The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ilkokul bir, 2018-12-23 09:40:21

2018 2. SINIF TATİL

TATİL 2. SINIF

ÖRNEK
ELVAN PEKŞEN
EMRAH PEKŞEN

ilkokul1.com

Bu kitabın bütün hakları Kabataş Yayınevi’ne aittir.
Yayınevinin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz.

Copyright © 2018

1. gün

Dünyanın en
BuOzYuUnYyAıKlLaAnŞı,IK
OLAN 8BİmRePtİrTeONDUR.

Alfabemizdeki harfler bazı görsellerle şifrelenmiştir. Bu görsellerden yararlanarak
şifrelenmiş sözcükleri bulup, yazınız.

A B CÇD E F GĞH I İ J K L

ÖRNEK
MNOÖ P R S Ş T UÜ V Y Z

1. 5.
................................................................................... ...................................................................................

2. 6.
................................................................................... ...................................................................................

3. 7.
................................................................................... ...................................................................................

4. 8.

................................................................................... ...................................................................................
2

Aşa1ğ.ıdgaküi rnesimlerde gördüğünüz varlıkların isimlerini örnekteki gibi yazınız. Bu isim-
leri alfabetik sıraya göre numaralandırınız.

3 kaplumbağa 1 aslan 4 timsah 2 deve

ÖRNEK

3

Aşağıdaki kelebeklerin üzerindeki benekleri sayarak altlarındaki kutucukların içlerine
yazınız. Beneği olmayan kelebeklerin üzerine altlarındaki sayı kadar benek çiziniz.

ÖRNEK
18 22 13 15
Aşağıda en sol sütunda verilen sayılarla diğer sütunlardaki ifadeleri örnekteki gibi
eşleştiriniz.

A 12 Altmış beş 9 onluk + 8 birlik
76 Doksan Sekiz A 1 onluk + 2 birlik
65 Kırk
40 Seksen dört 8 onluk + 4 birlik
98 A On iki 6 onluk + 5 birlik
84 Yetmiş Altı 7 onluk + 6 birlik
4 onluk
4

Aşağıda, resimlerle basamakları gösterilen sayıları bulunuz. Bulduğunuz sayıların
basamaklarını ve basamak değerlerini yazınız.

= Onluk = Birlik

Basamak Adı Basamak Değeri

ÖRNEK Basamak Adı Basamak Değeri

Basamak Adı Basamak Değeri

Basamak Adı Basamak Değeri

Basamak Adı Basamak Değeri

5

ÖRNEK Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Cümleler doğru ise kutucukları maviye, yanlış ise
kırmızıya boyayalım.

Ders esnasında öğretmenimden izin almadan konuşabilirim.
Her sabah öğretmenime ve arkadaşlarıma “günaydın” derim.
Sıranın üzerini kalemlerimle çizebilirim.
Teneffüste bahçede bir sorun yaşarsam ilk önce müdüre söylerim.
Sınıfta gereksiz yanan lambaları kapatırım.
Çantamı ders programına göre hazırlarım.
Ders zili çaldığında hemen sınıfa girer ve yerime otururum.
Kantinden alışveriş yaparken sıraya girmeme gerek yoktur.
Lavabolarda arkadaşlarımı ıslatmam. Muslukları açık bırakmam.

Aşağıdaki meyve suyunun gölgesi yandakilerden hangisidir? İşaretleyelim.

6

ÖRNEK Aşağıdaki resimlerden iki tanesi birbirinin aynısıdır. Bu resimleri bulup sayfanın altındaki
alana yazınız.

....... ve ....... numaralı resimler birbirinin aynısıdır.

