The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Kami Kumpulan 1 telah menyiapkan tugasan yang telah diberikan mengikut topik yang telah ditetapkan.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mmuaz8762, 2021-11-29 23:42:42

PEMBINAAN PERADABAN MAJMUK DI MALAYSIA

Kami Kumpulan 1 telah menyiapkan tugasan yang telah diberikan mengikut topik yang telah ditetapkan.

Keywords: peradaban di malaysia

PEMBINAAN PERADABAN
MAJMUK

DI MALAYSIA

 2301 2UPM Penghayatan Etika 1202 REBMEVON 92
Dan Peradaban
KUMPULAN 1

NAMA PENSYARAH: ENCIK PISOL BIN
NASIR

MUHAMMAD IRFAN BIN SITI RABIATUL MAISARAH BT

IMRAN BIN ABDUL RAZAK MOHD NASRUDDIN CHE KAMARUDIN
18DDV21F1030
18DDV21F1010 18DDV21F1038

PENGHARGAAN

Selamat sejahtera kepada sir Pisol dan rakan-rakan yang
dikasihi, bersyukur kepada Tuhan kerana dengan izin
kurnianya kami dapat menyiapkan tugasan e-majalah
dengan jayanya. Kami telah memperoleh pelbagai

maklumat mengenai Pembinaan Peradaban Majmuk di
negara kita.Kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih
kepada pensyarah tugasan, Encik Pisol Bin Nasir. Beliau

telah memberi tunjuk ajar sepenuhnya dan memberi
bimbingan kepada kami dalam menyiapkan tugasan ini

dengan sempurna.
TIdak lupa juga kepada ahli kumpulan yang bekerjasama

dan bertungkus lumus dalam menyiapkan tugasan ini.
SemogKaUeM-PmUaL AjaNla1h ini dapat memberi manfaat kepada

pembaca.

ISI
KANDUNGAN

PENGENALAN

SEJARAH SOSIAL PERADABAN DUNIA
DALAM PEMBINAAN NEGARA BANGSA

PERKEMBANGAN SEJARAH ALAM
MELAYU

PERADABAN GLOBALISASI

PEMBENTUKAN PERADABAN MAJMUK

TRANSFORMASI SOSIAL KE ARAH
PERADABAN ACUAN MALAYSIA

PEMBANGUNAN, MIGRASI & TEKNOLOGI

IMPAK KERENCAMAN SOSIAL NORMA
SEJAGAT

KONSEP NEGARA

KONSEP BANGSA

PEMBINAAN NEGARA BANGSA

KESIMPULAN

RUJUKAN

PENGENALAN

Pembinaan peradaban majmuk di Malaysia tidak wujud tanpa sejarah dan titik
permulaan. Ianya terhasil daripada gabungan peradaban besar dunia yang didahului
dengan peradaban Pribumi Alam Melayu, kemudian munculnya peradaban Asia iaitu

peradaban India, Cina serta Timur Tengah dan seterusnya peradaban dari barat.Pembinaan peradaban majmuk di Malaysia didahului oleh pembinaan Negara yang
bercirikan satu wilayah, satu perlembagaan dan satu kewarganegaraan. Pembangunan

ekonomi mendahului pembinaan bangsa. Oleh itu, pembinaan bangsa menyusul
melalui institusi sistem politik kepartian dan pilihan raya.Demi menjamin proses pembinaan peradaban di negara ini di atas landasan
kerohanian dan moral yang dituntut oleh islam dan agama -agama lain berterusan
tanpa banyak terjejas. Penilaian yang baik dan buruk pembinaan peradaban majmuk

di Malaysia perlu dilakukan dengan lebih teliti.

SEJARAH Peradaban
SOSIAL Pribumi Alam
Melayu
Pertuturan mereka adalah bahasa
Melayu-Indonesia dan beragama
islam. Secara lahirnya, Alam
Melayu ialah gugusan pulau-pulau
serta Semenanjung Tanah Melayu
yang didiami oleh rumpuan Bhasa
Melayu sejak zaman berzaman.
Kepulauan ini serta lautan dan
selat antaranya juga dikenali
sebagai NUSANTARA iaitu 'Nusa
antara Lautan'

Imprialism budaya berlaku di
kawasan strategik antara Barat
dan Timur, pusat perdagangan
entrepot dan aktiiviti keagamaan.

