The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurhazirahm.roslan, 2021-02-22 12:36:06

RPT RBT TINGKATAN 2 2021

RPT RBT TINGKATAN 2 2021

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PAGI, SEREMBAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
2021

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TINGKATAN 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PAGI, SEREMBAN
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
TINGKATAN 2

TAHUN 2021

BULAN MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN (SELEPAS SELESAI TOPIK)
JANUA 1 Murid boleh: 28.1.21 -
RI 20/01 – 22/01 1.0 PENGENALPASTIAN KANDUNGAN ASAS T TAFSIRAN Thaipusam
MASALAH 1.1.1 Mengenal pasti masalah: P
FEBRU 1.1 Mengenalpasti
ARI (i) bukan inventif Menyatakan maksud masalah bukan inventif dan
masalah (ii) inventif
1.1.2 Menerangkan proses penyelesaian masalah bukan 1 inventif dengan membuat hubungkait antara produk
inventif dan inventif dengan objek dari segi fungsinya

1.0 PENGENALPASTIAN KANDUNGAN ASAS Menerangkan proses penyelesaian masalah
MASALAH 1.2.1 Membuat hubungkait antara produk dengan objek dari 2 inventif
1.2 Analisis fungsi
segi fungsinya. Membina model fungsi menggunakan lukisan
2 KANDUNGAN TAMBAHAN sistem fungsi dan membuat rumusan dengan
25/01 – 29/01 1.2.2 Melukis sistem fungsi 3 memberi satu contoh percanggahan fizikal.
KANDUNGAN PELENGKAP
1.0 PENGENALPASTIAN 1.2.3 Membina model fungsi dengan menggunakan garisan Menganalisis percanggahan fizikal pemisahan
MASALAH 4 ruang dan masa
1.2 Analisis fungsi interaksi
Menjustifikasikan cadangan perubahan reka
3 KANDUNGAN ASAS 5 bentuk dalam bentuk jadual.
01/02 – 05/02 1.3.1 Mengenal pasti & menganalisis percanggahan fizikal.
1.3.2 Mencadangkan pemilihan prinsip inventif. 6 Menghasilkan lakaran perubahan produk
KANDUNGAN TAMBAHAN berdasarkan masalah inventif secara kreatif.
1.3.3 Menjustifikasikan cadangan perubahan reka
4 12.2.21 – 14.2 21
08/02 – 12/02 bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif. Tahun Baru Cina
KANDUNGAN PELENGKAP
5 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 1.3.4 Menghasilkan lakaran produk berfokuskan bahagian
15/02 – 19/02 2.1 Teknologi Pembuatan yang

mempunyai masalah inventif.

CUTI TAHUN BARU CINA

KANDUNGAN ASAS
2.1.1 Mengenal pasti teknologi pembuatan produk.

2.1.2 Menghuraikan proses pembuatan produk berdasarkan
teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan

1

moden T TAFSIRAN
KANDUNGAN PELENGKAP P
2.1.3 Membanding beza teknologi pembuatan Konvensional
Menyatakan teknologi yang digunakan dalam reka
dengan pembuatan moden dalam proses penghasilan
produk 1 bentuk pembuatan

2.1.4 Membuat lakaran model 3D bermaklumat. 2 Menjelaskan proses pembuatan produk.

2.0 APLIKASI TEKNOLOGI KANDUNGAN ASAS Menghasilkan lakaran 3D dan model yang
2.1 Teknologi Pembuatan 2.1.5 Menganalisis lakaran model 3D.
6 KANDUNGAN TAMBAHAN 3 mempunyai maklumat yang lengkap iaitu dari segi
22/02 – 26/02 2.1.6 Membuat acuan model 3D. prinsip, elemen, bahan dan ukuran.

2.0 APLIKASI TEKNOLOGI KANDUNGAN TAMBAHAN Menganalisis bahan yang sesuai dan lakaran untuk
2.1 Teknologi Pembuatan 2.1.7 Membuat model 3D berdasarkan proses kerja: 4 membuat model 3D.

