The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shaladorentina, 2022-05-30 08:16:31

ligji Faradeit

ligji Faradeit

UNIVERSITETI I PRISHTINES “HASAN PRISHTINA”
FAKULTETI I EDUKIMIT

DEPARTAMENTI: MASTER I MËSIMDHËNIES
NË TEKNOLOGJI DHE TIK

Tema: Ligji Faradeit

LIGJI I FARADEIT

Ligji i induksionit i Faradeit është një ligj themelor i elektromagnetizmit, i cili spjegon
punën e transformatoreve, induktorëve, dhe llojeve tjera të gjeneratorëve elektrik.
Ligji pohon se : Forca elektromotore e induktuar (shkurt FEM) në një qark të mbyllur
është e barabarte me derivatin fluksit magnetik përmes qarkut në lidhje me kohën.
Ligji u zbulua nga Majkell Faradei në vitin 1831 dhe në mënyre të pavarur në të
njeten kohë nga Jozef Henri.

FORMULA

Në mënyre kuantitative, ligji shprehet me formulën e
mëposhtme:

është fluksi magnetik
përmes qarkut (në Weber).

E---është forca electromotore (FEM) në Volt ;

Tradicionalisht, njihen dy rruge për ndryshimin e fluksit përmes qarkut. Në rastin e FEM të
transformatorit ideja është ndryshimi i vete fushës, duke ndryshuar korrentin që i jep origjinën
fushës (si tek transformatori), ose duke lëvizur një magnet në mënyre relative me një unaze
teli përcjellës.

Në rastin e FEM lëvizëse, ideja është që të lëvizim një pjesë ose të gjithë
qarkun përmes një fushë magnetikë, për shembull, si tek një gjenerator
homopolar

Aparat historik pёr demonstrim nё klas:

Paradoksi i Faradeit
Induksion elektromagnetik quajm dukurinё e paraqitjes sё rrymёs vetem kur ndёrrohet fusha
magnetike. Induksion elektromagnetik rrjedh nga gjuha latine (Induction-ndikim).

Dukuria e induksionit elektromagneik paraqitet kur lёvizin ose magneti ose bobina ose tё dy.
Kёtё dukuri e zbuloi Michael Faraday(1791-1867) nё vitin 1931.
Me ndihmёn e fushёs magnetike qё ndryshon, fitohet rrymё elektrike.

Paradoksi i Faradeit

Rrotullim elektromagnetik
Eksperiment i Faradeit 1831

Michael Faraday

Michael Faraday FRS (22 shtator 1791 - 25 gusht 1867) ishte
një shkencëtar anglez që ka kontribuar në fushën e
elektromagnetizmit dhe elektro-kimisë.
Edhe pse Faraday kishte nivel të ulët arsimor, ai ishte një nga
shkencëtarët më me ndikim në histori. Ai e arriti me hulumtimet
e tij në fushën magnetike përreth një përcjellësi me rrymë të
vazhdueshme me të cilën Faraday e themeloi bazën për konceptin
e fushës elektromagnetike në fizikë.
Faraday gjithashtu doli në përfundim se magnetizmi mund të
ndikojë rrezet e dritës dhe se ka pasur një marrëdhënie
themelore mes dy fenomeneve.
Shpikje e tij e pajisjeve elektromagnetike rrotulluese formuan
themelin e teknologjisë motor elektrik, dhe kjo ishte kryesisht
për shkak të përpjekjeve të tij që të energjisë elektrike u bë
praktike për përdorim në teknologji.

Qё nxёnёsit tё mbajn mendё mё mirё njёsin mёsimore atёherё do ta paraqes njё
video, ku hap pas hapi tregon se si duhet te krijohet gjeneratori duke pёrdorur fushën
magnetike përreth një përcjellësi me rrymë të vazhdueshme me të cilën Faraday e
themeloi bazën për konceptin e fushës elektromagnetike.

Pune praktike
Do t‘i shpёrndaj disa fototgrafi se si duket gjeneratori tё cilin e krijoi Faradei duke pёrdor fushёn
magnetike.

Dhe pasi nxёnёsit ta shohin foton do ja vendosi linkun se ku mund tё kyqen pёr ta krijuar ata vet njё
gjenerator.
https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/faraday/latest/faraday.html?simulation=faraday

Faleminderit!


Click to View FlipBook Version