The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

4.SINIFTATİLKİTABI132SAYFA

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ilkokul bir, 2019-04-27 17:48:42

4.SINIFTATİLKİTABI

4.SINIFTATİLKİTABI132SAYFA

ELVAN PEKŞEN
EMRAH PEKŞEN
SERVET KILINÇ
GÜLŞAH ŞİMŞEK (İNGİLİZCE)

ilkokul1.com

PEKŞEN YAYINLARI

Bu kitabın bütün hakları Pekşen Yayınları’na aittir.
Yayınevinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz.

Copyright © 2019

1. Başlangıç noktasından itibaren kodlara göre belirtilen yönler-
hafta de çizim yapınız.

1 1 1 1 2 1 5 2 1
7 13 19 25 31 37 43

21 81 14 1 20 1 26 2 32 1 38 2 44 3

3 4 1 1 3 1 2 2 2
9 15 21 27 33 39 45

41 10 1 16 5 22 1 28 3 34 1 40 1 46 1

5 1 2 1 1 1 1 1
11 17 23 29 35 41

65 12 1 18 1 24 1 30 1 36 1 42 2

voleybol

“Çocuğuma hangi sporu yaptırmalıyım?” diye düşünüyorsanız voleybol iyi bir al-
ternatif olabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturabilmeleri için çocuklarınızı spora yön-
lendirin. Böylece çocuklarınız, spor yaparak hayatlarını erken yaşta disipline sokmayı
öğrenip yaşamları boyunca daha dinç ve aktif olurlar. Voleybol, fiziksel gelişimi sağ-
lamanın yanı sıra vücudun esneklik kazanmasına yardımcı olur. Voleybol oynayan ço-
cuklar, dengeli ve düzenli beslenme bilincine sahip olurlar. Voleybol iki baskın özelli-
ğe sahiptir. Bunlardan birincisi, takımlar arasında file olması sebebi ile voleybolun
“şiddete kapalı” bir spor dalı olması; diğeri de “takım sporu” olmasıdır. Voleybolda
paslaşma şarttır. Sonuca gitmek için takımdaki diğer oyunculara gereksinim duyulur.
Voleybol oynayan çocuklar, zamanı verimli kullanırlar; sorumluluk alıp bunları yerine
getirmeyi öğrenirler. Bireysel sorumluluklarının yanı sıra takımları için de sorumluluk
taşıdıklarının bilincinde olan çocuklar, ekiplerindeki zayıflıkları da tolere etmeleri gerek-
tiğini kavrarlar. Çocuklar ayrıca, her zaman kazanmanın mümkün olmadığını da an-
larlar. Voleybol oynayan çocukların iletişim becerileri artar, kendilerini ifade etme be-
cerileri gelişir. Çocuklar, maç öncesi kendi fikirlerini söylerken topluluk önünde konuş-
ma yeteneği de kazanırlar. Belirli kurallar çerçevesinde tartışmayı, sorunları kavga et-
meden konuşarak çözmeyi öğrenirler.

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre yanıtlayınız.

1 Aşağıdakilerden hangisi, metne göre, 2 Aşağıdakilerden hangisinde voleybol

çocuklarımızı voleybola teşvik etme neden- sporunun iki baskın özelliği bir arada ve-

lerimizden biri değildir? rilmiştir?

A. Maddi kazanç sağlamak. A. Takım sporu - Konuşma yeteneği
B. Yaşamları boyunca dinç ve aktif ol- B. Şiddete kapalı - Takım sporu
C. Şiddete kapalı - Kazanmanın müm-
malarını sağlamak.
C. Zamanı verimli kullanmayı öğrenme- künlüğü
D. Sorumluluk alma - Zamanın verimli
lerini sağlamak.
D. Şiddete kapalı bir spor dalı olması. kullanımı

3 1. Disipline olma 6 Aşağıdaki parantezlerin içine uygun
2. Esneklik kazanma noktalama işaretlerini koyalım.
3. Zamanını verimli kullanma Dr( )Aşkın Gül( ) 23( ) Sokakta oturu-
4. İletişim becerilerinin artması yor( )

Yukarıdakilerden hangileri voleybol sporu Çocuklar( ) yemek hazır( )
ile kazanılır?
Öğleden sonra eve gittim( )yemek ye-
A. 1 ve 2 B. 2 ve 3 dim( ) biraz TV izledim( )
C. 3 ve 4 D. 1, 2, 3 ve 4

4 Siz hangi sporu daha fazla sever pekşen yayınları Çarşıdan tişört( ) ceket( ) vazo( )fin-
ve yapmak istersiniz? Kısaca nedenlerini can almış( )
yazınız.
Beyler( ) çok çabalamalıyız( )
..................................................................................
.................................................................................. Mehtap( ) ikinci kata koşarak çıktı( )
..................................................................................
.................................................................................. Okulda yaptığım sporlar( ) masa tenisi( )
basketbol( ) voleybol( )

5 Aşağıda verilen kelimeleri sözlük
anlamları ile eşleştirelim.

Dinç Hoş görmek, telafi
etmek.
Aktif Gücü ve sağlığı yerin-
de olan.
Tolere Canlı, çalışkan, hare-
etmek ketli.

Aşağıdaki sözcükleri kullanarak neden - sonuç cümleleri oluşturalım.

hava - şemsiye - aldım - Cümle: ....................................................................................
yanıma - bu nedenle - yağışlı .............................................................................................

yorgun - çok - erkenden - Cümle: ....................................................................................
olduğum - için - yattım .............................................................................................

sebep - için - oldu - Cümle: ....................................................................................
basamadığı - frene - kazaya .............................................................................................

çürüdü - dolayı - dişleri - Cümle: ....................................................................................
şeker - çok - yediğinden .............................................................................................

Aşağıdaki cümleleri farklı ifadelere yönlendiren uygun sözcüklerle dolduralım.

yoksa oysa fakat veya
buna rağmen ancak ama ya da

1. Hastalandığını anladı …………………………………………………………………………. doktora gidemedi.

2. Hafta sonu parka gidecektik …………………………………………………………………………. hava çok soğuyunca gi-
demedik.

3. Abimle bugün tiyatroya …………………………………………………………………………. sinemaya gideceğiz.

4. Laboratuvarda araştırma yapacaktım …………………………………………………………………………. bakteriler ne-
deniyle yapamadım.

5. Köpek yavaş adımlarla yürüyordu buna rağmen ………………………………………………………………………….

6. Yeni kimlik kartımı bugün ya da ………………………………………………………………………….

7. …………………………………………………………………………. yoksa bu kadar başarılı olamaz.

