The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Good afternoon, my dear friends and readers! I am very proud to introduce you the new Translations magazine, now in bilingual version, Romanian and English. This first new issue deals with the history of the Romanian car brand Dacia, which started to manufacture automobiles in the year 1968, when the first model, the Dacia 1100 was produced under Renault 8 licence. Time has passed since then, and the latest model launched by the Romanian car manufacturer is the second-generation Dacia Duster, introduced at the end of 2017. For further information, please read this new issue and share your feedback. I hope you will like it and wish you enjoy your reading! The release cycle has also been changed - now the magazine is released every two months. That is all for now, but stay tuned for the next piece of news about the publication!

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by marius.constantin.popa, 2019-06-09 06:13:17

Translations Magazine - June 2019

Good afternoon, my dear friends and readers! I am very proud to introduce you the new Translations magazine, now in bilingual version, Romanian and English. This first new issue deals with the history of the Romanian car brand Dacia, which started to manufacture automobiles in the year 1968, when the first model, the Dacia 1100 was produced under Renault 8 licence. Time has passed since then, and the latest model launched by the Romanian car manufacturer is the second-generation Dacia Duster, introduced at the end of 2017. For further information, please read this new issue and share your feedback. I hope you will like it and wish you enjoy your reading! The release cycle has also been changed - now the magazine is released every two months. That is all for now, but stay tuned for the next piece of news about the publication!

Keywords: translations,magazine,june 2019,dacia,carmaker

05.2019

Istoria Automobile Dacia
History of Automobile Dacia

ACEASTĂ REVISTĂ ESTE PUBLICATĂ CU LIBREOFFICE
THIS MAGAZINE IS PUBLISHED WITH LIBREOFFICE

Libre Office este o suită de birou puternică și gratuită, folosită de către milioane de
oameni din întreaga lume. Interfața sa curată și instrumentele sale bogate în accesorii
contribuie la dezlănțuirea creativității și sporirea gradului de productivitate. LibreOffice
include câteva aplicații datorită cărora aceasta este cea mai versatilă suită de birou
gratuită și oferită cu sursă deschisă de pe piață: Writer (prelucrare text), Calc (tabele),
Impress (prezentări), Draw (grafică vectorială și diagrame), Base (baze de date) și Math
(editare de formule). Documentele vor arăta profesionist și curat, indiferent de scopul
pentru care sunt create: scrisoare, teză de masterat, broșură, rapoarte financiare,
prezentări de marketing, desene tehnice și diagrame. LibreOffice vă face lucrarea să arate
grozav în timp ce dumneavoastră pe concentrați pe conținut. LibreOffice este compatibilă
cu o gamă largă de formate de documente precum Microsoft® Word (.doc, .docx), Excel
(.xls, .xlsx), PowerPoint (.ppt, .pptx) și Publisher. LibreOffice merge, însă, mult mai
departe cu suportul său nativ pentru un standard modern și deschis, Formatul de
Document Deschis (ODF). Cu LibreOffice aveți control maxim asupra datelor și
conținutului dumneavoastră – și vă puteți exporta lucrarea dumneavoastră în multe
formate diferite inclusiv PDF. Dincolo de multele instrumente oferite implicit, LibreOffice
este ușor de extins prin intermediul mecanismelor sale de extensii puternice. Puteți
obține chiar mai multe funcții și șabloane destinate documentelor pe paginile noastre de
internet dedicate. LibreOffice este un program gratuit și oferit cu sursă deschisă,
disponibil fiecărei persoane pentru a fi utilizat, distribuit și modificat, și produs de către o
comunitate mondială formată din sute de dezvoltatori. Programul nostru este testat și
folosit zilnic de către o comunitate de utilizatori extinsă și devotată .

LibreOffice is a powerful and free office suite, used by millions of people around the
world. Its clean interface and feature-rich tools help you unleash your creativity and
enhance your productivity. LibreOffice includes several applications that make it the most
versatile Free and Open Source office suite on the market: Writer (word processing), Calc
(spreadsheets), Impress (presentations), Draw (vector graphics and flowcharts), Base
(databases), and Math (formula editing). Your documents will look professional and clean,
regardless of their purpose: a letter, a master thesis, a brochure, financial reports,
marketing presentations, technical drawings and diagrams. LibreOffice makes your work
look great while you focus on the content. LibreOffice is compatible with a wide range of
document formats such as Microsoft® Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), PowerPoint
(.ppt, .pptx) and Publisher. But LibreOffice goes much further with its native support for a
modern and open standard, the Open Document Format (ODF). With LibreOffice, you
have maximum control over your data and content – and you can export your work in
many different formats including PDF. Beyond the many features shipped by default,
LibreOffice is easily extensible through its powerful extensions mechanisms. You can get
even more features and document templates on our dedicated websites. LibreOffice is
Free and Open Source Software, available for everyone to use, share and modify, and
produced by a worldwide community of hundreds of developers. Our software is tested
and used daily by a large and devoted user community – we're open to new talent and new
ideas, so get involved and influence its future.

DESPRE AUTOR

INTRODUCERE

Mă numesc Marius-Constantin Popa, locuiesc în Iași, România, și am absolvit Facultatea
de Litere, specializarea Studii Culturale Americane, a Universității „Alexandru Ioan Cuza”

din Iași. Am început activitatea de traducător încă
din perioada studenției, în anul 2005. De atunci și
până în prezent am realizat nenumărate traduceri
de articole în limba engleză, printre acestea regă-
sindu-se și articole grupate sub titlul „Istoria Biseri-
cii Ortodoxe Române”. Începând cu anul 2016
lucrez la un proiect de revistă, publicație denumită
sugestiv „Translations”, denumire care apare întot-
deauna scrisă cu majuscule. Chiar dacă publicația a
apărut la intervale diferite în cursul timpului scurs
de la lansarea acesteia, începând din luna mai 2019,
în cel de-al patrulea an de apariție, revista este o pu-
blicație bilunară bilingvă, editată în limbile română și engleză, dar numele acesteia rămâ-
ne neschimbat. Aceasta va apărea o dată la două luni, în ianuarie/februarie, martie/apri-
lie, mai/iunie, iulie/august, septembrie/octombrie, respectiv noiembrie/decembrie.

