The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by abogicevic1001, 2020-04-04 10:04:34

Шта све треба да знаш о упису у нашу школу

Шта

све треба

да знаш
о упису


у нашу школу?

Поштовани ученици,
пред вама је још један покушај да вам приближимо
образовне профиле које ћемо уписивати за следећу школску
годину и током наредне три или четири године школовати.
Покушаћемо, још једном да вам дамо одговоре на најчешће
постављана питања:
• Шта ћу да учим ако упишем...?
• Шта може да се ради када се заврши одређени
образовни профил?
• Где може да се нађе упослење?
• Какви су услови рада?
• Где може да се настави школовање?
• Какво звање може да стекне завршетком
високих струковних или високих школа?

ХЕМИЈА, ФАРМАЦИЈА, ТЕХНОЛОГИЈА
Ова група занимања обухвата припрему и реализацију
свих фаза технолошког процеса производње, испитивање
хемијских особина материјала, припрему и израду производа
(нпр. фармацеутско-козметичких), и контролу квалитета свих
готових производа. Такође, обухвата послове узимања
узорака воде, тла и ваздуха и испитивања у лабораторији с
циљем заштите животне средине. Ради се у погонима за
индустријску производњу, у институтима за истраживање, у
комуналним предузећима, у лабораторијама, апотекама...

Шта је важно за област хемија, фармација, технологија?

Спретност руку и прстију, апстрактно мишљење,
сналажење с бројевима, аналитичке способности, добра
пажња и концентрација као и истраживачка радозналост,

прецизност, педантност, промишљеност, креативност,
самодисциплина, амбициозност, самосталност у раду.


Услови рада:

Ради се углавном у затвореном простору, седећи
или стојећи, уз употребу лабораторијских инструмената као
и коришћење хемијских супстанци различитих својстава.
Због могућности штетних испарења која могу угрозити
здравље, понекад је неопходна употреба заштитне опреме,
рукавица, наочара и маски. Нека занимања захтевају и
повремени рад на терену.

Карактеристична занимања:
Са четворогодишњом школом:
Хемијски лаборант,
Техничар за индустријско фармацеутску технологију.

Са високом школом струковних студија:
Струковни инжењер фармацеутске, прехрамбене, хемијске
технологије,
Струковни аналитичар заштите животне средине,
Струковни инжењер технологије воде,
Струковни санитарно-еколошки инжењер


Са факултетом / академске студије:
Дипломирани инжењер прехрамбене технологије
(производња производа биљног или животињског порекла)...
Дипломирани инжењер пољопривреде – заштита биља,
Дипломирани инжењер технологије различитих усмерења,
као што су прехрамбено инжењерство, биотехнологија,
хемијско инжењерство, фармацеутско инжењерство, за
контролу квалитета, инжењерство материјала...

ОПИСИ ЗАНИМАЊА

У образовном систему постоји велики број образовних
профила/занимања. Следе кратки описи послова и услова
рада који ће вам помоћи да се боље информишете.

Број у загради означава колико година траје
школовање у средњој школи.


ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ (4)
Узоркује, припрема, изводи лабораторијске поступке и
одређује својства различитих материјала, сировина,
полупроизвода и производа. Користи разне лабораторијске
инструменте, апарате и уређаје. Током рада води евиденцију
о току поступка, складиштењу и прописном обележавању
лабораторијских узорака. Ради у затвореном и вештачки
осветљеном простору стојећи или седећи, са супстанцама
различитих својстава, што значи да је могућа присутност
испарења и контакт са хемикалијама штетним по здравље.
Због тога је у складу с прописима заштите на раду обавезна
употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски.

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКО-ФАРМАЦЕУТСКУ

ТЕХНОЛОГИЈУ (4)
Учествује у индустријској производњи лековитих
масти, таблета, капсула, прашкова, средстава за спре-
чавање болести (вакцина, витамина, дезинфекционих
средстава), раствора за ињекције и инфузију, капи за ухо, очи
и нос, антибиотика... Прати, контролише и складишти
сировине, полупроизводе и готове прои-зводе. Ради у
затвореном простору. Могућа је присутност испарења као и
додир са супстанцама штетним по здравље. У раду користи
заштитну опрему, рукавице, наочаре и маске, а прописано је
и ношење стерилне обуће и одеће.


МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР (4)
Негује болеснике према савету лекара. Примењује
прописану терапију, припрема пацијента за дијагностичке и
терапијске третмане, узима и шаље биолошки материјал на
лабораторијске анализе. Посматра, мери и прати виталне
функције (температура, пулс, притисак) пацијента. Одржава
хигијену болесника. Одржава контакте између пацијента и
родбине. Посао обавља, углавном, у затвореној просторији,

уз примену основних медицинских инструмената. За успех у
овом послу веома је значајно одсуство гадљивости и
преосетљивости на крв и телесне излучевине, а за
задовољство пацијената искрено саосећање са њиховим
тегобама, љубазност и жеља да се помогне.

