The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

KIT SIFU GEAR WUSO (MODUL KEM CELIK SOLAT)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nabilamdzaid99, 2022-05-22 13:11:04

KIT SIFU GEAR WUSO

KIT SIFU GEAR WUSO (MODUL KEM CELIK SOLAT)

Keywords: Nabila99

LAGU TEMA KEM CELIK SOLAT

ADIK – ADIK ANAK SOLEH …
KITA MESTI PANDAI WUDUK …
RAJIN SOLAT LIMA WAKTU …
AGAR ALLAH SAYANG KAMU …

ADIK JANJI RAJIN BELAJAR …
CARA BERWUDUK DENGAN BENAR …
AGAR SOLAT DITERIMA ALLAH …
INSYA ALLAH FASI-FASI BANTU… 2x

1

MODUL KEM CELIK
SOLAT

2

WUDUK

Kenapa kita perlu

berwuduk?

BADAN SEGAR DOSA SYURGA AKHIRAT

Menghilangkan Mengembalikan Wuduk yang Membuka pintu ke Memberi cahaya di
kotoran badan kesegaran pada tubuh sempurna syurga akhirat
menghapuskan dosa
dan semangat
beribadat

RUKUN WUDUK

01 NIAT 02 Membasuh
muka
‫نويت الوضوء لله تعالى‬

Sahaja aku berwuduk
kerana Allah Ta’ala

Membasuh 04 Membasuh
Kepala
03 tangan hingga
ke siku

05 Membasuh kedua belah 06 TERTIB
kakiTATACARA
BERWUDUK

Niat disusuli Membasuh kedua Berkumur-kumur Memasukkan air Membasuh muka
membaca telapak tangan 3x ke hidung 3x 3x
basmalah (SUNAT)
(SUNAT)

Membasuh Menyapu Membasuh Membasuh kedua Membaca doa
kedua-dua belah sebahagian telinga kaki selepas wuduk
tangan hingga ke
kepala
siku 3x

DOA SELEPAS WUDUK

‫واَاصُاَْشوَِِْهلِجَْْعدَُْلُيُاَِْنانُُُِمُمََنامًُدا‬،َ‫ْالَي‬.ُِْ‫ٰلٰهلَُاومَُْوجاَْعحْْلجَدَِعهْْلنَُُُِِْنمُلُْنَِمشُنَِرايِْعُبَاالَكتاِدُالوََاكبُه‬،ّٰ‫ِريْلاََُلناٰل‬.َ‫اَ ْشَهَعْبُدداَهُْناَُلوََْرملاتَِسٰلْوهَطَلُُِٰههاِا‬

Maksudnya: “Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang esa , tiada
sekutu bagi-Nya . Dan aku bersaksi bahawa nabi Muhammad adalah
hamba-Nya dan utusan-Nya . Ya Allah jadikanlah aku orang yang
bertaubat , dan jadikanlah aku orang yang menjaga kebersihan , dan
jadikanlah aku dari golongan hamba-hamba Mu yang soleh.”

1. Membaca 4. Menyelati jari-jari 7. Membasuh 10. Dahulukan
basmalah tangan dan kaki kedua belah telinga, anggota kanan

luar dan dalam

2. Bersugi atau 5. Memasukkan air 8. Menyelati 11. Menggosok-
berkumur-kumur ke hidung janggut gosokkan anggota

3. Membasuh jari- 6. Menyapu air ke 9. Melebihkan wuduk
jemari hingga kepala Kawasan basuh kaki
hingga ke atas buku 12. Membasuh
pergelangan tangan setiap anggota
lali wuduk sebanyak 3

kali

13. Muwalat (berturutan), basuh 14. Mengucap dua kalimah syahadah
anggota kedua sebelum pertama dan berdoa selepas wuduk

kering

PERKARA

MEMBATALKAN WUDUK

Menyentuh ajnabi
tanpa lapik

Menyentuh kemaluan Keluar sesuatu dari
dengan jari atau tapak qubul atau dubur

tangan tanpa lapik

Hilang akal Tidur yang tidak tetap
(disebabkan mabuk, papan punggungnya

pitam, gila dll)FADHILAT SOLATSOLAT
Kenapa kita solat?

