The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PANASIAPUBLICATIONSBooks, 2021-11-03 01:51:23

Modul A+1 Sejarah Tingkatan 4

©PAN ASIA PUBLICATIONS

©PAN ASIA PUBLICATIONSTingkatan
Sejarah 4Aslee
Victor Anthonysamy
Siti Madihah binti Ahmad
Pan Asia Publications Sdn. Bhd.
199101016590 (226902-X)
No. 2-16, Jalan SU 8,
Taman Perindustrian Subang Utama, Seksyen 22,
40300 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: +603-5614 4168
Faks: +603-5614 4268
E-mel: [email protected]
Laman web: www.panasiapub.com

© Pan Asia Publications Sdn. Bhd.
Hak cipta terpelihara. Sebarang bahagian dalam buku ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam
cara yang boleh dipergunakan lagi ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk atau cara, baik secara
elektronik, mekanik, gambar, rakaman atau sebagainya, tanpa kebenaran daripada penerbit.

Cetakan Pertama 2022
MODUL A+1 SEJARAH Tingkatan 4
ISBN 978-967-466-619-4
Dicetak oleh ( )

BAB 1 Warisan Negara Bangsa 5.2 Faktor Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu
1948 ...........................................................................54
1.1 Latar Belakang Negara Bangsa Sebelum 5.3 Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 .................55
Kedatangan Barat ........................................................1 5.4 Kesan Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu
1.2 Ciri-ciri Negara Bangsa Kesultanan 1948 ...........................................................................56
Melayu Melaka ............................................................2 Soalan Berformat SPM .......................................................57
1.3 Keunggulan Sistem Pentadbiran dan
Undang-undang ...........................................................4 BAB 6 Ancaman Komunis dan
©PAN ASIA PUBLICATIONS
1.4 Peranan Pemerintah dan Rakyat ..................................7 Perisytiharan Darurat
Soalan Berformat SPM .........................................................9
6.1 Kemasukan Pengaruh Komunis di Negara Kita ........61
6.2 Ancaman Komunis di Negara Kita ...........................64
BAB 2 Kebangkitan Nasionalisme 6.3 Usaha Menangani Ancaman Komunis ......................66
6.4 Kesan Zaman Darurat terhadap Negara Kita ............67
2.1 Maksud Nasionalisme ...............................................13 Soalan Berformat SPM .......................................................70
2.2 Perkembangan Idea Nasionalisme di Barat ...............14
2.3 Perkembangan Nasionalisme di Asia ........................16 BAB 7 Usaha ke Arah Kemerdekaan
2.4 Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara ........17
2.5 Kesedaran Nasionalisme di Negara Kita ...................19 7.1 Latar Belakang Idea Negara Merdeka .......................75
2.6 Faktor Kemunculan Gerakan Nasionalisme ..............20 7.2 Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum .....................77
2.7 Perkembangan Nasionalisme ....................................21 7.3 Sistem Ahli ................................................................79
2.8 Kesan Perkembangan Nasionalisme .........................22 7.4 Sistem Pendidikan Kebangsaan.................................81
Soalan Berformat SPM .......................................................24 7.5 Penubuhan Parti Politik .............................................83
Soalan Berformat SPM .......................................................85
BAB 3 Konflik Dunia dan Pendudukan Jepun BAB 8 Pilihan Raya
di Negara Kita
8.1 Perkembangan Pilihan Raya di Persekutuan
3.1 Nasionalisme di Negara Kita Sebelum Tanah Melayu ............................................................90
Perang Dunia .............................................................28 8.2 Proses Pilihan Raya Umum Pertama .........................91
3.2 Latar Belakang Perang Dunia....................................29 8.3 Penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan............93
3.3 Perang Dunia Kedua ..................................................30 8.4 Peranan Kabinet Pertama Persekutuan Tanah
3.4 Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik..........................31 Melayu .......................................................................94
3.5 Faktor Kedatangan Jepun ke Negara Kita .................32 Soalan Berformat SPM .......................................................95
3.6 Dasar Pendudukan Jepun di Negara Kita ..................33
3.7 Perjuangan Rakyat Menentang Pendudukan Jepun...34 BAB 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah
3.8 Perkembangan Gerakan Nasionalisme Tempatan Melayu 1957
dan Pendudukan Jepun ..............................................35
3.9 Keadaan Negara Kita Selepas Kekalahan Jepun .......36 9.1 Usaha Rundingan Kemerdekaan ...............................99
Soalan Berformat SPM .......................................................37 9.2 Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan
Tanah Melayu ..........................................................100
9.3 Langkah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan
BAB 4 Era Peralihan Kuasa British di Tanah Melayu yang Merdeka ..................................101
Negara Kita 9.4 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ....................102
4.1 British Military Administration .................................41 Soalan Berformat SPM .....................................................104
4.2 Gagasan Malayan Union ...........................................42
4.3 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Malayan BAB 10 Pemasyhuran Kemerdekaan
Union .........................................................................43 10.1 Pengertian Kemerdekaan .........................................108
4.4 Penyerahan Sarawak kepada Kerajaan British ..........44 10.2 Persediaan Menyambut Pemasyhuran
4.5 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Kemerdekaan Negara ..............................................109
Penyerahan Sarawak..................................................45 10.3 Detik Pemasyhuran Kemerdekaan Negara ..............110
4.6 Penyerahan Sabah kepada Kerajaan British ..............47 10.4 Kesan Kemerdekaan terhadap Negara Kita.............112
4.7 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Penyerahan 10.5 Prinsip Kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu ......113
Sabah .........................................................................48 Soalan Berformat SPM .....................................................115
Soalan Berformat SPM .......................................................49
Kertas Penilaian Tingkatan 4 ........................................119
BAB 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948 Jawapan ...................................................................... J1-J16
5.1 Latar Belakang Penubuhan Persekutuan Tanah Lembaran Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) .......................
Melayu 1948 ..............................................................53 ............................................................................ MG1-MG22Modul A+ Sej Tg4 Kand (21).indd 2 9/15/2021 1:42:10 PM

BAB
1 Warisan Negara Bangsa BAB 11.1 Latar Belakang Negara Bangsa Sebelum Kedatangan Barat Buku Teks
m.s. 4-5Nota
©PAN ASIA PUBLICATIONS

1. Ciri-ciri negara bangsa telah wujud dalam 2. Kerajaan terawal di Asia Tenggara mempunyai
kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara ciri-ciri negara bangsa seperti berikut:
sebelum kedatangan Barat.


