The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-46364774, 2021-11-05 02:25:16

PSO PERSATUAN BAHASA CINA

PSO PERS BC

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021 JADUAL 2
UNIT KOKURIKULUM ( PERSATUAN BAHASA CINA SESI PETANG)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK PURATA KEHADIRAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM HANYA 59.25%

MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

PELAN TINDAKAN MENINGKATKAN PENCAPAIAN PERATUS GPS KOKURIKULUM SEKURANG-KURANGNYA 1 % SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

PERATUS GPS DALAM PAJSK (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
56.05 PELUANG PEKERJAAN DAN DESAKAN HIDUP
54.75

STRATEGI 1 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan dengan
PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan

TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : UNIT KOKURIKULUM

Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Kos/ Sumber OUT PUT Pengurusan Risiko /
Tempoh Pelan Kontigensi

1 JOM CEMERLANG Menarik minat Ahli Persatuan Jun Tiada Aktiviti dijalankan mengikut Taklimat secara atas talian
KOKURIKULUM penyertaan murid- Bahasa Cina Sesi SOP yang ditetapkan Disiplin dan pengurusan aktiviti
(Permainan Simpulan murid dalam aktiviti Petang kokurikulum direapkan dalammata
Bahasa Atas Talian) kokurikulum pelajaran PJSK

2 CAKNA KOKURIKULUM Memberi kesedaran Ahli Persatuan Julai Tiada Aktiviti dijalankan mengikut
(Pengenalan Kebudayaan SOP yang ditetapkan
Cina Atas Talian) tentang kepentingan Bahasa Cina Sesi

kokurikulum Petang

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................

Nama :

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021 JADUAL 2
UNIT KOKURIKULUM ( PERSATUAN BAHASA CINA SESI PETANG)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK PURATA KEHADIRAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM HANYA 59.25%

MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

PELAN TINDAKAN MENINGKATKAN PENCAPAIAN PERATUS GPS KOKURIKULUM SEKURANG-KURANGNYA 1 % SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

PERATUS GPS DALAM PAJSK (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
56.05
STRATEGI 2 54.75 PROGRAM AKTIVITI KOKURIKULUM TIDAK DIRANCANG DENGAN TELITI DAN
KURANG MENARIK
TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT :
Bil Program/Projek (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan dengan
PROGRAM ASPIRASI PERDANA PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan
1 (Kuiz Cintai Bahasa Cina)
UNIT KOKURIKULUM

Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Tempoh Kos/ Sumber OUT PUT Pengurusan Risiko /
Pelan Kontigensi

Memberi peluang yang Ahli Persatuan Jun Tiada PKPP/AKTIVITI SECARA
sama rata kepada semua Bahasa Cina Sesi ATAS TALIAN
murid menyertai aktiviti Petang
dan pertandingan

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021 JADUAL 2
UNIT KOKURIKULUM ( PERSATUAN BAHASA CINA SESI PETANG)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK TIADA PENCAPAIAN GRED A dalam PAJSK

MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

PELAN TINDAKAN MENINGKATKAN PENYERTAAN DI PERINGKAT NEGERI DAN KEBANGSAAN SEBANYAK 0.1% (2 ORANG MURID) SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

Gred A dalam PAJSK (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
2 KURANG KOLABORASI ANTARA UNIT KOKURIKULUM – UB/SP/KP
0

STRATEGI 3 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan dengan
PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan

TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : UNIT KOKURIKULUM

Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Kos/ OUT PUT Pengurusan Risiko /
Tempoh Sumber Pelan Kontigensi

1 SEDERAP MELANGKAH Meningkatkan penyertaan dan Ahli Persatuan Bahasa Julai Tiada Aktiviti dijalankan Taklimat secara atas talian
(Permainan tradisonal Atas pencapaian ahli mengikut unit Cina Sesi Petang mengikut SOP yang Disiplin dan pengurusan aktiviti
Talian) masing-masing ditetapkan kokurikulum diterapkan dalam
mata pelajaran PJSK

2 LUAHKAN INSPIRASIMU Memberi peluang yang sama Ahli Persatuan Bahasa Ogos RM30 Aktiviti dijalankan PKPP/AKTIVITI SECARA ATAS
(Pertandingan Nyanyian Atas rata kepada semua murid Cina Sesi Petang mengikut SOP TALIAN
untuk melibatkan diri dalam yang ditetapkan
Talian) pelbagai aktiviti kokurikulum

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................

