The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toprak Mahsulleri Ofisi, 2019-12-06 01:40:25

TMO BÜLTEN Aralık 2019

TMO BÜLTEN Aralık 2019

Mevlana’ nın ‘Biz birleştirmek için geldik, ayır-
mak için değil’sözündeki gibi birlik beraberlik
içerisinde sonsuza kadar kardeşçe yaşamayı
Sayı: 37 diliyorum.
Yıl: 3
Aralık Ahmet GÜLDAL
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
2019

Aralık 2019 “Ofis, çiftçinin dostudur.”

İÇİNDEKİLER KÜNYE

3 ToprakMahsulleri Ofisi
SUNUŞ Genel Müdürlüğü
Aylık Bülteni
4 3. TARIM ORMAN ŞURASI
YAPILDI Yıl:3 Sayı: 37 Aralık 2019
6 HASADI SÜREN HİÇ BİR Sahibi
ÜRÜNÜ İTHAL ETMEDİK
Toprak Mahsulleri Ofisi
8 YAŞAM KAYNAĞIMIZ Genel Müdürlüğü Adına
ORMANLAR
10 ALMANYA’DA Ahmet GÜLDAL
FUARA KATILDIK Yönetim Kurulu Başkanı

11 KOORDİNASYON Genel Müdür
TOPLATISI YAPILDI Genel Yayın Koordinatörü
12 ANAOKULUNDA EKMEK
KONULU ÇALIŞMA Ümit ORHAN
YAPILDI Genel Müdür Yardımcısı

14 Sorumlu Birim
TARIMIN GÜVENCESİ TARSİM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

18 İŞLETMELERDE KARAR Şube Müdürlüğü
VERME TEKNİKLERİ Yayın Sorumlusu

22 KIŞ HASTALIKLARINA Kürşat AYGÜN
DİKKAT Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

2 Şube Müdürü V.
Editörler

İsa DEMİREL
M. Ufuk MİSTEPE

Buket KURT
TMO OFİS adıyla yayın hayatına başlayan,
“Ofisçi Olmak” anlayışının pekişmesini
sağlayacak dergimiz hakkındaki görüş
ve önerileriniz ile dergimizin ilerleyen
sayılarında yayımlanmasını istediğiniz yazı,
şiir, resim, vb. çalışmalarınızın dergimizin
her geçen sayıda daha da gelişmesi adına
önemli olduğunu düşünüyor; dergimize
katkılarınızı bekliyoruz.

e-mail
[email protected]

Tel
0 312 416 30 42

Aralık 2019 www.tmo.gov.tr

SUNUŞ

Değerli Mesai Arkadaşlarım.
Kurumumuz 2019 yılı alım sürecini başarı ile tamamladı. Ülkemizin dört bir yanındaki alım noktalarımızda görev

alan arkadaşlarımın kurum kültürüne ve iş ahlakı ilkelerine bağlı olarak gecesini gündüzüne katarak mesai mefhumu gözet-
meden çalışması sonucu bu alım döneminden de alnımızın akıyla çıktık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı
teşekkür ediyorum.

Kasım ayı tarım sektörü ve Kurumumuz için oldukça yoğun geçti. 11 Kasım’da Bakanlığımızın başlatmış olduğı “Ge-
leceğe Nefes” kampanyası ile bir rekora imza atıldı. Tüm ülke el ele vererek yurt genelinde 11 milyondan fazla ağaç dikildi.
Hem Türkiye hem de insanlık için son derece anlamlı ve önemli olan ağaç dikme etkinliğine Kurum olarak katılım sağladık.
Sizlerin de gayretleri sayesinde yeşil bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya için atılan bu adımın önemini bu vesileyle bir kez
daha vurgulamak isterim.

Yine üreticilerimiz başta olmak üzere tüm ülke için çok önemli olduğuna inandığım Tarım Orman Şûrası, 15 yıl aradan
sonra kasım ayında gerçekleştirildi. Şûrada alınan kararlar ve uygulamaya konulacak olan 5 yıllık planların gelecek 25 yılımıza
ışık tutacağını düşünüyorum.

TMO olarak biz de gıda, tarım, yem, ilaç vb. ilişkili olduğumuz sektörlerde aldığımız kararlar ve yeni uygulamalarımı-
zla faaliyetlerimizin daha etkili olması yönünde önemli adımlar attık. Bu süreçte özellikle yem sektörü için önemli bir ham
madde kaynağı olan mısır için alınan tedbirler hayvan üreticilerimiz başta olmak üzere tüm sektörün rahat hareket edebilm-
esini sağlayarak mısır üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sağladı.
Kasım ayında Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yurt dışı tedariklerinde süre ve maliyet yönünden aleyhimize
olan olumsuzlukları bertaraf etmek amacıyla birtakım düzenlemeler yer aldı. Hızlı kararlar almak için Kamu İhale Kurumu
mevzuatından muafiyet istenmesi ne yazık ki kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmek istendi. Alınan kararla yeni süreçte
“İhalesiz alınacak, süresiz yetki verildi.” gibi ifade edilen düşüncelerin yanlış olduğunu ilişkili olduğumuz her kesime mutlaka
anlatmalıyız. Yeni süreçte de ihalenin mutlaka yapılacağını, ihale mevzuatında ne varsa hepsinin yerine getirileceğini izah
etmeliyiz.
Yeni sayımız vesilesi ile Aralık ayı içerisinde idrak edeceğimiz Mevlana Haftası münasebetiyle ülke olarak üstadın
“Biz birleştirmek için geldik, ayırmak için değil.” sözlerinin her zaman kalbimizde yer etmesi ve birlik beraberlik içerisinde
kardeşçe yaşamayı diliyorum.
Yeni yılda yeni bir sayıda buluşmak üzere …

3

Aralık 2019 “Ofis, çiftçinin dostudur.”

