The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

clubblad neos lo 1st trim 2019versie291218

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by neoslosec, 2018-12-29 10:09:45

clubblad neos lo 1st trim 2019versie291218

clubblad neos lo 1st trim 2019versie291218

CLUBBLAD—JAARGANG 2 nr. 1

BINNENKORT

Over zinnenprikkelende oesters en verslavende chocolade—voordracht door
Dr. Eric De Maertelaere— donderdag 17 januari 2019 om 14.00 u—’t Fazantenhof
Drukkerij Geers en De Kromme Boom - dond. 7/2/19
Melodieën voor Miljoenen — zond. 10/2/19
Voordracht - Tom Zwaenepoel "Achter de schermen van het Vaticaan" - dond.
7/3/19
Cirque du Soleil Toruk — zond. 17/3/19
Toneel Theater Doek in Oosterzele — dinsd. 26/3/2019
Busuitstap naar de Mijnen van Blegny — zat. 6/4/19
Busuitstap naar het Hallerbos, Brouwerij Boon en Stoeterij Diepesteyn – zat.
27/4/19

NEOS LOCHRISTI
KONINGIN ELISABETHLAAN 21

9080 LOCHRISTI
TEL: 0476 41 02 19
E-MAIL: [email protected]
BANKREK.: BE24 1030 4627 5738

DE BESTUURSPLOEG

GSM Telefoon

Johnny DE WAELE Voorzitter 0476 41 02 19 09 227 55 74

Guy VAN RYSSEGHEM Ondervoorzitter 09 355 55 65

René DE KONING Schatbewaarder 0475 87 28 80
Gilbert D’HONT
Mia DE CRAENE Secretaris 0473 94 33 29 09 238 38 06
Gilbert HERTOGE
Erna ROBAEYST Bestuurslid 09 355 14 99
Hendrik LEURS Bestuurslid 0475 60 00 97 09 356 89 77
Bestuurslid 0468 28 75 61
Bestuurslid
09 355 96 81

2

OPEN FORUM

Bij het eerste nummer van 2019.
Dit trimestrieel krantje opmaken is een hele klus.
Maar “no sweat no glory” zeggen de Brugse voetbalbonzen.
Dus gaan we voor een nieuwe jaargang.
Vooraleerst wenst het voltallige bestuur van Neos Lochristi al
zijn leden en toekomstige leden een gelukkig nieuwjaar.
We hopen jullie ook dit jaar zeer talrijk te mogen verwelkomen
op onze activiteiten.
In dit nummer kondigen we reeds een tweetal voordrachten
en drie uitstappen aan.
We brengen ook verslag uit van de voorbije evenementen.
Tot binnenkort
gdh

VOLG OOK ONZE FACEBOOKPAGINA
Aankondigingen, foto’s van de activiteiten,

belangrijke gebeurtenissen enz.

3

JAN. FEB.

Hugo DE KEYSER 01

Noel REYNVOET 01 Marguerite VERHASSELT 1

Edith HUUGHE 06

Anne-Marie NAUDTS 06 Maria VANDERCRUYSSEN 02

Arlette D'HONDT 08

Nadine VAN KERREBROECK 08 Edith D'HOOGHE 07

Hugo DE BRUYNE 10 Christiane VERLINDEN 07

Jana SCHEPENS 10

Frieda DEN HERT 12 Olivier VAN PETEGEM 13

Guido BEHIELS 14

Micheline LISABETH 17 Christine BOGHAERT 17

Jeannine DE GROOTE 18 Willy STEYAERT 18

Hedwige SLEEUWAERT 20

Roger ROGGE 21 Annie DE WILDE 19

Gilberte VAN HERZEELE 21

Jacqueline HEYSE 22 Gilbert HAEMS 20

Willy DE LATTHAUWER 24 Roger DE MOL 22

Doris VAN DE WALLE 24

Andrea VAN RENTERGEM 24 Marc DE COCK 23
Hugo DE WITTE 23
Christiaan ROMBAUT 25
31
Liliane WATTENBERGHE

4

MAA. APR.

Dirk GYSELINCK 04 Denise MAENHOUT 01

Lutgarde NOTTE 06 Romain VAN DE WEGHE 01
Agnes SANTENS 02
Jeanine DAUWE 13 Daniëlle HAECK 03

Niky MARTIN 03

Renilda VAN GAEVER 15 Anne-Marie VAN THOROUT 03
04
Ingrid VAN MEENSEL

Martine VAN SOMPEL 15 Hubert VAN NIEUWERBURGH 07
Rita
BEYST 09

Chantal VAN HECKE 20 Annie DE GROOTE 16
Paula DANNEELS 20
Hilda ADRIAENSSENS 25 Hendrik LEURS 20

Dirk HEYE 25 Gerrit BLOMMAERT 21
Patrick ONGENA 22

Gustave SCHELSTRAETE 22

Godelieve VAN DER HA 28 Marie-
31 Christine
Ronny PEERS VAN DE VIJVER 24
Erik VAN DER VORST 24

Nadine VAN DE WALLE 31 Erik DE BACKER 29

5

VOORBIJ…………

NEOS LOCHRISTI 19 OKTOBER 2018

“China wereldgrootmacht” door Stefaan Blommaert

In het mooie kader van de feestzaal Breughel ontving Neos Lochristi Stefaan Blommaert,
VRT-journalist die een zeer gesmaakte voordracht hield over het China van Xi Jingping.
Hieronder een korte resumé van de voordracht. Voor de liefhebbers is er ook een uitgebreider ver-
slag op pagina 8 en 9.
Na de voordracht konden we onze leden een mooie receptie aanbieden.