MENCEGAH KEMUNGKARAN

MELATIH DIRI MELAKUKAN SESUATU
DENGAN TERTIB DAN TERATUR

MENUNAIKAN TANGGUNGJAWAB
YANG DIAMANAHKAN ALLAH

LATIHAN JASMANI & ROHANI UNTUK
MENJADI MANUSIA SIHAT &
BERTENAGA

SYARAT WAJIB & SYARAT SAH SOLAT

SUCI

ISLAM SUCI MENGHADAP SYARAT MASUK
(HAID & KIBLAT SAH WAKTU
SYARAT NIFAS) SOLAT
WAJIB
DALAM BERAKAL
KEADAAN BALIGH

SEDAR

MENUTUP
AURAT

RUKUN SOLAT

RUKUN QAULI RUKUN FI’LI RUKUN QALBI

1. NIAT DILAFAZKAN DI MULUT DITUNJUKKAN MELALUI SEKADAR DI DALAM
2. QIYAM ATAU BERDIRI TEGAK DIDENGAR SEKURANG- PERGERAKAN DIDALAM HATI
3. TAKBIRATUL IHRAM KURANGNYA OLEH SOLAT
4. MEMBACA SURAH AL-FATIHAH TELINGA SENDIRI • NIAT
TIDAK SAH JIKA HANYA • QIAM
PADA SETIAP RAKAAT DIBACA DALAM HATI • RUKUK
5. RUKUK (DENGAN TOMA’NINAH) • IKTIDAL
6. IKTIDAL (DENGAN TOMA’NINAH) • TAKBIRATUL IHRAM • SUJUD
7. SUJUD (DENGAN TOMA’NINAH) • MEMBACA AL- • DUDUK DI ANTARA 2
8. DUDUK ANTARA 2 SUJUD
FATIHAH SUJUD
(DENGAN TOMA’NINAH) • TASHAHUD AKHIR • DUDUK MEMBACA
9. DUDUK TASHAHUD AKHIR • MEMBACA SELAWAT
10. MEMBACA TASHAHUD AKHIR TASHAHUD AKHIR
11. SELAWAT ATAS NABI DALAM TASHAHUD
12. SALAM (YANG PERTAMA) AKHIR TERTIB
13. TERTIB

NIAT 5 SOLAT FARDHU

SOLAT SUBUH ‫اُ َصلّى فَ ْر َض ال ُّص ْب ِح َر ْكعَتَ ْي ِن اَ َدا ًء ِلل ِه تَعَالَى‬

• Sahaja aku sembahyang fardhu subuh dua rakaat tunai kerana Allah Ta'ala.

SOLAT ZUHUR ‫اُ َصلّى فَ ْر َض ال ُّظ ْه ِراَ ْربَ َع َر َكعَا ٍت اَ َدا ًء ِلل ِه تَعَالَى‬

• Sahaja aku sembahyang fardhu zohor empat rakaat tunai kerana Allah Ta'ala.

SOLAT ASAR ‫اُ َصلّى فَ ْر َض ا ْلعَ ْصر ِاَ ْربَ َع َر َكعَا ٍت اَ َدا ًء ِلل ِه تَعَالَى‬

• Sahaja aku sembahyang fardhu asar empat rakaat tunai kerana Allah Ta'ala.

SOLAT MAGHRIB ‫اُ َصلّى فَ ْر َض ا ْل َم ْغ ِر ِب ثَلاَ َث َر َكعَا ٍت اَ َدا ًء ِلل ِه تَعَالَى‬

• Sahaja aku sembahyang fardhu maghrib tiga rakaat tunai kerana Allah Ta'ala.

SOLAT ISYAK ‫اُ َصلّى فَ ْر َض ا ْل ِع َشا ِء اَ ْربَ َع َر َكعَا ٍت اَ َدا ًء ِلل ِه تَعَالَى‬

• Sahaja aku sembahyang fardhu 'isyak empat rakaat tunai kerana Allah Ta'ala.