8. …………………………………………………………………………. oysa onu çok özlemiştim.

Aşağıdaki sayıların okunuşlarını ve okunuşları verilen sayılarında sayı karşılığını yazalım.

506. 209
951. 450
60. 005
Kırk dokuz bin yedi yüz yedi
Sekiz seksen bin sekiz yüz beş
Altı yüz yetmiş dokuz bin bir

Aşağıdaki sayıları en yakın onluk ve yüzlüğe yuvarlayalım.

472.526 En Yakın Onluk En Yakın Yüzlük
780.489
20.355 ..................................................... .....................................................
95.672 ..................................................... .....................................................
754.679 ..................................................... .....................................................
400.749 ..................................................... .....................................................
253.200 ..................................................... .....................................................
201.201 ..................................................... .....................................................
142.399 ..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................

Aşağıda çözümlenen doğal sayıları yazalım.

400.000 + 80 + 8
50.000 + 4.000 + 20

3, 7, 0, 8 rakamlarını birer kez kullanarak aşağıda istenen dört basamaklı doğal sayıları yazalım.

En büyük çift sayı: En büyük doğal sayı:
En küçük çift sayı: En küçük doğal sayı:
En büyük tek sayı: 5.000 den büyük en büyük çift sayı:
En küçük tek sayı: 5.000 den büyük en büyük tek sayı:

Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayalım.

601.257 610.752 600.979 607.799 616.006

Büyükten küçüğe doğru
Küçükten büyüğe doğru

505.293 593.366 396.522 509.456 445.302

Büyükten küçüğe doğru
Küçükten büyüğe doğru

MİNİ TEST -1-

1 1, 0, 2, 3, 4, 6 rakamları birer kez
kullanılarak yazılabilecek altı basamaklı ve
binler basamağındaki rakam 4 olan en
büyük sayı kaçtır?

A. 643.210 4, 5 ve 6. soruları yukarıdaki örüntüye
B. 634.210 göre cevaplayalım.
C. 436.210
D. 346.102

2 “Otuz bin altı yüz yetmiş" şeklinde 4 Örüntünün 5. adımında kaç şekil
okunan doğal sayının rakamlarla yazılışı olacaktır?
aşağıdakilerden hangisidir?
A. 30.678 pekşen yayınları A. 28 B. 24
B. 30.600 C. 20 D. 16
C. 30.700
D. 30.670 5 Örüntünün kaçıncı adımında 28 şe-
kil olur?
112 56 28 14 ?
3 Yukarıdaki örüntüde ? yere hangi A. 5 B. 6
sayı yazılmalıdır? C. 7 D. 8
A. 9
B. 8 6 Aşağıdakilerden hangisi örüntünün
C. 7 dördüncü adımının sayılarla ilişkilendiril-
D. 6 mesidir?

A. 1 x 4 B. 2 x 4
C. 3 x 4 D. 4 x 4

MİNİ TEST -2-

1 Aşağıdaki cümlelerin hangisi “köpür- 4 Aşağıdakilerden hangisinde “-ki” eki
mek” kelimesini “öfkelenmek” anlamında yanlış yazılmıştır?
kullanılmıştır? A. Farz edelimki bu, senin dediğin gibi
A. Sodayı sallayınca hızla köpürmüş. olmadı.
B. Ocağa koyduğum süt köpürdü. B. Görmedim ki.
C. Sabunu suya atınca her yer köpürdü. C. Hayır, güzel değil ki.
D. Söylenenleri duyunca çok köpürdü. D. Bu işin de sonu gelmiyor ki.

2 Aşağıdaki çocuklardan hangisi altı pekşen yayınları 1. Babasından azar işitince gücüne git-
çizili kelimeyi diğerlerinden farklı anlamda miş.
kullanmıştır? 2. Sporcular, güçlerini sonuna kadar gös-
A. Çiftliğin çatısını gözden geçirdi. terdi.
B. Bu kaplumbağanın gözleri sulanıyor. 3. Deden çok güçlü bir pehlivandı.
C. Gözünün içine durmadan baktım.
D. Dumandan gözleri kızarmıştı. 4. Onu güç bir işe soktunuz.

5 Yukarıdaki cümlelerde “güç” sözcüğü
kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

3 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde te- 6 Aşağıdakilerden hangisinde “-ki” eki
rim anlamlı bir kelime vardır? yanlış yazılmıştır?
A. Çocuk düşünce penaltıyı aldı. A. Sormadın mı ki, niye öyle yapmış?
B. Eve girdiğimde şok oldum. B. Bültenimizdeki haberlerden bazıları:
C. Çocuğu bakıcıya bırakmayı hiç istemi- C. Söylesem de yapmazki.
yorum. D. Kimdi ki öyle avaz avaz bağıran?
D. Sabah ilk işim odunları kırmak oldu.

Aşağıdaki kelimeleri cümlelerde uygun yerlere yazalım.

gündüz yuvarlak kendi 24 saatte
gece ve gündüz
Güneş gece Dünya

Dünya’nın kendi etrafında dönerken Güneş’in aydınlatamadığı bölgede .......................
1 yaşanır.
2 Dünya kendi etrafındaki dönüşünü .............................. tamamlar.

3 Dünya’nın hareketlerinden birisi de .............................. etrafında dolanmasıdır.

4 Dünya ....................... etrafında döner.

5 Dünya ....................... olduğu için Güneş Dünya’nın tamamını aydınlatamaz.
Dünya kendi etrafında dönerken Güneş’in aydınlattığı bölgede ....................... ya-

6 şanır.
....................... ve ....................... Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucunda olu-

7 şur.
8 ....................... Güneş’in etrafındaki dönüşünü 365 gün ve 6 saatte tamamlar.

Aşağıdaki ifadeleri okuyalım. Doğru olan ifadelerin başına , yanlış olanların başına
ifadesi yapalım.

Dünyadaki bütün insanlar aynı fiziksel özelliklerdedir.

Farklı görüşte olan insanlara saygı duymalıyız.

Çevremizdeki insanlara hoşgörülü davranmalıyız.

Duygu ve düşüncelerimizi hür bir şekilde özgürce açıklayabiliriz.

Bizden farklı düşünen arkadaşlarımızla oynamamalıyız.

Fiziksel özelliklerimiz gibi duygusal özelliklerimiz de farklı olabilir.

