The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU KERJA / LKS BAHASA JAWA KELAS VIII SMP SEMESTER 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by slametgurusmp, 2021-05-20 21:40:59

BUKU KERJA BAHASA JAWA KELS VIII

BUKU KERJA / LKS BAHASA JAWA KELAS VIII SMP SEMESTER 1

A. Tugas Kelompok

1.1 Unsur Intrinsik Sajroning Cerita Cekak

Kelompok : .............................................
Anggota : ..................................................................................
: ..................................................................................
: ..................................................................................
: ..................................................................................

Pituduh nggarap
1. Wacanen cerita cekak “ Ngendhangi Anak” ing buku paket kelas 8 kaca 11-13.

Jingglengana unsur intrinsik sajroning cerkak iku.
2. Niteni underan (tema), tokoh/paraga, watak, plot (alur cerita), latar/setting, pamawas

(sudut pandang), lan amanat.

1. Sapa wae paraga sajroning cerkak “Ngendhangi Anak”?

Protagonis Antagonis Tritagonis

............................. ................................... .......................................
............................. ................................... .......................................
............................. ................................... .......................................
............................. ................................... .......................................
............................. ................................... .......................................
............................. ................................... .......................................

2. Kepriye watak paraga ing cerkak “Ngendhangi anak”iku? Jupuken pethilan cerita cekak

kanggo mbuktekake watak saben paraga kasebut!

Paraga Watak Buktine ing teks

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

1 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

Paraga Watak Buktine ing teks
....................... ....................... ………………………………………………………………
………………................................................
....................... ....................... ………………………………………………………………
………………………………………………………………
....................... ....................... ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………................................................
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………................................................

3. Ing ngendi Latar/ setting cerkak “Ngendhangi anak”

Panggonan Buktine ing teks

......................................... ............................................................................
......................................... ............................................................................

......................................... ............................................................................

......................................... ............................................................................

Wektu Buktine ing teks

......................................... ............................................................................
......................................... ............................................................................
......................................... ............................................................................
......................................... ............................................................................

2 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

swasana Buktine ing teks

......................................... ............................................................................
......................................... ............................................................................
......................................... ............................................................................
......................................... ............................................................................

4. Alur crita cekak “Ngendhangi Anak”

Alur Buktine ing teks

Pambukane ............................................................................
cerita ............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Klimaks ............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Lereme cerita ............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

3 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

Alur Buktine ing teks
Koda/panutup
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

5. Kepriye anggone pengarang nggunakake pamawase sajroning cerita cekak “Ngendhangi
Anak”? Wenehana pethilan cerita kanggo mbuktekake!

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

6. Apa amanat kang bisa kokdudut saka cerita cekak “Ngendhangi Anak”?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

............................, ................................., 2017

Paraf Biji

4 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

B. Tugas Mandhiri

1.1 Unsur Intrinsik Sajroning Cerita Cekak

Nama : ..................................................... Kelas/No : ......./.............

Pituduh nggarap

1. Goleka cerita cekak saka internet utawa buku kumpulan cerita cekak, cerita kuwi
unggahen utawa difoto copy banjur jingglengana unsur intrinsik sajroning cerkak iku.

2. Tulisen unsur intrinsike : underan (tema), tokoh/paraga, watak, plot (alur cerita),
latar/setting, pamawas (sudut pandang), lan amanat.

Papan makarya :

1. Irah-irahan : ......................................
2. Paraga :

Protagonis Antagonis Tritagonis

............................. ................................... .......................................
............................. ................................... .......................................
............................. ................................... .......................................
............................. ................................... .......................................
............................. ................................... .......................................
............................. ................................... .......................................

3. Watak paraga : Watak Buktine ing teks
Paraga …………………………………………………………
…………………………………………………………
....................... ....................... …………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………................
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

5 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

Paraga Watak Buktine ing teks
....................... ....................... …………………………………………………………
…………………………………………................
....................... ....................... …………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………................

4. Latar/ setting cerkak :

Panggonan Buktine ing teks

......................................... ............................................................................
......................................... ............................................................................
......................................... ............................................................................
......................................... ............................................................................

Wektu Buktine ing teks

......................................... ............................................................................
......................................... ............................................................................
......................................... ............................................................................
......................................... ............................................................................

6 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

swasana Buktine ing teks

......................................... ............................................................................

