PJSK

2 CAKNA KOKURIKULUM Memberi kesedaran Ahli Persatuan Julai Aktiviti
-Aktiviti Deklamasi Sajak tentang kepentingan Bahasa Tamil tiada dijalankan
kokurikulum
mengikut SOP

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: yang
ditetapkan

Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
PERSATUAN BAHASA TAMIL
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK PURATA KEHADIRAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM HANYA 59.25% JADUAL 2
MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

PELAN TINDAKAN MENINGKATKAN PENCAPAIAN PERATUS GPS KOKURIKULUM SEKURANG-KURANGNYA 1 % SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

PERATUS GPS DALAM PAJSK (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
56.05
54.75 PROGRAM AKTIVITI KOKURIKULUM TIDAK DIRANCANG DENGAN TELITI DAN
KURANG MENARIK

STRATEGI 2 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan dengan
PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan

TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : UNIT KOKURIKULUM

Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT Pengurusan Risiko /
Pelan Kontigensi

PROGRAM ASPIRASI PERDANA Memberi peluang yang Semua murid RM50.00 (BKK) Aktiviti PKPP/AKTIVITI SECARA
-Kenali Nyamuk Aedes Hapuskan sama rata kepada semua SMKPP dijalankan ATAS TALIAN
1 Denggi murid menyertai aktiviti 12-18 April 2021 mengikut SOP
dan pertandingan yang
ditetapkan

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
PERSATUAN BAHASA TAMIL
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK TIADA PENCAPAIAN GRED A dalam PAJSK JADUAL 2

MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

PELAN TINDAKAN MENINGKATKAN PENYERTAAN DI PERINGKAT NEGERI DAN KEBANGSAAN SEBANYAK 0.1% (2 ORANG MURID) SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

Gred A dalam PAJSK (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
2 KURANG KOLABORASI ANTARA UNIT KOKURIKULUM – UB/SP/KP
0

STRATEGI 3 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan dengan
TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan
Bil Program/Projek
UNIT KOKURIKULUM
1 SEDERAP MELANGKAH
-Aktiviti Kuiz Kebudayaan Tamil Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT Pengurusan Risiko /
Pelan Kontigensi
2 LUAHKAN INSPIRASIMU
-Pertandingan Kolum Meningkatkan penyertaan Semua murid Julai tiada Aktiviti Taklimat secara atas talian
dijalankan Disiplin dan pengurusan
dan pencapaian ahli mengikut unit mengikut SOP aktiviti kokurikulum
yang diterapkan dalam mata
mengikut uni masing- kokurikulum ditetapkan pelajaran PJSK

masing masing-masing

Memberi peluang yang Semua murid tiada Aktiviti PKPP/AKTIVITI SECARA
sama rata kepada semua mengikut unit
murid untuk melibatkan kokurikulum August dijalankan ATAS TALIAN
masing-masing
mengikut SOP

diri dalam pelbagai aktiviti yang
kokurikulum ditetapkan

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
PERSATUAN BAHASA TAMIL
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK TIADA PENCAPAIAN GRED A dalam PAJSK JADUAL 2

MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

PELAN TINDAKAN MENINGKATKAN PENYERTAAN DI PERINGKAT NEGERI DAN KEBANGSAAN SEBANYAK 0.1% (2 ORANG MURID) SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

Gred A dalam PAJSK (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
2
0 KURANG MOTIVASI DAN TIADA KEYAKINAN UNTUK MENYERTAI AKTIVITI YANG
MENCABAR (PERINGKAT YANG LEBIH TINGGI)

STRATEGI 4 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan dengan
TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan
Bil Program/Projek
UNIT KOKURIKULUM
1 LAYAR CITRA
-Pertandingan Hias Makanan Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT Pengurusan Risiko /
Pelan Kontigensi
2 SANGGAR BUDAYA
-Aktiviti membuat kad ucapan Meningkatkan penyertaan Semua murid 22-30 Mac 2021 RM200.00 (BKK) Aktiviti Taklimat secara atas talian
Deepavali dijalankan Disiplin dan pengurusan
dan pencapaian ahli mengikut unit mengikut SOP aktiviti kokurikulum
yang diterapkan dalam mata
mengikut unit masing- kokurikulum ditetapkan pelajaran PJSK

masing masing-masing

Memberi peluang yang November RM 50.00 (BKK) Aktiviti PKPP/AKTIVITI SECARA
sama rata kepada semua
murid untuk melibatkan Ahli Persatuan dijalankan ATAS TALIAN
Bahasa Tamil
mengikut SOP

diri dalam pelbagai aktiviti yang
kokurikulum ditetapkan

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
PERSATUAN BAHASA TAMIL

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM / Persatuan Bahasa Tamil Aktiviti dijalankan mengikut SOP yang ditetapkan
7 hari
Program/Projek JOM CEMERLANG KOKURIKULUM – Permainan bahasa

