The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ANUGERAH eNILAM PPD SENTUL 2022 NURUL ARIEYSHA

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-94510541, 2022-05-18 20:18:38

ANUGERAH eNILAM PPD SENTUL 2022 ARIEYSHA

ANUGERAH eNILAM PPD SENTUL 2022 NURUL ARIEYSHA

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 1

ANUGERAH e-NILAM PENDIDIKAN KHAS
PERINGKAT PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SENTUL

2022

NAMA NURUL ARIEYSHA AFRINA BINTI
MUHAMMAD IZNAN
NO KAD 111209-14-0648
PENGENALAN
NO KAD OKU PH140013001234
KATEGORI SPINAL MUSCULAR ATROPHY
NAMA SEKOLAH SK TAMAN KOPERASI POLIS

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 2

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA

SURAT

1. PROFIL PERIBADI MURID 3-8

2. BORANG FOLIO CALON NILAM O4 9-13

3. SENARAI PENCAPAIAN & PENGLIBATAN MBK 14-17

DALAM AKTIVITI KURIKULUM &

KOKURIKULUM

4. SALINAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN 18-21

PERTENGAHAN TAHUN 2021 / PBD

5. SALINAN SIJIL PENYERTAAN / PENCAPAIAN 22-29

TERTINGGI MURID

6. GAMBAR PENGLIBATAN MURID DALAM 30-32

AKTIVITI KOKURIKULUM

7. SALINAN REKOD DATA NILAM MURID 33-38

8. ULASAN BUKU 39-41

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 3

PROFIL PERIBADI
MURID

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 4

KATEGORI MASALAH PEMBELAJARAN
SEKOLAH RENDAH PEREMPUAN

e-NILAM PPD SENTUL 2022

AKADEMIK

PENCAPAIAN :

PROFIL 2019 – JOHAN SPELLING BEE COMPETITION

NAMA : NURUL ARIEYSYA AFRINA BINTI (MINGGU PENDIDIKAN KHAS)
MUHAMMAD IZNAN
- 2019 – JOHAN BERKUMPULAN PERTANDINGAN PANTUN ANJURAN KELAB
KELAS : KHAS DELIMA
NAMA SEKOLAH : SK TAMAN KOPERASI POLIS, KESENIAN DAN KEBUDAYAAN
TAMAN KOPERASI POLIS FASA 2, 68100
KUALA LUMPUR. - 2020 – PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

HUBUNGI (PERTENGAHAN TAHUN)

NO. TELEFON : 011 12278177 - 2020 – PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (AKHIR TAHUN)

- 2021 – PENTAKjS[email protected] +0123 456 New York,

(PERTENGAHAN TAHUN)

- 2021– PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (AKHIR TAHUN)

- 2020 - MINGGU PANITIA BAHASA MELAYU

- (KUIZ MEMBINA AYAT TUNGGAL BERDASARKAN GAMBAR ATAS TALIAN)

- 2020 - ANUGERAH EMAS PENCAPAIAN MURID AKTIF PDPR TAHAP 2

- 2021 –ANUGERAH MURID TERBAIK NILAM (PPKI)

- 2021 - JOHAN E-BERCERITA KISAH DARI AL QURAN:PERTANDINGAN E MAHABBAH

PENDIDIKAN KHAS DAERAH SENTUL.

KO-KURIKULUM

ALAMAT SEKOLAH : SK TAMAN KOPERASI POLIS, PENCAPAIAN :
TAMAN KOPERASI POLIS FASA 2, 68100 KUALA
LUMPUR. - 2021 - JOHAN E-BERCERITA KISAH DARI AL QURAN:PERTANDINGAN E MAHABBAH
ALAMAT RUMAH :BLOK G/08/17 PPR BATU MUDA, PENDIDIKAN KHAS DAERAH SENTUL.
KG BATU MUDA, JALAN IPOH, 52100 KUALA
LUMPUR HOBI

e-mel :[email protected]