Ciri-ciri negara bangsa kerajaan Alam Melayu
(a) Raja • Raja sebagai ketua kerajaan.
• Raja dibantu oleh para pembesar.
• Raja dianggap suci dan sentiasa ditaati oleh rakyatnya.

(b) Undang-undang • Undang-undang dapat menjamin keamanan dan keharmonian sesebuah
kerajaan.
• Di samping menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan.
• Undang-undang tersebut terpakai di seluruh wilayah pengaruh.

(c) Wilayah pengaruh • Wilayah pengaruh merupakan kawasan pemerintahan seseorang raja.
• Rakyat menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja.
(d) Rakyat • Rakyat merujuk kepada penduduk sesebuah wilayah yang memberi
kesetiaan kepada raja yang memerintah.


Lengkapkan rajah di bawah berkaitan dengan ciri-ciri negara bangsa kerajaan Alam Melayu. TP 11. Raja dalam kerajaan awal merupakan 2. Undang-undang menjamin
tonggak utama kestabilan sesebuah
sesebuah kerajaan. Raja dianggap kerajaan, di samping menjadi
suci dan panduan dalam
pentadbiran kerajaan.
mendapat taat setia
daripada rakyat.

Ciri-ciri Negara Bangsa
Kerajaan Alam Melayu

3. Wilayah pengaruh merujuk 4. Rakyat merujuk kepada penduduk
kepada kawasan yang rakyatnya di sesuatu wilayah yang
menerima dan setia kepada raja

memperakui dan tidak menderhaka .
pemerintahan raja.


1
Modul A+ Sej Tg4 B1 (21) 4th.indd 1 10/26/2021 5:24:11 PM

2. Jelaskan ciri-ciri negara bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. TP 2


(a) Kerajaan Kerajaan muncul disebabkan adanya raja. Raja berfungsi sebagai pemerintah BAB 1
tertinggi dan dibantu oleh Pembesar Berempat.
Sistem pentadbiran ini dikenali sebagai Sistem Pembesar Empat Lipatan.

(b) Rakyat Rakyat Melaka terdiri daripada orang Melayu dan Orang Laut. Rakyat mengakui

kekuasaan Sultan Melaka.
©PAN ASIA PUBLICATIONS
Mereka turut memberi taat setia kepada sultan dengan mematuhi undang-undang
yang dikuatkuasakan.


(c) Kedaulatan Kedaulatan merujuk kepada kuasa dan kewibawaan seseorang raja.


Kedaulatan memberi hak kepada raja untuk mengawal rakyat dan wilayah.
Selain itu, kedaulatan juga memastikan sesebuah negara bebas daripada campur
tangan kuasa asing.
(d) Wilayah pengaruh Wilayah pengaruh merujuk kepada kawasan yang rakyatnya menerima dan
mengakui pemerintahan seseorang raja.
Wilayah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka meliputi keseluruhan Semenanjung
Tanah Melayu dan pantai timur Sumatera. Wilayah pengaruh diperoleh melalui
penaklukan , naungan dan perkahwinan.(e) Undang-undang Undang-undang diwujudkan untuk memelihara keamanan dan melindungi rakyat.


Pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka, terdapat dua undang-undang bertulis iaitu
Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka.(f) Lambang kebesaran Lambang kebesaran menjadi identiti sesebuah kerajaan serta lambang keistimewaan
sultan yang memerintah.
Adat istiadat, penggunaan warna, regalia, nobat dan cap mohor merupakan lambang
kebesaran Kesultanan Melayu Melaka.
K9.1.5 & K9.1.6
Uji Kendiri
Sebagai warganegara, kita perlu taat setia
kepada raja dan negara kerana dapat Bagaimanakah anda mampu
hidup dalam suasana yang aman dan menjadikan negara dan bangsa
harmoni. Malaysia ini setanding dengan bangsa
lain di dunia dari aspek ekonomi,
teknologi dan sahsiah?3
Modul A+ Sej Tg4 B1 (21) 4th.indd 3 10/26/2021 5:24:12 PM

1.3 Keunggulan Sistem Pentadbiran dan Undang-Undang Buku Teks
m.s. 8-11
BAB 1


Nota1. Sistem pentadbiran dan undang-undang yang 2. Kesultanan Melayu Melaka memiliki sistem
mantap melambangkan keunggulan Kesultanan pentadbiran yang sistematik dan berhierarki.
Melayu Melaka. 3. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka
diterajui oleh sultan dan dibantu oleh Pembesar
Sultan Empat Lipatan.
4. Sistem undang-undang diperkenalkan untuk
©PAN ASIA PUBLICATIONS
menjamin kesejahteraan dan kemakmuran
Bendahara Kesultanan Melayu Melaka.
5. Terdapat dua undang-undang bertulis di
Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka dan
Undang-undang Laut Melaka.
Penghulu Temenggung Laksamana
Bendahari

1. Lengkapkan rajah sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka di bawah. TP 1
(a) Sultan

(b) Bendahara

(c) Penghulu Bendahari (d) Temenggung (e) Laksamana

2. Isi ruang kosong di bawah tentang ciri-ciri sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. TP 3

(a) Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka diterajui oleh sultan . Baginda
dibantu oleh Pembesar Empat Lipatan .

(b) Sultan Melaka juga meletakkan sesuatu wilayah, sungai atau pulau di bawah pentadbiran para
Pembesar Berempat . Kawasan pentadbiran ini dikenali sebagai kawasan pegangan .


(c) Bendahara memegang jawatan yang paling tinggi dan penting. Beliau turut dibantu oleh
Penghulu Bendahari , Temenggung , dan Laksamana .

(d) Dalam aspek keselamatan pula, Temenggung bertanggungjawab terhadap keselamatan

dan keamanan Kota Melaka. Manakala Laksamana pula bertanggungjawab sebagai
panglima angkatan tentera laut Melaka.


(e) Sistem kewangan diuruskan oleh Penghulu Bendahari . Antara sumber pendapatan Melaka ialah
hasil perdagangan , hasil cukai dan ufti
dari wilayah taklukan serta naungan.
4
Modul A+ Sej Tg4 B1 (21) 4th.indd 4 10/26/2021 5:24:12 PM

(f) Syahbandar pula bertanggungjawab untuk mengutip cukai di
pelabuhan .

