The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by geryke24, 2020-04-03 03:36:38

US Army Közkatona tanulmány

US.ARMY-Közlegény Tanulmány
_____________________________________________


Fogalmak:

Katonaság feladata: A US ARMY fő feladata az ország önállóságának és területi
épségének védelme a regionális biztonság és stabilitás fenntartása. A angol

állam működésének is vannak különleges esetei, amikor a normál (béke-)
időszaki jogrendtől eltérő működési rendet vezetnek be, és a katonai erő
alkalmazása válik szükségessé.


- Los Santos függetlenségének, területének, légterének, lakosságának és
anyagi javaik külső támadással szembeni fegyveres védelme.

- közreműködés a fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett erőszakos
cselekmények elhárításában.


- hozzájárulás a katasztrófavédelmi feladatok megoldásához.

- részvétel az állami protokolláris feladatok teljesítésében.

Hatáskörünk: Város védelem, illetve a környező kisvárosok védelme

Fittség fogalma: Fittség alatt civil környezetben elsősorban a fizikai jólétet, egyfajta
testi-lelki állapotot értünk. Katonai értelemben, mélyebben vizsgálva a fogalmat, a fittség
egy adott körül-ménynek, elvárásnak való megfelelést jelent. A háborúban a
hadseregeknek és a katonáknak alkalmazkodniuk kell a harc összetettségéhez és
káoszához, meg kell őrizniük egészségüket, és a szolgálat befejezésével vissza kell
illeszkedniük a civil társadalomba.”5Michael Mullen tábornok megfogalmazásának első,
civil környezetre vonatkozó része a magyar nyelvű szak-irodalomban is megtalálható, a
katonai fittség fogalma azonban nincs pontosítva. A Katonai terminológiai értelmező
szótárban több szinonimára rákeresve sem találtam meghatározást; egyedül az egészségi
alkalmasság6 kifejezésnél található utalás a fizikai alkalmasságra (tévesen, mivel a
fogalmat a katonai alkalmasság meghatározásával magyarázza, pedig helyesen éppen a
katonai alkalmasság fogalma lenne leírható az egészségügyi alkalmasság és a többi
összetevő meghatározásával).

A fizikai felkészítés eszközei: A fizikai felkészítés, felkészülés összetevői a
következők:– fizikai alkalmassági követelmények;– katonai testnevelés-foglalkozások és a
hozzájuk kapcsolódó testnevelési normakö-vetelmények;– szabadidőben és munkaidőben
végzett önálló felkészülés;– sportegyesületben, közösségben végzett rendszeres
szabadidős sporttevékenység;– munka- vagy szabadidőben zajló szervezett
sportversenyek.
Kényszeritő eszköz fogalma: A kényszerítő eszköz fogalmát mindezek alapján rendészeti
szempontból megközelítve úgy célszerű meghatározni, hogy az a közrend, közbiztonság
fenntartása érdekében eljáró szervek által jogszabályban meghatározott módon alkalmazható
olyan hatósági aktus, amely szükségszerűen, az intézkedés törvényes céljának megvalósulása
érdekében az alapvető emberi jogok (így különösen az emberi méltóság, személyes
szabadság, testi épség, végső esetben az élethez fűződő jogok) korlátozásával, illetve
sérelmével jár. Egy jogállam számára különösen fontos követelmény, hogy a kényszerítő
eszközök alkalmazásának – elsősorban az azokkal járó súlyos jogsérelem közvetlen lehetősége
miatt – megfelelő garanciái legyenek. Hazánkban e biztosítékok nemcsak a vonatkozó
jogszabályok egyes rendelkezéseiben, hanem azok legfőbb vonásait magukban foglaló, a
jogalkotó és a jogalkalmazó számára egyaránt zsinórmértékül szolgáló alapelvekben
keresendőek.

Kényszerítő eszközök:

-sokkoló

-gumibot

-bilincs

-maroklőfegyver

-szolgálati kutya

-Könnygáz
Lőfegyver fogalma: a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 joule-

nál nagyobb csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki.
Tűzfegyver fogalma: olyan, a törvény mellékletének „A”, „B”, „C” vagy „D”

kategóriájában meghatározott eszköz, amelyből a kiterjedő forró gáz tolóereje
által meghajtott szilárd anyagú lövedék lőhető ki, kivéve, ha

a) külön jogszabályban meghatározottak szerint hatástalanították,

b) riasztásra, jelzésre, életmentésre, állatok leölésére vagy szigonnyal történő

halászatra, illetve ipari vagy műszaki célokra tervezték, feltéve, hogy csak az itt
megjelölt célokra használják,

c) muzeális fegyvernek tekinthető;


-Kategoriák:

„A” kategória

1. Automata tűzfegyverek.


2. Más tárgynak álcázott tűzfegyver.

3. Páncéltörő (áthatoló), robbanó, fényjelző vagy gyújtólövedékeket tartalmazó
lőszer, valamint az ilyen lőszerhez való lövedék.

