The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Rizal Osman, 2019-12-25 22:28:20

Pentadbiran

Pentadbiran

Keywords: 2020,Pentadbiran

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |
1

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

BIL PERKARA 3

1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan / Pra Sekolah / 4
Pendidikan Khas 5
6
Misi & Visi Kementerian Pendidikan Malaysia 7
2. Misi & Visi Sekolah 8
9
3. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 10
11
4. Pembelajaran Abad ke-21 12-16
17-18
5. Piagam Pelanggan Sekolah 18
19
6. Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam 20
21
7. Pelan Sekolah 22-27
28-53
8. Lencana Sekolah 54-75
76-109
9. Lagu Sekolah 110-132
133-136
10. Maklumat Sekolah 137-147
148
11. Senarai Nama Guru Sekolah

12. Senarai Nama Anggota Kumpulan Pelaksana

13. Penggal Persekolahan

14. Cuti Perayaan

15. Penulisan Rancangan Pelajaran Harian (Minggu)

16. Pengurusan Pentadbiran Sekolah

17. Unit Kurikulum Sekolah

18. Unit Hal Ehwal Murid Sekolah

19. Unit Kokurikulum Sekolah

20. Unit Pendidikan Khas Integrasi Sekolah

21. Unit Pra Sekolah

22. Analisis Tugasan Guru SK Batu 38

23. Penghargaan

2

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN,
PRA SEKOLAH &

PENDIDIKAN KHAS

Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan Negara.

Falsafah Pra Sekolah
 Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
Negara, Masyarakat dan Bangsa.

Falsafah Pendidikan Khas
 Usaha yang berterusan dalam melahirkan insan yang berkemahiran,
berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan
menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai
seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif
selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

3

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

Visi KPM / JPN / PPD / SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera

Misi KPM / JPN / PPD / SEKOLAH

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi
Memenuhi Aspirasi Negara.

Terjemahan Visi SK Batu 38

Sekolah Kebangsaan Batu 38 adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik
kualitinya; tinggi nilainya yang akan menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang
mendapat asuhan, pengajaran yang terbaik ke arah membina Negara Malaysia yang aman
sentosa dan makmur.

Terjemahan Misi SK Batu 38

Sekolah Kebangsaan Batu 38 berusaha atau giat membangun (memajukan atau
mengembangkan) kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan,
kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan
beridentiti nasional. Kemampuan ini akan dibangunkan oleh SK Batu 38 dengan pengekalan
keteraturan ilmu didik yang baik kualitinya dan tinggi nilainya yang menjadi hasrat Negara.

4

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
(PPPM)

5

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

PEMBELAJARAN ABAD KE-21

6

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

Bahawasanya kami warga SK Batu 38, Sesungguhnya sentiasa dengan penuh komitmen dan
tulus hati untuk memberi layanan yang baik dan berkualiti kepada semua pelanggan kami
seperti berikut:-

1. Murid

1.1 Setiap murid akan mendapat tempat apabila mendaftar di SK Batu 38.
1.2 Semua murid akan dididik untuk menjadi murid yang berdaya saing, berpekerti mulia

serta cemerlang dalam akademik dan bukan akademik.
1.3 Semua aduan murid akan diambil tindakan serta merta.
1.4 Semua murid akan dilayan dengan mesra.

2. Staf

2.1 Staf yang baru melapor diri akan mendapat bayaran gaji tidak lewat 3 bulan.
2.2 Memastikan kebajikan staf sentiasa diberi keutamaan.
2.3 Semua staf diberi peluang dan galakan menambah ilmu pengetahuan sejajar dengan

konsep Belajar Sepanjang Hayat.

3. Ibu bapa/Penjaga

3.1 kami sentiasa memberi layanan yang cekap, cepat dan tepat:

3.1.1 Masalah pelajar
3.1.2 Aduan
3.1.3 Pertukaran masuk dan keluar murid
3.1.4 Murid sakit yang memerlukan rawatan

4. Stakeholders (PPD/JPN/KPM)

4.1 Sentiasa memberi kerjasama kepada PPD, JPN, dan KPM.
4.2 Sentiasa berusaha menyampaikan maklumat dan data yang terkini dengan tepat dan

betul.
4.3 Segala surat-menyurat akan dijawab dengan segera.

7

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

IKRAR INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM

Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa
semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan
teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami:

i. Berazam meninggikan mutu perkhidmatan;
ii. Bekerja dengan penuh tanggungjawab;
iii. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri;
iv. Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan;
v. Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara;
vi. Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara; dan
vii. Berpegang teguh kepada ajaran agama; dan
viii. Bertugas dengan penuh komited, meningkatkan kualiti kawalan rahsia rasmi kerajaan

dan perkhidmatan.