3. TARIM ORMAN

17 Temmuz’da tanıtım toplantısı yapılan, sektör paydaşları ile “ortak akıl” oluşturmayı amaçlayan, 21
çalışma grubunun 4 aydır üzerinde çalıştığı III. Tarım Orman Şurası 18 – 21 2019 Kasım tarihleri arasında
Ankara’da yapıldı.
Sonuç bildirgesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın açıkladığı toplantının açılış
konuşmasını ise Tarım ve Orman Bakanımız Dr.Bekir PAKDEMİRLİ yaptı.
Kurumumuzdan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL başkanlığında bir heye-
tin katılım sağladığı Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan Şura’nın kapanış programında
konuşan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Şura’nın düzenlenmesinde emeği geçenlere
teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, şuradaki 21 ayrı çalışma grubunda bitkisel üretimden hayvan
sağlığına, desteklemeden gıda güvenliğine, orman hukukundan balıkçılık ürünlerine, tarımda teknolojik
dönüşüme kadar çok geniş bir yelpazede kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin belirlendiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanımız“Şura’da alınan kararlar milletimizin, uzmanların, sektör temsilcilerinin ve şu anda bu
millet sarayında, özellikle millet evinde sizlerle birlikte bu çalışmayı yapmak, geleceğimizi aydınlatacak
en önemli adımdır.” diyerek, “Alınan kararların tarım ve ormancılık sektörümüzün önümüzdeki 5 yılına
istikamet çizeceğine inanıyorum. Elbette karar almak önemlidir ama asıl mesele alınan kararları takip edip
hayata geçmesini sağlamaktır. Uygulamaya ve politikaya dönüşmeyen her karar, ne kadar güzel, ne kadar
güçlü, ne kadar ufuk açıcı olursa olsun havada kalmaya mahkûmdur. Çiftçimizin, üreticimizin, rızkını to-
praktançıkarantarımemekçilerimizinhakkınıancakbuşekildeödeyebiliriz.”değerlendirmesindebulundu.
Cumhurbaşkanımız, Şura da alınan kararları açıklayarak bu kararların takipçisi olacağını kaydetti.

4

Aralık 2019 www.tmo.gov.tr

N ŞURASI YAPILDI

Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ de açılışta yaptığı konuşmada, tarımın tüm dünyada büyük bir değişim ve
dönüşüm geçirdiğine dikkat çekerek, bu değişimin karşısında ancak kaynaklarımızı doğru kullanarak, üre-
timi planlayarak, sürdürülebilirliği sağlayarak ve bilhassa sonuçları doğru okuyarak durabileceğimizi ifade
eden Bakanımız PAKDEMİRLİ, ‘’Mesela, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2050 yılına kadar
dünya nüfusunun 10 milyara yaklaşacağını ve bu nüfusun beslenmesi için mevcut gıda üretiminin yüzde 50
artırılması gerektiğini her fırsatta gündeme getiriyor. Ülkemizin de 2050 yılında nüfusunun 100 milyonu
geçmesi bekleniyor. Benzer bir tablo ülkemiz için de geçerlidir. Dolayısıyla burada çiftçilerimize, üreticil-
erimize, yetiştiricilerimize büyük görev düşüyor. İnşallah sizlerin gayretiyle, sizlerin eli, sizlerin emeğiyle
Türkiye tarımını hep birlikte dünya markası yapacağız!’’ dedi.

5

Aralık 2019 “Ofis, çiftçinin dostudur.”

“HASADI SÜREN HİÇBİR ÜRÜNÜ
İTHAL ETMEDİK

Bu yıl Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı’nın 3’üncüsü Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları
Derneğince (GİFT) 05-06 Kasım 2019 tarihleri arasında Adana’da düzenlendi.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL’ın da katıldığı Konferans’a Adana Vali-
si Mahmut DEMİRTAŞ, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan KARALAR, sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri ve basın mensupları katılım sağladı.
GenelMüdürümüzKurumumuzfaaliyetlerihakkındabilgiverdiğikonuşmasında“TMObugünekadarhasat
dönemindehiçbirzamanhasatdönemidevamedenbirürününithalatınıgerçekleştirmemiştir,bundanson-
ra da gerçekleştirmeyecektir.” dedi.TMO’ya her tür tarımsal ürünü Kamu İhale Kanunu’na tabi olmaksızın
ithal etme yetkisi verildiği iddialarına da değinen GÜLDAL, konunun basın ve kamuoyu tarafından yanlış
anlaşıldığını söyledi.
“Bizim düşüncelerimizle basına ve kamuoyuna yansıyanlar arasında ciddi farklar oluştu.”diyen GÜLDAL, sö-
zlerine şöyle devam etti:“Tamamen işin aslı şudur: Kamu İhale Kurumu mevzuatında muafiyet istenmesinin
en önemli sebebi yurt dışı tedariklerinde aleyhimize süre ve maliyet olarak olumsuzlukları bertaraf etmektir.
‘İhalesiz alınacak, süresizyetkiverildi.’diyebirşeyyok.Yineihaleyapılacak,ihalemevzuatındanevarsa hep-
si yerine getirilecek. Ceza ve yaptırım maddeleri, Kamu İhale Kanunu’ndaki hükümlere tabi ve yetkimiz de
sınırsızdeğil.CumhurbaşkanıTMO’yahangiyönüyle,nekadaryetkivermişseomiktarla,otonajlanettir;sınır
vardır. Verilen yetkinin tamamını kullanma zorunluluğu da yoktur. İhtiyaç kadar yapılacaktır. TMO bugüne
kadar hasat döneminde hiçbir zaman hasat dönemi devam eden bir ürünün ithalatını gerçekleştirmemiştir,
bundansonradagerçekleştirmeyecektir.Türkçiftçisini,çiftçimizienbaştadüşünenveonundostuolankuru-
luş TMO’dur. Bu düzenleme; ülke menfaatine, süre tasarrufuna ve maliyete yönelik bir düzenlemedir.”

