The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Bowlingový zpravodaj, 2018-09-10 17:22:01

Bowling

Bowling

Bowling

Co je vlastně bowling?

Odborně řečeno je to cílový kuželkářský sport, tedy soutěživá forma pohybu, jejímž cílem je
vypuštění předmětu na určený cíl. Prakticky se jedná o jeden z nejpopulárnějších sportů na
světě, který může hrát kdokoliv.
Od kuželek, které mají v Česku dlouhou tradici, se bowling liší v mnoha ohledech, ale pro
laika jsou nejpodstatnější počet kuželek (bowling 10, kuželky 9) a koule, kdy ty na bowling
jsou větší a těžší a mají navrtané díry pro prsty kvůli lepšímu úchopu.

A jak dosáhneme co nejlepších hodů a tím i nejvyššího možného zisku bodů. Podle jediné
„bowlingové knihy“, u nás vydané, je nutné dosáhnout dokonalé koordinace rozběhu, pohybu
ruky a vypuštění koule. Však také sportovní bowling není jen o fyzickém tréninku. Mnohdy hru
či turnaj vyhraje psychická odolnost jedince a také schopnost skloubit a vyhodnotit několik
faktorů najednou, jako je například výběr koule nebo přizpůsobení se konkrétním podmínkám
na dráze.
První zmínky o bowlingu respektive kuželkářském sportu sahají až do starověkého Egypta.
V 15. století byla hra podobná bowlingu kvůli nepříznivému a proměnlivému anglickému
prostředí přesunuta do budov. A tak se z bowlingu stala hra, kterou mohl hrát kdokoliv a
kdykoliv, bez ohledu na nepřízeň počasí. Další zmínky najdeme v 16. století, kdy se hře
podobné bowlingu věnoval i teolog Martin Luther, který nechal postavit primitivní dráhu pro
své děti. V USA se bowling začal rozšiřovat s příchodem britských přistěhovalců a od 19.
století zaznamenává obrovský narůst popularity.
Některé materiály a dostupné informace tvrdí, že bowling vznikl v USA jako náhrada za v té
době zakázané hraní kuželek, které bylo označeno za hazard. Údajně snad čeští přistěhovalci
změnili pravidla kuželek, jejich počet, zvětšili a navrtali koule a obešli tím vydaný zákaz.
Bowling byl v prvních letech ryze mužský sport. Někteří jej považovali za soutěž, jiní za
relaxaci. V posledních desetiletích 19. stol. začaly bowling hrát i ženy. Účastí žen přestal být
považován za hazardní, herny se vyčistily a přišly na řadu soutěže. Pravidla však nebyla
všude stejná a na konci 19. stol. se objevily pokusy o jejich sjednocení. V roce 1895 tak
proběhl „Americký bowlingový kongres“, na němž došlo k prvnímu sjednocení pravidel.
Některá z nich platí dodnes.

Během 100 let se do hraní bowlingu zapojili jak v té době vyloučené ženy, tak i
Afroameričani. Bowling se stal jedním z nejpopulárnějších sportů na světě. Hrají ho celé
rodiny, dokonce i na pevnosti Alcatraz byly pro dozorce, kteří zde žili s celými svými
rodinami, vystavěny bowlingové dráhy.

Vůbec první ME se konalo v roce 1962 ve Francii. Týmy se tehdy skládaly ze 4 žen a 4 mužů.
V roce 1962 byly také založeny první bowlingové federace.
Bowling jako takový vznikl v České republice pod záštitou tehdejšího Českomoravského
kuželkářského svazu. Pod jejím názvem pracovala tzv. Bowlingová sekce. Později se
Českomoravský kuželkářský svaz transformoval na Českou kuželkářskou a bowlingovou
federaci, kterou tvoří dvě rovnocenné asociace: bývalá Bowlingová sekce, dnes již Česká
bowlingová asociace a Česká kuželkářská asociace. V roce 1997, kdy se uskutečnilo

průkopové nulté Mistrovství České republiky, měl bowling 39 členů. Dnes, v roce 20letého
výročí organizovaného bowlingu v České republice jich je již více než 6 tisíc.

L. P.


Click to View FlipBook Version