The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by farinawaidamansor, 2020-04-08 07:15:12

BUKU PENGURUSAN 2020

BUKU PENGURUSAN 2020

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 1

Perutusan Guru Besar

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera
Warga pendidik dan staf SKTS yang dimuliakan.

Memanjatkan rasa kesyukuran kepadaNya jua.. kerana kita masih
dapat menjalankan tugas bersama-sama untuk sesi 2020. Suka melahirkan rasa gembira dan bangga
saya ke atas pencapaian UPSR lepas dengan peratus menguasai meningkat iaitu 84.50 % melebihi
10 peratus berbanding tahun sebelumnya.Terima kasih semua yang terlibat secara langsung atau
tidak langsung. Sesungguhnya kejayaan perlu pengorbanan.

Cikgu..SK Taman Suria adalah merupakan wadah untuk kita melaksanakan tanggungjawab dan
amanah kepada agama, bangsa dan negara yang tercinta khususnya kepada anak didik ke arah
kemenjadiannya. Secara realitinya, kita akui bahawa di sinilah punca rezeki dalam perjalanan
kehidupan seharian guru yang bahagia.

Cikgu yang dirahmati Allah, sebagai seorang pendidik dan staff di SKTS, tugas kita semakin
mencabar setiap tahun dengan hala tuju yang ditetapkan. Visi untuk menjadi sekolah cemerlang
menjadi azimat kepada kita melaksanakan tugas di dalam dan di luar bilik darjah. Pastinya kita perlu
lebih komited, lebih dedikasi, lebih proaktif dan lebih kreatif untuk melaksanakan tugas dengan
berkesan dan berkualiti agar berjaya menghasilkan kegemilangan akademik dan kokurikulum anak-
anak didik sekolah kita.

Menjadikan moto sekolah “Kelahiranku Menunaikan Janji” lebih bermakna, penambahbaikan tugasan
perlu dibuat dalam memperbaiki kelemahan kerja buat kita dengan mempertingkatkan prestasi
terutama pelaksanaan PdPc di dalam kelas atau sebagainya.

Setiap warga SKTS hendaklah sentiasa menyumbang idea, masa dan tenaga dalam satu pasukan.
Pasukan yang sentiasa bersepadu, sentiasa tolong-menolong, sentiasa bekerjasama, sama-sama
susah dan sama-sama gembira sentiasa menjadi amalan kita. Sesungguhnya cikgu bertugas bukan
untuk saya tetapi bertugas bersama-sama saya.
InsyaALLAH, semoga tuhan memberi petunjuk-Nya kepada kita semasa melaksanakan
tanggungjawab dan amanah ini serta memberikan amal ibadah kita di SKTS.

Sekian.Terima Kasih. Guru, Obor Hemah Menyinari Pertiwi.

Saya Yang Menjalankan Amanah,

……………………………………………
(HJH. MARSITA BINTI A. HAMID)
Guru Besar
SK TAMAN SURIA

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 2

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 3

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 4

SEJARAH DAN LATAR SEBELAKANG SEKOLAH
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SURIA, JOHOR

BAHRU

Sekolah Kebangsaan Taman Suria atau nama ringkasnya SK Taman Suria,
merupakan sebuah Sekolah kebangsaan yang terletak di 5512, Jln Suria Utama,
Taman Suria,.

Sekolah Kebangsaan Taman Suria telah dibuka pada 1 OGOS 1994. Ianya terletak
6km dari pusat bandar Johor Bahru. Nama sekolah ini diambil sempena nama taman
perumahan yang terletak berhampiran dengan kawasan sekolah iaitu Taman Suria.

SK Taman Suria telah diterajui oleh En. Roduan bin Ahmad sebagai Guru Besar
pertama sekolah ini. Pada mula bukaan, SK Taman Suria mempunyai kawasan seluas
5 hektar. Terdiri daripada 3 bangunan utama 3 tingkat dan satu kantin. Sekolah ini
mengandungi 21 bilik darjah dan bilik-bilik khas yang lain.

SK Taman Suria telah memulakan operasi pada tahun 1994. Pada tahun 1997,
sekolah ini telah menerima piawai MS ISO 9002 selepas menggunakan sistem
pengurusan yang mematuhi piawai tersebut untuk mencapai pendidikan yang
berkualiti tinggi. Cogan kata SKTS Kelahiranku Untuk Menunaikan Janji.

Pada 2009, Sekolah Kebangsaan Taman Suria memiliki 412 pelajar lelaki dan 350
pelajar perempuan, menjadikan jumlah keseluruhan murid seramai 762 orang. Ia
mempunyai seramai 50 orang guru

Kepadatan murid sekolah yang semakin bertambah, menyebabkan KPM telah
memberikan peruntukan di dalam RMK9 untuk membina sebuah bangunan 4 tingkat
yang telah digunakan sepenuhnya pada 6 JUN 2010.

Antara barisan kepimpinan yang menerajui sekolah ini ialah ;

BIL NAMA GURU BESAR TARIKH PERKHIDMATAN
1. En. Roduan bin Ahmad 1.08.1994 hingga 15.09.1995
2. En. Jaafar bin Mohd Amin 16.09.1995 hingga 14.07.2001
3. Pn. Azizah binti Ahmad Tan P.I.S 15.07.2001 hingga 30.06.2003
4. Pn. Yos Fatimah binti Selamat 1.07.2003 hingga 30.04.2012
5. Pn. Kartini binti Abdul Shukor 1.05.2012 hingga 30.05.2016
6. Pn. Hjh. Marsita binti A. Hamid 16.09.2016 hingga sekarang

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 5

COGAN KATA SEKOLAH

“Kelahiranku Menunaikan Janji”

MATLAMAT SEKOLAH

SK Taman Suria akan menjadi sebuah sekolah yang cemerlang dalam daerah
Johor Bahru dan Negeri Johor

OBJEKTIF SEKOLAH

Meningkatkan prestasi menguasai tahap minimum PPSR daripada 84.50%
kepada 88%.
Meningkatkan prestasi akademik murid dan setiap kelas kepada 3%.
Melaksanakan 100% Pengajaran & Pemudahcaraan (PdPc) berdasarkan rancangan
pelajaran tahunan kecuali berlaku perkara-perkara yang di luar kawalan sekolah.
Memastikan 100% murid menerima Pembelajaran Pendidikan Abad ke 21 (PAK 21)
dalam kelas.
Menambah bilangan penglibatan murid dalam kokurikulum peringkat daerah kepada
15% dan pencapaian kejayaan dalam penyertaan kokurikulum kepada 10%.
Memastikan 100% murid Sekolah Kebangsaan Taman Suria mendapat perkhidmatan
bimbingan dalam kemahiran belajar, pembangunan diri murid, motivasi dan kerjaya,
melainkan berlaku perkara-perkara yang di luar kawalan sekolah.
100% aduan dan maklum balas pelanggan akan dilayan sebagaimana yang dinyatakan
dalam Prosedur Kualiti Aduan Pelanggan.
Melaksanakan pengurusan kewangan tahap baik/cemerlang.
Meningkatkan pelaksanaan Program 3K, semua kelas mendapat markah lebih dari 80%.
Meningkatkan penggunaan IT secara meluas dan berkesan dalam sistem pengurusan
sekolah dan kemudahan murid.
Memastikan kehadiran murid mencapai 95% setiap bulan.

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 6

SK TAMAN SURIA
JOHOR BAHRU

WARNA MERAH

Melambangkan kekuatan dan kesungguhan murid- murid belajar

WARNA BIRU TUA

Melambangkan ketenangan dan keharmonian di persekitaran sekolah

WARNA PUTIH

Melambangkan kejujuran, kesucian, keikhlasan hati dan budi

OBOR MERAH

Pencetus semangat dan azam yang jitu serta cita-cita ke arah kejayaan
dalam hidup.

GELUNG BULAT PUTIH

Melambangkan kesepaduan pelbagai kaum di dalam sekolah.

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 7

DASAR
KUALITI SPSK

SK Taman Suria komited untuk menyediakan dan melaksanakan Pengajaran & Pemudahcaraan
(PdPc) yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan. Adalah menjadi komitmen pihak

pengurusan dan semua anggota untuk mematuhi keperluan-keperluan Sistem Pengurusan Kualiti
Sekolah (SPSK) dan meningkatkan keberkesanannya secara berterusan.

OBJEKTIF
KUALITI SPSK

1. Melaksanakan 100% Pengajaran & Pemudahcaraan (PdPc) berdasarkan Rancangan Pelajaran
Tahunan kecuali berlaku perkara-parkara yang di luar kawalan SK Taman Suria, Johor Bahru.

2. Memastikan pencapaian murid SK Taman Suria, Johor Bahru, mencapai 88% lulus keseluruhan
atau peningkatan 3 % dari tahun sebelumnya dalam peperiksaan Pertengahan Tahun, Akhir
Tahun dan UPSR.

3. Memastikan 100 % murid mendapat Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling dalam Kemahiran
Belajar, Pembangunan Diri Murid, Motivasi dan Kerjaya, melainkan berlaku perkara-perkara
yang di luar kawalan sekolah.

4. 100 % aduan yang lengkap dan maklum balas pelanggan akan dilayan.
5. Melaksanakan Pengurusan Kewangan Baik/Cemerlang.

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 8

PIAGAM
PELANGGAN

SK TAMAN SURIA, JOHOR BAHRU

Kami warga Sekolah Kebangsaan Taman Suria, Johor Bahru dengan penuh tekad dan iltizam berikrar
dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :

1. Memastikan semua murid mendapat tempat belajar dan satu set buku teks pada hari pertama
persekolahan baru bermula.

2. Memastikan sistem pendidikan berjalan dengan baik di sekolah ini bagi memenuhi kehendak
individu, masyarakat dan negara serta memenuhi matlamat perpaduan negara.

3. Memastikan kami sentiasa peka dan cepat bertindak kepada kehendak dan keperluan
pelanggan, murid, ibu bapa, masyarakat dan negara.

4. Memberi layanan berhemah, perkhidmatan yang cekap, dan jawapan segera kepada setiap
pelanggan yang berurusan dengan kami.

5. Menentukan segera surat aduan dan rayuan kepada sekolah ini diberi jawapan dalam masa
seminggu dari tarikh diterima.

6. Bersedia memberi penerangan dan maklumat terkini dengan lengkap, tepat dan cepat kepada
pelanggan.

7. Memastikan staf mencukupi serta berdedikasi, komited, berdisiplin, bertanggungjawab dan
produktif.

8. Sentiasa sanggup dan bersedia menerima pendapat, cadangan, syor, teguran yang membina
dari semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan sekolah.

9. Menentukan setiap guru dan kakitangan sokongan dapat berkhidmat dengan cekap dan
berkesan sepanjang masa.

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 9

PENGGAL PERSEKOLAHAN 2020

PENGGAL CUTI DAN HARI MULA AKHIR BIL. BIL.
1 PERSEKOLAHAN MINGGU HARI
Hari Persekolahan 01.01.2020 12.03.2020
2 Cuti Pertengahan Penggal 1 13.03.2020 21.03.2020 11 49
22.03.2020 21.05.2020
Hari Persekolahan 22.05.2020 06.06.2020 1 9
07.06.2020 23.07.2020
Cuti Pertengahan Tahun 24.07.2020 01.08.2020 9 41
Hari Persekolahan 02.08.2020 19.11.2020
20.11.2020 31.12.2020 2 16
Cuti Pertengahan Penggal 2
Hari Persekolahan JUMLAH 7 35

Cuti Akhir Tahun 1 9

16 71

6 42
53 272
196
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 76
Jumlah Hari Cuti Penggal

HARI KELEPASAN AM 2020

BIL PERKARA TARIKH

1 Tahun Baru Cina 25 Januari (SABTU)
26 Januari (AHAD)

2 Hari Thaipusam (**) 08 Februari (SABTU)

3 Hari Keputeraan Sultan Johor (**) 23 Mac (ISNIN)

4 Awal Ramadhan (**) 24 April (JUMAAT)

5 Hari Pekerja 01 Mei (JUMAAT)

6 Hari Wesak 07 Mei (KHAMIS)

7 Hari Raya Puasa (*) 24 Mei (AHAD)
25 Mei (ISNIN)

8 Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 06 Jun (SABTU)

9 Hari Raya Qurban (*) 31 Julai (JUMAAT)

10 Awal Muharam (Maal Hijrah) 20 Ogos (KHAMIS)

11 Hari Kebangsaan 31 Ogos (ISNIN)

12 Hari Malaysia 16 September (RABU)

13 Hari Hol Almarhun Sultan Iskandar (**) 24 September (KHAMIS)

14 Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul) 29 Oktober (KHAMIS)

15 Hari Deepavali (*) 14 November (SABTU)

16 Hari Krismas 25 Disember (JUMAAT)

(*) Tertakluk Kepada Perubahan (**) Hari Kelepasan Am Negeri

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 10

PANDUAN AM

BIL PERKARA
1 PERINTAH AM

1.1 Sebagai penjawat awam, guru-guru dan kakitangan sekolah adalah tertakluk dengan arahan yang terdapat

di dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu, semua guru dan kakitangan dikehendaki memahami dan juga

mematuhi Perintah Am tersebut serta pekelilingpekeliling berkaitan.

2 ASAS PENGURUSAN SEKOLAH

2.1 Setiap kita mempunyai tanggungjawab untuk meletakkan SK Taman Suria di tahap cemerlang, dihormati

dan disegani.