In het kort:
Stefaan Blommaert kwam op 18/10 het beeld van de Neos-leden Lochristi over de wereldmacht
China bijstellen.
Hij legde uit hoe China van een derdewereld land tot het China van vandaag is geëvolueerd.
Vergeten we vooreerst niet dat China onmetelijk groot is met 1,3 miljard inwoners. De economie
doet het goed. Levert kwaliteitsvolle en innovatieve producten aan.
Er is een welstellende middenklasse opgekomen. Meer dan 700 miljoen Chinezen klommen uit de
armoede.
China is de grootste producent van duurzame energie maar één van de meest vervuilende naties,
in grootsteden en industriële gebieden.
Het aantreden van Xi Jinping was het begin van een strijd tegen corruptie.
De centralisatie van de macht bij de beperkte top rond de president roept vragen op. Quid met de
persvrijheid, de vrijheid van mening, de positie van de dissidenten, en van etnische minderheden?
Quid met ambitieuze plannen om nieuwe zijderoute aan te leggen? Quid met verdere machtscon-
centratie en dreigende controle op de gewone burger?

6

7

Voor de geïnteresseerde:
Iedereen kent Stefaan Blommaert als de journalist die regelmatig op TV komt en jaren-lang de
correspondent is geweest van de VRT in Rusland en China. Momenteel volgt hij Rusland en Azië.

Spreker begint met erop te wijzen dat wij onze perceptie over China moeten bijstellen. Het
is niet meer het land waar armoede heerst, de tegenstellingen tussen arm en rijk groot zijn, dat
slechte producten maakt, er vuil bijligt ….Er is heel veel veranderd de laatste jaren.
Vooreerst : China is een zeer uitgestrekt, zeer groot land, met 1,3 miljard inwoners. Samen
doen ze de economie vooruitgaan, zorgen ze voor welvaart.

Stefaan Blommaert friste ook onze kennis over de geschiedenis van China op. In de tijd voor
Columbus was er reeds een Chinese ontdekkingsreiziger (Zeng He) die een vloot van
honderden schepen de wereld instuurde en aan meer dan 30 000 bemanningsleden werk
verschafte.

Nu ook moeten wij kijken naar China, zijn grootte en omvang om de vele verwezenlijkingen
van vandaag naar waarde te schatten. Zie de kaart van Europa : heel veel projecten (meer dan
370) worden er door Chinezen op touw gezet, vele bedrijven zijn in handen van Chinezen
gekomen (luchthavens, shopping centers, uitzendrechten Pro Ligue, talloze immo bedrijven,
energie bedrijven (zie Eandis), Club Med…. In Azië zijn ze nog meer dan in Europa actief.

Er is een zeer welvarende middenklasse opgekomen in de jaren 85-2015. 25 % van de
Chinezen behoren nu tot die middenklasse en kunnen zich één en ander veroorloven
(appartementen, reizen, luxeartikelen…). Die middenklasse doet de economie heropleven.

Na de dood van Mao (1976) nam Deng Xiaoping het roer over en voerde de Opendeuren-politiek in
en bracht een economische hervorming op gang.

Onder Mao Zedong was de economische toestand in het land rampzalig door vele ver-keerde
beslissingen (Mao wou industrialisering op gang brengen : bvb alles wat metaal bevatte moest
ingeleverd worden, werd gesmolten om staalindustrie te dienen (ook land-bouwtuigen met gevolg
dat landbouw achteruit ging); mussen moesten weggejaagd wor-den omdat ze zaden pikken en
schade aanrichtten bij de landbouw…).

Miljoenen mensen stierven door hongersnood. De culturele revolutie zette generaties, leraren en
leerlingen tegen elkaar op. Repressie joeg velen de dood in.
Deng Xiaoping kon het ontij doen keren en zo evolueerde China van een derdewereldland naar het
China van vandaag. Hij illustreerde dit met foto's van Shangai (vroeger en nu, andere steden
idem). armoede is spectaculair gedaald: 800 miljoen Chinezen leefden onder de armoede-grens
in 1990, nu nog 50 miljoen. 700 miljoen Chinezen zijn uit de armoede gehaald!!!!.

1980

Op ondernemingsvlak maakt China ook grote vorderingen, ook qua kwaliteit van de aan-geboden
producten ; de smartphone Huawei is momenteel marktleider en van even goe-de kwaliteit als de
Samsung phone of de IPhone.