(g) Pada peringkat jajahan pula, pembesar dilantik untuk menguruskan pentadbiran di BAB 1
daerah dan kampung . Antara tugas pembesar jajahan ialah

menjaga keamanan dan mengutip cukai .


3. Terangkan ciri-ciri Hukum Kanun Melaka. TP 4

Hukum Kanun Melaka terdiri daripada 44 fasal yang meliputi undang-undang jenayah, kekeluargaan, kuasa
raja dan pembesar serta ekonomi.
©PAN ASIA PUBLICATIONS
(a) Jenayah Hukuman yang setimpal dikenakan terhadap kesalahan jenayah seperti membunuh dan
mencuri. Hukuman bunuh dikenakan terhadap kesalahan membunuh, ingkar arahan dan

memalsukan titah raja.(b) Peranan Raja Undang-undang ini menjelaskan peranan seorang raja, Bendahara, Penghulu Bendahari dan
dan Pembesar
Temenggung.

(c) Kekeluargaan Undang-undang kekeluargaan untuk mewujudkan keharmonian dalam keluarga dan
menyelesaikan masalah dalam keluarga.
(d) Ekonomi Undang-undang ini bertujuan untuk mengawal perdagangan dan mengelakkan kesalahan yang
bertentangan dengan agama Islam seperti amalan riba dalam urus niaga.


4. Terangkan ciri-ciri Undang-Undang Laut Melaka. TP 4


Nakhoda Melaka seperti Nakhoda Jenal, Nakhoda Diri dan Nakhoda Sahak bertanggungjawab menyusun
Undang-undang Laut Melaka.

(a) Peranan Nakhoda dianggap sebagai raja dalam pelayaran dan semua orang dikehendaki mematuhi
Nakhoda
arahan dan perintah nakhoda.

(b) Pelayaran Menjelaskan peranan jurumudi, malim dan jurubatu. Ia bertujuan untuk memastikan
keselamatan dan kelancaran pelayaran.


5
Modul A+ Sej Tg4 B1 (21) 4th.indd 5 10/26/2021 5:24:13 PM

(c) Jenayah Menjelaskan hukuman terhadap perbuatan jenayah di atas kapal seperti membunuh,
BAB 1 mencuri dan memberontak.

(d) Percukaian Mewujudkan sistem percukaian yang adil dan sistematik. Nakhoda diberi kuasa untuk
menentukan kadar cukai terhadap penumpang kapal.©PAN ASIA PUBLICATIONS


5. Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dipengaruhi oleh beberapa faktor. Lengkapkan rajah di bawah berkaitan
dengan faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. TP 5 TP 6

(a) Kepimpinan yang
berwibawa

(f) Sistem kewangan (b) Sistem pentadbiran
yang teratur yang sistematik

Faktor
Kegemilangan
Kesultanan
Melayu Melaka

(e) Jaminan keselamatan (c) Kesetiaan rakyat
terhadap pemerintah
(d) Sistem perundangan
yang mantap


Uji Kendiri
K9.1.7
Pemimpin dan rakyat sama-sama Bagaimanakah keunggulan undang-
bertanggungjawab untuk menjaga undang boleh memastikan kehebatan
kedaulatan dan kemakmuran negara. negara dan bangsa sesebuah kerajaan?


6
Modul A+ Sej Tg4 B1 (21) 4th.indd 6 10/26/2021 5:24:13 PM

1.4 Peranan Pemerintah dan Rakyat m.s. 12-13
Buku Teks
Nota BAB 1


1. Hubung kait rakyat dan pemerintah sejak zaman 3. Peranan:
Kesultanan Melayu Melaka selaras dengan (a) Sultan
konsep waadat. (i) Menjaga keselamatan rakyat.
2. Berdasarkan konsep ini, kedua-dua golongan (ii) Mengekalkan perpaduan rakyat.
iaitu golongan pemerintah dan golongan (iii) Menjamin kemakmuran dan kestabilan
diperintah mempunyai peranan dan kerajaan.
©PAN ASIA PUBLICATIONS
tanggungjawab masing-masing. (iv) Menguatkuasakan undang-undang.
(b) Pembesar
(i) Menjaga keamanan kawasan pegangan.
Golongan Pemerintah (ii) Menjadi perantara antara sultan dengan
(a) Sultan rakyat.
(b) Pembesar (iii) Mengutip cukai melalui sistem serah.
(c) Kerabat raja (iv) Membekalkan tenaga tentera melalui
(d) Ulama sistem kerah.
(c) Peranan rakyat
(i) Menumpukan taat setia terhadap
Golongan Diperintah pemerintah.
(a) Peniaga, petani, tukang dan (ii) Mematuhi arahan pemerintah.
nelayan (iii) Menyumbang tenaga kerja melalui
(b) Hamba raja, hamba sistem kerah.
berhutang dan hamba biasa (iv) Menjadi askar semasa peperangan.
(v) Menjadi pendayung kapal perang.
Hierarki Struktur Masyarakat dalam
Kesultanan Melayu Melaka

1. Lengkapkan hierarki struktur masyarakat dalam Kesultanan Melayu Melaka di bawah. TP 2
Golongan Pemerintah
(a) Sultan
(b) Pembesar
(c) Kerabat raja

(d) Ulama
Golongan Diperintah
(a) Rakyat bebas
(b) Hamba

2. Lengkapkan rajah di bawah tentang peranan sultan. TP 4

Peranan Sultan

(a) Menjaga (b) Mengekalkan (c) Menjamin (d) Menguatkuasakan
keselamatan perpaduan rakyat kemakmuran dan undang-undang

rakyat negerinya kestabilan kerajaan


7
Modul A+ Sej Tg4 B1 (21) 4th.indd 7 10/26/2021 5:24:13 PM

3. Lengkapkan rajah di bawah tentang peranan pembesar. TP 4

BAB 1 Peranan Pembesar(a) Menjaga keamanan (b) Menjadi perantara (c) Mengutip cukai (d) Membekalkan
kawasan pegangan antara sultan dengan melalui sistem tenaga tentera

rakyat serah melalui sistem
kerah
©PAN ASIA PUBLICATIONS


4. Lengkapkan rajah di bawah tentang peranan rakyat. TP 4

(a) Menunjukkan taat
setia terhadap

pemerintah

(f) Menjadi askar (b) Mematuhi arahan
semasa pemerintah
peperangan


Peranan
Rakyat
(e) Menghadiri majlis (c) Menyumbang
umum tenaga kerja
(d) Menjadi
melalui sistem
pendayung kapal
kerah
perang

K9.1.8 Uji Kendiri
Walaupun kita diberikan kebebasan
bersuara, namun kita masih terikat Sejauh manakah hubungan timbal
dengan undang-undang agar tidak balik pemimpin dan rakyat dapat
mencetuskan suasana yang boleh melahirkan sebuah negara dan bangsa
menggugat keamanan. yang unggul?