......................................... ............................................................................

......................................... ............................................................................

......................................... ............................................................................

5. Alur crita : Buktine ing teks
Alur
............................................................................
Pambukane ............................................................................
cerita ............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Klimaks ............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

Lereme cerita ............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

7 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

Alur Buktine ing teks
Koda/panutup ............................................................................
............................................................................
............................................................................

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

6. Pamawas sajroning cerita cekak : Wenehana pethilan cerita kanggo mbuktekake!
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..............................................................................

7. Amanat :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..............................................................................

8. Ringkesane cerita :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..............................................................................

8 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..............................................................................

............................, ................................., 2017

Paraf Biji

9 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

1.2 Unsur Basa Teks Cerita Cekak

A. Tugas Kelompok

Kelompok : .............................................
Presenter : ..................................................................................
Juru tulis : ..................................................................................
Anggota : ..................................................................................
: ..................................................................................
: ..................................................................................
: ..................................................................................

Pituduh nggarap :

1. Jingglengana buku paket kelas 8 kaca 6 – 8 lan kaca 21– 24, bab kawruh
paramasastra! Rembugana karo kancamu kanthi basa sing sopan.

2. Titikane Basa sajroning cerkak :
a. Ngemot tembung-tembung watak/kahanan kanggo nggambarake paraga,
wujud fisik, utawa kapribadene.
b. Ngemot tembung-tembung katrangan kanggo nggambarake latar (latar wektu,
panggonan, lan swasana).
c. Ngemot tembung kriya kanggo nggiring prastawa-prastawa kang dialami para
paraga.
d. Ngemot sudut pandang pengarang (point of vew) arupa tripurusa bisa siji, loro
utawa katelu.
e. Cerkak sing bisa mbok jingglengi yaiku Ngendhangi Anak, Sidhange Mbah
Gaplek lan Katresnan Ora Ilang.

1. Tembung watak Pethilan Teks ngandhut Nggambarake
No Paraga tembung watak fisik/kapribaden
2
................... .............................................. ..............................................
. .............................................. ..............................................
............................................. .............................................
3 ............................................. .............................................
................... ............................................. .............................................
.
.............................................. ..............................................
4 .............................................. ..............................................
............................................. .............................................
............................................. .............................................
............................................. .............................................

10 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

No Paraga Pethilan Teks ngandhut Nggambarake
................... tembung watak fisik/kapribaden
. ..............................................
.............................................. ..............................................
5 .............................................. .............................................
................... ............................................. .............................................
. ............................................. .............................................
.............................................
6 ..............................................
................... .............................................. ..............................................
. .............................................. .............................................
............................................. .............................................
............................................. .............................................
.............................................
..............................................
.............................................. ..............................................
.............................................. .............................................
............................................. .............................................
............................................. .............................................
.............................................

2. Tembung katrangan Tembung katrangan Pethilan teks sing
No Latar nggambarake latar

1 .............................................. ............................................
wektu .............................................. ............................................
............................................. ............................................
2 ............................................. ............................................
panggonan ............................................. ............................................

.............................................. ............................................
.............................................. ............................................
............................................. ............................................
............................................. ............................................

11 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

............................................. ............................................

3 .............................................. ............................................
swasana .............................................. ............................................
............................................. ............................................
............................................. ............................................
............................................. ............................................

3. Tembung kriya Nggiring paraga marang kahanan
No Tembung Kriya (pethilan saka teks cerkak)
1
.......................... ...............................................................................
...............................................................................
1 ...............................................................................
.......................... ...............................................................................

1 ...............................................................................
.......................... ...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

4. Tembung sesulih purusa

N Tembung Pratelan saka Teks

No sesulih purusa

1

......................... ...............................................................................

...............................................................................

12 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

N Tembung Pratelan saka Teks
No sesulih purusa
...............................................................................
2 ...............................................................................
.........................
...............................................................................
3 ...............................................................................
......................... ...............................................................................
...............................................................................
4
......................... ...............................................................................
...............................................................................
5 ...............................................................................
......................... ...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

............................, ................................., 2017

Paraf Biji

13 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

1.3 Kawruh Maca lan Nulis Aksara Jawa Sigeg /Ha/

A. Tugas mandhiri

Nama : ..................................................... Kelas/No : ......./.............

