The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sewlian, 2021-04-21 11:39:10

TOKOH PEMIMPIN JOHOR - DATO’ MUHAMMAD SALLEH BIN PERANG

HOO ZI RONG_ SJKC LABIS

DATO BENTARA LUAR

Dato’ Muhammad Salleh
bin Perang

Tokoh pemimpin YANG MELUKIS
PETA PEMBANGUNAN JOHOR

MAKLUMAT Alamat E-mel :
PESERTA m-10396657 @ moe-dl.edu.my

Nama Peserta : Nama Sekolah :
SJK (C) LABIS
HOO ZI RONG Alamat Sekolah:
JALAN SEGAMAT, 85300 LABIS,
Kelas: 6 MERAH
JOHOR.

i

ISI KANDUNGAN

PERKARA MUKA SURAT
1 Pendahuluan 1
2 Biodata Tokoh Pemimpin
3 Pendidikan Tokoh yang Dipilih 2-3
4 Kerjaya Tokoh 4
5 Sumbangan Tokoh
6 Nilai Kepimpinan yang Boleh Dicontohi oleh Generasi Sekarang 5-6
7 Penutup / Kesimpulan 7-9
8 Sumber Rujukan 10 - 12
13
14

ii

PENDAHULUAN

Buku skrap ini dibuat bertujuan untuk mengenali dengan lebih mendalam tentang salah seorang daripada
tokoh pemimpin Johor. Tokoh pemimpin Johor yang telah saya pilih ialah Dato' Muhammad Salleh bin
Perang, SPMJ (1841 – 2 Julai 1915) dengan gelarannya Dato' Bentara Luar, tokoh pemimpin Johor yang
terbilang.

Dalam proses menyiapkan buku skrap ini, saya telah dibantu oleh guru-guru dan ibu bapa
saya. Dengan adanya bimbingan dan tunjuk ajar daripada guru-guru, saya telah benar-benar memahami
syarat pertandingan dan berjaya mencipta buku skrap digital ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan
terima kasih saya rakamkan untuk guru-guru dan ibu bapa tersayang. Sumbangan tokoh pemimpin yang
dikagumi ini telah banyak memberi iktibar kepada saya agar dapat menabur bakti kepada negara apabila
saya dewasa nanti.

Besarlah harapan saya agar buku skrap digital ini dapat membantu para pembaca lebih
mengenali Dato' Muhammad Salleh bin Perang , tokoh pemimpin Johor yang terbilang dan disegani.
Selamat membaca !

1

Tempat Lahir Nama Ayah
Teluk Belanga, Panglima Perang

Singapura Bin Mohamed
Salleh
Tarikh Lahir
Tahun 1841

Kedudukan Dalam Dato' Muhammad Nama Ibu
Keluarga Salleh bin Perang, Yang Jalena Binti

Anak Bongsu Basir
Panglima Perang
Nama Isteri
2
Isteri Pertama : Che Gembab Binti
Hassan – kurniakan 7 orang anak

Isteri Kedua : Che Kundur Binti Abdul
Jamil – kurniakan 4 orang anak

• -Pada hari Jumaat,

Tarikh Berakhir Di Dunia • 2 Julai 1915 / 18 Syaaban 1333 (pukul 6.15 petang) dan
dikebumikan di Tanah Perkuburan Mahmoodiah, Johor

Bahru

• -Berumur 74Tahun

Pernah Berkhidmat • Sebagai Pembesar Atasan
• Pada Abad 19 Dan 20 Di bawah 3 orang Sultan.
• 1.Dato‟Daeng Temenggung Ibrahim(1841-1862)
• 2.Sultan Abu Bakar (1862-1895)
• 3.Sultan Ibrahim (1895-1959)

Bersara • 21 Mei 1912

3

PENDIDIKAN Usia 10 tahun Belajar bacaan al-Quran dan ilmu asas agama
TOKOH
Usia 12 tahun Melanjutkan pelajaran di sekolah Rev
PEMIMPIN Keasberry di Bukit Zion

Usia 15 tahun Dilantik oleh Sekolah Rev Keasberry menjadi
guru Bahasa Melayu

Usia 20-23 tahun Mempelajari bahasa dan tulisan Cina daripada

seorang guru cina bernama Chia Ah Seng
(Tahun 1861-1863)

