The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by realizacja, 2021-03-31 09:36:54

MP-JulkaSzpulka^^^_Flat.

4+Detektywistyczna

książka dla dzieci w wieku


• o trudnych emocjach: bezradności i złości
• o tropieniu rozwiązań
• o rozplątywaniu trudnych dla dzieci spraw
W oparciu o doświadczenia mamy, która ma dzieci
o wyjątkowej urodzie pracy mózgu (zaburzenia Si i ADHD)


WWW.JULKASZPULKA.PL fot. Marta Rogińska

Karty Julki i Szpulki – radzę sobie ze ZŁOŚCIĄ

Zmagając się z częstymi napadami złości swoich dzieci, bo autorka ma ich dwoje, jak to zwykła
mówić, o wyjątkowej urodzie pracy mózgu, z biegiem lat wypracowała swoją reakcję na ich częste
wybuchy gniewu. Zdobytą wiedzę poprzez lekturę poradników dotyczących rodzicielstwa bliskości
oraz dzięki licznym rozmowom z terapeutami córki postanowiła stworzyć swoim Małym i Dużym
Czytelnikom karty reakcji na złość dziecka - z bohaterami książki oczywiście. Karty przekazuje swoim
czytelnikom, placówkom edukacyjnym i terapeutom, którzy z powodzeniem wykorzystują je pod-
czas zajęć. Karty są przyjazne dla dziecka, dzięki wesołym i prostym ilustracjom i potrafią ułagodzić
niejednego „złosnika”.
niejednego „złosni


Mama, która postanowiła
pisać książki.


Autorką książki jest Maja Strzałkowska,
mama dwójki cudownych dzieci. Twierdzi,
że wszystkie dzieci są cudowne - każde ma
swój własny charakter, własne możliwości
i i ograniczenia oraz własne tempo rozwoju.
Jak każdy rodzic zmaga się z wychowaniem
swoich dzieci - to zawsze trudna i kręta
droga, której nie widać ani końca, ani tego,
dokąd ta droga zaprowadzi. Trafia się też
ścieżka pod górkę. Tak było w przypadku au-
torki, której córka zmaga się z zaburzeniami
in integracji sensorycznej i nadpobudliwością
psychoruchową, czyli ADHD.
Trudności z zachowaniem i koncentracją
córki sprawiły, że jej mama musiała szukać fot. Marta Rogińska
wielu kreatywnych rozwiązań, aby pomóc jej
funkcjonować w otaczającym świecie. By ła-
godzić częste wybuchy złości, problemy z koncentracją i pomóc jej poznawać świat, wymyślała jej,
często nie do rymu, zabawne historie, dzięki którym pomagała córce radzić sobie z jej ograniczenia- Tej książki nie kupisz
mi. Wtedy pomyślała, czemu nie podzielić się tymi historiami z innymi? w księgarni
Jak to się zaczęło, czyli po nitce do Szpulki.
Książka została wydana w modelu
Inspiracją do powstania pierwszej książki (a planowana jest seria i to pokaźna, bo autorka deklaruje self-publishing, więc można ją kupić tylko
20 tytułów!) jest jej córka. Pewnego wieczoru, po wyjątkowo paskudnym napadzie złości, opowied- na stronie internetowej julkaszpulka.pl.
ziała córce historię o pewnej dz- Według autorki najważniejszą zaletą tego
iewczynce, która musiała radzić modelu wydawania jest pełna kontrola
sobie ze swoją bezradnością. nad całym projektem, dzięki czemu może
Wtedy właśnie narodziła się przekazać rodzicom, w jaki sposób mogą
Julka i Szpulka.
postr
postrzegać świat dziecka i jak pomóc dz-
Szpulka to dziwny stworek – ieciom w rozwiązywaniu ich codziennych
kłębek nerwów Julki – którego i niecodziennych problemów. Z tego też
nitki reagują na emocje dziew- powodu prowadzi blog i profile Julka i Sz-
czynki. Gdy Julka się złości - Szpul- pulka w mediach społecznościowych, bo
ka się jeży, gdy Julka jest smutna - umożliwia to stały kontakt z czytelnikami,
Szpulce opadają nitki. Razem dzięki którym może dostosowywać się do
starają się zrozumieć problemy ich potrzeb i którzy stanowią dla niej
małej dziewczynki i wspólnie po- źródło inspiracji do powstawania nowych
szukiwać rozwiązań. Tak narodził tekstów.
się pomysł na pierwszą książkę
„Julka i Szpulka. Sprawa zaginięcia
Lulu”, na książkę detektywistyczną
i interaktywną. Zapraszamy na stronę serii: julkaszpulka.pl
fot. Marta Rogińska