Farklılıklarımızı kabul etmeli, farklılıklara karşı saygılı olmalıyız.

Duygularımızı kontrol altında tutabilmek oldukça önemlidir.

Duygularımız ve düşüncelerimiz davranışlarımızı etkilemez.

Arkadaşlar arasında fikir ayrılığı olmamalıdır.

Bütün olaylar karşısında herkes aynı duyguları hisseder.

Herkes ilkbahar mevsimini çok sever.

İnsanları arasındaki farklılıklar savaşa yol açar.

Duygularımız düşüncelerimizle bağlantılıdır.

Write the numbers.
1

1. notebook
2. dictionary
3. ruler
4. sharpener
5. school bag
6. pencil
7. pencil case
8. desk
9. eraser
10. map
11. book
12. scissors

Match quiet!
window
May I come in?
Be board!

Clean the Pencil case, notebook, scissors
Open the and eraser
Pencil, book, eraser and ruler
Match Pencil, book, eraser and ruler
Scissors, glue, eraser, pencil

2. Aşağıdaki iki resim arasındaki 10 farkı bulalım.
hafta

kedi VE tilki

Bir gün kedi, ormanda tilki efendiyle karşılaştı. Çok akıllı, görmüş
geçirmiş bir hayvan, diye düşündü. "Merhaba tilki efendi! Ne var ne
yok? Ne arıyorsunuz buralarda?" diye sordu.
Kibirli tilki, kediyi tepeden tırnağa süzdü. Bir süre ne
diyeceğini bilemedi. Sonunda "Bak şuna, açlıktan nefesi kokan
fare avcısı! Bana soru sormak senin ne haddine! Zaten elinden
ne gelir ki! Şimdiye kadar ne öğrendin, ne marifetin var ki senin!" diye azarladı kedi-
yi. Kedi, "Tek bir marifetim var." diye cevap verdi. "Neymiş o?" diye sordu tilki. "Kö-
pek peşime düşerse ağaca tırmanır, canımı kurtarırım!" diye yanıtladı kedi. "Hepsi bu
mu? Bende binlerce marifet var. Kurnazlık dersen bini bir para! İstersen köpekten
kaçmanın birçok yolunu öğreteyim sana!" dedi tilki.
Tam o sırada dört köpeğiyle birlikte bir avcı çıkageldi. Kedi, hemen bir ağaca tır-
manarak en tepesine kadar çıktı; dallarla yapraklar arasında iyice gizlendi." Göster
marifetini tilki efendi, göster marifetini!" diye bağırdı ağaçtan. Ama bu arada köpekler
tilkiyi yakalamıştı bile.
"Marifetlerin bir işe yaramadı! Benim gibi ağaca tırmanabilseydin canını kurtarır-
dın!" diye söylendi kedi.

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre yanıtlayınız.

1 Kedi tilkiyi gördüğünde aklından ne 5 Aşağıda verilen kelimeleri sözlük an-

geçirmiş? lamları ile eşleştirelim.

A. Çok akıllı bir hayvan. marifet Açıkgöz kimse.
B. Ne kadar kendini beğenmiş. kurnaz
C. Tembel bir hayvan. Avlanmayı seven ya da
D. Çok kirli bir hayvan. avı kendine iş edinen
kimse.
2 Kedinin tek marifetini duyan tilki ne avcı
demiş? Ustalıkla yapılan şey.

A. Tebrik ederim. pekşen yayınları
B. Ne kadar güzel bir marifetmiş.
C. Ben bunu yapamıyorum.
D. Bende binlerce marifet var.

3 Tilkiyi kaç köpek yakalamış? 6 Aşağıdaki cümlelerde “de, ki, ve mi”
lerin yazımıyla ilgili yanlışları bulup alt-
A. İki larını çizelim.
B. Üç
C. Dört Duvar da yeni boyandı.
D. Beş Bahçede üç kuş var.
Bu gece otelde yer ayırtmış.
4 Herhangi bir hayvan tarafından hiç O kadar güldü ki gözlerinden yaş
kovalandınız mı? Kısaca yazınız. geldi.
Seninki bu yıl çok çabalıyor.
................................................................................... Dün kü hareketin beni çok üzdü.
................................................................................... Onlarda pikniğe geliyormu?
................................................................................... Bütün bunları ben mi söylemişim?
................................................................................... Selenler burada oturacak mı?

Aşağıdaki toplama işlemlerini yapalım.

4168 2056 3508 6923

+ 5201 + 1243 + 1076 + 1088

5437 4855 2124 2905

+ 1789 + 1167 + 5034 + 2098

5856 5679 6062 1999
4409 4543 759 3256

+ 747 + 75 +6 + 503

İşlemlerde verilmeyen toplananları bulup üstlerine yazalım. 3509

2708 3343 8563 + ELVN

+ ABCD + CEAK + ALKN 5054

4564 8475 9587 A566
350H
169C 10K9 4R36
236
A283 L342 23Z
+ 1G84
+ 3B06 + 96P + P4T9
7292
8788 7317 8938

Aşağıdaki problemleri çözelim.

1 Bir çobanın sürüsünde 157 koyunu 4 Mesut’un boyu 142 cm’dir. Abisi Halil,
varken, önce 37 tane, daha sonrada 29 Mesut’tan 9 cm uzundur. Buna göre iki
tane daha koyun satın alıyor. Buna göre kardeşin boyları toplamı kaç cm’dir?
sürüde toplam kaç koyun olur?
çözüm:

çözüm:

2 Bir çiftlikte 84 inek, ineklerden 17 5 Sınıf kitaplığımızda 269 masal, 154
fazla koyun ve koyunlardan 19 fazla keçi roman ve masal kitaplarından 102 tanede
vardır. Buna göre çiftlikte toplam kaç fazla hikâye kitabı vardır. Buna göre sınıf
hayvan vardır? kitaplığımızda kaç tane kitap vardır?

çözüm:

çözüm:

6 Üç basamaklı en büyük sayının 156
3 Cem 3-0-9-6 rakamlarını birer kez fazlası ile dört basamaklı en büyük sayının
kullanarak 4 basamaklı en büyük sayı 129 fazlasının toplamı kaç eder?
ile 4 basamaklı en küçük sayıyı topluyor.
Buna göre Cem hangi sonuca ulaşır? çözüm:

çözüm:

MİNİ TEST -3-

4208 4 Babam 38, annem 35 bende 9 ya-
ABCD şındayım 6 yıl sonra üçümüzün yaşlarını
en yakın onluklara yuvarlayıp topladığı-
+ 1578 mızda sonuç kaç olur?