Ininlah juga tanah air bagi
Rumpun Bangsa Melayu yang
berkongsi satu baka keturunan,
persamaan adat resam, satu
bahasa yang sama dan budaya
yang dipegang bersama.

Duke | 102

PERADABAN
ASIA

05 Sejarah Asia dapat dilihat
Tembok Besar Cina sebagai
kolektif dari tiga Pusat Peradaban
India kawasan pesisir benua Asia.
Kedatangan orang Cina dan India
dari Malaysia hasil usaha pihak
penjajah membawa masuk
pekerja asing bagi memenuhi
kepeluan ekonomi.

12 DIsetiap kawasan persisiran
peradaban umat manusia
tumbuh dan berkembang di
sekitar lembah-lembah sungai
yang subur. Tanah di lembah-
lembah sungai yang subur ini
kaya dengan sumber nutrisi
sehingga dapat ditanam dengan
pelbagai jenis umbi-umbian

22 Peradaban pendidikan yang
tumbuh di Mesopotamia, lembah
sungai Indus dan Tiongkok
memiliki banyak persamaan dan
saling bertukar teknologi serta
gagasan. Sebagai contoh,
matematik dan roda. Hasil
budaya lain seperti tulisan
berkembang secara tersendiri di
kawasan masing-masing. Adat
resam dan tabiat pemakaian
bahasa ibunda masih dikekalkan.
Segelintir bangsa India dan Cina
memeluk islam.
.

4 PENEMUAN TERBESAR DI

TIONGKOK

Kawasan dalaman dan kawasan persisiran dipisahkan oleh gunung-gunung dan
gurun-gurun. Pergunungan Kaukasus, Pergunungan Himalaya, Gurun Karakum dan
Gurun Gobi merupakan rintangan alam yang hanya dapat dilanggar oleh para
pengembara dari stepa dengan bersusah payah . Walaupun sudah maju di bidang
teknologi dan budaya, penduduk bandar tidak mampu berbuat banyak utuk
mempertahankan diri terhadap serangan gerombolan berkuda dari stepa.

kawasan persisiran tidak memiliki bentangan rumput yang cukup luas untuk
menampung pasukan berkuda dalam jumlah yang besar. Setelah
menakluki negeri-negeri di Timur Tengah , para pengembara berkuda terpaksa
menyesuaikan diri dengan cara hidup masyarakat setempat.

PERADABAN BARAT

Kebudayaan barat kadang-kadang disamakan dengan
tamadun Barat atau Tamadun Eropah yang
bermaksud kebudayaan yang berasal dari Eropah.
Konsep kebudayaan Barat adalah lebih menonjolkan
aspek pencapaian kebendaan sebagai ukuran bagi
menentukan sesebuah masyarakat itu bertamadun
atau sebaliknya.

Kebudayaan Eropah Terdapat beberapa
berkembang dengan peninggalan bangunan
beraneka ragam falsafah, bersejarah seperti di Pulau
skolatisime, dan kebatinan Pinang, Melaka dan
zaman pertengahan dan Singapura. Sistem
humanisme Kristian pendidikan, kewujudan
mahupun sekular. masyarakat majmuk,
Pemikiran rasional perubahan dari segi
berkembang sepanjang budaya, kemunculan
satu zaman perubahan bandar-bandar moden dan
dan pembentukan yang keperluan-keperluan asas
lama dengan eksperimen- infrastruktur.
eksperimen kesedaran,
naturalisme dan banyak
lagi.

PERADABAN KKebanyakan tekanan dan kekompleksan
yang dihadapi ialah adalah dalam hal
GLOBALISASI ehwal makro negara. Perhubungan yang
dipermudahkan dengan kos
Peradaban Globalisasi ini membawa telekomunikasi dan perjalanan yang lebih
pengaruh dalam aspek kehidupan rendah mungkin mewujudkan lebih ramai
merentasi bidang politik, ekonomi, sosio- bilangan manusia kini yang berinteraksi
budaya dan termasuklah perkembangan dengan situasi yang tidak pernah
bidang ilmu dan pemikiran. dipertanding dalam sejarah.

KESAN POSITIF DAN NEGATIF GLOBALISASI
TERHADAP PERADABAN

1.Mudah untuk mendapatkan maklumat 1 . Memerlukan modal yang tinggi pada
dan menyebarkan ilmu pengetahuan jangka pendek yang keluar termasuk
berkat teknologi baru komunikasi dan pasaran.
maklumat. 2. Pengangguran semakin memburuk.
3. Kualiti alam sekitar semakin merosot
2.Peranan pelaburan asing dalam 4. Penyebaran budaya yang bertentangan
mewujudkan pekerjaan dan dengan tuntutan nilai-nilai kerohanian dan
mengurangkan kemiskinan di ,oral.
sebilangan negara.

