The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by En. Shafaruddin K.P.;P.A., 2020-05-08 11:17:20

INTERVENSI PENGURUSAN MASA

INTERVENSI PENGURUSAN MASA

sumber paling penting sumber yang
dan berharga yang tidak berubah

dianugerahkan kepada
manusia.

DEFINISI
MASA

Terhad Tidak boleh
diperbaharui, diganti

atau dikumpul.

PENGURUSAN MASA PEARS & ROBINSONS
MENURUT ISLAM
proses mengoptima manusia,
ilmu yang berkaitan dengan benda dan penagihan kewangan
teknik dan cara seseorang
itu mengurus, membahagi untuk mencapai matlamat
organisasi.
dan mengatur masa
sehariannya supaya dapat ABDUL RAHMAN AZIZ

dimanfaatkan dengan masa adalah sesuatu yang amat
sebaik-baiknya. berharga dalam kehidupan

manusia. Masa adalah pengukur
serba-serbi aspek kehidupan
manusia

• mengurus aktiviti dalam satu jangka masa tetapi bukan
mengurus masa untuk sesuatu aktiviti

• Ia merupakan kebolehan untuk mengawal …
• apa yang dilakukan,
• bila,
• bagaimana, dan mengapa kita melakukannya

SIKAP PERSONALITI

TINGKAH LAKU
PENGURUSAN

MASA

CARA GAYA
HIDUP

SLOT 1

Kelebihan menguruskan
Masa & Kelemahan

Bagi mereka yang tidak
mahir menguruskan
Masa.

Mampu mengawal emosi Dapat membahagikan
yang sihat serta dapat dan memanfaatkan

menjadikan seseorang itu masa rehat secukupnya.
produktif.

KELEBIHAN Dapat memupuk
MENGURUSKAN sikap berdisiplin dan
MASA DENGAN BAIK
mempunyai sikap
tanggungjawab.

Dapat mencapai Aktiviti dapat dilakukan
keseimbangan secara cekap dan berkesan

dalam (dapat mengelakkan
penggunaannya pembaziran masa)

KEPENTINGAN MASA
KESEDARAN SAYA:
Saya menyedari bahawa masa sangat berharga kepada saya. Alasan-alasan saya
yang membuktikan masa sangat berharga bagi saya ialah;
1._________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

4._________________________________________________________________

TINDAKAN SAYA:
Atas kesedaran bahawa masa sangat berharga kepada saya, saya berjanji akan berubah dan bertindak seperti
berikut :
1.______________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________
Panduan:
Sila lengkapkan aktiviti ini dengan alasan yang berungguh-sungguh dan ikhlas berdasarkan keperluan dan
kesedaran anda

KELEMAHAN BAGI
MEREKA YANG TIDAK
PANDAI MENGURUS

MASA

STRATEGI PENGURUSAN MASA

Strategi Dalam Melakukan Setiap Tugasan harian
Menetapkan Keutamaan Aktiviti
Membina Jadual Pengurusan Masa Dan Belajar
Menetapkan Masa, Tempat Dan Kaedah Belajar Bersesuaian

SLOT 2

Strategi Dalam
Melakukan

Setiap Tugasan
harian

MENYEDIAKAN SENARAI RUJUKAN
GERAK KERJA (CHECKLIST)

✓ Individu yang berjaya pasti mereka mempunyai
rujukan utama yang menjadi panduan.

✓ Rujukan terbaik adalah rujukan hasil daripada
penilaian diri kita sendiri.

✓ Ini kerana hanya kita yang mampu merancang
jadual terbaik mengikuti kesesuaian aktiviti
seharian kita.

MENYEDIAKAN KERTAS DAN PEN
(CATATAN)

✓ Aktiviti yang dilakukan dalam masa sehari perlulah
dicatat dan dianalisis pada sekeping kertas.

✓ Hal ini juga dapat membantu menyedarkan seseorang
agar tidak lalai dari tanggungjawab yang telah
ditetapkan oleh dirinya sendiri dalam masa seharian.

✓ Kaedah ini juga lebih membantu seseorang untuk
mengetahui tugasan yang perlu diutamakan terlebih
dahulu berbanding tugasan yang tida berapa penting.