Pituduh nggarap

1. Jingglengana kawruh Nulis Aksara Jawa kang ana Buku Paket kelas 8 kaca 20-24
ngenani tata panulise Aksara Jawa Lingga Sigeg /ha/!

2. Nulisa Sigeg /ha/ ing kertas warna F4 kanthi nggunakake pulpen!
3. Kertas sing wis ana tulisane aksara kuwi templekna ing sanjerone kothak.
4. Gladhia nulis aksara Jawa lan panulise kudu ngandhul garis!

a. Kawruh Nulis Aksara Jawa Sigeg /ha/ ing tembung kang kawuwuhan
panambang –i, -e, -a, -an, -ana, -ake, -ane.

1. Panambang Aksara Jawa sing wis koktulis ing kertas warna templekna ing saben
kothak lan sawise gandheng karo tembung sigeg /ha/ tulisen wujude!

Panambang Aksara Jawa Sigeg Panulise ing aksara Jawa
/ha/ ......................................
/-i /
/h/

......................................
/-e / /h/

......................................
/-a / /h/

/-an / ......................................
/h/

14 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

Panambang Aksara Jawa Sigeg Panulise ing aksara Jawa
/ha/ ......................................
/-ana /
/h/

/-ake / ......................................
/h/

/-ane / ......................................
/h/

2. Tembung lingga asigeg /h/ antuk panambang /–i/, tulisen nganggo aksara Jawa!

Tembung Sigeg Panulise ing aksara Jawa
/ha/

milihi .......................................................................

nyilihi .......................................................................

3. Tembung lingga asigeg /h/ antuk panambang /–e/, tulisen nganggo aksara Jawa!

Tembung Sigeg Panulise ing aksara Jawa
/ha/

kalahe .......................................................................

milihe .......................................................................

15 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

4. Tembung lingga asigeg /h/ antuk panambang /–a/, tulisen nganggo aksara Jawa!

Tembung Sigeg Panulise ing aksara Jawa
/ha/

wegaha .......................................................................

gupuha .......................................................................

5. Tembung lingga asigeg /h/ antuk panambang /–an/, tulisen nganggo aksara Jawa!

Tembung Sigeg Panulise ing aksara Jawa
/ha/

kadohan .......................................................................

gupuhan .......................................................................

6. Tembung lingga asigeg /h/ antuk panambang /–ana/, tulisen nganggo aksara Jawa!

Tembung Sigeg Panulise ing aksara Jawa
/ha/

silihana .......................................................................

turahana .......................................................................

7. Tembung lingga asigeg /h/ antuk panambang /–ake/, tulisen nganggo aksara Jawa!

16 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

Tembung Sigeg Panulise ing aksara Jawa
/ha/ .......................................................................

milihake

nyuguhake .......................................................................

8. Tembung lingga asigeg /h/ antuk panambang /–ane/, tulisen nganggo aksara Jawa!

Tembung Sigeg Panulise ing aksara Jawa
/ha/

turahane .......................................................................

suguhane .......................................................................

............................, ................................., 2017

Paraf Biji

17 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

A. Tugas mandhiri

2.1 Njingglengi Teks Gotong Royong

Pituduh nggarap
1. Goleka gambar ngenani gotong royong ing bebrayan saka internet, gambare

undhuhen lan diprint banjur templekna ing kothak-kothak iku.
2. Wenehana katrangan ngenani gambar iku kanthi nggunakake tata cara panulise

ukara kang bener!

Nama : ..................................................... Kelas/No : ......./.............

Papan makarya : Katrangan
Gambar

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

...............................................................
...............................................................

18 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

Gambar Katrangan

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

............................, ................................., 2017

Paraf Biji

19 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

A. Tugas Kelompok

2.2 Ukara Sampurna lan Ora Sampurna

Kelompok : .............................................
Presenter : ..................................................................................
Juru tulis : ..................................................................................
Anggota : ..................................................................................

: ..................................................................................
: ..................................................................................
: ..................................................................................
Pituduh nggarap
1. Jingglengana kawruh paramasastra ukara sampurna lan ora sampurna ing Buku
Paket kelas 8 kaca 36!
2. Goleka wacan saka majalah utawa buku basa Jawa, dhaftaren lan perangen miturut
ukarane!.