3.Mudah untuk manusia dari berbagai
bangsa, budaya dan agama untuk
berinteraksi.

4.Komunikasi yang lebih mudah dan
murah.

PERADABAN
BERIDENTITIKAN
MALAYSIA

KEMERDEKAAN 1957

Pada 31 Ogos 1957 bertempat di stadium
yang baru dirasmikan iaitu stadium
Merdeka, Kuala Lumpur telah
menyaksikan peristiwa bersejarah bagi
Tanah Melayu iaitu secara rasminya
penyerahan pemerintahan British
kepada warganegara Tanah Melayu.

Usaha untuk menjayakan pembentukan
negara bangsa ini perlu diteruskan untuk
melihat bangsa Malaysia wujud dan
bersatu dalam suasana yang harmoni
dan damai.

Jika tidak endah dengan usaha para
pejuang kemerdekaan, kemungkinan
anak cucu kita tidak dapat mengecapi
lagi kehidupan yang aman dan damai
dan tidak mustahil kita akan menjadi
pelarian di negara orang.

Pihak berwajib perlulah memainkan
peranan agar keamanan negara bangsa
daoat dikawal. Peradaban beridentitikan
Malaysia.

SUASANA HARI
KEMERDEKAAN 1957

08 12 14

31 23
50 69

VERSI RUMI BAHASA

MELAYU

TDengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Mengasihani, segala puji bagi Allah yang
maha berkuasa dan selawat dan salam ke atas sekalian Rasul-Nya.

Bahawasanya kerana telah tibalah masanya bagi umat Persekutuan Tanah Melayu ini
mencapai taraf suatu bangsa yang merdeka lagi berdaulat sama setimpal
kedudukannya dengan segala bangsa seluruh dunia.

Dan bahawasanya kerana dengan perjanjian yang disebut namanya Perjanjian Tanah
Melayu tahun 1957 yang diperbuat antara Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen dengan
Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, maka, telah dipersetujui bahawa Negeri-
negeri Melayu, iaitu Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, Kelantan,
Terengganu, dan Perak serta negeri yang dahulunya dinamakan Negeri Selat, iaitu
Melaka dan Pulau Pinang, mulai 31 hari bulan Ogos tahun 1957, hendaklah menjadi
sebuah Persekutuan baharu bagi negeri-negeri yang bernama Persekutuan Tanah
Melayu.

Dan bahawasanya kerana telah bersetuju pula antara kedua-dua pihak dalam perjanjian
tersebut, iaitu Melaka dan Pulau Pinang hendaklah daripada tarikh tersebut itu tamat
daripada menjadi sebahagian daripada jajahan takluk Baginda Queen, dan Duli Yang
Maha Mulia Baginda Queen tidak lagi berhak menjalankan apa-apa kedaulatan baginda
ke atas kedua-dua buah negeri yang tersebut itu.

. Dan bahawasanya kerana telah bersetuju pula antara kedua-dua pihak yang
tersebut, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948, dan segala
perjanjian yang lain yang ada sekarang antara Duli Yang Maha Mulia Baginda
Queen dengan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja ataupun salah seorang
daripada baginda itu sebelum tarikh yang tersebut hendaklah dibatalkan mulai
daripada tarikh itu, dan semua kuat kuasa dan hak Duli Yang Maha Mulia
Baginda Queen ataupun Parlimen Negeri United Kingdom dalam Negeri-Negeri
Selat ataupun Persekutuan Tanah Melayu seluruhannya adalah tamat dengan
sendiri.

Dan bahawasanya kerana Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen, Duli-Duli Yang
Maha Mulia Raja-Raja Melayu, Parlimen Negeri United Kingdom dan Majlis- Majlis
Undangan Persekutuan dan Negeri-Negeri Melayu telah meluluskannya,
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tahun 1957 itu berjalan kuat kuasanya.

Dan bahawasanya kerana suatu perlembagaan bagi kerajaan Persekutuan Tanah
Melayu telah ditentukan menjadi suatu kanun yang muktamad baginya.