[email protected]

05.2019 | TRANSLATIONS 3

ABOUT THE AUTHOR

INTRODUCTION

My name is Marius-Constantin Popa, I live in Jassy, Romania and I graduated from the
Faculty of Letters with a bachelor of arts degree in American Cultural Studies from Alex-

andru Ioan Cuza University from Jassy. I com-
menced my activity as a translator as far back as
2005, when I was a student. Since then, I have been
making countless translations of articles, among
which there were also numbered articles grouped
under the title ‘The History of the Romanian Or-
thodox Church’. Since 2016 I have been working on
a magazine project, a publication suggestively
called ‘Translations’, a name that is always written
with capital letters. Although the publication was
released at different intervals in the course of time
passed since its launch, as of May 2019, in the
fourth year, the magazine is a bimonthly bilingual publication, edited in Romanian and
English, its name remaining unchanged. It will be released every two months, in January/
February, March/April, May/June, July/August, September/October and November/Decem-
ber respectively.

[email protected]

4 TRANSLATIONS | 05.2019

TRANSLATIONS | VOL. 4 - 05.2019

Duster, ultimul model lansat de marca românească de automobile Dacia
The Duster, the latest model launched by the Romanian carmaker Dacia

ARTICOLE | FEATURES

6 MARCA „DACIA”, MEREU ÎN INIMILE ROMÂNILOR
9 ‘DACIA’, A BRAND ALWAYS CLOSE TO THE ROMANIANS’ HEARTS
12 DE LA DEBUT PÂNĂ ÎN ANUL 1980
16 THE BEGINNINGS OF THE PLANT TO THE YEAR 1980
20 COOPERAREA CU RENAULT (1980-1999)
23 COOPERATION WITH RENAULT (1980-1999)
26 PRIVATIZAREA ȘI MODERNIZAREA UZINEI (2000-2004)
28 PRIVATIZATION AND MODERNIZATION OF THE PLANT (2000-2004)
30 DIN ANUL 2005 PÂNĂ ÎN PREZENT
35 FROM 2005 TO NOWADAYS

05.2019 | TRANSLATIONS 5

AUTOMOBILE

MARCA „DACIA”, MEREU ÎN
INIMILE ROMÂNILOR

Marca „Dacia” reprezintă un simbol al reușitei pe o piață foarte concurențială – in-
dustria auto – și s-a impus ca un jucător important pe majoritatea piețelor exigente
din Europa. Preluarea „Dacia” de către Groupe Renault în anul 1999 a marcat înce-
putul unei noi etape pentru marca românească de automobile și pentru uzina de la
Mioveni. Aflată în centrul unui program ambițios de dezvoltare a unei game de ve-
hicule moderne, al cărei scop este să asigure accesul la mobilitatea auto pentru cât
mai mulți oameni, „Dacia” simbolizează modelele atractive, calitative, la cel mai
bun preț. Aceasta încununează, de asemenea, 50 de ani de transformări care au fă-
cut ca întreprinderea înființată în anul 1968 să fie în prezent cea mai importantă
companie din România.

6 TRANSLATIONS | 05.2019

AUTOMOBILE

Anul 2018 a marcat pentru producătorul român de automobile „Dacia” un moment
unic: sărbătorirea a 50 de ani de patrimoniu – o jumătate de secol de istorie a unei
uzine, a unei mărci și a unui simbol al României. Marca „Dacia” este dinamică, ju-
când un rol fundamental în reușita planului strategic al Groupe Renault, denumit „Drive
the Future”. „Dacia” este un simbol al reușitei pe o piață foarte concurențială - industria
auto - și s-a impus ca un jucător important pe majoritatea piețelor exigente din Europa.
Marca proiectează și produce vehicule atractive și de calitate la cel mai bun preț. România
are legimitatea de a continua acest succes, iar „Dacia” va fi întotdeauna în inimile români-
lor.

O istorie de 50 de ani

În apropiere de comuna Colibași (care este la ora actuală un cartier al orașului Mioveni)
aveau loc ultimele lucrări de amenajare a Uzinei de Autoturisme Pitești. Construit în urma
colaborării cu producătorul francez Renault, complexul industrial avea să înceapă în cu-

Modelul „1100”, fabricat sub licență Renault R8, a fost primul vehicul al mărcii

rând producția primelor automobile, marcând în acest fel nașterea uneia dintre cele mai
cunoscute și îndrăgite mărci românești, „Dacia”. În perioada care a trecut de la produce-
rea primului vehicul, fabricat sub licență Renault R8, „Dacia” a trecut prin transformări
profunde, cunoscând etapa de creștere și optimism a anilor 1970, supraviețuind crizei
economice a anilor 1980 și reușind să depășească dificultățile și climatul de incertitudine
care au definit ultimul deceniu al secolului al XX-lea.

05.2019 | TRANSLATIONS 7

AUTOMOBILE

Preluarea „Dacia” de către Groupe Renault în anul 1999 a marcat începutul unei noi
etape pentru marca românească de automobile și pentru uzina de la Mioveni. Aflată în
centrul unui program ambițios de dezvoltare a unei game de vehicule moderne, al cărei
scop este să asigure accesul la mobilitatea auto pentru cât mai mulți oameni, „Dacia” sim-
bolizează modelele atractive, calitative, la cel mai bun preț.

Platforma de la Mioveni a cunoscut o dezvoltare impresionantă, cei peste 14.000 de
angajați desfășurându-și activitatea într-un mediu de lucru modern și competitiv. Uzina de
vehicule, a cărei capacitate de producție este de 350.000 de unități anual, Uzina Mecanică

Uzina de la Mioveni

și Șasiuri (cea mai mare turnătorie din întreaga țară, motoare, cutii de viteze, șasiuri), cen-
trul logistic foarte complex, precum și activitatea de inginerie de înalt nivel, asigură o im-
portantă contribuție la economia județului Argeș, în special, și a României, în general.

Marca „Dacia” sărbătorește jumătate de secol de transformări care au făcut ca în-
treprinderea înființată în 1968 să fie astăzi cea mai importantă companie din România.
BIBLIOGRAFIE
https://www.gruprenault.ro/media/2018/dacia-mereu-inimile-romanilor (accesat 21 aprilie
2019)
FOTOGRAFII
1. https://www.autoevolution.com/images/gallery/DACIA1100-1352_2.jpg
2. https://www.gruprenault.ro/dacia-50-de-ani/istoric
8 TRANSLATIONS | 05.2019

AUTOMOTIVE

‘DACIA’, A BRAND ALWAYS
CLOSE TO THE

ROMANIANS’ HEARTS

The ‘Dacia’ brand is a success symbol on a very competitive market - the automot-
ive industry - and it has imposed itself as a key player on most demanding
European markets. The taking over of ‘Dacia’ by Groupe Renault in 1999 marked
the beginning of a new stage for the automotive Romanian brand and the Mioveni
Plant. At the heart of an ambitious programme that aims at developing a range of
modern vehicles and ensuring access to automotive mobility to the greatest num-
ber of people, ‘Dacia’ symbolises attractive, quality models at the best price. It also
celebrates 50 years of changes that have made the company founded în 1968 be
nowadays the leading company in Romania.