8
Modul A+ Sej Tg4 B1 (21) 4th.indd 8 10/26/2021 5:24:13 PM

2.3 Perkembangan Nasionalisme di Asia m.s. 26-27
Buku Teks
NotaBAB 2 1. Perkembangan nasionalisme di India. (b) Dinasti Manchu menjadi sasaran golongan
nasionalis kerana dianggap sebagai orang
(a) Nasionalisme di India bertujuan untuk
luar dan telah kehilangan mandat untuk
menentang dasar imperialisme British.
(b) Pada peringkat awal, nasionalisme India memerintah.
memperjuangkan isu sosioagama sebagai (c) Selepas kejatuhan Dinasti Manchu, gerakan
reaksi terhadap pengaruh budaya Barat. nasionalisme berubah menjadi anti-Barat
©PAN ASIA PUBLICATIONS
(c) Dua pertubuhan politik yang paling berikutan campur tangan kuasa Barat di
berpengaruh pada tahap ini ialah Kongres China.
Kebangsaan India (INC) dan Liga Muslim. 3. Kebangkitan nasionalisme di empayar
(d) Pada awal abad ke-20, muncul golongan Uthmaniyah dan Mesir telah melahirkan gerakan
nasionalis radikal yang melakukan Pan-Islamisme dan gerakan Islah.
penentangan secara keras terhadap British. 4. Perkembangan nasionalisme di Jepun.
(e) Selepas Perang Dunia Pertama, Kongres (a) Gerakan nasionalisme di Jepun bertujuan
Kebangsaan India (INC) di bawah pimpinan untuk menghalang imperialisme Barat
Mahatma Gandhi menggunakan dasar terhadapnya.
tidak bekerjasama dengan British. (b) Bagi mencapai matlamat ini, Maharaja
(f) Selepas Perang Dunia Kedua, British Mikado Meiji melancarkan gerakan
membahagikan India kepada dua negara, pemulihan Jepun.
iaitu India dan Pakistan. (c) Jepun seterusnya menjadi sebuah kuasa
2. Perkembangan nasionalisme di China. imperialisme di Asia kerana desakan
(a) Penguasaan politik dan ekonomi oleh ekonomi dan pengaruh nasionalisme
orang asing telah mencetuskan gerakan melampau oleh golongan tentera.
nasionalisme di China.1. Jelaskan perkembangan nasionalisme di India. TP 2

(a) Nasionalisme di India merupakan penentangan terhadap dasar imperialisme British .


(b) Peristiwa yang mencetuskan gerakan nasionalisme di India ialah kebangkitan penduduk tempatan semasa
Dahagi India 1857 .


(c) Perkembangan nasionalisme pada peringkat awal tertumpu kepada isu sosioagama sebagai reaksi terhadap
pengaruh budaya Barat .


(d) Gerakan nasionalisme India menjadi lebih tersusun dengan kemunculan golongan intelektual pada
penghujung abad ke-19 .


(e) Dua pertubuhan politik yang paling berpengaruh pada tahap ini ialah Kongres Kebangsaan India (INC)
dan Liga Muslim .

penentangan secara keras terhadap British
(f) Pada awal abad ke-20, golongan nasionalis radikal menganjurkan .
(g) Selepas Perang Dunia Pertama, Kongres Kebangsaan India (INC) di bawah pimpinan Mahatma Gandhi

menggunakan dasar tidak kerjasama berasaskan konsep satyagraha. .
(h) Selepas Perang Dunia Kedua, India dibahagikan kepada dua negara, iaitu India dan Pakistan.

Muhammad Ali Jinnah dilantik sebagai Gabenor Jeneral Pakistan manakala
Jawaharlal Nehru dilantik sebagai Perdana Menteri India yang pertama .

16
Modul A+ Sej Tg4 B2 (21) 3rd.indd 16 10/26/2021 5:24:28 PM

1. Lengkapkan rajah di bawah berkaitan dengan faktor kebangkitan nasionalisme dalam kalangan orang Burma.
TP 3


(a) Ancaman
terhadap
agama
dan tradisi
Buddha
BAB 2 (f) Pengaruh

golongan

sami (b) Revolusi
Pelajar
Buddha
Faktor
©PAN ASIA PUBLICATIONS
Kebangkitan
Nasionalisme
di Burma
(e) Pemisahan
Burma (c) Kemunculan
dari India golongan
Thakin
(d) Kemunculan
golongan
pertengahan
berpendidikan
K9, 2.5
Barat
Perpaduan rakyat adalah elemen
utama untuk menjamin kedaulatan.2. Lengkapkan rajah di bawah berkaitan dengan matlamat perjuangan golongan nasionalisme di Thailand. TP 3

(a) Mempertahankan (d) Menentang penguasaan politik
kemerdekaan Thailand oleh kerabat diraja


(b) Menentang kuasa mutlak raja Matlamat Perjuangan (e) Menyekat penguasaan
Golongan
Nasionalisme di ekonomi oleh kapitalis Barat
Thailand dan orang Cina(c) Menuntut penglibatan rakyat (f) Meningkatkan kedudukan
dalam politik ekonomi penduduk peribumi


K9, 2.6 Uji Kendiri

Kita perlu sentiasa berwaspada dengan Bagaimanakah kita boleh memupuk
kuasa asing yang cuba mencampuri semangat nasionalisme dalam jiwa
urusan negara. generasi muda pada hari ini?
18
Modul A+ Sej Tg4 B2 (21) 3rd.indd 18 10/26/2021 5:24:28 PM