8

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

PELAN SEKOLAH

9

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

LENCANA SEKOLAH

TAAT USAHA JAYA

Huraian Motto: Lencana merupakan lambang pengenalan wujudnya Sekolah Kebangsaan Batu 38, Sabak
Bernam. Secara langsungnya ianya menjadi kemegahan masyarakat sekolah. Lencana Sekolah
Kebangsaan Batu 38 berbentuk separuh bujur pada berjana.

MERAH - Melambangkan keberanian
KUNING - Taat dan berdisiplin
PUTIH - Kejujuran dan keikhlasan
BIRU MUDA - Usaha yang gigih
BIRU TUA - Kesejahteraan

OBOR : Penyuluh Hidup
BULAN SABIT : Agama Rasmi (Agama Islam)
BINTANG : 14 buah negeri dalam Malaysia
BUKU : Budaya Ilmu
BUJUR TELUR BERPUNCAK 3 : Taat usaha jaya
BEJANA : Tunggak Kekuatan

10

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

LAGU SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 38

Sekolah Kebangsaan Batu 38
Taat Usaha Jaya
Cogan katanya
Kami tetap berusaha
Menambah ilmu di dada
Berbakti dan berjasa
Untuk Negara
Amalan bersopan santun
Rukun dan Iman Sentiasa
Displin mesti di jaga
Pasti akan jaya.

11

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

MAKLUMAT SEKOLAH

PROFIL SEKOLAH : BBA6014
Kod Sekolah
Nama Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 38
No. Pendaftaran Sekolah
Sesi : BBA6014 Gred :A
Jenis Sekolah
Peringkat Sekolah : Pagi Sahaja : Sekolah Kerajaan
Status Sekolah
Jenis Murid : SK Jenis Bantuan : Luar Bandar
Sejarah Tubuh : Luar Bandar
Bahasa Penghantar : Prasekolah dan Rendah :
Status Bangunan : 01/01/1948
Sekolah Tumpang : Beroperasi Lokasi Pendaftaran
Bil. Optimum Pelajar : Lelaki dan Perempuan Lokasi Semasa : Tiada Asrama
Keluasan Sekolah : Tidak berkaitan No. PTj : Tidak Berkaitan
Kantin Sekolah : Bahasa Melayu Tarikh Tubuh : Tidak Berkaitan
: Tidak Berkaitan
Bil. Bilik Prasekolah : Bangunan sendiri : Tidak Berkaitan
Bil. Bilik Darjah : 48
Bil. Kelas : Tidak Berkaitan : 437
Bil. Guru : n/a
Bil. Bukan Guru : 630 Jenis Asrama : n/a
Bil. Kelas Cantum : n/a
Kuarters Guru : 5.00 Ekar (2.02 Hektar) Bil. Penghuni Asrama : n/a
: Tetap dan Berdapur Optimum Asrama : n/a

Jenis Dapur Asrama

Optimum Dewan Makan
: 2 Bil. Murid Prasekolah
: 15 Bil. Murid

: 17 Bil. Murid Inklusif

: 39 Bil. Murid Terapung

: 8 Bil. Kelas Terapung

: n/a Bil. Murid Cantum

: Ada Rumah Guru/Staf Bil. Kuarters Guru

LABEL SEKOLAH
1. Integrasi Kelas Khas Pembelajaran (BP)
2. Integrasi Kelas Khas Penglihatan (BL)
3. Integrasi Kelas Khas Pendengaran (BD)

ALAMAT SEKOLAH

Alamat Tetap Alamat Surat Menyurat

KAMPUNG BATU Alamat Surat : KAMPUNG BATU 38
Alamat Tetap : 38
Poskod : 45200
Poskod : 45200 Bandar : SABAK BERNAM
Negeri : SELANGOR
Bandar : SABAK BERNAM Emel : [email protected]
Laman Web : http://skbt38.blogspot.com/
Negeri : SELANGOR

No Telefon : 0332161219

No Faks : 0332161219

UTILITI DAN PERKHIDMATAN

Sumber Air : Bekalan Air Awam

Sumber Elektrik : 24 jam 3 fasa - TNB/SESCO/SESB

Pembersihan Kawasan : Swasta

12

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

Pembersihan Bangunan : Swasta
Kawalan Keselamatan : Swasta

MOD PERHUBUNGAN

Jarak dari : 4.2 km
1. PPD

Jarak dari
2. Bandar/Pekan : 4km

terdekat

AKSES SEKOLAH
Mod Jenis Jalan
Jalan Berturap (Tar / Konkrit)
Jenis Pengangkutan Jarak (km)

Kereta: 3

PENTADBIR SEKOLAH : TN. HJ. AB HAMID BIN MAT ARIF
: TN. HJ. AMRAN BIN SHAARY
Pengetua/Guru Besar
Penolong Kanan Pentadbiran : PN. ROHAINI BIN MUSTARI
Penolong Kanan HEM : PN. AMINAH BINTI HJ. BASRI
Penolong Kanan Kokurikulum : EN. FIRDAUS BIN BAKRI @ HASHIM
Penolong Kanan PPKI

