The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Rugayah Sulaiman, 2021-03-16 23:09:25

KEMAHIRAN MENDENGAR EFEKTIF

KEMAHIRAN MENDENGAR EFEKTIF

KEMAHIRAN MENDENGAR
EFEKTIF

UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING
SMK TUN SYED ZAHIRUDDIN

KEMAHIRAN MENDENGAR

Proses komunikasi antara manusia

Aktiviti aktif dari segi mental

Ia melibatkan kefahaman dan
pemproses maklumat yang di dengar

PROSES MENDENGAR

• Proses mendengar memerlukan seseorang pendenga r
menggunakan alat pendengaran dan otaknya.

• P rose s me nde nga r me rupa ka n proses yang kompleks.
• P rose s me nde nga r me liba tka n prose s memaham,

menghurai dan menilai apa-apa yang didengar sebelum
se sua tu ge ra k ba la s ya ng sewa ja rnya dapat dilakukan.

KONSEP-KONSEP PENTING
PENDENGARAN

Berlaku melalui latihan-
latihan khas secara

berperingkat-peringkat

KONSEP
MENDENGAR

Proses yang berlaku Berpusatkan idea
Dipengaruhi aspek Utama hujah dan bukti

Fizikal, psikologi dan serta estetika
neurologi

KEMAHIRAN MENDENGAR

Pelbagai teks seperti

Apa yang didengar lagu muzik

berita ucapan

syarahan puisi

pengumuman

lakonan

arahan

MENGAPA MENDENGAR ?

1. Untuk mendapatkan maklumat,
fakta, data dan pengetahuan.

2. Untuk menghayati keindahan
bahasa dan muzik

3. Untuk mengetahui perkembangan
semasa

4. Untuk mendengar penjelasan guru
tentang sesuatu

Mengesan Mendapat Mencari
Pengaruh idea Isi
penutur
penting

Mengenal T U JU AN Melakukan
Pasti mood, MENDENGAR arahan

Suasana
konteks

Mentafsir Mengenal Mengenal
Makna Isi Pasti
tersirat
tersirat hubungkait

SESIAPA YANG DI DENGAR

Memberikan Memberikan
maklumat penjelasan

SESIAPA
SAHAJA

Membuat Memberikan
pertanyaan pendapat

BAGAIMANA MENDENGAR
DENGAN BERKESAN

• Dengan teliti dan penuh
perhatian

• Dalam suasana yang
tenang dan selesa

BAGAIMANA MENINGKATKAN
KEMAHIRAN MENDENGAR

• Motivasikan diri untuk memberikan
sepenuh tumpuan dan perhatian
kepada pembelajaran hari itu.

• Memandang ke arah guru.
• Menumpukan perhatian kepada apa

yang diperkatakan, ditunjuk dan
ditulis

KEMAHIRAN MENDENGAR EFEKTIF
SEBAGAI MURID

1. Memberi 4. Mengikut 7. Jika ada soalan
tumpuan dan kelajuan rentak tanya segera
minat ketika guru
orang yang
mengajar bercakap

2. Jangan bermain 5. Catatkan isi-isi 8. Sedia untuk
ketika guru penting yang mendengar
mengajar kamu dengar

3. Menanam 6. Ulangkaji tajuk
perasaan minat yang akan diajar
terhadap orang
yang bercakap

TERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version