Dan bahawasanya kerana Perlembagaan Persekutuan yang tersebut itu, maka,
ada disediakan syarat untuk menjaga keselamatan hak-hak dan keutamaan Duli-
Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja serta hak-hak asasi dan kebebasan sekalian
rakyat dan untuk memajukan Persekutuan Tanah Melayu dengan aman dan
damai serta teratur sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai Raja yang
Berperlembagaan yang berdasarkan demokrasi cara Parlimen.

. Dan bahawasanya kerana Perlembagaan Persekutuan yang diadakan oleh
Majlis Undangan Persekutuan yang tersebut itu telah diluluskan oleh suatu
undang- undang yang diadakah oleh Majlis Undangan Persekutuan serta
dengan undang-undang yang diadakan oleh negeri-negeri Melayu dan dengan
ketetapan-ketetapan dalam Majlis Undangan Negeri Melaka dan Pulau Pinang ,
dengan demi k ian Perlembagaan itu telah berjalan kuat kuasanya pada 31 hari
bulan Ogos tahun 1957.

Maka, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, saya
Tunku Abdul Rahman Putra ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah,
Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan
perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja negeri-Negeri Melayu dengan ini
memasyhurkan dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah
Melayu bahawa mulai Tiga Puluh Satu hari bulan Ogos Tahun Seribu Sembilan
Ratus Lima Puluh Tujuh, maka Persekutuan Tanah Melayu yang mengandungi
Negeri Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, Kelantan,
Terengganu, Perak, Melaka dan Pulau Pinang dengan limpah rahmat Allah
subhanahu wa ta'ala akan kekal menjadi sebuah negara yang merdeka dan
berdaulat serta berdasarkan kebebasan dan keadilan dan sentiasa menjaga dan
mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan
keamanan antara segala

Pemasyhuran
kemerdekaan 1957

PEMBINAAN BANGSA

Tujuan pembinaan bangsa adalah untuk
melahirkan perasaan taat setia dan
perpaduan terhadap sesuatu pertubuhan
(bangsa) itu. Idea bangsa digunakan untuk
melahirkan perasaan bersatu padu demi
membentuk bangsa Malaysia yang kukuh.

Bangsa merupakan sekumpulan manusia
yang menetap di sebuah wilayah atau
kawasan dan mempunyai ikatan
ketatanegaraan . Masyarakat ini
merupakan warganegara sesebuah
negara.

PEMBINAAN NEGARA

Pembinaan negara merujuk kepada institusi
pemerintahan tersusun dan bertanggungjawab

membuat dan melaksanakan politik serta
menguatkuasakan undang- undang dan peraturan

kerajaan.Pembinaan negara merupakan sebuah wilayah
yang mempunyai penduduk, sempadan kawasan

yang jelas, dan pemertintah yang berwibawa.
Negara terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu,

Sarawak dan Sabah.

ZAMAN
PRASEJARAH

Zaman prasejarah secara harfiah
bermaksud “sebelum sejarah” .
Prasejarah manusia adalah
tempoh dari masa tingkah laku
dan anatomi manusia moden
pertama kali muncul sehingga
kemunculan sejarah bertulis
berikutan ciptaan sistem tulisan.
Memandangkan kedua-dua masa
penempatan manusia moden dan
evolusi tamdun manusia berbeza
dari kawasan ke kawasan ,
bermula dan berakhir prasejarah
pada detik-detik yang berbeza
dalam alur masa, bergantung
kepada kawasan berkenaan.

ZAMAN PROTO
SEJARAH

Zaman Proto Sejarah
ialah zaman di mana
masyarakatnya sudah
mengenali tulisan
dalam bentuk aksara
kuno seperti aksara
India Selatan, Pali,
Pallava & Kawi dan
ditulis dalam bahasa
kuno seperti Sanskrit,
Melayu Kuno dan lain-
lain. Zaman PROTO
Sejarah ini bermula
sejak awal abad Masihis
sehinggalah ketika
Melaka dibuka oleh
Parameswara.