13

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

STATISTIK STAF

Lelaki Perempuan Jumlah

GURU 10 31 41
BUKAN GURU
JUMLAH 17 8

11 38 49

MAKLUMAT ENROLMEN DAN KELAS

TAHUN/TINGKATAN ALIRAN BIDANG ENROLMEN BILANGAN

TAHUN SATU L P JUMLAH KELAS

TAHUN DUA PERDANA/

TAHUN TIGA AKADEMIK 2
PERDANA/
TAHUN EMPAT
AKADEMIK 35 37 72 2
TAHUN LIMA PERDANA/

TAHUN ENAM AKADEMIK 22 38 60 2
KELAS KHAS RENDAH PERDANA/
KELAS KHAS RENDAH
PRA SEKOLAH AKADEMIK 40 36 76 2
JUMLAH PERDANA/

AKADEMIK 37 31 68 2
PERDANA/
70
AKADEMIK 35 35 2

KHAS

KHAS PEMBELAJARAN

AKADEMIK 29 21 50 2

RUMUSAN IKUT TINGKATAN/TAHUN

TAHUN/TINGKATAN ENROLMEN BILANGAN

TAHUN SATU L P JUMLAH KELAS
TAHUN DUA
TAHUN TIGA 2
TAHUN EMPAT
TAHUN LIMA 35 37 72 2
TAHUN ENAM
KELAS KHAS RENDAH 22 38 60 2
PRA SEKOLAH
JUMLAH 40 36 76 2

37 31 68 2

35 35 70 2

29 21 50 2

14

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

MAKLUMAT BANGUNAN SEKOLAH

Bil Nama Blok Kegunaan Keadaan Keluasan
TahunKeadaan Blok Pendawaian (kps)
1000
1 BLOK E P&P 2002 Baik Baik
Pentadbiran dan 3000
2 JKRSB 1206 (BNG. D) 1999 Baik Baik
P&P 500
3 JKRSB 302C (KANTIN) Kantin 1968 Sederhana Sederhana 3300
4 JKRSB 359 (BNG. B) P&P 1972 Sederhana Sederhana 3500
5 JKRSB 961 (BNG. C) P&P 1982 Sederhana Sederhana 800
6 KELAS KABIN P&P 2010 Rosak sedikit
Makmal Baik 600
7 MAKMAL KOMPUTER Komputer 1200
8 PRASEKOLAH 3 P&P 2002 Baik Baik 2200
9 PWDKS 373 (BNG. A) P&P 2006 Baik Baik 800
10 RUMAH GURU Kediaman 1953 Sederhana Baik
2004 Baik Baik

MAKLUMAT BANGUNAN ASRAMA

Nama Kegunaan Tahun Keadaan Blok Keadaan Keluasan
Bil Blok Pendawaian (kps)

Tiada rekod.

15

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

MAKLUMAT BILIK SEKOLAH

Keadaan Fizikal Bilik Keadaan Pendawaian Bilik

Bil Kod Jenis Bilik Ikut Ubahsuai Ubahsuai (bilangan) (bilangan)
Pelan Kekal Sementara Jumlah Rosak Rosak Rosak Rosak
S1 - Bilik P&P
Bilik Darjah 750 kaki Baik Sederhana Sedikit Teruk Baik Sederhana Sedikit Teruk

1 S102 persegi / sama 3 bay 13 0 0 13 0 13 0 00 13 00
2 S104 Bilik Prasekolah 12
3 S105 Bilik Pendidikan Khas 03 0 33 0 0 03 0 00
4 S106 Bilik Pemulihan 01
5 S107 Kabin 20 0 33 0 0 02 1 00
S2 - Makmal
1 S205 Makmal Komputer 10 0 11 0 0 01 0 00
2 S207 Pusat Akses 10
S3 - Bengkel 0 20 2 0 02 0 00
S4 - Bilik Khas
0 11 0 0 01 0 00

0 11 0 0 01 0 00

1 S401 Bilik Pusat 1 0 0 11 0 0 01 0 00
Sumber/Perpustakaan
0 1 0 10 1 0 00 1 00
2 S402 Bilik Solat
Bilik KH (di sekolah 0 1 0 10 1 0 00 0 10
1 0
3 S408 rendah) 1 0 0 11 0 0 01 0 00
0 1
4 S410 Bilik Muzik 0 11 0 0 01 0 00
0 1
5 S414 Bilik Sains 0 10 0 1 00 1 00

