The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

KP BAK APLIKASI KOMPUTER 1 (7)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MAHANI BINTI AHAD Moe, 2020-04-16 03:17:30

KERTAS PENERANGAN 7

KP BAK APLIKASI KOMPUTER 1 (7)

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 5 & 6, BLOK E14, KOMPLEKS E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62604 PUTRAJAYA, MALAYSIA

KERTAS PENERANGAN

( INFORMATION SHEET )

KOD DAN NAMA PROGRAM PERAKAUNAN
PROGRAM’S CODE & NAME SEMESTER 1

TAHAP DAN SEMESTER
LEVEL AND SEMESTER

NO DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI / BAK 3043 APLIKASI KOMPUTER 1
COMPETENCY UNIT NO. AND TITLE

NO. DAN PERNYATAAN AKTIVITI 1. MEMBINA DAN MEMBANGUNKAN FILE
KERJA / 2. MENYEDIAKAN DOKUMEN MENGGUNAKAN
WORK ACTIVITIES NO AND
STATEMENT ‘STANDARD DAN FORMATTING’
3. MENYEDIAKAN DOKUMEN PERNIAGAAN (INVOIS,
NO.KOD KSKV
KSKV CODE NO. BIL TUNAI DAN BAUCER PEMBAYARAN)
NO.KOD NOSS 4. PENCETAKAN
NOSS CODE NO. 5. SIMPAN, ‘SHUT DOWN’ & KELUAR

6. MEMPERKENALKAN, MENGOPERASIKAN FAIL,

MEMASUKKAN DAN MEMPROSES DATA

MENGGUNAKAN PERISIAN EXCEL
7. MENYEDIAKAN BUKU KAWALAN TUNAI RUNICT,

BORANG TUNTUTAN TUNAI RUNCIT, BUKU

KAWALAN BANK DAN IMBANGAN DUGA

8. PENCETAKAN
9. SIMPAN, ‘SHUT DOWN’ & KELUAR

BAK 3043 KP(7/9)

Muka Surat : 1 Drp / 14

NO KOD / CODE NO. BAK 3043/KP(7/9) MUKA SURAT / PAGE:
1 DRP / OF 13

TAJUK : MENYEDIAKAN BUKU KAWALAN TUNAI RUNCIT, BORANG TUNTUTAN TUNAI
RUNCIT, BUKU KAWALAN BANK DAN IMBANGAN DUGA

TUJUAN :
Kertas penerangan ini bertujuan untuk membantu pelatih dalam menguasai pengetahuan dan
kefahaman menyediakan Buku Kawalan Tunai Runcit, Borang Tuntutan Tunai Runcit, Buku
Kawalan Bank dan Imbangan Duga menggunakan aplikasi perisian MS EXCEL.

NO KOD / CODE NO. BAK 3043/KP(7/9) MUKA SURAT / PAGE:
2 DRP / OF 13

PENERANGAN

1.0 Definisi

1.1 Buku Kawalan Tunai Runcit

1.2 Borang Tuntutan Tunai Runcit
 Ia digunakan untuk menuntut gantian tunai runcit apabila dana tunai runcit hampir
habis dengan mengunakan borang tuntutan tunai runcit .
 Belanja-belanja yang telah direkodkan akan diisih mengikut jenis-jenis kumpulan
belanja yang sesuai contohnya belanja pos, tambang, belanja pejabat dan alat
tulis.

1.3 Buku Kawalan Bank
 Merekod dan menyelenggara wang masuk dan wang keluar bank
 Setiap penerimaan dan wang keluar terlebih dahulu hendaklah direkodkan ke
dalam buku kawalan bank
 Ia membolehkan kita menyemak baki wang terkini

1.4 Imbangan Duga
 Imbangan duga ialah senarai baki debit dan baki kredit yang diperolehi daripada
akaun-akaun dalam lejar pada satu tarikh tertentu.
 Ia disediakan bagi memastikan bahawa akaun-akaun yang telah dipindahkan
masuk secara catatan bergu telah direkodkan dengan benar dan saksama.
 Fungsi :
i. menyemak ketepatan catatan bergu yang telah dibuat dalam akaun-kaun lejar
ii. menguji ketepatan pengiraan dalam buku catatan pertama, lejar dan imbangan
duga
iii. Memudahkan penyediaan penyata kewangan