8460 A. 100 B. 90
C. 80 D. 70

1 Yukarıdaki toplama işleminde veril- 5 Aykut ilk ay 1596 TL, ikinci ay 2268
meyen toplanan aşağıdakilerden hangi- TL kazanmıştır. Aykut üçüncü ay kazan-
sidir? dığı para ile beraber üç ayda toplam
6302 TL kazanmıştır.
A. 2.674 B. 2.774 pekşen yayınları Yukarıdaki problemin soru cümlesi aşağı-
C. 1.644 D. 2.624 dakilerden hangisidir?
A. İkinci ay ne kadar kazanç elde etmiştir?
6510 B. Üç ayda toplam kazancı ne kadardır?
C. Birinci ay ne kadar kazanç elde et-
- 3824 miştir?
D. Üçüncü ay ne kadar kazanç elde et-
2 Yukarıdaki işlemin sonucu en yakın yüz- miştir?
lüğe yuvarlandığında kaç olur?

A. 2500 B. 2600 6 Hatıra ormanına okulumuz adına
C. 2700 D. 2800 2765 fidan diktik. Bu yıl ise önceki yılın
1365 fazlası fidan dikilmiştir. Hatıra or-
3 Ardışık iki çift sayının toplamı 114 ‘dır. manında okulumuzun toplam kaç ağacı
Buna göre küçük sayı kaçtır? vardır?

A. 52 B. 55 A. 4130 B. 4330
C. 56 D. 58 C. 6805 D. 6895

MİNİ TEST -4-

1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nok- pekşen yayınları 3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi”
talı yere “gibi” yazılması uygun olmaz? soru eki olarak kullanılmadığı hâlde keli-
A. Araba, uçak ................ ulaşım araçları meden ayrı yazılmıştır?
hayatımızı çok kolaylaştırdı. A. Bunları sana teyzen mi aldı?
B. Sıla’yı dinlemediği ................ kulaklarını B. Sen de mi geziye gideceksin?
da kapadı. C. Annenin de gözleri mavi mi?
C. Yazın güneşten korunmak ................ D. Kale mi hangi elinle tutuyorsun?
gölgeli yerlerde yürümemiz gerekir. 4 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bü-
D. Peynir, zeytin ................ yiyecekleri kah- yük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım
valtıda tüketiriz. yanlışı yapılmıştır?
A. Amcamın oğlu Ali bu yıl doktor
2 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde des- olacak.
tekleyici ve açıklayıcı bir ifade kullanılma- B. Sınıftan Öğretmen Vedat’ın sesi ge-
mıştır? liyor.
A. Bayramlarda yani 23 Nisan ve Cum- C. Haritadan İç Anadolu Bölgesi’ni ça-
huriyet Bayramı’nda bayrağımı alır çıka- lıştım.
rım. D. Birsen hanım bir şey sormak için
B. Akşam yemeğini çok geç yememeliyiz bize geldi.
başka bir deyişle saat yediyi geçirmeme- 5 “Kış mevsiminde ........................tica-
liyiz. ri araçların, kar lastiği olmadan trafiğe
C. Yarışma çok iyi geçti açıkçası bu kadar çıkması can ve mal güvenliğini tehlikeye
iyi geçeceğini tahmin etmiyordum. atar.”
D. Koşuda birinci olduğum için madalya Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağı-
aldım. dakilerden hangisinin yazılması uygun
olur?

A. daha iyi B. özellikle
C. başlıca D. en iyisi

Verilen açıklamalara göre bulmacayı yapalım. 365 gün ve 6 saatten oluşan za-
6 man dilimi.
1 İçinde yaşadığımız gezegen.
Dünya’nın Güneş ışığı alan kısımlarında Dünya’nın Güneş ışığı almayan kı-
7 sımlarında yaşanan vakit.
2 yaşanan vakit.
Dünya’nın kendi ekseni etradında yap- Çevresinde bir cismin döndüğü ya
8 da döner kabul edildiği doğru.
3 tığı hareketin adı.
Dünya’nın Güneş etrafında yaptığı ha- Dünya’nın güneş etrafında dolan-
9 ması sonucu oluşan 3’er aylık za-
4 reketin adı.
5 Dünya’nın ısı ve ışık kaynağı. man dilimleri
10 24 saatlik süre.

E
K
S
E
N

Aşağıdaki ifadeleri okuyalım. Doğru olan ifadelerin başına , yanlış olanların başına
ifadesi yapalım.

1. Dünya Savaşı’nda ülkeler itilaf ve ittifak olmak üzere 2 gruba ayrıldılar.

İsmet İnönü savaşlarda başarı sağlayamamıştır.

1. Dünya Savaşı’nda tek başarılı olduğumuz cephe Çanakkale cephesiydi.

Kurtuluş Savaşı M. Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla başlamıştır.

M. Kemal Amasya’dan Erzurum’a geçmiştir.

İlk kongrenin düzenlendiği şehir Sivas’tır.

İlk genelgenin yayınlandığı ilimiz Ankara’dır.

Kütahya-Eskişehir Savaş’ında ordumuz üstün başarı sağlamıştır.

T.B.M.M 23 Nisan 1920’de Sivas’ta açılmıştır.

Doğu cephesinde Fransızlarla karşı savaştık.

Büyük Taarruz Savaşı’nda başarısız olduk.

Atatürk “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz” sözünü İnönü Savaşlarından sonra
söylemiştir.
Yurdumuzu işgal eden Ermeniler Maraş, Antep ve Urfa civarını işgal et-
mişlerdir.

Düzenli Ordu, T.B.M.M tarafından kurulmuştur.

Write the numbers.

21 22 24 26 29
twenty - one .......................... .......................... ........................... twenty-nine

41 43 45 47 49
forty - one ...................... ....................... ...................... forty - nine

61 64 67 68 69
sixty - one ....................... ......................... ........................ sixty - nine

Write the numbers.

38 fifty-seven seventy-nine ninety-one twenty-three
thirty-eight

Match Greg Jack Sally Max

School Number One Eighty Ninety Fifty
List hundered three five six

Greg : 56
Jack : 100
Sally : 83
Max : 95

Match and Write LAND .................E..N....G....L..A...N....D...................
KEY .......................................................
TUR ALY .......................................................
ENG MANY .......................................................
ISTAN .......................................................
IT NCE .......................................................
PAK
GER
FRA

Write Countries TURKEY
JAPAN
........T...U....R..K...E..Y............ .................................. IRAN
.................................. .................................. THE USA
.................................. .................................. ENGLAND
FRANCE

Categorize

Turkey - England - France - Spain - Italy - The USA
English - Spanish - Turkish - American - Italian - French

Where are you from? What nationality are you?

