The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by warieworld, 2019-01-02 20:04:40

TAKLIMAT MP REKA CIPTA 2019

TAKLIMAT MP REKA CIPTA 2019

TAKLIMAT MATAPELAJARAN
MPEI KSSM REKA CIPTA(3763)

OLEH : AHMAD AZWARI BIN ANNUAR
Guru Cemerlang Reka Cipta

Dip.Pendidikan(KPLI) Reka Cipta, MPTKL
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan UIA

TANGGUNGJAWAB PANITIA REKA CIPTA
SMK DATUK HAJI ABDUL SAMAD

 TANGGUNGJAWAB
1) MENYELARAS, MENGURUS DAN MELAKSANAKAN SEGALA
ASPEK YANG BERKAITAN PENYEDIAN SUKATAN
MATAPELAJARAN (DSKP), PDPC DAN PENILAIAN.

 2) MENYELARAS, MENGURUS DAN MELAKSANAKAN SEGALA
ASPEK YANG BERKAITAN PBD DAN PBS SPM MATA PELAJARAN
REKA CIPTA.

OBJEKTIF MP REKA CIPTA

• Mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan bidang reka bentuk
dan teknologi pembuatan dalam pembinaan produk yang inovatif
1 dan bernilai komersil;

• Mengkaji dan memahami sistem elektrik, elektronik, mekanikal

2 mudah dan kawalan dalam bidang mekatronik;

• Menggunakan perisian Reka Bentuk Bantuan Komputer (CAD) dalam

3 penghasilan lukisan dua (2D) dan tiga (3D) dimensi;

4 • Memahami strategi untuk memasarkan produk;

OBJEKTIF MP REKA CIPTA

• Memahami harta intelek dan cara menyediakan
5 dokumen untuk mempaten hasil rekaan;

• Berkomunikasi dengan berkesan dalam
6 pendokumentasian dan persembahan hasil ciptaan;

• Mengamalkan sikap positif serta peka terhadap isu,
7 perkembangan dan hala tuju bidang teknologi; dan

• Memupuk semangat ingin tahu, ingin mencuba, daya
8 saing, bekerjasama dan menyedari keagungan Tuhan.

PENGERTIAN REKA CIPTA

DEWAN BAHASA
- Penghasilan suatu produk baharu

atau barangan baharu atau
pengubahsuaian sesuatu produk
yang sedia ada

KATEGORI REKA CIPTA

KATEGORI
REKA CIPTAAN

ARTIFAK SISTEM PERSEKITARAN

PROSES MENGENALPASTI MASALAH PROSES REKA
SOAL SELIDIK DAN ANALISIS CIPTA
MASALAH
PENYELIDIKAN
PENEMUAN DAN PENGHASILAN
IDEA BARU
CADANGAN DAN PENYELESAIAN
MASALAH

REKA CIPTA DAN INOVASI

 REKA CIPTA
DISIFATKAN SEBAGAI PRODUK YANG PERTAMA KALI DIHASILKAN

 INOVASI

ADALAH PENGUBAHSUAIAN KEPADA PRODUK TERSEBUT SUPAYA IA MENJADI
LEBIH BERTENAGA @ BERMAKNA.INOVASI TERJADI SETELAH PRODUK ITU DI
REKA CIPTA

PEMARKAHAN PEPERIKSAAN
SPM MATA PELAJARAN
REKA CIPTA
(3763/1)

PEMARKAHAN SPM REKA CIPTA

MARKAH MARKAH
PEPERIKSAAN SPM PENTAKSIRAN PBS SPM

REKA CIPTA REKA CIPTA
60M
100M (30%)

(70%)

JUMLAH = 100%

PENSKORAN PBS LEMBAGA
PEPERIKSAAN

SPM MATA PELAJARAN
REKA CIPTA
(3763/2)

KRITERIA PENSKORAN PBS SPM REKA CIPTA

Kandungan Pentaksiran:

i. Folio ii.Artifak
E1 Proses Mereka Cipta E2 Komunikasi

Aspek1: Mengenal Pasti dan Menganalisis Masalah Aspek8: Mengguna Bahan
Aspek2: Menyelidik Reka Ciptaan Sedia Ada Aspek 9:Mengamal Keselamatan Bengkel
Aspek3: Mencipta dan Mereka Bentuk Pelbagai Idea Aspek10:Menepati Tema dan Menyelesaikan Masalah
Aspek4: Mengaplikasi Rupa Bentuk Ciptaan Aspek11:Menghasilkan Reka Ciptaan Yang Asli
Aspek5: Menghasilkan Lukisan Kerja 2D dan 3D Aspek12:Menghasilkan Reka Ciptaan Yang Berfungsi
Aspek6: Memasar Reka Ciptaan Aspek13:Menepati Saiz dan Skala
Aspek7: Mendokumentasi Reka Ciptaan Aspek14:Menepati Faktor Reka Bentuk
Markah : 30 markah Aspek15:Menampilkan Ketepatan dan Kehalusan Kerja

JUMLAH : 60 markah Markah : 30 markah

BIDANG REKA CIPTA

PRODUK PENGGUNA (CONSUMER PRODUCT)

KEJURUTERAAN(ENGINEERING)

AUTOMOTIF(AUTOMOTIVE)

MEDIA INTERAKTIF(INTERACTIVE MEDIA)

SAINS KEHIDUPAN(LIFE SCIENCE)

REKA BENTUK SENI TAMPAK(VISUAL ARTS DESIGN)

REKA BENTUK PERABOT(FURNITURE DESIGN)

REKA BENTUK MAKANAN(FOOD DESIGN)

REKA BENTUK PERTUKANGAN(CRAFT DESIGN)

REKA BENTUK BANGUNAN(ARCHITECTURE)

RB HIASAN DALAM(INTERIOR DESIGN)

RB LANSKAP(LANDSCAPE DESIGN)

REKA BENTUK FESYEN(FESYEN DESIGN)

HALA TUJU KE IPT

 Mata pelajaran Reka Cipta telah dijadikan syarat
utama kepada beberapa program di IPTA dan IPTS,
hal ini selaras dengan aspirasi pendidikan negara
kini. Kebanyakan IPTA dan IPTS menawarkan
jurusan kejuruteraan, teknikal, mekanikal, seni
reka dan reka bentuk. Berikut adalah senarai IPTA
tersebut.

PROGRAM MATRIKULASI KPM

SENARAI KURSUS YANG BERKAITAN DENGAN MATA
PELAJARAN REKA CIPTA

1)REKA BENTUK INDUSTRI
2)REKA BENTUK HIASAN DALAMAN
3)REKA BENTUK PERABOT
4)REKA BENTUK FESYEN
5)MEDIA KREATIF
6)SENI BINA
7)SENI LUKIS

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)SEKIAN,
TERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version