The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-46364774, 2021-11-03 22:02:47

PSO PPIM

PSO PPIM

PELAN STRATEGIK ORGANISASI KOKURIKULUM TAHUN 2021-2025
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

VISI Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik MISI Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 1
Negara Sejahtera Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Isu Strategik 4A

TERAS STRATEGIK (TS) PPPM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN MURID

BIDANG KEBERHASILAN KUALITI SEKOLAH

ASPIRASI SISTEM :KUALITI
MURID : Pengetahuan/ Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/ Identiti Nasional

ISU STRATEGIK (Isu Strategik 4A)
(Berdasarkan INISIATIF PPPM/KPI/SKT) Purata kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum hanya 54.75%

PUNCA DIKENALPASTI

Senaraikan punca berlakunya isu (contoh : berdasarkan rajah Ishikawa atau lain-lain)
1. Peluang pekerjaan dan desakan hidup
2. Program aktiviti kokurikulum tidak dirancang dengan teliti dan kurang menarik

MATLAMAT STRATEGIK PELAN TINDAKAN KPI TOV SASARAN (OUT COME) 2025
2021 2022 2023 2024
(Nilai &
Keterangan)

PENCAPAIAN PRESTASI Meningkatkan pencapaian peratus GPS Peratus GPS dalam PAJSK 54.75 56.05 57.35 58.65 59.95 60
KOKURIKULUM MURID YANG kokurikulum sekurang-kurangnya 1 %
CEMERLANG setahun

STRATEGI
(Senaraikan mengikut keutamaan beradasarkan SWOT Analisis ) – Nyatakan Sektor/Unit dipertanggungjawab

2021 2022 (Jadual 2/2022) 2023 (J2/2023) 2024 2025

S6. Meningkatkan S6. Meningkatkan pencapaian S6. Meningkatkan pencapaian S6. Meningkatkan S6. Meningkatkan pencapaian
pencapaian dan peratus dan peratus kehadiran murid dan peratus kehadiran murid
kehadiran murid dalam dalam aktiviti kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum pencapaian dan peratus dan peratus kehadiran murid
aktiviti kokurikulum dengan dengan memperkukuhkan dengan merancang aktiviti
memperkukuh hubungan kemahiran guru mengurus yang menyeronokkan dan kehadiran murid dalam aktiviti dalam aktiviti kokurikulum
dengan PIBG/komuniti dan tadbir aktiviti yang menarik menarik dengan kerjasama
agensi luar serta alumni dengan kerjasama PIBG/ PIBG/komuniti dan agensi luar kokurikulum dengan dengan merancang aktiviti yang
sekolah sebagai komuniti dan agensi luar serta serta alumni sekolah sebagai
sukarelawan alumni sekolah sebagai sukarelawan merancang aktiviti yang menyeronokkan dan menarik
sukarelawan
menyeronokkan dan menarik dengan kerjasama

dengan kerjasama PIBG/komuniti dan agensi luar

PIBG/komuniti dan agensi serta alumni sekolah sebagai

luar serta alumni sekolah sukarelawan

sebagai sukarelawan

PELAN STRATEGIK ORGANISASI KOKURIKULUM TAHUN 2021-2025
SEKOLAH MENEGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 1
Negara Sejahtera Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
VISI MISI Isu Strategik 4B

TERAS STRATEGIK (TS) PPPM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN MURID

BIDANG KEBERHASILAN KUALITI SEKOLAH

ASPIRASI SISTEM :KUALITI
MURID : Pengetahuan/ Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/ Identiti Nasional

ISU STRATEGIK (Isu Strategik 4B)
(Berdasarkan INISIATIF PPPM/KPI/SKT) Tiada pencapaian Gred A dalam PAJSK

PUNCA DIKENALPASTI

Senaraikan punca berlakunya isu (contoh : berdasarkan rajah Ishikawa atau lain-lain)
1. Kurang kolaborasi antara unit kokurikulum
2. Kurang motivasi dan tiada keyakinan untuk menyertai aktiviti yang mencabar (peringkat yang lebih tinggi)

MATLAMAT STRATEGIK PELAN TINDAKAN SASARAN (OUT COME)
TOV
KPI (Nilai &
Keterangan) 2021 2022 2023 2024 2025

PENCAPAIAN PRESTASI Meningkatkan Penyertaan di peringkat Gred A dalam PAJSK 0
KOKURIKULUM MURID YANG negeri dan kebangsaan sebanyak 0.1% 2 4 6 8 10
CEMERLANG (2 orang murid) setahun