6

Aralık 2019 www.tmo.gov.tr

7

Aralık 2019 “Ofis, çiftçinin dostudur.”

YAŞAM KAYNAĞIM

Ormanlarınvarlığıgünümüzdünyasındagittikçeönemkazanankonularınbaşındageliyor.Teknolojininhızla
ilerlemesi, dünya nüfusunun öngörülenden fazla atması insanların yaşam alanlarını tehdit etmekte hatta
insan geleceğini tehlikeye düşürüyor.
Mevcutormanalanlarınınkorunmasıöncelikliolmaklabirlikteyeniormanalanlarıoluşturmaksağlıklınesill-
eriçinvazgeçilmezönceliğimizolmuştur.Ormanlar,ağaçlarlabirliktediğerbitkiler,hayvanlar,mikroorganiz-
malargibicanlıvarlıklarlatoprakhava,su,ışıkvesıcaklıkgibifizikselçevrefaktörlerinidengeleyenyaşamiçin
vazgeçilmez alanları oluşturuyor.
Diğertaraftanerozyonunönlenerektoprağınkorunması,rüzgârhızınınazaltılmasıgibifaydalarınınyanında;
yabanhayatı,neslitükenmekteolanhayvanlarınüremesivebarınmasıiçinkorumaalanlarıoluşturulmasında
da önemli görevler yerine getirmektedir.
Sosyalhayatımıziçindeayrıcayeriolanormanlarımızınkorunmasıaslındageleceğimizinkorunmasıanlamı-
na gelmektedir.
Başta Orman Genel Müdürlüğü ve Bakanlığımız olmak üzere orman varlığımızın korunması ve yeni orman
alanlarının oluşturulmasında birçok proje hazırlanarak hayata geçiriliyor.

8

Aralık 2019 www.tmo.gov.tr

MIZ ORMANLAR

11 KASIM’DA 11 MİLYON FİDAN DİKİLDİ

‘Geleceğe Nefes’ Seferberliği kapsamında, 81 ilde 2023 noktada, yaklaşık 1 milyon kişi tarafından, 11 milyon
fidan 3 saatte toprakla buluştu. 11.11.2019 tarihinde gerçekleşen etkinliğe Kurumumuz Merkez ve Taşra birim-
lerinden 3 bin personelimiz, 100 fidan dikerek katıldı.
‘Geleceğe Nefes’seferberliği ile bir dünya rekoru da kırıldı. Guinness Rekorlar kitabında da yer alan ve‘’232.647
adet fidan ile Endonezya’ya ait olan‘1 saatte en fazla fidan dikme’dünya rekoru, Çorum’da 3 bin kişinin katılımı
ile dikilen 303 bin 150 fidan ile Türkiye adına tescil ettirildi.
Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ de Çorum’un dünya rekoruna ilişkin tescil belgesini, bu rekora
giden yolda başından sonuna destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a takdim etti.
Diğer taraftan Tarım ve Orman Bakanı Sn. Bekir PAKDEMİRLİ, Son Başbakan, TBMM eski Başkanı ve AK Parti İz-
mir Milletvekili BinaliYILDIRIM ve Genel Müdürümüz Ahmet GÜLDAL, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla
düzenlenen fidan dikim törenine de katılarak fidanları toprakla buluşturdu.

9

Aralık 2019 “Ofis, çiftçinin dostudur.”

ALMANYA 2019 TARIM MAKİNALARI VE EKİPMANLARI
FUARI’NA KATILDIK

Kurumumuz, Almanya’nın Hannover kentinde 10-16 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen
“AGRITECHNICA 2019 Tarım Makinaları ve Ekipmanları Fuarı”na katıldı.
Tarım sektörünü buluşturan ve iki yılda bir düzenlenen Fuar’da başta fındık olmak üzere faaliyet alanımıza
giren ürünlerin tanıtımı yapılarak katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.
İkili görüşmelerin de gerçekleştirildiği Fuar’da Bakanlığımız da bir stantla yer aldı.

10

Aralık 2019 www.tmo.gov.tr

KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

Kurumumuz Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz
Ahmet GÜLDAL başkanlığında Merkez ve taşra birim amirlerinin katılımı ile yapıldı. 22 Kasım 2019 tari-
hindeTMO Güvercinlik EkTesislerinde yapılan toplantıda Genel MüdürYardımcılarımız da hazır bulundu.
Kurumumuz faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda taşra birim amirleri gerçekleştirdikleri iş ve işle-
melere ilişkin detaylı bilgileri Kurumumuz yöneticilerine aktardı.
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile ilgili bir bilgilendirme sunumunun yapıldığı toplantı, Genel
Müdürümüzün mevcut çalışmalarımıza ve önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleneceğine ilişkin değer-
lendirmeleri ile son buldu.

11

Aralık 2019 “Ofis, çiftçinin dostudur.”

ANAOKULUNDA “EKMEK” KONULU
ÇALIŞMA YAPILDI

Kurumumuz ve Akapedya Tema Anaokulu işbirliği ile 6 Kasım 2019’da anaokulu çocuklarına yönelik“Ek-
mek” konulu çalışma yapıldı. Ekmek İsrafı Önleme Kampanyası kapsamında yürütülen çalışmada, Kuru-
mumuz materyalleri minik öğrencilere dağıtıldı. Okul anasınıfı öğretmenleri tarafından ekmek ve önemi
ile ekmeğin çöpe atılmaması gerektiği konuları oyunlarla öğrencilere anlatıldı.

12

Aralık 2019 www.tmo.gov.tr

KURUMUMUZA TEŞEKKÜR

Üreticimize iyi dilekleri için teşekkür
ederiz.

13

Aralık 2019 “Ofis, çiftçinin dostudur.”

