The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Deskripsi Alat & Manual Penggunaan Projek _Let's Talk_

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yeoh19-487, 2021-12-15 22:16:53

Deskripsi Alat & Manual Penggunaan Projek _Let's Talk_

Deskripsi Alat & Manual Penggunaan Projek _Let's Talk_

Deskripsi Alat Dan
Manual Penggunaan
Projek Inovasi Digital

Projek Inovasi Digital “Let’s Talk”

Disediakan Oleh :
YEOH WEI YEONG (BNK SJKC AMBILAN JUN 2019)

Deskripsi Alat

Projek “Let’s Talk”

Pengenalan

Menurut Rogers (1983), inovasi bermaksud idea, amalan atau
bahan yang boleh membawa pembaharuan kepada seseorang
individu atau suatu sistem sosial.Sehubungan dengan itu,
satu projek inovasi digital “Let Talk” telah dirancang untuk
membantu murid berkeperluan khas yang kategori masalah
pembelajaran hiperaktif untuk memahami konsep komunikasi
yang beradab dan efektif supaya dapat membangunkan dan
mengembangkan sahsiah diri murid

Tajuk Projek

Projek “Let’s Talk”

Format Projek

GOOGLE SITES

https://sites.google.com/epembelajaran.edu.my/projek-lets-tal
k/halaman-utama

Fungsi Hasil Projek

Projek inovasi digital “Let’s Talk” adalah memastikan murid
berkeperluan khas yang mengalami masalah pembelajaran
hiperaktif dapat berkomunikasi dengan beradab dan
melahirkan suasana komunikasi yang harmoni dan jauh
daripada prasangka dan salah faham daripada pihak yang
lain. Selain itu, projek inovasi digital tersebut juga bertujuan
untuk membantu murid yang mengalami masalah
pembelajaran hiperaktif untuk meningkatkan kemahiran
komunikasi dan menghindari masalah sosial.

Peralatan yang digunakan

Komputer Google sites Power Point
Menghasilkan
Membina projek Platform mengumpul bahan bantu
inovasi digital. semua bahan bantu mengajar

mengajar

Educandy WordWall Jigsaw

Menghasilkan latihan Menghasilkan latihan Menghasilkan permainan
berunsur permainan untuk berunsur permainan digital berdasarkan minat
untuk meningkatkan
menarik perhatian murid murid
daya tumpuan

Peralatan yang digunakan

Anyflip Powtoon Google Slide
Menghasilkan
Menghasilkan Menghasilkan video bahan bantu
E-buku Komik. berkaitan projek supaya mengajar
murid memberi tumpuan

sepenuhnya

Kemudahan internet Gadget elektronik

Mengakses kepada semua Digunakan untuk
laman web mengakses semua laman

web

Manual
Penggunaan

Projek “Let’s Talk”

Ciri-Ciri Keselamatan perlu diketahui

1)Tidak klik pada pautan atau link lain untuk mengelakkan komputer
daripada serangan virus dari pautan laman lain.

2)Memastikan komputer mempunyai perisian Anti-virus untuk
melindungi sistem komputer. Tidak mendedahkan maklumat peribadi
semasa melayari internet.

3)Menggunakan Internet Firewall untuk membantu menghalang
penggodam, virus dan worms daripada mengakses komputer.

4) Elakkan daripada terlalu banyak menggunakan soket sambungan
untuk mengelakkan berlaku litar pintas dan mengakibatkan komputer
rosak.

Panduan penggunaan Projek “Let’s Talk”

1. Pengguna perlu menyediakan
komputer dan kemudahan internet..

2. Klik “Google Chrome” dan taip URL
Projek “ Let’s Talk”
URL:
https://sites.google.com/epembelajaran.
edu.my/projek-lets-talk/halaman-utama

Ingatan Mesra: Projek “Let’s Talk ini lebih
sesuai digunakan pada peranti komputer.

Panduan penggunaan halaman utama

1. Setelah masuk halaman
utama projek, pengguna
boleh membaca penerangan
projek yang sedia ada .

Panduan penggunaan halaman kandungan projek

1. Setelah masuk halaman
kandungan projek,
pengguna boleh menekan
butang yang sedia ada
untuk melaksanakan aktiviti
dan permainan yang
disediakan.

2. Pengguna boleh mengulang
proses yang sama untuk
bahagian yang lain.

Panduan penggunaan halaman permainan

1. Setelah masuk halaman
permainan, pengguna boleh
tekan butang “Permainan
Puzzles” untuk main game
tersebut. (Rujuk gambar
sebelah)
2. Gambar yang kedua
merupakan laman web game
“Jigsaw Puzzles”.

Panduan penggunaan halaman Kepentingan

1. Setelah masuk halaman
kepentingan komunikasi
yang baik, pengguna boleh
tekan butang “play” untuk
menonton video tersebut.
(Rujuk gambar sebelah)

Panduan penggunaan halaman adab komunikasi

1. Setelah masuk halaman adab
komunikasi, pengguna boleh
tekan butang “ Buku Audio”
@ “Buku Komik” untuk baca.
(Rujuk gambar sebelah)

Panduan penggunaan E-Buku Komik

1. Bagi pengguna yang memilih
Buku Audio, pengguna perlu
tekan butang “Speaker”
untuk mendengar audio yang
sedia ada (Rujuk gambar
sebelah)

Panduan penggunaan halaman kesan komunikasi berkesan dan
komunikasi tidak berkesan

1. Setelah masuk halaman kesan
komunikasi berkesan dan tidak
berkesan, pengguna boleh
tekan butang “Muat turun di
sini” untuk muat turun bahan
bacaan. (Rujuk gambar
sebelah).

Panduan penggunaan muat turun bahan bacaan kesan komunikasi
berkesan dan komunikasi tidak berkesan

1. Setelah masuk laman bahan 1
bacaan tersebut, pengguna boleh
mengikut langkah yang ditunjukan
di gambar sebelah untuk muat
turun bahan bacaan.

2. Langkah muat turun bahan. 2
Langkah 1 : Tekan “File”
Langkah 2 : Telan Download 3
Langkah 3 : Microsoft PowerPoint
Langkah 4 : Berjaya

Panduan penggunaan halaman papan ganjaran

1. Setelah masuk halaman papan
ganjaran, pengguna boleh tekan
butang “tekan untuk masuk” untuk
melihat kenyataan papan ganjaran
dan muat turun sijil. (Rujuk gambar
sebelah).

Panduan penggunaan muat turun sijil

1. Setelah masuk laman sijil , 1
pengguna boleh mengikut langkah
yang ditunjukan di gambar
sebelah untuk muat turun sijil.

2. Langkah muat turun bahan. 2 3
Langkah 1 : Tekan “File”
Langkah 2 : Telan Download
Langkah 3 : Microsoft PowerPoint
Langkah 4 : Berjaya

Panduan penggunaan permainan

1. Pengguna boleh tekan mana
mana ruangan permainan tersebut
untuk masuk laman web
permainan uji minda.

Panduan penggunaan permainan

1. Pengguna boleh tekan butang
“play” tersebut untuk masuk
laman web permainan uji
minda.

TAMAT
SEKIAN TERIMA KASIH

SELAMAT GUNA


Click to View FlipBook Version