14

BACAAN_BACAAN DALAM
SOLAT

1. Takbiratul ihram

‫اللُهُبَر َُه‬ 15

Artinya: "Allah maha besar, maha 2. Doa Iftitah ًًُُ‫افََلولهطَسَُْبرُاَْاَكحلََاباَسنََُُمكااِلَلًَباوِهاُُبِتْكََُروُةًاَُلَُواَْر َِِْْض‬
sempurna kebesaran-Nya. Segala puji ُ‫اَِِّولبِاِلنَُُذَُرلََِِِٰبًَُكاُِلْاْتَعِمُاَْرُولنَِتمسَُُْْيِكُ ْي‬
bagi Allah, pujian yang sebanyak- ُ‫اََلْوواَحِانمِجْْْلَْهًْْشفماِردُكِتُْمَُِّْلَيوِْلسُُْلِجًَُكِمهُثِاَُُْيًياَُوُلَِمُلااُِذاَََُْنيُُِم َن‬
banyaknya. Dan maha suci Allah ُ‫َََووالَََُُْمَنََُْاشِمِريَْيَنََُُاكولَُْمَلَماُهِْسْتلُِِم َْْي‬
sepanjang pagi dan petang. Kuhadapkan
wajahku kepada zat yang telah
menciptakan langit dan bumi dengan
penuh ketulusan dan kepasrahan dan
aku bukanlah termasuk orang-orang
yang musyrik. Sesungguhnya sholatku,
ibadahku, hidupku dan matiku
semuanya untuk Allah, penguasa alam
semesta. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan
dengan demikianlah aku diperintahkan
dan aku termasuk orang-orang yang
muslim."

3. Surah Al-Fatihah

dDiHm(enianauinikgrtykmauaan)Saike,jntaeYgdaklpaaaaemnalnTnpaYdguaaaoEbapnMndAnruujEagaulgkajlnnniakkahmggbayhinalk-auaaeoYa(;PhglnpaarubeiganukhlAnuunaaglagkklhagmlMaaaasjykmansahiaaailji,haa(inmhhTj,nlmgaaauaiM)lnrhtaomPmieanaheyplehne)anoaenarhmngnsmyeagePeEkpesblenmalureiuahnegrryrbl,ykutkauaoaaaMahsnsyhlau,oygaaanandbhlnsangaeagemganr,sPniahe.tan.nyyaayaknegp.adaُ‫ااااِِبَََِٰملوِّاَِْلِهْايِرْللَسََِْْرداُِْمكِمٰحاَكَلُُندَاُنِطَنُّيَُاُُْٰلٰعاّضِلااِْٰلبۤلٰولالاِِلُلمِٰااِدرِٰذُصُْلُِْياََْحاررَالريَُْْوَْاِنَِِِْٰدٰمُٰحَّاُبطييْاَُُنِْناَاِنُكلْلَُْعاُٰعلْمنمَلَارِْْمُِسُسَحُتَْتَتِْْْقَُعُِِيمَُُْْْْعَملَُُيُْْ ِه ْمُ َغِْيُالْ َم ْغُضْو ِبُ َعلَْْ ِه ْم‬

17

4. Bacaan rukuk

‫ُسْبُ َُحا َُن َُرَِٰبُ اُلَْعُ ِظُُِْم َُوِبَُ ُْم ُِدُِه‬ 18

Artinya: "Maha suci tuhan yang maha agung serta memujilah aku kepadanya."

5. Bacaan iktidal

‫َِسُ َعُ اللهُُلَِمُ ُْن َُِْح َدُهَُُربُانَاَُولَ َكُاِْلَْم ُد‬
Artinya: "Allah maha mendengar terhadap orang yang memujinya."

19

6. Bacaan sujud

‫سُُْب َحُا َُن َُرَِٰبُ اُْلَ ُْعلَُىَُُوُِبَ ْمُ ُِده‬

Artinya: "Maha suci tuhan yang maha tinggi serta memujilah aku kepadanya."