ЗАНАТИ

Занатска занимања разликују се од осталих по томе
што се ослањају на традиционалне, старе технике. Занатлије
познају читав производни процес, од припреме и обраде
сировог материјала до продаје готовог производа. Због тога
често самостално воде посао. Њихова успешност зависи од
квалитета израђених предмета и умешности да продају своје
производе и услуге.

Постоји велики број различитих занатских занимања,
али најчешће врсте послова су:
✓ израда и поправка употребних и украсних
предмета и
✓ производња и прерада хране (хлеб, пецива,
коре, слаткиши, производи од меса итд.).

Вешт занатлија постаје се учењем од искуснијих
мајстора и у пракси. Многи занати захтевају уметничке
склоности. Иако су ово занимања из различитих области
рада, због начина извођења радних операција, сврстана су
заједно у ову групу. Некада се овладавање занатом одвијало
у три степена. После првог степена шегрт је постајао калфа
и на крају мајстор. Иако су многи занати нестали, и у
савременим условима постоји потреба за појединим
занатским производима и услугама. За неке занате данас
постоје профили у редовном систему средњег образовања,
али се за друге обука може стећи само код мајстора у
занатлијским радионицама.

Шта је важно за бављење занатима?

За обављање занатских послова важна је спретност
руку и прстију. Зависно од заната, потребне су различите
друге способности. Тако је за кројење или обликовање
важно и схватање односа у равни и простору, за поправке
машина и уређаја важно је и схватање начина рада машина
и уређаја и схватање односа у равни и простору и
прецизност, а за уметничке занате маштовитост, наклоност
према лепом, креативност и комуникативност.

Услови рада:

Зависе од области рада, неки се занати обављају у
затвореним, мирним и добро осветљеним просторијама, а
неки у бучним радионицама. Користе се различити
материјали (камен, дрво, метал, тканине, кожа, разни
прехрамбени састојци итд.). Такође се користе и посебни
алати.

САВРЕМЕНИ ЗАНАТИ
Већ смо напоменули да је овај назив за групу заната о
којима ће бити речи пре свега практичан. У сваком случају за
наведеним услугама постоји потреба. Многи од њих
повезани су са старим или уметничким занатима, али има и
оних који су настали паралелно са развојем индустријске
производње. Практична знања и вештине за обављање
различитих послова могу се стећи у средњим стручним
школама. После трогодишњег школовања могу се у
различитим областима стећи различита занимања:
Производња и прерада хране – пекар, месар, прерађивач
млека, оператер у прехрамбеној индустрији.

ОПИСИ ЗАНИМАЊА

У образовном систему постоји велики број образовних
профила/занимања. Следе кратки описи послова и услова
рада који ће вам помоћи да се боље информишете.

Број у загради означава колико година траје
школовање у средњој школи.ПЕКАР (3)

Припрема одговарајуће састојке и обликује тесто
ручно и помоћу машина. Готово тесто слаже на лимове и
уноси у пећи. Надзире процес печења хлеба и пецива,
подешава температуру и степен влажности и контролише
трајање печења. Испечени хлеб и пециво вади из пећи
специјалним пекарским лопатама и врши припрему за превоз
до продајних објеката. Ради стојећи, у затвореном простору
при повишеној температури и влажности ваздуха, засићеног
честицама брашна и осталих сировина.
Ради у сменама.


МЕСАР (3)

Током школовања стиче знања о обради меса,
производњи сувомеснатих прерађевина, припреми и обради
роштољског меса, продаји меса и месних прерађевина. Уме
да разликује здраве и болесне животиње, обавља све
операције на линији клања. Познаје различите начине
конзервисања хране, коришћење одговарајуће амбалаже.
Прилагођава понашање различитим врстама потрошача, и
складу са кодексом понашања. Припрема свеже месо за

продају, реже га, одмерава тежину. Ради у месарској
индустрији или продајним објектима, стојећи. изложен је
влази, промаји и ниским температурама.


ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА (3)

Прима свеже млеко и хемијски га контролише.
Припрема линије и уређаје за прераду млека и млечних
производа. Ради на производњи и паковању ферментисаних
производа (јогурт, кисело млеко,…), сирева, маслаца,
прашкастих производа и сладоледа. Складишти и
дистрибуира млеко и млечне производе. Ради у затвореном
простору, стојећи или у покрету.


ОПЕРАТЕР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ (3)

Припрема линије и уређаје за прераду воћа и поврћа,
кондиторских и других производа. Контролише квалитет
сировина у процесу прераде. Ради на производњи и
паковању производа (џем, сок, зимница, чоколадни
производи, кекс…) и прашкастих производа. Складишти и
дистрибуира готове производе. Ради у затвореном простору,
стојећи или у покрету.

ШТА ТРЕБА ДА ПОНЕСЕТЕ НА УПИС?- Сведочанство о завршеној основној
школи

- Потврду о полагању завршног испита
- Лекарско уверење

- Извод из матичне књиге рођених
- Пријаву за упис (или ћеш је добити

код нас и заједно ћемо је попунити)


Сва питања или недоумице
можемо решити преко мејла,

телефоном или
личним контактом.


Click to View FlipBook Version