NO KOD / CODE NO. BAK 3043/KP(7/9) MUKA SURAT / PAGE:
3 DRP / OF 13

2.0 Format dan Pernyataan Langkah Kerja Penyediaan:
2.1 Buku Kawalan Tunai Runcit

Langkah Kerja Untuk Menyediakan Buku Kawalan Tunai Runcit berdasarkan Jadual 1 di
atas:

a. Mulakan perisian MS Excel
b. Setkan Margins, Orientasi, Saiz Kertas dan Fon yang dikehendaki

(Rujuk Kompetensi 6)
c. Taipkan tajuk: Buku Kawalan Tunai Runcit

 Cantumkan sel A1:F1
 Tengahkan tajuk
d. Setkan lebar lajur (Column Width):
Lajur A – 12, Lajur B – 20, Lajur C – 14, Lajur C sehingga F - 12
e. Setkan ketinggian Baris (Row Height) untuk sel A3:A11 – 20 (Rujuk Rajah 1)
f. Taipkan label lajur (Column Headings) seperti berikut:

NO KOD / CODE NO. BAK 3043/KP(7/9) MUKA SURAT / PAGE:
4 DRP / OF 13

g. Inputkan tarikh untuk sel lajur A

 Letak kursor di A3:A11

 Klik tab HOME

 Pada kelompok Cells, klik Format

 Pada kotak dialog Format Cells, klik tab Number

(Rujuk Rajah 2) Rajah 2
 Pada Category, pilih Date

 Pilih format tarikh yang dikehendaki pada Type:

 Klik OK

h. Inputkan nilai (numeric) untuk julat sel D3:F11

i. Memasukkan formula dan fungsi ringkas untuk sel F:

 Letak kursor di sel F3

 Taipkan formula untuk mencari nilai baki:

=D3-E3 (Rujuk Rajah 3)

 Tekan Enter

 Letak kursor di sel F4 Rajah 3
 Taipkan fungsi

=SUM(F4+D5-E4)

 Tekan Enter

 Untuk menyalinkan formula ini, letakkan kursor di sel F4

 Seretkan Fill Handle di sel F4 hingga ke sel F11

 Lepaskan tetikus dan jawapan akan terus dipaparkan

j. Untuk membuat border pada dokumen ini:
 Klik tab HOME
 Pada kelompok Font, klik Borders
 Pilih dan klik All Borders pada pilihan Borders yang dipaparkan

k. Apabila sudah siap, simpankan hasil kerja ini ke dalam folder LAPORAN KEWANGAN
dan namakan fail ini sebagai Buku Kawalan Tunai Runcit

NO KOD / CODE NO. BAK 3043/KP(7/9) MUKA SURAT / PAGE:
5 DRP / OF 13

2.2 Borang Tuntutan Tunai Runcit

BORANG TUNTUTAN TUNAI RUNCIT

Tarikh : 29/06/2018

Tarikh Perkara Rujukan Analisis Bayaran RM Jumlah (RM)
35
6-Jun-18 Tambang Teksi V001 Tambang 30 65
22-Jun-18 Petrol V004 6
15 21
13-Jun-18 Pos Berdaftar V002 Belanja Pos 40
21-Jun-18 Setem V003 11 51
8
27-Jun-18 Kertas A4 345 16 24
29-Jun-18 Alat Tulis Alat Tulis
161 161
33

16-Jun-18 Minuman tetamu 400 Belanja Pejabat
29-Jun-18 Bakul Sampah 67

JUMLAH

Langkah Kerja Untuk Menyediakan Borang Tuntutan Tunai Runcit berdasarkan
Jadual 2 di atas:
a. Mulakan perisian MS Excel
b. Setkan Margins, Orientasi, Saiz Kertas dan Fon yang dikehendaki

(Rujuk Kompetensi 6)
c. Taipkan tajuk di sel A2: BORANG TUNTUTAN TUNAI RUNCIT

Sel A4: TARIKH: 29/6/2018
d. Setkan lebar lajur (Column Width) untuk lajur A hingga F
e. Setkan ketinggian Baris (Row Height) untk sel A6 sehingga A12
f. Taipkan label lajur (Column Headings) seperti dalam Jadual 2
l. Inputkan label teks pada julat sel A4:D11
m. Inputkan nilai numerik untuk julat sel E4:E11
n. Cantum dan tengahkan (Merge and Centre) sel-sel berikut:

Tambang  Klik sel D4 hingga D5 (Tambang)
Belanja Pos  Klik tab HOME
Alat Tulis  Pada kelompok Allignment, klik arahan Merge & Center
Belanja Pejabat  Ulangi langkah tersebut untuk sel Belanja Pos, Alat