7 (i) Secara acuan Menjustifikasi prinsip dan elemen reka bentuk
01/03 – 05/03 (ii) Menggunakan pen 3D 5 model 3D.

KANDUNGAN ASAS Membuat kemasan model 3D dan memperinci ujian
2.1.8 Membuat kemasan model 3D menggunakan electro-
8 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 6 bagi mengukur tahap keberkesanan model yang
08/03 – 12/03 2.1 Teknologi Pembuatan static dan electro platting 3 dibina dan menjana idea untuk produk yang lebih
KANDUNGAN TAMBAHAN
9 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.1.9 Menilai model 3D yang telah dihasilkan. efisien.
15/03 – 19/03 2.1 Teknologi Pembuatan
MAC 2.1.10 Menjana idea untuk penghasilan reka bentuk 11/03- Israk
APRIL produk yang lebih efisien. Mikraj

10 UJIAN BULAN MAC
22/03 – 26/03

11 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (27/3 - 04/4) – 9 hari
05/04 – 09/04 2.2 Reka Bentuk Mekanikal
KANDUNGAN ASAS
2.2.1 Mengenal pasti komponen mekanikal.

2.2.2 Menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi
pada produk yang dipilih.

KANDUNGAN PELENGKAP
2.2.3 Menghasilkan lakaran 3D reka bentuk gajet yang

menggunakan komponen sistem mekanikal yang dipilih.

12 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI KANDUNGAN ASAS T TAFSIRAN
12/04 – 16/04 2.2 Reka Bentuk Mekanikal 2.2.4 Menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan P

untuk membina gajet.

2

13 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI KANDUNGAN ASAS Mengetahui nama komponen mekanikal dan
19/04 – 23/04 2.2 Reka Bentuk Mekanikal 2.2.4 Menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan 1 fungsinya yang terdapat dalam sesuatu produk.
2.0 APLIKASI TEKNOLOGI
14 2.2 Reka Bentuk Mekanikal untuk membina gajet. 2 Menerangkan sistem mekanikal yang terdapat 29/4 -30/4 Nuzul
26/04 – 30/04 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI dalam gajet yang dipilih. Quran
2.2 Reka Bentuk Mekanikal KANDUNGAN TAMBAHAN 01/05 – Hari
15 2.2.5 Membuat rumusan kekuatan dan kelemahan komponen Memberi contoh bagaimana komponen dalam Pekerja
03/05 – 07/05 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 3 sistem mekanikal berfungsi berdasarkan kepada
2.3 Reka Bentuk Elektrik sistem mekanikal yang dipilih untuk membina gajet. 13/05 – 14/05
16 produk yang dipilih Hari Raya Puasa
10/05 – 14/05 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI KANDUNGAN PELENGKAP
2.3 Reka Bentuk Elektrik 2.2.6 Membina gajet mekanikal berfungsi 4 Menganalisis fungsi komponen sistem mekanikal 26/05 – Hari
17 KANDUNGAN TAMBAHAN pada sesuatu produk Wesak
17/05 – 21/05 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.2.7 Memberi cadangan untuk penambahbaikan kepada
2.3 Reka Bentuk Elektrik 5 Memberi justifikasi kepada komponen sistem
18 sistem tersebut berdasarkan pandangan murid. mekanikal yang dipilih.
24/05 – 28/05 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI
2.3 Reka Bentuk Elektrik CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI Membina gajet mekanikal berfungsi dan
19
14/06 – 18/06 KANDUNGAN ASAS 6 mencadangkan penambahbaikan setelah pengujian
2.3.1 Mengenal pasti dan menjelaskan elemen sistem elektrik
20 ke atas kefungsian dibuat.
21/06 – 25/06 iaitu sumber, medium, beban dan kawalan.
MEI
JUN 21 2.3.2 Menunjuk cara reka bentuk litar peralatan elektrik:
28/06 – 02/07 (i) Keselamatan;
(ii) Kedudukan peranti dalam litar
(iii) Sambungan litar.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (29/05 - 13/06) – 16 hari 07/7- Keputeraan Agong

