The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by huzairulinfinity, 2021-10-28 04:00:38

Contoh Sinopsis Buku

TEST

#ipgmembaca
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

#ipgmembaca
Himpunan Sinopsis Buku Warga IPG KPM 2021
Institut Pendidikan Guru Malaysia,
Kementerian Pendidikan Malaysia.

Diterbitkan oleh:
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1-3, Blok 2250,
Jalan Usahawan 1,
63000 Cyberjaya Selangor Darul Ehsan
Malaysia
Tel : 03-83126666
Faks : 03-83126655
Web : http://ipgm.moe.edu.my/

ISBN

© Hak cipta Institut Pendidikan Guru Malaysia Semua hakcipta terpelihara. Hak cipta
Kementerian Pendidikan Malaysia 2021. Semua petikan daripada penerbitan ini tidak
boleh diterbitkan semula atau disimpan dalam bentuk yang boleh diperoleh semula atau
disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa cara sekalipun termasuk elektronik,
mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebaliknya tanpa mendapat keizinan daripada
penerbit.

Disember 2021

KANDUNGAN
Sidang Redaksi
Kata Alu-Aluan
Pengurusan Atasan
Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Jabatan Kecemerlangan Akademik
Jabatan Pengajian Tamil
Jabatan STEM
Jabatan Ilmu Pendidikan
Jabatan Pengajian Melayu
Jabatan Pengajian Inggeris
Jabatan Pengajian Cina
Jabatan Pendidikan Seni
JAPIM
Jabatan Ilmu Kemanusiaan
Jabatan Perancangan, Penyelidikan & Inovasi
Unit Perpustakaan Za’ba
Unit Kokurikulum
Unit Pembangunan Latihan
Unit Praktikum
Unit Kaunseling
Unit Peperiksaan dan Penilaian
Unit Teknologi dan Multimedia
Unit Khidmat Pengurusan
Unit Pengurusan Fasiliti dan Infrastruktur
Pelajar

SIDANG REDAKSI
Penaung
En. Mohd. Saat bin Abas
Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun

Ketua Editor
Dr. Hamizul bin Mahmud
Ketua Unit Perpustakaan

Reka Bentuk dan Susun Atur IPGK Tuanku Bainun
Huzairul Hezri bin Saidin IPGK Raja Melewar
Mohamad Fadzili bin Baharin IPGK Tun Hussein On
Zahidi bin Khamis

Editor

Penyelaras

KATA ALU-ALUAN

PENGARAH IPGK TUANKU BAINUN

Bismillahirrahmahnirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat
Sejahtera. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang dan selawatdan salam atas junjungan
besar Nabi Muhammad SAW.

Syukur Alhamdulillah kerana dengan izin dan inayah-Nya penerbitan
Buku Himpunan Sinopsis Buku IPGM 2021 dapat dijayakan dan
direalisasikan dengan sempurna.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua warga IPGKTB
yang telah bertungkus lumus merealisasikan penerbitan himpunan sinopsis ini. Setinggi-tinggi
penghargaan kepada Jawatankuasa Himpunan Sinopsis Buku IPGKTB atas komitmen yang
ditunjukkan bagi menjayakan projek ini khususnya kepada Unit Perpustakaan Za’ba yang menjadi
penyelaras kepada projek ini di

peringkat IPGKTB.

Walaupun situasi pandemik COVID-19 masih berlarutan dan begitu mencabar ketika ini, tetapi ia
tidak menjadi halangan bagi kita untuk meneruskan kehidupan dalam norma baharu dan
melaksanakan projek ini dengan jayanya. Semangat dan komitmen seperti inilah yang perlu
dipasak kukuh dalam hati sanubari oleh warga Bainun. Usaha ini juga membuktikan kepada
semua bahawa walau pun kita sedang meniti hari-hari yang penuh sukar, tetapi kita berjaya
mengharunginya hasil semangat ‘carpe diem’ yang sedia ada dalam diri. Natijahnya, terhasillah
sebuah karya yang berada di tangan anda sekarang.

Akhir kalam, sekali lagi saya mengucapkan jutaan tahniah kepada semua warga IPG KTB yang
terlibat secara bersama dalam menyediakan Himpunan Sinopsis Buku IPGM 2021 ini. Saya
sangat mengharapkan karya ini memberi manfaat yang meluas kepada semua.

Sekian, selamat membaca. Carpe diem

MOHD. SAAT BIN ABAS

DARI MEJA KETUA EDITOR


Click to View FlipBook Version