2.7 Perkembangan Nasionalisme m.s. 36-41
Buku Teks
Nota1. Perjuangan golongan intelektual: (b) Karya kreatif bertemakan perasaan cinta
(a) Intelektual berpendidikan agama – akan bangsa dan negara serta perjuangan BAB 2
Golongan berpendidikan agama atau Kaum menebus hak dan maruah bangsa telah
Muda memperjuangkan idea gerakan Islah. mencetuskan semangat nasionalisme.
(b) Intelektual berpendidikan Inggeris – 3. Perjuangan melalui persatuan seperti:
Golongan ini memperjuangkan pendidikan (a) Kesatuan Melayu Singapura –
©PAN ASIA PUBLICATIONS
orang Melayu serta menuntut British menggalakkan ahli bergerak aktif
meningkatkan taraf hidup orang Melayu dalam pentadbiran, memperjuangkan
dan membuka lebih banyak peluang dalam kepentingan orang Melayu dalam politik
jabatan kerajaan. dan pendidikan.
(c) Intelektual berpendidikan Melayu – (b) Persaudaraan Sahabat Pena – menggalakkan
Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) telah ahlinya untuk bersatu dan bertukar-tukar
mencetuskan kesedaran nasionalisme pandangan.
dalam kalangan pelajarnya. (c) Kesatuan Melayu Muda – menentang
2. Perjuangan nasionalisme melalui penulisan. British dengan mewujudkan satu gagasan
(a) Akhbar dan majalah telah mencetuskan yang dinamakan Melayu Raya.
kesedaran nasionalisme dengan membicara (d) Persatuan Masyarakat Cina dan India –
pelbagai isu seperti hak dan masa depan menjaga kebajikan kaum masing-masing.
bangsa.
1. Lengkapkan rajah di bawah berkaitan dengan cara Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) membangkitan kesedaran
nasionalisme. TP 3
(a) Peranan guru SITC berjaya (b) Pejabat Karang Mengarang
meniupkan kesedaran dalam telah berjaya melahirkan
kalangan pelajarnya beberapa tokoh nasionalis


Cara SITC
Membangkitkan
Kesedaran
Nasionalisme
(d) Kemasukan bahan bacaan dari (c) Pendedahan kepada
keagungan empayar Melayu
luar mendedahkan pelajarnya
membangkitkan kesedaran
kepada idea politik luar
nasionalisme
K9, 3.6
Uji Kendiri
Sebagai warganegara, kita mesti
mempunyai jati diri dan bangga menjadi Bagaimanakah anda dapat menyemai
rakyat Malaysia. rasa cinta kepada negara dalam diri?21
Modul A+ Sej Tg4 B2 (21) 3rd.indd 21 10/26/2021 5:24:29 PM

2. Namakan pertubuhan sosiobudaya dan politik di Tanah Melayu berdasarkan maklumat yang diberi. TP 5
KBAT Menganalisis

(a) Kesatuan Melayu Singapura Memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam bidang
politik dan pendidikan
serta mementingkan pelajaran teknik dan pengajian tinggi.


BAB 2 (b) Persaudaraan Sahabat Bertujuan menyatupadukan ahlinya dan bertukar-tukar


Pena (PASPAM) pendapat melalui kongres dan persidangan.

©PAN ASIA PUBLICATIONS(c) Kesatuan Melayu Muda (KMM) Menyebarkan ideanya melalui akhbar Majlis. KMM berhasrat
menentang British melalui gagasan Melayu Raya yang
menggabungkan Tanah Melayu dan Indonesia.
(d) Persatuan Masyarakat Diwujudkan di Negeri-negeri Selat untuk memperjuangkan
Cina Peranakan British (SCBA) pelajaran tinggi dan teknikal dalam kalangan masyarakat Cina.


(e) Central Indian Association of Malaya Pertubuhan awal masyarakat India bertujuan untuk menjaga
(CIAM) kepentingan masyarakat India di Tanah Melayu. Pertubuhan
ini bertujuan mengembangkan idea nasionalisme dan menjaga
kebajikan orang India.2.8 Kesan Perkembangan Nasionalisme m.s. 42-43
Buku Teks
Nota


1. Kesan politik: (b) Para nasionalis sedar pentingnya pendidikan
(a) Bilangan orang Melayu dalam pentadbiran tinggi dan penguasaan bahasa Inggeris untuk
British semakin bertambah. meningkatkan taraf hidup orang Melayu.
(b) Pengenalan dasar desentralisasi oleh 3. Kesan sosial:
British telah melahirkan persatuan negeri (a) Penubuhan madrasah, sekolah Melayu dan
untuk menjaga hak dan kepentingan orang Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) telah
Melayu. menyemarakkan semangat nasionalisme
2. Kesan ekonomi: dalam kalangan orang Melayu.
(a) Penekanan terhadap kemajuan pendidikan (b) Majalah seperti Bulan Melayu telah
dan ekonomi telah melahirkan semangat meningkatkan kesedaran kaum wanita
berniaga dalam kalangan orang Melayu. tentang kepentingan pendidikan untuk
mengangkat martabat wanita.22
Modul A+ Sej Tg4 B2 (21) 3rd.indd 22 10/26/2021 5:24:29 PM

Soalan Berformat SPM
SPM

Kertas 1


Tiap-tiap soalan di bawah ini diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang tepat.


BAB 2 1. Antara berikut, pernyataan yang manakah B I dan IV
A I dan II
menjelaskan maksud nasionalisme?
I Usaha membina sebuah bangsa dan negara yang
berdaulat C II dan III
D III dan IV
II Usaha membina sebuah empayar melalui
B. Teks
C II dan III ©PAN ASIA PUBLICATIONS
Ms 22 perluasan kuasa 6. Kegagalan Gerakan Propaganda di Filipina
III Usaha ke arah mewujudkan sebuah negara yang telah melahirkan Katipunan. Siapakah pengasas
kaya B. Teks Katipunan?
IV Usaha membebaskan diri daripada belenggu Ms 28 A Jose Rizal
penjajah B Sergio Osmena
A I dan II C Andres Bonifacio
B I dan IV D Emilio Aguinaldo
C II dan III
D III dan IV
7. Kebangkitan nasionalisme di Burma turut
2. Peristiwa revolusi di bawah berlaku di Eropah. B. Teks dipengaruhi oleh Revolusi Pelajar.
Ms 29 Apakah faktor tercetusnya revolusi ini?
B. Teks
• Revolusi Keagungan (1688) A Membebaskan tanah air
Ms 24 – 25
• Revolusi Amerika (1776) B Menentang pengaruh Barat
• Revolusi Perancis (1789) C Mempertahankan agama Buddha
D Menuntut penubuhan sebuah universiti
Apakah persamaan dalam perjuangan ketiga-tiga
revolusi di atas? 8. Nasionalisme di Thailand berbeza daripada gerakan
A Memperjuangkan kedaulatan negara B. Teks nasionalisme negara Asia Tenggara yang lain.