7

2. gün KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ

Bir zamanlar, ormanın yakınla-
rında annesi ile birlikte yaşayan bir kız
varmış. Bu kıza “ Kırmızı Başlıklı Kız”
derlermiş.
Günlerden bir gün, Kırmızı
Başlıklı Kız ormanda yaşayan annean-
nesini ziyarete gitmeye karar vermiş. Giderken yanına da bir
sepet yiyecek almış.
Tam ormana girmiş, birkaç adım atmış ki, çalılık-
ların arasından bir ses duymuş. Yola birden bir kurt fırlamış.
Kırmızı Başlıklı Kız korkusundan az kalsın elindeki sepeti düşü-
rüyormuş. Fakat kurt hiç de öyle düşmanca görünmüyormuş.
“Nereye böyle küçük kız?” diye sormuş kurt. “Anneanneme gidiyorum,” demiş Kırmızı
Başlıklı Kız. “ Ormanı’nın sonunda ki ilk evde oturuyor.ÖRNEK
Kurt, hızlıca anneannenin evine gitmiş. Anneannenin geceliğini
giymiş, onun başlığını, gözlüğünü takmış ve yatağa uzanmış. Yorganı
boğazına kadar çekmiş. İçerisi karanlık olsun ve suratı fark edilmesin
diye de perdeleri iyice kapamış.
Bir süre sonra, Kırmızı Başlıklı Kız gelmiş. Kapıyı çalmış ve içe-
ri girmiş. Anneannesi bir tuhaf görünüyormuş.“Kulakların neden bu
kadar anneanne?” “Seni daha iyi duyabilmek için!” demiş
kurt. “Gözlerin neden kocaman, peki?” “Seni daha iyi görebilmek için,” demiş
kurt.
“Dişlerin neden sivri peki?” “Seni daha iyi yiyebilmek için,” demiş kurt. Kır-
mızı Başlıklı Kız’ı yemek için yataktan fırlamış. “Yardım Edin!” diye çığlık atmış
Kırmızı Başlıklı Kız. Ko-
şarak yatağın yanından
uzaklaşmış. Çığlık atarak
evden dışarıya çıkmış.
Tam da o esnada oralardan geçen
bir oduncu çığlık seslerini duymuş.
Kurt Kırmızı Başlıklı Kız’ın peşinden
evden çıkınca, oduncu olanları an-
lamış. Baltası ile kurdun kafasına
vurmuş. Kurt koşarak oradan uzak-
laşmış. Kırmızı Başlıklı Kız bir daha
kurdu görmemiş.

8

ÖRNEK OKUDUĞUNU ANLAMA ÇALIŞMALARI
1. Masaldaki karakterlerin isimleri nelerdir?
2. Kırmızı Başlıklı Kız nereye gidiyormuş?
3. Kurt, Kırmızı Başlıklı Kız ile karşılaşınca ona ne sormuş?
4. Kurt, anneanneye benzemek için neler yapmış?
5. Kırmızı Başlıklı Kız, anneannesi zannedip kurda hangi soruları sormuş?
6. Kırmızı Başlıklı Kız yataktakinin kurt olduğunu anlayınca ne yapmış?

Kırmızı Başlıklı Kızı
anneannesine

ulaştırabilir misiniz?

9

Ortadaki sayılardan başlayarak ritmik saymalar yapınız. Kaçarlı ritmik sayma yapa-
cağınız kamyonların üzerinde yazmaktadır.

üçer Geriye İleriye
42

ikişer Geriye İleriye
50

beşer Geriye İleriye
50
ÖRNEK
üçer Geriye İleriye
21

dörder Geriye İleriye
36

beşer Geriye İleriye
40

ikişer Geriye İleriye
66

10

Aşağıda verilen örüntülerde eksik bırakılan adımı tamamlayınız.

36 12 15 21 24 ...... ......
9 18 27 ......

20 40 60 ......

5 15 25 35 45 55 ..... ......

10 30 50 ......

ÖRNEK
Aşağıda kuralı verilmiş olan örüntüleri oluşturup uygun sayıları noktalı alanlara
yazınız.

+2 2 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

-3 96 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

+4 4 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
+5 3 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

-2 88 ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

11

Aşağıdaki ders programına göre çarşamba günü okul çatamıza koymamız gerekenler
aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyiniz.

pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

1. ders türkçe hayat türkçe türkçe türkçe
2. ders türkçe bilgisi türkçe türkçe türkçe

hayat
bilgisi

3. ders matematik ingilizce matematik matematik türkçe

4. ders matematik ingilizce görsel matematik SERBEST
5. ders türkçe sanatlar ETK.
6. ders beden eğ.
ve oyun SERBEST
ÖRNEK hayat hayat ETK.
bilgisi bilgisi

beden eğ. beden eğ. beden eğ. müzik beden eğ.
ve oyun ve oyun ve oyun ve oyun

12

İki resim arasındaki 5 farkı bulunuz. ÖRNEK
13

3. gün

saDtürnanyaç5ntmınaeşetınryeaukzluanşık
uzunluğundadır.