TARIMIN GÜVE

İklim krizi son zamanlarda dünya gündemini olduğu kadar ülkemiz gündeminin de ilk sıralarında yer alıyor.
Şiddeti ve gerçekleşme sıklığı giderek artan fırtına, sel-su baskını, hortum ve dolu gibi olağanüstü hava olay-
ları hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İnsanoğlunun en temel gereksinimi olan gıdayı temin etmesinde büyük
önem taşıyan tarım faaliyetleri de, tabiat şartlarına bağlı olması nedeniyle olağanüstü hava koşullarından
yüksek düzeyde etkilenen bir alan. Bu nedenle çeşitli doğal afetler ve riskler; çiftçinin emeğini bir anda yok
ederek; üretim faaliyetlerini kesintiye uğratıp, gelir kaybına sebep oluyor.
Ülkemizde tarım sektörünü tehdit eden doğal afetlerin ve çeşitli risklerin teminat altına alınabilmesi, çiftçil-
erin gelirlerinde istikrarın sağlanarak üretimden kopuşun engellenmesi ve istikrarın temini, şehre göçün
engellenmesi ve sonuç itibarıyla tarımsal üretimin kesintisiz bir şekilde devam ederek, tarım ekonomisinde
dengenin sağlanabilmesi amacıyla 2005 yılında Tarım Sigortaları Kanunu ile Tarım Sigortaları Havuzu kısa
adıyla TARSİM kurularak, faaliyetlerine 2006 yılının Haziran ayı itibarıyla başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Sigorta
Birliği (TSB) ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi, TARSİM’in ilgili taraflarını oluşturuyor.
TARSİM, kar amacı taşımamakla birlikte gönüllülük esasına dayanıyor. Üreticilerden alınan primler ve Dev-
let’in sağladığı prim destekleri, Tarım Sigortaları Havuzu’nda toplanıyor. Çeşitli doğal afetlerden ve risk-
lerdenötürüürünlerivehayvanlarızarargörenüreticilerinihbardabulunmalarınınardındanTarımSigortaları
Havuzu eksperleri tarafından hasar tespit işlemleri gerçekleştiriliyor. Bunu takiben Genel Müdürlükteki uz-
manlartarafındanyapılandeğerlendirmelerneticesinde,üreticininzararauğradığınıntespitedilmesihalinde,
söz konusu zarar Havuz’dan karşılanıyor.
Üreticinin Primine %67’ye varan Devlet Desteği İmkanı
TARSİM her geçen yıl genişleyen teminat kapsamı ile üreticilere 7 farklı tarım sigortası branşı çerçevesinde
hizmet sunuyor. Üreticilerin, daha düşük prim fiyatları ile sigorta yaptırabilmesine imkan sağlamasının yanı
sıra,çeşitlisigortaihtiyaçlarını(paketsigortauygulamasıile)büyükölçüdeveaynızamandayüksekgüvence
ile sağlıyor.

14

Aralık 2019 www.tmo.gov.tr

ENCESİ TARSİM

Tarım sigortalarının bütün branşlarında üreticilerin ödemesi gereken priminin yarısı (%50’si), meyvelerde don
teminatına ilişkin primin %67’si Devlet tarafından karşılanıyor. Ayrıca 2017 yılından itibaren uygulamaya alınan
İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile üreticinin primine %60 oranında Devlet desteği sunuluyor.
Tarım Sigortası Branşları
Bitkisel Ürün Sigortaları
-Ürün Sigortası
-İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası
-Ağaç / Fidan Sigortası
Sera Sigortası
Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası
Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
Su Ürünleri Hayat Sigortası
Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası
Devlet Destekli Tarım Sigortası poliçeleri, Sistem’de yer alan sigorta şirketlerinin yetkili acenteleri aracılığıyla
düzenleniyor.

ÜreticilersigortayaptırmakiçinöncelikleTarımveOrmanBakanlığı’nınSistemleri’nekayıtoluyoryadakayıtlarını
güncelliyor. Sonrasında yetkili acentelerden herhangi birine başvurarak poliçelerini düzenletebiliyorlar. Bitkisel
Ürün Sigortası’nda ürünlere, lokasyona ve riske göre değişiklik gösteren son poliçe kabul tarihleri göz önünde
bulundurularak sigorta başvurusunda bulunulması önem taşıyor.
Yetkili Sigorta Şirketleri:
Aksigorta,AllianzSigorta,AnadoluSigorta,AnkaraSigorta,AxaSigorta,BereketSigorta,DoğaSigorta,EurekoSig-
orta, Generali Sigorta, Groupama Sigorta, Güneş Sigorta, Halk Sigorta, HDI Sigorta, Koru Sigorta, Mapfre Sigorta,
Neova Sigorta, Quick Sigorta, Ray Sigorta, Sompo Sigorta, Şeker Sigorta, Unico Sigorta, Ziraat Sigorta ve Zurich
Sigorta.

15

Aralık 2019 “Ofis, çiftçinin dostudur.”