Nama :

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021 JADUAL 2
UNIT KOKURIKULUM ( PERSATUAN BAHASA CINA SESI PETANG)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

ISU STRATEGIK TIADA PENCAPAIAN GRED A dalam PAJSK

MATLAMAT STRATEGIK PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM MURID YANG CEMERLANG

PELAN TINDAKAN MENINGKATKAN PENYERTAAN DI PERINGKAT NEGERI DAN KEBANGSAAN SEBANYAK 0.1% (2 ORANG MURID) SETAHUN

KPI TOV SASARAN 2021 PUNCA DIKENALPASTI

Gred A dalam PAJSK (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1) (seperti Jadual 1)
2
0 KURANG MOTIVASI DAN TIADA KEYAKINAN UNTUK MENYERTAI AKTIVITI YANG
MENCABAR (PERINGKAT YANG LEBIH TINGGI)

STRATEGI 4 (seperti Jadual 1)
Meningkatkan pencapaian dan peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum dengan memperkukuh hubungan dengan
PIBG/komuniti dan agensi luar serta alumni sekolah sebagai sukarelawan

TANGGUNG JAWAB SEKTOR/UNIT : UNIT KOKURIKULUM

Bil Program/Projek Objektif Kumpulan Sasar Tarikh/ Kos/ OUT PUT Pengurusan Risiko /
Tempoh Sumber Pelan Kontigensi

1 LAYAR CITRA Meningkatkan penyertaan dan Ahli Persatuan Mac Tiada Aktiviti dijalankan Taklimat secara atas talian
(Pertandingan Hiasan Makanan pencapaian ahli mengikut unit Bahasa Cina Sesi mengikut SOP yang Disiplin dan pengurusan aktiviti
Atas Talian) masing-masing Petang ditetapkan kokurikulum diterapkan dalam mata
pelajaran PJSK

2 SANGGAR BUDAYA Memberi peluang yang sama Ahli Persatuan April Tiada Aktiviti dijalankan PKPP/AKTIVITI SECARA ATAS TALIAN
(Kuiz Kenali Nyamuk Aedes, rata kepada semua murid untuk Bahasa Cina Sesi mengikut SOP
Bebas Dari Denggi) melibatkan diri dalam pelbagai Petang yang ditetapkan
aktiviti kokurikulum

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................

Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM ( PERSATUAN BAHASA CINA SESI PETANG)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM

Program/Projek JOM CEMERLANG KOKURIKULUM (PERMAINAN SIMPULAN BAHASA ATAS TALIAN)

Objektif Menarik minat penyertaan murid-murid dalam aktiviti Output
kokurikulum

Tarikh BULAN JUN Tempoh 1 Minggu

Kumpulan Sasaran Ahli Persatuan Bahasa Cina Sesi Petang

Pegawai Bertanggungjawab Pn Koh Keat Ping

Proses Kerja 1. Berbincang dengan AJK Tertinggi dan mengagihkan tugas kepada mereka untuk persediaan awal.
2. Menyediakan bahan yang diperlukan.
3. Menyediakan slide yang untuk permainan atas talian.
4. Membuat promosi kepada ahli-ahli persatuan untuk penyertaan aktiviti ini secara atas talian.
5. Menjalankan aktiviti permainan simpulan bahasa atas talian.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM ( PERSATUAN BAHASA CINA SESI PETANG)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3
Bidang/Unit KOKURIKULUM
Program/Projek CAKNA KOKURIKULUM (PENGENALAN KEBUDAYAAN CINA ATAS TALIAN)

Objektif Memberi kesedaran tentang kepentingan kokurikulum Output

Tarikh Bulan Julai Tempoh 1 Minggu

Kumpulan Sasaran Ahli Persatuan Bahasa Cina Sesi Petang

Pegawai Bertanggungjawab Pn Koh Keat Ping

Proses Kerja 1. Berbincang dengan AJK Tertinggi dan mengagihkan tugas kepada mereka untuk persediaan awal.
2. Menyediakan bahan yang diperlukan.
3. Menyediakan slide yang untuk permainan atas talian.
4. Membuat promosi kepada ahli-ahli persatuan untuk penyertaan aktiviti ini secara atas talian.
5. Menjalankan aktiviti pengenalan kebudayaan cina atas talian

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM ( PERSATUAN BAHASA CINA SESI PETANG)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM

Program/Projek ASPIRASI PERDANA (KUIZ CINTAI BAHASA CINA)

Objektif Memberi peluang yang sama rata kepada semua murid Output
menyertai aktiviti dan pertandingan Tempoh

Tarikh Bulan Jun 1 Minggu

Kumpulan Sasaran Ahli Persatuan Bahasa Cina Sesi Petang

Pegawai Bertanggungjawab Pn Koh Keat Ping

Proses Kerja 1. Berbincang dengan AJK Tertinggi dan mengagihkan tugas kepada mereka untuk persediaan awal.
2. Menyediakan bahan yang diperlukan.
3. Menyediakan soalan dalam google form / quizizz.
4. Membuat promosi kepada ahli-ahli persatuan untuk penyertaan aktiviti ini secara atas talian.
5. Menjalankan kuiz “Cintai Bahasa Cina”.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM ( PERSATUAN BAHASA CINA SESI PETANG)
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM

Program/Projek SEDERAP MELANGKAH (Permainan tradisonal Atas Talian)

Objektif Meningkatkan penyertaan dan pencapaian ahli mengikut Output
unit masing-masing Tempoh