Aşağıdaki doğal sayıları karşılaştırınız. Büyük sayının bulunduğu kutucuğu boyayınız.

20 19 56 73 25 14

Aşağıdaki doğal sayıları karşılaştırınız. Küçük sayının bulunduğu kutucuğu boyayınız.
ÖRNEK
28 41 33 14 92 99

Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

36 49 26 18 71 97 79 68 63 56 65 36

Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

36 49 26 18 71 97 79 68 63 56 65 36

14

Aşağıda futbol takımlarının sezon sonunda topladıkları puanlar yazılmıştır. Verilen
bilgilere göre takımların aldıkları dereceleri belirleyip örnekteki gibi tabloya yazınız.

73 72 71 75 55

galatasaray

RAKAMLA ÖRNEK1.

YAZIYLA Birinci

Aşağıdaki sayılarla en yakın oldukları onlukları örnekteki gibi eşleştiriniz.

34 50 74 90

25 70 5 10

74 40 23 80

62 30 88 20

48 60 83 70

15

Aşağıdaki koyunun üzerinde yazılı olan sözcüklerin eş anlamlılarını bulup aynı renk-
lerle boyayınız.

yanıt sözcük hızlı
hekim
beyaz beyaz hediye
yaşlı

ÖRNEKkırmızısüratli ak
cevap
ihtiyar doktor

kelime armağan

Aşağıdaki kapakların üzerinde yazan sözcükleri okuyunuz. Bu sözcüklerin eş anlam-
lılarının yazılı olduğu tencereleri kapağıyla aynı renge boyayınız.

mektep sonbahar ulus konuk

misafir millet okul güz
16

Aşağıdaki metni okuyup soruları yanıtlayınız.

ÇOCUKLARDAN ZARAR GELMEZ
Babam, Atatürk’ün deniz korumasında görevli Polis Mü-
dürlüğü kaptanıydı. Çocukluğumda ben de her Türk gibi
Atatürk’ü yakından görmeyi candan özlüyordum. Bu nedenle
bir gün babam beni de yanına aldı.
Atatürk, Türk Ulusu’nun özgürlüğe kavuşması ve uygar bir
ulus olması için olağanüstü bir çaba göstererek çok yorul-
muştu. Bu nedenle dinlenmek için sık sık İstanbul’a gelir yor-
gunluğunu çıkarmaya çalışırdı. Bu arada Boğaziçi’nde gezinti
yapardı. Ara sıra denize girerdi. Bir gün Florya’daki Deniz
Köşkü’nün inşaatı için yapılmış bulunan uzun tahta iskelenin
hemen yanında denize girmişti. Orada bulunan bütün çocuk-

lar Atatürk’ü görmek için koştular. Babam, çocukları uzaklaştırmaya çalışıyordu.
Bunu gören Atatürk:
-Kaptan, bırak gelsinler! Çocuklardan zarar gelmez. Onlar yarının büyükleridir.
ÖRNEK
Orhan KARADENİZ

DOĞRU MU YANLIŞ MI? SÖZLÜK ÇALIŞMASI
(........) Parçada Atatürk’ün çocuklara Parçada geçen aşağıdaki sözcüklerin an-
olan sevgisi anlatılmıştır. lamlarını sözlüğünüzden bulup yazınız.

(........) Çocuğun babası askermiş. 1. Kaptan: ........................................................
..............................................................................
(........) Atatürk, Florya’ya okul yaptırı- ..............................................................................
yormuş.

(........) Atatürk, çocukları sevmemektedir. 2. İskele: ...........................................................
..............................................................................
(........) Atatürk, Boğaziçi’nde gezinti ya- ..............................................................................
parmış.
3. Köşk: ...........................................................
(........) Kaptan, Atatürk’ü görmek isteyen ............................................................................
çocukları kovalamış. .............................................................................

(........) Atatürk’ün yaptırdığı köşkün adı
Deniz Köşkü’dür.

17

ÖRNEK Aşağıdaki metni okuyunuz. Metindeki yönergelere göre resmi renklendiriniz.