Usia 19-39 tahun Mempelajari ilmu ukur –mengukur atau

Dato‟Bentara Luar mengaji al-Quran (Akhir dekad 1860-an dan awal dekad 1870- “survey” daripada Tuan Langley dan Tuan
semasa berumur 7 tahun. an) Mayor Mccallum

Abad ke 18 dan ke 19 Meneruskan proses pembelajaran dikenali

latihan kerja atau „apprentice‟ sebagai panduan

dalam pembinaaan jalanraya

Dato‟Bentara Luar dilantik sebagai guru belajar ilmu ukur daripada juruukur 4
Bahasa Melayu semasa berumur 15 tahun ternama dari England

semasa berumur 7 tahun.

KERJAYA
Dato’ Muhamad Salleh bin Perang

• Memegang jawatan Pesuruhjaya Polis Negeri

• (dengan gelaran Dato‟ Bentara Luar)

1856

• (Tugasan utama: merancang pembangunan negeri Johor)

• Menjadi Pesuruhjaya Kerajaan bagi dua wilayah Johor

1893

• Memegang jawatan sebagai ahli Dewan Negeri dan ahli Jemaah Menteri

1896

• Bersara

1912

5

KERJAYA DAN
KEJAYAAN

Pesuruhjaya Dato‟ Membangunkan Bandar Johor Bahru Jurutulis
Polis Negeri Bentara ( kerani )

Luar

Negarawan Pesurujaya Membuka Guru Juruukur Membuka Membuka Perancang
Perancang Bandar Tanah Bandar sekolah Bandar Bandar Bandar
Juruukur Muar Endau
Ahli Bahasa Batu Pahat
Jeneral
Ahli Inovasi
Pendakwah
Sasterawan
Jurubahasa
Budayawan
Pemuzik

6

SUMBANGAN
Dato’ Muhamad Salleh bin Perang

Membuat peta lengkap yang pertama

Seorang birokrat Johor yang bertanggungjawab dalam bidang sekali dilukis bagi sebuah negeri di

pertanahan dan perladangan gambir dan lada hitam. Semenanjung Tanah Melayu (Johor).

SUMBANGAN

Membangunkan pusat bandar seperti

Bandar Maharani dan Membuka bandar Batu Pahat
Bandar Penggaram. pada tahun 1893

12 Ogos 1884, bandar Sri Maharani dirasmikan

7

SUMBANGAN
Dato’ Muhamad Salleh bin Perang

Dikatakan arkitek dan perancang pembangunan negeri Johor.

Mempunyai hubungan yang rapat dengan Sistem Kangchu Cina
• Mengiringi Sultan melawat negeri China dalam tahun 1880-an.

Memperkenalkan tarian naga
di negeri Johor

8

Berminat Dalam
Sastera Dan Kebudayaan Cina

pandai bermain alat muzik
tradisional Cina seperti biola dan

kecapi Cina

pandai membaca dan menulis
dalam Bahasa Cina

9

NILAI KEPIMPINAN

Sepanjang hayat Dato' Bentara Luar, Mohammed Salleh bin Perang (1841 – 1915) telah menunjukkan nilai-nilai
kepimpinan yang boleh dicontohi oleh generasi sekarang. Dato’ Bentara Luar merupakan seorang yang mendahului
zamannya. Beliau juga seorang tokoh pemimpin Johor yang dikaitkan bukan sahaja dari segi kepimpinannya tetapi
juga dalam aspek pensejarahan Johor moden.

Sejak kecil lagi, beliau merupakan seorang yang gigih dalam pembelajaran ilmu agama dan duniawi
walaupun dihimpit kemiskinan dan kesulitan hidup. Namun begitu, beliau terus meluaskan pengetahuan dan mencari
pengalaman baharu dengan mempelajari bahasa dan tulisan Cina. Hal ini merupakan suatu perkara yang istimewa dan
menunjukkan bahawa beliau berpandangan jauh kerana hal ini jarang-jarang dilakukan oleh orang Melayu pada
ketika itu. Kebolehan Muhammad Salleh berbahasa Cina merupakan faktor yang menyebabkan beliau disukai
oleh orang Cina serta faktor yang membawa kemajuan ekonomi dan harmoni kepada negeri Johor. Beliau juga telah
mengiringi Maharaja Abu Bakar ke negeri China pada tahun 1883 sebagai jurubahasa.