...........................T...u..r..k..e..y............................ ..........................T...u...r..k..i.s.h............................
.................................................................. ..................................................................
.................................................................. ..................................................................
.................................................................. ..................................................................
.................................................................. ..................................................................
.................................................................. ..................................................................

Circle the correct one. Is she Japan?
A. Yes, she is
Where are you from? B. No, she isn't.
A. I’m from Japan. C. Yes, he is
B. I’m from Germany. D. No, he isn't.
C. I’m from Turkey.
D. I’m from Iran. Is he English?
A. Yes, she is.
Where is he from? B. No, she isn't.
A. He's from England. C. Yes, he is.
B. He's from India. D. No, he isn't.
C. He's from the USA.
D. He's from Pakistan.

Aşağıdaki labirenti çözelim. Korsan gemisini hazineye ulaştıralım.

3. Aşağıdaki görselde gizlenmiş olan nesneleri bulup işaretleyelim.
hafta

çivi
Tüccarın birinin panayırda işleri iyi gitti. Tüm mallarını satarak kemerini al-
tın ve gümüşle doldurdu. Karanlık basmadan önce köyüne dönmek istedi. Pele-
rinine bürünerek atına atladığı gibi evin yolunu tuttu. Öğlene doğru bir şehir-
de mola verdi. Tekrar yola çıkarken atını ona getiren seyis: "Bayım, atın sol ar-
ka ayağındaki nalın bir çivisi eksik." dedi. "Olsun." diye cevap verdi adam. "Altı
saatlik yolum kaldı, o zamana kadar nal düşmez. Acelem var!"

Akşam üzeri tekrar mola verdiğinde atını yemleyen seyis, adamın yanına
geldi: "Bayım, atınızın sol arka ayağındaki nalın bir çivisi düşmüş, onu nalbanta
götüreyim mi?" diye sordu. "Düşsün! Birkaç saat daha dayanır bu at. Acelem
var!" diye cevap verdi adam. Yoluna devam etti; ama bu uzun sürmedi. At
topallamaya başladı, çok geçmeden de tökezleyerek bacağını kırdı. Adam onu
orada bırakmak zorunda kaldı ve pelerinini sırtlayarak eve kadar yayan gitti.
Yolda "Bunlar hep bir çivi yüzünden!" diye söylendi durdu.

1
1

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre yanıtlayınız.

1 Tüccar ne satarak büyük bir kazanç 5 Aşağıda verilen kelimeleri sözlük an-

elde etmiştir? lamları ile eşleştirelim.

A. Demir Panayır Hayvanların ayağına nal
B. Kumaş Nalbant çakan kimse.
C. Yiyecek Seyis At bakıcısı.
D. Tüm mallarını
Çeşitli geleneksel özel-
2 Tüccar atının arka ayağındaki nalın likleri yanında sergi özel-
çivisinin eksik olduğunu duyunca ne yap- liği de bulunan, geniş
mış? çaplı eşya ya da hay-
van pazarı.
A. Nala çivi çaktırmış.
B. Atını değiştirmiş. pekşen yayınları 6 Metinden alınmış, aşağıdaki cümle-
C. Umursamadan yola devam etmiş. leri,numara vererek oluş sırasına göre sı-
D. Olduğu yerde kalmış. ralayalım.

3 Tüccarı ikaz eden ve atın durumu- ( )Pelerinini sırtlayarak eve kadar yayan
nu söyleyen kimmiş? gitti.

A. Nalbant ( )Yolda "Bunlar hep bir çivi yüzünden!"
B. Seyis diye söylendi.
C. Esnaf
D. Köylü ( )Tüm mallarını satarak kemerini altın
ve gümüşle doldurdu.
4 Tüccarın yerinde siz olsaydınız ne
yapardınız? Kısaca yazınız. ( )At topallamaya başladı, çok geçme-
den de tökezleyerek bacağını kırdı.
..................................................................................
.................................................................................. ( )Pelerinine bürünerek atına atladığı
.................................................................................. gibi evin yolunu tuttu.
..................................................................................

Aşağıdaki işlemleri yapınız. Bulduğunuz sonuçları bulmacaya yazalım.

1 4661 - 3569 =.......... 2 5237 - 1778 =.......... 3 8000 - 3655 =.........
4 7532 - 1588 =........... 5 9653 - 1728 =........... 6 7600 - 3577 =..........
7 2500 - 123 =............. 8 2543 - 1123 =........... 9 1256 - 888 =..............

10 9876 - 6789 =..........

Aşağıdaki problemleri çözelim.

1 Bir köyde yaşayan 6000 kişiden 5 Üç sayının toplamı 9663’tür. Birinci
2966’sı kadın, 2458’i erkek, diğerleri de sayı 2699, ikinci sayı 1206 olduğuna göre
çocuktur. Bu kasabada kaç çocuk vardır? üçüncü sayı kaçtır?

çözüm: çözüm:

2 7963 sayısının onlar basamağına
2eklenir, yüzler basamağından 2 çıkarı- 6 Üç sayının toplamı 9663’tür. Birinci
lırsa, yeni oluşan sayı ile arasındaki fark sayı 2699, ikinci sayı 1206 olduğuna göre
kaç olur? üçüncü sayı kaçtır?

çözüm: çözüm:

3 TBMM’nin açılışından 39 yıl sonra
doğan dedem bu yıl kaç yaşındadır?
7 Babamın maaşı 3258 liradır. Babam
çözüm: 750 lira kira ve 685 lira mutfak masrafı

için para ayırdı. Babamın maaşından kaç
lira kalmıştır?