Osman ve geniş ailesinin fotoğrafını renklendirmek ister misiniz? Osman o gün
üzerinde kırmızı ince bir kazak ile siyah bir pantolon giymişti. Osman'ın sarı saçları
olduğunu da unutmayalım. Osman'ın kardeşi Ela'nın da sarı saçları vardı. Üzerinde
sarı bir güneş resmi olan lacivert bir kazak ile güneş ile aynı renkte bir pantolon
giymişti. Annelerinin üzerinde pembe desenleri olan mor bir elbise vardı. Annelerinin
de saçları sarı renkliydi.
Babalarının üzerinde gri bir gömlek, mavi bir kravat ile siyah bir pantolon
vardı. Babalarının saçlarının rengi siyahtı. Anneannelerinin kıyafeti baştan aşağıya
yeşil renkliydi. Anneanne ve dedelerinin saçları gri renkliydi. Kemal Bey siyah bir
pantolon üzerinde kahverengi bir kıyafet giymişti. Kedileri turuncu, köpekleri ise koyu
kahverengiydi. Güneş sapsarı, bulutlar bembeyazdı. Yerde yeşil çimenlerin üzerinde
rengarenk çiçekler vardı.

18

ÖRNEKİki resim arasındaki 12 farkı bulunuz.

12

19

4. gün Dünyanın en
kalabalık

bşaeşhkrein, jtiatpooknyyoa’’ndıunr.
38 Milyon

Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. Bulduğunuz sonuçlara göre şifreyi çözünüz.

19 ÖRNEK 19 24 32 73
+ 58 + 21 + 28 + 45 + 21

P M T P A

77 27 40 23 25
+ 17 + 35 + 54 + 24 + 15

A O A L M

18 51 34 48
+ 29 + 14 + 36 + 46

LY IA
52 62 77 47 94 40 94 65 94 77 94 47 70 40

20

Aşağıdaki toplama işlemlerini
dikkatlice yapınız. Bulduğunuz so-
nuçlara göre uygun renklerle ha-
zine sandığını boyayınız.

99 = Siyah 78 = Açık Kahverengi 66 = Kırmızı

86 = Koyu Kahverengi 92 = Sarı

ÖRNEK

21

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını bulup bulmacaya örnekteki gibi yerleştiriniz.

1. yaşlı GE
2. güzel N
3. doğru Ç
4. yeni
5. cevap ÖRNEK
6. güney
7. sol
8. çalışkan
9. yakın
10. zengin
11. şişman
12. yavaş
13. gülmek
14. geri
15. evli

Aşağıdaki sözcüklerin yanına zıt anlamlılarını yazınız.

Sözcük Zıt Anlamlısı Sözcük Zıt Anlamlısı
Sabah Açık
Gece Son
Yaşlı Cevap
Alçak Karanlık
Barış Eski
Dar
İç İnce
Uzun Tümsek
Temiz

22

Aşağıdaki hecelerle sözcükler oluşturunuz. Oluşturduğunuz sözcükleri tablodaki uy-
gun bölümlere yerleştiriniz.

son sim tor
kır

ar
ka kış ya

ti ma

ba mı

dok

ÖRNEK har
ğuk ih ğan zı

çı

pa kın so yar i

Sözcük Eş Anlamlısı Sözcük zıt Anlamlısı

al genç ihtiyar

güz giriş

hekim açık

hediye sıcak

ad uzak

23

Aşağıdaki durumlar ile karşılığında göstermemiz gereken davranışları eşleştiriniz.

Sabah okulda kar- “geçmiş
şılaştığım arkadaşla- olsun”
rıma ....... derim.

Kaza ile birilerine “Günaydın”
zarar derim.

verdiğimde ................
ÖRNEK
Hasta birini ziyaret teşekkür
ettiğimde ................. ederim.

Birinden bir şey özür
isteyip dilerim.

aldığımda..............
24

İki resim arasındaki 10 farkı bulunuz. ÖRNEK
25

5. gün Dünyanın en
ABKÜVAHAYMARÜYEYVKRAUİANMKKDAYV’AAADŞRA1IYD2YU0IOMRRB.U.İN

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. Sonucunda “6” rakamı olan kareleri boyayıp fareyi
peynire ulaştırınız.

30 46 28 27
- 24 - 10 - 12 - 17
ÖRNEK
73 87 47 51 91
- 59 - 35 - 26 - 45 - 38

50 29 80 98 47
- 30 - 13 - 34 - 42 - 18

83 27 21 86 77
- 35 - 11 - 13 - 62 - 25

29 69 74 67
- 15 - 33 - 28 - 31

26

Çarkın ortasındaki sayıyı etrafındaki sayılardan çıkarıp sonuçları bulunuz.