STRATEGI
(Senaraikan mengikut keutamaan beradasarkan SWOT Analisis ) – Nyatakan Sektor/Unit dipertanggungjawab

2021 2022 (Jadual 2/2022) 2023 (J2/2023) 2024 2025

S7. Meningkatkan S7. Meningkatkan S7. Meningkatkan S7. Meningkatkan S7. Meningkatkan pencapaian
pencapaian dan peratus pencapaian dan peratus pencapaian dan peratus pencapaian dan peratus dan peratus kehadiran murid
kehadiran murid dalam kehadiran murid dalam kehadiran murid dalam kehadiran murid dalam dalam aktiviti kokurikulum
aktiviti kokurikulum dengan aktiviti kokurikulum dengan aktiviti kokurikulum dengan aktiviti kokurikulum dengan dengan memperkukuh
memperkukuh hubungan memperkukuh hubungan memperkukuh hubungan memperkukuh hubungan hubungan dengan
dengan PIBG/komuniti dan dengan PIBG/komuniti dan dengan PIBG/komuniti dan dengan PIBG/komuniti dan PIBG/komuniti dan agensi
agensi luar serta alumni agensi luar serta alumni agensi luar serta alumni agensi luar serta alumni luar serta alumni sekolah
sekolah sebagai sekolah sebagai sekolah sebagai sekolah sebagai sebagai sukarelawan
sukarelawan sukarelawan sukarelawan sukarelawan

PELAN STRATEGIK ORGANISASI KOKURIKULUM TAHUN 2021-2025
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

VISI Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik MISI Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 1
Negara Sejahtera Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Isu Strategik 4C

TERAS STRATEGIK (TS) PPPM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN MURID

BIDANG KEBERHASILAN KUALITI SEKOLAH

ASPIRASI SISTEM :KUALITI
MURID : Pengetahuan/ Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/ Identiti Nasional

ISU STRATEGIK (Isu Strategik 4C)
(Berdasarkan INISIATIF PPPM/KPI/SKT) Penglibatan murid di peringkat negeri dan kebangsaan masih minimum

PUNCA DIKENALPASTI

Senaraikan punca berlakunya isu (contoh : berdasarkan rajah Ishikawa atau lain-lain)
1. Guru kurang kemahiran dalam membimbing dan melatih murid
2. Kurang motivasi dan tiada keyakinan untuk menyertai aktiviti yang mencabar

MATLAMAT STRATEGIK PELAN TINDAKAN SASARAN (OUT COME)
TOV
PENCAPAIAN PRESTASI KPI (Nilai &
KOKURIKULUM MURID YANG Keterangan) 2021 2022 2023 2024 2025
CEMERLANG
1

penyertaan

Setiap unit sekurang-kurangya menghantar Data penyertaan murid dalam setiap unit

1 penyertaan di peringkat negeri atau PAJSK (2019) 3 6 9 12 15
kebangsaan setahun

STRATEGI
(Senaraikan mengikut keutamaan beradasarkan SWOT Analisis ) – Nyatakan Sektor/Unit dipertanggungjawab

2021 2022 (Jadual 2/2022) 2023 (J2/2023) 2024 2025

S7. Meningkatkan S7. Meningkatkan S7. Meningkatkan S7. Meningkatkan S7. Meningkatkan pencapaian
pencapaian dan peratus pencapaian dan peratus pencapaian dan peratus pencapaian dan peratus dan peratus kehadiran murid
kehadiran murid dalam kehadiran murid dalam kehadiran murid dalam kehadiran murid dalam dalam aktiviti kokurikulum
aktiviti kokurikulum dengan aktiviti kokurikulum dengan aktiviti kokurikulum dengan aktiviti kokurikulum dengan dengan memperkukuh
memperkukuh hubungan memperkukuh hubungan memperkukuh hubungan memperkukuh hubungan hubungan dengan
dengan PIBG/komuniti dan dengan PIBG/komuniti dan dengan PIBG/komuniti dan dengan PIBG/komuniti dan PIBG/komuniti dan agensi luar
agensi luar serta alumni agensi luar serta alumni agensi luar serta alumni agensi luar serta alumni serta alumni sekolah sebagai
sekolah sebagai sekolah sebagai sekolah sebagai sukarelawan sekolah sebagai sukarelawan
sukarelawan sukarelawan sukarelawan

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
PERGERAKAN PUTERI ISLAM (PPIM)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK PURATA KEHADIRAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM HANYA 54.75% JADUAL 2
MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