Tarikh Bulan Julai 1 Minggu

Kumpulan Sasaran Ahli Persatuan Bahasa Cina Sesi Petang

Pegawai Bertanggungjawab Pn Koh Keat Ping

Proses Kerja 1. Berbincang dengan AJK Tertinggi dan mengagihkan tugas kepada mereka untuk persediaan awal.
2. Menyediakan bahan yang diperlukan.
3. Menyediakan slide yang untuk persembahan atas talian.
4. Membuat promosi kepada ahli-ahli persatuan untuk penyertaan aktiviti ini secara atas talian.
5. Menjalankan aktiviti Permainan Tradisional Atas Talian.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM

Program/Projek LUAHKAN INSPIRASIMU (Pertandingan Nyanyian Atas Talian)

Objektif Memberi peluang yang sama rata kepada semua murid Output
untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kokurikulum

Tarikh Bulan Ogos Tempoh Ogos

Kumpulan Sasaran Ahli Persatuan Bahasa Cina Sesi Petang

Pegawai Bertanggungjawab Pn Koh Keat Ping

Proses Kerja 1. Berbincang dengan AJK Tertinggi dan mengagihkan tugas kepada mereka untuk persediaan awal.
2. Membuat promosi kepada ahli-ahli persatuan untuk penyertaan aktiviti ini secara atas talian.
3. Mengumpul hasil nyanyian daripada ahli-ahli peserta.
4. Mengadakan Pertandingan Nyanyian secara atas talian.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM

Program/Projek LAYAR CITRA (Pertandingan Hiasan Makanan Atas Talian)

Objektif Memberi peluang yang sama rata kepada semua murid Output
untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kokurikulum

Tarikh Bulan Mac Tempoh 1 Bulan

Kumpulan Sasaran Ahli Persatuan Bahasa Cina Sesi Petang

Pegawai Bertanggungjawab Pn Koh Keat Ping

Proses Kerja 1. Menghantar poster pertandingan hiasan makanan dalam group Whatsapp.
2. Membuat promosi kepada ahli-ahli persatuan untuk penyertaan aktiviti ini secara atas talian.
3. Mengumpul hasil gambar daripada ahli-ahli persatuan.
4. Menghantar hasil gambar ke dalam GCR.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

PELAN OPERASI PROGRAM TAHUN 2021
UNIT KOKURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA JADUAL 3

Bidang/Unit KOKURIKULUM

Program/Projek SANGGAR BUDAYA (Kuiz Kenali Nyamuk Aedes, Bebas Dari Denggi)

Objektif Memberi peluang yang sama rata kepada semua murid Output
untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti kokurikulum

Tarikh Bulan April Tempoh 1 bulan

Kumpulan Sasaran Ahli Persatuan Bahasa Cina Sesi Petang

Pegawai Bertanggungjawab Pn Koh Keat Ping

Proses Kerja 1. Menghantar poster kuiz dalam group Whatsapp.
2. Membuat promosi kepada ahli-ahli persatuan untuk penyertaan aktiviti ini secara atas talian.
3. Menyemak hasil kuiz ahli-ahli persatuan yang terlibat.
4. Mengumumkan pemenang.

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Penyeliaan Nama Pegawai Tarikh penyeliaan
Penyelia

Ulasan Pegawai
Penyelia

(Selepas program dilaksanakan. Melihat kepada pencapaian objektif serta output)

Penilaian

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap ENAM bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program
(semasa dan akan datang).

Penambahbaikan PROGRAM INI BELUM DILAKSANAKAN
PROGRAM INI BERIMPAK TINGGI DAN PERLU DITERUSKAN PADA TAHUNAKAN DATANG
PROGRAM INI PERLU DITAMBAHBAIK DAN DITERUSKAN PADA TAHUN AKAN DATANG

PROGRAM INI DIMANSUHKAN

PROGRAM INI DIMANSUHKAN DAN DIGANTI DENGAN PROGRAM BAHARU
CADANGAN NAMA PROGRAM BAHARU : ...........................................................................................................................

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM TAHUN 2021 JADUAL 4
UNIT KOKURIKULUM Catatan

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

Sektor/PPD SMK PUCHONG PERDANA

Bidang/Unit UNIT KOKURIKULUM

Bil Program/Projek Tarikh Tarikh Penilaian Keberkesanan Penambahbaikan
(seperti Jadual 2) Pelaksanaan Penyeliaan Program

1 JOM CEMERLANG KOKURIKULUM

2 CAKNA KOKURIKULUM

3 ASPIRASI PERDANA

4 SEDERAP MELANGKAH
KOKURIKULUM

5 LUAHKAN INSPIRASIMU

6 LAYAR CITRA

7 SANGGAR BUDAYA

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................

Nama :

LAPORAN PRESTASI PELAN STRATEGIK ORGANISASI
UNIT KOKURIKULUM TAHUN 2021 -2025

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERDANA

VISI Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 5
Sejahtera MISI Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Catatan

Negara

Pelan Tindakan KPI TOV Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar

2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

Tandatangan Pegawai : Disahkan oleh: Tarikh:

...................................................................
Nama :


Click to View FlipBook Version