ÖRNEK
Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. Sonucun yazılı olduğu bölümü boyayınız.

21 31 26 31 99 71
54 45 85
-2 3 -1 9 -1 4

25 35 59 41 60 70
42 50 93
-1 7 -9 -2 3

27

Aşağıdaki kelime veya kelime gruplarını okuyunuz. Cümle olanların yanına ,

olmayanların yanına ifadesi çiziniz.

Yarın okuldan gelince hemen
Ödevlerimi hemen bitirdim
Uyandım
Yemekten sonra benimle
Amcamlarla birlikte
Banyo yaptıktan sonra hemen uyumuşum
ÖRNEK
Aşağıdaki görsellerdeki durumları anlatan cümleler yazınız.

28

ÖRNEK buz kırma oyunu

Çocuklar okul bahçesinde koşup duru-
yorlardı. Yanakları al al olmuş, burunları kızarıp dudakları
morarmıştı. Soğuk rüzgar, bedenlerini yalayıp geçiyordu. Bahçedeki
yağmur birikintileri donmuştu. Çocuklar, çukurların üstünü kaplayan
ince buz katmanlarını kırma yarışına girişmişlerdi. Buzlar ayaklarının çıtır
çıtır çatlayıp dağıldıkça sevinçten uçuyorlardı. Böylece bahçede kuş gözü
kadar çukurlarda bile buz koymadılar. Ezdiler, dağıttılar. Derin çukurlardaki
donmuş yüzeylerin altı su doluydu. Bunları kırarken dizlerine dek sulara
battılar.
Buz kırma oyunu, zil çalıncaya dek sürdü. Sınıfa girer girmez titreye-
rek sobanın çevresine üşüştüler. Her yanları sızım sızım sızlıyordu. Ellerini
hohlayarak koltuk altlarına sokuyor, tepinerek ayaklarını ısıtmaya çalışı-
yorlardı.

1 Çocuklar nerede koşuyorlarmış?
................................................................................................................................................................

2 Soğuk rüzgar çocukları nasıl etkiliyormuş?
................................................................................................................................................................
3 Çocuklar bahçede ne yapıyorlarmış?
................................................................................................................................................................
4 Çocuklar neden dizlerine dek sulara batmışlar?
................................................................................................................................................................

29

Aşağıdaki noktalı alanları uygun sözcüklerle tamamlayınız.

şarkı çalışmak şarkıcı yaştayız farklıdır boyludur

Her insan diğerinden ...............................ÖRNEK
İyi futbol oynayan biri kötü ......................... söyleyebilir.
Hepimiz aynı .......................... ama hepimiz farklıyız.
Harun uzun .......................... ve çok konuşur.
Ayşe’nin sesi çok güzel. İlerde ..................... olmak istiyor.
İlgi duyduğumuz alanlarda ......................... bizi mutlu eder.

Aşağıdaki cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğunu boyayalım.
D Y Sınıftaki herkes güzel şarkı söyleyebilir.
D Y Arkadaşlarımızdan bazıları uzun, bazıları kısa boyludur.
D Y İnsanları farklı yapan aynı özelliklerinin olmasıdır.
D Y Arının en iyi yaptığı iş uçmak ve bal yapmaktır.
D Y İkiz bile olsalar her insanın farklı tarafları vardır.
D Y Arkadaşlarımla aynı sınıfta, aynı yaştayız, her özelliğimiz de aynı.
D Y Birbirimize farklı olduğumuz için saygı duymalıyız.
D Y Herkes aynı özelliğe sahip olsaydı yeni insanlarla tanışmak istemezdik.

İki resim arasındaki 10 farkı bulunuz.

30

Kim hangi yiyeceği yiyecek? Bulabilir misin? ÖRNEK
31

6. gün Dünyanın en
büyük hayvanı
2m0em0tratevoi ubnzaaulğninlırauldğıığruı.nn3dd0aadvıer.

Aşağıdaki toplama işlemlerindeki verilmeyen rakamları bulunuz.

20 4 2
+1 + 35 + 48

41 90 90
33 ÖRNEK 36
+4 38 1 +1
87 +1 + 33 59

63 46

41 5 1
+9 + 26 + 48

90 80 89

36
+1

61
32

Verilmeyen toplananları bulup, bulduğunuz sonucun yazılı olduğu elmayı boyayınız.

