The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TEORI JAN JUN 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by UPP IKM JASIN, 2019-05-03 05:40:12

JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TEORI JAN JUN 2019

JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TEORI JAN JUN 2019

mara

memograf

Kepada : Seperti di bawah
Daripada: Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik IKM Jasin, Melaka.

Salinan Kepada : Pengarah & Timbalan Pengarah (KPHP) IKM Jasin, Melaka.

Ruj. Kami : Tarikh : Ruj. Tuan : Tarikh :
IKM[M] : 8/8 03.05.2019

1. Ketua Jabatan Pengajian Am 8. Ketua Program SPN
2. Ketua Jabatan Elektrik 9. Ketua Program SAJ
3. Ketua Jabatan Automotif 10. Ketua Program STB
4. Ketua Jabatan Mekanikal 11. Ketua Program STK
5. Ketua Program SED & DCG 12. Ketua Program SMI
6. Ketua Program SEP 13. Ketua Program DCA
7. Ketua Program SLR 14. Ketua Program TAK

JAOUAL PEPERIKSAAN AKHIR ( TEORI ) SESI JANUARI - JUN 2019

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Bersama- sama ini dilampirkan Jadual Peperiksaan Akhir ( Teori ) bagi Sesi
Januari - Jun 2019 untuk makluman pihak tuan/puan.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"LUAR BAN OAR SEJAHTERA"

Saya yang menjalankan amanah,

Ts.AZ B.SHUKUR

Timbalan Pengarah (Hal Ehwal Akademik)

Institut Kemahiran MARA

Jasin, Melaka

ak/upp

*)PK

JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR SESI JAN - JUN 2019
INSTITUT KEMAH IRAN MARA JASIN, MELAKA

iI CVV10012 ENGINE FUNDAMENTAL SAJ / 18 1 DEWAN BESAR EN.ZAMAREE B. MAN
08:30··09 GAV 1012 ENGINE FUNDAMENTAL TAK / 16
I :30 GAC 5023 HYBRID AND ELECTRIC VEHICLE TAK /13
SEP / 16
SED /16 1 DEWAN BESAR EN. KHAIRULANUAR B. JAAFAR
SED / 16
~8:30 -10:00 SEP / 25 5 DEWAN BESAR EN. AZLI BIN ITHNAIN
SLR / 20
CEV10022 ELECTRICITY ACT AND REGULATIONS 1 DCG / 10 PN. MAZLlYA BT. MOHO BADARUN -l
TAK /14 1 DEWAN BESAR
TAK /14
TAK / 19 EN. SAJILIN S. SAPIKIN
STK / 30
CEV 41022 IELECTRICITY ACT AND REGULATIONS 2 STK /28 4 DEWAN BESAR EN. ASRI B. ABD. MOIN I
CEV 61022
CI'\'1D21072 ELECTRICITY ACT AND REGULATIONS 2 DCA /25 6 DEWAN BESAR EN. MOHAMMAD HELMI B. ABU N.£I.IM !
MEG 3042 ENGINEERING SCIENCE 2 ---I
ELECTRICITY ACT AND REGULATIONS I SAJ / 14
08:30 - 10:30 i NY\! 2052 ENGINEERING SCIENCE :32 DEWAN BESAR PN. ZAURfI. BT. ABO KADIR I
SLR /10 i
SMI / 10 3 DEWAN BESAR EN. ISMAIL B. HASSAN
2 DEWAN BESAR EN. MOHD FARDZLEE B. ABD PATAH I
I SPN / 9 3
I
STB /13
STK/28 j
I SED /16
;
I SEP / 25
!12 MEI 2019 NYV 3043 ENGINEERING MATERIALS 4 DEWAN BESAR EN. SALIM B. TAHA
VISUAL WELDING INSPECTiON
(AHAD) i I 2 DEWAN SESAR EN. IBRAHIM BIN KAMSAN