6 S431 Kedai Buku Sekolah 0 11 0 0 01 0 00
Bilik Bimbingan dan

7 S433 Kaunseling

8 S434 Bilik Skim Pinjaman 0 1 0 10 1 0 00 1 00
Buku Teks
0 1 0 11 0 0 01 0 00
9 S438 Bilik J-Qaf 0 1
10 S440 Bilik Mesyuarat 0 1 0 10 1 0 00 0 10
11 S442 Bilik Stor Sekolah 0 1
12 S443 Bilik Cetak 0 1 0 10 1 0 00 1 00
13 S444 Bilik Sakit 1 0
14 S457 3PK - Bilik Juruteknik 0 11 0 0 01 0 00
S5 - Bangunan Khusus 0 1
1 S501 Dewan Sekolah 1 0 0 11 0 0 01 0 00
2 S505 Pondok Pengawal 1 0
3 S507 Kantin 0 11 0 0 01 0 00
S6 - Bilik Pentadbiran 0 1
1 S601 Bilik Pejabat Am 0 11 0 0 00 1 00
0 1
Bilik Pejabat Guru 0 11 0 0 01 0 00
2 S603 Besar/ Bilik Guru
0 10 0 1 00 0 10
Besar
0 11 0 0 01 0 00

0 11 0 0 01 0 00

3 S604 Bilik Pejabat GPK 0 1 0 11 0 0 01 0 00
(Kurikulum)
Bilik Pejabat GPK 0 1 0 11 0 0 01 0 00
0 1
4 S605 (HEM) 1 0 0 11 0 0 01 0 00
Bilik Pejabat GPK (Ko 0 1
0 1 0 10 1 0 00 0 01
5 S606 Kurikulum) 0 1
0 11 0 0 01 0 00
6 S609 Pejabat Guru 0 1
Bilik Pejabat PKPK 0 1 0 10 1 0 00 1 00

7 S610 (Pendidikan Khas) 0 10 1 0 00 1 00
Bilik Pengurusan
0 11 0 0 01 0 00
8 S611 (Peralatan) Sukan
Bilik Operasi Buku 0 11 0 0 01 0 00

9 S612 Teks (Daerah)

S7 - Bilik Ko-kurikulum

1 S701 Bilik Kokurikulum

2 S702 Bilik Persatuan

16

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

SENARAI NAMA GURU SK BATU 38

BIL. NAMA GURU GRED JAWATAN / OPSYEN
1. AB HAMID BIN MAT ARIF
2. AMRAN BIN SHAARY DG38 GB / BAHASA MELAYU
3. ROHAINI BINTI MUSTARI DG48 PK PENTADBIRAN / PENGAJIAN MELAYU
4. AMINAH BINTI BASRI DG42 PK HEM / PENGAJIAN MELAYU / MORAL
DG42 PK KOKURIKULUM / BAHASA MELAYU
5. FIRDAUS BIN BAKRI @ HASHIM PK PPKI / PENDIDIKAN KHAS (MASALAH
DG42 PENDENGARAN) / PENDIDIKAN JASMANI &
6. ‘AFIFAH BINTI MOHD ROSLI KESIHATAN
DG41 GPKIB / PENDIDIKAN KHAS (MASALAH
7. AINUN FARAHIN BINTI AZIZ DG41 PEMBELAJARAN)
8. ASLINA BINTI SALIM DG34 GAB / BAHASA INGGERIS / PENDIDIKAN MUZIK
DG42 GPI / PENGAJIAN ISLAM
9. FARAZILA BINTI ABDUL HAMID DG34 GAB / BAHASA MELAYU / PENDIDIKAN
JASMANI & KESIHATAN
10. HASLIZAH BINTI MOHAMAD DG41 GPRA / PENGAJIAN MELAYU
GPKIB / PENDIDIKAN KHAS (MASALAH
11. KHAIRUN NABIHAH BINTI DG44 PEMBELAJARAN) / BAHASA MELAYU /
BURHANUDDIN DG42 PENDIDIKAN JASMANI
DG41 GAB / SAINS
12. MOHD ARIF BIN ABU SUID DG44 GAB / PENDIDIKAN KHAS / GEOGRAFI
13. MOHD KHUSAIRI BIN MASUKIDAR DG42 GPKIB / PENDIDIKAN KHAS (MASALAH
PEMBELAJARAN) / BAHASA MELAYU
14. MOHD NORADZLI BIN MOHD NOR DG41 GPI / PENGAJIAN ISLAM / BAHASA ARAB
GAB / PENDIDIKAN KHAS-PEMULIHAN /
15. MUHAMAD OMAR BIN ZAINUDDIN DG41 BAHASA MELAYU
GPKIB / PENDIDIKAN KHAS (MASALAH
16. NOOR RISAH BINTI ABD KARIM DG41 PEMBELAJARAN)
GPKIB / PENDIDIKAN KHAS (MASALAH
17. NOORKAMALIAH BINTI OTHMAN DG42 PEMBELAJARAN)
DG42 GPI / PENDIDIKAN ISLAM / BAHASA ARAB
18. NOR HIDAYAH BINTI ABDUL AZIZ DG41
GPM / PENDIDIKAN SENI VISUAL / PENDIDIKAN
19. NOR LAILY SAMSINAR BINTI AHMAD DG44 JASMANI & KESIHATAN
ZAWAWI GAB / BAHASA MELAYU / MATEMATIK
DG48 GPKIB / PENDIDIKAN KHAS (MASALAH
20. NOR SOHAILA BINTI ABD HAMID PEMBELAJARAN)
DG44 GAB / PENGAJIAN INGGERIS / PENGAJIAN
21. NORAINI BINTI HAMZAH DG42 SAINS / PENGAJIAN MUZIK
DG42 GC / PENGAJIAN BAHASA ARAB / PENDIDIKAN
22. NORFARIQAH BINTI AHMAD SUPANI DG34 ISLAM
DG38 GAB / BAHASA INGGERIS / PENDIDIKAN
23. NURUL NADIA BINTI MD.SEDIK KESIHATAN / KEMAHIRAN HIDUP
DG44 GP / PENDIDIKAN PEMULIHAN /
24. NURUL YAKIN BINTI SUPENI GPB / SAINS / MATEMATIK
DG44 GAB / MUZIK
25. RAJA SAPIAH BINTI RAJA NOTEH GAB / PENGAJIAN MELAYU / PENGAJIAN
PENDIDIKAN SENI
26. RAMLAH BINTI AHMAD GPI / BAHASA ARAB / PENDIDIKAN AL-QURAN
27. RIZAL BIN OSMAN & AS-SUNNAH
28. ROKIAH BINTI YUSOF GPI / PENDIDIKAN ISLAM / PENDIDIKAN KHAS
(MASALAH PENDENGARAN)
29. ROSLINAWATI BINTI MUSA