05.2019 | TRANSLATIONS 9

AUTOMOTIVE

The year 2018 marked a unique moment: the celebration of 50 years of the ‘Dacia’
heritage, representing a plant, a brand and a Romanian symbol. ‘Dacia’ is a dynamic
brand playing an essential part in the success of the strategic plan of Groupe
Renault, called ‘Drive the Future’. ‘Dacia’ is a success symbol on a very competitive market
—the automotive industry – and it has imposed itself as a key player on most demanding
European markets. The brand designs and manufactures attractive, quality cars at the best
price. Romania has the legitimacy to continue this success and ‘Dacia’ will be always to
the heart of the Romanian people.

A history of 50 years

Near to the village of Colibași (which is currently a neighbourhood of Mioveni), the last
works for establishing the Pitești Vehicle Plant (whose original, Romanian name is ‘Uzina
de Autoturisme Pitești’ - abbreviated as UAP) were being performed. Built following the

The 'Dacia 1100', manufactured under Renault 8 licence, was the first
vehicle of the brand

collaboration agreement concluded with the French manufacturer Renault, the industrial
complex would soon start producing the first cars, thus marking the birth of one of the
most renowned and beloved Romanian brands, ‘Dacia’. Over the period that passed since
the manufacturing of the first vehicle, produced under Renault R8 licence, ‘Dacia’ under-
went profound changes, seeing the growing and optimistic stage of the 1970s, surviving
the economic crisis of the 1980s and managing to overcome the tough and uncertain cli-
mate that defined the last decade of the 20th century.
10 TRANSLATIONS | 05.2019

AUTOMOTIVE

The taking over of ‘Dacia’ by Groupe Renault in 1999 marked the beginning of a
new stage for the automotive Romanian brand and the Mioveni Plant. At the heart of an
ambitious programme that aims at developing a range of modern vehicles and ensuring
access to automotive mobility to the greatest number of people, ‘Dacia’ symbolises attract-
ive, quality models at the best price.

The Mioveni industrial site has known an impressive development, its more than
14,000 employees carrying out their activity in a modern and competitive working envir-
onment. The Vehicle Plant, whose manufacturing capacity reaches 350,000 units every

The Mioveni Plant

year, the Power train and Chassis Plant (the largest aluminium foundry in the entire coun-
try, engines, gearboxes, chassis), a very complex logistic centre, as well as the cutting-edge
engineering activity, ensures an important contribution to the economy of Argeș County,
in particular, and the one of Romania, in general.

The ‘Dacia’ brand celebrates half of a century of changes that have made the com-
pany established in 1968 be today the leading company in Romania.
BIBLIOGRAPHY
https://www.gruprenault.ro/en/media/2018/dacia-always-hearts-romanians (accessed 21st
April 2019)
PHOTOGRAPHS
1. https://www.autoevolution.com/images/gallery/DACIA1100-1352_2.jpg
2. https://www.gruprenault.ro/dacia-50-de-ani/istoric

05.2019 | TRANSLATIONS 11

AUTOMOBILE

DE LA DEBUT PÂNĂ ÎN
ANUL 1980

Bazele uzinei au fost puse în anul 1943 lângă localitatea Colibași situată nu departe
de orașul Pitești. Primele clădiri erau destinate în primă fază producerii motoarelor
și echipamentelor pentru avioanele fabricate în Brașov. În anul 1952 uzina se spe-
cializa în fabricarea de piese pentru autocamioane și tractoare. După aproximativ
un deceniu întreprinderea era redenumită. Decizia de a dezvolta o industrie auto
națională a fost luată în anul 1965, soluția găsită fiind producția de automobile sub
licență, având în vedere lipsa experienței românești în domeniu. Licitația organiza-
tă în acest scop a fost câștigată de Renault, care a propus un model aflat la acea
vreme în stadiul de proiect: Renault 12. Primele vehicule de preserie ieșeau de pe
linia de montaj la 3 august 1968. Uzina a fost inaugurată la 20 august 1968, iar pri-
mul model, Dacia 1100, produs sub licență Renault 8, a fost produs până în 1972 în
aproximativ 37.000 de exemplare. Lansarea modelului Dacia 1300 era derivat din
Renault 12 și avea să se dovedească un real succes comercial. Modelul de bază Da-
cia 1300 a fost dezvoltat într-o amplă serie de versiuni pe parcursul celor 35 de ani
de producție. Gama a evoluat odată cu lansarea unei versiuni restilizate, denumite
Dacia 1310 și care a cunoscut în decursul timpului mai multe evoluții, atât de ordin
stilistic, cât și mecanic.

12 TRANSLATIONS | 05.2019

AUTOMOBILE

Istoria uzinei poate fi urmărită până în 1943, când bazele acesteia au fost puse în apro-
piere de Colibași, o localitate situată la 12 kilometri nord de orașul Pitești. Primele clă-
diri erau destinate atunci fabricației motoarelor și echipamentelor pentru avioanele
produse la uzina brașoveană IAR. Unele clădiri construite din cărămidă, cu profil specific
arhitecturii industriale din prima jumătate a secolului al XX-lea, sunt regăsite de aseme-
nea în perimetrul actual al uzinei de la Mioveni. După sfârșitul războiului, clădirile aveau
să fie folosite ca depozite de muniții până în 1949, după care avea să fie amenajate pentru
reparația de locomotive. În 1952, uzina se specializa în domeniul fabricației de piese pen-
tru autocamioane și tractoare. În anul 1963, întreprinderea cunoscută inițial sub numele
de „Uzinele Vasile Tudose” avea să devină „Uzina de Piese Auto Colibași”, denumire abrevi-
ată ca „UPAC”.

Contractul pentru producția de automobile sub licență a fost semnat în 1966

Autoritățile române au luat în 1965 decizia de a dezvolta o industrie auto națională. Soluția
găsită a fost producția de automobile sub licență, luându-se în considerare lipsa experien-
ței românești în domeniu. Au fost contactate în acest sens mai multe comanii occidentale,

Modelul Dacia 1100, fabricat sub licență Renault 8

printre care se număra și Renault, care a câștigat licitația organizată de către guvernul de
la București cu un model aflat atunci în stadiul de proiect: Renault 12. Contractul cadrul
între statul român și Regia Națională a Uzinelor Renault (RNUR) a fost semnat la București

05.2019 | TRANSLATIONS 13

AUTOMOBILE

în data de 6 septembrie 1966. Acordul semnat între cele două părți a avut o valabilitate de
10 ani. Decizia ca viitoarea uzină de automobile să fie construită la Colibași, în apropiere
de uzina deja existentă - UPAC – avea să fie luată zece zile mai târziu. Lucrările la con-
strucția Uzinei de Automobile de la Pitești au început în primele luni ale anului următor și
s-au încheiat în mai 1968. Primele vehicule de preserie au ieșit de pe linia de montaj în
data de 3 august 1968.