Het betalingsverkeer in China gebeurt meer dan bij ons elektronisch via apps (zelfs bedelaars
tonen een QR code). De WeChat app is heel ingeburgerd en omvat meer functies dan Facebook en
Whatsapp samen (tickets bestellen….).

De Chinezen voeren ook heel veel eigen innovatief onderzoek (R&D), besteden er 400 miljoen
dollar per jaar aan. Het is de bedoeling om van de slogan “Made in China 2025” een
kwaliteitsslogan te maken. (70 % van de producten moeten eigen creaties worden, geen kopie van
reeds bestaande producten, zoals tot nu toe). Zie bvb DJI drones : chinees product en
marktleider.

8

Maar …. Wat met milieu? De situatie op het vlak van het milieu was/is problematisch.
China is samen met de VS het meest vervuilende land ter wereld. De smog in steden als Peking
is moordend. Hier ook worden nu enorme inspanningen geleverd. De politici zoe-ken legitimiteit
(willen mensen tevreden houden) en hebben oor naar de vraag om duur-zame energie. China is
momenteel de grootste producent van duurzame energie
(windturbines, zonnepanelen, …) (zie creatieve oplossingen (koolputten die gevuld wor-den met
water waarop zonnepanelen komen, droge gebieden waar zonnepanelen worden

geïnstalleerd en tegelijk varkens worden gekweekt….). De situatie blijft evenwel ambigu:
sterke vervuiling aan de ene kant en duurzame energie waar mogelijk.

Politiek is de situatie niet ideaal: de Communistische Partij is de Staat. (Structuren van de Partij
en de Staat zijn gelijklopend). De top heeft alle macht. (president, premier + 3 andere leden).
Vorig jaar werd een grondwetswijziging ingevoerd waarbij maximumter-mijnen van de mandaten
worden afgeschaft. (President en partijleider worden benoemd voor levenslang).

Xi Jinping is sinds november 2012 secretaris-generaal van de Communistische Partij van China en
sinds maart 2013 president van de Volksrepubliek China (zeer autocratische leider).

Bij zijn aanstelling bond hij in zijn speech de strijd aan tegen corruptie. “Tijgers en vliegen
vangen”. Zie Bo Xilai (burgemeester van Dalian en vervolgens de gouverneur van de provincie
Liaoning)(diens vrouw vermoordde Brits zakenman). Ook andere grote
“pieten” werden opzij gezet, aangepakt (zie onlangs nog baas Interpol, Meng Hongwei).

Zo verdwijnen evenwel ook de tegenstanders van de president.

De situatie van dissidenten gaat achteruit.

Vrijheid van pers, vrijheid van meningsuiting staan op de helling. (spreker haalde enkele
voorbeelden aan, haalde een dissident en schrijver voor de camera). Internet, Facebook wordt
gecensureerd….

Ook etnische problemen (met Uguren) zijn niet weg te denken. 10 % van de 1 miljoen Uguren
(Oeigoeren) worden in heropvoedingskampen gestoken.

Beangstigend is het toekomstbeeld dat achter de ideeën inzake technische innovatie zit. Miljoenen
camera’s worden overal geïnstalleerd. Bedoeling is om de bevolking te volgen met camera’s
(uitgerust met gezichtsherkenning). Er zou een sociaal punten systeem aan gekoppeld worden
(job, lening krijgen op basis van gedrag).

Ander ambitieus project : het opnieuw aanleggen van de zijderoute via land en zee. (one road one
belt). Men is hier reeds druk mee bezig.

Dit wordt de eeuw van Xi Jinping.

Vragen :

Positie van de vrouw : verwaarloosbaar in de officiële organen. De gewone Chinese Vrouw moet
job en huishouden combineren. Problematiek van #MeToo onbekend
(gecensureerd op Internet)

Financiële toestand : reserves van 3 biljoen dollars. Zeer goede financiële situatie. Massa-le
investeringen in infrastructuurwerken met leningen bij kleine banken vaak of bij scha-duwbanken.
Bij moeilijkheden neemt de Staat over. Chinees investeert in vastgoed (zelfs leegstaand).

Oostkant gevaarlijk ? : tegenstelling/repressie tussen Oeigoeren (meerderheid is moslim) en Han-
Chinezen zorgt voor controlecentra via winkels, benzinestations…..

Re-integratie van Hongkong: gaat 50 jaar in beslag nemen (tegen 2047). Momenteel nog weinig
van te merken. Heeft speciaal statuut (wel nog democratie, persvrijheid…). Maar hier en daar
sluipt de beïnvloeding wel binnen (schoolprogramma’s, paraplu protest in parlement).

Gild/Kpo21102018 9

VOORBIJ…………

DRIEDAAGSE NAAR LEEUWARDEN EN OMGEVING

Omstreeks 6 uur in de morgen vertrokken 25 leden van Neos Lochristi met de autocar
voor een driedaagse kennismaking met Friesland. Onze gids bleek een Belgische Neder-
lander te zijn (of een Nederlandse Belg ?).

Halverwege de ochtend was er een eerste stop in Meerkerk voor een
welkom ontbijt.

