The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

mid year exam t5 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wiranasya_98, 2019-05-15 22:50:35

ssT5my2019

mid year exam t5 2019

Keywords: exam

SULIT NAMA
4572/2
Sains NO. KAD PENGENALAN -
Sukan -
Kertas 2
Mei TINGKATAN
2019 5 ARI F
2 ½ jam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ABI

_________________________________________

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

SAINS SUKAN

Kertas 2
Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Untuk Kegunaan Pemeriksa

MAKLUMAT UNTUK CALON Bahagian Soalan Markah Markah
Diperoleh

14

1. Kertas soalan ini mengandungi A 24
10 soalan struktur [Bahagian A] B 34
dan 3 soalan Esei [Bahagian B] 44
54
2. Jawab semua soalan bahagian 64
A di petak jawapan yang 74
disediakan. 84
94
3. Pilih 2 soalan daripada 10 4
bahagian B dan jawab dalam
kertas jawapan. 11 10

4. Gambar rajah yang mengiringi 12 10
soalan tidak dilukis mengikut
skala kecuali dinyatakan.

13 10

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak termasuk muka hadapan

4572/2 (C) 2019 Hak Cipta Panitia Sains Sukan SMK Abi [Lihat sebelah
SULIT

SULIT 2 4572/2
Bahagian A
Untuk [40 markah]
Kegunaan Jawab semua soalan.
Pemeriksa

1 Rajah 1 menunjukkan satu maklumat contoh tiket dalam satu sukan
permotoran yang dianjurkan di Negara kita.

Rajah 1

1(a) (a) Nyatakan Dasar Sukan Negara yang berkaitan dengan Rajah 1
1(b)
………………………..………………………………………………………………
[1 markah]

(b) Nyatakan dua kesan penganjuran sukan permotoran tersebut
kepada masyarakat.

(i) ……..…………………………………………………………………………

(ii) ……..…………………………………………………………………………
[2 markah]

1(c) (c) Berdasarkan Rajah 1, nyatakan perbandingan berikut:

Dasar Sukan Negara 1(a) Dasar Sukan Negara X

Jumlah [1 markah]
A1 SULIT

4572/2 (c) 2019 Hak Cipta Panitia Sains Sukan SMK Abi

SULIT 3 4572/2

2 Rajah 2 menunjukkan aksi dalam sukan angkat berat. Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 2 2(a)

(a) Namakan jenis penguncupan otot yang berlaku di R semasa aksi
seperti Rajah 2.

………………………..……………………………………………………………… 2(b)
[1 markah]

(b) Nyatakan jenis fiber otot yang dimiliki oleh atlet dalam Rajah 2.

………..……………………………………………………………………………… 2(c)
[1 markah]

(c) Nyatakan satu ciri fiber otot yang dinyatakan di 2(b).

………..………………………………………………………………………………
[1 markah]

(d) Nyatakan sistem tenaga dominan atlet dalam Rajah 2. 2(d)

………..………………………………………………………………………………
[1 markah]

Jumlah
A2

4572/2 (c) 2019 Hak Cipta Panitia Sains Sukan SMK Abi [Lihat sebelah
SULIT

SULIT 43 4572/2

Untuk 3 Rajah 3 menunjukkan satu praktis kemahiran dalam sukan.
Kegunaan
Pemeriksa DISKRIPSI LATIHAN

- 10 kali X 3 set
- Rehat antara

set 3 – 5 minit

3(a) Rajah 3
(a) Nyatakan jenis praktis berdasarkan Rajah 3.

………………………..………………………………………………………………
[1 markah]

(b) Kelaskan kemahiran dalam Rajah 3 berdasarkan kriteria
pengkelasan motor.

Kriteria Pengkelasan Kelas Kemahiran

3(b)

[2 markah]

3(c) (c) Terangkan perkaitan hukum newton dalm aksi pemain berjersi
nombor 10 berlari dan menyepak bola ke arah gol

………………………..………………………………………………………………

Jumlah ………………………..………………………………………………………………
A3
………………………..………………………………………………………………
[1 markah]

4572/2 (c) 2019 Hak Cipta Panitia Sains Sukan SMK Abi SULIT

SULIT 45 4572/2

4 Rajah 4 menunjukkan aktiviti ‘depth jumps’. Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 4

(a) Apakah jenis latihan dalam Rajah 4? 4(a)

……………………………………………………………………………………….. 4(b)
[1 markah] 4(c)

(b) Rancangkan satu sesi latihan dengan menamakan aktiviti bagi

melengkapkan jadual 1 di bawah

Fasa Aktiviti
Memanaskan

Badan

Tumpuan Utama Depth Jumps

Menyejukkan
Badan

[2 markah]

(c) Cadangkan satu strategi yang dapat mengurangkan keletihan dan
kelesuan jika atlet Rajah 4 mengalami keletihan dan kelesuan.