Selain itu, Dato' Bentara Luar, Mohammed Salleh bin Perang juga seorang tokoh pemimpin yang berani.
Beliau telah dilantik oleh maharaja untuk menangani isu perang Jementah pada ketika itu.

10

NILAI KEPIMPINAN

Selain itu, beliau merupakan penggerak utama dalam usaha pembukaan bandar-bandar baharu di Muar dan di Batu
Pahat. Selain aspek pembangunan Johor, ketokohan beliau juga dapat dikesan dalam ilmu penulisan yang juga
berpunca daripada asas pembelajaran yang kukuh.

Kesimpulannya, Dato' Bentara Luar, Mohammed Salleh bin Perang sememangnya seorang tokoh
pemimpin Johor yang terbilang dan disegani.

11

NILAI KEPIMPINAN

Nilai kepimpinan Dato' Bentara Luar, Mohammed Salleh bin Perang yang boleh dicontohi oleh generasi sekarang :

• belajar ilmu agama dan • mempelajari bahasa dan tulisan
duniawi Cina dan mengiringi Maharaja

Abu Bakar ke negeri China pada
tahun 1883 sebagai jurubahasa.

gigih dalam berpandangan
pembelajaran ilmu jauh

tabah berani

• Tekun berusaha walaupun • Menangani isu perang
dihimpit kemiskinan dan • Jementah
kesulitan hidup sejak kecil
12


• Sepanjang proses menyiapkan buku skrap digital ini, banyak pengetahuan, pengajaran dan nilai

P positif yang telah saya pelajari. Dato' Muhammad Salleh bin Perang, dengan gelarannya Dato'
E
N Bentara Luar, salah seorang tokoh pemimpin Johor yang sememangnya telah memberi
U
T sumbangan yang tidak terkira dan menabur bakti terutamanya kepada negeri Johor sepanjang
U
P hayatnya.

• Sebagai rakyat negeri Johor, kita seharusnya mengenang jasa Dato' Bentara Luar kerana

tanpa kehadiran beliau tidak wujudlah peta negeri Johor yang mengagumkan dunia pada zaman

silam. Selain itu, banyak kemajuan dan pembangunan negeri Johor berkat hasil usaha beliau

haruslah kita kenang dan syukuri.

• Kesimpulannya, jelaslah kepada kita bahawa Dato' Bentara Luar seorang tokoh

pemimpin Johor yang terbilang dan jasa bakti beliau telah dikenang zaman-berzaman. Semoga

buku skrap digital saya ini akan dapat memberi manfaat dan iktibar kepada semua pembaca .

Ayuh, marilah kita sama-sama praktikkan semua nilai positif yang ada pada Dato' Bentara Luar

agar kita berjaya menjadi seorang insan yang seimbang dan harmonis daripada segi jasmani,

emosi, rohani dan intelek. Akhir kata, saya ingin merakamkan sekalung penghargaan dan ucapan

jutaan terima kasih kepada guru-guru kerana telah banyak membantu dan membimbing saya

menyempurnakan buku skrap digital ini.

13

KERJAYA

DatoS’ MUuMhaBmEaRd SRalUleJhUbKinAPNerang

1. https://www.malaysiakini.com/news/478089
2. https://ms.wikipedia.org/wiki/Muhamad_Salleh_bin_Perang
3. https://www.youtube.com/watch?v=GCo_Rofq-cw
4. https://www.coursehero.com/file/pfr2lqs/bin-Perang-Dato-Bentara-Luar-seorang-yang-pandai-dan-

bijaksana-adalah-dengan
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Muhamad_Salleh_bin_Perang
6. file:///C:/Users/admin/Downloads/495-Artikel-1017-1-10-20161227%20(6).pdf
7. https://malay.wiki/content/Muhamad%20Salleh%20bin%20Perang/Sumbangan.html

14


Click to View FlipBook Version