Bij aankomst rond de middag in Leeuwarden, culturele hoofdstad van
Europa 2018, maakten we eerst een kleine stadswandeling onder lei-
ding van onze gids gevolgd door een broodjesmaaltijd bekroond met
een oer Hollandse kroket.

Daarna brachten we een bezoek aan het Fries Museum met een thema-
tentoonstelling rond het werk van Maurits Cornelis Escher. Wie wou kon
hier ook het Fries verzetsmuseum en het “ferhaal fan fryslân” bezichti-
gen, dat laatste met ruim honderd verassende Friese objecten. Onder-
weg naar onze autocar konden we ook nog de fontein “Love” bewonde-
ren, één van de 11 fonteinen die in evenveel steden werden ontworpen naar aanleiding

van het cultuurjaar.

Na een lange dag reden we naar ons hotel Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud, mooi gele-
gen midden in de bossen.

Even opfrissen en na een lekker driegangenmenu kozen de meesten
voor de nachtrust.

Na een heerlijk ontbijtbuffet bezochten we een echte Friese kaasboerde-
rij. Ondanks de grote productie van onder meer “Riperkrite Tsiss” (=
boerderijkaas met selderij, bieslook en knoflook) vonden de meesten

het onder ons toch raar dat we zonder hygiënische voorschriften zo
maar de productiehal en stallen konden doorlopen. Ook zagen we de
koeien liever in de wei dan 24u/24 in de grote overdekte hall waar ze
weliswaar vrij konden rondlopen en door robots werden gemolken. We
hebben al beter onderhouden stallen gezien… Gelukkig kon dat niet be-
letten dat de typische kazen toch gretig werden gekocht.

Via het Terpenland reden we naar Wierum, het dorp van de Waddenlopers, gelegen tegen
de Waddenzeezeedijk. Bovenaan de zeedijk hadden we een wijds
uitzicht met het merkwaardige gevoel van een dorp en wegen die
onder de zeespiegel liggen.

We kregen er een Friese koffietafel met onder meer vers ge-
maakte soep met balletjes en zetten koers naar Dokkum om er
een tweede fontein te gaan bekijken. Helaas werd de Ijsfontein
in Dokkum nooit geplaatst omwille van onoverkomelijke techni-
sche problemen. We moesten het doen met een grote tekening
op een gevel… Dit belet niet dat het toch een leuke wandeling

werd door Dokkum.

10

Hierna repten we ons terug naar Leeuwarden voor een bezoek aan
de distilleerderij van Boomsma waar we rijkelijk te laat aankwa-
men. De vriendelijke uitbater gaf ons toch nog enige uitleg en na
een filmpje over de geschiedenis van de firma proefden we van een
originele Beerenburger borrel.
Terug in het hotel genoten we weer van een voortreffelijk driegan-
genmenu waarna het tijd was om te vertrekken naar de WTC Expo-
hallen in Leeuwarden voor het bijwonen van het spektakel “De
Stormruiter”. Vanop onze uitstekende plaatsen op de eerste rijen genoten we van de
spectaculaire scènes met meer dan 120 Friese paarden en een prachtige en uitgebreide
cast. Ondanks dat de passages in het Fries voor ons soms moeilijk verstaanbaar waren
was het toch een onvergetelijke belevenis.

Nadat de valiezen werden gepakt genoten we van ons laatste ont-
bijtbuffet in het hotel met het besef dat het ochtendritueel de ko-
mende dagen heel wat minder zal zijn..

Deze laatste dag bracht ons eerst naar Sloten, een prachtig oord
waar de tijd wel lijkt te hebben stilgestaan. Het stadje is met zijn
amper 760 inwoners het kleinste van de 11 Friese steden en een
van de kleinste steden ter wereld. Bovendien is het volledig auto-
luw, enkel bewoners mogen er met de auto in. We bekeken er de “Kievit Fontein” van
Lucy en Jorge Orta en dwaalden door de idyllisch aan het water gelegen straatjes en ge-
noten van de mooie gebouwen. Het bezoek werd besloten met een drink op een terras-
je.

Aan de jachthaven aan het nabijgelegen Ijsselmeer kregen we nog een typische Hol-
landse warme maaltijd aangeboden om dan te vertrekken naar Lemmer voor het
Stoomgemaal “Woudegemaal”.

Het voorziene bezoek verliep door de drukte nogal chaotisch en er waren blijkbaar te
weinig gidsen beschikbaar. We kregen een introductiefilm te zien en kregen daarna –
omwille van de tijdsdruk – een verkorte rondleiding. Toch genoeg
om onder de indruk te komen van de enorme machinehal met
vier stoommachines gekoppeld aan vier machtige vliegwielen die
nog steeds operationeel zijn. De Jaffa pompen kunnen per dag
ongeveer 6 miljoen m3 water verplaatsen en worden nog steeds
ingezet om het waterpeil in de Friese wateren te verlagen.

Hierna keerden we na een tussenstop in het ons inmiddels beken-
de Meerkerk terug naar Vlaanderen.

