The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by abogicevic1001, 2020-04-04 10:04:34

Шта све треба да знаш о упису у нашу школу

Шта

све треба

да знаш
о упису


у нашу школу?

Поштовани ученици,
пред вама је још један покушај да вам приближимо
образовне профиле које ћемо уписивати за следећу школску
годину и током наредне три или четири године школовати.
Покушаћемо, још једном да вам дамо одговоре на најчешће
постављана питања:
• Шта ћу да учим ако упишем...?
• Шта може да се ради када се заврши одређени
образовни профил?
• Где може да се нађе упослење?
• Какви су услови рада?
• Где може да се настави школовање?
• Какво звање може да стекне завршетком
високих струковних или високих школа?

ХЕМИЈА, ФАРМАЦИЈА, ТЕХНОЛОГИЈА
Ова група занимања обухвата припрему и реализацију
свих фаза технолошког процеса производње, испитивање
хемијских особина материјала, припрему и израду производа
(нпр. фармацеутско-козметичких), и контролу квалитета свих
готових производа. Такође, обухвата послове узимања
узорака воде, тла и ваздуха и испитивања у лабораторији с
циљем заштите животне средине. Ради се у погонима за
индустријску производњу, у институтима за истраживање, у
комуналним предузећима, у лабораторијама, апотекама...

Шта је важно за област хемија, фармација, технологија?

Спретност руку и прстију, апстрактно мишљење,
сналажење с бројевима, аналитичке способности, добра
пажња и концентрација као и истраживачка радозналост,

прецизност, педантност, промишљеност, креативност,
самодисциплина, амбициозност, самосталност у раду.


Услови рада:

Ради се углавном у затвореном простору, седећи
или стојећи, уз употребу лабораторијских инструмената као
и коришћење хемијских супстанци различитих својстава.
Због могућности штетних испарења која могу угрозити
здравље, понекад је неопходна употреба заштитне опреме,
рукавица, наочара и маски. Нека занимања захтевају и
повремени рад на терену.

Карактеристична занимања:
Са четворогодишњом школом:
Хемијски лаборант,
Техничар за индустријско фармацеутску технологију.

Са високом школом струковних студија:
Струковни инжењер фармацеутске, прехрамбене, хемијске
технологије,
Струковни аналитичар заштите животне средине,
Струковни инжењер технологије воде,
Струковни санитарно-еколошки инжењер


Са факултетом / академске студије:
Дипломирани инжењер прехрамбене технологије
(производња производа биљног или животињског порекла)...
Дипломирани инжењер пољопривреде – заштита биља,
Дипломирани инжењер технологије различитих усмерења,
као што су прехрамбено инжењерство, биотехнологија,
хемијско инжењерство, фармацеутско инжењерство, за
контролу квалитета, инжењерство материјала...

ОПИСИ ЗАНИМАЊА

У образовном систему постоји велики број образовних
профила/занимања. Следе кратки описи послова и услова
рада који ће вам помоћи да се боље информишете.

Број у загради означава колико година траје
школовање у средњој школи.


ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ (4)
Узоркује, припрема, изводи лабораторијске поступке и
одређује својства различитих материјала, сировина,
полупроизвода и производа. Користи разне лабораторијске
инструменте, апарате и уређаје. Током рада води евиденцију
о току поступка, складиштењу и прописном обележавању
лабораторијских узорака. Ради у затвореном и вештачки
осветљеном простору стојећи или седећи, са супстанцама
различитих својстава, што значи да је могућа присутност
испарења и контакт са хемикалијама штетним по здравље.
Због тога је у складу с прописима заштите на раду обавезна
употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски.

ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКО-ФАРМАЦЕУТСКУ

ТЕХНОЛОГИЈУ (4)
Учествује у индустријској производњи лековитих
масти, таблета, капсула, прашкова, средстава за спре-
чавање болести (вакцина, витамина, дезинфекционих
средстава), раствора за ињекције и инфузију, капи за ухо, очи
и нос, антибиотика... Прати, контролише и складишти
сировине, полупроизводе и готове прои-зводе. Ради у
затвореном простору. Могућа је присутност испарења као и
додир са супстанцама штетним по здравље. У раду користи
заштитну опрему, рукавице, наочаре и маске, а прописано је
и ношење стерилне обуће и одеће.


МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР (4)
Негује болеснике према савету лекара. Примењује
прописану терапију, припрема пацијента за дијагностичке и
терапијске третмане, узима и шаље биолошки материјал на
лабораторијске анализе. Посматра, мери и прати виталне
функције (температура, пулс, притисак) пацијента. Одржава
хигијену болесника. Одржава контакте између пацијента и
родбине. Посао обавља, углавном, у затвореној просторији,

уз примену основних медицинских инструмената. За успех у
овом послу веома је значајно одсуство гадљивости и
преосетљивости на крв и телесне излучевине, а за
задовољство пацијената искрено саосећање са њиховим
тегобама, љубазност и жеља да се помогне.