Uzina a fost inaugurată în data de 20 august 1968. Modelul Dacia 1100 avea să fie
produsă până la începutul anului 1972 în puțin peste 37.000 de exemplare. Având în vede-
re că modelul Renault 12 urma să intre în fabricație în Franța la finalul anului 1969 (auto -

Modelul Dacia 1300 a fost lansat la începutul lunii octombrie 1969 și s-a dovedit un
adevărat succes comercial

mobilul avea să fie prezentat la Salonul Auto de la Paris în luna octombrie a aceluiași an),
contractul dintre statul român și Renault prevedea fabricarea temporară a unui alt vehicul
din gama producătorului francez. Dacă inițial modelul Renault 16 părea să fie preferat de
către partea română, decizia finală avea să fie luată în favoarea modelului Renault 8 (în
versiunea Major), vehicul al cărui preț de achiziție era mai accesibil pentru clienții ro-
mâni. Lansarea modelului Dacia 1300 la începutul lunii octombrie avea să se dovedească
un adevărat succes comercial atât în România, cât și în alte țări est-europene, unde mode-
lul a fost exportat începând cu anul 1971. Un alt moment marcant al anului 1969 a fost re-
prezentat de fuziunea celor două întreprinderi existente la acea vreme în Colibași - UPAC
și UAP – sub umbrela și numele UAP. Modelul Dacia 1300 Break a fost lansat în anul 1973,
fiind primul dintr-o amplă serie de versiuni ale modelului de bază dezvoltate pe parcursul
a 35 de ani.
14 TRANSLATIONS | 05.2019

AUTOMOBILE

Primul derivat utilitar al modelului Dacia 1300, numit Dacia 1302, a fost lansat în
1975. În același an Dacia avea să înceapă producția în serie mică a furgonetei numită Esta -
fette. În acea perioadă uzinea producea, de asemenea, cutii de viteze și punți față și spate

Modelul Dacia 1310

destinate modelului Renault Estafette. Autoritățile române au reluat negocierile cu Rena-
ult până în iunie 1980. Proiectul de acord-cadru avea ca obiect producerea modelului Re-
nault 18 în România, dar în cele din urmă acordul nu va fi semnat, deși prevederile erau
favorabile pentru părții române. Uzina piteșteană avea să continue fabricarea vehiculelor
derivate din modelul Renault 12, în contextul unei economii naționale aflate într-o criză
din ce în ce mai accentuate. La începutul anilor 1980, uzina al cărei nume fusese schimbat
între timp în „Întreprinderea de Autoturisme Pitești” (denumire abreviată „IAP”), produ-
cea un număr de 300 de automobile zilnic. Gama avea să evolueze odată cu lansarea unei
versiuni restilizate a modelului Dacia 1300, denumită de atunci Dacia 1310. Modelul resti-
lizat avea să cunoască de-a lungul anilor mai multe evoluții atât în materie de design, cât
și la nivel mecanic.
BIBLIOGRAFIE
https://www.gruprenault.ro/dacia-50-de-ani/istoric (accesat 1 mai 2019)
FOTOGRAFII
1. https://img.favcars.com/renault/12/renault_12_1969_pictures_1.jpg
2. https://www.autoevolution.com/images/gallery/DACIA1300-1353_7.jpg
3. https://www.gruprenault.ro/dacia-50-de-ani/istoric

05.2019 | TRANSLATIONS 15

AUTOMOTIVE

THE BEGINNINGS OF THE
PLANT TO THE YEAR 1980

The foundations of the plant were laid in 1943 near the locality of Colibași situated
not far from the town of Pitești. The first buildings were initially intended to manu-
facture engines and equipment for aeroplanes made in Brașov. In 1952, the plant
specialised in the manufacture of parts for trucks and tractors. The plant was re-
named after about a decade. The decision to develop a national automotive in-
dustry was taken in 1965, the solution consisting in producing cars under licence,
provided the lack of Romanian experience in the area. The auction conducted for
this purpose was won by Renault, who proposed a model that was then under de-
velopment: the Renault 12. The first pre-production vehicles came off the produc-
tion line on 3rd August 1968. The plant was inaugurated on 20th August 1968, and
the first model, the Dacia 1100, produced under Renault 8 licence, was manufac-
tured until 1972 in about 37,000 units. The launch of the Dacia 1300 was derived
from the Renault 12 and was an outstanding commercial success. The Dacia 1300
base model was developed in a wide series of versions over the 35 years of produc-
tion. The range was developed alongside the launch of a facelifted version, called
Dacia 1310 that saw several evolutions over the years, both of a stylistic and mech-
anical nature.

16 TRANSLATIONS | 05.2019

AUTOMOTIVE

The history of the plant can be traced back to the year 1943, when its foundations
were laid near to Colibași, a locality situated 12 kilometres north of Pitești. The first
buildings were then supposed to host the production of engines and equipment for
planes manufactured at the IAR factory in Brașov. Some brick-constructed buildings,
whose facade was specific to the industril architecture of the first half of the 20th century,
are also found on the current premises of the Mioveni plant. From the end of the war to
the year 1949, the buildings would be used to store ammunition, then they would be set up
as repair shops for locomotives. In 1952, the plant specialised in the manufacturing of
parts for trucks and tractors. In 1963, the company initially known under the Romanian
name ‘Uzinele Vasile Tudose’ (translated in English as ‘Vasile Tudose Plants’) changed its
name to ‘Uzina de Piese Auto Colibași’ (abbreviated as ‘UPAC’) - translated in English as
‘Automotive Parts Colibași Plant’.

The agreement for the production of cars under licence was signed în 1966

The Romanian authorities took in 1965 the decision that a national automotive industry
should be developed. The preferred solution was to manufacture cars under licence, given
the lack of Romanian experience in the field. Several western companies, among which

The Dacia 1100, a model manufactured under Renault 8 licence

Renault was also counted, were contacted in this respect, and the French car manufac-
turer won the bidding organised by the Romanian Government with a model found in pro-
ject phase at that time, the Renault 12. The framework agreement between the Romanian
state and the National Authority of the Renault Plants (RNUR) was signed in Bucharest on

05.2019 | TRANSLATIONS 17

AUTOMOTIVE

6th September 1966. The agreement signed by the two parties was valid for 10 years. The
decision that the new car plant should be built in Colibași, in the proximity of the already
existing plant – UPAC – would be taken ten days later. Works on the construction of the
Car Plant in Pitești started in the first months of the following year and were completed in
May 1968. The first pre-production vehicles rolled off the assembly line on 3rd August
1968.

