The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-20 09:50:01

Bewonersboekje schuren definitief

Bewonersboekje schuren definitief

Informatieboekje

Aanpak schuren
Complex 1127 & 1129 te Noordwijk

Opdrachtgever Aannemer
Noordwijkse woningstichting Van Rhijn Bouw Onderhoud en Renovatie

Van Panhuysstraat 16 Schillingweg 55
2203 JR Noordwijk 2153 PL Nieuw-Vennep
T: (071) 36 51 100 T: (0252) 67 24 29
E: [email protected] E: [email protected]

Maatschappelijk betrokken, Klantgericht en Transparant

Informatie

Waarom dit boekje? - Het uithakken van het bestaande
Dit boekje is bedoeld om u te informeren over voegwerk.
de werkzaamheden die Van Rhijnbouw in
opdracht van de Noordwijkse Woningstichting - Het opnieuw voegen van de bergingen
aan uw berging gaat uitvoeren. Het boekje (exclusief de tuinmuren).
bevat informatie over het onderhoudswerk
zelf en over alle werkzaamheden die hiermee - Het herstellen van kapotte stenen.
gepaard gaan. - Het bezemschoon opleveren van de
Ook is er informatie opgenomen over de
planning, de contactgegevens, wat we gaan tuinen.
doen en wat dat voor u inhoudt. Kortom een - Het schilderen van de nieuwe kozijnen
boekje waarin u alles kunt terugvinden en als
u vragen heeft over de bij u uit te voeren (begin april)
werkzaamheden. - Het schilderen van de
Aannemer
Van Rhijn Bouw is actief op het gebied van voordeurkozijnen (complex 1129).
nieuwbouw, projectontwikkeling, onderhoud,
renovatie en verbouw. Met reeds 45 jaar Wat voor overlast kunt u verwachten?
ervaring in het vak heeft het bedrijf tal van Uiteraard doen wij onze uiterste best om de
aansprekende projecten gerealiseerd. werkzaamheden met zo weinig mogelijke
Al twee jaar is Van Rhijn Bouw vaste co- overlast voor u als bewoner uit te voeren.
maker van al ons reparatie- en De praktijk wijst echter uit dat dit, ondanks
mutatieonderhoud en nu dus ook betrokken alle voorzorgsmaatregelen, niet altijd mogelijk
bij een planmatig werk. is. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
Een vertrouwde partij, dus u kunt rekenen op Overlast die u kunt verwachten:
kwaliteit en deskundigheid tijdens deze
werkzaamheden. - Door het hakken, slijpen en boren aan
Contact? het metselwerk ontstaat er stof-,
Het project zal namens Van Rhijnbouw gruis- en geluidsoverlast
worden begeleid door de uitvoerder
dhr. Willem Jan Buntjer Hij is bereikbaar op - Ruimte maken: voor het goed kunnen
telefoonnummer 0252-672429 plaatsen van materieel en
Vanuit de Noordwijkse Woningstichting is de gereedschap dienen bankjes, planten
heer Dirk van Baaren uw aanspreekpunt. Hij en potten etc. rondom de berging
is bereikbaar op telefoonnr. 071-36 51 100. door u tijdelijk verwijderd of verplaatst
Wat gaat er gebeuren? te worden
De werkzaamheden omvatten het geheel
opknappen van de bergingen: - Voor het werk is er een keet en toilet
nodig, daarnaast zullen er 1 of
- De huidige dakranden van de meerdere werkbussen in uw straat
bergingen worden vernieuwd staan. Hierdoor zal er dus ook minder
parkeergelegenheid zijn.
- Het aanbrengen van nieuwe
dakbedekking. Wij hebben er zin in, om er samen met u
een mooi project van te maken.
- Het plaatsen van een nieuw
raamkozijn (complex 1129).

- Het plaatsen van een nieuw
deurkozijn (voorzover niet recentelijk
vervangen).