TARIMIN GÜVE

TEKNOLOJİK İMKANLAR ÜRETİCİNİN HİZMETİNE SUNULUYOR
İş süreçlerinde teknoloji kullanımı ve dijitalleşme, TARSİM’in her zaman önceliğinde yer alıyor. Sunulan hiz-
met kalitesi ile üreticilerin ve paydaşların memnuniyetinin arttırılması, TARSİM’le ilgili süreçlerdeki işlerin
kolaylaştırılmasıamacıylabualandakiteknolojikgelişmeleryakındantakipediliyorveyapıyahızlıcaentegre
ediliyor.
Sonolarakbuyıl,bitkiselürünsigortasıveserasigortasıbranşlarındapoliçesahibiolanüreticilere,telefonlar
üzerinden 7/24 hasar ihbarında bulunma imkanı sunuldu. TARSİM IVR (Sesli Yanıt Sistemi) Hasar İhbar Hattı
ile hasar ihbarları konusunda yöntemlerin çeşitlendirilmesi ve işlem sürelerini kısaltarak hizmet kalitesinin
arttırılması hedeflendi.
Üreticiler bu yöntemle hasar ihbarında bulunmak için; 0850 399 89 50 numaralı telefonu arayarak, poliçe
numarasınıveardındanT.C.kimliknumarasıyadaverginumarasını,hasartarihinivehasarnedeninituşlayıp,
kolaylıkla ve hızlı bir şekilde hasar ihbar kaydını oluşturabiliyor.
Acentelerinyanısıra,ihbarkanallarınınçeşitlendirilmesivebuşekildeüreticilerekolaylıksağlanmasıamacıy-
la, tarsim.gov.tr ve TARSİM Mobil uygulaması üzerinden de ihbarda bulunulabiliyor.
BAŞARISI SINIRLARIN ÖTESİNDE…
KuruluşundanitibarenüreticiyehizmetetmeyolundaçalışmalarınıhiçdurmadansürdürenSistem,küresel
düzeyde yürüttüğü temaslarını da son yıllarda arttırarak dünyadaTarım Sigortaları alanında ilgi ve takdir ile
takip edilen, rol model gösterilen bir noktaya ulaştı.
Çin’denFilistin’e,Makedonya’danUruguay’a,Kenya’danTunus’a,Hindistan’aveAzerbaycan’akadaruzanan
çokgenişbircoğrafyada,TarımSigortasıalanındafaaliyetlerinisürdürenKurumlarıntemsilcileriilebiraraya

16

Aralık 2019 www.tmo.gov.tr

ENCESİ TARSİM

gelinerek, Sistem tanıtılıyor ve benzer Sistemlerin temellerinin atılması aşamasında deneyimler paylaşılıyor.
Özellikle Azerbaycan’da önümüzdeki dönemlerde uygulamaya alınacak olan TARSİM benzeri model ile ilgili de-
vam eden hazırlık sürecinde aktif bir rol üstleniliyor.
TARSİM Dünyadaki Tarım Sigortacılarını 2021’de İstanbul’da Buluşturacak
1951 yılından itibaren faaliyet gösteren ve 5 kıta, 30 ülkeden 100’ün üzerinde üye şirketi olan UluslararasıTarım
Sigortacıları Birliği (AIAG), iki yılda bir farklı ülkede tarım sigortaları uygulamalarında uluslararası düzeyde
karşılaşılan sorunlar, bunlara yönelik çözüm önerileri, tarım faaliyetlerini gelecekte nelerin beklediği ve sigort-
acılık açısından neler yapılabileceği gibi konuların değerlendirildiği kongreler düzenliyor.TARSİM’in de üye old-
uğuBirliğin35inciKongresigeçtiğimizgünlerdeFransa’nınBordokentindedüzenlendi.Kongreninbirsonrakidu-
rağının iseTARSİM’in ev sahipliğinde İstanbul gerçekleştirilecek olması; ülkemizin ve Sistem’in tanıtımına ciddi
düzeyde katkılar sağlayacak.
Sistem 2019 yılında da büyüdü
TARSİM önceki yıllardaki istikrarlı ve sağlıklı büyümesini 2019 yılında da sürdürdü. Yıl sonu itibarıyla sigortalı
tarımsal varlık değerinin 53 milyarTL’ye, üretilen poliçe adedinin 2 milyona ve toplam primin ise 2,4 milyarTL’ye
ulaşması bekleniyor.

17

Aralık 2019 “Ofis, çiftçinin dostudur.”

SİZDEN GELENLER

M.Ufuk MİSTEPE
Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı - Uzman

İŞLETMELERDE KARAR VERME TEKNİKLERİ

Karar denilen kavram hayatımızı şekillendiren sevinçlerin ve hüzünlerin kaynağıdır.1 Karar ver-
menin hayatımızda önemli bir yere sahip olduğunun bilincinde olmamıza rağmen, neden günlerce
düşünsek bile işin içinden bir türlü çıkamıyoruz? Karar vermek bu kadar zor bir şey mi?2
Kolay görünen çoğu seçimler ve kararlar bazılarımız için yanlış karar verme korkusunun getirdiği
özgüvensizlikle içinden çıkılmaz bir duruma dönüşebilir. Bununla birlikte hayatımızda daha önemli
kararlar vermemiz gereken anların eşiğine geliyor ve tereddüde kapılıyoruz. Ancak elbette bunun
da birçok çözümü var. Yanlış karar verme düşüncesinden mi korkuyorsunuz? Yargılanmaktan veya
pişman olmaktan mı korkuyorsunuz? Cevabınız evet ise yapılan araştırmalar gösteriyor ki henüz
sonuca varmamışsınız. Sadece beynimizde canlandırılan olaylar ve öngörülerimiz gerçek olan olay-
lardan her zaman daha abartılı oluyor. Yani aslında o kadar da korkulacak bir şey yok.3
‘Karar’ kelimesinin TDK Sözlüğü’ne göre anlamı; “Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen
kesin yargı”şeklindedir (TDK, Büyük Türkçe Sözlük). Karar vermek doğuştan gelen içsel bir yetenek
değil bilişsel bir kabiliyettir, dolayısıyla öğrenilebilir. Bilgi çoğaldıkça yanlış karar verme riski de
doğal olarak azalır.4
Karar verme süreci ise herhangi bir kişinin herhangi bir durumla veya sorunla ilgili nasıl davranması
gerektiği hakkındaanalitikbirtarzdadüşündüktenveilgilialternatifleriavantajlarıvedezavantajları
bakımından tarttıktan sonra, kendisi açısından en optimum uygulanabilirliğe ve faydaya sahip olan
alternatifi seçme sürecidir.4
Karardaneminolmadığınızdabutereddüdünkirlenmişbircamınardındanyeşerendoğayabakmak-
tan farkı kalmadığını görebilirsiniz.1
Karar verme teknikleriyle ilgili bilgiler incelendiğinde genel olarak bireysel karar verme tekniklerine
az yer verildiği daha çok iş yeri ortamında işletme ile ilgili kararların yönetimce nasıl alınması gerek-
tiğine yönelik birtakım tekniklere ağırlık verildiği dikkat çekmektedir.4