HOBI : MELUKIS, MEMBACA

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 5

SALINAN KAD PENGENALAN / SURAT BERANAK
YANG TELAH DISAHKAN

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 6

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 7

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 8

SALINAN KAD OKU
YANG TELAH DISAHKAN

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 9

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 10

BORANG FOLIO CALON
NILAM 04

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 11

BORANG FOLIO PENCALONAN NILAM 04
ANUGERAH e-NILAM PENDIDIKAN KHAS
PERINGKAT PPD SENTUL 2022

NEGERI : WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

KATEGORI PENCALONAN: Tandakan (√) di ruang yang berkenaan

KATEGORI SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH
LELAKI PEREMPUAN LELAKI PEREMPUAN

KURANG UPAYA
PENGLIHATAN

KURANG UPAYA 
PENDENGARAN

MASALAH
PEMBELAJARAN

A : BUTIRAN CALON

1. Nama Calon : NURUL ARIEYSYA AFRINA BINTI MUHAMMAD IZNAN

2. Tahun / Tingkatan : TAHUN 5 KHAS DELIMA

3. No Kad Oku : PH140013001234

4. No Sijil Kelahiran / Mykid / Mykad : CP11426 /111209-14-0648

5. Alamat Sekolah : SK TAMAN KOPERASI POLIS, TAMAN KOPERASI POLIS FASA 2,

68100 KUALA LUMPUR

6. Alamat Rumah : BLOK G-08-17 PPR BATU MUDA, KAMPUNG BATU MUDA

JLN IPOH 52100 KUALA LUMPUR

7. Jantina : Lelaki Perempuan 

8. No Telefon Sekolah : 0361871880 9. No Fax Sekolah : 0361875881
10. No Telefon Rumah : 011 12278177

11. Emel Murid : [email protected]

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 12

BORANG FOLIO PENCALONAN NILAM 04

ANUGERAH e-NILAM PENDIDIKAN KHAS
PERINGKAT PPD SENTUL 2022

B. MAKLUMAT NILAM
Pertandingan Anugerah NILAM yang pernah disertai :

Peringkat sekolah Peringkat daerah/bahagian Peringkat negeriC. REKOD BACAAN PROGRAM NILAM (DISERTAKAN REKOD
BACAAN NILAM)

Jumlah bahan dibaca : 52

Pengesahan jumlah bahan dibaca disahkan:

…………………………………………….

``Tandatangan dan cop Guru

Besar/Pengetua

D. DOKUMEN SOKONGAN (KURIKULUM & KO-KURIKULUM) 
1. Salinan sijil penyertaan / kemenangan aktiviti ko-kurikulum

E. AKTIVITI GALAKAN MEMBACA
(Senaraikan semua aktiviti galakan membaca yang disertai oleh calon. Sila
buat lampiran jika ruang tidak mencukupi. Sertakan salinan dokumen yang
telah disahkan)

Bil Aktiviti Jawatan / Peringkat Tahun
Persatuan / Pertandingan Kedudukan (Sekolah / Daerah / 2021
AJK TAHUN 4 Negeri / Kebangsaan
1. PERSATUAN PENGAKAP AJK TAHUN 4
SEKOLAH
AJK TAHUN 4
2. KELAB BADMINTON SEKOLAH 2021

3. KELAB KEBUDAYAAN & SEKOLAH 2021
KESENIAN

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 13

BORANG FOLIO PENCALONAN NILAM 04
ANUGERAH e-NILAM PENDIDIKAN
KHASPERINGKAT PPD SENTUL 2022

PERAKUAN SEKOLAH :
Dengan ini disahkan bahawa maklumat yang diberikan adalah betul.

Tandatangan:

………………………………………….
(Guru Besar/Pengetua)

Tarikh : 11 Mei 2022
Cop Sekolah :

PERAKUAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI :
Dengan ini disahkan bahawa segala maklumat berkaitan Folio Calon telah disemak
dan betul.

Tandatangan:

………………………………………….
(Ketua Penolong Pengarah Kanan / Ketua Penolong Pengarah
Sektor Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Negeri)

Tarikh : ……………………….
Cop Jabatan :

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 14

DATA PENCAPAIAN
AKTIVITI KURIKULUM &

KOKURIKULUM

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 15

DATA PENCAPAIAN AKTIVITI KURIKULUM

PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN PENCAPAIAN
BIL AKTIVITI
1. -

PERINGKAT DAERAH TAHUN PENCAPAIAN
BIL AKTIVITI

-

PERINGKAT SEKOLAH TAHUN PENCAPAIAN
BIL AKTIVITI 2020 ANUGERAH
1. PENCAPAIAN AKTIF PDPR
2020 EMAS (P)
(TAHAP 2) NAIB JOHAN
2. KUIZ MEMBINA AYAT

TUNGGAL BERDASARKAN
GAMBAR (ATAS TALIAN)