ITl'v1W 2042

TMW3032 WELDING METALLURGY 3 DEWAN BESAR EN. MOHD FADHIR B. KHALID ,

MEA 4014 IELECTRICAL INSTALLATION AND I4 DEWAN BESAR EN. ZAINAPI B. MOHAMED
IMAINTENANCE 2
i----l

PN. ZALILA BT. AlAN ( K),

CUA 30012 IPENGAJIAN MALAYSIA CIK WAN NURLI BT. WAN MUHAMMAD,
3 DEWAN BESAR
14:30 - 16:30 I
PN. SHAKIROH BT. ISMAIL,

USTAZAH NOR AZII.AWATI BT. .ABD A.ZIZ,

CUA40012 IPENGAJIAN MALAYSIA PN. FARAH SYAHIDA BT. ZAINUOIN, I
CUA60012 IPENGAJIAN MALAYSIA
~I',4 DEWAN BESAR EN. AHMAD ZULKHIBRI B. MUHAMAD ~

Disediakan oleh : 6 DEWAN BESAR

Disahkan oleh :

o ~OFI BIN JAMALUDDIN

Penyetaras
Unit Pepenksaan dan Fersij~an

Institut Kemahiran MARA
Jasin. Melaka

CSS30103 ICNC PROGRAMMING SMI/10 3 DEWAN BESAR EN. MOHO RUHAIZAL BIN MUHAMMAD

08:30 - 10:30 CUE21022 IENGLISH AND COMMUNICATION 2 SAJ/ 16 PN. AZVATI BT. PAKIR MOHAMED (K),
SED /16 PN. NUR FADILAH BT. ABU HASAN,
SEP/ 30 PN. SURAYA BT. ABD RAHIM,
SLR/20 2 DEWAN BESAR EN. MOHO AFIS B. AYEM,
SMI / 18 USTZ. ZAINUDIN B. MUHAMMAD ZAIN,
SPN / 10 USTZ. NAZRI BIN MOHD NOOR,
STB /14 PN. NORHAYATUL AZWA BT. SHAMSUDIN
I STK/ 30
I13 MEI 2019 Ir-----+-----I--
( ISNIN ) 08:30 -11:30 CEP61014 ELECTRICALINDUSTRIAL INSTALLATION & SEP/ 25 I 6 IDEWAN BESAR IEN. MOHO RAFIK B. RIDZUAN

~_ . MAINTENAf\lr.I_=- I
SAJ/ 18

14:30 -16:00 I CUS10011 IKONSEP ASAS ISLAM SED /16 USTAZAH NOR AZILAWATI BT. ABD AZIZ (K),
SEP/ 16 PN. SYUHAILA BT. SANSUDIN,
SLR/ 5 1 DEWAN BESAR CIK EMA MALIHA BT MOHO KAMAL,
SMI/5 PN. NOOR MARIANI ST ILJ-IAM,
SPN / 10 PN. AIMEE BT YUSOFF HILMY
STB /14

STK/22

14 MEI 2019 I 08:30 -10:00 I CUS20021 ITASAWWUR ISLAM SAJ/ 16 USTZ. MOHO NAZRI BIN MOHD NOOR (K),
(SELASA) SED / 16 PN. ZALILA ST. ATAN,
SEP/ 30 PN. NORHAYATUL AZWA BT SHAMSUDIN,
08:30 -10:30 I CEV41013 IELECTRICAL PRINCIPLES2 SLR/ 20 2 DEWAN BESAR PN. AZYATI BT PAI(IR MOHAMED,
SMI/18 EN. MOHO AFIS B. AYEM,
Disediakan oleh : SPN /10 EN. MOHO FAOHIL B. ISMAIL,
STB /14 PN. SYUHAILA BT. SANSUDIN
I BIN JAMALUDDIN STK/30
enyelaras
nil Peperiksaall dan Persijilan SED /16 I 4 IDEWAN BESAR IEN. MOHO KAMSOL@ JOY B. ALIAS
Inslilul Kemahiran MARA
Jasin. Melak3 Disahkan oleh :

Ts" A~n Shukur
'J . un Peugarah

Hal Ehwal Akalklmk

Insliiul Kemah/ran MARA

Jasiu, Melaka

,! CSS30113 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL ISMI / 10 3 I DEWAN BESAR I EN. MD HAIROL BIN ABDUL GHANI