Alle deelnemers waren heel opgetogen over deze driedaagse omwille van een toch wel
boeiend programma met (soms te veel) lekker eten en drinken… Het feit dat we drie da-
gen “terrasjesweer” kenden zal zeker aan de goede sfeer binnen de groep bijgedragen
hebben.

Een woordje van dank is ook op zijn plaats voor onze gids Erik Hazebroek en onze zeer
bekwame chauffeur Steven Kiss van Lauwers Reizen.

Johnny De Waele

11

VOORBIJ……….

Daguitstap naar het automobielmuseum
MAHYMOBILES en L’HOPITAL NÔTRE DAME
à LA ROSE

Vrijdag 23 november was hter terug verzamelen geblazen aan de Dekenijstraat voor een
nieuwe uitstap met Neos Lochristi.
De belangstelling bij onze leden was eerder beperkt.
Was het omdat reeds verschillende verenigingen in de buurt deze bestemming vroeger
reeds hadden gekozen? Vermoedelijk wel.
In het automobiel museum in Leuze werden we opgewacht door Mr. Mahy himself. Na
een gesmaakt ontbijt loodste hij ons met groot enthousiasme door de belangrijkste ex-
positieruimte waar zijn pronkstukken staan opgesteld: een Cadillac 1918, een Horch ca-
briolet 1934 of een Jaguar 1948, een Opel Olympia, de Peugeot 203, de 17M Taunus, de
Mercedes 170, te veel om op te noemen maar allemaal perfect gerestaureerd.
Maar naast deze showroom toonde hij ons ook de enorme collectie nog te restaureren
wagens.
Vaak met verdriet in de stem legde hij uit dat deze modellen wellicht nooit zullen geres-
taureerd worden door gebrek aan geld en vakkennis.
Een lekkere lunch bracht ons terug op krachten om de in de namiddag een rondleiding
te krijgen door het wondermooie “HOPITAL NÔTRE DAME A LA ROSE”.
Dit unieke hospice daterend uit 1243 heeft tot na de tweede wereldoorlog zijn functie als
opvang voor de minstbedeelden vervuld.
De architectuur, het meubilair, de kunstwerken, medische instrumenten, exemplaren
van middeleeuwse farmacopees, drie apotheken, een prachtige kruidentuin: een over-
daad van reminders aan de christelijke roeping voor hulp voor de zwakken en armen
van de toenmalige maatschappij.
Alsof we nog niet genoeg hadden gegeten werden we ook nog een verwend met een
lekker stuk taart.
De afwezigen hadden ongelijk!!!!

12

13

VOORBIJ ….

DE KERSTLUNCH

Op vrijdag 15 december waren we te gast in het Kasteel van Saffelaere voor onze kerst-
lunch.
De 100 aanwezigen werden eerst verwend met een receptie met bubbels en fijne hapjes.
Voor de sfeer zorgde het zigeunerensemble Piroska.
De voorzitter besprak kort een aantal activiteiten van het voorbij werkjaar. Hij stond ook
stil bij het komende programma. René De Koning belichtte in zijn toespraak de verdien-
sten van de voorzitter en bood hem en ook aan Claudine in naam van de leden en het
voltallige aanwezige bestuur een bloemetje aan.

De kok had zijn uiterste best gedaan de Hongaarse sfeer te vertalen in zijn keuken met
een bjorst met gebakken snoekbaars als voorgerecht.
Het klassieke hoofdgerecht met civet van hert in de rode wijn was zeer mooi gedresseerd
en ook zeer lekker.
Een artistiek even geslaagd dessert vervolledigde de maaltijd.
Johnny had bij de uitbater aangedrongen op het serveren van Hongaarse wijnen.
Zowel de witte wijn (Juhasz Egri Sauvignon blanc 2017) als de rode (Bujdoso Sirali Merlot
2016) pasten perfect bij de gerechten en waren van goede kwalitieit.

14

Ondertussen deden de muzikanten hun uiterste best om de sfeer er in te houden het-
geen hun aardig lukte.
De geanimeerde tafelconversaties werden zelfs af en toe overstemd door het zigeuner
geweld.
Na het dessert stelde de verantwoordelijke van CTT reizen de geplande reis naar Buda-
pest en omgeving (2 tot 9 september 2019) voor met een mooie PowerPoint presenta-
tie.
In de traditie van Neos Lochristi was het opnieuw een voltreffer.

15

Voorbij ……..

LOTTI GOES CLASSIC

Na 7 jaar afwezigheid op de bühne gaat Helmut Lotti opnieuw
op tournee. Neos was er als de kippen bij om een aantal voor-
stellingen te organiseren voor zijn leden.
De belangstelling was groot—zaal Capitole in Gent was op za-
terdag namiddag 15 december tot de nok gevuld. Sympathiek
als altijd vergastte Helmut, de pure Gentenaar ons op een se-
lectie van oude en nieuwe successen.
In het eerste gedeelte bracht hij een aantal soul-covers met
veel gevoel. Het hoogtepunt was een prachtige versie van
“Purple rain”. Niet alleen Lotti was hier op zijn best maar ook
de solo gitaar gaf een rifle van de bovenste plank ten beste.
Zijn “Golden symphonic orchestra” was tenandere over de he-
le lijn zeer goed. Instrumentalisten zowel als de backing vocals
waren van hoog niveau.
Hij verwende het publiek ook met een drietal klassieke aria’s.
Zijn versie van “L’amour est un oiseau rebelle” was