30. SHARIFAH WIDYAWATI BINTI SYED
IBRAHIM

31. SITI HAJJAR HASNAA BINTI YAHYA

17

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

32. SITI MAHANUM BINTI JAYALANI DG41 GPI / PENDIDIKAN ISLAM
33. SITI SERINGATON BINTI BAOK DG34 GPI / PENGAJIAN ISLAM
34. SITI ZURAINI BINTI HUSNI DG44 GAB / MATEMATIK
GPRA / PENDIDIKAN PRA SEKOLAH /
35. SURIYANI BINTI HASSAN DG41 PENDIDIKAN MUZIK
GPI / PENGAJIAN ISLAM / BAHASA ARAB
36. WAN AZIZUL BIN MOHD DAHAR DG44 GPI / SYARIAH ISLAMIAH

37. WAN MOHD KHAIRI BIN WAN DG44 GAB / BAHASA INGGERIS
IBRAHIM GAB / PENGAJIAN MELAYU
DG42 GBA / SEJARAH / BAHASA ARAB
38. YAZIDAH BINTI ATAN DG34
DG41
39. YUHANIZA BINTI MOHD YUSOF

40. NORAISAH BINTI HASHIM

41. GURU X

SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN
PELAKSANA

BIL. NAMA GRED JAWATAN

1. FAREHATUN NAJWA BINTI MASHHUDI N19 PPM PPKI

2. MOHD SAIFULIZUWAAN BIN MOIDEEN FA29 PENOLONG
PEGAWAI
3. NAZRIZA BINTI NASRUN N19 TEKNOLOGI
4. NURUL FAIZAH BINTI ABDUL GHAPUR N19 MAKLUMAT
5. SITI AISHAH BINTI AYOB N19
6. SITI NOR AINA BINTI IBRAHIM N11 PPM PPKI
7. SUHAILA BINTI MOHAMED TAUHED N19
8. ZAWANI BINTI ZAKARIA N19 PEMBANTU
TADBIR (P/O)

PPM PRA
SEKOLAH
PEMBANTU
OPERASI

PPM PPKI

PPM PRA
SEKOLAH

18

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

PENGGAL PERSEKOLAHAN
TAHUN 2020

KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri
Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan &
Putrajaya

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

02.01.2020 31.01.2020 19

03.02.2020 28.02.2020 20 11
02.03.2020 13.03.2020 10

JUMLAH HARI 49

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 1

1 14.03.2020 22.03.2020 9

23.03.2020 31.03.2020 7
22
01.04.2020 30.04.2020 11 9
40 2
01.05.2020 22.05.2020
16
JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23.05.2020 07.06.2020