çözüm:

4 Ben 8 yıl önce 12 yaşındaydım. 20 yıl
sonra kaç yaşında olacağım?

çözüm:

MİNİ TEST -5-

1 “Bir sayıyı kısa yoldan 5 ile çarpmak 4 Bir bahçede 8 kulübe her kulübede
için sayı ............................” 8 köpek ve her köpeğin 7 yavrusu ve
Yukarıdaki cümledeki noktalı yere aşağı- her yavrunun da dört ayağı vardır. Bu
dakilerden hangisi gelmelidir? bahçede toplam kaç yavru köpek ayağı
A. Önce 100 ile çarpılır, sonra 50’e bö- vardır?
lünür.
B. Önce 2 ile çarpılır, sonra 10’a bölünür. A. 2790 B. 1792
C. Önce 2’ye bölünür, sonra 10 ile çar- C. 1972 D. 1297
pılır.
D. Önce 100 ile çarpılır, sonra 5’e bö- 5 Pantolon 45, gömlek 25, ceket ise
lünür. 68 liradır. Mağazacı 7 pantolon 9 göm-
lek, 3 ceket satmıştır. Buna göre mağa-
6A4 pekşen yayınları zacı kaç lira kazanmıştır?
x B6
4044 A. 740 B. 744
+ 2022 C. 548 D. 875
24264
567 x 28 = ?
2 Yukarıdaki çarpama işlemine göre A 6 Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdaki
x B kaçtır? şıkların hangisinde doğru verilmiştir?

A. 18 B. 20
C. 21 D. 24

3 945 x 86 = işleminin sonucunun A. 15.876
yüzler basamağındaki rakam kaçtır? B. 15.856
C. 14.786
A. 5 B. 4 D. 14.678
C. 3 D. 2

MİNİ TEST -6-

1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bü- 4 Güneşin doğudan doğup batıdan
yük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık batması ayın sabitliğindendir. Ay’ın çekim
yapılmıştır? gücü bizi korumasa işte o zaman dünya
A. Dayımlar İtalya’da yaşıyorlar. üzerinde bulunan bütün canlılar için ya-
B. Bu hafta Topkapı Sarayı’na gittik. şamın sonu gelmiş olacaktı. Ay olmasaydı
C. Yolda dr. Ahmet beye rastladım. dünyada mikrobik olarak yaşam olurdu.
D. Oyalar Ataköy’e taşındılar. Mars’tan Venüs’ten bir farkı olmazdı.
……………………………. Ay yalnızca gecemizi aydınla-
tan bir lamba değil, her şeyimizmiş.

2 I. Eskiden insanlar iletişimi posta pekşen yayınları Yukarıdaki paragrafın noktalı yerine
güvercinleri ile yaparmış. II. Sadece bir- aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılamaz?
kaç cins güvercin postacılık yaparmış. III. A. Böylece
Onlara da özel bakılıp, ilgilenilirmiş. IV. B. Kısacası
Gönderilmek istenen haber, kuşun ayağı- C. Buna rağmen
na bağlanılarak uçurulurmuş. D. Özetle

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde özel
durumu belirten bir ifade kullanılmıştır?

A. I B. II C. III D. IV
5 Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde
yanlış yazılmış bir kelime vardır?

3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ya- A. Ayağını yorganına göre uzat.
zım yanlışı yoktur? B. Derdini söylemeyen derman bulamaz.
A. O sözü benmi söylemişim? C. Akıl akıldan üstündür.
B. O da mı bilmiyormuş? D. Sabırın sonu selamettir.
C. Siz demi benimle geleceksiniz?
D. Sular evde demi akmıyor?

Aşağıdaki resimlerde uygulanan kuvvetlere bakalım. Altındaki kutulara itme ise “İ”, çekme ise “Ç” yazalım.
Aşağıdaki maddelerin hangilerinin mıknatıs tarafından çekildiğini altlarına koyarak işaretleyelim.

Aşağıdaki ifadeleri okuyalım. Doğru olan ifadelerin başına , yanlış olanların başına
ifadesi yapalım.

Saat yardımı ile yönümüzü bulabiliriz.

Karınca yuvalarının ağzı güneye bakar.

Öğle vakti çubuğun gölgesi kuzeyi gösterir.

Trabzon, yurdumuzun kuzeydoğusundadır.

Bir varlığın belirli bir noktaya göre bulunduğu yere yön denir.

Üç tane ara yön vardır.

Ağaçların yosun tutan yüzeyi kuzeyi gösterir.

Batı ile kuzey arasında kalan ara yön kuzeydoğu yönüdür.

Yön bulmada en başta güneşten faydalanırız.

Yüzümüzün dönük olduğu yön kuzey ise, arkamız batıdır.

Kroki, yaşadığımız çevreyi tanımamızı sağlar.

Güneydoğu yönü ana yöndür.

Öğle vakti gölgenin en uzun olduğu zamandır.

Hava olaylarını araştıran bilime sismoloji denir.

Color The Correct Activity

sing.

I run fast.
can

skip rope.

sing.

I swim.
can

dance.

play the guitar.

I play football.
can

play chess.

sing and dance.

I ride a bike.
can

ride a horse.

fly a kite.

I run fast.
can

walk.

Yes, I can or No, I can’t. 3.

1. 2.

Can you play the piano? Can you ride a horse? Can you dive?

..............N...o..,..I...c..a..n..’t................ ............................................. .............................................

4. 5. 6.

Can you swim? Can you speak English? Can you run fast?

............................................. ............................................. .............................................

True or False True False

Angel 1. Angel can climb.
Harry 2. Harry can climb.
3. Angel can’t swim.
4. Harry can swim.
5. Angel can’t climb.
6. Harry can’t climb.

Köpeğin kemiğe ulaşmasına yardımcı olur musunuz?

4. İki resim arasındaki 10 farkı bulalım.
hafta

10

YILDIZLARDA UYKU

Şehre çöken karanlık
Sokakta bir adam gördü.

Kattı adamı önüne,
Evine götürdü.

Adam dinlendi biraz,
Sofraya oturdu.

Yemeklerini yediler,
Annesi çocuğu yatırdı.

Şehre çöken karanlık
Her gece başucunda
Yalnız korkan çocuğa
Masallar anlatırdı.

O gece garip bir şey oldu:
Karanlık uzandı göğe,
Gökten bir yıldız aldı,
Odaya getirdi.

Boşlukta dönen yıldız
Işık ışık bölündü.

Renkli maytaplar gibi
Çocuğun üstüne döküldü.

Çocuk hemen uyudu,
Uykusunda güldü.
Behçet NECATİGİL

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre yanıtlayınız.

1 Şehre çöken karanlık, sokakta gör- 5 Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını
düğü adamı nereye götürdü? bulmacada bularak boyayalım.