The plant was inaugurated on 20th August 1968. The Dacia 1100 would be manufac-
tured until the beginning of 1972 in slightly more than 37,000 units. Taking into considera-
tion that the Renault 12 was to start being manufactured in France at the end of 1969 (the

The Dacia 1300 was launched at the beginning of October 1969 and proved to be a
real commercial success

car would be launched at the Paris Motor Show in October of the same year), the contract
between the Romanian state and Renault stipulated the temporary assembly of another
vehicle from the range of the French car manufacturer. If the Renault 16 initially seemed
preferred by the Romanian party, the final decision would be taken in favour of the Major
version of the Renault 8, a model whose purchase price was more reasonable for the Ro-
manian customers. The launch of the Dacia 1300 at the beginning of October would prove
to be a real commercial success both in Romania and in other countries from Eastern
Europe, where the model was exported since 1971. Another important moment in 1969
was the merge of the two enterprises existing at that time in Colibași - UPAC and UAP –
under the umbrella and name of UAP. The Dacia 1300 Station Wagon was launched in the
year 1973, being the first one in an ample series of versions of the basic model developed
over 35 years. The first commercial vehicle derived from the Dacia 1300, called Dacia 1302,
was launched in 1975. Dacia would start in the same year the production of the van called
18 TRANSLATIONS | 05.2019

AUTOMOTIVE

Estafette in a a small number of units. Over the same period the plant also manufactured
gearboxes and front and rear axles for the Renault Estafette.

The Romanian authorities resumed the negotiations with Renault until June 1980.
The framework agreement project concerned the production of the Renault 18 in Ro-
mania, but the agreement would not be eventually signed, although its provisions were fa-

The Dacia 1310

vourable for the Romanian party. The plant from Pitești would continue to manufacture
models derived from the Renault 12, in the context of a national economy undergoing a
deepening crisis. At the beginning of the 1980s, the plant whose name had been changed
in the meantime to ‘The Pitești Car Company’ (whose original, Romanian name was ‘Între-
prinderea de Autoturisme Pitești’, abbreviated as ‘IAP’), manufactured a number of 300
cars every day. The range evolved alongside the launch of a redesigned version of the Da-
cia 1300, called Dacia 1310 since then. The new model knew several evolutions over the
years, both in terms of design and at mechanical level.
BIBLIOGRAPHY
https://www.gruprenault.ro/dacia-50-de-ani/istoric (accessed 1st May 2019)
PHOTOGRAPHS
1. https://img.favcars.com/renault/12/renault_12_1969_pictures_1.jpg
2. https://www.autoevolution.com/images/gallery/DACIA1300-1353_7.jpg
3. https://www.gruprenault.ro/dacia-50-de-ani/istoric

05.2019 | TRANSLATIONS 19

AUTOMOBILE

COOPERAREA CU RENAULT
(1980-1999)

În anii 1980 au fost dezvoltate două derivate ale gamei 1310. Modelul denumit „Da-
cia 1325 Liberta” comercializat din 1991 a avut cifre de vânzări sub așteptări, pro-
ducția acesteia fiind sistată după numai cinci ani de la debut. Modelul denumit
„Nova” a fost lansat în 1995, an considerat un alt moment important în istoria pro-
ducătorului auto român, avea caroserie în două volume și jumătate, iar proiectarea
acestuia fusese realizată în întregime de către constructorul auto piteștean. Sfârși-
tul anilor 1990 avea să marcheze încheierea acordului între statul român și Groupe
Renault în vederea preluării companiei „Dacia”, contract semnat la București la 2
iulie 1999 și care prevedea fabricarea unui autoturism destinat piețelor emergente.

20 TRANSLATIONS | 05.2019

AUTOMOBILE

Dacia a dezvoltat două derivate ale gamei 1310 în anii 1980. Lansată în 1981, versiu-
nea sport a avut parte de un anumit succes în România, deși prețul de vânzare era
sensibil mai ridicat decât al celei standard a Daciei 1310. Șase ani mai târziu a fost
lansată versiunea cu cinci portiere, denumită Dacia 1320, care a avut însă o carieră foarte
scurtă, fiind vândută în doar 2.500 de unități pe parcursul a trei ani. În 1983 a fost lansată
prima versiune pick-up adevărată produsă de Dacia. Modelul cu o sarcină utilă de 1.000 de
kilograme a fost declinat în mai multe versiuni, printre care una cu o cabină pentru cinci
pasageri, care va avea un mare succes comercial.

Anul 1995 marca lansarea modelului în două volume și jumătate denumit „Nova”

Modelul „Dacia 1325 Liberta” a fost comercializată începând din 1991, însă această versiu-
ne nu avea să se bucure de succesul scontat. Producția sa a fost oprită după cinci ani de la
începerea comercializării, fiind fabricate puțin peste 5.200 de exemplare. Derivatul Dacia

Modelul Dacia Nova R524

1309 își făcea apariția în gama constructorului român de automobile la un an după începe-
rea comercializării modelului „1325 Liberta” și se înrudea cu 1310 Break, dispunând de o
platformă adaptată pentru transportul de marfă. Acesta era destinat cu precădere expor-
tului, în principal către piața chineză. Producția acestuia avea să permită uzinei să depă-
șească situația foarte dificilă de la începutul anilor 1990, marcată de prăbușirea pieței auto
românești. Anul 1995 avea să reprezinte un alt moment important în istoria constructoru-
lui auto român, acesta din urmă lansând atunci un model complet nou, denumit „Nova”.
Acesta avea caroserie în două volume și jumătate, cu hayon, și fusese proiectat integral de
către producătorul piteștean. Vehiculul era echipat cu același motor disponibil în gama
Dacia de 25 de ani. Modelul „Nova 524” avea să corecteze defectele întâlnite la Nova, fiind
construit cu un hayon cu lunetă dreaptă.