16

opmerkelijk voornamelijk door zijn zeer mooie dictie en ver-
staanbaarheid. Wel viel op dat hij voor de hoge noten moeite
moest doen en soms wat schreeuwerig overkwam.
Na de pause ging hij helemaal uit de bol. In de medley van
Elvis songs kon hij zich helemaal laten gaan zowel met zijn vo-
cale interpretaties als met zijn danspassen. Hij is nog steeds in
superform. Dat was Lotti op zijn best.
Als eerste toemaatje interpreteerde hij met veel gevoel Ne-
derlandstalige nummers uit zijn beginperiode.
Als ultieme toemaatje ging hij terug op de klassieke toer met
Puccini’s “Nessun dorma”. Jammer voor de sympathieke Hel-
mut maar de herinneringen aan interpretaties van Pavarotti,
Domingo en andere groten deden zijn vertolking erg verble-
ken.
Het was niettemin een prachtige namiddag waar het aanwezi-
ge publiek met volle teugen van genoten heeft.

Gdh

17

UITNODIGING

DRUKKERIJ GEERS
DE KROMME BOOM
Donderdag 7 februari 2019

GRAPHIUS

De oorsprong van Geers Offset en Graphius gaat terug tot 1928. André
Geers, koster in Oostakker, richt drukkerij/uitgeverij A. Geers op.
In 1977 nemen Emiel Geers en echtgenote de zaak van zijn vader over.
Ze slagen erin om de vroegere dorpsdrukkerij stapsgewijs te laten groeien tot
een KMO met 35 medewerkers.
Wanneer in 2000 Denis en later Philippe Geers in de zaak stappen, start een
periode van exponentiële groei.
De drukkerij, die sinds 2009 onder de naam Graphius actief is, telt op dit ogen-
blik drie productiesites in België, nl. Gent (Oostakker), Brussel, Nazareth. Recent
werd een drukkerij in Parijs overgenomen die gespecialiseerd is in het drukken
van strips.

Graphius is de grootste offsetdrukkerij van Europa met bijna 400 werknemers en
een machinepark van 128 recente Heidelberg druktorens. De drukkerij is gespeci-
aliseerd in het drukken van boeken, catalogen en magazines. Ze verzorgt ook
luxedrukwerk en kunstboeken o.a. voor het Louvre in Parijs. Graphius zet hoog
in op technologische ontwikkeling en duurzaamheid en wil zijn ecologische voetaf-
druk zo laag mogelijk houden. We krijgen uitleg en rondleiding door werknemers
van het bedrijf.

LUNCH

Groenhof St-Joseph, Gentstraat 1 te Oostakker
Aperitief - hoofdgerecht (Boeuf Stroganoff—kroketjes) - verwenkoffie
1 consumptie is inbegrepen

18

DE KROMME BOOM

Verschillende onder ons zullen de Kromme Boom kennen of er al van gehoord heb-
ben. Het gaat om een uniek psycho-pedagogisch zorgproject waarmee gestart werd
in 1985.

Het staat open voor mensen in een noodsituatie die door de mazen van het welvaarts-
net glippen en niet of nauwelijks kunnen functioneren in de maatschappij of aan de
rand daarvan leven. Vaak hebben zij al een voorgeschiedenis in de psychiatrie, ver-
toefden zij reeds in instellingen of hebben zij andere therapieën achter de rug. Doel-

stelling van het project is de sociale re-integratie
van de personen die komen aankloppen te bevor-
deren. Het is een mooi voorbeeld van “zorg dra-
gen voor elkaar” op een heel unieke manier. Ie-
dereen draagt zijn steentje bij en zo komt men tot
unieke verwezenlijkingen zoals de deelname aan
de Gentse Floraliën waar de bewoners met een
stand van 20 meter de Gentse haven hebben uit-
gebeeld. Zij hebben hiermee de eerste prijs van
de Provincie Oost-Vlaanderen behaald. Ook de
kleinere initiatieven zoals helpen in de bloemen-
handel, werken op de boerderij of nog in de werk-
plaats zijn van onschatbare waarde. Met Marnix
Boes bezoeken we de site van de Kromme Boom

In het kader van het jaarthema van Neos Nationaal “Neos met een hart “
storten wij € 5 per deelnemer aan “De Kromme Boom”

WAAR EN WANNEER?
Donderdag 7 februari 2019 — wij vertrekken (met eigen vervoer) aan de Dekenij-
straat om 9.30 u.- we verzamelen daar en verdelen ons over de beschikbare wagens
en carpoolen naar onze bestemming
PRIJS
€35 voor leden van Neos Lochristi— €40 voor niet-leden
Inbegrepen : de bezoeken, lunch, aperitief, 1 consumptie, koffie en dessert.
INSCHRIJVEN

Voor 28/01/2019

per email naar [email protected] of
telefonisch op nr. 0476 41 02 19

LET WEL OP: de inschrijving is pas definitief na betaling van het overeenstemmende
bedrag op de rekening BE24 1030 4627 5738 van Neos Lochristi. Met de vermelding
‘Bedrijfsbezoek’.