18

Aralık 2019 www.tmo.gov.tr

Yönetim süreci sürekli olarak, başkalarını yakından ilgilendiren ve etkileyen kararlar almayı; karar ve poli-
tikaları herkesin yararına olacak şekilde uygulamayı; örgütsel ve bireysel gereksinimlerin karşılanmasını;
çatışmaların örgüt ve bireylerin yararlarını gözetecek şekilde çözümlenmesini; örgütte yapılması gereken
görevlerinişgörenlereadilolarakpaylaştırılmasını;emeğindeğerininverilmesini;işgörenlerinyansızolarak
değerlendirilmesini; örgütün kaynaklarının bir kişi ya da grup için değil örgütsel amaçları gerçekleştirmek
için kullanılmasını; hakların ve sorumlulukların âdil olarak paylaşımını gerektirir.5
Yönetim faaliyetinin özellikleri incelendiğinde, biri karar verme diğeri uygulama olmak üzere iki yön bu-
lunduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi fikir ve yargı oluşturma, ikincisi ise icra terimleriyle ifade edil-
mektedir.5
Yönetici için hangi işi yaparsa yapsın hangi kademede bulunursa bulunsun daima ön plâna çıkan, bir nevi
“olmazsa olmaz” niteliği taşıyan iki husus önem taşır: a. Karar Vermek. b. Problem Çözmek. İyi bir yönet-
iciyi, kötü bir yöneticiden ayırt eden en önemli faktörlerin başında da ‘iyi ve doğru kararları verebilmesi’
gerekir.6
Başarılı insanların kullandığı en iyi stratejilerden biri kararları tükendiği için küçük kararları birer rutin haline
getirerek onları elemeleridir. Böyle yaparak daha karmaşık kararları vermek için zihinsel kaynaklara yer
ayırırlar. Barack Obama’nın“Beni sadece gri ve mavi takımlar giyerken göreceksiniz. Kararlarımı azaltmaya
çalışıyorum. Ben ne yiyeceğim veya giyeceğim ile alâkalı kararlar almak istemiyorum. Çünkü almam gerek-
en birçok karar var.” dediğini hatırlayalım.7
Problem çözme; temel olarak şu anda nerede olduğumuz, nereye gitmek istediğimiz ve oraya nasıl gide-
ceğimiz hakkında karar vermektir. Problem çözme, yönetim sürecinin en önemli aşamalarından biri olar-
ak kabul edilmektedir. Günümüzde yöneticilerin günlük iş programlarının büyük bir bölümünü problem
çözme işlemleri oluşturmaktadır. Yöneticinin en önemli işi problem çözmektir ve yöneticinin ne kadar iyi
olduğu problem çözmede ne kadar başarılı olduğu ile doğru orantılıdır.8
Yöneticiler denetleyemedikleri şartların zaman içindeki değişmelerini tahmin ederek denetleyebildikleri
şartları bunlara göre değiştirerek bir sonuca varmak isterler. Karar verme birden fazla seçeneğin bulunması
durumundabunlararasındanbirseçimyapılmasıdır.Birprobleminvarlığınıalgılamak,değişikkaynaklardan
bilgiler toplayarak problemi tanımlamak, söz konusu problemin değişik çözüm yollarını ortaya koymak,
bunları birbirleri ile karşılaştırarak en faydalı olanını seçmek ve böylece bir uygulama plânı elde etmektir.9
Problem çözmede sürecin çeşitli aşamalarında farklı tekniklerden yararlanmak mümkündür. Öncelikle
teşhise yönelik ve “Analitik Düşünce”yi temel alan teknikler daha sonra da çözüme yönelik ve “Yaratıcı
Düşünce” bazlı tekniklerden faydalanılmalıdır.6
A. Analiz ve Teşhise Yönelik Teknikler: 1. Güç Alanı Analizi (Force Field Analysis) Tekniği. 2. Balık Kılçığı
(Fishbone) Tekniği. 3. Ardışık Düşünme Tekniği. 4. Kepner / Trego Analiz Tekniği. B. Alternatif Geliştirm-
eye Yönelik Teknikler: 1. Beyin Fırtınası (Brainstorming) Tekniği. 2. Gordon Tekniği. 3. Phillips 66 Buzz To-
plantıları. 4. Özelliklerin (Karakteristiklerin) Sıralanması Tekniği. 5. Ters Çevirme Tekniği. 6. İlişkilendirme
– Birleştirme Tekniği. 7. Morfolojik Analiz Tekniği.6

19

Aralık 2019 “Ofis, çiftçinin dostudur.”

Problem çözümünün önündeki engelleri iki klâsmanda özetleyebiliriz: Algılama eksikliği, ifade edememe,
duygular ve zekâ problem çözücüden kaynaklanan engellerdir. Fiziksel çevre, politika, süre ve prosedürler,
kültür ve yönetim tarzları ise ortamdan kaynaklanan engellerdir.10
• Metodik çalışmamak, • Problemin çözümü için yeterli istek ve kararlılığa sahip olmamak, • Problemi
yanlış tanımlamak, • Gereken teknik ve yeteneklerden mahrum olmak, • Teknikleri etkili bir şekilde kul-
lanamamak, • Yanlış bir teknik kullanmak, • Yetersiz veya doğru olmayan bilgi, • Yaratıcı ve çözümleyici
zihinsel yetenekleri koordine edememek, • Çözümü etkili bir şekilde uygulamaya sokamamak Problem
Çözümünde Başarısızlık’tır.10
Problem çözme yolu ile etkili kararlara ulaşmak başarılı yönetimin gereklerindendir.Yöneticinin problem
çözme yeteneğini geliştirmesi gerekir. Bu yeteneği geliştirmenin ön basamakları; - Sorunları görebilmek,
- Sorunları incelemeye istekli olmak, - Sorunların çözümünde, bilimsel sorun çözme yaklaşımını uygu-
lamaktır.9
Unutmayın; • Karşılaştığımız sorunu sadece eleştirirseniz iki katına çıkar. • Sadece sorunu düşünmekle
yetinirseniz sorun yerinde sayar. • Soruna çare bulursanız sorun, sorun olmaktan çıkar.8
Mutlu ve sağlıklı kararlar çevrenizdekileri de mutlu eder.2 Sonuçlara odaklanıp onlardan korkmaktansa
karar verme konusunda gösterdiğiniz cesaret için kendinizi tebrik edin. Ortaya çıkabilecek her türlü so-
nucu korkmadan benimseyin ve sahiplenin. Çünkü onlar da size ait düşünceler ve onlar da aslında sizsiniz.
Hata yapmaktan korkmayın. Harekete geçin. Kararlılık ve devam insanın en saygıdeğer yanıdır.3