05.2019 | TRANSLATIONS 21

AUTOMOBILE

La sfârșitul anilor 1990, în urma unor negocieri îndelungate, avea să fie încheiat
acordul între statul român și Groupe Renault privind preluarea companiei Dacia de către
grupul francez. Contractul a fost semnat la București la data de 2 iulie 1999 și prevedea fa -

Intrarea la uzina din Mioveni în anul 2000, după preluarea „Dacia”

bricarea sub marca Dacia, la orizontul anului 2004, a unui autoturism a cărui preț să se ri -
dice la aproximativ 6.000 de dolari, destinat piețelor emergente.
BIBLIOGRAFIE
https://www.gruprenault.ro/dacia-50-de-ani/istoric (accesat 3 mai 2019)
FOTOGRAFII
https://www.gruprenault.ro/dacia-50-de-ani/istoric

22 TRANSLATIONS | 05.2019

AUTOMOTIVE

COOPERATION WITH
RENAULT (1980-1999)

Two models derived from the 1310 range were developed in the 1980s. The Dacia
1325 Liberta commercialised since 1991 had sales figures that fell below expecta-
tions, its production being ceased only five years since it had started. The model
called ‘Nova’ was launched in 1995, a year considered another important moment
in the history of the Romanian car manufacturer, was a liftback sedan, being en-
tirely designed by the carmaker from Pitești. The end of the 1990s would mark the
conclusion of the agreement between the Romanian state and Groupe Renault for
taking over ‘Dacia’, an agreement signed in Bucharest on 2nd July 1999 and that
provided for the manufacture of a car intended for emerging markets.

05.2019 | TRANSLATIONS 23

AUTOMOTIVE

The ‘Dacia’ car manufacturer developed two models derived from the 1310 range in
the 1980s. Launched in 1981, the sports version achieved a certain success in Ro-
mania, although its price was substantially higher than the Dacia 1310 standard
one. Called ‘Dacia 1320’, the 5-door version was launched six years later, but it had a very
short career, being sold in only 2,500 units over a period of 3 years. The first real ‘Dacia’
pick-up version was launched in 1983. With a payload of 1,000 kilograms, the model had
several versions, among which one with a cabin for 5 passengers that would have a great
commercial success.

The year 1995 marked the launch of the five-door liftback sedan called ‘Nova’

The Dacia 1325 Liberta was commercialised since 1991, but it would only achieve little
success. Its production was stopped five years after the start of its commercialisation, be-
ing manufactured in a number slightly larger than 5,200 units. The derived version Dacia

The Dacia Nova R524

1309 was launched by the Romanian carmaker one year after the 1325 Liberta had started
to be commercialised and was related to the 1310 Station Wagon, being built on a platform
adapted for carrying cargo. It was sold especially abroad, mainly to the Chinese market.
Its production would allow the plant to overcome the very difficult situation that it faced
at the beginning of the 1990s, a period marked by the crash of the Romanian automotive
market. The year 1995 would represent another important moment in the history of the
Romanian car manufacturer, the latter launching then an all-new model, called ‘Nova’. It
had a 5-door liftback bodywork and had been completely designed by the Pitești-
headquartered carmaker. The vehicle was propelled by the same engine available within
the Dacia range for 25 years. The Nova 524 would correct the issues met in the Nova, being
built with a tailgate featuring a straight rear windshield.
24 TRANSLATIONS | 05.2019

AUTOMOTIVE

At the end of the 1990s, following prolonged negotiations, the agreement would be
signed between the Romanian state and Groupe Renault with regard to the taking over of
‘Dacia’ by the French group. The contract was signed in Bucharest on 2nd July 1999 and

The entrance to the Mioveni plant in 2000, after the taking over of ‘Dacia’

provided the manufacturing, under the ‘Dacia’ brand, at the horizon of the year 2004, of a
car model whose price had to amount to $ 6,000, destined for emerging markets.
BIBLIOGRAPHY
https://www.gruprenault.ro/dacia-50-de-ani/istoric (accessed 3rd May 2019)
PHOTOGRAPHS
https://www.gruprenault.ro/dacia-50-de-ani/istoric

05.2019 | TRANSLATIONS 25

AUTOMOBILE

PRIVATIZAREA ȘI
MODERNIZAREA UZINEI

(2000-2004)

Obiectivul de a produce un autoturism de calitate la un preț competitiv va implica
o restructurare majoră a platformei din cadrul uzinei de la Mioveni. Gama vehicule-
lor utilitare Dacia a fost echipată la final de an 2002 cu motor alimentat cu motori-
nă cu o capacitate cilindrică de 1,9 litri. Modelul care a relansat marca românească
a fost prezentată presei internaționale la data de 2 iunie 2004, iar producția mode-
lului Dacia 1310 a fost sistată în același an.

26 TRANSLATIONS | 05.2019

AUTOMOBILE

Obiectivul fabricării unui automobil de calitate și la un preț competitiv avea să im-
plice o restructurare profundă a platformei de la Mioveni. Aveau să fie deschise
mai multe șantiere în paralel cu scopul de a moderniza instalațiile industriale, in-
troduce Sistemul de Producție Renault și forma salariații. În luna octombrie 2000 producă-
torul auto român avea să lanseze modelul SupeRNova, acesta fiind echipat cu un grup mo-
topropulsor modern din gama constructorului francez Renault. Primul model produs de
către constructorul auto român după intrarea în grupul francez s-a impus rapid drept un
adevărat succes pe piața românească. Până în anul 2003 aveau să fie produse în total peste
60.000 de unități.

Anul 2004 a marcat relansarea mărcii românești prin prezentarea unui nou model

La sfârșitul anului 2002, gama Dacia de vehicule utilitare dezvoltată pe baza licenței Rena-
ult 12 a fost echipată cu un motor diesel a cărui capacitate cilindrică era de 1,9 litri. Aștep-
tată de către clienții români, această evoluție a reprezentat un avânt semnificativ al vânză-
rilor în gama vehiculelor utilitare Dacia în anii care au urmat. În martie 2003 a fost lansat
modelul Solenza. Noul model fusese echipat într-o primă fază cu grupul motopropulsor al
SupeRNovei, iar în luna septembrie a aceluiași an a fost propulsat și de o versiune diesel
preluată de la utilitarele mărcii. Modelul care avea să relanseze marca românească a fost
prezentat presei internaționale la 2 iunie 2004, iar primele livrări au avut loc în România
începând cu 9 septembrie. Obiectivele de vânzări aveau să fie depășite încă din primul an,
în urma unei cereri puternice din partea clienților. Renault avea să ia astfel decizia de a
lansa marca Dacia și în Europa de Vest. Modelul Dacia 1310 avea să iasă din producție în
același an.

BIBLIOGRAFIE
https://www.gruprenault.ro/dacia-50-de-ani/istoric (accesat 5 mai 2019)
FOTOGRAFII
https://www.netcarshow.com/Dacia-Logan_1.6_MPI-2005-1024-1b.jpg

05.2019 | TRANSLATIONS 27

AUTOMOTIVE

PRIVATISATION AND
MODERNISATION OF THE

PLANT (2000-2004)

The objective to manufacture a quality car at a competitive price would imply a
major restructuration of the platform from the Mioveni plant. The range of Dacia
utility vehicles was equipped at the end of 2002 with a 1.9-litre diesel engine. The
model that relaunched the Romanian brand was introduced to the international
press on 2nd June 2004, and the production of the Dacia 1310 was ceased the same
year.