4. Expanzív (kiterjedő) lövedéket tartalmazó pisztoly- és revolverlőszer, valamint

az ilyen lőszerhez való lövedék, kivéve a vadászati vagy sportlövészeti célokat
szolgáló lőfegyverhez, a használatukra jogosult személyek számára.

„B” kategória


1. Félautomata vagy ismétlő rövid tűzfegyverek.

2. Központi gyújtású egylövetű rövid tűzfegyverek.

3. Peremgyújtású egylövetű rövid tűzfegyverek, melyek teljes hossza 28 cm-nél

rövidebb.

4. Félautomata hosszú tűzfegyverek, melyek tölténytára és töltényűrje
együttesen háromnál több lőszer befogadására alkalmas.

5. Félautomata hosszú tűzfegyverek, amelyek tölténytára és töltényűrje

együttesen háromnál több lőszer befogadására nem alkalmas, ha a
töltőszerkezet eltávolítható, vagy ha nem biztos, hogy szokásos szerszámokkal a
tűzfegyvert nem lehet olyan tűzfegyverré átalakítani, amelynek tölténytára és

töltényűrje együttesen háromnál több lőszer befogadására alkalmas.

6. Ismétlő és félautomata hosszú tűzfegyverek huzagolatlan, 60 cm-t meg nem
haladó hosszúságú csővel.


7. Külső formában automata szerkezetű tűzfegyverre hasonlító félautomata
tűzfegyverek.

„C” kategória

1. A „B” kategória 6. pontjában felsoroltakon kívüli egyéb ismétlő hosszú

tűzfegyverek.

2. Egylövetű hosszú tűzfegyverek huzagolt csővel.

3. A „B” kategória 4-7. pontjaiban felsoroltakon kívüli félautomata hosszú

tűzfegyverek.

4. Peremgyújtású egylövetű rövid tűzfegyverek, amelyeknek teljes hossza
legalább 28 cm.

„D” kategória


Egylövetű hosszú tűzfegyverek huzagolatlan csővel.
Maroklőfegyver fogalma: A maroklőfegyver a tűzfegyverekhez tartozó kézi

lőfegyver, melyet egy vagy két kézben lehet tartani, és feltámasztás vagy vállhoz
szorítás nélkül lehet működtetni. Az a tulajdonsága, hogy elég akár egy kéz a
tüzeléshez, megkülönbözteti a maroklőfegyvert a hosszabb lőfegyverektől, mint

például a sörétes puskától, vagy a karabélytól (melyeket mindkét kézzel kell
fogni és tüzeléskor a vállhoz kell szorítani). A ma használatos két fő altípusa a
pisztoly és a revolver.

________________________________________________________________

Készültségi kódok:

[CODEF]-Fehér_kód:Nemzeti bank rablás


[CODEFE]-Fekete_kód:Katonai segitségre, esetleg be avatkozásra van szükség.

[CODES]-Sárga_kód:Illetéktelen behatoló a bázisra[Földi úton][Tűzparancs
érvényes]


[CODEN]-Narancssárga_kód:Illetéktelen behatoló fegyveresen vagy
helikopterrel[Tűzparancs érvényes]

[CODEK]-Kék_kód:Támadások vannak folyamatban, föbb embereket a védett

helyre kell tenni!

[CODER]-Vörös_kód:Teljes harc készültség lép érvényben!
________________________________________________________________

Engedély törvények:

-Fel/Le szállási engedély -Rangidős tiszti engedély


-Harc kocsik használata -Tűzér vagy tiszt engedély

-Bázis elhagyása -Őrmester engedélye

-Harckocsival való útvonal törés illetve pitelés - Rangidős tiszti engedély

-Igazoltatás - Rangidős tiszti engedély


-Város átrepülése -Első sorban Navy vezető, második sorban rangidős tiszt

-Légi gyakorlat - Első sorban Navy vezető, második sorban rangidős tiszt

-Figyelmeztető lövés harc kocsival - Tűzér engedély


-Civil behozása a területre - Rangidős tiszti engedély

-Golyó álló mellény használata - Őrmester engedély

-Bázis gyakorlat harc kocsival - Rangidős tiszti engedély


________________________________________________________________

Felszólítási törvények:

Bázisra való behatolás esetén: (2) felszólítás .

Opciók:


-Ha engedelmeskedik ki kiséred és elmondod neki, hogy ez tiltott terület.

- Ha már nagyon bent van a bázison, akkor letartóztatod

-Ha nem engedelmeskedik ki iktatod a felszólítások után


Konvoj megközelítése esetén:

Konvoj megközelítése esetén: (3) felszólítás.

Opciók:

- Ha engedelmeskedik elterelni és elengedni


-Ha nem engedelmeskedik elfogni és le tartózatni

-Ha rá támad ki iktatni

Lezárt terület esetén:


Lezárt terület esetén: (3) felszólítás.

Opciók:

-Ha engedelmeskedik a belépett személy ki kiséred


-Ha nem engedelmeskedik elfogni és le tartóztatni

-Ha rá támad az emberekre ki iktatni

________________________________________________________________


Kelt.:2020.04.02 @HungaryFiveArmy USA-LSARMY


Click to View FlipBook Version