The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by noor_gemini, 2020-02-19 19:31:01

brochure Hari Penetapan Target 2020

brochure Hari Penetapan Target 2020

HARI PENETAPAN Budaya SMART SMKBSD1:
S – Senyum • Salam • Selawat
TARGET : Mhd Ariff Bin Mhd Shariff M – Menghitung • Menanda • Membersih SMK BANDAR SRI DAMANSARA 1
(Pengetua) A – Akademik • Ambil Tahu
PENGERUSI R – Rasional • Rahmat • Refleksi HARI
: Manjeet Kaur T – Teransang • Terinspirasi PENETAPAN
NAIB PENGERUSI (Penolong Kanan Pentadbiran)
- Tuan Mhd Ariff Bin Mhd Shariff – TARGET
PENYELARAS : Khor Bee Lin Pengetua SMKBSD1
(Penolong Kanan Kokurikulum) PT3 & SPM
PENYELARAS 03-6274 0927 2020
TINGKATAN 5 : Keetha A/P Balakrishnan
PENYELARAS 03-6274 1105 21 Februari 2020
TINGKATAN 3 : Amirus Azura Binti Dzohry [email protected] 7.30 Pagi
Persiaran Perdana, 52200
PENDAFTARAN : Haflah Binti Yusoff Kuala Lumpur (Selangor) Dewan Budiman, SMKBSD1
SAMBUTAN
BUKU PROGRAM : Kamalah A/P Raman Anjuran :
PENGURUSAN MURID : Amirus Azura Binti Dzohry
: Laila Khairuni Binti Mohd Din Unit Kurikulum , SMKBSD1
IKRAR AKU JANJI : Guru Kelas Tingkatan 5
BACAAN DOA Tagline :
JURUACARA Guru Kelas Tingkatan 3
FOTOGRAFI “Sri Damansara 1 Memperkasa
: Loh Yok Leng Akhlak Reputasi Terunggul”
KESELAMATAN & : Shuhaidah Binti Ishak
TRAFIK : Zuriatie Binti Zakaria (SMART)
: Wan Amalia Binti Wan Sulaiman
DOKUMENTASI
PERSIAPAN TEMPAT : Hasnida Binti Othman &
HIASAN PENTAS & Pengawas
BANNER
: Keetha A/P Balakrishnan
SIARAYA : Wong Siew Luan & Pengawas
MONTAJ
QR SCAN : Adila Binti Ahmad
TAKLIMAT PT3
TAKLIMAT SPM : Vikneswaran A/L Loganathan
: Noraishah Binti Rodi
: Siti Noor Binti Yusoff
: Zuraini Binti Embong
: Noriah Binti Mat Salleh

PENDAHULUAN RASIONAL ATUR CARA PENETAPAN TARGET PT3

Majlis Penetapan Target 2020 bertujuan o Permuafakatan antara guru dan ibu bapa 7.30 – 8.00 pagi Pendaftaran Ibu Bapa Murid
bagi memberi pendedahan dan motivasi akan dapat memberi peluang kepada 8.00 – 9.00 pagi PT3
kepada murid tingkatan 3 dan tingkatan 5 Ucapan Alu-Aluan
khususnya dalam meningkatkan prestasi penyelesaian masalah pembelajaran 9.00 – 9.30 pagi Taklimat Penetapan Target
akademik serta mempunyai kesedaran 9.30 – 9.50 pagi Tuan Mhd Ariff Bin Mhd Shariff
murid. 9.50 – 12.20 tengahari Pengetua,
tentang kepentingan ilmu dan 12.20 tengahari SMK Bandar Sri Damansara 1
bertanggungjawab dalam pencapaian o Menunjukkan kepekaan ibu bapa
terhadap bidang akademik dan sahsiah Taklimat PT3 2020
akademik masing-masing Pn. Zuraini Binti Embong
anak-anak. Setiausaha Peperiksaan PT3,
Selaras dengan peperiksaan awam PT3 dan SMK Bandar Sri Damansara 1
SPM 2020 yang bakal diduduki murid o Ibu bapa sedar akan tanggungjawab Ikrar Aku Janji Calon PT3
mereka serta memberi sokongan penuh 2020
tingkatan 3 dan tingkatan 5 pada tahun ini, Rehat Murid PT3
di dalam majlis ini nanti, ibu bapa atau kepada program sekolah. Penetapan Target PT3
Bersama Guru Tingkatan
penjaga bersama-sama murid berupaya o Kerjasama antara ibu bapa dan guru Bersurai
merencanakan target atau matlamat murid diperlukan untuk meningkatkan

bagi setiap mata pelajaran yang diambil kecemerlangan akademik murid - murid.
dalam peperiksaan PT3 dan SPM nanti.
Justeru, melalui pemuafakatan di antara OBJEKTIF

pihak sekolah, ibu bapa atau penjaga o Mewujudkan rangkaian dan jalinan antara ATUR CARA PENETAPAN TARGET SPM
bersama-sama murid tingkatan 3 dan ibu bapa dengan pihak sekolah untuk
tingkatan 5 secara tidak langsung dapat saling berkongsi amalan terbaik bagi 9.00 – 9.30 pagi Pendaftaran Ibu Bapa Murid
meningkatkan motivasi mereka dalam membantu pembelajaran anak-anak. 9.30 – 10.30 pagi SPM
mencapai kejayaan yang cemerlang dalam Ucapan Alu-Aluan
o Merapatkan hubungan silaturrahim antara 10.30 – 10.50 pagi Taklimat Penetapan Target
bidang akademik. ibu bapa, guru dan murid yang dipimpin ke 10.50 – 12.20 tengahari Tuan Mhd Ariff Bin Mhd
arah melahirkan hubungan yang harmoni. 12.20 tengahari Shariff
Majlis ini juga ialah kesinambungan Pengetua,
daripada tranformasi yang dibawa oleh o Mendapat kerjasama sepenuhnya SMK Bandar Sri Damansara 1
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia daripada ibu bapa atau penjaga untuk
(2013-2025) yang menggariskan 6 aspirasi memantau pembelajaran anak-anak Taklimat SPM 2020
murid iaitu pengetahuan dan kemahiran semasa berada di rumah. Pn. Noriah Binti Mat Salleh
berfikir. Dengan adanya program Hari Setiausaha Peperiksaan
Penetapan Target PT3 dan SPM adalah o Memastikan penyaluran maklumat SPM,
diharapkan hasrat Pelan Pembangunan kepada ibu bapa berhubung dengan SMK Bandar Sri Damansara 1
prestasi murid tingkatan 3 dan tingkatan 5 Ikrar Aku Janji Calon PT3
Pendidikan Malaysia dapat dicapai. berjalan lancar. 2020
Penetapan Target PT3
SASARAN Bersama Guru Tingkatan
Bersurai
o Ibu bapa atau penjaga murid-murid
tingkatan 3 dan tingkatan 5.

o Semua murid tingkatan 3 dan tingkatan 5.


Click to View FlipBook Version