Maatschappelijk betrokken, Klantgericht en Transparant

Informatie

Wat vragen wij van u? Start werkzaamheden
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden De werkzaamheden beginnen in de tweede
dienen wij toegang te hebben tot uw week van januari. Eea is zoals u zult begrijpen
achtertuin. afhankelijk zijn van de werksomstandigheden.
Er zal worden gestart met het uithakken van
- De berging en de tuin moeten het voegwerk. Wilt u weten wanneer de
bereikbaar zijn. aannemer bij u de werkzaamheden uit komt
voeren en welke werkzaamheden er plaats
- Vaste planten en bomen rondom de vinden, kijk dan op de pagina met de
berging zullen verwijderd moet planning.
worden om de werkzaamheden uit te
kunnen voeren. Werktijden
De werktijden zijn van 7.00 uur tot 16.00 uur.
- Uw spullen in de berging dienen naar Om 7:30 zullen wij beginnen met hak- en
1 kant te worden verplaatst zodat de sloopwerkzaamheden.
nieuwe kozijnen kunnen worden
geplaatst. Belangrijk:
Het is voor iedereen, met uitzondering van
- De aannemer stelt afdekfolie ter het bouwpersoneel, verboden de bouwlocatie
beschikking of uw spullen in de schuur te betreden! Wij nemen geen
af te dekken. verantwoordelijkheid voor eventuele schades
of letsel wat ontstaat doordat dit toch door
- Zelf aangebrachte voorzieningen aan mensen die niet bevoegd zijn, gebeurd.
uw berging (bijv. schilderijen,
spiegels, ophanghaakjes,
plantenrekjes etc.) dient u zelf te
verwijderen voor aanvang van de
werkzaamheden.

- Zoals eerder beschreven dient u, voor
het goed kunnen uitvoeren van de
werkzaamheden, bankjes, planten en
potten etc. tijdelijk te verwijderen.

- Wij hebben ongeveer 2 meter
werkruimte nodig om onze
werkzaamheden uit te voeren. Om
schade te voorkomen dient u er voor
te zorgen dat u uw waardevolle
spullen van uw buitenmuren
verwijdert.

Tijdens het uitvoeren van de
werkzaamheden raden wij u aan geen
was buiten te hangen, ramen, deuren en
ventilatieroosters gesloten te houden.

Maatschappelijk betrokken, Klantgericht en Transparant

Bergingen complex 1129

Poortzijde

Tuinzijde

Kopgevel

Maatschappelijk betrokken, Klantgericht en Transparant

Bergingen complex 1127

nieuw Nieuw
voegwerk kozijn

Tuinzijde Kopgevel

nieuw nieuwe dakbedekking
voegwerk

Poortzijde nieuwe dakbedekking
nieuwe dakbedekking
nieuw
voegwerk

Poortzijde

Tuinzijde

Maatschappelijk betrokken, Klantgericht en Transparant

Volgorde van uitvoering

Maatschappelijk betrokken, Klantgericht en Transparant

jaar 2019

maand januari februari maart

week 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

REGEL OMSCHRIJVING dag 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22

1 voegwerkuithakken(6bergingen/dag) Detailplanning
Voorstraat
Maatschappelijk betrokken, Klantgericht en Transparant
Dr Hadriaan van Neslaan
Sluispad

Boekerslootlaan

2 Dakbedekkingaanbrengen 150-152 154-156 158-160
Voorstraat 2-4 6-8 10-12 14-16 18-20 22-24 26-28 30-32 34-36
1-3 5-7 9-11 13-15 17-19 21-23 25-27 29-31 33-35
Dr Hadriaan van Neslaan 51-53 55-57 59-61 36-65 67-69
Sluispad

Boekerslootlaan

3 Vervangenkozijneninclboeideel 150-152150-152 152-154 152-154 158
Voorstraat
2-4 2-4 6 16-18 16-18 22-24 22-24 26 34
Dr Hadriaan van Neslaan
Sluispad 1-3 1-3 5-7 5-7 9-11 9-11 13 17-19 17-19 21-23 21-23 25-27 25-27 31 35

Boekerslootlaan 51-53 51-53 55-57 55-57 59-61 59-61 63-65 63-65 67-69 67-69

4 voegwerk(5bergingen/dag)
Voorstraat

Dr Hadriaan van Neslaan
Sluispad

Boekerslootlaan

Wensen u gezellige
kerstdagen en een
fijne jaarwisseling

Maatschappelijk betrokken, Klantgericht en Transparant


Click to View FlipBook Version