30 70 60 60 11 46 28
+ + + + + + +

56 82 87 78 48 70 53

68 14 35 70 60 46 34
+ + + + + + +

80 75 76 98 82 80 86

28 57ÖRNEK58 26 41
+ + + 41 +

75 91 98 66 80
56
35 40 43 25
+ +
34
85 79 39

28 12 75 18
+ 50

61 44 12 37 50 52
39 40 27
44 58
+ 47 28 22

90

29 24
+
29
87 +

36 95
+

86

33

ÖRNEK Metni okuyup soruları yanıtlayınız.

SİHİRLİ ELMA

Bir zamanlar Edik ile Büdük adında yaşlı bir karı koca
varmış. Küçük bahçe içindeki ahşap evlerinde yaşamlarını sür-
dürüyorlarmış. Evin bahçesinde de hiç meyve vermeyen bir
elma ağacı varmış. Komşuları ağacı budamasını, dibine gübre
koymasını, sulamasını söylemişler.
Edik, ağacın bütün dallarını keserek, yalnız ortadaki dalı
bırakmış. Dibini açarak toprağı gübrelemiş, ağacı da bol bol
sulamış.
Elma ağacı kış ortasında çiçek açmaya başlamış. Kısa za-
manda ağacın dalı gür ve yemyeşil yapraklarla dolmuş. Bir
müddet sonra çiçeklerin çoğu dökülerek tek bir meyve kalmış.
Ama günden güne irileşerek görülmemiş bir hal almış. Pırıl pırıl, kıpkırmızı rengi varmış.
Kokusu bahçenin etrafından geçenler tarafından hissedilerek, herkesin dikkatini çekmeye
başlamış.
Kıpkırmızı elma Edik ile Büdük’ün rahatını kaçırmış. Çünkü kış ortasında böyle büyük
bir elmanın büyülü olabileceğini ve kendilerine uğursuzluk getireceğini düşünüyorlarmış.

1 Edik ile Büdük nerede yaşıyorlarmış?
................................................................................................................................................................

2 Hiç meyve vermeyen ağaç hangisiymiş?
................................................................................................................................................................
3 Edik, ağacın meyve vermesi için ne yapmış?
................................................................................................................................................................
4 Edik ile Büdük neden ağacın uğursuz olabileceğini düşünüyorlarmış?
................................................................................................................................................................

34

Aşağıdaki her bir sütundan birer sözcük seçip anlamlı cümleler oluşturunuz. Oluşan
cümleleri noktalı alanlara yazınız

Senanur hava evde bitirmiş

Annem gözlüklerini yemeğini olacakmış

Yarın akşam yağmurlu hazırladı

Ahmet ödevlerinin hepsini unutmuş

Annem akşam yemeğini hazırladı.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
ÖRNEK
Kar oynarken evde düştüm
Parkta uyanınca kartopu deriz
Sabah kalemimi oynadık
Kırmızı yağınca yere unuttum.
günaydın

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

35

Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Ardından soruları yanıtlayınız.

ÖRNEK
Resimdeki çocuklar ne yapıyorlar? Arka plandaki çocuklar ne yapıyor?
....................................................................................... .......................................................................................
....................................................................................... .......................................................................................

Çocuklar neden bot giymiş olabilir? Resimdeki hava durumunu anlatır mısın?
....................................................................................... .......................................................................................
....................................................................................... .......................................................................................

Daha önce hiç kardan adam yaptın mı? Çocuklar kardan adama neler giydiriyor?
....................................................................................... .......................................................................................
....................................................................................... .......................................................................................

36

ÖRNEKSenanur’un kaybolan eşyalarını bulmasına yardımcı olur musunuz?
37

7. gün Dünyanın en
uzun binası
dubai’dedir.
yuizrumni lsueğkuizsmeektizreydüizr.

Bir oyuncakçıdaki ürünlerin fiyatları aşağıda verilmiştir. Buna göre soruları yanıtlayınız.

65 18 9
26
ÖRNEK
1. Deniz bir ayıcık ve bir top alırsa kaç 3. Ali bir ayıcık ve bir tren alırsa kaç lira
lira ödeme yapar? ödeme yapar?