KAYNAKÇA
1 ÜNAL, Gizem Ahnes – Karar Verme Yöntemleri Nelerdir? İstanbul İşletme Enstitüsü, 31 Mayıs 2019.
2 ERDEMİR, Sever – Sağlıklı Karar Vermenin Altın Kuralları, İstanbul İşletme Enstitüsü, 24 Mayıs 2019.
3 GÜNGÖREN, Ebru Sevilay – Sağlıklı Karar Verme Yöntemleri, İstanbul İşletme Enstitüsü, 28 Haziran 2019.
4 BAYRAKTAROĞLU, Serkan / DEMİR, Kemal - İşyerinde Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri, 04 July 2017, İş ve Meslek
Danışmanlığı Derneği Yayınları, Ankara, ss. 466 - 476.
5 SAĞIR, Cenkan - Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler ve Karar Verme Sürecinde Etiğin Önemi: Uygulamalı Bir Araştırma,
Yüksek Lisans Tezi, Eylül 2006, 219 sh.
6 KILINÇ, Prof. Dr. Tanıl – Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri, 24 sh.
7 WINSTEAD, Meryem – Karar Verme Teknikleri, İstanbul İşletme Enstitüsü, 25 Mayıs 2016.
8 ESMAİLZADE, Uzm. Hem. Samin – Problem Çözme, 18.11.2015, 58 sh.
9 SEZEN, Av. Alev – Karar Verme / Problem Çözme, 04 Ekim 2012 http://www.bilka.org.tr/karar-verme-problem-cozme_6811.
html.

20

Aralık 2019 www.tmo.gov.tr
21
ÜRETİCİ GÜLDÜKÇE

BİRFINDIK SEZONU DAHA BİTTİ HAYIRLISI İLE
KAVGALAR AZALIYOR BAK SENELER GEÇTİKÇE
KÖYLÜDE ÖĞRENİYOR ONA BİLGİ VERDİKÇE
HERKES MUTLU OLUYOR ÜRETİCİ GÜLDÜKÇE
ÜRETİCİ ÖĞRENDİ FINDIĞININ ÇÜRÜĞÜNÜ,YAŞINI
KURUTMASINI BİLDİ ÇÜNKÜ FINDIK ALTINDI
ALTIN ÇAMURA DÜŞSE BULURDU BORSASINI
OFİS OLMAZ SA OLMAZ BAK KÖYLÜNÜN HOCASI
HOCA DEMİŞKEN ELBET UNUTMADIK BAŞKANI
ÖZ TRABZON EVLADI FINDIĞIN BAŞINDAKİ
FINDIĞA YÖN VERİYOR BAKIN DERNEKPAZARLI
HEP BİR ARAYA GELMİŞ MEMLEKET SEVDALISI
FINDIĞA YÖN VERENLER HEPİNİZE SAYGIM VAR
BEN BİR ÜRETİCİYİM SİZE BİR SUALİM VAR
BİR DAHAKİ ALIMA OFİS YOKMUŞ DİYORLAR
GÜZEL TRABZONUMDAN CÜMLENİZE SELAMLAR


ÖMER MENTEŞE
17.11.2019

Aralık 2019 “Ofis, çiftçinin dostudur.”

SAĞLIK KÖŞESİ

KIŞ HASTALIKLARINA DİKKAT

Medicana Sivas HastanesiGöğüsHastalıklarıUzmanıDr.GülnazSağlam
kış aylarında soğuk havaya bağlı olarak grip, nezle, otit, sinüzit, bronşit,
zatürre gibi hastalıkların sıklığı artığını bu hastalıkların özellikle kronik
hastalıkları olanları, çocukları, gebe ve yaşlıları etkilediğini söyledi.
Vücudun soğuğa uyum sağlamak amacıyla fazla enerji harcamak zo-
runda kaldığını aktaran Sağlam,”Bu artış vücut direncinin düşmesine,
vücudun enfeksiyonlara yatkın hale gelmesine neden olur. Ayrıca kışın
hava kirliliğinin artması da yatkınlığı artırır. Akciğer hastalıkları da bu
durumdan fazlasıyla nasibini alır. Soğuk, akciğerin tüm akut-kronik
hastalıklarını tetikler” dedi.
Doktor Sağlam şunları aktardı: “Özellikle KOAH-astım hastalıkları, yaşlı
ve çocuklar aşırı soğuklarda ısı farkına dikkat edecek şekilde giyinmeleri
çok önemlidir. Giyinmek bazen özellikle yaşlılarımız tarafından yanlış
anlaşılmakta ve dengeli giyinmek fazla giyinmek gibi algılamaktadır.
Dengeli giyinmek soğukta soğuğa göre sıcakta buna göre olmalıdır.
Aksi halde terleme söz konusu olur ki buda kolay hastalanmaya ned-

en olur. Yine bu hastaların çocuk, gebelerin toplu ye-
rlerden uzak durmaları duruma göre maske takmaları
önem arz eder. Astım hastalarının KOAH’lıların il-
açlarını düzenli almalar, kontrollerini düzenli yaptır-
maları, hava kirliliğinden, soba- kömür etkisinden
sakınmaları gereklidir.
Astımlı, özellikle KOAH’lı hastaların çoğunda kalp
hastalığı, yüksek tansiyon diabet gibi ek hastalıklar
da birlikte olabilmektedir. Dolayısıyla bu hastaların
tuzsuz yemeleri, tansiyon kalp şeker ilaçlarını düzgün
kullanmaları direnç artsın diye diyeti bozmamaları da
büyük önem taşır.”
Mevsim geçişlerin en riskli zamanlar olduğuna dikkat