Karty Julki i Szpulki – radzę sobie ze ZŁOŚCIĄ

Zmagając się z częstymi napadami złości swoich dzieci, bo autorka ma ich dwoje, jak to zwykła
mówić, o wyjątkowej urodzie pracy mózgu, z biegiem lat wypracowała swoją reakcję na ich częste
wybuchy gniewu. Zdobytą wiedzę poprzez lekturę poradników dotyczących rodzicielstwa bliskości
oraz dzięki licznym rozmowom z terapeutami córki postanowiła stworzyć swoim Małym i Dużym
Czytelnikom karty reakcji na złość dziecka - z bohaterami książki oczywiście. Karty przekazuje swoim
czytelnikom, placówkom edukacyjnym i terapeutom, którzy z powodzeniem wykorzystują je pod-
czas zajęć. Karty są przyjazne dla dziecka, dzięki wesołym i prostym ilustracjom i potrafią ułagodzić
niejednego „złosni
niejednego „złosnika”.


Mama, która postanowiła
pisać książki.


Autorką książki jest Maja Strzałkowska,
mama dwójki cudownych dzieci. Twierdzi,
że wszystkie dzieci są cudowne - każde ma
swój własny charakter, własne możliwości
i i ograniczenia oraz własne tempo rozwoju.
Jak każdy rodzic zmaga się z wychowaniem
swoich dzieci - to zawsze trudna i kręta
droga, której nie widać ani końca, ani tego,
dokąd ta droga zaprowadzi. Trafia się też
ścieżka pod górkę. Tak było w przypadku au-
torki, której córka zmaga się z zaburzeniami
in integracji sensorycznej i nadpobudliwością
psychoruchową, czyli ADHD.
Trudności z zachowaniem i koncentracją
córki sprawiły, że jej mama musiała szukać fot. Marta Rogińska
wielu kreatywnych rozwiązań, aby pomóc jej
funkcjonować w otaczającym świecie. By ła-
godzić częste wybuchy złości, problemy z koncentracją i pomóc jej poznawać świat, wymyślała jej,
często nie do rymu, zabawne historie, dzięki którym pomagała córce radzić sobie z jej ograniczenia- Tej książki nie kupisz
mi. Wtedy pomyślała, czemu nie podzielić się tymi historiami z innymi? w księgarni
Jak to się zaczęło, czyli po nitce do Szpulki.
Książka została wydana w modelu
Inspiracją do powstania pierwszej książki (a planowana jest seria i to pokaźna, bo autorka deklaruje self-publishing, więc można ją kupić tylko
20 tytułów!) jest jej córka. Pewnego wieczoru, po wyjątkowo paskudnym napadzie złości, opowied- na stronie internetowej julkaszpulka.pl.
ziała córce historię o pewnej dz- Według autorki najważniejszą zaletą tego
iewczynce, która musiała radzić modelu wydawania jest pełna kontrola
sobie ze swoją bezradnością. nad całym projektem, dzięki czemu może
Wtedy właśnie narodziła się przekazać rodzicom, w jaki sposób mogą
Julka i Szpulka.
postrzegać świat dziecka i jak pomóc dz-
postr
Szpulka to dziwny stworek – ieciom w rozwiązywaniu ich codziennych
kłębek nerwów Julki – którego i niecodziennych problemów. Z tego też
nitki reagują na emocje dziew- powodu prowadzi blog i profile Julka i Sz-
czynki. Gdy Julka się złości - Szpul- pulka w mediach społecznościowych, bo
ka się jeży, gdy Julka jest smutna - umożliwia to stały kontakt z czytelnikami,
Szpulce opadają nitki. Razem dzięki którym może dostosowywać się do
starają się zrozumieć problemy ich potrzeb i którzy stanowią dla niej
małej dziewczynki i wspólnie po- źródło inspiracji do powstawania nowych
szukiwać rozwiązań. Tak narodził tekstów.
się pomysł na pierwszą książkę
„Julka i Szpulka. Sprawa zaginięcia
Lulu”, na książkę detektywistyczną
i interaktywną. Zapraszamy na stronę serii: julkaszpulka.pl
fot. Marta Rogińska

Mądre, edukacyjne zabawki które poprzez
zabawę uczą. Nasze zabawki to nie zwykła
zabawa to rozwój dziecka.


Z A BAW K I G I Z D . P L - U L . C I E S Z Y Ń S K A 8 6 A , 4 3 - 2 4 3 W I S Ł A W I E L K A , S K L E P @ Z A B AW K I G I Z D . P L | W W W. Z A B AW K I G I Z D . P L

Mądre, edukacyjne zabawki które poprzez
zabawę uczą. Nasze zabawki to nie zwykła
zabawa to rozwój dziecka.


