The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Education Malaysia Beijing, 2019-01-14 01:18:24

Amanat YB Menteri Pendidikan Tahun 2019

Amanat YBM 2019

Amanat Tahun Baharu “Pendidikan Untuk Semua,
Menteri Pendidikan Malaysia
14 Januari 2019, UPM Tanggungjawab Semua”

WAWASAN 2020

• Membina bangsa Malaysia yang
bersatu padu.

• Memupuk dan membina masyarakat
demokratik yang matang.

• Mewujudkan masyarakat yang
bermoral dan beretika.

• Mewujudkan masyarakat saintifik,
progresif dan berpandangan depan.

• Mewujudkan masyarakat berbudaya
penyayang.

“Untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu,
pendidikan ialah titik mulanya. Untuk melahirkan

masyarakat yang demokratik, bermoral dan beretika,
pendidikan ialah terasnya.”

“Pendidikan di Malaysia
adalah suatu usaha
berterusan ke arah

memperkembangkan lagi
potensi individu secara
menyeluruh…”

“Sesungguhnya aspirasi sistem pendidikan negara
adalah refleksi kepada aspirasi negara”

SEKOLAH UNTUK KOMUNITI DAN UNIVERSITI
UNTUK MASYARAKAT

• Asas pendidikan ialah melahirkan insan
yang berfungsi di tengah-tengah setiap
komuniti dan masyarakat.

• Pendidikan seharusnya menjadi
penyelesai kepada masalah-masalah
yang melanda masyarakat.

• Semua daripada kita ialah pendidik dan
kita semua harus menggalas
tanggungjawab ini bersama.

“It takes a village to raise a child”

..

“Kamu semua adalah pemimpin dan setiap
pemimpin akan dipersoalkan tanggungjawabnya

terhadap kepemimpinannya.” (HR. Bukhari)

1 Menjadikan sekolah kerajaan
sebagai sekolah pilihan

Mengembalikan wibawa
2 universiti awam dan pengajian

tinggi

Pendidikan Autonomi dan
Berteraskan Nilai Akauntabiliti

Tiga hala tuju yang
menjadi kompas dan
paksi pergerakan kita

Ketinggian
Kualiti

HALA TUJU PERTAMA: MENGEMBALIKAN
CINTA KE DALAM PENDIDIKAN (PENDIDIKAN

BERTERASKAN NILAI)

“Pendidikan bukanlah tentang penghujungnya
semata-mata, tetapi proses berterusan
mengejarnya.”

“Sekolah mesti menjadi tempat untuk
memanusiakan manusia, mengajarkan benar

dan salah, dan mengetengahkan konsep
pembelajaran melalui sifat ingin tahu”

HALA TUJU KEDUA: KETINGGIAN KUALITI
SEBAGAI PEMANGKIN KECEMERLANGAN,

RELEVANSI DAN KEBERKESANAN

“Konsep pembelajaran tidak hanya tertakluk di
sebalik four walls of room. Konsep

pembelajaran yang baik mestilah relevan di
setiap masa dan setiap tempat.”

• Kementerian akan berusaha
menggunakan teknologi blockchain,
kepintaran buatan (Artificial
intelligence) dan Pensejagatan Internet
(Internet of things).

• Pendidikan STREAM (Science –
Technology – Reading – Engineering –
Arts – Mathematics) harus menjadi
tumpuan.

• Kita perlu memperkenalkan dan
mempopularkan Sains sebagai satu
cara hidup.

“Pendidikan bukan hanya soal apa yang
disampaikan, tetap juga soal bagaimana ia

disampaikan.”

Peningkatan Mutu

• Professional Up-skilling of English Language
Teachers (Pro-ELT),

• Program Peningkatan Kemahiran Bahasa Inggeris
di Sekolah, atau The English Language
Enhancement Progamme in Secondary Schools
(PPKBIS)

• Program Intervensi Tambah Opsyen Bahasa
Inggeris (PITO BI) Sekolah Rendah

• Program English for Preschool Teachers

• Program Gerak Jangkau Bahasa Inggeris (Outreach
Programme)

• Program English at the Workplace for Professionals
in Education Programme

HALA TUJU KETIGA:
AUTONOMI DAN AKAUNTABILITI

“Pemberian autonomi ini mesti juga hadir
bersama dengan sikap kebertanggungjawaban

yang tinggi (akauntabiliti) sekali gus
menghasilkan pendidikan yang berkualiti.”

Persekitaran dan Proses
infrastruktur Pembelajaran

Proses Pendidikan
Pengajaran Inklusif

“Operasi membaikpulih
sekolah daif ini akan menjadi

keutamaan dan bakal
digerakkan dengan lebih

agresif.”

Inisiatif Ringankan Beban Guru

Memudahkan pengurusan fail 1 4 Penyeragaman borang dan
dan dokumentasi 2 proses pemantauan
3
Pengurusan data dan Penyelarasan penubuhan
sistem online
5 jawatankuasa di peringkat
Sekolah boleh merangka sekolah
sendiri pelaksanaan

Literasi dan Numerasi
(LINUS)

Proses Pembelajaran

A Berorientasikan
Pembelajaran

Pentaksiran Bilik Pemansuhan B
Dajah (PBD) pembahagian kelas
C mengikut pencapaian
akademik

Iklim pembelajaran yang D
positif berteraskan nilai-
nilai murni

Pendidikan Inklusif

• Kemudahan mesra OKU secara

berperingkat di sekolah

• Melaksanakan Dasar Sifar

Penolakan (Zero-reject Policy)

• Peluang dan akses yang adil

terhadap pendidikan yang
berkualiti

• Mengembalikan semangat SBP

yang asal, membantu pelajar-
pelajar yang kurang bernasib baik
atau B40.

Mengembalikan Wibawa
Pengajian Tinggi

Menggalakkan universiti untuk • 1 6 • Memudahkan sistem kenaikan
2
menyuburkan budaya dialog, pangkat
forum, debat, wacana dan 5
3 • Sistem perhubungan antara
program-program lain yang
bersifat intelektual 4 perpustakaan seluruh universiti
akan ditambah baik
Etika merupakan aspek yang •
• Penyelidikan ke arah
sangat besar dan akan
ditekankan menyelesaikan masalah
masyarakat yang bersifat
Geran-geran yang akan • semasa dan substantial

dikeluarkan mestilah berbentuk: • Menjadikan Malaysia sebagai
knowledge transfer
international education hub

TVET

• Meningkatkan kualiti dan penyampaian program
TVET untuk menambah baik kebolehpasaran
graduan

• Menyelesaikan isu pengiktirafan Kolej
Vokasional

• KV diletakkan selari bersama insititusi-institusi
TVET yang lain

• TVET benar-benar setaraf dengan pilihan lain
dan bukan lagi sebagai pilihan kedua atau
pilihan alternatif

• Peningkatan rangkaian dan usahasama
Politeknik dan Kolej Komuniti dengan industri

“Buku ialah pintu
kepada imaginasi.

Hanya dengan
membaca, anak-anak
hari ini boleh bermimpi
untuk menjejak impian

mereka.”

#malaysiamembaca

“Apa yang ingin
dilakukan bukanlah
mudah namun ia tidak
mustahil sekiranya kita

melakukannya
bersama-sama – this is
not a one-man show.”

“ Janganlah takut untuk
bercita-cita, sama-
samalah kita

menggembleng tenaga
demi memugar masa
hadapan anak bangsa

yang lebih cerah.”

Amanat Tahun Baharu “Pendidikan Untuk Semua,
Menteri Pendidikan Malaysia
14 Januari 2019, UPM Tanggungjawab Semua”


Click to View FlipBook Version