22

Aralık 2019 www.tmo.gov.tr

çeken Sağlam,”İnsanı ruhen bedenen olumsuz etkiler. Bu mevsimde vücudun takviyeye ihtiyacı vardır. Bol
sıvı alma, bitki çayları, doğal C vitamini takviyesi, yeşil çay önerilenler arasındadır. Gripten korunmak için
ilaçların yanı sıra moralimizi yüksek tutmanın da önemi büyüktür. Stres, vücutta bağışıklık sistemini olumsuz
yönde etkileyen kortizon hormonunun fazla salınmasına neden olur.
Gripte vücuda giren virüsler gribal semptomların yanı sıra çok daha tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Grip
sonrası vücut direncin düşmesiyle kronik hastalıklarda alevlenmelerle birlikte hayatı tehdit eden zatürre,
ensefalit gibi hastalıklarda gelişebilir. Bu tür gripten korunmanın en iyi yolu aşı olmaktır. Aşının her yıl
tekrarlanması gereklidir. Kronik hastalığı olanlar, 60 yaş üzerindekiler, riskli işlerde çalışanlar aşılanmalıdır.
İyi bir uyku sağlıklı bağışıklık sistemi için önemlidir. Çünkü vücut gece boyunca kendini yeniler ve yeni gün
için güç toplar zinde bir vücut için en az 6 saat uyumak gereklidir. Dolayısıyla uyku sorunları var ise mutlaka
halledilmelidir. İyi bir uyku hijyeni için her gün aynı saatte yatmak, yatmadan önce yemek yememek, yatak
odasında TV bulundurmamak gibi önemli olup uykuyu bozan durumlar için dikkatli olunmalıdır.
Horlama, ülkemizde önemsenmeyen bir durumdur. Ancak basit horlama olabildiği gibi horlama, düzensiz
kalitesiz uyku, sık uyku bölünmeleri, sabahları dinlenmeden yorgun, baş ağrısıyla uyanma, gün içi uyku hali
gibi durumların bir yada bir kaçı ile birlikte olabilen uyku apnesinin bir parçası da olabilmektedir.”şeklinde
konuştu. Kaynak: İHA

23

Aralık 2019 “Ofis, çiftçinin dostudur.”

EĞİN DUT’U ve DUT ÜRÜNLERİ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Duyuru

Dilekçe metinleri, başvuran bilgileri ve başvuruya ilişkin teknik bilgiler kişisel veri olarak kabul edil-
mektedir. Bu nedenle başvuru formlarının çıktısının alınmak suretiyle veya bu tür bilgilerin sözlü ola
rak yetkili olmayan makamlarla ve özellikle şikayet/ihbar edilen kişilerle paylaşılması halinde pay-
laşanlar hakkında “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma veya ele geçirme”
kapsamında suç duyurusunda bulunulmaktadır. Gereken hassasiyetin gösterilmesini tüm CİMER Kul-
lanıcılarına saygılarımızla hatırlatırız.

2019 Yılı Sona Ermeden Tüm Başvurulara Cevap Verilmesi

CİMER’e yapılan ve değerlendirme süreci tamamlanmış başvurulara Kullanıcılarımız tarafından gecik-
meksizin cevap verilmesi, cevapların Cevap-Onay Yetkilileri tarafından bekletilmeksizin işleme alın-
ması ve değerlendirme süreci devam eden başvurulara ise ara cevap mahiyetinde (başvurunun değer-
lendirme/yazışma/inceleme/soruşturma vb. aşamasında olduğu) cevap verilmesi önemle rica olunur.

24

Aralık 2019 www.tmo.gov.tr

EKİM AYINDA EMEKLİ OLAN PERSONELİMİZ

S.NO AD/SOYAD MESLEĞİ GÖREV YERİ

1 ADEM GÖÇMEN AMBAR MEMURU KAMAN AJANS
2 İHSAN CAN TEKNİSYEN (DEPO) BURDUR AJANS
EKSPER UŞAK AJANS
3 HALİL İBRAHİM ÖREN EKSPER UŞAK AJANS
HİZMETLİ İSKENDERUN ŞUBE
4 ENVER IŞIK
5 ABDUSSELAM DEMİR

Birlikte çalıştığımız dönemde,
Kurumumuza yaptığınız olumlu katkı

ve özverili çalışmalarınız için
teşekkür eder;

emeklilik yaşamınızda aileniz ve tüm
sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve
mutlu günler dileriz.
Toprak Mahsulleri Ofisi

25

Aralık 2019 “Ofis, çiftçinin dostudur.”

BASIN

26

Aralık 2019 www.tmo.gov.tr

NDA TMO

27

Aralık 2019 “Ofis, çiftçinin dostudur.”

NOS

28

Aralık 2019 www.tmo.gov.tr

STALJİ

29

Aralık 2019 “Ofis, çiftçinin dostudur.”

Sevgili Ofisçiler,
Şiirmiyazıyorsunuz,karikatürmüçiziyorsunuzyadaanılarınızımıkalemealıyorsunuz?Evleniyormusunuzveyaoğlunuz/kızınız
mı evleniyor ya da doğum haberleriniz mi var?
Bize yazın, “Sizden Gelenler” köşesinde yayınlayalım.
Gönderileriniz için:
[email protected] mail adresine mail atabilirsiniz.

Bültende yayımlanan yazıların etik, bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

30


Click to View FlipBook Version