IKRAR SAYA INGIN MENGURUSKAN MASA DENGAN BERKESAN :

Saya berazam secara sukarela dan bersungguh-sungguh akan berubah dan
melakukan tindakan berikut iaitu:

1. _____________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
Saya juga sangat berharap agar ibu bapa, guru-guru, dan rakan-rakan
akan terus menyokong dan membimbing saya. Semoga Tuhan merestui saya
untuk berubah dan Berjaya.

SLOT 3

Menetapkan
Keutamaan

Aktiviti

Menetapkan keutamaan aktiviti
boleh didefinisikan sebagai

mendahulukan aktiviti yang lebih
penting daripada aktiviti lain atau
melakukan aktiviti yang penting

dengan berkualiti

PENTING TIDAK PENTING

Keutamaan 1 Keutamaan 2

PENTING DAN SEGERA TIDAK PENTING TETAPI SEGERA

Aktiviti yang sangat penting dan perlu disegerakan, Aktiviti yang tidak penting tetapi perlu dilakukan dengan

seperti: segera, seperti:

1. Keadaan kecemasan seperti ibu bapa sakit, 1. Memulangkan buku ke perpustakaan

kemalangan, berjumpa doktor dan lain-lain. 2. Berjumpa guru untuk menanyakan soalan yang tidak

2. Membuat kerja rumah yang diarahkan oleh guru difahami.

sekolah yang perlu dihantar segera. 3. Membeli alat tulis yang diperlukan.

3. Peperiksaan menduduki peperiksaan yang semakin

hampir.

Keutamaan 3 Keutamaan 4

PENTING TETAPI TIDAK SEGERA TIDAK PENTING DAN TIDAK SEGERA

Aktiviti yang penting tetapi tidak perlu disegerakan Aktiviti yang tidak penting dan tidak perlu disegerakan

seperti: (selalunya boleh diabaikan) seperti:

1. Mengemaskinikan tempat belajar, membuat jadual 1. Berborak dengan kawan di telefon, keluar bersiar-

waktu belajar, membersihkan diri dan lain-lain. siar.

2. Menulis diari, membuat catatan harian dan lain-lain. 2. Menonton televisyen, mendengar radio (yang tidak

3. Membuat nota ringkas buku rujukan yang dibaca. berfaedah)

3. Termenung, berkhayal dan menghisap rokok.

SENARAI AKTIVITI DAN KEUTAMAAN

Nota: Langkah 2: Menetapkan keutamaan Aktiviti ialah berdasarkan EMPAT

kotak keutamaan iaitu :

1Tidak penting tetapi segera 2 Penting dan segera

3 Penting tetapi tidak segera 4 Tidak penting dan tidak segera

bil Senarai aktiviti-aktiviti saya Penilaian keutamaan saya (berdasarkan

(senaraikan semua aktiviti yang anda langkah 2, menetapkan keutamaan

rasa perlu dilakukan) aktiviti)

SLOT 4

Membina Jadual
Jadual Pengurusan

Masa Dan
Jadual Belajar

Jadual pengurusan masa dan belajar boleh
didefinisikan sebagai jadual atau takwim harian
yang disusun secara sistematik untuk memastikan
seseorang individu melakukan aktiviti hariannya
dengan mengikut masa yang telah ditetapkan oleh

diri individu itu sendiri. (Gledding, 2006).

1. Menetapkan matlamat utama jadual pengurusan masa dan belajar.

2. Menggunakan strategi ‘mengutamakan perkara yang utama’ seperti yang
diterangkan dalam kedua tadi.

3. Analisis aktiviti-aktiviti tetap dan masa yang diperlukan. Antaranya seperti jangka
masa di sekolah, mengulang kaji pelajaran, beriadah dan lain-lain lagi.

4. Rancang masa yang secukup untuk belajar dan mengulang kaji pelajaran. Anda
perlu memastikan mata pelajaran yang memerlukan masa belajar yang banyak dan

memerlukan masa sedikit.

1. masa rehat atau rekreasi yang mencukupi dalam jadual anda. Biasanya perkara yang
anda minat.