çözüm: çözüm:

2. Ayşe bir tren ve bir dinozor alırsa kaç 4. Bahar bir dinozor ile bir top alırsa kaç
lira ödeme yapar? lira ödeme yapar?

çözüm: çözüm:

38

Aşağıda verilen problemleri çözümleri ile eşleştiriniz. Eşleştirme sonrasındaki oluşacak

görünümün altına ifadesi çiziniz.

Hasan’ın 23 tane kalemi vardır. ÖRNEK 16 + 17 = 33
Babası ona 17 kalem daha verir- 16 + 61 = 77
se, Hasan’ın kaç kalemi olur? 23 + 17 = 40
Mert’in 16 lirası vardır. Uğur’un 16 + 12 = 28
parası Mert’in parasından 12 lira 16 + 28 = 44
daha fazladır. Buna göre ikisinin
toplam kaç lirası vardır?
Bir sınıfta 16 kız ve 17 erkek öğ-
renci vardır. Buna göre bu sınıfta
toplam kaç öğrenci vardır?
16 sayısının onlar ve birler basa-
mağındaki rakamlar yer değiştiri-
yor. Buna göre oluşan yeni sayı
ile 16 sayısının toplamı kaçtır?

39

Aşağıda verilen harflerle başlayan kişi, yer, hayvan, bitki ve eşya adlarını bulup
boşluklara yazınız.

HARF KİŞİ ADI YER ADI HAYVAN ADI BİTKİ ADI EŞYA ADI
40
A ÖRNEK
Z
C
D
Y
E
K
L
M
S
Ş
T
B
O
N
R
G
H

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler 5N 1K sorularının hangisine yanıt veriyorsa
o sözcükle eşleştiriniz.

Ne? Gelecek sene futbol kursuna başlayacağım.

Nerede? Bu soruyu sadece Ayla çözebilir.

Ne zaman? Ali ile birlikte parkta oyun oynadık.

Nasıl? Okullar kar yağdığı için tatil edilmiş.

Niçin? Dün okula giderken yerde para buldum.
ÖRNEK
Kim? Soruları dikkatlice çözdüm.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler 5N 1K sorularının hangisine yanıt veriyorsa
karşısına yazınız.

Salı akşamı ailecek sinemaya gideceğiz.
Ödevlerini bitiremediği için çok üzgündü.

Bu pastayı annem yaptı.
Balon turuna katılmak çok eğlencelidir.

Evden koşarak dışarı çıktı.
Kırtasiyeden kalem aldım.

41

Aşağıda verilen durumları okuyunuz. İhtiyaçlarımızı maviye, isteklerimizi sarıya bo-
yayınız.

Kalemim kırıldı. Yeni Bir çikolata olsa da
kalem almalıyım. yesem ne güzel olur.

Tabletimin yeni Karnım acıktı. Bir tost
modelini almalıyım. mu yesem acaba?

Uzaktan kumandalıÖRNEK Keşke arkadışımın
arabam olsa pembe ayakkabıların-
ne güzel olur. dan benim de olsa.

Mine, biriktirdiği parayla almak isteklerinin görsellerini kesip yapıştırmış. Mine bunları
önem sırasına göre nasıl sıralamış olabilir?

42

Aşağıdaki görselleri resmin içerisinden bulunuz.ÖRNEK
43

8. gün KÖPEKBALIKLARININ
YAKLAŞIK

ÜÇ YÜZ TANE
DİŞİ VARDIR.

Çıkarma işlemlerindeki verilmeyen eksilen ve çıkanları bulunuz. Bulduğunuz sonuçlara
göre şifreyi çözünüz.

87 - 25ÖRNEK 57 - 23 80
- 49 - 48 -

68 S 18 E 52

L T A

- 19 63 - 30 - 25 81
19 - 59 35 -

Y 24 R İ 34

T O

91 - 16 95 - 12 82
- 13 - 48 -

11 R 48 İ 14

A O N

39 80 39 60 19 74 47 68 80 71 29 60 38 47 29

44

Aşağıdaki işlemleri zihinden yapıp işlemlerin olduğu bölümleri sayfanın alt kısmında
belirtilen renklerle boyayınız.