2.2 Oleh itu setiap guru haruslah menjalankan tugas kurikulum, kokurikulum dan memantapkan sahsiah murid

dengan penuh iltizam, ikhlas dan kesedaran.

2.3 Setiap guru harus tahu mengenai visi dan misi sekolah sebagai institusi masyarakat.

2.4 Sehubungan itu, Buku Pengurusan dan Panduan Guru ini diharap dapat menerangkan secara ringkas

mengenai pengurusan harian sekolah. Sekiranya guru menghadapi sebarang masalah, biasakanlah diri

berbincang dengan rakan-rakan dan selesaikan secara profesional. Ketua-ketua Panitia, Guru Kaunseling,

Guru Penolong Kanan dan Guru Besar sendiri sentiasa bersedia membantu. Polisi kita adalah telus dan

terbuka.

2.5 Pastikan guru-guru sentiasa merujuk kepada pekeliling-pekeliling Kementerian, Jabatan Pelajaran Negeri,

Pejabat Pelajaran Daerah, Buku Panduan Tugas Sekolah, Buku Panduan Pelajar, Prosedur-prosedur

Kerja dan Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia agar Kita sentiasa berada di landasan yang betul.

3 KEMAHIRAN GURU

3.1 Kita perlu menjadikan diri kita pakar bukan sahaja dalam subjek atau ‘content’ malah pakar untuk

menjadikan pelajar kita ‘leaners for life’(mengajar atau mendidik).

3.2 Kita harus sentiasa mengamalkan PLC dengan sentiasa mencari jalan bagaimana untuk kita

menyampaikan Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) secara objektif dan berkesan. Sekiranya

seseorang pelajar itu tidak belajar kita perlu bertanya kenapa. Barangkali kita penyebabnya. Oleh itu kita

perlu membetul, perbaiki, menyusun dan mempelbagaikan kaedah, misalnya:-

3.2.1 Pelaksaanan Program i-Think

3.2.2 Teknik bahasa merentas kurikulum

3.2.3 Teknik PdPc ‘brain storming’ STRUM / PPAS

3.2.4 Teknik berasaskan ‘research’ / Kajian Tindakan

3.2.5 Teknik Putaran (ajar-uji-ajar semula-uji semula)

3.2.6 Teknik ‘peear-group’ / rakan sebaya

3.2.7 Penggunaan BBM yang menarik dan berkesan

3.2.8 Pendekatan ‘Multiple Intelligent’ (MI)

4 PROFESIONALISME GURU

4.1 Iklim

4.1.1 ‘High Expectations & low stress’ - Best learning (Study Hard, Study Smart)

4.1.2 Suasana yang supportif/mendorong/kondusif - Pujian untuk kejayaan.

4.2 Pengurusan

4.2.1 Memahami matlamat sekolah.

4.2.2 Mengetahui sistem disiplin dan mengajar secara berhemah dan berhikmah.

4.2.3 Menepati masa.

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 11

4.2.4 Menyelesaikan tugas menepati waktu. Semua tugas yang diserahkan hendaklah diambil tindakan
dengan segera.

4.2.5 Dokumen/tugasan yang telah diambil tindakan hendaklah diserahkan kepada pejabat untuk
tindakan seterusnya. Sekiranya salinan diperlukan hendaklah difotokopi dan difailkan.

4.2.6 Menyertai / menjalani kesemua program sekolah dan menjalankan kesemua aktiviti kokurikulum
dengan bermatlamat kejayaan cemerlang dan gemilang.

4.3 Etika Guru
4.3.1 Guru tidak dibenarkan sama sekali berniaga dalam waktu persekolahan seperti jualan langsung,
promosi barangan, insurans dan lain-lain. Tindakan akan diambil sekiranya mengingkari arahan
ini.
4.3.2 Guru tidak dibenarkan merokok di kawasan sekolah.
4.3.3 Guru dibenarkan makan dan minum di kantin sahaja pada waktu rehat dan waktu tidak mengajar.

5 WAKTU HADIR / WAKTU PULANG
5.1 Jadual waktu persekolahan / waktu kerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan.
5.2 Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah pada jam 7.15 pagi setiap hari sebelum waktu
persekolahan dan merekod SENDIRI waktu sampai di pejabat.
5.3 Guru hendaklah memberitahu Guru Besar secepat mungkin, kiranya tidak dapat hadir atau terpaksa
datang lewat ke sekolah atas sebab-sebab yang munasabah.
5.4 Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan kecuali dalam keadaan
kecemasan.
5.5 Waktu bekerja semua staf sokongan mengikut waktu bekerja perkhidmatan awam yang sedang
berkuatkuasa.
5.6 Guru adalah digalakkan balik selepas jam 2.00 petang.
5.7 Guru / Staf perlu tunjukkan teladan yang baik.
5.8 Pastikan guru / staf merekod SENDIRI waktu pulang.

6 KELUAR WAKTU BERTUGAS
6.1 Pada waktu persekolahan / kerja guru dan staf sokongan tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah
kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan dengan syarat mendapat kebenaran daripada
Guru Besar atau Penolong Kanan (jika ketiadaan GB).
6.2 Guru dan staf sokongan dikehendaki mencatat dalam Buku Kebenaran Keluar di pejabat.
6.3 Kerja bertulis /tugasan hendaklah disediakan untuk pelajar sebelum meninggalkan sekolah
6.4 Guru dan staf sokongan hendaklah merekod waktu semasa keluar dan masuk semula dalam Buku
Kebenaran Keluar.

7 MELAKUKAN KERJA LUAR
Penjawat awam (termasuk guru) dibolehkan melakukan kerja luar dengan mematuhi Perintah Am Bab ‟D‟ seperti
berikut:-
7.1 Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan.
7.2 Dibenarkan dengan syarat:-
7.2.1 Tidak dilakukan semasa waktu bekerja/pejabat.
7.2.2 Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam.
7.2.3 Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan kepentingan jabatan.

8 DISIPLIN GURU
8.1 Menghayati tatasusila profesion perguruan sebagai satu profesion dan bukan sebagai satu kerja:
8.1.1 Bertanggungjawab bagi menentukan pencapaian akademik dan pendidikan semua murid dengan
memuaskan.
8.1.2 Menjalankan tugas-tugas kokurikulum seperti mana yang ditetapkan dan ditugaskan. Setiap
kegiatan yang melibatkan murid perempuan mestilah dihadiri bersama oleh guru perempuan.
8.1.3 Batasan pergaulan antara sesama kakitangan dan murid-murid hendaklah sentiasa dijaga.
8.2 Menghayati prinsip-prinsip perkhidmatan cemerlang.
8.2.1 Menepati masa.
8.2.2 Semua projek yang dirancangkan di peringkat sekolah hendaklah dilaksanakan dengan sempurna.
8.2.3 Guru ganti mestilah terima dengan rela hati dan penuh rasa setiakawan memasuki dan mengajar
kelas-kelas yang telah ditetapkan.

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 12

8.2.4 Tidak dibenarkan membuat kenyataan akhbar.
8.2.5 Segala masalah pelajaran dan pembelajaran hendaklah dirundingkan.
8.3 Mengutamakan kepentingan setiap murid di sekolah.
8.3.1 Adalah menjadi tanggungjawab bersama guru-guru terhadap masalah disiplin dan akhlak.
8.3.2 Guru-guru bertanggungjawab mengatasi dan mengawasi masalah ponteng, kesihatan, kebajikan,

kebersihan murid, bilik darjah dan sekolah.
8.3.3 Bersikap tegas terhadap pelajar tetapi elakkan dari melakukan deraan.
8.3.4 Denda yang dikenakan hendaklah berbentuk positif dan memberi pengajaran kepada murid.

Denda yang boleh merugikan murid-murid di dalam pelajaran adalah dilarang.
8.4 Waktu tidak mengajar (Free Period)

8.4.1 Bukan ’free’ mutlak tetapi ‘non-teaching period’.
8.4.2 Gunakan untuk membuat perancangan, menyemak kerja murid, sediakan BBM, buat rujukan atau

menulis persediaan mengajar.
8.4.3 Berbincang secara professional dengan rakan sejawat tentang masalah murid dan PdPc.
8.4.4 MAKAN sekadar menghilangkan lapar.
8.5 Tugas mengawas Peperiksaan Dalaman.
8.5.1 Diwajibkan untuk semua guru.
8.5.2 Mesti ikut waktu mula hingga waktu tamat seperti yang telah ditetapkan dalam Jadual Pengawasan

Kelas.
8.5.3 Dilarang melakukan aktiviti lain seperti memeriksa kertas jawapan pelajar, membaca akhbar,

menanda buku latihan atau berbual dengan rakan sejawat.

9 CUTI
9.1 Cuti Rehat/Cuti Penggal
Mengikut Surat Perkeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046.SJ/A(30) bertarikh 24 Disember 1993,
guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi guru boleh
dipanggil bertugas oleh Guru Besar tidak melebihi sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk
menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas mengajar biasa.
9.2 Cuti Rehat Khas (CRK)
9.2.1 Cuti Rehat Khas sebanyak sepuluh (10) hari dalam satu tahun kalendar, (Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 8 Tahun 2017).
9.2.2 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya tetapi
dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Rehat bagi pegawai yang
layak.
9.2.3 Layak dipohon dan kelulusan atas BUDI BICARA GURU BESAR dengan syarat tidak menjejaskan
keberkesanan pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
9.2.4 Mesti dipohon daripada Guru Besar dengan berjumpa secara peribadi BUKAN isi borang dan
tinggalkan kepada Pembantu Tadbir.
9.2.5 ‘On-line’ permohonan setelah mendapat kebenaran.
9.2.6 Permohonan hendaklah dibuat lebih awal sekurang-kurangnya 3 hari sebelum, kecuali kes-kes
kecemasan (perlu maklum melalui telefon).
9.2.7 CUTI BUKAN ALASAN UNTUK MELEPASKAN TANGGUNGJAWAB. GURU BESAR BERHAK
MEMBATALKAN CUTI ATAU MEMANGGIL GURU KEMBALI BERTUGAS SEKIRANYA
PERLU.
9.3 Cuti Sakit
9.3.1 Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi dua hari berturut-turut hendaklah
disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.
9.3.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 15 hari dalam setahun.
9.3.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan
ke PPD/JPN dan KPM.
9.3.4 Semua jenis cuti sakit hendaklah dilaporkan kepada PPD/ JPN dan KPM.
9.4 Cuti Keluar Negara
Semua guru yang bercuti keluar negara mesti mendapat kelulusan. Sila isikan borang permohonan yang
ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti.

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 13

9.5 Cuti Khas-Isteri Bersalin
Diberikan selama tujuh (7) hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota perkhidmatan awam lelaki.
Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan pelepasan am. Kemudahan ini dihadkan kepada lima (5)
kali dan tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

9.6 Cuti Tanpa Rekod
Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja lebih masa, cuti latihan pasukan
sukarela, menghadiri latihan atau khemah tahunan pertubuhan/persatuan, latihan syarikat kerjasama,
menduduki peperiksaan, mesyuarat persatuan ikhtisas, mengambil bahagian sukan, tugas khas
perubatan.

9.7 Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat.
Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga (3) hari sebagai cuti tanpa
rekod. Ahli keluarga yang diambil kira ialah: suami atau isteri, anak-anak, ibu dan bapa kandung.
Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan pelepasan am. Kelulusannya tertakluk kepada kepentingan
perkhidmatan.

10 PAKAIAN
10.1 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion perguruan dan masyarakat. Semua jenis
pakaian `jeans` tidak dibenarkan.
10.2 Pakaian berbentuk seluar, pakaian nipis, ketat, menampakkan bentuk badan dan mendedahkan aurat
tidak dibenarkan bagi guru perempuan.
10.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai.
10.4 Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut / sepatu, guru perempuan juga dikehendaki memakai
sepatu (kasut sarung / bukan sandal) supaya kelihatan lebih kemas dan rasmi.
10.5 Merujuk pada Pekeliling Kerajaan Negeri Johor Bil. 5 Tahun 2018 menghendaki semua pegawai awam
memakai Baju Korporat setiap hari Ahad.
10.6 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani/Aktiviti Kokurikulum dikehendaki memakai pakaian yang sesuai:
10.6.1 Guru perempuan : seluar trek atau seluar panjang yang sesuai, kameja T berlengan panjang
labuhnya melebihi paras punggung, kemeja sukan, baju trek, kasut sukan atau kasut getah tanpa
tumit.
10.6.2 Guru lelaki : seluar trek atau seluar panjang yang sesuai, kemeja T, kemeja sukan, baju trek atau
jersi, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.

11 TANDA NAMA
Semua guru dan staf sokongan hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis rasmi di
sekolah atau apabila ada urusan rasmi di luar sekolah.