B Menentang hak dan kuasa mutlak raja Ms 31 Apakah matlamat nasionalisme Thailand?
C Menentang penindasan oleh penjajah I Membebaskan diri daripada belenggu penjajah
D Memperjuangkan hak dan kebebasan rakyat II Mempertahankan kemerdekaan Thailand
III Menentang penguasaan ekonomi oleh orang
3. Mahatma Gandhi menjadikan konsep satyagraha asing
sebagai asas perjuangan nasionalisme di India. IV Membentuk sebuah negara yang bebas dan
B. Teks
Ms 26 Antara berikut, yang manakah perjuangan berdaulat
berlandaskan satyagraha? A I dan II
A Perjuangan bersenjata B I dan IV
B Perjuangan tanpa keganasan C II dan III
C Perjuangan berasaskan sabotaj dan mogok D III dan IV
D Perjuangan berdasarkan pemulauan barangan
British 9. Mengapakah perjuangan Dol Said menentang British
B. Teks dianggap sebagai satu gerakan nasionalisme?
4. Antara berikut, yang manakah matlamat Ms 33 A Merupakan perjuangan mendaulatkan wilayah
nasionalisme China?
B. Teks mereka
Ms 26 I Mempertahankan tradisi dan peradaban China B Merupakan satu perjuangan menuntut
II Menjatuhkan pemerintahan Dinasti Manchu kemerdekaan
III Melahirkan sebuah negara komunis C Merupakan perjuangan mempertahankan
IV Menyokong penjajahan Barat kekayaan negara
A I dan II D Merupakan perjuangan mempertahankan
B I dan IV kepentingan diri


D III dan IV 10. Tokoh-tokoh di bawah ialah nasionalis awal di Tanah
B. Teks Melayu.
5. Apakah gerakan yang bertujuan untuk menyatukan Ms 33
umat Islam seluruh dunia dan menentang
B. Teks • Ibrahim Haji Yaakob
penjajahan terhadap negara Islam? • Ishak Haji Muhammad
Ms 27
I Gerakan Pan-Islamisme • Ahmad Boestamam
II Gerakan Islah
III Gerakan Pemulihan Islam Apakah persamaan antara tokoh-tokoh nasionalis di
IV Gerakan Wahabi
atas?
24
Modul A+ Sej Tg4 B2 (21) 3rd.indd 24 10/26/2021 5:24:31 PM

A Melanjutkan pelajaran mereka di Mesir dan Turki 13. Pertubuhan di bawah diwujudkan di Tanah Melayu.
B Merupakan golongan intelektual berpendidikan B. Teks
Inggeris Ms 40 • Bercita-cita bergabung dengan Indonesia
C Perjuangan nasionalisme melalui pertubuhan membentuk Melayu Raya
sosioekonomi. • Membangkitkan sentiman anti-British
D Menyatupadukan orang Melayu dalam sebuah • Menentang penjajahan British
pertubuhan kebangsaan

11. Gerakan nasionalisme tempatan pada peringkat Apakah pertubuhan yang digambarkan di atas?
awal digerakkan oleh golongan berpendidikan A Kesatuan Melayu Muda (KMM)
B. Teks BAB 2
Ms 33 agama atau dikenali sebagai Kaum Muda. B Kesatuan Melayu Singapura (KMS)
Siapakah pendorong golongan ini? C Persaudaraan Sahabat pena (PASPAM)
I Syed Sheikh al-Hadi D Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung (KRIS)
II Eunos Abdullah
©PAN ASIA PUBLICATIONS
III Raja Chulan Raja Abdullah 14. Apakah tuntutan menubuhkan Persatuan Orang
IV Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin Cina Peranakan British (SCBA) di Negeri-negeri
A I dan II B. Teks Selat?
B I dan IV Ms 41 A Peluang melanjutkan pelajaran ke Britain
C II dan III B Peluang dalam perniagaan dan perdagangan
D III dan IV
C Peluang menganggotai Majlis Mesyuarat Kerja
D Peluang berkhidmat dalam perkhidmatan
12. Pernyataan di bawah merujuk kepada seorang kerajaan
nasionalis.
B. Teks
Ms 37
15. Pada tahun 1936, Dr. A.M. Soosay menubuhkan
• Ketua pengarang Pejabat Karang Mengarang, SITC Central India Association of Malaya (CIAM).
• Mengasah bakat pelajar SITC B. Teks Apakah perjuangan CIAM?
Ms 41
• Membangkitkan semangat kebangsaan
A Menjaga kebajikan orang India di India
B Memperjuangkan kemerdekaan India daripada
Siapakah tokoh yang dimaksudkan di atas? British
A Za’ba C Mengerakkan kesedaran nasionalisme orang
B Abdul Rahim Kajai India tempatan
C Ibrahim Haji Yaakob D Menuntut supaya memperbaiki kedudukan
D Ishak Haji Muhammad sosioekonomi orang India

Kertas 2


Bahagian A
Jawab semua soalan.

1. Penjajahan Barat telah membangkitkan kesedaran nasionalisme di negara-negara Asia.
(a) Apakah matlamat utama perjuangan nasionalisme di Asia? (3 markah)
B. Teks
Ms 26 – 27
F1 – Menentang penjajahan Barat.
F2 – Membentuk negara bangsa yang berdaulat.
F3 – Mempertahankan kebudayaan dan agama.


(b) Kebangkitan nasionalisme empayar Uthmaniyah dan Mesir telah melahirkan gerakan Islah dan gerakan
Pan-Islamisme. Apakah matlamat kedua-dua gerakan ini? KBAT Menganalisis (4 markah)
F1 – Penyatuan umat Islam seluruh dunia.
F2 – Berpegang kepada ajaran Islam berpandukan al-Quran dan hadis.
F3 – Meningkatkan kehidupan umat Islam.