19

UITNODIGING

OVER ZINNENPRIKKELENDE OESTERS EN

VERSLAVENDE CHOCOLADE

Dr. Eric De Maerteleire vertelt over heel wat onderwerpen in verband
met voeding. Over voeding doen de vreemdste verhalen de ronde. En-
kele voorbeelden:

• Mogen mensen met jicht geen tomaten meer eten ?
• Is een microgolfoven veilig ?
• Zijn biologische producten beter dan conventionele

producten ?
• Bevordert een glaasje melk voor het slapengaan de

nachtrust ?
• Is de consumptie van zuivelproducten aan te ra-

den ?
• Waarom mag men spinazie niet heropwarmen ?
• Is aspartaam kankerverwekkend ?Weet jij nog wat je eet? De spreker verzoent in deze boeiende voor-
dracht wetenschappelijke kennis met grote begrijpelijkheid.
Eric De Maerteleire studeerde af als bio-ingenieur aan de Universiteit
Gent in 1973 en behaalde een doctoraatsdiploma in 1980. In datzelfde
jaar werd hij hoofd van het Gents Stadslaboratorium, een functie die hij
tot december 2010 uitoefende. Beroepshalve analyseerde hij dagelijks
voedingsmiddelen. Daaruit ontstond zijn passie voor de relatie tussen
voeding en gezondheid.

Na de voordracht wordt u een receptie aangeboden.

PRAKTISCH

Wanneer : donderdag 17 januari 2019 om 14 uur
Waar : lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof, Bosdreef 5c, 9080 Lochristi
Prijs : €8 – te betalen aan de inkom

Wel inschrijven voor 13 januari met een mailtje naar

[email protected] of bel naar 0476 41 02 19.

20

UITNODIGING

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET VATIKAAN

Vaticaanstad is de kleinste staat ter wereld, herbergt een indrukwekkende kunst-
verzameling, belichaamt een eeuwenoud geloof en dito traditie, heeft de best geïn-
formeerde diplomatie en verbergt dit alles achter hoge, dikke muren.

Tom Zwaenepoel geeft een kort overzicht van de belangrijkste gebouwen: Sint-
Pietersbasiliek, Vaticaanse musea, Sixtijnse kapel, Vaticaanse tuinen. Verder stelt
hij de protagonisten van dit miniland voor: de paus en zijn entourage. Zo komen
ook het protocol en de veiligheidsdiensten van de paus aan bod. Hij werpt ook een
licht op enkele bekende tradities. In het tweede deel van de lezing gaat hij uitvoe-
rig in op het Argentijnse pontificaat. In welke mate is paus Franciscus een
“revolutionaire” paus? Wat heeft hij tot nu toe al gerealiseerd en wat zijn de groot-
ste hindernissen in zijn plan om de Romeinse Curie te hervormen?

Tom Zwaenepoel studeerde Germaanse talen
aan de UGent en de Universität Bayreuth. Hij
promoveerde op een proefschrift over het Duit-
se krimigenre. Als Vaticaankenner schrijft hij
boeken over het pausdom en Vaticaanstad als
ook over religieuze en spirituele thema’s. Hij
wordt ook regelmatig gecontacteerd door de
Vlaamse media om duiding te geven over de
paus of het Vaticaan. Momenteel is hij verbon-
den aan de UGent, de Universität Bayreuth en
de Abdijschool van Zevenkerken.

Na deze voordracht trakteren wij u op koffie met pannenkoeken.

PRAKTISCH
Wanneer: donderdag 7 maart 2019 om 14 uur
Waar: lokaal dienstencentrum ’t Fazantenhof, Bosdreef 5c, 9080 Lochristi
Prijs: €10 – te betalen aan de inkom
Wel inschrijven voor 3 maart met een mailtje naar
[email protected] of bel naar 0476 41 02 19.

21

Toneelvoorstelling : DOEK!

Bikkelhard, humoristisch relatiedrama

Niemand wil meer met Richard werken. want Richard is de belichaming van de clichéacteur. Hij drinkt,
speelt op café voor onbegrepen kunstenaar, is narcistisch, megalomaan en strontvervelend. Als bij de
repetities van een nieuwe voorstelling de zoveelste actrice huilend wegloopt, blijft er maar één actrice
over die de vrouwenrol zou kunnen spelen: Richards oude liefde Lies, met wie hij dit stuk al op het
conservatorium speelde.

Lies woont nu met een rijke gynaecoloog in Zuid-Frankrijk. Dat is toch niets meer dan de Efteling voor
volwassenen volgens Richard. We volgen de repetities van
Richard en Lies en zien hoe ze weer aan elkaar moeten
wennen, herinneringen ophalen, rollen spelen en terugden-
ken over keuzes die hun levens bepaalden.

Een verhelderend toneelstuk over echt en onecht,
op het toneel, in de kunst en in de liefde.