12 TUGAS GURU
12.1 Tugas guru diberikan dalam bidang kurikulum, kokurikulum, HEM dan juga pentadbiran. Tugas tersebut
hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi dan bertanggungjawab.
12.2 Sekiranya guru dikehendaki menghadiri mesyuarat, di PPD /JPN atau sekolah lain hendaklah dipatuhi.
Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain melaksanakannya tanpa keizinan Guru Besar.
12.3 Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar, minit curai hendaklah
dikemukakan kepada Guru Besar dengan menggunakan borang khas yang boleh diperolehi di Pejabat
Sekolah.
12.4 Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus, seminar atau seumpamanya, apabila balik ke sekolah
hendaklah menjalankan ”In-House Training” kepada guru dan dimaklumkan kepada Guru Besar/ Penolong
Kanan tarikh dan masa pelaksanaannya.
12.5 Guru yang melakukan tugas rasmi di luar, hendaklah menyediakan bahan tugasan bertulis untuk pelajar
dan memaklumkan kepada Ketua Panitia / Penolong Kanan.
12.6 Guru Bertugas
12.6.1 Masa
Guru bertugas mestilah berada di kawasan sekolah untuk menyelia perjalanan sekolah 10 minit lebih awal
dan mengelolakan Perhimpunan Pagi (7.10 pagi) dan Pergerakan Murid (senyap dan tersusun).
12.6.2 Tugas
Pada waktu rehat suasana di kantin dan peraturan-peraturan kantin hendaklah dipastikan diikuti :
12.6.1.1 Murid beratur (tertib, senyap dan tidak berebut-rebut) semasa membeli makanan.

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 14

12.6.1.2 Baca doa makan dalam keadaan senyap dan tertib.
12.6.1.3 Masukkan pinggan, mangkuk, sudu dan garpu ke dalam tempat yang disediakan.
12.6.1.4 Pembuangan sampah oleh murid dikawal / sentiasa bersih dan ceria.
12.6.1.5 Rondaan kelas (murid-murid tidak dibenarkan duduk dalam kelas).
12.6.3 Bangunan
12.6.3.1 Pastikan bangunan, peralatan dan persekitaran sekolah dalam keadaan selamat dan

tidak mendatangkan bahaya yang boleh menyebabkan kecederaan dan perkara-perkara
yang tidak diingini. Lapor segera sekiranya ada bahagian bangunan, peralatan dan lain-
lain yang boleh mendatangkan bahaya kepada pihak pengurusan.
12.6.3.2 Pastikan bangunan dan persekitaran bersih dan ceria (rondaan).
12.7 Guru Kelas
12.7.1 Guru kelas adalah orang yang paling tepat mendisiplinkan murid dalam kelasnya.
12.7.2 Kenali semua murid anda.
12.7.3 Ketahui latar belakang, kemampuan dan masalah mereka.
12.7.4 Cuba terangkan dengan baik visi dan aspirasi sekolah agar mereka dapat memahami dan menjadi
supportif.
12.7.5 Laporkan masalah murid anda kepada mereka yang berkenaan - guru kaunseling, badan
kebajikan, GPK HEM / GPK 1 / Guru Besar.
12.7.6 Galakkan mereka membina ‘self respect’ dan ‘respect for other’.
12.7.7 Galakkan mereka bersiap sedia menghadapi PdPc - membuat kerja rumah, tabiat kerja baik dan
kemas.
12.7.8 Galakkan murid-murid aktif dan mengambil bahagian dalam aktiviti harian sekolah.
12.7.9 Galakkan murid berbincang mengenai masalah PdPc dengan kawan-kawan dan guru.
12.7.10 Pastikan penampilan diri menepati peraturan sekolah.
12.7.11 Siasat ketidakhadiran murid & ambil tindakan sewajarnya.
12.7.12 Pastikan murid-murid menceria dan membersihkan kelas serta persekitaran kelas setiap ketika.
12.7.13 Suarakan ‘expectation’ anda kepada murid berkaitan kemajuan, pencapaian pelajaran, tingkah
laku dan nilai murni (kaitan dengan pengalaman semasa).
Contohnya : Cara penjimatan air dan bekalan elektrik sekolah, budaya memberi salam, menjaga
harta benda sendiri dan orang lain.
12.8 Guru Subjek
12.8.1 Galakkan sikap positif terhadap murid-murid anda.
12.8.2 Sentiasa bersiap sedia menghadapi kelas dengan matlamat yang jelas / gunakan BBM secara
berkesan.
12.8.3 Menepati masa, riang, tegas dan adil.
12.8.4 Murahkan pujian.
12.8.5 ‘Class control’.
12.8.6 Selesaikan sendiri masalah disiplin yang melibatkan PdPc subjek anda.
12.8.7 Kerja rumah harus diberi secara memadai bilangannya, konsisten dan perlu disemak segera setiap
masa.

13 PERHIMPUNAN
13.1 Perhimpunan Mingguan dianggap tonggak budaya sekolah. Ianya diadakan setiap minggu iaitu pada hari
Ahad (7.30 - 8.00 pagi).
13.2 Perhimpunan sekolah dikendalikan oleh Guru Pengawas, Guru Bertugas dan Pengawas.
13.3 Ianya wajib dihadiri oleh semua murid dan guru. Sila lapor kepada Guru Besar sekiranya tidak dapat
bersama dalam perhimpunan tersebut.
13.4 Guru bertugas bertanggungjawab memastikan :
13.4.1 Semua persiapan untuk perhimpunan disediakan terlebih dahulu.
13.4.2 P.A System, Muzik Iringan, Pembaca Doa dan Susuncara.
13.4.3 Perhimpunan dikawal dengan lancar, senyap, masuk barisan awal, keluar dengan senyap dan
tersusun.
13.4.4 Guru mencatat amanat penting daripada GPK dan Guru Besar dan maklumat-maklumat penting
lainnya pada buku laporan perhimpunan rasmi.

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 15

14 BUKU REKOD MENGAJAR
14.1 Ia merupakan dokumen penting sebagai ukuran tentang profesionalisme, mutu kerja serta taraf seorang
guru. Ia merupakan rekod rasmi berterusan PdPc dan maklumat berkenaan pencapaian serta kemajuan
murid yang diajar.
14.2 Guru bertanggungjawab menyelia, menyusun, mengisi serta merekod segala maklumat berkaitan PdPc
yang diajar.
14.3 Maklumat asas seperti surat-surat pekeliling iktisas, tatasusila profesion, tugas-tugas guru, sukatan
pelajar. Peruntukan masa pengajaran mestilah diteliti dan difahami dengan jelas oleh guru.
14.4 Butir-butir diri guru, jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah, senarai cuti, sasaran tahun PdPc,
rancangan tahunan, rancangan harian, rekod aktiviti guru / pencapaian pencapaian / peringkat (di sekolah
dan di luar), penggunaan buku rujukan, perbincangan profesional, ulasan penyeliaan serta markah
kemajuan dan pencapaian murid mestilah dilengkapkan dengan kemas mengikut garis panduan yang
diberi.
14.5 Rancangan Kerja Tahunan boleh di fotokopi (mesti jelas) untuk dilekatkan dengan kemas. Walau
bagaimanapun, tulisan tangan yang kemas, taip komputer amat digalakkan.
14.6 Buku Rekod Persediaan Mengajar hendaklah dihantar kepada Guru Besar pada setiap hari Khamis
sebelum balik.
14.7 Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1999 Penyediaan Rekod pengajaran dan pembelajaran :
14.7.1 Rancangan pelajaran tahunan.
14.7.2 Rancangan pelajaran harian.
14.7.3 Hendaklah diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan serta merta apabila
dikehendaki.
14.8 *** Penalti : Guru tidak melebihi RM 5,000.00 / 3 bulan penjara / kedua-duanya.
Guru Besar tidak melebihi RM 500.00 / 3 bulan penjara / kedua-duanya.

15 REKOD E-KEHADIRAN MURID
15.1 Pastikan ‘ON-LINE’ kehadiran murid pada awal pagi setiap hari persekolahan.
15.2 Pastikan semua maklumat dan butiran murid sentiasa dikemaskini dan dilengkapkan dengan tepat dan
betul dalam APDM.
15.3 Cetak data kehadiran murid setiap bulan dan dimasukkan ke dalam fail kehadiran kelas.
15.4 Laporkan ke pejabat (GPK HEM / Guru Besar) sekiranya terdapat murid yang tidak hadir lebih dari 3 hari
tanpa kenyataan untuk tindakan selanjutnya.

16 SURAT MENYURAT
Semua surat rasmi yang menggunakan ‘letter head’ sekolah hendaklah ditandatangani oleh Guru Besar untuk
disampaikan kepada pihak-pihak berkenaan.
16.1 Terdapat surat yang diterima oleh sekolah terpaksa diedarkan kepada guru untuk diambil tindakan. Guru
berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat-surat tersebut.
16.2 Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan menyatakan melalui dan salinan kepada Guru
Besar, surat itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan.
16.3 Jika surat itu ditujukan kepada Guru Besar dan Guru Besar mengedarkannya untuk tindakan guru
berkenaan maka guru itu hendaklah :-
16.3.1 Memastikan sama ada surat yang diterima itu salinan asal atau fotostat, jika salinan asal sila minta
difotostat terlebih dahulu supaya salinan asal disimpan dalam fail di pejabat.
16.3.2 Jika tindakan yang perlu diambil merupakan mengisi maklumat dalam borang yang dilampirkan,
maka borang tersebut hendaklah ditaip dan setelah lengkap diisi hendaklah diserahkan kepada
Pembantu Tadbir untuk disediakan surat litup / iringan (covering) dan hantar segera ke pihak yang
berkenaan 3 hari sebelum tarikh akhir dan elakkan menerima peringatan daripada pihak
berkenaan.
16.3.3 Segala surat rasmi sekolah yang dituju kepada pihak luar hendaklah hanya ditandatangani oleh
Guru Besar sahaja, kecuali jika beliau sedang bercuti dan sebagainya, maka surat itu akan
ditandatangani oleh Penolong Kanan bagi pihak Guru Besar.

17 KELUAR MASUK KELAS MENEPATI MASA
Guru-guru dikehendaki memasuki kelas untuk mengajar dengan menepati masa. Demikian juga guru-guru yang
sedang mengajar dikehendaki menamatkan pengajarannya sebaik sahaja masa tamat.

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 16

18 PERLAKUAN WAKTU MENGAJAR
18.1 Semasa mengajar guru-guru hendaklah berada di dalam keadaan yang cergas serta membolehkan
mereka mengawal murid dengan baik serta menyampaikan pengajaran dengan teratur. Mengajar sambil
duduk / bertenggek di atas meja adalah tidak dibenarkan.
18.2 Semasa mengajar guru-guru hendaklah mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif. Jangan sama
sekali membiarkan mana-mana pelajar tidur dan membuat bising.

19 BUKU LATIHAN MURID
19.1 Guru-guru hendaklah memberitahu murid-murid untuk hanya menggunakan buku latihan yang ada dijual
di kedai buku sekolah atau mana-mana buku latihan yang dipersetujui oleh Guru Besar untuk kegunaan
mereka.
19.2 Guru-guru hendaklah mempastikan setiap murid membuat kerja latihan yang diarahkan dan mengawasi
supaya segala kerja murid dilakukan dengan bersih, kemas dan teratur.
19.3 Guru-guru dikehendaki menyerah buku-buku latihan murid ini kepada Ketua Panitia / Penolong Kanan /
Guru Besar untuk ditandatangani mengikut jadual penghantaran buku latihan murid.

20 LATIHAN BERTULIS DAN PEMERIKSAANNYA
20.1 Guru hendaklah memberi latihan bertulis kepada murid-murid seberapa kerap yang mungkin.
20.2 Latihan yang diberi hendaklah yang boleh mencabar kebolehan keupayaan murid.
20.3 Pemeriksaan latihan bertulis hendaklah dilakukan oleh guru sendiri dan dijalankan secepat mungkin dan
hendaklah sentiasa kemaskini. Guru-guru tidak boleh menyimpan satu-satu buku latihan murid-murid lebih
dari satu minggu di bilik darjah.

21 PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT
21.1 Guru dan staf sokongan perlu menjalinkan hubungan peribadi secara profesional yang baik dan sihat
sesama rakan dan hendaklah sentiasa memelihara tutur kata supaya wujud perasaan kekitaan dalam
organisasi.
21.2 Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum, status sosial, sosio ekonomi,
kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.
21.3 Guru-guru dikehendaki sentiasa berkerjasama di antara satu sama lain dan mewujudkan kemesraan dan
keseronokan semasa bertugas.

22 GURU SEBAGAI PEMIMPIN TELADAN DI SEKOLAH
22.1 Guru-guru dikehendaki menonjolkan sikap kepimpinan yang baik untuk dijadikan teladan kepada murid-
murid.
22.2 Guru-guru / staf sokongan dilarang merokok di kawasan sekolah.

23 PENUTUP
Buku Pengurusan dan Panduan Guru / Staf ini merupakan dokumen rasmi yang perlu dibaca, diteliti, difahami,
diikuti dan dilaksanakan oleh semua warga SK Taman Suria, Johor Bahru. Sila tandatangani akuan penerimaan.

Saya telah membaca dan memahami Panduan Am yang dinyatakan dan akan mematuhi segala peraturan yang telah
ditetapkan oleh pihak pentadbiran Sekolah Kebangsaan Taman Suria, Johor Bahru.