3. ANUGERAH MURID 2021 TERBAIK
TERBAIK NILAM (P)PPKI 2019 JOHAN

4. SPELLING BEE
COMPETITON, MINGGU
PEND. KHAS, PPKI

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 16

DATA PENCAPAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM

PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN PENCAPAIAN
BIL AKTIVITI

-

PERINGKAT DAERAH TAHUN PENCAPAIAN
BIL AKTIVITI 2021 JOHAN
1. e-BERCERITA KISAH DARI

AL QURAN,
PERTANDINGAN e-
MAHABBAH PENDIDIKAN
KHAS DAERAH SENTUL

PERINGKAT SEKOLAH TAHUN PENCAPAIAN
BIL AKTIVITI 2019 JOHAN
1. PERTANDINGAN PANTUN
BERKUMPULAN
ANJURAN KELAB
KESENIAN DAN
KEBUDAYAAN

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 17

SALINAN KEPUTUSAN
PEPERIKSAAN / PBD

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 18

SALINAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN / PBD
(YANG DISAHKAN)

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 19

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 20

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 21

SALINAN SIJIL
PENYERTAAN /
PENCAPAIAN

TERTINGGI

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 22

SALINAN SIJIL PENYERTAAN / PENCAPAIAN TERTINGGI
(YANG DISAHKAN)
MAKSIMA 10 KEPING

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 23

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 24

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 25

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 26

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 27

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 28

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 29

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 30

GAMBAR
PENGLIBATAN DALAM

AKTIVITI
KOKURIKULUM

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 31

TAJUK :Pertandingan Bercerita e MAHABBAH

PENERANGAN : e MAHABBAH
TAJUK : SPELLING BEE

PENERANGAN : MINGGU PANITIA BAHASA INGGERIS

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 32

TAJUK : DEKLAMASI SAJAK

PENERANGAN : BULAN PATRIOTISME PERINGKAT
SEKOLAH

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 33

SALINAN REKOD DATA
NILAM

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 34

SALINAN REKOD NILAM
(YANG DISAHKAN)

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 35

BORANG REKOD BACAAN MURID

Nama : Nurul Arieysha Afrina Binti Muhammad Iznan
Kelas :Khas Delima
Tahun : 2022

Buku Bahasa

Bil Judul Bahan Bukan Buku Contoh Aktiviti
Fiksyen
1. Gangguan Puaka Lombong Bukan Fiksyen Membaca
2. Sebuah Kolam dan Sang Kerbau Bahasa Melayu Membaca
3. Penulis Siber Bahasa Inggeris Membaca
4. Sahabat-Sahabat Setia Lain-lain Bahasa Membaca
5. Kura-Kura dan bangau Jumlah Muka surat Membaca
6. Burung Bangau Dan Ketam Aktiviti Membaca
7. Sang Kambing Dan Sang Penyu Membaca
8. Sang Gajah Dan Sang Tikus  Membaca
9. Sang Ular Dan Sang Arnab  Membaca
10. Anak Ayam Yang Malang  Membaca
11. Puteri Beradu  Membaca
12. Sang Monyet Yang Telah Mendapat Pengajaran  Membaca
13. Kain Sarung Ajaib  Membaca
14. Mari ke Zoo  Membaca
15. The Regretful Little Turtle  Membaca
16. The Wild Duck  Membaca
17. The Moving Hat  Membaca








e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 36

18. Keretapi Malam   Membaca
19. Lelaki Dari Sungai  Membaca
20. Bermain Dalam Hujan  Membaca
21. Seperti Kacang Lupakan Kulit  Membaca
22. Musang Dengan Peladang  Membaca
23. Usaha Tangga Kejayaan Membaca
24. Saya Kertas, Saya Buku  Membaca
25. Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 3  Membaca
26. Mengapa Burung Nuri Bercakap Membaca
27. Sayangi Pusat Sumber Sekolah  Membaca
28. Buku Teks Pendidikan Islam Tahun 3  Membaca
29. Kebebasan  Membaca
30. Hello! Membaca
31. Si Comel Bertudung Merah  Membaca
32. Seronoknya Di Pantai  Membaca
33. Internet Punca Rezeki  Membaca
34. Diladang Datuk  Membaca
35. Kancil Dengan Tali Pinggang Hikmat  Membaca
36. Buku Teks Sains KSSRPK Tahun 4  Membaca
37. Nabi Musa a.s.  Membaca
38. Buku Teks Pendidikan Islam Tahun 4  Membaca
39. Beruang dan Dua Orang Pemburu Membaca
40. Si Pencuri Ketawa  Membaca
41. Jangan Seperti Katak Bawah Tempurung  Membaca
42. Cita-cita Sarah  Membaca
43. Orang Bunian Dan Tukang Kasut  Membaca
44. Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 4  Membaca
45. Raja Yang Insaf  Membaca
46. Orang Tamak selalu Rugi  Membaca
47. Astronomi Di Rumah  Membaca
48. Sang Arnab Yang Pemalas  Membaca
49. Seperti Isi Dengan Kuku  Membaca





e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 37

50. Angkasa Lepas   Membaca
51. Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5   Membaca
52. Selamat Pagi Cikgu  Membaca