2. Rancang jadual pengurusan masa dan belajar anda dirumah selari atau hampir selari
dengan bahan pengajaran guru di sekolah. Ini akan memudahkan kefahaman serta
menyelesaikan tugasan anda kerana pengajaran masih segar dalam ingatan.

3. Selaraskan dengan kesesuaian cara gaya belajar anda. Setiap pelajar mempunyai gaya
belajar tersendiri seperti kaedah pembelajaran, masa paling efektif dan sebagainya.

4. Peruntukkan masa belajar paling banyak untuk belajar mata pelajaran yang susah dan
penting ketika anda paling segar dan cergas.

5. Rancang masa untuk masa untuk belajar pelajaran yang sama pada waktu yang sama
hari berikutnya. Misalnya jam 8 hingga 10 malam, hari isnin hingga rabu, anda akan
belajar matematik. Dengan ini anda akan belajar bersedia dari segi mental untuk
tumpuan sepenuhnya Masukkan.

Hari MEMBINA JADUAL – Pengurusan Masa Dan Belajar AHAD

Masa ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

05-07PG
07-08PG
08-09PG
10-11PG
11-12PG
12-01TGH
01-02PTG
02-03PTG
03-04PTG
04-05PTG
05-06PTG
06-07PTG
07-08MLM
08-09MLM
09-10MLM
10-11MLM
11-12MLM
12-01

Rajah 3: Jadual Pengurusan masa Pembelajaran Prasekolah 2012, Sekolah Kebangsaan Labu.

SLOT 5

Menetapkan Masa,
Tempat Dan

Kaedah Belajar
yang Bersesuaian

BIL TEMPAT MASA ATAU KETIKA KAEDAH PEMBELAJARAN YANG SESUAI
1 Masa persekolahan (Waktu dalam kelas)
Di Sekolah - Menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap guru.
- Mengambil nota dengan tekun.
- Menyoal pada guru setiap perkara yang tidak difahami

Masa rehat - Membaca nota kecil yang dibawa dalam poket.

Masa Senggang (sebelum cikgu memasuki kelas) - Membaca dahulu pelajaran sebelum diajar dalam kelas
- Mengulang kaji pelajaran

2 Di rumah Selepas waktu persekolahan (jika tidak pulang ke rumah, - Meluangkan masa untuk belajar di perpustakaan.
3 Di tempat perhentian atau persinggahan memasuki kelas atau waktu terluang) - Belajar dalam kumpulan belajar atau berjumpa guru.
Waktu petang memasuki kelas atau waktu terluang -
- Sesuai untuk menyiapkan semua kerja rumah.
Waktu malam - Menjawab dan mengulang kaji soalan matematik dan

sains.
- Sesuai mengulang kaji pelajaran mengikut sabjek.
- Membuat nota-nota kecil pembelajaran untuk ulang kaji.
- Menyiapkan persiapan untuk ke sekolah pada hari

berikutnya.

Sebelum tidur. - Membaca nota, mengingat atau bahan ringan yang
menceriakan pemikiran.

Ketika menunggu bas, di dalam bas, menanti kawan dan lain-lain. - Mengulang kaji nota kecil.
- Hafalan formula.
- Mengingat semula fakta yang telah di hafal.

SLOT 6

Tindakan
Sokongan Dan

Intervensi
Pengurusan Masa

Bersungguh- Mewujudkan Perasaan
sungguh dalam Untuk Menyiapkan Kerja
melakukan sesuatu Dengan Cepat, Pantas Dan

kerja Sempurna.

Melakukan sesuatu TINDAKAN SOKONGAN DALAM Melakukan aktiviti
kerja yang hampir INTERVENSI PENGURUSAN MASA yang bersesuaian
sama dalam satu dengan kemahiran
Melakukan pekerjaan dan kekuatan diri
masa. dengan tumpuan kepada
kita.
perkara-perkara yang
betul-betul menyumbang

kepada hasil yang
diinginkan.

SEKIAN TERIMA KASIH


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ผู้นำต้องทำก่อน
Next Book
ทักษะการเรียนรู้_ม.ต้น