Saya yang menjalankan amanah,

……………………………………………………..
Nama :

Tarikh :

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 17

SENARAI PEGAWAI
DAN

ANGGOTA KAKITANGAN SOKONGAN

BIL NAMA OPSYEN GRED NO. K/P NO. TEL
1 HJH. MARSITA BINTI A. HAMID PSR/PENGAJIAN PPP 641003-01-6228 019-
2 SITI PUSPA BINTI MOHD. KAMSAN DG42 680116-01-6226
3 MOHD. ZARIR BIN GHAZALI MELAYU 800325-03-5187 7288404
4 SUHANA BINTI SULAIMAN SAINS PENDIDIKAN PPP 840706-01-5434
5 NORALIZA BINTI MOHAMAD DG42 690525-05-5030 016-
6 ABD. MUTALIB BIN MOHD. SIDIK RENDAH PPPLD 760501-03-5319 7152351
7 AHMAD AZRIL BIN SALEHON SAINS DG32 911020-10-5385
8 AHMAD FAKHRUL ARIFIN BIN CHE LAH BAHASA INGGERIS PPP 911210-03-5517 012-
9 AISAH BIBI BINTI YUSOFF (TESL) DG44 910225-01-5768 7320844
10 ARIEF BIN OSMADI PSR/PENGAJIAN PPP 770624-01-5093
11 AZURA BINTI YAHYA MELAYU DG42 730908-01-6040 012-
12 DURKA A/P GOVINDASAMY PEMULIHAN KHAS PPP 941229-01-6284 7145355
13 ENDOK MAKERNU BINTI BACHOK DG42 640115-01-5794
14 FADHILATUSSAADAH BINTI MOHTAR MATEMATIK 860725-38-5498 016-
15 FADZILAH BINTI ABDUL HAMID PPP 750204-01-6542 7837960
16 FARINA WAIDA BINTI MANSOR MATEMATIK DG41 791130-04-5324
17 GOMATHI A/P KALIMUTHU PPP 820306-08-5830 017-
18 HAFIZUL SYARAFI BIN MOHD. NOOR PENDIDIKAN ISLAM DG41 900817-13-5211 5864165
19 HAMIDAH BINTI MUSTAFA BAHASA INGGERIS 720821-01-5206
20 HASMIZA BINTI SABTU PPP 841224-04-5336 013-
21 IZAN FAUZIANI BINTI JUSOH (TESL) DC41 780522-03-5084 6447536
22 MARYANI BINTI YUSOF BAHASA INGGERIS PPPLD 831209-11-5034
DG32 014-
(TESL) 5081823
BAHASA INGGERIS PPP
DG44 013-
(TESL) PPP 6730967
PENDIDIKAN ISLAM DG41
017-
PENDIDIKAN ISLAM PPPLD 7619606
DG34
PENGAJIAN MELAYU PPP 019-
DG41 7144809
PEMULIHAN KHAS
PPP 011-
PENDIDIKAN KHAS DG44 10011369
PPP
PENDIDIKAN SENI DG44 019-
7155878
BAHASA MELAYU PPP
DG44 019-
SAINS PPP 4074342
DG41
PENDIDIKAN ISLAM PPPLD 019-
BIMBINGAN DAN DG42 7430034
KAUNSELING PPP
DG44 012-
PPP 7043887
DG44
016-
PPP 7411874
DG44
019-
3638163

019-
7498764

012-
6080028

013-
7146959

012-
9650427

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 18

BIL NAMA OPSYEN GRED NO. K/P NO. TEL
23 MASTURA BINTI MOHAMAD BAHASA INGGERIS PPP 750405-01-7082 012-
24 MOHD. AMIN AL-HILME BIN MOHD. SHAHAR DG44 860801-33-5071
25 MOHD. AZMI BIN BADRI (TESL) 750830-01-5301 7017540
26 MOHD. AZMI BIN SHAPIE BAHASA ARAB PPP 910227-03-6001 011-
27 MOHD. HAZEMI BIN SAID DG41 860511-02-5657
28 MOHD. NAZIRUL BIN ZOL PENDIDIKAN ISLAM PPP 870303-01-5779 29911312
29 MUHAMMAD AMIRUL AMIN BIN M. NAZLI MATEMATIK DG44 950318-01-6475 012-
30 MUHAMMAD ANIS BIN ABD. RAHMAN 880520-10-5403
31 MUHAMMAD AZIM BIN MD. RAHIM BAHASA ARAB PPP 910305-01-5733 7646106
32 MUHAMMAD FAIZ HATIM BIN RAHIM MATEMATIK DG41 940105-11-5833 014-
33 MUHAMMAD NUH IZZUDDIN BIN JUMALI PPP 900607-01-5801 5105463
34 MUHAMMAD RAFIQ BIN NGADIMAN PENDIDIKAN KHAS DG41 850626-01-5687
35 MUHAMMAD ZULFADHLI BIN ZULKAPLI PPP 921122-06-5635 019-
36 NAZIFAH BINTI LOKMAN BAHASA ARAB DG44 741215-01-7108 5560651
37 NOOR AFIQAH BINTI AMINUDIN PENDIDIKAN KHAS PPP 911027-03-5746
38 NOR LIZA BINTI OMAR DG41 700412-01-5338 013-
39 NOR SITI SAKINAH BINTI MOHD. KHAJAR SEJARAH PPP 870817-02-5990 2965287
40 NORFAHIRA BINTI RAMLI MUZIK DG41 850526-05-5358
41 NORHAISAH BINTI HISHAM @ SHAMSIAH PPP 810212-01-5330 018-
42 NUR HAMIZAH BINTI WAHIT BAHASA ARAB DG41 890308-01-6234 7686876
43 NUR JANNAH SHAHIDA BINTI MAMAT BAHASA INGGERIS PPP 910202-11-5344
44 NURAMIRAH BINTI NADZIRI DG41 880213-09-5102 013-
45 RABEATUN NADAWIAH BT MOHD. SUIBEK (TESL) 890712-01-5620 5838477
46 RAHIMAH BINTI REBU PENGAJIAN MELAYU PPP 791005-01-5142
47 RAMLAH BINTI RAZALI BAHASA INGGERIS DG41 920802-11-5478 017-
48 RASHIDATUL KAMILAH BINTI SAMSURY PPP 910318-01-6292 7398757
(TESL) DG44
BAHASA MELAYU 013-
PPP 9522289
BAHASA ARAB DG41
PPP 016-
MATEMATIK DG44 2931424
MATEMATIK
PPP 012-
RBT DG41 6924687
PENDIDIKAN KHAS PPP
DG42 014-
MATEMATIK 8274705
PPP
BAHASA ARAB DG41 019-
PENGAJIAN MELAYU PPP 7903844
BAHASA INGGERIS DG44
011816515
(TESL) PPP
SAINS DG44 013-
PPP 7757152
DG41
PPP 017-
DG41 4961203
PPP
DG41 012-
PPP 9020571
DG41
PPP 012-
DG44 7317854
PPP
DG41 012-
7261742
PPP
DG41 013-
2844405

012-
5591009

017-
7894130

019-
7555570

014-
8003617

016-
7470152

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 19

BIL NAMA OPSYEN GRED NO. K/P NO. TEL
49 ROSMAWATI BINTI WAHID MATEMATIK PPP 750409-01-6714 019-
50 SHAHARUDIN BIN MOHD. YUSOF BAHASA INGGERIS DG44 750515-01-6937
51 SHAMSUL BAHTIAR BIN ABD. AZIZ 891218-01-5101 7747111
52 SITI AISHAH BINTI LOKMAN (TESL) PPP 850730-01-5222 016-
53 SITI FADILAH BINTI DAUD RBT DG44 790410-10-5032
54 SITI MUNIRAH BINTI SAMSU PPP 880228-01-5398 7511875
55 SUZANAH BINTI SIMBOB PRA SEKOLAH DG41 720212-01-6166 014-
56 THARANI A/P RAJENDRAN 940620-02-5242
57 UWAIS AL-QARNI BIN MOHD. ISA PENDIDIKAN ISLAM PPP 910422-06-5983 5096598
58 WAN HAFIZAH BINTI WAN MUSA DG41 851001-03-5818 017-
59 WAN NOR AMIRAH BINTI WAN UMAR BAHASA ARAB PPP 930722-06-5772
60 WONG HIE LENG DG44 850403-13-5438 6281852
61 ZAIDEE BIN AHMAD PENGAJIAN MELAYU PPP 851026-01-5039 019-
62 ZARINA BINTI WAGI DG41 770416-01-6008
63 ZULMAJDI BIN ZAKARIA MUZIK PPPLD 850725-06-5057 3086104
64 ZUREA FAREENAWATY BINTI ZULKIFLI DG38 820707-01-5278 017-
PENDIDIKAN ISLAM PPP
65 DG41 7401678
BIL NAMA PENDIDIKAN ISLAM PPP 017-
65 KAMARIAH BINTI ISMAIL BAHASA INGGERIS DG41
66 SALBIAH BINTI MAT ZANI PPP 8278727
67 NUR ATIQAH BINTI RAJAB (TESL) DG41 016-
68 NURSALIAH BINTI ADDNAN PRA SEKOLAH
69 SUHAILEY BINTI SULEIMAN PPP 4029037
70 JUZALINA BINTI SARJU KAJIAN SOSIAL DG41 013-
71 NURUL HUDA BINTI ISMAIL PPP
72 MUHAMAD NIZAM BIN ESA PENGAJIAN MELAYU DG41 2194778
PENDIDIKAN ISLAM 013-
PENDIDIKAN KHAS PPP
BAHASA MELAYU DG44 4466838
PPP 010-
DG44
8280995
PPP 016-
DG41
PPP 8731713
DG44 017-

6220773
012-

7306796
013-

9793625
017-

7967365

JAWATAN GRED NO. K/P NO. TEL
N22 780405-11-5026 017-
KETUA PEMBANTU N19 841010-05-5184
TADBIR N19 770628-01-7360 6544171
N19 850410-01-6402
PEMBANTU TADBIR N19 821219-01-6102 011-
KEWANGAN N19 910413-01-6442 36239714
N19 851211-01-5612
PPM N11 770903-01-6873 013-
7714335
PPM
017-
PPM 7229424

PPM 012-
7455559
PPM
017-
PEMBANTU OPERASI 7400316
PEJABAT
012-
5089422

013-
7240856

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 20

GURU KELAS DAN
PEMBANTU GURU KELAS

BIL KELAS GURU KELAS PEMBANTU GURU KELAS
PN. FARINA WAIDA BINTI MANSOR
1 1 PN. ZUREA FAREENAWATY BINTI ZULKIFLI PN. MARYANI BINTI YUSOF
PINTAR (KETUA ALIRAN TAHUN 1)
PN. AZURA BINTI YAHYA
2 1 PN. WAN NOR AMIRAH BINTI WAN UMAR
CERDIK EN. MUHAMMAD ANIS BIN ABD. RAHMAN
PN. RABEATUN NADAWIAH BT
3 1 PN. NORHAISAH BINTI HISHAM @ MOHD. SUIBEK
BIJAK SHAMSIAH EN. SHAMSUL BAHTIAR BIN ABD. AZIZ
EN. AHMAD FAKHRUL ARIFIN BIN
4 1 PN. NOR LIZA BINTI OMAR CHE LAH
BESTARI PN. HASMIZA BINTI SABTU

5 2 EN. MUHAMMAD FAIZ HATIM BIN RAHIM PN. NUR HAMIZAH BINTI WAHIT
PINTAR (KETUA ALIRAN TAHUN 2)
EN. HAFIZUL SYARAFI BIN MOHD. NOOR
6 2 EN. MOHD. AZMI BIN SHAPIE PN. IZAN FAUZIANI BINTI JUSOH
CERDIK PN. RAMLAH BINTI RAZALI

7 2 EN. MUHAMMAD ZULFADHLI BIN ZULKAPLI CIK NAZIFAH BINTI LOKMAN
BIJAK
EN. MOHD. NAZIRUL BIN ZOL
8 2 PN. SITI FADILAH BINTI DAUD
BESTARI EN. ARIEF BIN OSMADI

9 3 PN. NURAMIRAH BINTI NADZIRI EN. MOHD. HAZEMI BIN SAID
PINTAR (KETUA ALIRAN TAHUN 3)

10 3 EN. MUHAMMAD RAFIQ BIN NGADIMAN
CERDIK

11 3 EN. MUHAMMAD NUH IZZUDDIN BIN JUMALI
BIJAK

12 3 PN. AISAH BIBI BINTI YUSOFF
BESTARI

13 4 EN. MOHD. AMIN ALHIMIE BIN
PINTAR MOHD. SHAHAR (KETUA ALIRAN TAHUN 4)

14 4 PN. WAN HAFIZAH BINTI WAN MUSA
CERDIK

15 4 PN. NOR SITI SAKINAH BINTI MOHD.
BIJAK KHAJAR

16 4 EN. AHMAD AZRIL BIN SALEHON
BESTARI

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 21

BIL KELAS GURU KELAS PEMBANTU GURU KELAS

17 5 PN. RAHIMAH BINTI REBU PN. ROSMAWATI BINTI WAHID
PINTAR (KETUA ALIRAN TAHUN 5)

18 5 PN. FADHILATUSSAADAH BINTI MOHTAR EN. SHAHARUDIN BIN MOHD. YUSOF
CERDIK

19 5 CIK THARANI A/P RAJENDRAN PN. MASTURA BINTI MOHAMAD
BIJAK

20 5 PN. SITI MUNIRAH BINTI SAMSU EN. MOHD. AZMI BIN BADRI
BESTARI PN. FADZILAH BINTI ABDUL HAMID

21 6 PN. DURKA A/P GOVINDASAMY
PINTAR

22 6 EN. ZAIDEE BIN AHMAD PN. NOOR AFIQAH BINTI AMINUDIN
CERDIK

23 6 PN. RASHIDATUL KAMILAH BINTI SAMSURY PN. ZARINA BINTI WAGI
BIJAK (KETUA ALIRAN TAHUN 6)