Tulis dan Belanja Pejabat

NO KOD / CODE NO. BAK 3043/KP(7/9) MUKA SURAT / PAGE:
6 DRP / OF 13

B. Jumlah Keseluruhan Untuk Lajur E dan F MUKA SURAT / PAGE:
 Letak kursor di sel E12 (lajur RM) 7 DRP / OF 13
 Klik arahan AutoSum atau
 Taipkan =SUM(E4:E11)
 Tekan kekunci Enter

 Letak kursor di sel F12 (lajur Jumlah)
 Klik arahan AutoSum atau
 Taipkan =SUM(F4:F11)
 Tekan kekunci Enter

NO KOD / CODE NO. BAK 3043/KP(7/9)

p. Untuk membuat border pada dokumen ini:
 Klik tab HOME
 Pada kelompok Font, klik Borders
 Pilih dan klik All Borders pada pilihan Borders yang dipaparkan

q. Apabila sudah siap, simpankan hasil kerja ini ke dalam folder LAPORAN
KEWANGAN
dan namakan fail ini sebagai Borang Tuntutan Tunai Runcit

2.3.1 Buku Kawalan Bank
PETA ALIR : LANGKAH-LANGKAH PENYEDIAAN BUKU KAWALAN BANK

NO KOD / CODE NO. BAK 3043/KP(7/9) MUKA SURAT / PAGE:
8 DRP / OF 13

Syarikat Limbungan Sdn Bhd
BUKU KAWALAN BANK (BANK CONTROL BOOK)

MAC 2018

Tarikh NO PV/OR Cek NO NO.INV Butiran Debit(RM) Kredit(RM) Baki(RM)

1-Mar-18 Baki 14,700

2-Mar-18 PV01/03/18 21002 1006 Teruntum Enterprise 1700 13,000

3-Mar-18 BIS/01/03/18 MBB1003 2188 Syarikat Makmur Sdn Bhd 5100 18,100

4-Mar-18 PV02/03/18 21003 55645 Hashim Machine Sdn Bhd 1000 17,100

5-Mar-18 BIS/02/03/18 RHB33456 9800 Maznah Bhd 1740 18,840

6-Mar-18 PV/03/03/18 21004 32001 Gaji 1180 17,660

8-Mar-18 BIS/03/03/18 BIMB23001 325 Vinod Segar Sdn Bhd 2900 20,560

10-Mar-18 PV/04/03/18 21005 11009 Tan Transport Enterprise 440 20,120

24-Mar-18 PV/05/03/18 21006 56001 Kedai Ezamis 5344 14,776

25-Mar-18 BIS04/03/18 CIMB2210 7789 Zurina Enterprise 5060 19,836

27-Mar-18 PV06/03/18 21007 90001 Syarikat Tegoh 11266 8,570

28-Mar-18 BIS05/03/18 MBB5004 33990 Najib Sdn Bhd 3540 12,110

29-Mar-18 BIS06/03/18 BIMB1002 980 Choo Chui Sdn Bhd 4860 16,970

29-Mar-18 PV07/03/18 21008 310 Kedai Dobi Aida 240 16,730

31-Mar-18 PV08/03/18 21009 55123 Syarikat Cahaya 5000 11,730

31-Mar-18 PV09/03/18 21010 11346 Bersatu Insurans 480 11,250

Langkah Kerja Untuk Menyediakan Buku Kawalan Bank berdasarkan Jadual 3 di atas:

a. Mulakan perisian MS Excel
b. Setkan Margins, Orientasi, Saiz Kertas dan Fon yang dikehendaki

(Rujuk Kompetensi 6)
c. Taip dan tengahkan tajuk:

NO KOD / CODE NO. BAK 3043/KP(7/9) MUKA SURAT / PAGE:
9 DRP / OF 13

Syarikat Limbungan Sdn. Bhd.