A. Karanlığa B. Gökyüzüne Alçak - Acemi - Taze - Ön - İyi -
C. Evine D. İşine Uzun - Siyah - Açık

2 Karanlık tarafından odaya getirilen T ANY E L İ E ATA
aşağıdakilerden hangisidir? E R KE NY Ü K S E K
CM Y K GO Y A İ D Ö
A. Çocuk B. Yastık R A PZEN E P LAT
C. Bulut D. Yıldız ÜK TE LÜB A L RÜ
B E Y A ZNA L N İ L
3 Çocuğun hemen uyumasının nedeni pekşen yayınları E L E R AN Y I L AN
nedir? L A MK I S AND A L
İ MLA K I T AL AR
A. Ninni dinlemesi.
B. Yatağın rahat olması. 6 Aşağıdaki cümlelerde öznel olanla-
C. Maytapların üzerine dökülmesi. rın yanına “Ö”, nesnel olanların yanına
D. Yorganın yumuşak olması. “N” yazalım.

4 Uyumakta zorlandığınız zaman ne- ( )Mehmet, topa çok hızlı vuruyor.
ler yaparsınız? Kısaca yazınız. ( )Aramızdaki en kilolu kişi Niyazi'dir.
( )Kadayıf en güzel tatlıdır.
................................................................................... ( )Yazdığın hikaye çok güzel.
................................................................................... ( )Annem yeni bir elbise aldı.
................................................................................... ( )Atların dört ayağı vardır.
................................................................................... ( )Kasım çok mutlu bir çocuk.
( )Ağrı Dağı ülkemizin en büyük dağıdır.
( )İstanbul, dünyanın en güzel şehridir.
( )En sevilen renk siyahtır.

Aşağıdaki çarpma işlemlerini yazıp sonuçlarıyla eşleştirelim.

A 135 B 520 C 909 Ç 623
x 63 x 83 x 76 x 73

++++

D 549 E 378 F 430 G 188
x 76 x 44 x 39 x 99

+ + + +

H 456 I 513 İ 885 J 509
x 65 x 76 x 70 x 89

+ + + +

18612 45479 43160 38988 40211 8505

G

69084 16632 29640 41724 61950 16770

Aşağıdaki çarpma işlemlerini parantezlere dikkat ederek yapalım.

5 x (8 + 9) = ? 3 x (9 - 2) = ? 5 x (5 + 5) = ?
x= x= x=

2 x (9 + 9) = ? 13 x (6 - 4) = ? 7 x (9 - 2) = ?
x= x= x=

6 x (6 + 3) = ? 3 x (7 + 8) = ? 14 x (2 + 5) = ?
x= x= x=

15 x (9 - 6) = ? (9 + 7) x 13 = ? 23 x (6 + 1) = ?
x= x= x=

Tabloda verilen sayıların kısa yoldan çarpımlarını örnekteki gibi gösterek sonuçları bulalım.

x5 25 50
36 2 = 18 36 4 = 9 36 2 = 18
9 x 100 = 900 18 x 100 = 1800
36 18 x 10 = 180

32

44

24

16

20

Aşağıdaki problemleri çözelim.

1 Bir inek günde 4 litre süt veriyor. 5 Aras günde 25 sayfa kitap okumakta-
Sütün kilosu 3 liradan satılıyor. Çiftlikte dır. 6 gün sonra baktığında geriye okun-
53 inek olduğuna göre çiftliğin kasasına mamış 29 sayfası kalmıştır. O halde bu
bir günde ne kadar para girer? kitap kaç sayfadır?

çözüm:

çözüm:

6 Bir uncu 15 kg gelen çuvallardan
750 adet sattı. Toplam kaç kg un satıl-
2 Aylık 225 Tl taksitle bilgisayar aldım. mıştır?
ay ödeme yapacağıma göre toplam
24
kaç TL ödemem gerekiyor?
çözüm:

çözüm:

7 Pantolon 35 lira gömlek 25 liradır.
Mağazacı günde 7 pantolon 6 gömlek
3 Aylık 225 Tl taksitle bilgisayar aldım. satmıştır. Mağazacı 10. günün sonunda
24 ay ödeme yapacağıma göre toplam kasasına baktığında ne kadar para birikmiş
kaç TL ödemem gerekiyor? olur?

çözüm: çözüm:

4 Bir çiftlikte 597 koyun var. Bu koyun- 8 İlçemizde 5820 erkek, erkeklerden
ların toplam ayak sayıları kaçtır? 820 daha az kadın ve kadınların iki katı
kadarda çocuk vardır. İlçemizin nüfusu ne
çözüm: kadardır?

çözüm:

Aşağıdaki bölme işlemlerini yapalım. Bulduğumuz sonuçlara göre kutuları belirtilen renklerle boyayalım.

1, 2 3, 4
5, 6 7, 8

9, 10

36÷9 15÷5 3÷1 27÷9 12÷3 20÷5 18÷6 20÷5 30÷10 28÷7 12÷4 4÷1 36÷9 9÷3 27÷9 8÷2 30÷7 60÷6 90÷9

3÷1 8÷2 40÷10 18÷6 8÷2 20÷5 27÷9 4÷4 72÷9 80÷10 8÷1 8÷4 30÷10 12÷3 20÷5 27÷9 18÷6 10÷1 90÷10

40÷10 12÷3 12÷4 36÷9 36÷9 40÷10 6÷6 8÷4 6÷6 28÷4 5÷5 7÷7 12÷6 24÷6 30÷10 24÷8 3÷1 24÷8 30÷7

28÷7 24÷8 40÷10 24÷6 8÷2 20÷10 5÷5 3÷3 8÷8 12÷6 5÷5 6÷6 8÷2 4÷1 8÷2 40÷10 21÷7

12÷3 24÷6 32÷8 8÷2 16÷4 6÷3 10÷10 2÷1 21÷7 40÷10 28÷7 8÷2 28÷7

12÷4 32÷8 6÷2 12÷3 36÷9 20÷10 56÷7 8÷4 72÷9 16÷8 4÷1 30÷10 12÷4 20÷5 36÷9

8÷2 30÷10 10÷5 28÷7 6÷2 10÷10 1÷1 36÷4 10÷1 54÷6 10÷1 27÷3 8÷8 4÷4 40÷10 30÷10 7÷7 28÷7 27÷9

24÷6 8÷4 10÷10 5÷5 16÷4 9÷9 4÷4 10÷5 45÷5 30÷7 20÷2 6÷6 1÷1 2÷2 6÷2 2÷1 3÷3 6÷3 4÷1

14÷7 14÷7 8÷4 6÷6 7÷7 8÷8 3÷3 8÷8 10÷5 54÷6 20÷10 14÷7 14÷7 6÷3 7÷7 8÷4 6÷6 1÷1 4÷2