28 TRANSLATIONS | 05.2019

AUTOMOTIVE

The objective to manufacture a quality car at a competitive price would involve a profound
restructuring of the Mioveni site. There would be opened several construction sites in par-
allel for the modernisation of the industrial installations, the introduction of the Renault
Production System and the training of employees. In October 2000 the Romanian car man-
ufacturer would launch the SupeRNova, a model equipped with a modern power train
from the Renault carmaker range. The first model produced by the Romanian car manu-
facturer after being taken over by the French group came quickly to prominence as a real
success on the Romanian market. The total production had amounted to 60,000 units by
2003.

The year 2004 marked the relaunching of the Romanian brand through the intro-
duction of a new model

At the end of 2002, the Dacia range of commercial vehicles developed on the basis of the
Renault 12 licence was equipped with a 1.9-litre diesel engine. Expected by Romanian cus-
tomers, the evolution represented a significant impetus given to the sales within the Dacia
range of commercial vehicles over the following years. The Solenza was launched on the
market in March 2003. The new model had been initially equipped with the power train of
the SupeRNova, and in September of the same year it was also propelled by a diesel ver -
sion taken over from the range of commercial vehicles. The model that would relaunch
the Romanian brand was introduced to the international media on 2nd June 2004, and the
first deliveries took started in Romanian since 9th September. The sales objectives would
be overachieved ever since the first year, following the high consumer demand. Renault
would thus take the decision to launch the Dacia brand in Western Europe as well. The Da-
cia 1310 would go out of production in the same year.

BIBLIOGRAPHY
https://www.gruprenault.ro/dacia-50-de-ani/istoric (accessed 5th May 2019)
PHOTOGRAPHS
https://www.netcarshow.com/Dacia-Logan_1.6_MPI-2005-1024-1b.jpg

05.2019 | TRANSLATIONS 29

AUTOMOBILE

DIN ANUL 2005 PÂNĂ
ÎN PREZENT

Anul 2005 avea să marcheze inaugurarea la Mioveni a celui mai mare centru logistic
al grupului francez Renault la acea vreme. Trei ani mai târziu constructorul român a
lansat modelul Sandero, foarte apreciat cu precădere de către clientela din Europa
Occidentală și devenit în scurt timp cel mai exportat vehicul Dacia. Lansarea a avut
loc odată cu inaugurarea noii embleme a mărcii. Înființarea societății Renault Com-
mercial Roumanie în 2011 avea să fie urmată un an mai târziu de lansarea unei noi
generații de modele bazate pe Logan, gamă care cuprinde o versiune în trei volu-
me, o versiune în două volume și un derivat break în variantă clasică, lansat în 2013
la Salonul Auto de la Geneva. După un succes fulminant înregistrat de prima gene-
rație a SUV-ului Dacia Duster, lansată în 2010, producătorul român a lansat un nou
model la sfârșitul anului 2017. Modelul a obținut titlul de mașina anului 2018 în Ro-
mânia.

30 TRANSLATIONS | 05.2019

AUTOMOBILE

În 2005, pentru susținerea dezvoltării internaționale a modelului Logan în țări precum
Rusia, Columbia sau Iran, avea să fie inaugurat la Mioveni cel mai mare centru logistic
al grupului francez Renault la acea vreme. În paralel, cu scopul de a răspunde cererii
comerciale, capacitatea de producție a uzinei a fost majorată progresiv, ajungând la
350.000 de unități pe an până în anul 2010. Primul model derivat din berlina Logan a fost
prezentat în martie 2006 la Salonul Auto de la Geneva. Disponibil în două configurații (cu

The first-generation Dacia Logan MCV

cinci sau șapte locuri), modelul numit Logan MCV a surprins presa internațională și s-a
impus ca un succes de vânzări cu precădere în Europa de Vest. În urma ieșirii din fabrica-
ție a gamei de camionete bazate pe platforma Renault 12, Dacia aborda din nou piața vehi-
culelor utilitare cu o furgonetă derivată din Logan MCV. În anul 2007 a fost lansat modelul
Logan GPL și s-a inaugurat Centrul de Inginerie Renault Technologie Roumanie. Pentru
înlocuirea gamei 1304/1305, care fusese foarte apreciată în România, producătorul auto a
lansat o camionetă dezvoltată pe platforma Logan. Modelul avea să fie produs ulterior și
în Africa de Sud, sub marca Nissan.

05.2019 | TRANSLATIONS 31

AUTOMOBILE
Modelul Sandero, lansat în anul 2008, a fost foarte apreciat în special în Europa de
Vest, devenind cel mai exportat vehicul Dacia

Modelul Sandero completa gama Dacia în 2008. Modelul avea să fie foarte apreciat cu pre-
cădere de către clienții occidentali, devenind în scurt timp cel mai exportat vehicul pro-

Prima generație Dacia Sandero (2008)

dus de către constructorul auto. Lansarea sa avea să aibă loc odată cu inaugurarea noii
embleme a mărcii. În același an a fost creat Renault Design Central Europe (cu sediul în
București) și a fost demarată producția cutiei de viteze TL. Duster avea să fie modelul prin
care Dacia propunea clienților un vehicul care răspundea perfect noilor tendințe ale pieței
europene. Succesul avea să fie atins la scurt timp după aceea, SUV-ul românesc devenind
primul model al mărcii fabricat în peste 1 milion de unități. În același an aveau să fie des -
chise centrul Tehnic Titu și Centrul de Piese de Schimb de la Oarja.
32 TRANSLATIONS | 05.2019

AUTOMOBILE

05.2019 | TRANSLATIONS 33

AUTOMOBILE
A doua generație de modele dezvoltată pe baza lui Logan a fost prezentată în 2012