BUKU KAWALAN BANK (BANK CONTROL BOOK)

Mac 2018

d. Setkan lebar lajur (Column Width):

Lajur A - 10 Lajur E – 26

Lajur B - 13 Lajur F - 10

Lajur C - 12 Lajur G - 10

Lajur D - 8 Lajur H - 10

e. Setkan ketinggian Baris (Row Height) untuk sel A4:A20 – 20
f. Taipkan label lajur (Column Headings) dan baris seperti di Jadual 3

g. Memasukkan formula dan fungsi ringkas:
Lajur Baki di sel H6:
 Letak kursor di sel H6
 Taipkan formula untuk mencari nilai baki:
=H6+F6-G6
 Untuk menyalinkan formula ini ke sel seterusnya,
 Letak kursor di sel H6
 Klik kanan tetikus
 Klik Copy
 Klik julat sel H7:H20
 Klik kanan tetikus
 Klik Paste
atau
 Seretkan Fill Handle di sel H6 hingga ke sel H20
 Lepaskan tetikus dan jawapan akan terus dipaparkan

h. Untuk membuat border pada dokumen ini:
i. Klik tab HOME
j. Pada kelompok Font, klik Borders
k. Pilih dan klik All Borders pada pilihan Borders yang dipaparkan
l. Apabila sudah siap, simpankan hasil kerja ini ke dalam folder LAPORAN KEWANGAN

dan namakan fail ini sebagai Buku Kawalan Bank

NO KOD / CODE NO. BAK 3043/KP(7/9) MUKA SURAT / PAGE:
10 DRP / OF 13

2.4 Imbangan Duga

IMBANGAN DUGA PADA 28 FEB 2018

Jadual 4 MUKA SURAT / PAGE:
NO KOD / CODE NO. BAK 3043/KP(7/9) 11 DRP / OF 13

Langkah Kerja Untuk Menyediakan Imbangan Duga berdasarkan Jadual 4 di atas:

a. Mulakan perisian MS Excel
b. Setkan Margins, Orientasi, Saiz Kertas dan Fon yang dikehendaki

(Rujuk Kompetensi 6)
c. Taipkan tajuk: Imbangan Duga Pada 28 Februari 2013
d. Cantumkan sel A1:D1
e. Tengahkan tajuk
f. Setkan lebar lajur (Column Width):

Lajur A – 47 Lajur B – 10 Lajur C dan D - 15
g. Setkan ketinggian Baris (Row Height) untk sel A1:A42 – 16
h. Taipkan label lajur (Column Headings) seperti berikut:

i. Inputkan label teks pada julat sel A3:A41 (Rujuk Jadual 4)

j. Inputkan nilai numerik untuk julat sel C3:C41 dan D3:D41 (Rujuk Jadual 4)

k. Formatkan nilai numerik pada lajur C dan D

 Letak kursor di sel C3:D42
 Klik tab HOME

 Pada kelompok Cells, klik Format
 Pilih dan klik Format Cells

 Pada kotak dialog Format Cells, pilih tab Number

(Rujuk Rajah 4)

 Ubahsuai Decimal places dan tandakan

kotak Separator
 Klik OK

l. Masukkan formula dan fungsi ringkas: Rajah 4
 Jumlah sebelah debit (sel C3:C41)

 Letak kursor di sel C42

 Klik arahan AutoSum atau

Taipkan =Sum(C3:C41) dan klik Enter

NO KOD / CODE NO. BAK 3043/KP(7/9) MUKA SURAT / PAGE:
12 DRP / OF 13

Jumlah sebelah kredit (sel D3:D41)
 Letak kursor di sel D42
 Klik arahan AutoSum atau

Taipkan =Sum(D3:D41 dan klik Enter

m. Untuk membuat border pada dokumen ini:
 Klik tab HOME
 Pada kelompok Font, klik Borders
 Pilih dan klik All Borders pada pilihan Borders yang dipaparkan

n. Apabila sudah siap, simpankan hasil kerja ini ke dalam folder LAPORAN KEWANGAN
dan namakan fail ini sebagai Imbangan Duga

RUJUKAN

Cheah Saw Cheng, Nor Rahim Bin Muhayat, Nor Foniza Binti Maidin. (2005). Aplikasi Komputer
Dalam Perniagaan Tingkatan 4 dan 5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nor Asiah Idris, Anuar Muhammad, Mohd. Haron, Samsuria Abdul Rahman. (n.d.). “Excel
Application in Accounting”. Kuala Lumpur: Pearson Custom Publishing.

Tutorial Belajar Microsoft Windows dan Office 2013. (2016). Retrieved from
http://www.panduanpraktis.com

Excel 2013. (2016). Retrieved from http://www.gcflearnfree.org/office2013/excel2013

NO KOD / CODE NO. BAK 3043/KP(7/9) MUKA SURAT / PAGE:
13 DRP / OF 13


Click to View FlipBook Version
Previous Book
เพลง lightly Row
Next Book
RX JOURNAL ฉบับ01