90-70
60-40
60-30 90-80 90-60 70-40
80-60
40-10 80-40 90-60 90-10 90-20 70-50 50-20
50-30 90-20 30-20 80-30
60-50 60-20 60-30 80-50 90-70 80-70

70-10ÖRNEK
70-60 90-20 80-70 80-60 90-20
20-10

20-10 80-10 80-20 90-10 80-10 60-40

60-10 70-60 90-20 40-20
80-10
50-10

50-40 90-10

80 gri 70 mor 60 siyah

50 yeşil 40 kırmızı 30 pembe

20 sarı 10 mavi

45

Aşağıdaki cümlelerdeki ( ) ile belirtilen bölümlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden
uygun olanını yazınız.

Soru İşareti Ünlem Nokta Virgül

1 Okumayı çok seviyorum( )ÖRNEK
2 Kalemini verir misin( )
3 Çantamın içinde kalem( )defter ve kitap var( )
4 Bir yılda dört mevsim vardır( )
5 Bu mevsimler ilkbahar( )yaz( )sonbahar ve kıştır( )
6 Ahmet( )Eyüp ve Kübra tahtaya gelin( )
7 Teneffüste top oynayalım mı( )
8 Ben dersimi bitirmeden dışarı çıkmam( )
9 Bir yılda on iki ay vardır( )
10 Şekeri( )çikolatayı fazla yersek dişlerimiz çürür( )
11 Tuvalete gittikten sonra ellerimizi yıkamalıyız( )
12 Yaz gelince hava sıcak olur mu( )
13 Güzel okumak için ne yapmalıyız( )
14 Ben annemi( )babamı ve kardeşimi çok seviyorum( )
15 Meyvelerden( )elma( )armut ve çileği severim( )

46

Aşağıda doğru yazılmış olan “kibrit” ve “yalnız” sözcüklerini bulup boyayabilir misiniz?
kirbit yalnış yanlız kibrit yalnış kiprit

kibrit kirbit yalnız yanlış yalnız kirbit

yalınız kirbit yanlız kibrit yalnız kibrit

yanlız ÖRNEKyalnışkiprit yalnız kirbit kibrit

yalnız yanlış yalnız kibrit yalnız kirbit

yanılız yannız kibrit kirbit yalnız yannız

kiprit kibrit yalnız kirrit kibrit yalnız

yalnız kibrit yanlış yanlız yannız kibrit

47

Aşağıdaki soyağacını inceleyip, soruları yanıtlayınız.

Cemal Saime Hamit Cevriye

Birgül Mesut

ÖRNEK Ege Berkan Elvan

Benim adım Elvan. Resimde gördüğünüz kişiler benim ailem. Resimlere göre
aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Babannemin adı Eşimin adı ..........................’dir.
....................................’dir.

Benim annemin ve Kızımın adı ..........................’dür.
babamın adı .......................... Oğlumun adı

ve ..........................’dir. ..........................’tur.

Benim annemin ve
babamın adı ..........................

ve ..........................’dir.

48

İki resim arasındaki 6 farkı bulunuz. ÖRNEK
49

9. gün Sallanan
sandalyede
Aşağıdaki problemleri çözünüz. hiç durmadan
1. Bir otobüste 45 yolcu bulunmaktadır. DÖsRaTlYlÜaZnmKaIRrKeksoaartutir.
Bu yolculardan 23 tanesi erkek, diğerleri
kadındır. Kadın yolcuların sayısı kaçtır? 4. Bir kasada bulunan 40 mandalinanın
25 tanesi yenmiştir. 4 tanesi de çürüdü-
çözüm: ğü için atılmıştır. Geriye kalan mandali-
naların sayısı kaçtır?

çözüm:

ÖRNEK
2. Bahçede bulunan 72 ağaçtan 43 ta- 5. Bir fırın pişirdiği 96 ekmeğin sabah 36
nesinin yaprakları dökülmüştür. Buna tanesini, öğleden sonra 21 tanesini sat-
göre yapraklarını dökmeyen kaç tane mıştır. Fırında satılmayan kaç tane ekmek
ağaç vardır? kalmıştır?

çözüm: çözüm:

3. Bir simitçi elindeki 6 deste simitin 38 6. Babam bana bayramda 50 TL, de-
tanesini satmıştır. Buna göre simitçinin dem ise 30 TL verdi. Paramın 20 TL’si
elinde satması gereken kaç tane simit ile kitap aldım. Geriye kaç lira param
kalmıştır? kalmıştır?

çözüm: çözüm:

50


Click to View FlipBook Version