24 6 PN. SUZANAH BINTI SIMBOB PN. NORFAHIRA BINTI RAMLI
BESTARI

25 PRA PN. WONG HIE LENG PN. NUR ATIQAH BINTI RAJAB
SURIA 1

26 PRA PN. SITI AISHAH BINTI LOKMAN CIK NURSALIAH BINTI ADNAN
SURIA 2

27 SINAR PN. NUR JANNAH SHAHIDA BINTI MAMAT
SURIA 1

28 SINAR EN. MUHAMMAD AZIM BIN MD. RAHIM
SURIA2

29 SINAR EN. MUHAMMAD AMIRUL AMIN BIN M. NAZLI SEMUA PPM SINAR SURIA
SURIA 3

30 SINAR EN. ABD. MUTALIB BIN MOHD. SIDIK
SURIA 4

31 SINAR PN. GOMATHI A/P KALIMUTHU
SURIA 5

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 22

SENARAI GURU BERTUGAS
MINGGUAN

KUMPULAN NAMA GURU TARIKH BERTUGAS
1. TN. HJ. MOHD. AZMI BIN BADRI 01.01.2020 hingga 02.01.2020 (K)
1 2. EN. MUHAMMAD AZIM BIN MD. RAHIM 16.02.2020 hingga 20.02.2020 (K)
3. EN. MOHD. NAZIRUL BIN ZOL 12.04.2020 hingga 16.04.2020 (K)
4. PN. MARYANI BINTI YUSOF 14.06.2020 hingga 18.06.2020 (K)
5. PN. SUZANAH BINTI SIMBOB 09.08.2020 hingga 13.08.2020 (K)
6. PN. DURKA A/P GOVINDASAMY 27.09.2020 hingga 01.10.2020 (K)
7. PN. FADHILATUSSAADAH BINTI MOHTAR 15.11.2020 hingga 19.11.2020 (K)
8. PN. FARINA WAIDA BINTI MANSOR
05.01.2020 hingga 09.01.2020 (K)
2 1. EN. MOHD. AZMI BIN SHAPIE 23.02.2020 hingga 27.02.2020 (K)
2. EN. ZULMAJDI BIN ZAKARIA 19.04.2020 hingga 23.04.2020 (K)
3. EN. ARIEF BIN OSMADI 21.06.2020 hingga 25.06.2020 (K)
4. PN. WONG HIE LENG 16.08.2020 hingga 20.08.2020 (K)
5. PN. GOMATHI A/P KALIMUTHU 04.10.2020 hingga 08.10.2020 (K)
6. PN. AISAH BIBI BINTI YUSOFF
7. PN. WAN HAFIZAH BINTI WAN MUSA 12.01.2020 hingga 16.01.2020 (K)
8. CIK THARANI A/P RAJENDRAN 01.03.2020 hingga 05.03.2020 (K)
26.04.2020 hingga 30.04.2020 (K)
3 1. EN. MOHD. AMIN AL-HILME MOHD. SHAHAR 28.06.2020 hingga 02.07.2020 (K)
2. EN. HAFIZUL SYARAFI BIN MOHD. NOOR 23.08.2020 hingga 27.08.2020 (K)
3. EN. MUHAMMAD ANIS BIN ABD. RAHMAN 11.10.2020 hingga 15.10.2020 (K)
4. PN. FADZILAH BINTI ABDUL HAMID
5. PN. RAMLAH BINTI RAZALI
6. PN. HAMIDAH BINTI MUSTAFA
7. CIK NAZIFAH BINTI LOKMAN
8. PN. RASHIDATUL KAMILAH BINTI SAMSURY

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 23

KUMPULAN NAMA GURU TARIKH BERTUGAS
1. EN. ABD. MUTALIB BIN MOHD. SIDIK 19.01.2020 hingga 23.01.2020 (K)
4 2. EN. MUHAMMAD FAIZ HATIM BIN RAHIM 08.03.2020 hingga 12.03.2020 (K)
3. EN. MUHAMMAD RAFIQ BIN NGADIMAN 03.05.2020 hingga 07.05.2020 (K)
5 4. PN. NUR HAMIZAH BINTI WAHIT 05.07.2020 hingga 09.07.2020 (K)
5. PN. NURAMIRAH BINTI NADZIRI 30.08.2020 hingga 03.09.2020 (K)
6. PN. NOOR AFIQAH BINTI AMINUDIN 18.10.2020 hingga 22.10.2020 (K)
7. PN. SITI MUNIRAH BINTI SAMSU
8. PN. ROSMAWATI BINTI WAHID 26.01.2020 hingga 30.01.2020 (K)
9. EN. UWAIS AL-QARNI BIN MOHD. ISA 22.03.2020 hingga 26.03.2020 (K)
1. EN. MUHAMMAD AMIRUL AMIN BIN M. NAZLI 10.05.2020 hingga 14.05.2020 (K)
2. EN. MUHAMMAD NUH IZZUDDIN BIN JUMALI 12.07.2020 hingga 16.07.2020 (K)
3. EN. AHMAD FAKHRUL ARIFIN BIN CHE LAH 06.09.2020 hingga 10.09.2020 (K)
4. PN. MASTURA BINTI MOHAMAD 25.10.2020 hingga 29.10.2020 (K)
5. PN. ZARINA BINTI WAGI
6. PN. NORHAISAH BINTI HISHAM
7. PN. SITI FADILAH BINTI DAUD
8. PN. ZUREA FAREENAWATY BINTI ZULKIFLI

6 1. EN. SHAHARUDIN BIN MOHD. YUSOF 02.02.2020 hingga 06.02.2020 (K)
7 2. EN. MOHD. HAZEMI BIN SAID 29.03.2020 hingga 02.04.2020 (K)
3. EN. AHMAD AZRIL BIN SALEHON 17.05.2020 hingga 21.05.2020 (K)
4. PN. HASMIZA BINTI SABTU 19.07.2020 hingga 23.07.2020 (K)
5. PN. RABEATUN NADAWIAH MOHD. SUIBEK 13.09.2020 hingga 17.09.2020 (K)
6. PN. SITI AISHAH BINTI LOKMAN 01.11.2020 hingga 05.11.2020 (K)
7. PN. NUR JANNAH SHAHIDA BINTI MAMAT
8. PN. NOR SITI SAKINAH BINTI MOHD. KHAJAR 09.02.2020 hingga 13.02.2020 (K)
9. PN. AZURA BINTI YAHYA 05.04.2020 hingga 09.04.2020 (K)
1. EN. MUHAMMAD ZULFADLI BIN ZULKAPLI 07.06.2020 hingga 11.06.2020 (K)
2. EN. SHAMSUL BAHTIAR BIN ABD. AZIZ 02.08.2020 hingga 06.08.2020 (K)
3. EN. ZAIDEE BIN AHMAD 20.09.2020 hingga 24.09.2020 (K)
4. PN. RAHIMAH BINTI REBU 08.11.2020 hingga 12.11.2020 (K)
5. PN. NORFAHIRA BINTI RAMLI
6. PN. IZAN FAUZIANI BINTI JUSOH
7. PN. NOR LIZA BINTI OMAR
8. PN. WAN NOR AMIRAH BINTI WAN UMAR

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 24

PENCATAT MINIT

MESYUARAT PENGURUSAN

BIL NAMA GURU TARIKH PENCATAT MINIT / TAKLIMAT
1 PN. FARINA WAIDA BINTI MANSOR
26.12.2019 Mesyuarat Pengurusan Kali Pertama

2 PN. WAN HAFIZAH BINTI WAN MUSA Mesyuarat Pengurusan Kali Ke 2

3 CIK NAZIFAH BINTI LOKMAN Mesyuarat Pengurusan Kali Ke 3

4 PN. SITI MUNIRAH BINTI SAMSU Mesyuarat Pengurusan Kali Ke 4

5 PN. SITI FADILAH BINTI DAUD Mesyuarat Pengurusan Kali Ke 5

6 PN. NUR JANNAH SHAHIDA BINTI Mesyuarat Pengurusan Kali Ke 6
MAMAT

7 PN. NOR LIZA BINTI OMAR Mesyuarat Pengurusan Kali Ke 7

8 CIK THARANI A/P RAJENDRAN Mesyuarat Pengurusan Kali Ke 8

9 PN. RASHIDATUL KAMILAH BINTI Mesyuarat Pengurusan Kali Ke 9
SAMSURY

10 PN. ROSMAWATI BINTI WAHID Mesyuarat Pengurusan Kali Ke 10

11 PN. ZUREA FAREENAWATY BINTI Mesyuarat Pengurusan Kali Ke 11
ZULKIFLI

12 PN. NOR SITI SAKINAH BINTI Mesyuarat Pengurusan Kali Ke 12
MOHD. KHAJAR

13 PN. WAN NOR AMIRAH BINTI Mesyuarat Pengurusan Kali Ke 13
WAN UMAR

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

MGGU TARIKH HARI PERKARA TINDAKAN
1 JANUARI GURU TRANSISI
1-Jan RABU KURI - PROGRAM TRANSISI & GURU TRANSISI
GURU PENYAYANG TAHUN 1
2-Jan KHAMIS KURI - PROGRAM TRANSISI & AJK PENGAWAS
GURU PENYAYANG TAHUN 1 & DISIPLIN
3-Jan JUMAAT SEMUA GURU
4-Jan SABTU HEM - JOM KE SEKOLAH GURU TRANSISI
5-Jan AHAD GURU TRANSISI
EN. FAIZ
6-Jan ISNIN PENGURUSAN - MESY. KALI GURU TRANSISI
EN. NUH
PERTAMA GURU TRANSISI

KURI - PROGRAM TRANSISI & AJK PENGAWAS
& DISIPLIN
GURU PENYAYANG TAHUN 1 UST. RAFIQ

7-Jan SELASA KURI - PROGRAM TRANSISI &

2 GURU PENYAYANG TAHUN 1
KOKU - MESY. AGUNG RUMAH

SUKAN

8-Jan RABU KURI - PROGRAM TRANSISI &

GURU PENYAYANG TAHUN 1

KOKU - MESY. AGUNG UNIT

BERUNIFORM

9-Jan KHAMIS KURI - PROGRAM TRANSISI &

GURU PENYAYANG TAHUN 1

10-Jan JUMAAT

11-Jan SABTU

12-Jan AHAD HEM - PELANCARAN KEMPEN

3 SIFAR PONTENG & SALAH LAKU

KOKU - PER. KOKU 1 (TKRS)

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTU

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 25

13-Jan ISNIN HEM - TAKLIMAT DISIPLIN AJK PENGAWAS

& DISIPLIN

KURI - PROGRAM TRANSISI & GURU TRANSISI

GURU PENYAYANG TAHUN 1

14-Jan SELASA KURI - PROGRAM TRANSISI & GURU TRANSISI

GURU PENYAYANG TAHUN 1

KOKU - MESY. AGUNG 1M1S EN. AZMI S

15-Jan RABU KURI - PROGRAM TRANSISI & GURU TRANSISI

GURU PENYAYANG TAHUN 1

KOKU - MESY. AGUNG KELAB / PN.FADHILATUS

PERSATUAN

16-Jan KHAMIS KURI - PROGRAM TRANSISI & GURU TRANSISI

GURU PENYAYANG TAHUN 1

17-Jan JUMAAT

18-Jan SABTU

19-Jan AHAD HEM - PELANTIKAN PENGAWAS AJK PENGAWAS

SEKOLAH, KETUA KELAS DAN & DISIPLIN,

PENOLONG & PENGAWAS PUSAT GURU KELAS,

SUMBER AJK PUSAT

SUMBER

KOKU - MSSD - BOLA JARING GURU

4 B/JARING

KOKU - MSSD - SOFBOL GURU SOFBOL

20-Jan ISNIN KURI - PROGRAM TRANSISI & GURU TRANSISI

GURU PENYAYANG TAHUN 1

KOKU - MSSD - BOLA JARING GURU

B/JARING

KOKU - MSSD - SOFBOL GURU SOFBOL

UK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

21-Jan SELASA KURI - MAJLIS PENUTUP GURU TRANSISI

PROGRAM TRANSISI & GURU

PENYAYANG TAHUN 1 SEMUA GURU

KOKU - LATIHAN RUMAH SUKAN

(1) GURU SOFBOL

KOKU - MSSD - SOFBOL

22-Jan RABU KOKU - LATIHAN RUMAH SUKAN SEMUA GURU

(2)

23-Jan KHAMIS TAHUN BARU CINA

(CUTI TAMBAHAN KPM)

24-Jan JUMAAT

25-Jan SABTU TAHUN BARU CINA

26-Jan AHAD TAHUN BARU CINA

27-Jan ISNIN TAHUN BARU CINA

(CUTI TAMBAHAN KPM)

28-Jan SELASA KURI - PENILAIAN PdPc KENDIRI SEMUA GURU

5 KOKU - LATIHAN RUMAH SUKAN SEMUA GURU
(3)

29-Jan RABU KURI - PENILAIAN PdPc KENDIRI SEMUA GURU

KOKU - LATIHAN RUMAH SUKAN SEMUA GURU

(4)