KANDUNGAN ASAS T TAFSIRAN
2.3.3 Membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka P

bentuk litar 1 Menyatakan elemen yang terdapat dalam sistem
KANDUNGAN PELENGKAP elektrik.
2.3.4 Menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektrik yang
akan 2 Menerangkan fungsi setiap elemen sistem elektrik

dibuat. Membuat pengiraan parameter elektrik bagi

KANDUNGAN TAMBAHAN 3 memastikan sumber, medium, beban dan kawalan
2.3.5 Menganalisis elemen sistem elektrik pada gajet yang sesuai digunakan dalam reka bentuk gajet yang
akan
dihasilkan.
dihasilkan.
KANDUNGAN PELENGKAP 4 Menganalisis parameter voltan, arus, rintangan
2.3.6 Membina gajet elektrik berfungsi dan kuasa pada satu gajet elektrik.

KANDUNGAN TAMBAHAN Memberi justifikasi kepada produk sistem elektrik
2.3.7 Membuat pengujian dan penilaian kefungsian gajet. 5 yang dipilih dari sudut kesesuaian reka bentuk dan
2.3.8 Mencadang penambahbaikan ke atas reka bentuk gajet
keselamatan.
yang telah dibina
6 Membina gajet yang berfungsi dan memenuhi
kriteria reka bentuk litar elektrik.

3

22 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI KANDUNGAN ASAS
05/07 – 09/07 2.4 Reka Bentuk Elektronik 2.4.1 Menyatakan maksud mikropengawal (microcontroller)
dan
JULAI
JULAI Pemprosesmikro (microprocessor).
OGOS
2.4.2 Menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam
mikropengawal (microcontroller).

23 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI KANDUNGAN PELENGKAP
12/07 – 16/07 2.4 Reka Bentuk Elektronik 2.4.3 Menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (17/07 – 25/07)- 9 hari 20 /07 – Raya Qurban

24 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI KANDUNGAN ASAS
26/07 – 30/07 2.4 Reka Bentuk Elektronik 2.4.4 Membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian

khas.
KANDUNGAN TAMBAHAN
2.4.5 Membuat penyambungan litar input dan litar output

kepada mikropengawal (microcontroller).

25 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI KANDUNGAN ASAS TP TAFSIRAN
02/08 – 06/08 2.4 Reka Bentuk Elektronik 2.4.6 Menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan
Menyatakan maksud dan bahagian-bahagian
penyambungan litar input dan litar output.
KANDUNGAN TAMBAHAN 1 yang terdapat dalam mikropengawal
2.4.7 Membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar (microcontroller).

elektronik. 2 Menerangkan fungsi peranti yang terdapat dalam
litar mikropengawal (microcontroller).
2.4.8 Mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk
litar 3 Melakar reka bentuk litar elektronik menggunakan
mikropengawal (microcontroller).
elektronik.
Menguji kefungsian litar yang menggunakan
4 mikropengawal (microcontroller).

26 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI KANDUNGAN ASAS Membuat justifikasi kawalan atur cara input dan 10/08 – Awal
09/08 – 13/08 2.4 Reka Bentuk Elektronik 2.4.6 Menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan
5 output bagi menyelesaikan masalah. Muharram
penyambungan litar input dan litar output.
KANDUNGAN TAMBAHAN 6 Membina litar elektronik kawalan mikropengawal
2.4.7 Membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar (microcontroller) yang berfungsi.

elektronik.

2.4.8 Mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk
litar

elektronik.