I

SAJ / 18

I I CUE10012 ENGLISH AND COMMUNICATIONS 1 SED /16 PN. NUR FADILAH BT. ABU HASAN ( K ),
TECHNICAL MATHEMATICS 2 SEP / 16 CIK EMA MALIHA BT MOHO KAMAL,
I 08:30 - 10:30 II SLR /5 1 DEWAN BESAR PN. SURAYA BT. ABD RAHIM,
SMI / 5 USTZ. ZAINUDIN B. MUHAMMAD ZAIN,
I I I SPN / 10 ClK WAN NURLI BT. WAN MUHAMMAD,
STB / 14
! CUM21022
STK / 22
i
SAJ / 16 EN. MOHD FADHIL B. ISMAIL ( K),
115I SED / 16
MEI 2019 SEP / 30 EN. MOHD AFIS B. AYEM,
SLR / 20 2 DEWAN BESAR PN. NOOR MARIANI BT ILHAM,
I (RABU) SMI/18
SPN / 10 PN. AIMEE BT YUSOFF HILMY,
I PN. SHAKIROH BT. ISMAIL,

I

11:00 - 13:00 I CEV600032 IINDUSTRIAL AUTOMATION I SEP / 25 6 DEWAN BESAR EN. AZLI FAIZAL BIN ABDUL LATIP

08:30 - 10:30 CEV20023 IELECTRICAL MOTOR CONTROL SED / 16 EN. SAIDIN B. JUSOH
SEP / 30 2 DEWAN BESAR
MEV 1034 iELECTRICAL MOTOR CONTROL
GAC 2032 AUTOMOTIVE AIR-CONDITIONING EN. IBRAHIM B. MOHAMED ISA

DCG/16 1 DEWAN BESAR PN. NORWAHIDAH BT. ABU BAKAR

TAK /14 2 DEWAN BESAR EN. ALiMIN B. AB GHANI

08:30 - 11:30 I CEV10033 I ELECTRICAL INSTALLATION I SED / 16 EN. SAJILIN B. SAPIKIN
SEP /16 1 DEWAN BESAR

EN. MOHD RAFII< BIN RIDZUAN

CUS60041 IAKHLAK DAN PEMIKIRAN ISLAM I SEP / 25 6 DEWAN BESAR

CUS40031 PERADABAN ISLAM SED / 18 4 DEWAN BESAR USTZ. ZAINUDIN B. MUHAMMAD ZAIN (K),
SEP /16 PN. AZYATI BT PAKIR MOHAMED,
16 MEI 20191 SAJ / 14 PN. AIMEE BT YUSOFF HILMY,
(KHAMIS) SLR /10 PN. NUR FADILAH BT. ABU HASAN,
I SMI/10
11:00 - 12:30 SPN /9 3 DEWAN BESAR PN. FARAH SYAHIDA BT. ZAINUDIN,
STB /13 PN. SYUHAILA BT. SANSUDIN
CUS30031 I PERADABAN ISLAM

IELECTRICAL INDUSTRIAL INSTALLATION STK /28

MEG3113 THEORY DCG / 10 I 3 I DEWAN BESAR IEN. ASRI B. ABD. MOIN
14:30 -17: 30 I
ELECTRICITY ACT AND REGULATIONS 2
DCA /7 DEWAN BESAR

ALUDDIN

.!asir'l t,"("~I·:). .•

;- )'