Tot het doek valt!
De cast:

Spel: Katelijne Verbeke (Loslopend Wild, De Zuidflank, Toneelhuis,…) &Daan Hugaert (Thuis, Witse, Recht op
Recht, Vernieuwend Gents Volkstoneel,…)

Wanneer? Waar?

Dinsdag 26 maart 2019 om 19.30 u. GC De Kluize
(vertrek aan de bibliotheek om 18.30 u.) Sportstraat 3 , 9860 Oosterzele

Prijs: ticket, busvervoer en aansluitende receptie—
35 € voor leden - 40 € voor niet-leden

Inschrijven: voor 15 feb 2019

Via email: neoslochristi@gmail.com of telefonisch op nr. 0476 41 02 19

LET WEL OP: de inschrijving is pas definitief na betaling van het overeenstemmende bedrag op de

rekening BE24 1030 4627 5738 van Neos Lochristi.

22

AANKONDIGING

DAGUITSTAP NAAR DE MIJN VAN BLEGNY

Op zaterdag 6 april 2019 richt Neos Lochristi een busuitstap in naar de steenkool-
mijn van Blegny.
Gelegen tussen Luik en Maastricht, is Blegny-Mijn één van de vier authentieke
koolmijnen van Europa waar de ondergrondse galerijen nog toegankelijk zijn voor
de bezoekers. Daal af met de liftkooi naar een andere wereld. Je krijgt een voorstel-
ling over het gebruik van de machines en de ondergrondse uitrustingen. Je verneemt
alles over het dagelijkse leven van de "koempels", hun vreugde, hun zorgen, hun ang-
sten en hun werkomstandigheden.

Vervolgens ontdek je de geheimen van de sorteer- en wasinstallaties, vanaf de aan-
komst van het mineraal tot aan het transport. De aanvoerwagens, de zeven, de laad-
trechters, de systemen voor het laden en lossen van de mijnwagens, de zuiveringsin-
stallaties, de wasserij en opslag: alle behandelingen van de kolenwasserij worden u
getoond.

Voor wie de afdaling in de mijn niet ziet zitten kan de permanente tentoonstelling
bezoeken.
In de powerpoint presentatie van het jaarprogramma was ook een bezoek aan de
stad Luik voorzien. Omdat dit wellicht te zwaar zou uitvallen hebben we ons be-
perkt tot de boottocht Luik-Visé (met ontbijt), het bezoek aan de mijn en een
rondrit met het toeristentreintje door het Land van Herve.

Verdere praktische inlichtingen en de inschrijvingsmodaliteiten volgen later.
Noteer alvast de datum in uw agenda.

23

KALENDER 2018–2019

• Dond. 6/9/18: Uitstap per bus naar La Coupole
en St-Omer

• Dond. 20/9/18: Mantovani - Les Croquettes—Fou
du Swing !

• Vrijd. 5 – Zond. 7/10/18 : Driedaagse Leeuwarden
• Vrijd. 19/10/18: Voordracht - Stefaan Blommaert

"China, nieuwe wereld macht"
• Vrijd. 2/11/18: Spektakelmusical 40-45
• Vrijd. 23/11/18: Uitstap per bus naar Automuse-

um Mahy en het Hôpitaal Notre-Dame à la Rose
• Vrijd. 7/12/18: Kerstlunch
• Zat. 15/12/18: Helmut Lotti in Capitole
• Dond. 17/01/19: Voordracht - Dr. Eric De Maertel-

eire "Over zinnenprikkelende oesters en verslavende
chocolade : fabels en feiten over voeding"
• Dond. 7/2/19: Bezoek aan Drukkerij Geers en De
Kromme Boom
• Zond. 10/2/19: Melodieën voor Miljoenen
• Dond. 7/3/19: Voordracht - Tom Zwaenepoel
"Achter de schermen van het Vaticaan"
• Zond. 17/3/19: Cirque du Soleil Toruk

24

DE KALENDER• Dinsd. 26/3/2019: toneel Theater Doek in Oosterzele

• Zat. 6/4/19: Uitstap per bus naar de Mijnen van Blegny
• Zat. 27/4/19: Uitstap per bus naar het Hallerbos, Brou-

werij Boon en Stoeterij Diepensteyn
• Donderdag 9/5/19: Concert Zaffelare
• Dinsd. 14/5/19: Voordracht - Erna Sieben "Van String tot

String"
• Zat. 25/5/19: Uitstap per bus naar Lier
• Maand. 3/6/2019: The Beatles Revival in zaal Capitole
• Juni 2019: Uitstap per bus naar Waterloo
• Dond. 18/7/2019: Provinciale Wandeldag Zottegem
• Vrijd. 23/8/2019: Festivaria: ‘TITANIC, de musical’ in

Overmere Donk

Wijzigingen voorbehouden
De busuitstappen gaan gegarandeerd door bij een minimum-
bezetting van 30 deelnemers

Laatst bijgewerkt op 27/12/2018

LEDEN BRENGEN VRIENDEN MEE

25


Click to View FlipBook Version