30-Jan KHAMIS KURI - PENILAIAN PdPc KENDIRI SEMUA GURU

31-Jan JUMAAT

FEBRUARI - BULAN BAHASA MELAYU

1-Feb SABTU

2-Feb AHAD KURI - PELANCARAN BULAN BM KP BM

PROGRAM RAKAN STRATEGIK GBK

DAN AKUR JANJI MURID TAHUN 6

6 3-Feb ISNIN KOKU - MSSD - BOLA TAMPAR G. B/TAMPAR
KOKU - MSSD - BOLA TAMPAR G. B/TAMPAR

4-Feb SELASA KOKU - LATIHAN RUMAH SUKAN SEMUA GURU

(5)

KOKU - MSSD - BOLA TAMPAR G. B/TAMPAR

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTU

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 26

5-Feb RABU KOKU - LATIHAN RUMAH SUKAN SEMUA GURU

(6)

KOKU - MSSD - CATUR GURU CATUR

6-Feb KHAMIS KOKU - MSSD - CATUR GURU CATUR

7-Feb JUMAAT

8-Feb SABTU HARI THAIPUSAM

9-Feb AHAD HEM - PELANCARAN PN. WAN NOR

PERTANDINGAN 3K AMIRA

KOKU - PER. KOKU 2 (PENGAKAP) UST. AMIN

10-Feb ISNIN PENGURUSAN - MESY. KALI KE - 2 SEMUA GURU

11-Feb SELASA KOKU - LATIHAN RUMAH SUKAN SEMUA GURU

7 12-Feb (7)
RABU KOKU - LATIHAN RUMAH SUKAN SEMUA GURU

(8)

13-Feb KHAMIS KOKU - PROGRAM SAHSIAH S/U KOKU

KOKU

KURI - SERAHAN SET SOALAN GURU MP

FORMATIF 1

14-Feb JUMAAT

15-Feb SABTU

16-Feb AHAD PELANCARAN PROGRAM GBK

PENYAYANG

17-Feb ISNIN

18-Feb SELASA PROGRAM KECEMERLANGAN GBK

8 SAHSIAH DIRI TAHAP 1
KOKU - LATIHAN RUMAH SUKAN SEMUA GURU

(9)

19-Feb RABU KOKU - LATIHAN RUMAH SUKAN SEMUA GURU

(10)

20-Feb KHAMIS

21-Feb JUMAAT

22-Feb SABTU MESYUARAT PIBG SEMUA GURU

9 23-Feb AHAD HEM - PELANCARAN MINGGU EN. SHAMSUL
PPDa

UK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

PELANCARAN PROGRAM GBK

MENTOR MENTEE

24-Feb ISNIN KURI - MESY. KURI KALI KE - 2 S/U KURI

25-Feb SELASA KOKU - SUKANTARA (1) SEMUA GURU

26-Feb RABU KOKU - SUKANTARA (2) SEMUA GURU

27-Feb KHAMIS

28-Feb JUMAAT

29-Feb SABTU

MAC - BULAN BAHASA INGGERIS

1-Mar AHAD KURI - PELANCARAN BULAN BI KP BI

KURI - PENCERAPAN PdPc KALI GB & GPK-GPK

PERTAMA BERMULA

2-Mar ISNIN HEM - MESY. HEM KALI KE - 2 S/U HEM

KOKU - MESY. KOKU KALI KE - 2 S/U KOKU

10 3-Mar SELASA KURI - PENILAIAN FORMATIF 1 - SEMUA GURU

TAHAP 2 & UPPM 1 TAHUN 4-6

4-Mar RABU KURI - PENILAIAN FORMATIF 1 - SEMUA GURU

TAHAP 2 & UPPM 1 TAHUN 4-6

5-Mar KHAMIS KURI - PENILAIAN FORMATIF 1 - SEMUA GURU

TAHAP 2 & UPPM 1 TAHUN 4-6

6-Mar JUMAAT

7-Mar SABTU

8-Mar AHAD

9-Mar ISNIN KOKU - ACARA AKHIR SUKAN (1) SEMUA GURU

10-Mar SELASA PROGRAM KECEMERLANGAN GBK

11 SAHSIAH DIRI TAHAP 2

KOKU - ACARA AKHIR SUKAN (2) SEMUA GURU

11-Mar RABU KOKU - RAPTAI SUKAN SEMUA GURU

12-Mar KHAMIS KOKU - HARI SUKAN SEKOLAH SEMUA GURU

13-Mar JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

14-Mar SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

15-Mar AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

KOKU - PER. KOKU 3

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTU

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 27

16-Mar ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

17-Mar SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

18-Mar RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

19-Mar KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

20-Mar JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

21-Mar SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

22-Mar AHAD

23-Mar ISNIN HARI KEPUTERAAN DYMM

12 SULTAN JOHOR SEMUA GURU
24-Mar SELASA KOKU - 1M1S (1)

25-Mar RABU KOKU - UNIT BERUNIFORM (1) SEMUA GURU

26-Mar KHAMIS TAZKIRAH ISRAK MIKRAJ KP PI

27-Mar JUMAAT

28-Mar SABTU KEM BESTARI SOLAT TAHAP 1 & 2 KP PI

SIRI 1

29-Mar AHAD KURI - SEMAKAN BUKU KERJA & GB & GPK-GPK

BUKU LATIHAN KALI PERTAMA

BERMULA

13 30-Mar ISNIN PENGURUSAN - MESY. KALI KE - 3 SEMUA GURU

31-Mar SELASA HEM - LATIHAN KEBAKARAN KALI EN. MOHD.

PERTAMA NAZIRUL

KOKU - 1M1S (2) SEMUA GURU

APRIL- BULAN MATEMATIK

1-Apr RABU KOKU - KELAB/PERSATUAN (1) SEMUA GURU

2-Apr KHAMIS

3-Apr JUMAAT

4-Apr SABTU

5-Apr AHAD KURI - PELANCARAN BULAN KP MATEMATIK

MATEMATIK

14 6-Apr ISNIN KOKU - SEGAK (1) TAHUN 4 G.PJK THN 4
KOKU - MSSD - BOLA SEPAK G.B/SEPAK

7-Apr SELASA KOKU - SEGAK (1) TAHUN 5 G.PJK THN 5

KOKU - 1M1S (3) SEMUA GURU

UK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

KOKU - MSSD - BOLA SEPAK G.B/SEPAK

8-Apr RABU KOKU - SEGAK (1) TAHUN 6 G.PJK THN 6

KOKU - UNIT BERUNIFORM (2) SEMUA GURU

KOKU - MSSD - BOLA SEPAK G.B/SEPAK

9-Apr KHAMIS KOKU - MSSD - BOLA SEPAK G.B/SEPAK

10-Apr JUMAAT

11-Apr SABTU KEM CEMERLANG JAWI SIRI 1 KP PI

12-Apr AHAD HEM - PELANCARAN KEMPEN EN. ABD.

KESELAMATAN JALAN RAYA MUTALIB

KOKU - PER. KOKU 4 (BSMM) EN. ZULFADHLI

DIALOG PRESTASI BERSAMA- GBK

15 SAMA IBU BAPA TAHUN 6

13-Apr ISNIN PENGURUSAN - MESY. KALI KE - 4 SEMUA GURU

14-Apr SELASA KOKU - 1M1S (4) SEMUA GURU

15-Apr RABU KOKU - KELAB/PERSATUAN (2) SEMUA GURU

16-Apr KHAMIS PROGRAM KEMBARA INTELEK GBK

17-Apr JUMAAT PROGRAM KEMBARA INTELEK GBK

18-Apr SABTU PROGRAM KEMBARA INTELEK GBK

19-Apr AHAD KURI - PELANCARAN BULAN GURU PI & BA

PENDIDIKAN ISLAM & B. ARAB

KOKU - MSSD - SEPAK TAKRAW G.S/TAKRAW

20-Apr ISNIN KOKU - MSSD - SEPAK TAKRAW G.S/TAKRAW

16 21-Apr SELASA KOKU - 1M1S (5) SEMUA GURU
KOKU - MSSD - SEPAK TAKRAW G.S/TAKRAW

22-Apr RABU KOKU - UNIT BERUNIFORM (3) SEMUA GURU

23-Apr KHAMIS TAZKIRAH BULAN RAMADAN KP PI

KURI - SERAHAN SET SOALAN GURU MP

SUMATIF 1

24-Apr JUMAAT AWAL RAMADHAN

25-Apr SABTU

26-Apr AHAD CUTI BERGANTI

17 AWAL RAMADHAN

27-Apr ISNIN

28-Apr SELASA

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTU

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 28

29-Apr RABU

30-Apr KHAMIS KURI - SEMAKAN BUKU KERJA & GB & GPK-GPK

BUKU LATIHAN KALI PERTAMA

TAMAT

MEI - BULAN PENDIDIKAN ISLAM & BAHASA ARAB

1-May JUMAAT HARI PEKERJA

2-May SABTU

3-May AHAD CUTI BERGANTI HARI PEKERJA

4-May ISNIN KURI - MESY. KURI KALI KE - 3 S/U KURI

18 5-May SELASA

6-May RABU

7-May KHAMIS HARI WESAK

8-May JUMAAT

9-May SABTU

10-May AHAD KOKU - PER. KOKU 5 (PPI) PN.W.HAFIZAH

KURI - PENILAIAN SUMATIF 1 - SEMUA GURU

TAHAP 2 & UPPM 2 TAHUN 4-6

11-May ISNIN PENGURUSAN - MESY. KALI KE – SEMUA GURU

5 SEMUA GURU

KURI - PENILAIAN SUMATIF 1 - TAHUN 4-6

19 TAHAP 2 & UPPM 2

12-May SELASA KURI - PENILAIAN SUMATIF 1 - SEMUA GURU

TAHAP 2 & UPPM 2 TAHUN 4-6

13-May RABU KURI - PENILAIAN SUMATIF 1 - SEMUA GURU

TAHAP 2 & UPPM 2 TAHUN 4-6

14-May KHAMIS MAJLIS KHATAM TADARUS KP PI

TAZKIRAH SYAWAL

15-May JUMAAT

16-May SABTU

17-May AHAD

18-May ISNIN

20

19-May SELASA HEM - MAJLIS PENYERAHAN PENYELARAS

BANTUAN HARI RAYA BANTUAN

UK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

KURI - PENCERAPAN PdPc KALI GB & GPK-GPK

PERTAMA TAMAT

20-May RABU HARI RAYA AIDILFITRI

(CUTI TAMBAHAN KPM)

21-May KHAMIS HARI RAYA AIDILFITRI

(CUTI TAMBAHAN KPM)

22-May JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23-May SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN

24-May AHAD HARI RAYA AIDILFITRI

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

25-May ISNIN HARI RAYA AIDILFITRI

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

26-May SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN

27-May RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN

28-May KHAMIS CUTI PERTENGAHAN TAHUN

29-May JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN

30-May SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN

31-May AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN

JUN - SAINS

1-Jun ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN

2-Jun SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN

3-Jun RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN

4-Jun KHAMIS CUTI PERTENGAHAN TAHUN

5-Jun JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN

6-Jun SABTU HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA

BAGINDA YANG DI-PERTUAN

AGONG

7-Jun AHAD KURI - PELANCARAN BULAN KP SAINS

SAINS

21 8-Jun ISNIN PENGURUSAN - MESY. KALI KE - 6 SEMUA GURU
9-Jun SELASA KURI - DIALOG PRESTASI TAHUN GURU MP

4 & 5 KALI PERTAMA TAHUN 4 & 5

KOKU - 1M1S (6) SEMUA GURU

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTU

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 29

10-Jun RABU KOKU - KELAB/PERSATUAN (3) SEMUA GURU

11-Jun KHAMIS

12-Jun JUMAAT

13-Jun SABTU

14-Jun AHAD KURI - HARI BERSAMA S/U KURI

PELANGGAN

KOKU - PER. KOKU 6 (TUNAS PN. WAN NOR

PUTERI) AMIRA

22 15-Jun ISNIN

16-Jun SELASA KOKU - 1M1S (7) SEMUA GURU

17-Jun RABU KOKU - UNIT BERUNIFORM (4) SEMUA GURU

18-Jun KHAMIS HEM - MAJLIS SAMBUTAN HARI S/U HEM

RAYA PERINGKAT SEKOLAH

19-Jun JUMAAT

20-Jun SABTU

21-Jun AHAD

22-Jun ISNIN

23 23-Jun SELASA KOKU - 1M1S (8) SEMUA GURU

24-Jun RABU KOKU - KELAB/PERSATUAN (4) SEMUA GURU

25-Jun KHAMIS

26-Jun JUMAAT

27-Jun SABTU

28-Jun AHAD

24 29-Jun ISNIN

30-Jun SELASA KOKU - 1M1S (9) SEMUA GURU

JULAI - BULAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

1-Jul RABU KURI - PENCERAPAN PdPc KALI KE GB & GPK-GPK

- 2 BERMULA

KOKU - UNIT BERUNIFORM (5) SEMUA GURU

2-Jul KHAMIS KURI - SERAHAN SET SOALAN GURU MP

FORMATIF 2

3-Jul JUMAAT

4-Jul SABTU

UK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

5-Jul AHAD KURI - PELANCARAN BULAN PSV KP PSV

6-Jul ISNIN KOKU - MESY. KOKU KALI KE - 3 S/U KOKU

25 7-Jul SELASA KOKU - 1M1S (10) SEMUA GURU

8-Jul RABU KOKU - KELAB/PERSATUAN (5) SEMUA GURU

9-Jul KHAMIS

10-Jul JUMAAT

11-Jul SABTU KEM BESTARI SOLAT TAHAP 1 & 2 KP PI

SIRI 2

12-Jul AHAD KOKU - PER. KOKU 7 (TKRS) UST. RAFIQ

13-Jul ISNIN PENGURUSAN - MESY. KALI KE - 7 SEMUA GURU

26 14-Jul SELASA KOKU - 1M1S (11) SEMUA GURU

15-Jul RABU KOKU - UNIT BERUNIFORM (6) SEMUA GURU

16-Jul KHAMIS

17-Jul JUMAAT

18-Jul SABTU

19-Jul AHAD

20-Jul ISNIN PENILAIAN FORMATIF 2 - TAHAP SEMUA GURU

2 TAHUN 4-6

PERCUBAAN UPSR

21-Jul SELASA PENILAIAN FORMATIF 2 - TAHAP SEMUA GURU

2 TAHUN 4-6

PERCUBAAN UPSR

27 KOKU - 1M1S (12)

22-Jul RABU PENILAIAN FORMATIF 2 - TAHAP SEMUA GURU

2 TAHUN 4-6

PERCUBAAN UPSR SEMUA GURU

KOKU - KELAB/PERSATUAN (6)