08.06.2020 30.06.2020 17

01.07.2020 24.07.2020 18 7
1
JUMLAH HARI 35

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

25.07.2020 02.08.2020 9

2 03.08.2020 31.08.2020 19

01.09.2020 30.09.2020 21
01.10.2020 30.10.2020 21 16

02.11.2020 20.11.2020 13

JUMLAH HARI 74

CUTI AKHIR TAHUN 6

21.11.2020 31.12.2020 41

19

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

CUTI PERAYAAN TAHUN 2020

CUTI PERAYAAN YANG
DIPERUNTUKAN OLEH KPM

CUTI PERAYAAN

KUMPULAN A KUMPULAN B

TAHUN BARU CINA 23.01.2020 (Khamis) 23.01.2020 (Khamis)
25.01.2020 (Sabtu)
dan 26.01.2020 Semua Negeri
(Ahad) Kumpulan B

HARI RAYA AIDILFITRI 27.01.2020 (Isnin) 24.01.2020
24.05.2020 (Ahad) (Jumaat)
dan 25.05.2020
(Isnin) 20.05.2020 (Rabu) 21.05.2020 (Khamis)

HARI DEEPAVALI -
14.11.2020 (Sabtu)
21.05.2020 (Khamis) 22.05.2020
(Jumaat)

15.11.2020 (Ahad) 13.11.2020
(Jumaat)
Semua Negeri
Kumpulan B

16.11.2020 (Isnin) 16.11.2020 (Isnin)

HARI KAAMATAN Sabah dan
30.05.2020 (Sabtu) Labuan sahaja

dan 31.05.2020 (Ahad)

HARI GAWAI DAYAK Sarawak
01.06.2020 (Isnin) sahaja
dan 02.06.2020
(Selasa)

20

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

PENULISAN RANCANGAN PELAJARAN
HARIAN MENGIKUT MINGGU

MINGGU TARIKH CATATAN
1 02 – 03 JANUARI 2020 MINGGU PDPC
2 06 – 10 JANUARI 2020 MINGGU PDPC
3 13 – 17 JANUARI 2020 MINGGU PDPC
4 20 – 24 JANUARI 2020 MINGGU PDPC
5 27 – 31 JANUARI 2020 MINGGU PDPC
6 03 – 07 FEBRUARI 2020 MINGGU PDPC
7 10 – 14 FEBRUARI 2020 SUKAN TAHUNAN (RAPTAI DAN PERSIAPAN
ACARA AKHIR)
8 17 – 21 FEBRUARI 2020 MINGGU PDPC
9 24 – 28 FEBRUARI 2020 MINGGU PDPC
10 MINGGU PDPC
11 02 – 06 MAC 2020 PENILAIAN PENTAKSIRAN 1
12 09 – 13 MAC 2020 MINGGU PDPC
13 24 – 27 MAC 2020 MINGGU PDPC
14 30 MAC – 03 APRIL 2020 MINGGU PDPC
15 06 – 10 APRIL 2020 MINGGU PDPC
16 13 – 17 APRIL 2020 MINGGU PDPC
17 20 – 24 APRIL 2020 MINGGU PDPC
18 27 APRIL – 1 MEI 2020 MINGGU PDPC
19 04 – 08 MEI 2020 MINGGU PDPC
20 11 – 15 MEI 2020 PENILAIAN PRESTASI PERTENGAHAN TAHUN
21 18 – 22 MEI 2020 MINGGU PDPC
22 08 – 12 JUN 2020 LEARNING IS FUN
23 15 – 19 JUN 2020 MINGGU PDPC
24 22 – 26 JUN 2020 MINGGU PDPC
25 29 JUN – 03 JULAI 2020 MINGGU PDPC
26 06 – 10 JULAI 2020 MINGGU PDPC
27 MINGGU PDPC
28 13 -17 JULAI 2020 MINGGU PDPC
29 20 – 24 JULAI 2020 MINGGU PDPC
30 03 – 07 OGOS 2020 MINGGU PDPC
31 10 – 14 OGOS 2020 MINGGU PDPC
32 17 – 21 OGOS 2020 MINGGU PDPC
33 24 – 28 OGOS 2020 MINGGU PDPC
34 01 – 04 SEPTEMBER 2020 MINGGU PDPC
35 07 – 11 SEPTEMBER 2020 MINGGU PDPC
36 14 – 18 SEPTEMBER 2020 MINGGU PDPC
37 21 – 25 SEPTEMBER 2020 MINGGU PDPC
38 28 SEPTEMBER – 02 OKTOBER 2020 MINGGU PDPC
39 05 – 09 OKTOBER 2020 PENILAIAN PRESTASI AKHIR TAHUN
40 12 – 16 OKTOBER 2020 MINGGU PDPC
41 19 – 23 OKTOBER 2020 MINGGU PDPC
42 26 – 30 OKTOBER 2020 HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN
02 – 06 NOVEMBER 2020 (RAPTAI DAN PERSIAPAN)
43 09 – 13 NOVEMBER 2020 PENGURUSAN AKHIR SEKOLAH