PELAN TINDAKAN MENINGKATKAN PENCAPAIAN PERATUS GPS KOKURIKULUM SEKURANG-KURANGNYA 1 % SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

PERATUS GPS DALAM PAJSK (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
56.05 PELUANG PEKERJAAN DAN DESAKAN HIDUP
54.75

STRATEGI 1 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan dengan
PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan

TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : UNIT KOKURIKULUM

Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT Pengurusan Risiko /
Pelan Kontigensi

1 JOM CEMERLANG KOKURIKULUM Menarik minat penyertaan Semua ahli PPIM Mei - Jun Peningkatan Taklimat secara atas talian
(Kerana Diriku Begitu Berharga) murid-murid dalam BKK kehadiran bagi pengurusan

aktiviti kokurikulum aktiviti koku aktiviti kokurikulum

2 CAKNA KOKURIKULUM Memberi kesedaran Semua ahli PPIM Jun - Ogos Peningkatan Taklimat secara atas talian
(Kau Ilhamku) tentang kepentingan BKK kehadiran bagi pengurusan
kokurikulum
aktiviti Koku aktiviti kokurikulum

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
PERGERAKAN PUTERI ISLAM (PPIM)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK PURATA KEHADIRAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM HANYA 54.75% JADUAL 2
MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

PELAN TINDAKAN MENINGKATKAN PENCAPAIAN PERATUS GPS KOKURIKULUM SEKURANG-KURANGNYA 1 % SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

PERATUS GPS DALAM PAJSK (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
56.05
54.75 PROGRAM AKTIVITI KOKURIKULUM TIDAK DIRANCANG DENGAN TELITI DAN
KURANG MENARIK

STRATEGI 2 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan dengan
TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan
Bil Program/Projek
UNIT KOKURIKULUM

Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT Pengurusan Risiko /
Pelan Kontigensi

PROGRAM ASPIRASI PERDANA Meningkatkan penyertaan Semua ahli PPIM Julai - Ogos RM100.00 Peningkatan Taklimat secara atas talian
(Kreativiti Minda) murid dalam aktiviti peratus GPS bagi pengurusan
1 kokurikulum sekolah kokurikulum aktiviti kokurikulum

2 JAMBOREE PERDANA Meningkatkan penyertaan Murid Tingkatan 4 Jun-Julai RM6000.00 (BKK) Peningkatan PKPP/AKTIVITI SECARA
murid dalam aktiviti dan 5 peratus GPS ATAS TALIAN
kokurikulum sekolah kokurikulum

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
PERGERAKAN PUTERI ISLAM (PPIM)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK TIADA PENCAPAIAN GRED A dalam PAJSK JADUAL 2

MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

PELAN TINDAKAN MENINGKATKAN PENYERTAAN DI PERINGKAT NEGERI DAN KEBANGSAAN SEBANYAK 0.1% (2 ORANG MURID) SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

Gred A dalam PAJSK (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
2 KURANG KOLABORASI ANTARA UNIT KOKURIKULUM – UB/SP/KP
0

STRATEGI 3 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan dengan
TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan
Bil Program/Projek
UNIT KOKURIKULUM

Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT Pengurusan Risiko /
Pelan Kontigensi

1 SEDERAP MELANGKAH Meningkatkan Ogos- September RM100.00 Pencapaian Taklimat secara atas talian
(Poster Digital pencapaian ahli unit Gred A bagi pengurusan
Semua ahli PPIM aktiviti kokurikulum

2 LUAHKAN INSPIRASIMU Meningkatkan pencapaian Semua ahli PPIM Ogos – November RM100.00 Pencapaian Taklimat secara atas talian
(Gubahan Jambangan Coklat) Gred A bagi pengurusan
ahli mengikut unit masing- dan ahli Pandu aktiviti kokurikulum
masing Puteri

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
PERGERAKAN PUTERI ISLAM (PPIM)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK TIADA PENCAPAIAN GRED A dalam PAJSK JADUAL 2

MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

PELAN TINDAKAN MENINGKATKAN PENYERTAAN DI PERINGKAT NEGERI DAN KEBANGSAAN SEBANYAK 0.1% (2 ORANG MURID) SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

Gred A dalam PAJSK (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
2 KURANG MOTIVASI DAN TIADA KEYAKINAN UNTUK MENYERTAI AKTIVITI YANG
0 MENCABAR (PERINGKAT YANG LEBIH TINGGI)

STRATEGI 4 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan dengan
PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan

TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : UNIT KOKURIKULUM

Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT Pengurusan Risiko /
Pelan Kontigensi

1 LAYAR CITRA Mac – November RM100.00 Meningkatkan
(Kreativiti DIY Kitar Semula ) Penyertaan Taklimat secara atas talian
Meningkatkan penyertaan peringkat bagi pengurusan
dan pencapaian ahli unit Semua ahli PPIM negeri dan aktiviti kokurikulum
kebangsaan

2 SANGGAR BUDAYA Meningkatkan penyertaan Mac – November RM100.00 Meningkatkan Taklimat secara atas talian
(Hijabista) penyertaan bagi pengurusan
dan pencapaian ahli unit Semua ahli PPIM peringkat aktiviti kokurikulum

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: negeri dan
kebangsaan

Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
PERGERAKAN PUTERI ISLAM (PPIM)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK PENGLIBATAN MURID di PERINGKAT NEGERI dan KEBANGSAAN MASIH MINIMUM JADUAL 2

MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

PELAN TINDAKAN SETIAP UNIT SEKURANG-KURANGNYA MENGHANTAR 1 PENYERTAAN DI PERINGKAT NEGERI ATAU KEBANGSAAN SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

DATA PENYERTAAN MURID DALAM (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
PAJSK 3 Guru kurang kemahiran dalam membimbing dan melatih murid
1 penyertaan setiap
unit (2019)

STRATEGI 5 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan dengan
PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan

TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : UNIT KOKURIKULUM

Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT Pengurusan Risiko /
Pelan Kontigensi
1 KEMBARA UNGGUL
(BENGKEL PENGURUSAN Meningkatkan Semua guru April - Jun Guru lebih
KEPEMIMPINAN/LADAP) pengetahuan guru penasihat mahir
mengurus dan memimpin KP/UB/SP membimbing
KP/UB/SP murid-murid

2 ASUH MINDA BINA PERIBADI Mentransformasi dan Semua guru
(BENGKEL/KURSUS BERSAMA mempelbagaikan penasihat
kemahiran guru KP/UB/SP Guru lebih
NGO/GO) April - Jun berkeyakinan

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021
PERGERAKAN PUTERI ISLAM (PPIM)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK PENGLIBATAN MURID di PERINGKAT NEGERI dan KEBANGSAAN MASIH MINIMUM JADUAL 2

MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

PELAN TINDAKAN SETIAP UNIT SEKURANG-KURANGNYA MENGHANTAR 1 PENYERTAAN DI PERINGKAT NEGERI ATAU KEBANGSAAN SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

DATA PENYERTAAN MURID DALAM (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
3
PAJSK 1 penyertaan setiap unit Kurang motivasi dan tiada keyakinan untuk menyertai aktiviti yang mencabar

(2019)

STRATEGI 6 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan dengan
TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan
Bil Program/Projek
UNIT KOKURIKULUM

Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT Pengurusan Risiko /
Pelan Kontigensi

1

2

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM:PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM – PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM) Peningkatan kehadiran aktiviti kokurikulum
Mei - Jun
Program/Projek JOM CEMERLANG KOKURIKULUM (Kerana DiriKu Begitu Berharga)

Objektif Menarik minat penyertaan murid-murid dalam aktiviti Output
kokurikulum

Tarikh Mei - Jun Tempoh

Kumpulan Sasaran Semua ahli PPIM

Pegawai Bertanggungjawab Guru Penasihat PPIM (TUAN SITI NORYANI BINTI TUAN FAUZI, NOOR FITRIZAWATI BINTI LAILI)

Proses Kerja 1. Taklimat program pada 17 Mei 2021
2. Perbincangan pelaksanaan
3. Bahan keperluan
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Pemantauan/maklum balas aktiviti

6. Penilaian Impak

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM:PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3
Bidang/Unit KOKURIKULUM – PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM) Peningkatan kehadiran aktiviti kokurikulum

Program/Projek CAKNA KOKURIKULUM (Kau Ilhamku)

Objektif Memberi kesedaran tentang kepentingan kokurikulum Output

Tarikh Jun - Ogos Tempoh Jun – Ogos

Kumpulan Sasaran Semua ahli PPIM

Pegawai Bertanggungjawab Guru Penasihat PPIM (SITI FATIMAH BINTI AWANG NOOR, SURAYA BINTI MD SAAD)

Proses Kerja 1.Taklimat program pada 16 Jun 2021
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Bahan keperluan
4.Pelaksanaan aktiviti
5.Pemantauan/maklum balas aktiviti
6. Penilaian Impak