23-Jul KHAMIS TAZKIRAH HARI RAYA QURBAN KP PI

PENILAIAN FORMATIF 2 - TAHAP SEMUA GURU

2 &PERCUBAAN UPSR TAHUN 4-6

24-Jul JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

25-Jul SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

26-Jul AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

27-Jul ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTU

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 30

28-Jul SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

29-Jul RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

30-Jul KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

31-Jul JUMAAT CUTI HARI RAYA QURBAN

OGOS - BULAN SEJARAH & PENDIDIKAN MUZIK

1-Aug SABTU CUTI HARI RAYA QURBAN

2-Aug AHAD CUTI BERGANTI

HARI RAYA QURBAN

3-Aug ISNIN KOKU - SEGAK (2) TAHUN 4 G.PJK THN 4

SEMAKAN BUKU KERJA & BUKU GB & GPK-GPK

28 4-Aug LATIHAN KALI KE - 2 BERMULA G.PJK THN 5
SELASA KOKU - SEGAK (2) TAHUN 5

KOKU - 1M1S (13) SEMUA GURU

5-Aug RABU KOKU - SEGAK (2) TAHUN 6 G.PJK THN 6

KOKU - UNIT BERUNIFORM (7) SEMUA GURU

6-Aug KHAMIS

7-Aug JUMAAT

8-Aug SABTU

9-Aug AHAD KURI - PELANCARAN BULAN KP SEJARAH &

SEJARAH & PEND. MUZIK KP MUZIK

DIALOG PRESTASI BERSAMA- GBK

SAMA IBU BAPA TAHUN 6

29 KOKU - PER. KOKU 8 (PENGAKAP) UST. AMIN

10-Aug ISNIN

11-Aug SELASA KOKU - 1M1S (14) SEMUA GURU

12-Aug RABU KOKU - KELAB/PERSATUAN (7) SEMUA GURU

13-Aug KHAMIS

14-Aug JUMAAT

15-Aug SABTU

16-Aug AHAD

30 17-Aug ISNIN PENGURUSAN - MESY. KALI KE - 8 SEMUA GURU

18-Aug SELASA KOKU - 1M1S (15) SEMUA GURU

UK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

19-Aug RABU PROGRAM MOTIVASI PECUTAN GBK

AKHIR TAHUN 6

KOKU - UNIT BERUNIFORM (8) SEMUA GURU

20-Aug KHAMIS AWAL MUHARRAM

21-Aug JUMAAT

22-Aug SABTU

23-Aug AHAD

24-Aug ISNIN

31 25-Aug SELASA KOKU - 1M1S (16) SEMUA GURU

26-Aug RABU KOKU - KELAB/PERSATUAN (8) SEMUA GURU

27-Aug KHAMIS

28-Aug JUMAAT

29-Aug SABTU

30-Aug AHAD PENCERAPAN PdPc KALI KE - 2 GB & GPK-GPK

32 TAMAT

31-Aug ISNIN HARI KEBANGSAAN

SEPTEMBER - BULAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

1-Sep SELASA UPSR

KOKU - 1M1S (17) SEMUA GURU

2-Sep RABU UPSR

KOKU - UNIT BERUNIFORM (9) SEMUA GURU

3-Sep KHAMIS UPSR

SEMAKAN BUKU KERJA & BUKU GB & GPK-GPK

LATIHAN KALI KE - 2 TAMAT

4-Sep JUMAAT

5-Sep SABTU

6-Sep AHAD KURI - PELANCARAN BULAN PJPK KP PJPK

7-Sep ISNIN UPSR S/U UPSR

33 8-Sep SELASA KOKU - 1M1S (18) SEMUA GURU

9-Sep RABU KOKU - KELAB/PERSATUAN (9) SEMUA GURU

10-Sep KHAMIS

11-Sep JUMAAT

12-Sep SABTU

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTU

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 31

13-Sep AHAD KOKU - PER. KOKU 9 (BSMM) EN. ZULFADHLI

14-Sep ISNIN PENGURUSAN - MESY. KALI KE - 9 SEMUA GURU

34 15-Sep SELASA KOKU - 1M1S (19) SEMUA GURU

16-Sep RABU HARI MALAYSIA

17-Sep KHAMIS

18-Sep JUMAAT

19-Sep SABTU

20-Sep AHAD

21-Sep ISNIN HEM - MESY. HEM KALI KE - 3 S/U HEM

35 22-Sep SELASA KOKU - 1M1S (20) SEMUA GURU
23-Sep RABU KOKU - UNIT BERUNIFORM (10) SEMUA GURU

24-Sep KHAMIS HARI HOL ALMARHUM

SULTAN ISKANDAR

25-Sep JUMAAT

26-Sep SABTU

27-Sep AHAD

36 28-Sep ISNIN SEMUA GURU
29-Sep SELASA KOKU - 1M1S (21)

30-Sep RABU KOKU - KELAB/PERSATUAN (10) SEMUA GURU

OKTOBER - BULAN RBT & TMK

1-Oct KHAMIS

2-Oct JUMAAT

3-Oct SABTU

4-Oct AHAD KURI - PELANCARAN BULAN RBT KP RBT &

& TMK KP TMK

5-Oct ISNIN KURI - MESY. KURI KALI KE - 4 S/U KURI

6-Oct SELASA KOKU - 1M1S (22) SEMUA GURU

37 7-Oct RABU PROGRAM PERKEMBANGAN GBK

AWAL REMAJA

KOKU - UNIT BERUNIFORM (11) SEMUA GURU

8-Oct KHAMIS SERAHAN SET SOALAN GURU MP

SUMATIF 2

9-Oct JUMAAT

UK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

10-Oct SABTU KEM CEMERLANG JAWI SIRI 2 KP PI

11-Oct AHAD KOKU - PER. KOKU 10 (PPI) PN.W.HAFIZAH

KOKU - HARI KEUSAHAWANAN / S/U KOKU

MERENTAS DESA

12-Oct ISNIN PENGURUSAN - MESY. KALI KE - SEMUA GURU

10

38 13-Oct SELASA PROGRAM KECEMERLANGAN GBK
MURID TAHUN 5

KOKU - 1M1S (23) SEMUA GURU

KOKU - PERKHEMAHAN EN. NUH

14-Oct RABU KOKU - UNIT BERUNIFORM (12) SEMUA GURU

KOKU - PERKHEMAHAN EN. NUH

15-Oct KHAMIS KOKU - PERKHEMAHAN EN. NUH

16-Oct JUMAAT

17-Oct SABTU

18-Oct AHAD

19-Oct ISNIN

20-Oct SELASA PROGRAM PERSEDIAAN PELAJAR GBK

39 KE SEKOLAH MENENGAH SEMUA GURU
KOKU - 1M1S (24)

21-Oct RABU KOKU - KELAB/PERSATUAN (11) SEMUA GURU

22-Oct KHAMIS HEM - SAMBUTAN HARI S/U HEM

KANAK-KANAK

23-Oct JUMAAT

24-Oct SABTU

25-Oct AHAD PENILAIAN SUMATIF 2 - TAHAP 2 SEMUA GURU

TAHUN 4-6

26-Oct ISNIN HEM - MESY. HEM KALI KE - 4 S/U HEM

40 PENILAIAN SUMATIF 2 - TAHAP 2 SEMUA GURU
TAHUN 4-6

27-Oct SELASA PENILAIAN SUMATIF 2 - TAHAP 2 SEMUA GURU

TAHUN 4-6

KOKU - 1M1S (25) SEMUA GURU

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTU

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 32

28-Oct RABU PENILAIAN SUMATIF 2 - TAHAP 2 SEMUA GURU

TAHUN 4-6

KOKU - KELAB/PERSATUAN (12) SEMUA GURU

29-Oct KHAMIS HARI KEPUTERAAN

NABI MUHAMMAD S.A.W

(MAULIDUR RASUL)

30-Oct JUMAAT

31-Oct SABTU KURI - SAMBUTAN MAULIDUR KP PANITIA PI

RASUL

NOVEMBER

1-Nov AHAD

2-Nov ISNIN KURI - DIALOG PRESTASI TAHUN GURU MP

4 & 5 KALI KE - 2 TAHUN 4 & 5

41 3-Nov SELASA HEM – PEMULANGAN BUKU TEKS PN. IZAN
2020 & AGIHAN BUKU TEKS 2021

KOKU - 1M1S (26) SEMUA GURU

4-Nov RABU

5-Nov KHAMIS

6-Nov JUMAAT

7-Nov SABTU

8-Nov AHAD KURI - HARI BERSAMA GURU KELAS

PELANGGAN

DIALOG PRESTASI BERSAMA- GBK

SAMA IBU BAPA TAHUN 5

9-Nov ISNIN PENGURUSAN - MESY. KALI KE - SEMUA GURU

42 11

HEM - JAMUAN KELAS TAHAP 1 GURU KELAS

LAWATAN KERJAYA GBK

10-Nov SELASA KOKU - 1M1S (27) SEMUA GURU

11-Nov RABU HEM - JAMUAN KELAS TAHAP 2 GURU KELAS

12-Nov KHAMIS

13-Nov JUMAAT

14-Nov SABTU HARI DEEPAVALI

UK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

15-Nov AHAD HARI DEEPAVALI CIK NAZIFAH,
(CUTI TAMBAHAN KPM) S/U HEM &
KOKU - PER. KOKU 11 GURU KELAS
SEMUA GURU
16-Nov ISNIN HARI DEEPAVALI
43 (CUTI TAMBAHAN KPM)

17-Nov SELASA KURI & HEM - PERGERAKAN
KELAS 2021

KOKU - 1M1S (28)

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTU

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 33

18-Nov RABU MESYUARAT TERAKHIR SEMUA SEMUA GURU
19-Nov KHAMIS UNIT
KURI - MAJLIS APRESIASI TAHUN S/U UPSR,
6 2020 DAN PENYERAHAN S/U PBS,
DOKUMEN PPSR S/U KOKU &
GBK

20 NOVEMBER HINGGA 31 DISEMBER 2020
CUTI AKHIR TAHUN PERSEKOLAHAN

UK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

CARTA ORGANISASI
SEKOLAH

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UN

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 34
NTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 35

JAWATANKUASA PENGURUSAN AM
2020

1. JAWATANKUASA INDUK SEKOLAH

PENGERUSI : PN. HJH. MARSITA BINTI A. HAMID (Guru Besar)

NAIB PENGERUSI : PN. SITI PUSPA BINTI MOHD. KAMSAN (GPK Kurikulum)

SETIAUSAHA PENTADBIRAN : PN. FARINA WAIDA BINTI MANSOR

AHLI JAWATANKUASA

EN. MOHD. ZARIR BIN GHAZALI (GPK Hal Ehwal Murid)
PN. SUHANA BINTI SULAIMAN (GPK Kokurikulum)
PN. NORALIZA BINTI MOHAMAD (GPK Pendidikan Khas)
PN. FADZILAH BINTI ABD. HAMID (Setiausaha Kurikulum)
PN. NOOR AFIQAH BINTI AMINUDIN (Setiausaha Hal Ehwal Murid)
EN. MOHD. HAZEMI BIN SAID (Setiausaha Kokurikulum)
PN. MARYANI BINTI YUSOF (Guru Bimbingan dan Kaunseling)
EN. MOHD. NAZIRUL BIN ZOL (Guru Data)

2. JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG KEDUA (SKPMg2)

PENGERUSI : PN. HJH. MARSITA BINTI A. HAMID (Guru Besar)

TIMBALAN PENGERUSI : PN. SITI PUSPA BINTI MOHD. KAMSAN (GPK Kurikulum)

NAIB PENGERUSI : EN. MOHD. ZARIR BIN GHAZALI (GPK Hal Ehwal Murid)
PN. SUHANA BINTI SULAIMAN (GPK Kokurikulum)
PN. NORALIZA BINTI MOHAMAD (GPK Pendidikan Khas)

SETIAUSAHA : PN. FARINA WAIDA BINTI MANSOR

AHLI JAWATANKUASA - KURIKULUM
- HAL EHWAL MURID
PN. FADZILAH BINTI ABD. HAMID - KOKURIKULUM
PN. NOOR AFIQAH BINTI AMINUDIN - GURU DATA
EN. MOHD. HAZEMI BIN SAID - PRASEKOLAH
EN. MOHD. NAZIRUL BIN ZOL - PEPERIKSAAN UPSR
PN. SITI AISHAH BINTI LOKMAN - PEPERIKSAAN DALAMAN
PN. RAHIMAH BINTI REBU - PEPERIKSAAN PASR
CIK NAZIFAH BINTI LOKMAN - KAUNSELING
PN. GOMATHI A/P KALIMUTHU - KEWANGAN
PN. MARYANI BINTI YUSOF
PN. SALBIAH BINTI MAT ZANI