16 – 20 NOVEMBER 2020

21

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |
22

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

ORGANISASI PENGURUSAN
PENTADBIRAN SK BATU 38 TAHUN 2020

PENGERUSI
Encik Ab Hamid bin Mat Arif

(Guru Besar)

TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3
Tuan Haji Amran bin Shaary Puan Rohaini binti Mustari Puan Aminah binti Basri Encik Firdaus bin [email protected]

(PK Pentadbiran) (PK Hal Ehwal Murid ) (PK Kokurikulum) (PK Pend. Khas Integrasi)

SETIAUSAHA
Puan Nor Laily Samsinar binti Ahmad Zawawi

PENOLONG SETIAUSAHA
Puan Khairun Nabihah binti Burhanuddin

PENGURUSAN SEKOLAH PENGURUSAN MAKLUMAT PENGURUSAN PELAN PENGURUSAN ASET
Encik Ab Hamid bin Mat Arif
SEKOLAH STRATEGIK SEKOLAH
Puan Nor Laily Samsinar binti Ahmad Puan Hajah Yazidah binti Atan Tuan Haji Wan Mohd Khairi bin Wan

Zawawi Ibrahim

PENGURUSAN SKPMg2 PENGURUSAN PENGURUSAN KEWANGAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA
Puan Siti Mahanum binti Jayalani Puan Nurul Faizah binti Abdul Ghapur
PERKEMBANGAN PENGURUSAN (MKSP)
Puan Hajah Yazidah Binti Atan Pn. Nor Laily Samsinar binti Ahmad
STAFF/LADAP
Puan Haslizah binti Mohamad Zawawi

23

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

1. JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH

Pengerusi : Encik Ab Hamid bin Mat Arif
Naib Pengerusi : Tuan Haji Amran bin Shaary
Naib Pengerusi 1 : Puan Rohaini binti Mustari
Naib Pengerusi 2 : Puan Aminah binti Basri
Naib Pengerusi 3 : Encik Firdaus bin [email protected]
Setiausaha : Puan Nor Laily Samsinar binti Ahmad Zawawi
Penolong Setiausaha : Puan Khairun Nabihah binti Burhanuddin
Ahli Jawatankuasa : Puan Siti Mahanum binti Jayalani

Puan Haslizah binti Mohamad
Puan Hajah Yazidah binti Atan
Puan Nurul Faizah binti Abdul Ghapur
Tuan Haji Wan Mohd Khairi bin Wan Ibrahim

2. PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi : Encik Ab Hamid bin Mat Arif
Naib Pengerusi : Tuan Haji Amran bin Shaary
Setiausaha : Puan Nurul Faizah binti Abdul Ghapur
Ahli Jawatankuasa : Puan Rohaini binti Mustari

Puan Aminah binti Basri
Encik Firdaus bin [email protected]

3. PENGURUSAN SKPMg2 : Encik Ab Hamid bin Mat Arif
: Tuan Haji Amran bin Shaary
Pengerusi : Puan Rohaini binti Mustari
Naib Pengerusi : Puan Aminah binti Basri
Naib Pengerusi 1 : Encik Firdaus bin [email protected]
Naib Pengerusi 2 : Puan Siti Mahanum binti Jayalani
Naib Pengerusi 3 : Puan Nor Laily Samsinar binti Ahmad Zawawi
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa (Guru Data)
Encik Rizal bin Osman (Penyelaras Pusat Akses)
Puan Farazila binti Abdul Hamid
(Setiausaha Kurikulum)
Puan Siti Hajjar Hasnaa binti Yahya
(Setiausaha HEM)
Puan Ainun Farahin binti Aziz
(Setiausaha Kokurikulum)
Puan Norfariqah binti Ahmad Supani
(Setiausaha PPKI)

24

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

4. PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH

Pengerusi : Encik Ab Hamid bin Mat Arif
Naib Pengerusi : Tuan Haji Amran bin Shaary
Naib Pengerusi 1 : Puan Rohaini binti Mustari
Naib Pengerusi 2 : Puan Aminah binti Basri
Naib Pengerusi 3 : Encik Firdaus bin [email protected]
Setiausaha : Puan Nor Laily Samsinar binti Ahmad Zawawi
Ahli Jawatankuasa : Puan Khairun Nabihah binti Burhanuddin

(Carta Organisasi)
Encik Saifulizuwaan bin Moideen (Website Sekolah)
Encik Rizal bin Osman (Facebook)
Puan Hajah Nurul Yakin binti Supeni
(Buletin Sekolah)

5. PENGURUSAN KEWANGAN

Pengerusi : Encik Ab Hamid bin Mat Arif
Naib Pengerusi : Tuan Haji Amran bin Shaary
Naib Pengerusi 1 : Puan Rohaini binti Mustari
Naib Pengerusi 2 : Puan Aminah binti Basri
Naib Pengerusi 3 : Encik Firdaus bin [email protected]
Setiausaha : Puan Nurul Faizah binti Abdul Ghapur
Ahli Jawatankuasa : Encik Saifulizuwaan bin Moideen