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM:PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM-PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA(PPIM)

Program/Projek ASPIRASI PERDANA (Kreativiti Minda)

Objektif Memberi peluang yang sama rata kepada semua murid Output Peningkatan peratus GPS kokurikulum
menyertai aktiviti dan pertandingan Tempoh Julai - Ogos

Tarikh Julai - Ogos

Kumpulan Sasaran Semua ahli PPIM

Pegawai Bertanggungjawab Guru Penasihat PPIM (MAIZURAH BINTI SAJANA, NORLI BINTI MOHAMED)

Proses Kerja 1.Taklimat program pada 7 Julai 2021
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Bahan keperluan
4.Pelaksanaan aktiviti
5.Pemantauan/maklum balas aktiviti
6. Penilaian Impak
.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM:PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3
Bidang/Unit KOKURIKULUM-PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM)
Program/Projek JAMBOREE PERDANA

Objektif Mendapat pengiktirafan peringkat daerah Output Peningkatan peratus GPS kokurikulum
Julai 2021
Tarikh Julai 2021 Tempoh

Kumpulan Sasaran Murid Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 SMKPP

Pegawai Bertanggungjawab Penolong Kanan dan Setiausaha Kokurikulum

Proses Kerja 1.Taklimat program pada ? Mei 2021
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Bahan keperluan
4.Pelaksanaan aktiviti
5.Pemantauan/maklum balas aktiviti
6. Penilaian Impak

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM:PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM-PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM) Meningkatkan Penyertaan peringkat negeri dan kebangsaan
Julai - September
Program/Projek SEDERAP MELANGKAH (Poster Digital)

Objektif Meningkatkan penyertaan dan pencapaian ahli mengikut Output
unit masing-masing Tempoh

Tarikh Julai -September

Kumpulan Sasaran Semua ahli PPIM

Pegawai Bertanggungjawab Guru Penasihat PPIM (RAJA KHAIRUN NOR’AIN BINTI RAJA ZAINAL, MARIAM BINTI MOHAMED ARIS)

Proses Kerja 1.Taklimat program pada 28 Julai 2021
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Bahan keperluan
4.Pelaksanaan aktiviti
5.Pemantauan/maklum balas aktiviti
6. Penilaian Impak

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM Meningkatkan Penyertaan peringkat negeri dan kebangsaan
Mei - November
Program/Projek LUAHKAN INSPIRASIMU (Gubahan Jambangan Coklat)

Objektif Memberi peluang yang sama rata kepada semua murid Output
untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kokurikulum Tempoh

Tarikh Mei - November

Kumpulan Sasaran Semua ahli PPIM

Pegawai Bertanggungjawab Guru Penasihat PPIM (ZALIHA BINTI YAHYA, SURIA BINTI JOHAN)

Proses Kerja 1.Taklimat program pada 26 Mei 2021
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Bahan keperluan
4.Pelaksanaan aktiviti
5.Pemantauan/maklum balas aktiviti
6. Penilaian Impak

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM:PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM-PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM) Meningkatkan Penyertaan peringkat negeri dan
kebangsaan
Program/Projek LAYAR CITRA (Kreativiti DIY Kitar Semula)

Objektif Memberi peluang yang sama rata kepada semua murid Output
untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kokurikulum

Tarikh Mei - November Tempoh Mei - November

Kumpulan Sasaran Semua ahli PPIM

Pegawai Bertanggungjawab Guru Penasihat PPIM (NORLI BINTI MOHAMED, MAIZURA BINTI SAJANA )

Proses Kerja 1.Taklimat program pada 17 Mei 2021
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Bahan keperluan
4.Pelaksanaan aktiviti
5.Pemantauan/maklum balas aktiviti
6. Penilaian Impak

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM :PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM-PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM) Meningkatkan Penyertaan peringkat negeri dan
kebangsaan
Program/Projek SANGGAR BUDAYA (Hijabista)

Objektif Memberi peluang yang sama rata kepada semua murid Output
untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kokurikulum

Tarikh Mei - November Tempoh Mei - November

Kumpulan Sasaran Semua ahli PPIM

Pegawai Bertanggungjawab Guru Penasihat PPIM (NOOR FITRIZAWATI BINTI LAILI, TUAN SITI NOORYANI BINTI TUAN FAUZI)

Proses Kerja 1.Taklimat program pada 19 Mei 2021
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Bahan keperluan
4.Pelaksanaan aktiviti
5.Pemantauan/maklum balas aktiviti
6. Penilaian Impak