27 UJIAN BULAN OGOS
16/08 – 20/08

4

28 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI KANDUNGAN ASAS TP TAFSIRAN
23/08 – 27/08 2.5 Reka Bentuk Akuaponik 2.5.1 Menyatakan maksud dan menerangkan reka bentuk
1 Menyatakan maksud reka bentuk sistem
29 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI akuaponik. akuaponik
30/08 – 03/09 2.5 Reka Bentuk Akuaponik 2.5.2 Menjelaskan kelebihan reka bentuk akuaponik.
2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2 Menerangkan kelebihan sistem akuaponik
30 2.5 Reka Bentuk Akuaponik 2.5.3 Mengenal pasti komponen akuaponik
06/09 – 10/09 KANDUNGAN PELENGKAP 3 Melakar dan membina model reka bentuk 31 /08 – Hari
2.5.4 Melakar reka bentuk sistem akuaponik bermaklumat sistem akuaponik Kebangsaan

SEPTE KANDUNGAN TAMBAHAN 4 Menganalisis model reka bentuk sistem
MBER 2.5.5 Menganalisis lakaran reka bentuk akuaponik akuaponik selepas pengujian dibuat
KANDUNGAN PELENGKAP
2.5.6 Membina model reka bentuk sistem akuaponik Memberi justifikasi model reka bentuk
5 akuaponik berdasarkan elemen dan prinsip

reka bentuk

Menghasilkan laporan lengkap model reka
6 bentuk sistem akuaponik.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (11/09 – 19/09)- 9 hari 16 /09 – Hari Malaysia

31 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI KANDUNGAN TAMBAHAN
20/09 – 24/09 2.5 Reka Bentuk Akuaponik 2.5.5 Menganalisis lakaran reka bentuk akuaponik
KANDUNGAN PELENGKAP
SEPTEM 32 2.5.6 Membina model reka bentuk sistem akuaponik
BER 27/09 – 01/10
2.0 APLIKASI TEKNOLOGI KANDUNGAN ASAS
33 2.5 Reka Bentuk Akuaponik 2.5.7 Menilai model reka bentuk sistem akuaponik.
04/10 – 08/10
2.0 APLIKASI TEKNOLOGI KANDUNGAN TAMBAHAN
2.6 Reka Bentuk 2.5.8 Mencadangkan penambah baikan reka bentuk sistem
Makanan
akuaponik yang lebih efisien.

KANDUNGAN ASAS
2.6.1 Mentakrifkan reka bentuk makanan
2.6.2 Menjelaskan kepentingan rekabentuk makanan

OKTOBE 34 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI KANDUNGAN ASAS TP TAFSIRAN 29/10 –
R 11/09 – 15/10 2.6 Reka Bentuk 2.6.3 Mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan Menyatakan maksud dan kepentingan reka Maulidur rasul
Makanan
35 dalam proses penyediaan reka bentuk makanan 1 bentuk makanan
18/10 – 22/10 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI
2.6 Reka Bentuk Makanan KANDUNGAN PELENGKAP Menerangkan kategori alat dan perkakasan
2.6.4 Melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan 2 dalam proses reka bentuk makanan
36 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI
25/10 – 29/10 2.6 Reka Bentuk Makanan pembungkusan makanan 3 Melakar reka bentuk dan pembungkus makanan

KANDUNGAN PELENGKAP Menganalisis kesesuaian elemen dan prinsip
2.6.5 Menghasilkan reka bentuk makanan dan pembungkus 4 dalam reka bentuk makanan

Makanan
KANDUNGAN TAMBAHAN

5

2.6.6 Menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan Menjustifikasikan pemilihan elemen dan prinsip
5 dalam lakaran reka bentuk makanan
37 5.0 APLIKASI TEKNOLOGI KANDUNGAN PELENGKAP 04 /11 –
01/11 – 05/11 2.6 Reka Bentuk Makanan 2.6.5 Menghasilkan reka bentuk makanan dan pembungkus Menghasilkan reka bentuk dan pembungkusan Deepavali
6 makanan
38 Makanan
08/11 – 12/11 KANDUNGAN TAMBAHAN
2.6.6 Menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan
39
NOVEM 15/11 – 19/11 AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD
BER PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
40
DISEM 22/11 – 26/11 AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD
BER AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD
41 AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD
29/11 – 03/12
CUTI AKHIR TAHUN (11/12/2020 – 31/12/2020) - 22 hari 11/12 – Keputeraan Sultan Selangor, 25/12 - Krismas
42
06/12 – 10/12

6


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Unit 1: Where Are You From?
Next Book
buka sekolah 1