~,,'~'~ ;;:il,: 'I

08:30 -10:30 CEV61013 ELECTRICAL PRINCIPLES 2 SEP /25 6 DEWAN BESAR PN. NURULAIN BT, MOHD YUSOF
CMD30122 ENGINEERING MATERIALS FUNDAMENTALS SLR /10
CED20013 ELECTRICAL INDUSTRIAL INSTALLATION 1 SED /16 3 DEWAN BESAR EN, RAFIDIN B MASHOD
CED41013 ELECTRICAL INDUSTRIAL INSTALLATION 2 SED /16
ELECTRICAL INDUSTRIAL INSTALLATION 1 DCG / 16 2 DEWAN BESAR EN, SAIDIN BIN JUSOH
MEV1013 SLR / 5
23 MEI 2019 08:30 - 11:30 ENGINEERING SCIENCE 1 SPN / 10 4 DEWAN BESAR EN, ASRI B. ABD, MOIN
(KHAMIS) CKV10022 SAJ / 16
ENGINEERING SCIENCE 1 SMI/10 1 DEWAN BESAR PN. NORWAHIDAH BT, ABU BAKAR
CKV20022 ENGINEERING SCIENCE 1 SED /16
14:30 - 16:30 CKV30022 SEP / 30 EN, MOHD NIZAM FARID B. MOHAMAD ISA
ANALOGUE ANG DIGITAL ELECTRONICS SAJ / 18 1 DEWAN BESAR
CEV20042 SED /16
SEP / 16 EN, MOHD MOHRIDZ B. MAZLAN
SLR / 5
SMI /5 2 DEWAN BESAR EN. HADLIZAN B. MOHZAN
SPN / 10
I--- STB / 14 3 DEWAN BESAR EN. MOHD NORSHAHIZAN B, PAUJI
STK /22
DCA / 25 EN. SAJILIN B. SAPIKIN
SED /16 2 DEWAN BESAR
SEP /16
SED / 16 EN. MOHAMAD ARIS B. MOKHTAR
SMI / 18
27 MEI 2019 08:30 -10:30 CUM10012 TECHNICAL MATHEMATICS 1 DCA / 25 elK EMA MALIHA BT MOHD KAMAL (K),
(ISNIN) EN. MOHD FADHIL B. ISMAIL,
SEP / 30 1 DEWAN BESAR
CUM10032 MATHEMATICS PN. SURAYA BT. ABD RAHIM,
SPN / 10 PN. NOOR MARIANI BT ILHAM,
MEV4132 ELECTRICITY SUPPLY ACT AND REGULATION SMI / 10 USE NAZRI BIN MOHD NOOR,
CEV10013 PN. NORHAYATUL AZWA BT SHAMSUDIN
CEV40032 ELECTRICAL PRINCIPLES 1 SMI / 5 1 DEWAN BESAR
CSS20082
28 MEI2019 08:30 - 10:30 MEA4024 INDUSTRIAL AUTOMATION SAJ / 14 4 DEWAN BESAR EN. SALLEHUDDIN B, SUHAIMI
(SELASA) CEP20014 HYDRAULIC AND ELECTRO-HYDRAULIC TECH PN. FATIMAH WAATANIE BT. MOHD FADZIL
08:30 - 11:30 CKV10012 BASIC ELECTRICAL DISTRIBUTION SMI / 5
29 MEI 2019 11:00 -13:00 CKV30012 ELECTRICAL INDUSTRIAL INSTALLATION AND 1 DEWAN BESAR
(RABU) 08:30 -10:30 CSS10022 MAINTENANCE 1 PN. NORLI BINTI KAMIS
14:30 - 16:00 CVV30032 ENGINEERING MATERIAL AND PROCESSING
30 MEI 2019 08:30 - 10:30 CSS10032 ENGINEERING MATERIAL AND PROCESSING 4 DEWAN BESAR EN. MOHD KAMSOL @ JOY B. ALIAS
(KHAMIS) 2 DEWAN BESAR EN. HAMDAN B. AYOUB
SERVICE AND MAINTENANCE 1 4 DEWAN BESAR PN. NURULAIN BT. MOHD YUSOF

AUTOMOTIVE AIR-CONDITIONING TECH 2 DEWAN BESAR EN. ZANAL ABIDIN B. ABU
PNEUMATIC & ELECTRO-PNEUMATIC
1 DEWAN BESAR EN. ELIAS N. TUKIMIN
~OHAMEO SOFI BIN JAMALUDDIN 3 DEWAN BESAR EN. HAMDAN B. AYOUB

_ Penyelaras 1 DEWAN BESAR EN, NORIZAM AMRI B. BAHARUDDIN

Unit1'eperiksaan dan persijilan 3 DEWAN BESAR EN. SHAHRIN BIN SAAD

Insti!u! KeOl1ahiranMARA 1 DEWAN BESAR ~. fr'10H~ NORSHAHIZAN B. PAUJI
/
Jasin, Melaka
Ts. 1\)' \ ~/1---
g,
Hal Ehwal Akadcmlk
InSliiul Kemaillran MARA
Jasin, Melaka


Click to View FlipBook Version