Objektif Menarik minat penyertaan murid-murid dalam aktiviti Output
kokurikulum Tempoh

Tarikh Jun

Kumpulan Sasaran Semua murid ahli Persatuan Bahasa Persatuan Bahasa Tamil

Pegawai Bertanggungjawab Pn S.Sarasvathi Singaravelu

Proses Kerja 1. AJK Tertinggi dilantik dan mengagihkan tugas kepada mereka untuk persediaan awal.
2. Menyediakan bahan yang diperlukan.
3. Slide yang berkaitan akan disediakan untuk aktiviti
4. Google Link akan diberikan kepada murid.
5. Murid akan memasuki link tersebut dan menjalankan aktiviti.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
PERSATUAN BAHASA TAMIL

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA Output JADUAL 3
Bidang/Unit KOKURIKULUM / Persatuan Bahasa TAMIL Tempoh
Program/Projek CAKNA KOKURIKULUM – AKTIVITI DEKLAMASI SAJAK Aktiviti dijalankan mengikut SOP yang ditetapkan
7 hari
Objektif Memberi kesedaran tentang kepentingan kokurikulum
Tarikh JULAI

Kumpulan Sasaran Semua murid ahli Persatuan Bahasa Persatuan Bahasa Tamil
Pegawai Bertanggungjawab Pn S.Sarasvathi Singaravelu

Proses Kerja 1. Murid akan diberikan tema dan sajak yang perlu dihafal.
2. Murid menghafal sajak yang diberikan.
3. Murid hantar hasil dalam bentuk video kepada guru.
4. Guru penasihat menilai hasil murid.
5. Guru penasihat memilih pemenang.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
PERSATUAN BAHASA TAMIL

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM Aktiviti dijalankan mengikut SOP yang ditetapkan
7 hari
Program/Projek ASPIRASI PERDANA - kenali Nyamuk Aedes,hapuskan Denggi

Objektif Memberi peluang yang sama rata kepada semua murid Output
menyertai aktiviti dan pertandingan

Tarikh 12 – 18 April 2021 Tempoh

Kumpulan Sasaran Semua murid SMK Puchong Perdana

Pegawai Bertanggungjawab 1. Cik Jamine Kang
2. Pn. S. Sarasvathi Singaravelu

Proses Kerja 1. Kempen ini merupakan kolaborasi unit kesihatan dengan unit kelab/persatuan kokurikulum secara atas talian
2. Makluman tentang kempen dimasukkan dalam ‘group whatsapp’ Persatuan Bahasa Tamil
3. Murid diminta untuk menonton video dan kuiz berkaitan denggi melalui pautan

https://sites.google.com/view/kempenantidenggi/home
4. Murid diminta untuk mendaftar kehadiran melalui link https://forms.gle/DSyPEeSRRXCVXTjp6
5. Keputusan kemenangan akan diumumkan oleh unit kesihatan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
PERSATUAN BAHASA TAMIL

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM Aktiviti dijalankan mengikut SOP yang ditetapkan
7 hari
Program/Projek SEDERAP MELANGKAH - AKTIVITI KEBUDAYAAN TAMIL

Objektif Meningkatkan penyertaan dan pencapaian ahli mengikut Output
unit masing-masing Tempoh

Tarikh OGOS

Kumpulan Sasaran Semua murid ahli Persatuan Bahasa Persatuan Bahasa Tamil

Pegawai Bertanggungjawab Pn S.Sarasvathi Singaravelu

Proses Kerja 1. Berbincang dengan AJK Tertinggi dan mengagihkan tugas kepada mereka untuk persediaan awal.
2. Murid menyediakan bahan yang diperlukan.
3.Murid menjalankan aktiviti dalam kumpulan.
4.Guru akan menilai hasil kreativiti murid.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
PERSATUAN BAHASA TAMIL

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM
Program/Projek LUAHKAN INSPIRASIMU – Pertandingan Kolum ‘Naan Malaysiavai Nesikiran’

Objektif Memberi peluang yang sama rata kepada semua murid Output Aktiviti dijalankan mengikut SOP yang ditetapkan
untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kokurikulum Tempoh 7 hari