ZAMAN PRASEJARAHAN

Zaman Pensejarahan ialah zaman di mana masyarakat sudah mengenali
tulisan. Zaman Pensejarahan di Malaysia bermula dengan pembentukan
Kesultanan Melayu Melaka dan negeri-negeri lain. Kesultanan Melayu Melaka
merupakan institusi terawal di Tanah Melayu. Institusi ini muncul setelah
berakhirnya empayar Majapahit dan dibuka oleh Parameswara pada sekitar
tahun 1400 Masihi. Parameswara berasal dari Palembang tetapi melarikan
diri ke Temasik dan bertapak di Muar sebelum berpindah ke Melaka. Dari
perkampungan nelayan yang kecil, Melaka berkembang menjadi kerajaan
yang kuat

Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka penting dalam sejarah awal Malaysia
kerana : i. kerajaan-kerajaan yang wujud selepas Melaka mewarisi tradisi
institusi beraja ini. ii. terdapat Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum
Kanun Melaka yang menggambarkan ketamadunan Melaka. Kedatangan
kuasa penjajah semasa Zaman Pensejarahan :
1) Portugis
2) Belanda
3) British

PERADABAN GLOBALISASI

“ Era dunia tanpa sempadan “

telah memungkinkan berlaku interaksi dan jaringan peradaban
merentasi benua dan sempadan negara menerusi pemodenan dalam
pelbagai bidang kehidupan, perkembangan teknologi maklumat &
informasi seperti Internet, Komputer, SmartPhone , dan penggunaan
media sosial yang berleluasa seperti Facebook, WhatsApp, Instagram,
Twitter, Telegram dan lain-lain.

Peradaban globalisasi membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai
aspek kehidupan merentasi bidang politik , ekonomi, sosio-budaya
termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran.
Perkembangan peradaban globalisasi ini turut menjadi penyumbang
kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia.

PEMBENTUKAN
PERADABAN MAJMUK

TPembentukan peradaban majmuk ialah gabungan atau campuran
beberapa peradaban yang membentuk peradaban beridentitikan Malaysia.
Peradaban Melayu menjadi teras kepada peradaban majmuk Malaysia.
Setelah kemasukan para pedagang dari India, China dan Timur Tengah telah
membuka ruang interaksi dan jaringan peradaban yang lebih luas di Tanah
Melayu. Kemudian, ia disusuli dengan kemasukan kuasa penjajah Barat
seperti Portugis, Belanda dan Inggeris yang telah membawa kepada
berlakunya interaksi dan jaringan peradaban yang lebih rencam. Episod
penjajahan Inggeris telah membawa lebih ramai pekerja asing dari India
dan China telah memung k inkan berlakunya pengukuhan peradaban India
dan China.

Hari ini, di era globalisasi , peradaban majmuk telah membawa berlakunya
kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sempadan melalui jaringan
digital yang kompleks. Kesemua pengaruh peradaban luar ini telah
membentuk peradaban majmuk di Malaysia hari ini.

Masyarakat

Majmuk

Masyarakat majmuk yang bermaksud masyarakat pelbagai
kaum adalah merujuk kepada suasana kepelbagaian

bangsa yang sama-sama atau berkongsi hidup dan tinggal
dalam sebuah negara sama. Masyarakat majmuk dalam

sesebuah negara seperti Malaysia pada kebiasaannyaterdiri
daripada beberapa majoriti , disusuli oleh sub-sub etnik lain

yang lebih kecil dan kurang berpengaruh.CIRI CIRI MASYARAKAT MAJMUK;
1. Terdapat pelbagai jenis manusia (bangsa,etnik)

seperti Eropah, Cina, India dan penduduk asli
(bumiputera).

2. Meraka bercampur tetapi tidak bercantum atau
bersatu.

3. Hidup berdekatan tetapi terpisah dalam sistem unit
politik yang sama.

4. Setiap kumpulan bangsa berpegang kepada agama,
kebudayaan, bahasa, idea dan kaedah sendiri.
5. Bertemu di pasar ketika membeli-belah dan
kemudian balik ke tempat masing-masing.

TRANSFORMASI SOSIAL KE ARAH
PERADABAN ACUAN MALAYSIA

• 1970 : Kemisiknan & Ketidaksamarataan
• 1980-1990 : Pembangunan, Industri &
Penghijrahan

• 2000 : Perbandaran & Kelas Menengah

• 2010 : Mencapai Sebuah Negara Yang Maju

Impak dari transformasi ini, dari
masyarakat majmuk, pelbagai etnik ke
ketamadunan payung anak watan yang
membina peradaban acuan Malaysia.