Ukara Sampurna Ukara Ora Sampurna

............................................................... ...............................................................
............................................................... ...............................................................

............................................................... ...............................................................
............................................................... ...............................................................

............................................................... ...............................................................
............................................................... ...............................................................

............................................................... ...............................................................
............................................................... ...............................................................

............................................................... ...............................................................
............................................................... ...............................................................

............................................................... ...............................................................
............................................................... ...............................................................

20 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

Ukara Sampurna Ukara Ora Sampurna

............................................................... ...............................................................
............................................................... ...............................................................

............................................................... ...............................................................
............................................................... ...............................................................

............................................................... ...............................................................
............................................................... ...............................................................

............................, ................................., 2017

Paraf Biji

21 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

A. Tugas Mandhiri

2.3 Paribasan, Bebasan, lan Saloka

Nama : ..................................................... Kelas/No : ......./.............

Pituduh nggarap
1. Jingglengana kawruh basa basa bab paribasan, bebasan lan saloka ing Buku Paket

kelas 8 kaca 40 – 42!
2. Tulisen salah siji tuladha saka Paribasan, Bebasan lan Saloka iku tulisen ing kertas

warna banjur templekna ing panggonan miturut jinise, banjur gawenen ukara!
3. Goleka tuladha Paribasan, Bebasan, lan Saloka jangkep sategese!

Papan makarya :

1. Paribasan :

2. Bebasan :

3. Saloka :

4. Ukara
a. Bebasan :
............................................................................................................................
............................................................................................................................

b. Paribasan :

22 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

............................................................................................................................
............................................................................................................................

c. Saloka :
............................................................................................................................
............................................................................................................................

5. Tuladha Paribasan :

No Paribasan Teges

1 ........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

2
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

3
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

4
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

5
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

23 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

No Paribasan Teges

........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

6. Tuladha Bebasan

No Bebasan Teges

1 ........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

2
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

3
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

4
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

5
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

........................................................... ................................................................

24 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

No Bebasan Teges

........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

7. Tuladha Saloka

No Saloka Teges

1 ........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

2
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

3
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

4
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

5
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

25 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

No Saloka Teges

........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................
........................................................... ................................................................

............................, ................................., 2017

Paraf Biji

26 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

A. Tugas Mandhiri

3.1 Unsur Basa lan Wawancara kanthi Kaidah 5W, 1 H.

Nama : ..................................................... Kelas/No : ......./.............

Pituduh nggarap
1. Jingglengana tembung-tembung pitakon ing kawruh basa Buku Paket kelas 8 kaca 72,

banjur tulisen ing kertas warna banjur templekna ing sanjerone kothak kang wis
cemawis !
2. Jlentrehna panganggone tembung-tembung pitakon kuwi lan banjur gawenen ukara
kanthi tata cara panulise ukara kang bener!

Papan makarya :

1. Tembung-tembung pitakon :

Tembung
Pitakon

27 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

2. Panganggone tembung :

No Tembung Pitakon Panganggone

1 ........................................................... ................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

2 ........................................................... ................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

3 ........................................................... ................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

4 ........................................................... ................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

5 ........................................................... ................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

6 ........................................................... ................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

7 ........................................................... ................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

3. Ukara :

No Tembung pitakon Ukara

1 ........................................................... ................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

2 ........................................................... ................................................................
................................................................

28 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

No Tembung pitakon Ukara

................................................................
................................................................

3 ........................................................... ................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

4 ........................................................... ................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

5 ........................................................... ................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

6 ........................................................... ................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

7 ........................................................... ................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

............................, ................................., 2017

Paraf Biji

29 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

3.2 Nulis Laporan Wawancara

A. Tugas Kelompok
Kelompok : .............................................

Pawancara : ..................................................................................

Nara Sumber : ..................................................................................

Pituduh nggarap

1. Prakteka wawancara karo kancamu kanthi maragakake peran. Siji dadi nara sumber
sing siji dadi pawancara

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

30 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

............................, ................................., 2017

Paraf Biji

31 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

B. Tugas Mandiri

3.2 Nulis Laporan Wawancara

Nama : ..................................................... Kelas/No : ......./.............

1. Prakteka wawancara kanthi milih nara sumber, isi wawancara bisa ngenani olah
tetanen, cara nggawe jajanan, njaga kasarasan lan liya-liyane. Anggonmu praktek
wawancara dokumentasekna kanthi photo.