F4 – Membebaskan diri daripada penjajahan Barat.


25
Modul A+ Sej Tg4 B2 (21) 3rd.indd 25 10/26/2021 5:24:31 PM

(c) Apakah iktibar yang anda peroleh daripada perjuangan nasionalisme di Asia untuk mempertahankan
kedaulatan negara kita? KBAT Menilai (3 markah)

F1 – Memiliki semangat setia kepada negara yang tinggi dan tidak berbelah bahagi.
F2 – Semangat juang yang tinggi dalam mempertahankan kedaulatan negara.
F3 – Bersatu padu dengan pemimpin untuk memantapkan perjuangan.


BAB 2 2. Nasionalisme di Asia Tenggara bertujuan untuk membebaskan diri daripada belenggu penjajah dan membentuk

sebuah negara yang berdaulat dan merdeka.
(a) Pelbagai isu telah menyumbang kepada kebangkitan nasionalisme di Burma. Apakah isu-isu yang
B. Teks
Ms 28 – 31 dimaksudkan? (4 markah)
©PAN ASIA PUBLICATIONS
F1 – Ancaman Barat terhadap tradisi dan agama Buddha.
F2 – Kehilangan pengaruh golongan sami.

F3 – Beban cukai terhadap petani.
F4 – Pemisahan Burma daripada India melalui Perlembagaan Burma 1935.

(b) Nasionalisme di Thailand tidak bersifat antipenjajah. Apakah matlamat nasionalisme di Thailand? (3 markah)

F1 – Mempertahankan kemerdekaan Thailand
F2 – Menentang kuasa mutlak raja
F3 – Membebaskan negara daripada penguasan ekonomi orang Cina dan Barat.(c) Mengapakah semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda di negara kita semakin pudar?
KBAT Menilai (3 markah)
F1 – Gagal menghayati sumbangan tokoh-tokoh negara.
F2 – Sistem pendidikan kurang memberi penekanan terhadap penerapan nilai-nilai patriotisme.

F3 – Ibu bapa gagal memupuk nilai-nilai patriotisme dalam diri anak mereka.

3. Kebangkitan nasionalisme di Tanah Melayu semakin ketara menjelang abad ke-20.
(a) Golongan Kaum Muda telah membangkitkan kesedaran nasionalisme di Tanah Melayu pada peringkat awal.
B. Teks
Ms 36 – 39 Nyatakan idea yang diperjuangkan oleh Kaum Muda. (3 markah)

F1 – Menyeru orang Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenar.
F2 – Membangunkan pendidikan dalam kalangan orang Melayu.
F3 – Menjana ajaran Islam yang lebih progresif.

(b) Bagaimanakah golongan intelektual menyumbang kepada kebangkitan nasionalisme orang Melayu?
(4 markah)

F1 – Memimpin gerakan nasionalisme tempatan melalui pelbagai pertubuhan.
F2 – Menyebarkan idea kemajuan dan pemodenan.
F3 – Membincangkan isu-isu kemunduran sosioekonomi orang Melayu.
F4 – Menubuhkan institusi bagi menyalurkan semangat kesedaran bangsa.
26
Modul A+ Sej Tg4 B2 (21) 3rd.indd 26 10/26/2021 5:24:31 PM

(c) Pada pandangan anda, bagaimanakah semangat nasionalisme dapat disemai dalam jiwa generasi muda?
KBAT Menilai (3 markah)

F1 – Menekankan kepentingan perpaduan dalam kalangan rakyat.


F2 – Menyedarkan generasi muda untuk bersatu menentang pengaruh luar.


F3 – Menyemai rasa cinta akan negara sejak dari usia muda. BAB 2
Bahagian B
©PAN ASIA PUBLICATIONS
Jawab semua soalan.

1. Pernyataan berikut berkaitan dengan nasionalisme.
B. Teks
Ms 22 – 31
Nasionalisme adalah satu ideologi yang meletakkan negara dan bangsa pada tempat yang tinggi.

(a) Jelaskan konsep nasionalisme dalam konteks Asia Tenggara. (6 markah)
(b) Mengapakah perkembangan nasionalisme di Thailand berbeza daripada negara lain di Asia Tenggara?
Jelaskan KBAT Menganalisis (6 markah)
(c) Pada pandangan anda, bagaimanakah penjajah Barat membendung gerakan nasionalisme radikal di Asia
Tenggara? KBAT Menilai (8 markah)

2. Penjajahan British terhadap Tanah Melayu telah mencetuskan nasionalisme dalam kalangan orang tempatan.
(a) Terangkan faktor yang mendorong kebangkitan nasionalisme di Tanah Melayu. (6 markah)
B. Teks
Ms 34 – 37
(b) Jelaskan peranan golongan intelektual dalam perkembangan kesedaran nasionalisme orang Melayu.
(6 markah)
(c) Apakah iktibar yang diperoleh daripada perkembangan nasionalisme di Tanah Melayu?
Berikan penjelasan anda. KBAT Menilai (8 markah)

27
Modul A+ Sej Tg4 B2 (21) 3rd.indd 27 10/26/2021 5:24:31 PM

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

Bab 1 Warisan Negara BangsaTP Tafsiran
1 Menyatakan pengetahuan berkaitan warisan negara bangsa.
2 Menjelaskan pengetahuan yang sesuai tentang warisan negara bangsa berserta contoh.

3 Mengklasifikasikan pengetahuan tentang warisan negara bangsa.
©PAN ASIA PUBLICATIONS
4 Mencerakinkan maklumat tentang negara bangsa.
5 Membuat penilaian tentang kewajaran memelihara warisan negara bangsa.
6 Menjana idea bagi mengekal dan mempertahankan warisan negara bangsa.Kewujudan kerajaan Alam Melayu membuktikan bahawa asas negara bangsa telah wujud sebelum kedatangan
pengaruh Barat. Kerajaan yang wujud ini telah mempunyai ciri-ciri yang membentuk konsep negara bangsa.


1. Nyatakan ciri-ciri negara bangsa di Alam Melayu. TP 1
F1 – Mempunyai raja yang menjadi tonggak utama sesebuah kerajaan.