ЗАНАТИ

Занатска занимања разликују се од осталих по томе
што се ослањају на традиционалне, старе технике. Занатлије
познају читав производни процес, од припреме и обраде
сировог материјала до продаје готовог производа. Због тога
често самостално воде посао. Њихова успешност зависи од
квалитета израђених предмета и умешности да продају своје
производе и услуге.

Постоји велики број различитих занатских занимања,
али најчешће врсте послова су:
✓ израда и поправка употребних и украсних
предмета и
✓ производња и прерада хране (хлеб, пецива,
коре, слаткиши, производи од меса итд.).

Вешт занатлија постаје се учењем од искуснијих
мајстора и у пракси. Многи занати захтевају уметничке
склоности. Иако су ово занимања из различитих области
рада, због начина извођења радних операција, сврстана су
заједно у ову групу. Некада се овладавање занатом одвијало
у три степена. После првог степена шегрт је постајао калфа
и на крају мајстор. Иако су многи занати нестали, и у
савременим условима постоји потреба за појединим
занатским производима и услугама. За неке занате данас
постоје профили у редовном систему средњег образовања,
али се за друге обука може стећи само код мајстора у
занатлијским радионицама.

Шта је важно за бављење занатима?

За обављање занатских послова важна је спретност
руку и прстију. Зависно од заната, потребне су различите
друге способности. Тако је за кројење или обликовање
важно и схватање односа у равни и простору, за поправке
машина и уређаја важно је и схватање начина рада машина
и уређаја и схватање односа у равни и простору и
прецизност, а за уметничке занате маштовитост, наклоност
према лепом, креативност и комуникативност.

Услови рада:

Зависе од области рада, неки се занати обављају у
затвореним, мирним и добро осветљеним просторијама, а
неки у бучним радионицама. Користе се различити
материјали (камен, дрво, метал, тканине, кожа, разни
прехрамбени састојци итд.). Такође се користе и посебни
алати.

САВРЕМЕНИ ЗАНАТИ
Већ смо напоменули да је овај назив за групу заната о
којима ће бити речи пре свега практичан. У сваком случају за
наведеним услугама постоји потреба. Многи од њих
повезани су са старим или уметничким занатима, али има и
оних који су настали паралелно са развојем индустријске
производње. Практична знања и вештине за обављање
различитих послова могу се стећи у средњим стручним
школама. После трогодишњег школовања могу се у
различитим областима стећи различита занимања:
Производња и прерада хране – пекар, месар, прерађивач
млека, оператер у прехрамбеној индустрији.

ОПИСИ ЗАНИМАЊА

У образовном систему постоји велики број образовних
профила/занимања. Следе кратки описи послова и услова
рада који ће вам помоћи да се боље информишете.

Број у загради означава колико година траје
школовање у средњој школи.ПЕКАР (3)

Припрема одговарајуће састојке и обликује тесто
ручно и помоћу машина. Готово тесто слаже на лимове и
уноси у пећи. Надзире процес печења хлеба и пецива,
подешава температуру и степен влажности и контролише
трајање печења. Испечени хлеб и пециво вади из пећи
специјалним пекарским лопатама и врши припрему за превоз
до продајних објеката. Ради стојећи, у затвореном простору
при повишеној температури и влажности ваздуха, засићеног
честицама брашна и осталих сировина.
Ради у сменама.


МЕСАР (3)

Током школовања стиче знања о обради меса,
производњи сувомеснатих прерађевина, припреми и обради
роштољског меса, продаји меса и месних прерађевина. Уме
да разликује здраве и болесне животиње, обавља све
операције на линији клања. Познаје различите начине
конзервисања хране, коришћење одговарајуће амбалаже.
Прилагођава понашање различитим врстама потрошача, и
складу са кодексом понашања. Припрема свеже месо за

продају, реже га, одмерава тежину. Ради у месарској
индустрији или продајним објектима, стојећи. изложен је
влази, промаји и ниским температурама.


ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА (3)

Прима свеже млеко и хемијски га контролише.
Припрема линије и уређаје за прераду млека и млечних
производа. Ради на производњи и паковању ферментисаних
производа (јогурт, кисело млеко,…), сирева, маслаца,
прашкастих производа и сладоледа. Складишти и
дистрибуира млеко и млечне производе. Ради у затвореном
простору, стојећи или у покрету.


ОПЕРАТЕР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ (3)

Припрема линије и уређаје за прераду воћа и поврћа,
кондиторских и других производа. Контролише квалитет
сировина у процесу прераде. Ради на производњи и
паковању производа (џем, сок, зимница, чоколадни
производи, кекс…) и прашкастих производа. Складишти и
дистрибуира готове производе. Ради у затвореном простору,
стојећи или у покрету.

ШТА ТРЕБА ДА ПОНЕСЕТЕ НА УПИС?- Сведочанство о завршеној основној
школи

- Потврду о полагању завршног испита
- Лекарско уверење

- Извод из матичне књиге рођених
- Пријаву за упис (или ћеш је добити

код нас и заједно ћемо је попунити)


Сва питања или недоумице
можемо решити преко мејла,

телефоном или
личним контактом.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Austria. The Serene Beauty
Next Book
selva kalanjiyam _malar