În anul 2011 a fost înființată societatea Renault Commercial Roumanie. Un an mai târziu a
fost lansată noua generație de modele Logan, Sandero și Sandero Stepway. Această gamă
include o versiune în trei volume, o versiune în două volume și un derivat break în varian -
tă clasică. În același an, Groupe Renault a inaugurat uzina din localitatea marocană Tan-
ger, locul de fabricație în exclusivitate a modelelor Dokker, Dokker Van și Lodgy. În același
an avea să înceapă producția motorului Energy TCe 90. A doua generație Logan MCV a fost
lansată în anul 2013 la Salonul Auto de la Geneva. După lansarea noilor modele Logan,
Sandero și Sandero Stepway cu un an în urmă, producătorul auto român își completa ofer-
ta prezentând cea de-a doua generație a modelului Logan MCV, un break spațios la un preț
accesibil. În același an Dacia avea să reînnoiască modelul Duster, cel mai recent vehicul al
mărcii, lansat la Salonul Auto de la Frankfurt. Întreaga gamă a constructorului auto ro-
mân a beneficiat de o restilizare majoră în 2016. Versiunea restilizată a modelelor Logan,
Logan MCV și Sandero dispunea în premieră și de o cutie de viteze robotizată. A doua ge-
nerație a SUV-ului Dacia a fost lansată la sfârșitul anului 2017. Noul model integrează nu -
meroase echipamente în premieră pentru un vehicul din gama Dacia și afișează un nivel
de calitate percepută sensibil ameliorat. Modelul avea să obțină titlul de Mașina Anului
2018 în România.
BIBLIOGRAFIE
https://www.gruprenault.ro/dacia-50-de-ani/istoric (accesat 5 mai 2019)
FOTOGRAFII
https://www.netcarshow.com/Dacia-Logan-2017-1024-04.jpg
https://www.netcarshow.com/Dacia-Logan_MCV-2007-1024-02.jpg
https://www.netcarshow.com/Dacia-Sandero-2009-1024-06.jpg
https://www.netcarshow.com/Dacia-Duster-2018-1024-10.jpg

34 TRANSLATIONS | 05.2019

AUTOMOTIVE

FROM 2005 TO NOWADAYS

The year 2005 would mark the inauguration, in Mioveni, of the largest logistic
centre of Groupe Renault at that time. In 2008, the Romanian car manufacturer
launched the Sandero, very appreciated especially by customers from Western
Europe and which shortly afterwards became the most exported Dacia vehicle. The
launch took place alongside the inauguration of the new logo of the brand. The es-
tablishment of Renault Commercial Roumanie in 2011 would be followed one year
later by the launch of a new generation of models based on the Logan, a range
comprising a saloon car version, a hatchback and an estate derived version in the
classic guise, launched in 2013 at the Geneva Motor Show. After the first-generation
SUV Dacia Duster, launched in 2010, had enjoyed a lot of success, the Romanian
carmaker introduced a new model at the end of 2017. The model got the ‘Car of
the Year 2018’ title in Romania.

05.2019 | TRANSLATIONS 35

AUTOMOTIVE

In 2005, in order to support the international development of the Logan in countries
such as Russia, Colombia or Iran, the largest logistics centre of the French group
Renault existing at that time would be inaugurated. In parallel, for the purpose of
meeting the commercial demand, the manufacturing capacity of the plant was progress-
ively increased, reaching 350,000 units a year by 2010. The first model derived from the
Logan saloon was introduced in March 2006 at the International Geneva Motor Show.

The first-generation Dacia Logan MCV

Available in two configurations (with five or seven seats), the model called Logan MCV
would amaze the international media and made itself conspicuous as a sales success espe-
cially in Western Europe. After the range of vans based on the Renault 12 platform went
out of production, Dacia approached again the market of commercial vehicles with a van
derived from the Logan MCV. In 2007, the Logan GPL was launched and the Renault Tech-
nologie Roumanie Engineering Centre was inaugurated. In order to replace the 1304/1305
range, which had been very appreciated in Romania, the car manufacturer launched a
pickup van developed on the Logan platform. The new model would be later produced in
South Africa under the Nissan brand as well.
36 TRANSLATIONS | 05.2019

AUTOMOTIVE
The Sandero, launched în 2008, was very appreciated especially in Western
Europe, becoming the most exported Dacia vehicle

The Sandero joined the Dacia range in 2008. The new model would be highly appreciated
by customers from Western Europe in particular and shortly become the most exported

The first-generation Dacia Sandero (2008)

car manufactured by the carmaker. Its launch would take place alongside the inaugura-
tion of the new logo of the brand. Renault Design Central Europe was founded with its
headquarters located in Bucharest and the production of the TL gearbox was started in the
same year. The Duster would be the model through which Dacia proposed to its customers
a car that perfectly met the new tendencies of the European market. Success would be
achieved shortly afterwards, the Romanian SUV becoming the first model of the brand
manufactured in more than 1 million units. The Titu Technical Centre and Oarja Exchange
Centre were opened in the same year.

05.2019 | TRANSLATIONS 37

AUTOMOTIVE

38 TRANSLATIONS | 05.2019

AUTOMOTIVE
The second-generation models developed based on the Logan was introduced in
the year 2012

Renault Commercial Roumanie was established in 2011. The new generation of the Logan,
Sandero and Sandero Stepway was launched one year later. The range includes a saloon, a
hatchback and a classic estate. In the same year, Groupe Renault inaugurated the plant
located in the Moroccan city of Tangier, the site where Dokker, Dokker Van and Lodgy
models would be exclusively manufactured. The production of the Energy TCe 90 engine
was started in the same year as well. The second-generation Logan MCV was launched in
2013 at the International Geneva Motor Show. After the launch of the new Logan, Sandero
and Sandero Stepway one year before, the Romanian carmaker completed its offer by in-
troducing the second-generation Logan MCV, a roomy estate car for a fair price. In the
same year Dacia would renew the Duster, the most recent vehicle of the brand, launched
at the International Frankfurt Motor Show. The entire range of the Romanian car manu-
facturer got a major facelift in 2016. The redesigned version of the Logan, Logan MCV and
Sandero was also equipped, for the first time, with a robotized gearbox. The second-gener-
ation Dacia SUV was launched at the end of 2017. The new model incorporates countless
pieces of equipment for the first time on a vehicle from the Dacia range and shows a level
of perceived quality that has significantly improved. The model would be awarded the title
‘Car of the Year 2018’ in Romania.
BIBLIOGRAPHY
https://www.gruprenault.ro/dacia-50-de-ani/istoric (accessed 5th May 2019)
PHOTOGRAPHS
https://www.netcarshow.com/Dacia-Logan-2017-1024-04.jpg
https://www.netcarshow.com/Dacia-Logan_MCV-2007-1024-02.jpg
https://www.netcarshow.com/Dacia-Sandero-2009-1024-06.jpg
https://www.netcarshow.com/Dacia-Duster-2018-1024-10.jpg

05.2019 | TRANSLATIONS 39

TRANSLATIONS | NEXT ISSUE

ISTORIA ŠKODA OCTAVIA, MODELUL COMPACT CEH
DE MARE SUCCES

THE HISTORY OF THE ŠKODA OCTAVIA, THE HIGHLY
SUCCESSFUL CZECH COMPACT MODEL

40 TRANSLATIONS | 05.2019
Click to View FlipBook Version
Previous Book
otto10_fs19
Next Book
hr-world-gif