The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ejnizam, 2019-04-19 15:28:35

BORANG MAKLUM BALAS MESYUARAT - MESYUARAT AJK PIBG BIL. 2 TAHUN 2019

SPSK PK 07/3


BORANG MAKLUM BALAS MESYUARAT

PERKARA : MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA PIBG BILANGAN 2 TAHUN 2019
TARIKH : 24 FEBRUARI 2019 (AHAD)
TEMPAT : BILIK MESYUARAT IBNU KHALDUN, SK BANDAR TEKNOLOGI KAJANG

TINDAKAN/ PERKEMBANGAN/
M/S PARA PERKARA UNIT/ PANITIA
ULASAN
3 5.2 Pengerusi memohon supaya setiap hari Jumaat perlu Bendahari Kehormat Telah diambil tindakan tetapi
dikemaskini segala kutipan yang terkini. Pihak PIBG (Puan Hasniza Akma dikemaskini pada setiap hari Isnin
masih memerlukan RM 10,100.00 lagi untuk mencapai binti Hakimi) jika terdapat penerimaan
sumbangan PIBG.
sasaran kutipan pada tahun 2019.
5 6.3.2 Beliau memohon sumbangan pemasangan penapis air Penolong Kanan PPKI Pihak PIBG melalui YDP PIBG telah
atau water filter daripada pihak PIBG dan ditempatkan (Cik Rohana binti Lat ) menerima sumbangan sebanyak
di bilik PPKI. RM 550.00 untuk pemasangan
Pengerusi memohon agar Cik Rohana binti Lat untuk penapis air atau water filter.
menyediakan kertas kerja beserta sebut harga. Sumbangan tersebut telah
diserahkan kepada Cik Rohana binti
Lat untuk diuruskan.
5 6.3.2 Encik Md Saberi bin Md Kasim dan Encik Mohamad PK Hal Ehwal Murid Sumbangan telah diterima sebanyak
Faizal bin Tukijan akan menguruskan penyambungan (Encik Md Saberi) RM 150.00 untuk kos pemasangan.
paip untuk “water filter”. PK Kokurikulum Pemasangan penapis air atau water
(Encik Mohamad Faizal) filter telah dilakukan pada 5 April
2019 di hadapan bilik PPKI.

7 6.8.2 Encik Mohamed Hussain bin Ibrahim memaklumkan Biro Ekonomi PIBG Pemasangan tiga tabung
bahawa pihak PIBG akan menyediakan tiga tabung (Encik Mohamed sumbangan wakaf dan derma PIBG
untuk tujuan sumbangan wakaf dan derma PIBG. Hussain bin Ibrahim) telah dibuat pada 2 April 2019.
Tabung-tabung ini akan ditempatkan dilokasi-lokasi
berikut :
Perkara Lokasi
Tabung 1 Tiang pondok Pagar A
Tabung 2 Tiang pondok Pagar B
Tabung 3 Tangga Lobi menuju ke pejabat sekolah

SPSK PK 07/3

8 7.1 Puan Farena Haneda binti Nasri memohon supaya Setiausaha Kehormat Pemasangan pelekat nama akan
pihak PIBG memasang pelekat nama di bawah tangga (Encik Shahrul Nizam dibuat dalam masa terdekat.
pejabat. bin Muhamad)
Puan Zarina binti Daud memohon supaya setiausaha
PIBG untuk menguruskannya.

8 7.3 Puan Nur Syahidah Aisyah Somchit, Penolong Kanan Bendahari Kehormat Peruntukan yang diberikan tidak
Pentadbiran memaklumkan bahawa Unit Kurikulum (Puan Hasniza Akma diserahkan kerana lokasi kem
akan menganjurkan Kem Jati Diri untuk murid-murid i Hakimi) kepimpinan telah dipinda ke SK
bint
murid Tahun 6 dan melibatkan seramai 80 orang Bandar Teknologi Kajang.
peserta. Sehubungan dengan itu, beliau memohon
jasa baik daripada pihak PIBG untuk menampung
sedikit kewangan yang ditanggung oleh pihak
kurikulum.
Pengerusi memaklumkan bahawa pihak PIBG akan
menampung kos pengangkutan bas iaitu sebanyak
RM 480.00 x 2 buah bas = RM 960.00.

Ahli Mesyuarat sebulat suara bersetuju untuk
meluluskan kos pengangkutan tersebut sebanyak
RM 960.00.

8 7.4 Encik Mohammad Syafiq bin Abdul Halim Biro Pembangunan dan Pnyediaan sebut harga atau
memaklumkan bahawa PA system sekolah yang telah Keceriaan quotation PA Sistem masih dalam
uzur. (Encik Mohammad proses dan akan diserahkan kepada
Pengerusi memohon supaya pihak sekolah untuk Syafiq bin Abdul Halim) Puan Zarina binti Daud, YDP PIBG
membuat permohonan sumbangan daripada Institut dalam masa terdekat setelah
Latihan Kesihatan. diterima dari pihak syarikat.
Beliau juga memohon supaya Encik Mohammad Syafiq
bin Abdul Halim menyediakan dua atau tiga sebut
harga dan diserahkan kepada pihak beliau.

SPSK PK 07/3

9 7.7 Puan Hazmarizal binti Che Abd Hamid menawarkan Biro Akademik Program ini akan dibincangkan
kepada pihak sekolah untuk pihak PIBG mengadakan (Puan Hazmarizal binti dalam mesyuarat yang akan datang.
program untuk murid-murid. Beliau akan berbincang Che Abd Hamid)
dengan Unit Psikologi Universiti Kebangsaan Malaysia
(UKM) untuk mengadakan Program Kelompok
Kecemerlangan Diri. Program ini akan menfokuskan
kepada murid yang akan menghadapi peperiksaan.

Beliau mencadangkan program tersebut dilaksanakan
sebelum bulan Ramadhan bertempat di Surau Ar-
Raihan Bandar Teknologi Kajang dan melibatkan lebih
kurang 200 orang murid. Beliau akan berbincang
dengan Pihak Kafai Ar-Raihan tentang pelaksanaan
program tersebut.Disediakan oleh:
Urus Setia
Mesyuarat Ahli Jawatankuasa PIBG Bil. 2 Tahun 2019
Tarikh : 15 April 2019


Click to View FlipBook Version