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….. Jumlah
[1 markah] A4

4572/2 (c) 2019 Hak Cipta Panitia Sains Sukan SMK Abi [Lihat sebelah
SULIT

SULIT 64 4572/2

Untuk 5 Rajah 5 menunjukkan Piramid Makanan atlet.
Kegunaan
Pemeriksa

P

S

5(a) Rajah 5
5(b)
5(c) (a) Nyatakan satu contoh makanan atlet daripada P.
5(d)
………………………..………………………………………………………………
[1 markah]

(b) Nyatakan satu bantuan ergogenik yang mengaplikasikan S.

………………………..………………………………………………………………
[1 markah]

(c) Apakah kesan penyalahgunaan 5 (b)?

………………………..………………………………………………………………
[1 markah]

(d) Bezakan sumber tenaga berikut:

Sumber Tenaga Eksogenus Sumber Tenaga Endogenus

Jumlah [1 markah]
A5 SULIT

4572/2 (c) 2019 Hak Cipta Panitia Sains Sukan SMK Abi

SULIT 57 4572/2

6 Rajah 6 menunjukkan satu aksi bagi permulaan acara 100 meter. Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Saya ingin berpuas

hati dengan prestasi

Saya ingin saya Saya ingin
mencapai potensi
terbik diri saya meningkatkan

kecekapan

kemahiran saya

Rajah 6 6(a)
(a) Nyatakan jenis motivasi yang sedang berlaku pada atlet Rajah 6.

………………………..………………………………………………………………
[1 markah]

(b) Cadangkan satu matlamat prestasi bagi atlet Rajah 6. 6(b)

………………………………………………………………………………………..
[1 markah]

(c) Jika atlet Rajah 5 mengalami kebimbangan, jelaskan satu kemahiran

psikologi yang sesuai untuk mengatasinya.

6(c)

………..……..…………………………………………………………………………

………..……..………………………………………………………………………… Jumlah
[2 markah] A6

4572/2 (c) 2019 Hak Cipta Panitia Sains Sukan SMK Abi [Lihat sebelah
SULIT

SULIT 85 4572/2

Untuk 7 Rajah 6 menunjukkan atlet berlari ketika cuaca panas.
Kegunaan
Pemeriksa

7(a) Rajah 7

(a) Apakah yang berlaku jika atlet terdedah kepada bahang matahari
yang keterlaluan seperti Rajah 7?

………………………..………………………………………………………………
[1 markah]

(b) Nyatakan dua kecederaan berdasarkan 7 (a).

7(b) (i) ……..…………………………………………………………………………

(ii) ……..…………………………………………………………………………
[2 markah]

(c) Cadangkan strategi mengurangkan risiko 7 (a).
7(c) ………..………………………………………………………………………………

Jumlah ………………………..………………………………………………………………
A7

………………………..………………………………………………………………
[1 markah]

4572/2 (c) 2019 Hak Cipta Panitia Sains Sukan SMK Abi SULIT

SULIT 69 4572/2

8 Rajah 8 menunjukkan aksi dalam sukan bola tampar. Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 8

(a) Nyatakan perbezaan berikut: 8(a)

Semangat Kesukanan Semangat Mementingkan Kemenangan

[1 markah]
(b) Apakah adaptasi sistem tubuh terhadap aktiviti Rajah 8?

………..……………………………………………………………………………… 8(b)

………………………..………………………………………………………………
[1 markah]

(c) Jelaskan jenis lakuan motor pemain jersi nombor 11.

………..……..………………………………………………………………………… 8(c)

……..………………………..………………………………………………………… Jumlah
[2 markah] A8

4572/2 (c) 2019 Hak Cipta Panitia Sains Sukan SMK Abi [Lihat sebelah
SULIT

SULIT 160 4572/2

Untuk 9 Rajah 9 menunjukkan satu pengukuran komponen kecergasan fizikal.
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 9
(a) Nyatakan dua ujian lain yang sama objektif ujian dengan Rajah 9.

9(a)

(i) ……..…………………………………………………………………………

(ii) ……..…………………………………………………………………………
[2 markah]

(b) Bandingkan kesan pengambilan makanan berdasarkan piramid

makanan dengan piramid makanan atlet.