20

7. Bacaan duduk antara dua sujud

ُ‫َُرَُوِاٰبُُْرُازُقْْغُُِِفنُُُْرَُِوالُُْهَُُواِدُُِْرُْنَُحَُُِْونَُعُُاَُفُوِاِْنُجَُُُْبَُِوانُْعَُُُوافُُْرفَُ َْععُُِِٰنُن‬
Artinya: "Ya Allah ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala
kekurangan dan angkatlah darjatku, berilah rezeki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah

kesihatan kepadaku dan berilah ampunan kepadaku."

21

‫‪TAHIYAT AWAL‬‬ ‫‪8. Bacaan tahiyat awal dan akhir‬‬
‫‪TAHIYAT AKHIR‬‬
‫ااََللواَلتاِهْشُِحََْهوابَادَرَُكأاَتتُاناهلُْ‪ُ،‬مُمَابَلاامَراًَسكدااًََُرمتُسُاَْعلولَْْلانصَُاالَلَُلواهَو‪َ،‬عُتلَاَلُالىلُهطااِعمِْٰبَُُبَااِدَِالِتلُِٰلِهُُُلالَعلِهلَ‪،‬اُصىاالُُِِلِامَسْْامَيًَود‪،‬مُُُأََوَعَْلعَشْْلََهىَدكُُُاَِاَِّيُْنلَُهُالُآمَاُلامُإِنالَوُِدهَُّبُإََُِولاَراْلْلحَهةُُ‬
‫َُِممََكْْامَمٌُداودَُُكََِملاْْاُبََتَرُْك َعلََتُىَُعاِلَبَْرىا ِهاِْْبََْمراُِهَوَْْعَملََُوىَُعِلَِلىُُاِِبَُِْرلُاُِهاِْْبََْمراُِهَوََْْبَمُِرِْكفُُاَعلْلََعاىلَُِمُْمََْايمُوإدِنُاَُوَكَعُُلََْىِحٌُِْْدُِلُ‬

‫ففََََََووووِاََلَََعُبلََناِاُِرَلفاِيكَِْكَُعِّكىاُنُزُُُِِْاتَُلفَِْللَْْْلمقُْمهَفِْمُنْْدِضَُْعُنَملََْعُاىَعاُلََُعىاََدَاُويَْْىفعَُُلََُُْْسُطَََُُْمِٰتُيْْاََدْتُقَُقَََنتَُُضَُضْْمَىُامََعتودُلَُُْْ َكُ‬ ‫اتَََََََلووووواابََِتقَِلٰاَُعَِْنلهَوَسارلْاْنتَهكامُِىُْغُْنَُاََِفُشلِتَْهفلِاِرُُرََِْْيمهََِدركباَُامُِِذنََُّوَْنْاقَُونالَُُتَُُفَِِتَُوَْضَُُْْتومََُُْْوَْحلمَعاْنُبِْْابَْلَِنُهتَُُْْاُوَِالتََلََوْهَُْْْتََدسَُيلْاَكتَمَُُُتُ‬

‫‪23‬‬

‫‪10. Bacaan salam‬‬

‫‪ 24‬بل َّسلاَهمُ َعلَي هك ُمَََََُُْهُالهُل‬

25

LAGU TEMA KEM CELIK SOLAT

ADIK – ADIK ANAK SOLEH …
KITA MESTI PANDAI WUDUK …
RAJIN SOLAT LIMA WAKTU …
AGAR ALLAH SAYANG KAMU …

ADIK JANJI RAJIN BELAJAR …
CARA BERWUDUK DENGAN BENAR …
AGAR SOLAT DITERIMA ALLAH …
INSYA ALLAH FASI-FASI BANTU… 2x

26

NAK BERJAYA, JAGA SOLAT
NAK BAHAGIA, JAGA SOLAT

SEMUANYA BERMULA
DARIPADA SOLAT

27

28


Click to View FlipBook Version
Previous Book
الْوَحْدَةُ تَجْلِبُ الْبَرَكَةَ
Next Book
MPU21032 (Group 6) Perpaduan di Malaysia