Puan Haslizah binti Mohamad (Prasekolah)
Puan Noorkamaliah binti Othman (PPKI)
Ketua-ketua Panitia Mata Pelajaran
Puan Hajah Nor Sohaila binti Abdul Hamid (PSS)
Puan Hajah Nurul Yakin binti Supeni
(Bimbingan & Kaunseling)

6. PENGURUSAN ASET : Encik Ab Hamid bin Mat Arif
: Tuan Haji Amran bin Shaary
Pengerusi : Puan Rohaini binti Mustari
Naib Pengerusi : Puan Aminah binti Basri
Naib Pengerusi 1 : Encik Firdaus bin [email protected]
Naib Pengerusi 2 : Tuan Haji Wan Mohd Khairi bin Wan Ibrahim
Naib Pengerusi 3 : Guru X
Setiausaha/Peg.Aset
Ahli Jawatankuasa (Pegawai Pemeriksa)
Encik Mohd Khusairi bin Masukidar
(Pegawai Pemeriksa)
Puan Ainun Farahin binti Aziz
(Pegawai Pemeriksa Pelupusan Aset)
Puan Hajah Noraini binti Hamzah
(Pegawai Pemeriksa Pelupusan Aset )
Encik Saifulizuwaan bin Moideen

25

BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

(Pegawai Pemverifikasi Stor)
Puan Nurul Faizah binti Abdul Ghapur
(Pegawai Pemverifikasi Stor)
Puan Suriyani binti Hassan (wakil Prasekolah)
Encik Mohd Noradzli bin Mohd Nor (wakil PPKI)

7. PELAN STRATEGIK : Encik Ab Hamid bin Mat Arif
: Tuan Haji Amran bin Shaary
Pengerusi : Puan Rohaini binti Mustari
Naib Pengerusi : Puan Aminah binti Basri
Naib Pengerusi 1 : Encik Firdaus bin [email protected]
Naib Pengerusi 2 : Puan Hajah Yazidah binti Atan
Naib Pengerusi 3 : Puan Farazila binti Abdul Hamid
Setiausaha
Ahli Jawatankuasa Puan Nor Laily Samsinar binti Ahmad Zawawi
Puan Siti Hajjar Hasnaa binti Yahya
Puan Ainun Farahin binti Aziz
Puan Norfariqah binti Ahmad Supani
Ketua-ketua Panitia Mata Pelajaran

8. PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAFF / LADAP

Pengerusi : Encik Ab Hamid bin Mat Arif
Naib Pengerusi : Tuan Haji Amran bin Shaary
Naib Pengerusi 1 : Puan Rohaini binti Mustari
Naib Pengerusi 2 : Puan Aminah binti Basri
Naib Pengerusi 3 : Encik Firdaus bin [email protected]
Penyelaras : Puan Haslizah binti Mohamad
Setiausaha : Puan Suriyani binti Hassan
Ahli Jawatankuasa : Puan Nor Laily Samsinar binti Ahmad Zawawi

Puan Noor Risah binti Abd Karim
Puan Hajah Ramlah binti Ahmad
Puan Hajah Yazidah binti Atan
Puan Yuhaniza binti Mohd Yusof
Puan Noorkamaliah binti Othman

9. MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)

Pengerusi : Encik Ab Hamid bin Mat Arif
Naib Pengerusi : Tuan Haji Amran bin Shaary
Naib Pengerusi 1 : Puan Rohaini binti Mustari
Naib Pengerusi 2 : Puan Aminah binti Basri
Naib Pengerusi 3 : Encik Firdaus bin [email protected]
Setiausaha : Puan Nor Laily Samsinar binti Ahmad Zawawi

26

Ahli Jawatankuasa BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SK BATU 38 |

: Unit Pentadbiran
Puan Hajah Yazidah binti Atan
Puan Nurul Faizah binti Abdul Ghapur
Unit Kurikulum
Puan Farazila binti Abdul Hamid
Puan Nurul Nadia binti Md Sedik
Puan Sharifah Widyawati binti Syed Ibrahim
Encik Rizal bin Osman
Unit HEM
Puan Siti Hajjar Hasnaa binti Yahya
Encik Mohd Arif bin Abu Suid
Puan Siti Mahanum binti Jayalani
Unit Kokurikulum
Puan Ainun Farahin binti Aziz
Encik Wan Azizul bin Mohd Dahar
Encik Wan Mohd Khairi bin Wan Ibrahim
Unit PPKI
Puan Norfariqah binti Ahmad Supani
Puan Khairun Nabihah binti Burhanuddin
Puan ‘Afifah binti Mohd Rosli

27


Click to View FlipBook Version