Jumlah 44 8
Jumlah bahan dibaca 52

Panduan Pengisian Data
NILAM

Bil Keterangan Contoh
1 Buku Fiksyen karya sastera yang dicipta Novel, cerita pendek, cereka
2 Bukan fiksyen daripada imaginasi
3 Majalah Karya yang berdasarkan Dewan Siswa, Mingguan Wanita,
fakta sebenar Pendidik, dan lain-lain
4 Jurnal terbitan berkala yang
5 Komik mengandungi makalah, Jurnal Penyelidikan Pendidikan,
6 Surat Khabar
fiksyen, gambar foto, dan Komik Sains, Komik Sejarah dan
7 Bercetak lain-lain lain-lain
majalah (biasanya yang Berita Harian, New Strait Time,
termuat karangan-karangan The Sun, dan lain-lain
ilmiah
Komik fiksyen dan ilmiah Buku, majalah,jurnal dan lain-lain

kertas bercetak yg
menyiarkan berita dan lain-
lain (umumnya diterbitkan
hari-hari)
Dalam bentuk cetakan

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 38

8 Bukan bercetak Dalam bentuk digital e-book, e-majalah, e-jurnal,
9 Aktiviti
Maklumbalas ataupun bahan-bahan atas talian dan lain-
tindakan yang dilakukan lain
selepas pembacaan dan
berkaitan dengan bacaan Membuat rumusan, catatan,
tersebut komen, mengeja, melukis,
lakonan dan lain-lain

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 39

ULASAN BUKU

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 40

ULASAN BUKU

LETAKKAN GAMBAR TAJUK BUKU : SANG GAJAH DAN SANG TIKUS
BUKU CERITA DI SINI NAMA PENULIS : FAUZIAH AZIZ
JUMLAH MUKA SURAT : 16 MUKA SURAT
TAHUN DITERBITKAN : 2012
PENERBIT : KIDDIBIRD SDN.BHD

ULASAN BUKU :

Buku cerita ini mengisahkan seekor gajah dan seekor tikus yang bersahabat baik dan saling bantu
membantu di antara satu sama lain.Pada suatu hari,sedang berjalan-jalan di dalam hutan, mereka
terlihat seekor burung telah jatuh dari sebatang pokok. Sang Gajah mengangkat burung itu lalu
bertanya “Bagaimana kamu boleh terjatuh wahai burung?” “Helang telah menolak aku jatuh ke
bawah.” kata burung itu.

Ibu burung sangat risau. Helang mahu memakan anak-anak burung itu. Burung-burung itu telah
menyembunyikan anak-anak di dalam sarang. Namun Helang telah menolak dan menyerang sarang
burung.

Oleh yang sedemikian Sang Tikus dan Sang Gajah merancang untuk membantu burung menghalang
Helang mengambil anak-anak burung dengan membidik peluru buah kelapa dengan menggunakan
akar kayu yang telah diikat pada sebatang pokok. Ia telah mengenai muka Helang. ‘aaaauuuuuuu!”
tangis Helang itu dalam kesakitan.

Kemudian Sang Gajah pun memindahkan anak-anak burung helang itu ke dalam lubang sebatang
pokok. “Kamu semua akan lebih selamat disini” katanya. Burung-burung itu mengucapkan terima
kasih kepada Sang Gajah dan Sang Tikus.

Nilai-nilai murni yang kita boleh pelajari dari cerita ini ialah

1. Memberi pertolongan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan.
2. Sentiasa berhati-hati. Kita perlu sentiasa ambil langkah berjaga-jaga dalam kehidupan kita
3. Berusaha. Sentiasa berusaha menjaga langkah keselamatan diri dan keluarga

e-NILAM PENDIDIKAN KHHAS PERINGKAT PPD SENTUL 2022
Page 41

Kita perlu sentiasa berhati-hati dalam memuatnaik atau berkongsi maklumat dalam media sosial. Ini
kerana isu semasa sekarang terdapat banyak kes penipuan siber.
Akhir kata,
Nun di sana indahnya pelita,
Sambal berjalan cahaya tersebar,
Akhir kata, tamatlah cerita,
Ambil pengajaran jadikan iktibar.

Sekian sahaja, wabilahhi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh

ULASAN INI DISEDIAKAN OLEH :
NURUL ARIEYSHA AFRINA BINTI MUHAMMAD IZNAN


Click to View FlipBook Version