Tarikh Ogos

Kumpulan Sasaran Semua murid ahli Persatuan Bahasa Persatuan Bahasa Tamil

Pegawai Bertanggungjawab Pn S.Sarasvathi Singaravelu

Proses Kerja 1. Murid menyediakan bahan untk kolum
2. Murid melakar dan membuat kolum di rumah.
3. Murid update hasil mereka di dalam group whatsapp Persatuan bahasa Tamil
4. Guru penasihat menilai hasil kreativiti mereka.
5. Pemenang diberi hadiah.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
PERSATUAN BAHASA TAMIL

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM

Program/Projek LAYAR CITRA – Pertandingan Hias Makanan

Objektif Memberi peluang yang sama rata kepada semua murid Output Aktiviti dijalankan mengikut SOP yang ditetapkan
untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kokurikulum Tempoh 9 hari

Tarikh 22 Mac – 30 Mac 2021

Kumpulan Sasaran Semua murid SMK Puchong Perdana

Pegawai Bertanggungjawab 1. Pn Azfaniza binti Abang Zawawie
Proses Kerja 2. Pn S.Sarasvathi Singaravelu

1. Aktiviti ini dianjurkan oleh unit kelab/persatuan Kokurikulum
2. Poster digital dan peraturan berkaitan dengan pertandingan dimaklumkan melalui aplikasi Whatsapp
3. Guru penasihat kelab/persatuan perlu meminta sekurang-kurangnya 6 ahli untuk mendaftar sebagai peserta melalui link google form

yang diberi
4. Peserta perlu menghias masakan mengikut kreativiti masing-masing
5. Kemudian, peserta perlu mengambil gambar hiasan masakan tersebut dan hantar kepada guru penasihat masing-masing
6. Guru penasihat akan memuatnaik gambar-gambar tersebut ke GCR kokurikulum
7. Setiap peserta akan diberikan sijil penyertaan dan hadiah untuk pemenang juga disediakan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
PERSATUAN BAHASA TAMIL

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM Aktiviti dijalankan mengikut SOP yang ditetapkan
7 hari
Program/Projek SANGGAR BUDAYA - Membuat kad ucapan Deepavali

Objektif Memberi peluang yang sama rata kepada semua murid Output
untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kokurikulum Tempoh

Tarikh November

Kumpulan Sasaran Semua murid ahli Persatuan Bahasa Persatuan Bahasa Tamil

Pegawai Bertanggungjawab Pn S.Sarasvathi Singaravelu

Proses Kerja 1. Murid diberi tema yang sesuai untuk membuat kad ucapan fizikal yang tiada lagi dipraktikkan pada zaman ini.
2. Murid akan melakar kad Deepavali untuk seseorang yang sangat rapat dengan mereka.
3.Murid akan menghantar hasil kepada guru.
4.Guru akan menilai hasil murid.
5.Pemenang akan diberi hadiah

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3
Bidang/Unit KOKURIKULUM
Program/Projek Output
Tempoh
Objektif
Tarikh

Kumpulan Sasaran
Pegawai Bertanggungjawab

Proses Kerja 1.
2.
3.
4.
5.
6.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 4
Catatan
Bidang/Unit UNIT KOKURIKULUM

Bil Program/Projek Tarikh Tarikh Penilaian Keberkesanan Penambahbaikan
(seperti Jadual 2) Pelaksanaan Penyeliaan Program

1 JOM CEMERLANG KOKURIKULUM

CAKNA KOKURIKULUM
2

ASPIRASI PERDANA 12-18 April
3

4 JAMBOREE PERDANA

5 SEDERAP MELANGKAH
KOKURIKULUM

LUAHKAN INSPIRASIMU
6

LAYAR CITRA 22-30 Mac
7

8 SANGGAR BUDAYA

KEMBARA UNGGUL
9 (BENGKEL PENGURUSAN

KEPEMIMPINAN/LADAP)
ASUH MINDA BINA PERIBADI
10 (BENGKEL/KURSUS BERSAMA
NGO/GO)

11 SCHOOL ATTACK UPSI-SMKPP

12

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

LAPORAN PRESTASI PELAN STRATEGIK ORGANISASI
UNIT KOKURIKULUM TAHUN 2021 -2025

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 5
Sejahtera MISI Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi
VISI
Negara

Pelan Tindakan KPI TOV Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar Catatan

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................

Nama :


Click to View FlipBook Version