F2 – Mempunyai undang-undang bagi menjamin kesejahteraan rakyat.
F3 – Mempunyai wilayah pengaruh yang memperakui kekuasaan seorang raja.
F4 – Mempunyai rakyat yang setia kepada raja.2. Mengapakah konsep kedaulatan penting dalam konsep negara bangsa? TP 2

F1 – Menjadi lambang kekuasaan tertinggi seorang raja.
F2 – Hak mutlak raja untuk mengawal rakyatnya.
F3 – Diiktira oleh kuasa luar.

F4 – Menjamin keamanan dan kekuasaan kerajaan.3. Rajah di bawah menunjukkan undang-undang bertulis dalam Kesultanan Melayu Melaka.


Undang-Undang Kesultanan
Melayu Melaka

Hukum Kanun Melaka Undang-Undang Laut Melaka Lembaran PBD


(a) Mengapakah undang-undang ini diperkenalkan? TP 3

F1 – Melindungi rakyat.
F2 – Melicinkan urusan pentadbiran.
F3 – Menjamin kemakmuran dan kesejahteraan Kesultanan Melayu Melaka.
F4 – Mengukuhkan kedudukan Kesultanan Melayu Melaka.MG-1
Modul A+ Sej Tg4 PBD (21) 2nd.indd 1 9/9/2021 10:09:57 AM

(b) Undang-Undang Laut Melaka menjelaskan peranan pegawai dalam pelayaran.
Apakah tujuan undang-undang ini dibentuk? TP 4
F1 – Memastikan keselamatan dalam pelayaran berjalan lancar.
F2 – Memastikan arahan nakhoda dipatuhi setiap masa.

F3 – Memastikan pegawai melaksanakan tugas masing-masing dengan penuh tanggungjawab.
F4 – Menjamin keselamatan penumpang dan hasil dagangan.
F5 – Memantapkan aktiviti perdagangan.

©PAN ASIA PUBLICATIONS
(c) Jelaskan kepentingan undang-undang di atas kepada Kesultanan Melayu Melaka. TP 5
F1 – Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan.
F2 – Menjamin keselamatan rakyat.
F3 – Melahirkan sistem pentadbiran yang sistematik.

F4 – Aktiviti perdagangan di Melaka berjalan dengan pesat.
F5 – Jaminan keselamatan menarik pedagang asing ke pelabuhan Melaka.
F6 – Menjamin kesetiaan rakyat terhadap golongan pemerintah.
F7 – Memastikan hukuman yang dikenakan setimpal dengan kesalahan.

F8 – Memacu Kesultanan Melayu Melaka ke arah kecemerlangan.

(d) Kedaulatan undang-undang merupakan prinsip keempat Rukun Negara. Sebagai rakyat bagaimanakah kita
dapat menjamin kedaulatan undang-undang negara? TP 6
F1 – Memperkasakan penguatkuasaan undang-undang.

F2 – Menjunjung dan mempertahankan perlembagaan negara.
F3 – Mematuhi dan menghormati undang-undang negara.
F4 – Menjamin keamanan, keharmonian dan kesejahteraan.
F5 – Menumpukan sepenuhnya kesetiaan kepada raja dan negara.

F6 – Menerima segala keputusan yang dibuat oleh badan kehakiman.
F7 – Bekerjasama dan membantu pihak berkuasa menjaga keamanan.
F8 – Memastikan badan kehakiman bebas daripada pengaruh politik.


Bab 2 Kebangkitan NasionalismeTP Menyatakan tentang nasionalisme. Tafsiran

1
Lembaran PBD 2 3 Menjelaskan pengetahuan tentang nasionalisme berserta contoh.

Mengklasifikasikan maklumat tentang nasionalisme di Barat, Asia dan Asia Tenggara.Menilai tentang nasionalisme di Barat, Asia dan Asia Tenggara.
5 4 Mencerakinkan maklumat tentang nasionalisme di Barat, Asia dan Asia Tenggara.
6 Membuat rasionalisasi bagi nasionalisme di Barat, Asia dan Asia Tenggara.


1. Apakah tafsiran tentang nasionalisme berdasarkan tokoh-tokoh berikut: TP 1
(a) Profesor William R.Roff
F1 – Merujuk kepada kesedaran dan ketegasan diri.
F2 – Akibat kebimbangan terhadapa pengaruh sekularisme dan imperialisme di Tanah Melayu.

MG-2
Modul A+ Sej Tg4 PBD (21) 2nd.indd 2 9/9/2021 10:09:57 AM

Book extend: 136pp
Spine: 6.44mmMANUAL GURUPAN ASIA

AKSES DIGITAL

Siri MODUL A+1 ini menyediakan modul pembelajaran
komprehensif yang dihasilkan berdasarkan Dokumen
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). Modul ini
telah dirancang dan ditulis oleh guru-guru yang ■ Lembaran Pentaksiran
©PAN ASIA PUBLICATIONS
Bilik Darjah (PBD)
berpengalaman dalam membantu proses PdPc dengan
lebih efektif. Latihan yang disediakan mencakupi
Tahap Penguasaan yang perlu dikuasai oleh murid
untuk mengoptimumkan kefahaman mereka.


Dapatkan


Judul-judul dalam 4
siri Modul A+1 sekarang! Sejarah
Sejarah
Mata Pelajaran / Tingkatan 4 5 Tingkatan


Sejarah
Matematik

Matematik Tambahan Aslee
Kimia Victor Anthonysamy
Siti Madihah binti Ahmad
Fizik
Pentaksiran
Pentaksiran
Perniagaan Tingkatan 4
Baharu
Ekonomi Baharu
SPM
SPM
SPM
English


NOTA RINGKAS
UJI KENDIRI
SOALAN KBAT
www.panasiapub.com
Ingin menjadi penulis kami? Sem. M’sia RM 8.90 SOALAN BERFORMAT SPM
Sertai kami dengan menghantar e-mel Sabah/Sarawak RM 9.50 KERTAS PENILAIAN
ke alamat [email protected] ISBN 978-967- 466-619-4
ELEMEN KEWARGANEGARAAN EXCELLENCE
DAN SIVIK AWARDS
LEMBARAN PENTAKSIRAN
BILIK DARJAH (PBD)
199101016590 (226902-X) 9 789674 666194


Click to View FlipBook Version