2. Sawise rampung anggonmu nganakake wawancara, tulisen inti saka wawancara

utawa informasi penting sing diwedharake dening nara sumber, banjur nggawea

palapuran ngenani asile wawancara mau kanthi nggunakake tata cara panulise

ukara kang bener!

1. Photo nalika wawancara :

2. Asile wawancara :

Asil Wawancara

Judul (Irah-irahan) : ....................................................................................................

Wektu/tanggal/jam: ....................................................................................................

Tujuan/maksud : ....................................................................................................

32 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

Panggonan Asil Wawancara
: ....................................................................................................

Nara Sumber : ....................................................................................................

Asil wawancara :

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

............................, ................................., 2017

Paraf Biji

33 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

A. Tugas Mandhiri

4.1 Jinis lan Struktur Reklame

Nama : ..................................................... Kelas/No : ......./.............

1. Jingglengana jinise reklame ing Buku Paket kelas 8 kaca 78-82! Goleka bungkus obat-
obatan, banjur jepreten dadi siji ing kothak kang wis cemawis an ing lembar kegiatan
iki!

2. Tulisen strukture wiwit headline, subheadline, lan amplifikasine.

1. Bungkus obat :

34 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

2.Struktur reklame :

Struktur Reklame

Subheadline : ....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Subheadline : ....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Amplifikasi : ....................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

............................, ................................., 2017

Paraf Biji

35 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

A. Tugas Kelompok

4.2 Unsur Paramasastra Reklame

Kelompok : .............................................
Presenter : ..................................................................................
Juru tulis : ..................................................................................
Anggota : ..................................................................................

: ..................................................................................
: ..................................................................................
: ..................................................................................
Pituduh nggarap

1. Jingglengana unsure basa ing Buku Paket kelas 8 kaca 84-85!
2. Wacanen kawruh paramasastra “Ukara Pakon” ing Buku Paket kelas 8 kaca 84!

3. Sawise maca rembugana karo kancamu nggawe ukara reklame adhedhasar tema :
Kasiyate Kunir Ngluwihi Antibiotik”. Nggawea ukara pakon kanthi tata cara panulise

ukara kang bener!

1. Nggawe ukara :

Jinise Ukara Ukara Pakon Ing Reklame
Pakon

lumrah .......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

pamenging

36 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

Jinise Ukara Ukara Pakon Ing Reklame
Pakon
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

paminta .......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

pangajak .......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

37 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

Jinise Ukara Ukara Pakon Ing Reklame
Pakon
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

............................, ................................., 2017

Paraf Biji

38 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

B. Tugas Mandhiri

4.2 Unsur Paramasastra Reklame

Nama : ..................................................... Kelas/No : ......./.............

Pituduh nggarap
1. Jingglengana unsure basa ing Buku Paket kelas 8 kaca 84-85!
2. Nggawea ukara pakon kanthi tata cara panulise ukara kang bener!

1. Nggawe ukara :

Jinise Ukara Ukara Pakon Ing Reklame
Pakon

lumrah .......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

pamenging .......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

39 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

Jinise Ukara Ukara Pakon Ing Reklame
Pakon

.......................................................................................................
.......................................................................................................

paminta .......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

pangajak .......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

40 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

Jinise Ukara Ukara Pakon Ing Reklame
Pakon

.......................................................................................................
.......................................................................................................

............................, ................................., 2017

Paraf Biji

41 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

A. Tugas Mandhiri

4.3 Nggawe Reklame

Nama : ..................................................... Kelas/No : ......./.............

Pituduh nggarap
1. Jingglengana model-model iklan/reklame ing Buku Paket kelas 8 kaca 78-80 utawa
saka conto bungkus obat sing mbokgawa! Bahan sing wis mbokgawa kaya ta: kertas
gambar, alat warna, gunting, lan lem disiyapake.
2. Modhel reklame kang wis kokgawe iku banjur templekna ing sanjerone kotak ing
lembar kegiatan!

1. Modhel reklame :

............................, ................................., 2017

Paraf Biji

............................, ................................., 2017

Paraf Biji

42 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022

43 Lembar Kegiatan Bahasa Jawa Kelas VIII Tahun 2021-2022


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PENCERNAAN
Next Book
Program NILAM 1