PEMBANGUNAN, MIGRASI
DAN TEKNOLOGI

A. KEMAJUAN B. TRANSFORMASI SOSIAL
MELAHIRKAN MELAHIRKAN KERENCAMAN
PERUBAHAN SOSIAL SOSIAL BERPAKSIKAN BUDAYA
MODERNITI & KEPELBAGAIAN

i. Dari pertanian sara i. Per kongsian nilai

hidup ke komersial sejagat.

industri. ii. Persamaan pendapat

ii. Dari miskin ke awam.
kelas menengah. iii. Batas etnik nipis.
iii. Dari perdesaan iv. Tingkah laku
ke kosmopolitan. horizontol bukan vertikal
: hubungan sosial rentas

etnik dan agama.

IMPAK KERENCAMAN
SOSIAL NORMA SEJAGAT

• Budaya Politik Baru

i. Kebebasan bersuara

ii. Berpersatuan iii.

Akses Maklumat • Nilai Politik

iv. Demokrasi
v. Penglibatan i. Amanah-Integriti


ii. Keadilan
iii. Akauntabiliti

• Isu iv. Transparensi

i. Rasuah v. Keterangkuman

ii. Salah guna kuasa

iii. Keterangkuman

Jentera dan Dasar

Awam

iv. Tadbir Urus Baik

v. Federalisme

KONSEP NEGARA

Negara merujuk pada sebuah masyarakat
yang mendiami kawasan tertentu & adanya
kerajaan yang memerintah. Konsep nagara
adalah sebuah kerajaan yang merdeka dan
berdaulat yang mentadbir urus ke atas satu
wilayah yang diperakui oleh negara-negara
lain. Rakyat setiap negara diikat dengan tanah

air, perlembagaan dan kerakyatannya.
Penduduk atau rakyat ialah elemen terpenting

bagi negara kerana rakyatlah yang
mencorakkan negara. Bukan itu sahaja, rakyat

juga yang akan membentuk bangsa bagi
sesebuah negara

DEFINISI NEGARA

Mar x (1818-1883) dan Weber (1864-1920) memperincikan
ciri-ciri utama pembentukan sesebuah negara

merangkumi adanya penduduk, sempadan, kerajaan
dan kedaulatan (Moten & Islam 2006). Bagi Marx, “.. the

state is the product of class contradictions and class
struggle and is controlled by the economically-diminant
class ... ”. Sementara itu , bagi Weber, “ .. the state is a

human community that (successfully) claims the
monopoly of the legitimate use of physical violence in a

given territory .. “ (Moten & Islam 2006:64) Dahl (1983)
yang terpengarauh dengan Weber mendefinisikan

negara sebagai satu sistem politik yang didirikan oleh
sekumpulan manusia yang menetap dalam sesebuah
wilayah dan membentuk kerajaan sah yang memerintah
wilayah tersebut. Giddens (1987) pula mendefinisikan
negara sebagai sebuah organisasi politik yang berkuasa

memerintah sesebuah wilayah tertentu dan boleh
menggunakan pelbagai kaedah termasuk dengan cara

kekerasan bagi mengekalkan sesuatu peraturan

KONSEP BANGSA

Bangsa merujuk pada sekumpulan manusia
dalam satu ikatan ketatanegaraan. Bangsa
adalah satu kumpulan manusia yang diikat
dalam satu unit kesedaran kolektif bersepadu
berteraskan perkongsian etnik, budaya dan
sejarah. Seringkali, ikatan bangsa dikaitkan
dengan pertalian darah, kekeluargaan etnik,
budaya dan wilayah. Walaupun wujud pelbagai
perspektif, sentimen yang membentuk bangsa
ialah perasaan kebersamaan atau 'belonging
together' . Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa
bangsa adalah sekumpulan besar manusia

yang mempunyai keterikatan melalui
perasaan kekitaan bersama dalam sesebuah

negara.

ISTILAH &
DEFINISI BANGSA

Daripada dimensi sejarah, istilah bangsa berasal dari
perkataan Latin yang membawa maksud 'lahir'. Ia
merujuk kepada tempat asal lahirnya seseorang
individu yang membawa kepada pembentukan satu

kumpulan besar manusia. Penggunaan istilah bangsa
ini cukup meluas dan membawa makna yang rencam.

Biasanya istilah bang s a d i g u n a kan u nt u k
menjelaskan tentang sesebuah kumpulan etnik,
bahasa dan kebudayaan komuniti. Sekumpulan besar
manusia membentuk sebuah bangsa biasanya melalui

keterikatan hubungan darah dan keturunan,
penggunaan bahasa yang sama, perkongsian tradisi

dan sejarah.