8÷8 6÷3 6÷3 10÷10 8÷4 8÷4 20÷10 2÷2 3÷3 2÷2 14÷7 1÷1 8÷8 16÷8 6÷3 5÷5 9÷9 10÷10 5÷5

10÷10 18÷9 2÷1 6÷6 7÷7 7÷7 16÷8 14÷7 3÷3 2÷2 16÷8 10÷5 2÷1 7÷7 18÷9 6÷6 5÷5 6÷3 4÷4

6÷6 6÷3 16÷2 49÷7 42÷6 21÷3 14÷7 18÷9 6÷6 9÷9 2÷1 20÷10 9÷9 70÷10 56÷8 35÷5 63÷9 4÷4 6÷6

2÷1 12÷3 21÷7 20÷5 32÷4 40÷5 2÷2 7÷7 8÷4 16÷8 12÷6 2÷1 2÷2 70÷10 63÷9 40÷10 16÷4 28÷7 14÷7

16÷4 12÷3 24÷6 30÷10 20÷5 42÷6 8÷4 18÷9 2÷2 1÷1 6÷6 6÷3 6÷6 28÷4 27÷9 20÷5 40÷10 24÷6 30÷10

28÷7 28÷7 36÷9 32÷8 12÷4 28÷7 8÷4 20÷10 3÷3 6÷3 10÷10 2÷2 9÷9 15÷5 27÷9 4÷1 32÷8 36÷9 40÷10

32÷8 27÷9 21÷7 36÷9 24÷6 40÷10 6÷3 9÷9 5÷5 12÷6 8÷8 18÷9 18÷9 21÷7 12÷3 21÷7 24÷6 6÷2 27÷9

18÷3 6÷1 60÷10 42÷7 48÷8 48÷8 32÷4 48÷6 81÷9 28÷4 54÷6 40÷5 21÷3 30÷6 36÷6 42÷7 60÷10 42÷7 18÷3

60÷10 5÷1 6÷1 10÷2 54÷9 30÷5 35÷7 56÷8 27÷3 14÷2 72÷8 32÷4 60÷10 30÷5 45÷9 20÷4 24÷4 50÷10 40÷8

42÷7 15÷3 24÷4 54÷9 30÷5 40÷8 36÷6 12÷2 10÷1 35÷5 100÷10 12÷2 24÷4 35÷7 5÷1 60÷10 50÷10 45÷9 36÷6

12÷2 18÷3 30÷5 20÷4 25÷5 42÷7 48÷8 45÷5 18÷2 6÷1 90÷10 18÷2 40÷8 54÷9 18÷3 42÷7 54÷9 5÷1 50÷10

MİNİ TEST -7-

380 : 7 652 : 5 38.000 : 100 = 380

548 : 3 746 : 9 4.900 : 100 : 490

1 Yukarıda verilen bölme işlemlerinden 85.000 : 1.000 = 850
kaçının bölümü üç basamaklıdır?
A. 1 B. 2 5.000 : 10 = 50
C. 3 D. 4
4 Yukarıdaki işlemlerden doğru olanları
hangi şıkta beraber verilmiştir?

pekşen yayınları A. 380 - 490
B. 490 - 85
2 Yandaki bölme işle- 32 C. 85 - 50
minde bölünen en çok kaç
olabilir? 13 D. 380 - 85

A. 416 B. 426
C. 437 D. 447

3 1640 liralık bulaşık makinasını alır- 5 Selen bir saatte 30 soru çözüyor.
ken 300 lirasını peşin veren babam kalan Selen’in 5 saatte çözdüğü soruları, Can
parayı 10 taksit ile ödemek istiyor. Buna 3 saatte çözüyor. Can, bir saatte kaç
göre her taksit kaç lira olur? soru çözmüştür?

A. 40 B. 50
C. 60 D. 75

A. 134 B. 138
C. 144 D. 149

MİNİ TEST -8-

1 “Yarın bakarsın eve bakmaya gelir- 3 Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kişi-
ler.” Altı çizili sözcüğün bu tümceye kattığı sel görüşe yer verilmemiştir?
anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? A. O çocuk bir harikadır.
A. Henüz bu konuda bir gelişme yok. B. Ablam benden daha uzundur.
B. Bazen beni arar, yeğenini sorardı. C. Bu gömlek sana yakışıyor.
C. Mutlaka beni ara, haber verirdi. D. Çok tuhaf bir filmdi.
D. Yanına belki kitap da almıştır.

2 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden han- pekşen yayınları 4 Hangi tümcede karşılaştırma yapıl-
gisinin bir başka gerçek anlamı yoktur? mamıştır?
A. Bu yaz bize gelecekler. A. Ahmet de babam gibi çok çalışkandır.
B. Gemi sol tarafa yattı. B. İşini bugün daha çabuk bitirdi.
C. Hemen şu odunları kır. C. Ne yapacağına karar verememişti.
D. Manavdan biraz dut almış. D. Çocuklar çiçekler gibi narindir.

3 “Oyun iki perdeden oluşuyor.” tüm- Kafa var,
cesindeki “perde” sözcüğü tiyatroyla ilgili Görmemiş burnunun ucunu.
bir anlamı karşılamaktadır. Tiyatroya ait Kafa var,
bir terimdir. Yük olmuş kendi ayaklarına.
Aşağıdaki tümcelerden hangisinde terim Kafa var,
anlamlı sözcük kullanılmamıştır? Aya ulaşmış, gözü güneşte.
A. Bugün derste üçgenleri işledik.
B. Kayığı bir babaya bağladılar. 5 Bu dizelerden aşağıdaki yargılardan
C. Bu film tam üç saatlikmiş. hangisine ulaşılamaz?
D. Ablası nota da biliyormuş. A. Bütün insanlar birbirine benzer.
B. Kimi insanlar gelişmelerden habersiz
yaşar.
C. Bazı insanlar için düşünmek boş iştir.
D. Bilimsel gelişmeler aklını kullanan in-
sanların ürünüdür.

Aşağıdaki balıkların üzerinde yazılı olan maddeleri suda yüzen - suda batan olarak ayırınız. Suda yüzen madde-
lerin bulunduğu balıkları maviye, suda batanları ise kırmızıya boyayalım.

MŞaişnetarı Tahta Kaşık Kum
Top Gazete

Ayakkabı Naylon Sünger

Yün Kazak Anahtar Tencere
Peçete
Demir Bilye Cam Şişe
Pet Şişe Çivi


Click to View FlipBook Version