Piramid Makanan Piramid Makanan Atlet

9(b) [2 markah]
SULIT
Jumlah
A9
4572/2 (c) 2019 Hak Cipta Panitia Sains Sukan SMK Abi

SULIT 171 4572/2

10 Rajah 10 menunjukkan aksi acara lari berpagar. Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 10

(a) Nyatakan dua contoh keagresifan ketara berdasarkan Rajah 9. 10(a)
(i) ……..…………………………………………………………………………

(ii) ……..…………………………………………………………………………
[2 markah]

(b) Salah seorang atlet di atas terjatuh ketika melompat pagar dan

terseliuh pada buku lali.

Jelaskan dua cara anda mengesan kecederaan itu berdasarkan 10(b)
kaedah TOTAPS. (ikut urutan)
(i) ……..…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

(ii) ……..………………………………………………………………………… Jumlah
[2 markah] A10

4572/2 (c) 2019 Hak Cipta Panitia Sains Sukan SMK Abi [Lihat sebelah
SULIT

SULIT 172 4572/2
Bahagian B
Untuk [20 markah]
Kegunaan Jawab mana-mana dua soalan.
Pemeriksa

11 Jadual 1.1 menunjukkan pusingan awal pasukan-pasukan dan kumpulan
yang bertanding dalam satu pertandingan bola sepak.

Jadual 1.2 menunjukkan keputusan setelah tamat pusingan awal

Pusingan awal Kumpulan B Kumpulan C
Kumpulan A

Perak Negeri Sembilan Kedah
Terengganu Sabah Sarawak
Melaka Selangor
Johor Pahang
Kelantan

Jadual 1.1

Keputusan pusingan awal

Kumpulan A Kumpulan B Kumpulan C

Johan: Perak Johan: Sabah Johan: Kedah

Naib Johan: Johor Naib Johan: Kelantan Naib Johan: Selangor

Jadual 1.2

(a) Namakan sistem pertandingan dalam Jadual 1.1.

[1 markah]

(b) Berdasarkan keputusaan pusingan awal pada Jadual 1.2

(i) Apakah sistem pertandingan yang akan digunakan dalam
pusingan kedua mengikut peraturan Majlis Sukan Sekolah-
Sekolah Malaysia (MSSM).
[1 markah]

(ii) Jelaskan tentang dua komponen kecergasan fizikal dominan

bagi seorang pemain bola sepak.

[2 markah]
(c) Jika berlaku kecederaan dalam pertandingan di atas, jelaskan

tentang punca-punca kecederaan yang mungkin berlaku.

[6 markah]

4572/2 (c) 2019 Hak Cipta Panitia Sains Sukan SMK Abi SULIT

SULIT 183 4572/2

12 Rajah 11 menunjukkan aksi fasa mula lonjak seorang pelari acara 400 meter Untuk
berpagar (400 metres hurdles) Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 11

(a) Nyatakan dua otot besar di bahagian kaki yang terlibat dalam aksi
Rajah 11.
[2 markah]

(b) Jelaskan dua perkaitan antara sistem-sistem tubuh yang
menghasilkan pergerakan Rajah 11.
[4 markah]

(c) Jelaskan dua strategi pemakanan yang sesuai sebelum pertandingan
bagi atlet Rajah 11.
[2 markah]

(d) Sekiranya atlet Rajah 11 mengalami kecederaan di bahagian tapak
kaki hingga tidak lagi boleh memijak. Cadangkan terapi yang sesuai
bagi kecederaan tersebut.
[2 markah]

4572/2 (c) 2019 Hak Cipta Panitia Sains Sukan SMK Abi [Lihat sebelah
SULIT

SULIT 184 4572/2

Untuk 13 Rajah 12 menunjukkan pergerakan bola rugbi yang disepak oleh pemain.
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 12

(a) Terangkan satu ciri-ciri daya yang menghasilkan gerakan cakera
pada Rajah 12
[2 markah]

(b) Ramai pemain tertarik dengan sukan ragbi kerana banyak eleman
positif yang terdapat padanya.
Terangkan proses sosialisasi yang berkaitan.
[2 markah]

(c) Sukan ragbi selalu dikaitkan dengan keagresifan. Jelaskan tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi keagresifan dalam sukan.
[4 markah]

(d) Jika salah seorang pemain rugbi patah tulang radius dan ulna,
jelaskan tentang tanda dan simptom kecederaan tersebut.
[2 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh, Disemak & Disahkan oleh,
……………………. …………………………………

4572/2 (c) 2019 Hak Cipta Panitia Sains Sukan SMK Abi SULIT


Click to View FlipBook Version