Ada sesetengah sarjana melihat bangsa itu dalam konteks
yang mempunyai kepentingan kaum dan etnografi. Mereka
berpandangan bahawa bangsa itu lahir daripada sekumpulan

besar manusia yang bersatu melalui keturunan dan
penggunaan bahasa yang sama, yakni dalam satu kelompok

yang sama. Benedict Anderson pula mentakrifkan bangsa
sebagai sebuah ' imagined political community ' . Penrose

pula mendefinisikan bangsa sebagai “ .. the largest self-
defined collectivity of people whose members believe that
they share some form of territorial association and that they

are genealogically related ... “

BANGSA DI MALAYSIA

Bangsa merujuk kepada identiti budaya dan
etnik.Sesebuah masyarakat yang mempunyai ciri

ciri fizikal di mana semuanya berpegangkan
kepada satu amalan serta kepercayaan.Contoh
bangsa yang terdapat di negara Malaysia ialah
Cina,Melayu,India serta Bumiputera yang terdapat
di Sabah dan Sarawak. Bumiputera di Sabah dan
Sarawak mempunyai pecahan kaum yang amat
besar bilangannya membuatkan ramai negara lain
kagum dengan kejayaannya Malaysia hidup dalam

masyarakat yang berbilang kaum tanpa ada
berlaku perselisihan fahaman antara satu sama

lain.

PEMBINAAN NEGARA
BANGSA

Pembinaan negara bangsa dibina berdasarkan
Rukun Negara melalui strategi penyusunan semula

masyarakat dalam program Dasar Ekonomi Baru
pada tahun 1970.Bangsa atau “nation” adalah
suatu komponen penting dalam struktur
ketatanearaan moden yang dibina atas konsep

negara bansa atau “nation state”. Dalam bahasa
mudah, negara (state) adalah “hardware” atau

entiti yang menjalankan kuasa pentadbiran
terhadap kawasan tertentu dan mempunyai kuasa

kedaulatan ke atas kawasan tersebut dan
penduduk dalam kawasan terbabit. Bangsa
(nation) pula , seperti yang didefinisikan di
perenggan sebelumnya lebih menyerupai
“software” yang penting untuk memastikan
sebuah negara dapat berfungsi secara optimal.

KESIMPULAN

Peradaban majmuk ialah gabungan atau
campuran pelbagai bentuk peradaban yang
menyerap masuk ke dalam peradaban Melayu.

Dalam peradaban majmuk, pastinya ada
masyarakat yang berbilang kaum. Peradaban

yang diamalkan pada suatu ketika dahulu
menjadi panduan kepada masyarakat kini dalam

menjalani kehidupan. Selain itu, ia juga
merapatkan hubungan masyarakat pelbagai
kaum di Malaysia dengan berinteraksi antara
satu sama lain. Hal ini membolehkan negara
Malaysia semakin maju dari segi pembangunan
negara, ekonomi, teknologi dan sebagainya.Akhir sekali, bangsa merupakan satu kelompok

manusia yang mempunyai satu ikatan
ketatanegaraan. Semua bangsa bekerjasama

dalam mewujudkan perpaduan negara.

RUJUKAN

1. https://www.google.com/search?
q=dato+musa+hitam+
peradaban+globalisasi&hl=en&sxsrf=ALeKk037Gm9IDw7
kQ50fb94amJdB_stekA:1602423412120&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjY5oiy1KzsAhX48HMBHSS
9CecQ_AUoAXoECAUQAw&biw=1366&bih=646#imgrc=
DY9seQ0RLitDzM
2. http://pks.cidos.edu.my/pluginfile.php/63381/mod_res
ource/content/2/KESULTANAN%20MELAYUT%20RADISIO
NAL.pdf
3. https://www.lembagaperadabanmelayu.org/
4. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Asia
5.https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan_Barat
6. https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Globalisasi
7.https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Pemasyhuran_Kemer
d ekaan_Tanah_Melayu
8. https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Zaman_prasejarah
9. http://www.ukm.my/atma/publication/zaman-proto-
sejarah-di-malaysia-satu-pengenalan/
10. http://mte3012-aina.blogspot.com/2015/12/zaman-
pensejarahan.html?m=1

MPU2 1032 


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BROSUR MAJLIS SELUHUR BUDI SEJAMBAK KENANGAN
Next Book
รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสอ.มข. เสียชีวิต2564