The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by m-1455389, 2021-04-25 06:39:15

Pertandingan slide 2021

Pertandingan slide 2021

NAMA:Choo Chang Heng
Kelas:5 Green

Guru Penasihat:Cikgu Aminnudin

Sumber fizikal Sumber teknolog
-Bangunankemudahan dan -Harta intelek
-Kilang dan mesin -Lesen perisian
-Peralatan TMK -Kemahiran dan
-Stok pengalaman
-Bahan mentah
-Produk siap

 Antara sumber teknologi yang biasa wujud
dalam sesebuah organisasi perniagaan ialah
harta intelek,lesen perisan dan kemahiran serta
pengalaman pekerja. Sumber teknologi boleh
dilindungi dengan cara mendaftar paten dan
hak cipta terpelihara

Sumber fizikal dapat didefinisikan sebagai aset
yang berbentuk ketara atau nyata untuk
dimanfaatkan oleh organisasi bagi
menjalankan perniagaanya.
Tujuan mengurus sumber fizikal adalah untuk
memastikan semua jenis sumber fizikal dalam
kedaan selamat,berfungsi dan boleh
digunakan.

SUMBER FIZIKAL

Bangunan Kilang dan Peralatan
Dan mesin Teknologi
Maklumat
kemudahan
Dan
Bahan Stok komunikasi
mentah
Produk
siap

 -Insurans kebakaran bagi melindungi
bangunan,mesin,stok serta kilang daripada
kebakaran

 -Insurans kecurian melindungi perniagaan
daripada kehilangan atau kerosakan akibat
rompakan atau kecurian.Semasa aset usahawan
akan dilindungi.

 -Selain itu,perniagaan juga boleh mengambil
insurans untuk risiko sperti pelindungan
wang,penghantaran stok tertangguh,jaminan
kesetiaan pekerja dan perlindungan liabiliti awam

 -Mesin,peralatan teknologi maklumat dan
komunikasi perlu sentiasa diselenggara secara
berkala bagi memastikan operasi berjalan
lancar.

 -Pengurusan baik pulih peralatan perlu
sentiasa dirancang bagi memastikan jika
berlaku kerosakan,dapat diselesaikan dengan
segera.


Click to View FlipBook Version