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 36

3. JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH

PENGERUSI : PN. HJH. MARSITA BINTI A. HAMID (Guru Besar)
TIMBALAN PENGERUSI :
NAIB PENGERUSI : PN. SITI PUSPA BINTI MOHD. KAMSAN (GPK Kurikulum)

PENYELARAS : EN. MOHD. ZARIR BIN GHAZALI (GPK Hal Ehwal Murid)
SETIAUSAHA : PN. SUHANA BINTI SULAIMAN (GPK Kokurikulum)
PN. NORALIZA BINTI MOHAMAD (GPK Pendidikan Khas)
AHLI JAWATANKUASA
PN. SALBIAH BINTI MAT ZANI (Pembantu Tadbir Kewangan)
PN. FARINA WAIDA BINTI MANSOR
(Setiausaha Pentadbiran) PN. KAMARIAH BINTI ISMAIL (Ketua Pembantu Tadbir)
PN. FADZILAH BINTI ABD. HAMID
(Setiausaha Kurikulum) TN. HJ. MOHD. AZMI BIN BADRI
PN. NOOR AFIQAH BINTI AMINUDIN (Ketua Panitia Pendidikan Islam)
(Setiausaha Hal Ehwal Murid) PN. ZUREA FAREENAWATY BINTI ZULKIFLI
EN. MOHD. HAZEMI BIN SAID (Ketua Panitia Pendidikan Moral)
(Setiausaha Kokurikulum) EN. MUHAMMAD NUH IZZUDDIN BIN JUMALI
PN. MARYANI BINTI YUSOF (Ketua Panitia Pendidikan Muzik)
(Guru Bimbingan dan Kaunseling) EN. HAFIZUL SYARAFI BIN MOHD. NOOR
PN. NOR LIZA BINTI OMAR (Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual)
(Ketua Panitia Bahasa Melayu) EN. AHMAD FAKHRUL ARIFIN BIN CHE LAH
PN. MASTURA BINTI MOHAMAD (Ketua Panitia Pendidikan Jasmani & Kesihatan)
(Ketua Panitia Bahasa Inggeris) PN. RABEATUN NADAWIAH BT MOHD. SUIBEK
PN. ROSMAWATI BINTI WAHID (Ketua Panitia Bahasa Arab)
(Ketua Panitia Matematik) EN. ZAIDEE BIN AHMAD (Ketua Panitia Sejarah)
PN. HASMIZA BINTI SABTU PN. NUR HAMIZAH BINTI WAHIT
(Ketua Panitia Sains) (Ketua Panitia Rekabentuk Dan Teknologi)
PN. RAMLAH BINTI RAZALI
(Ketua Panitia Teknologi Maklumat & Komunikasi)
PN. RAHIMAH BINTI REBU (Juru Audit Dalaman)

PENGERUSI 4. JAWATANKUASA PENGURUSAN PEJABAT
SETIAUSAHA : PN. HJH. MARSITA BINTI A. HAMID (Guru Besar)
: PN. KAMARIAH BINTI ISMAIL (Ketua Pembantu Tadbir)

AHLI JAWATANKUASA

PN. SITI PUSPA BINTI MOHD. KAMSAN (GPK Kurikulum)
EN. MOHD. ZARIR BIN GHAZALI (GPK Hal Ehwal Murid)
PN. SUHANA BINTI SULAIMAN (GPK Kokurikulum)
PN. NORALIZA BINTI MOHAMAD (GPK Pendidikan Khas)
PN. SALBIAH BINTI MAT ZANI (Pembantu Tadbir Kewangan)
EN. MUHAMAD NIZAM BIN ESA (Pembantu Operasi Pejabat)
PN. NUR ATIQAH BINTI RAJAB (PPM Pra 1)
CIK NURSALIAH BINTI ADNAN (PPM Pra 2)
PN. SUHAILEY BINTI SULEIMAN (PPM Sinar Suria)
PN. NURUL HUDA BINTI ISMAIL (PPM Sinar Suria)
PN. JUZALINA BINTI SARJU (PPM Sinar Suria)

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 37

5. JAWATANKUASA PENGURUSAN BILIK MESYUARAT SEKOLAH

PENGERUSI : PN. HJH. MARSITA BINTI A. HAMID (Guru Besar)
TIMBALAN PENGERUSI :
NAIB PENGERUSI : PN. SITI PUSPA BINTI MOHD. KAMSAN (GPK Kurikulum)

PENYELARAS : EN. MOHD. ZARIR BIN GHAZALI (GPK Hal Ehwal Murid)
PN. SUHANA BINTI SULAIMAN (GPK Kokurikulum)
SETIAUSAHA : PN. NORALIZA BINTI MOHAMAD (GPK Pendidikan Khas)

PN. WAN NOR AMIRAH BINTI WAN UMAR

CIK NOR SITI SAKINAH BINTI MOHD. KHAJAR

AHLI JAWATANKUASA

PN. WONG HIE LENG
PN. SITI AISHAH BINTI LOKMAN

6. JAWATANKUASA GALERI SEJARAH

PENGERUSI : PN. HJH. MARSITA BINTI A. HAMID (Guru Besar)

TIMBALAN PENGERUSI : PN. SITI PUSPA BINTI MOHD. KAMSAN (GPK Kurikulum)

NAIB PENGERUSI : EN. MOHD. ZARIR BIN GHAZALI (GPK Hal Ehwal Murid)
PN. SUHANA BINTI SULAIMAN (GPK Kokurikulum)
PN. NORALIZA BINTI MOHAMAD (GPK Pendidikan Khas)

PENYELARAS : PN. HAMIDAH BINTI MUSTAFA

AHLI JAWATANKUASA

EN. MUHAMMAD AMIRUL AMIN BIN M. NAZLI
PN. SUHAILEY BINTI SULEIMAN (PPM Sinar Suria)
PN. NURUL HUDA BINTI ISMAIL (PPM Sinar Suria)
PN. JUZALINA BINTI SARJU (PPM Sinar Suria)

7. JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS) / DATA

PENGERUSI : PN. HJH. MARSITA BINTI A. HAMID (Guru Besar)

TIMBALAN PENGERUSI : PN. SITI PUSPA BINTI MOHD. KAMSAN (GPK Kurikulum)

NAIB PENGERUSI : EN. MOHD. ZARIR BIN GHAZALI (GPK Hal Ehwal Murid)
PN. SUHANA BINTI SULAIMAN (GPK Kokurikulum)
PN. NORALIZA BINTI MOHAMAD (GPK Pendidikan Khas)

PENYELARAS : EN. MOHD. NAZIRUL BIN ZOL (Guru Data)

AHLI JAWATANKUASA

PN. FARINA WAIDA BINTI MANSOR (Setiausaha Pentadbiran)
PN. FADZILAH BINTI ABD. HAMID (Setiausaha Kurikulum)
PN. NOOR AFIQAH BINTI AMINUDIN (Setiausaha Hal Ehwal Murid)
EN. MOHD. HAZEMI BIN SAID (Setiausaha Kokurikulum)
PN. KAMARIAH BINTI ISMAIL (Ketua Pembantu Tadbir

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 38

8. JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

PENGERUSI : PN. HJH. MARSITA BINTI A. HAMID (Guru Besar)
TIMBALAN PENGERUSI :
NAIB PENGERUSI : PN. SITI PUSPA BINTI MOHD. KAMSAN (GPK Kurikulum)

PENYELARAS : EN. MOHD. ZARIR BIN GHAZALI (GPK Hal Ehwal Murid)
PN. SUHANA BINTI SULAIMAN (GPK Kokurikulum)
SETIAUSAHA : PN. NORALIZA BINTI MOHAMAD (GPK Pendidikan Khas)

PN. NURAMIRAH BINTI NADZIRI

CIK AISAH BIBI BINTI YUSOFF

AHLI JAWATANKUASA

EN. MOHD. NAZIRUL BIN ZOL
EN. SHAHARUDIN BIN MOHD. YUSOF

9. JAWATANKUASA ICT SEKOLAH

PENGERUSI : PN. HJH. MARSITA BINTI A. HAMID (Guru Besar)

TIMBALAN PENGERUSI : PN. SITI PUSPA BINTI MOHD. KAMSAN (GPK Kurikulum)

NAIB PENGERUSI : EN. MOHD. ZARIR BIN GHAZALI (GPK Hal Ehwal Murid)
PN. SUHANA BINTI SULAIMAN (GPK Kokurikulum)
PN. NORALIZA BINTI MOHAMAD (GPK Pendidikan Khas)

PENYELARAS : PN. RAMLAH BINTI RAZALI

SETIAUSAHA : EN. MUHAMMAD ANIS BIN ABD. RAHMAN

AHLI JAWATANKUASA

EN. ARIEF BIN OSMADI
PN. DURKA A/P GOVINDASAMY
SEMUA KETUA PANITIA DAN SEMUA GURU KELAS

10. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PENGERUSI : PN. HJH. MARSITA BINTI A. HAMID (Guru Besar)

TIMBALAN PENGERUSI : PN. SITI PUSPA BINTI MOHD. KAMSAN (GPK Kurikulum)

NAIB PENGERUSI : EN. MOHD. ZARIR BIN GHAZALI (GPK Hal Ehwal Murid)
PN. SUHANA BINTI SULAIMAN (GPK Kokurikulum)
PN. NORALIZA BINTI MOHAMAD (GPK Pendidikan Khas)

PENYELARAS : PN. MARYANI BINTI YUSOF (Guru Kaunseling)

SETIAUSAHA : EN. MOHD. NAZIRUL BIN ZOL

AHLI JAWATANKUASA

PN. ZARINA BINTI WAGI (Penyelaras Tahun 6)
SEMUA GURU KELAS
GURU PENGAWAS & DISIPLIN
GURU PPDa

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”

BUKU PENGURUSAN DAN PANDUAN GURU 2020 39

11. JAWATANKUASA PAPAN INFO SEMASA SEKOLAH

PENGERUSI : PN. HJH. MARSITA BINTI A. HAMID (Guru Besar)

TIMBALAN PENGERUSI : PN. SITI PUSPA BINTI MOHD. KAMSAN (GPK Kurikulum)

NAIB PENGERUSI : EN. MOHD. ZARIR BIN GHAZALI (GPK Hal Ehwal Murid)
PN. SUHANA BINTI SULAIMAN (GPK Kokurikulum)
PN. NORALIZA BINTI MOHAMAD (GPK Pendidikan Khas)

PENYELARAS : EN. MOHD. HAZEMI BIN SAID

AHLI JAWATANKUASA PN. ROSMAWATI BINTI WAHID
(Ketua Panitia Matematik)
PN. NOR LIZA BINTI OMAR PN. HASMIZA BINTI SABTU
(Ketua Panitia Bahasa Melayu) (Ketua Panitia Sains)
PN. MASTURA BINTI MOHAMAD EN. MUHAMMAD FAIZ HATIM BIN RAHIM
(Ketua Panitia Bahasa Inggeris)
EN. MOHD. AZMI BIN BADRI PN. MARYANI BINTI YUSOF
EN. MUHAMMAD AZIM BIN MD. RAHIM

12. JAWATANKUASA PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC)

PENGERUSI : PN. HJH. MARSITA BINTI A. HAMID (Guru Besar)

TIMBALAN PENGERUSI : PN. SITI PUSPA BINTI MOHD. KAMSAN (GPK Kurikulum)

NAIB PENGERUSI : EN. MOHD. ZARIR BIN GHAZALI (GPK Hal Ehwal Murid)
PN. SUHANA BINTI SULAIMAN (GPK Kokurikulum)
PN. NORALIZA BINTI MOHAMAD (GPK Pendidikan Khas)

PENYELARAS : PN. FADZILAH BINTI ABDUL HAMID

AHLI JAWATANKUASA

SEMUA KETUA PANITIA
SEMUA GURU KELAS

13. JAWATANKUASA PEMUAFAKATAN SEKOLAH / SARANA / PIBK

PENGERUSI : PN. HJH. MARSITA BINTI A. HAMID (Guru Besar)

TIMBALAN PENGERUSI : PN. SITI PUSPA BINTI MOHD. KAMSAN (GPK Kurikulum)

NAIB PENGERUSI : EN. MOHD. ZARIR BIN GHAZALI (GPK Hal Ehwal Murid)
PN. SUHANA BINTI SULAIMAN (GPK Kokurikulum)
PN. NORALIZA BINTI MOHAMAD (GPK Pendidikan Khas)

SETIAUSAHA : EN. MUHAMMAD ANIS BIN ABD. RAHMAN

AHLI JAWATANKUASA

PIBG
KETUA KAMPUNG
PEGAWAI POLIS MAJIDI
PEGAWAI KESIHATAN KLINIK MAJIDI
PEGAWAI BOMBA JOHOR BAHRU

SK TAMAN SURIA, JB - “KELAHIRANKU UNTUK MENUNAIKAN JANJI / SURIA GEMILANG”


Click to View FlipBook Version
Previous Book
การประกันคุณภาพ
Next Book
Пундравци (Светлана Брека)