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM Guru lebih mahir membimbing murid-murid
April - Jun
Program/Projek KEMBARA UNGGUL (BENGKEL PENGURUSAN KEPEMIMPINAN/LADAP)

Objektif Meningkatkan pengetahuan guru mengurus dan memimpin Output
KP/UB/SP

Tarikh April – Jun Tempoh

Kumpulan Sasaran Guru penasihat

Pegawai Bertanggungjawab PK Kokurikulum dan Setiausaha Kokurikulum

Proses Kerja 1.Taklimat program pada ???
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Bahan keperluan
4.Pelaksanaan aktiviti
5.Pemantauan/maklum balas aktiviti
6. Penilaian Impak

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3
Bidang/Unit KOKURIKULUM
Program/Projek ASUH MINDA BINA PERIBADI (BENGKEL/KURSUS BERSAMA NGO/GO)

Objektif Mentransformasi dan mempelbagaikan kemahiran guru Output Guru lebih berkeyakinan
April - Julai
Tarikh April - Julai Tempoh

Kumpulan Sasaran Guru Penasihat KP/SP/UB SMKPP

Pegawai Bertanggungjawab PK Kokurikulum dan Setiausaha Kokurikulum

Proses Kerja 1.Taklimat program pada ???
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Bahan keperluan
4.Pelaksanaan aktiviti
5.Pemantauan/maklum balas aktiviti
6. Penilaian Impak

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM

Program/Projek SCHOOL ATTACK UPSI-SMKPP

Objektif Memberi pendedahan tentang kepentingan penyertaaan Output Meningkatkan
dalam aktiviti kokurikulum sekurang-kurangnya 3 penyertaan peringkat kebangsaan

Tarikh Jun 2021 Tempoh Jun 2021

Kumpulan Sasaran Semua murid SMKPP

Pegawai Bertanggungjawab PK Kokurikulum, Setiausaha Kokurikulum, Penyelaras dan Guru Penasihat

Proses Kerja 1.Taklimat program pada ???
2.Perbincangan pelaksanaan
3.Bahan keperluan
4.Pelaksanaan aktiviti
5.Pemantauan/maklum balas aktiviti
6. Penilaian Impak

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM:PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 4
Catatan
Bidang/Unit UNIT KOKURIKULUM-PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA (PPIM)

Bil Program/Projek Tarikh Tarikh Penilaian Keberkesanan Penambahbaikan
(seperti Jadual 2) Pelaksanaan Penyeliaan Program

1 JOM CEMERLANG KOKURIKULUM
(Kerana Diriku Begitu Berharga)

2 CAKNA KOKURIKULUM
(Kau Ilhamku)

3 ASPIRASI PERDANA
(Kreativiti Minda)

4 JAMBOREE PERDANA

SEDERAP MELANGKAH
5 KOKURIKULUM

(Poster Gigital)

6 LUAHKAN INSPIRASIMU
(Gubahan Jambangan Coklat)

7 LAYAR CITRA
(Kreativiti DIY Kitar Semula)

8 SANGGAR BUDAYA
(Hijabista)

KEMBARA UNGGUL
9 (BENGKEL PENGURUSAN

KEPEMIMPINAN/LADAP)
ASUH MINDA BINA PERIBADI
10 (BENGKEL/KURSUS BERSAMA
NGO/GO)

11 SCHOOL ATTACK UPSI-SMKPP

12

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

LAPORAN PRESTASI PELAN STRATEGIK ORGANISASI
UNIT KOKURIKULUM TAHUN 2021 -2025

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 5
Sejahtera MISI Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi
VISI
Negara

Pelan Tindakan Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar Catatan
KPI TOV 2022 2023 2024
2025 2021 2025
2021 2022 2023 2024
60
Meningkatkan pencapaian Peratus GPS dalam
peratus GPS kokurikulum 10
sekurang-kurangnya 1 % PAJSK 54.75 56.05 57.35 58.65 59.95
setahun

Meningkatkan Penyertaan di Gred A dalam PAJSK 0 24 6 8
peringkat negeri dan
kebangsaan sebanyak 0.1%
(2 orang murid) setahun

Setiap unit sekurang-kurangya 1

menghantar 1 penyertaan di Data penyertaan penye

peringkat negeri atau murid dalam PAJSK rtaan

kebangsaan setahun setiap

unit 3 6 9 12 15

(2019

)

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :


Click to View FlipBook Version