Z A BAW K I G I Z D . P L - U L . C I E S Z Y Ń S K A 8 6 A , 4 3 - 2 4 3 W I S Ł A W I E L K A , S K L E P @ Z A B AW K I G I Z D . P L | W W W. Z A B AW K I G I Z D . P L

Poprzez ten artykuł chcielibyśmy przedstawić Wam nasz złoty środek - gry planszowe. Kiedyś tak bardzo doce-
niane, a dziś w dobie komputerów trochę zapomniane. Nie tylko bawią, rozwijają ale także uczą. Oto 10 powo-
dów dla których warto po nie sięgnąć:

1. Odrywanie od codzienności: 5. Umożliwia współpracę: bardzo wymagającego gracza. Zde-
Przez cały dzień intensywnie myśli-
Przez Zabawa z planszówką uczy niesienia cydowanie każdy znajdzie coś dla
my, kombinujemy, zmagamy się z pomocy oraz dbania o wspólne inte- siebie, niezależnie od tego co lubi
codziennymi problemami zarówno resy. Poznajmy dzięki niej również oraz jaką ilością czasu dysponuje
domowymi, szkolnymi jak i zawodo- wszelkie zasady i reguły gry zespo- oraz w jakim jest wieku.
wymi. A gra planszowa pomoże nam łowej.
odciąć się od całego świata i skupić 9. Każda rozgrywka jest inna:
się tylko na tym co dzieje się w 6. Uczy współzawodnictwa: Nawet jeżeli już 10 raz gramy w tą
danej chwili. Ważne jest tylko tu i W dzisiejszych czasach tak ważne samą grę planszową to wydaje nam
teraz. jest zdrowe współzawodnictwo - się, że za każdym razem jest inaczej.
dzięki tej rozrywce możemy pokazać Dlaczego? Ponieważ każda gra nie
2. Wywołuje emocje: dzieciom w jaki sposób powinno się jest schematyczna i kryje wiele
Według nas nie ma jeszcze innej, tak postępować oraz nauczyć uczciwo- możliwości:)
skutecznej metody na szybkie wy- ści.
wołanie emocji, jak właśnie ulubio- 10. Inwestycja na lata
Dobre gry planszowe, solidnie wy-
ne gry bez prądu. Czasem jest to nie- 7. Zbliża ludzi: Dob
Kiedy z kimś gramy, wiemy, że jest
kontrolowany śmiech, czasem złość, Kie konane, wytrzymują wiele godzin
a czasem nawet smutek. Żaden film to czynność, która skupia nas w tym rozgrywek i bawią całe pokolenia,
czy książka nie da rady da nam tyle samym miejscu i w tym samym dzięki czemu nawet po 5 latach bę-
odczuć. czasie. W ten sposób spędzamy ten dziemy po taką grę sięgać w czasie
RODZINA 3. Kształtują logiczne myślenie: film, mamy wrażenie, nie ma żadnej gry skierowane tylko do małych
czas naprawdę. Kiedy np. oglądamy
spotkań rodzinnych. Oczywiście są
nici pomiędzy nami. Z grami jest zu-
Każda gra wspiera analizę i syntezę,
dzieci, które już 7latków będą
zmusza do poszukiwania najlep-
pełnieełnie inaczej, tutaj jesteśmy w
p
nudzić, ale są też takie, które będą
bardzo bezpośrednim kontakcie dla-
szych rozwiązań. Dzięki tej umiejęt-
bawić i 4latki i 20 latków, dzięki ela-
PRZY PLANSZY ności już najmłodsi gracze wiedzą tego poprzez gry możemy wspierać styczności zasad np. Dobble czy
więzi.
jaką obrać strategię by grę wygrać:)
Boost.
4. Wspiera samodzielność:
8. Zróżnicowanie gier:
Na koniec warto dodać, że gry
Tylko na samym początku dziecko
Ten, kto interesuje się grami plan-
planszowe tworzą świetną atmos-
potrzebuje osoby dorosłej aby zro-
wręcz onieśmielająca. Ich wybór
zumieć zasady gry natomiast póź- szowymi, wie, że ich liczba jest ferę zabawy, sprzyjają rozładowa-
niu napięcia emocjonalnego, li-
niej dąży już do działania w poje- jest tak duży, że pozwala na dopaso- kwidują nagromadzony stres, a
DOBRY SPOSÓB NA dynkę i podejmowania samodziel- wanie tematyki tytułu pod nawet przy tym tak wiele uczą. Są ideal-
nych decyzji. ną zabawką dla dzieci i dorosły
WAKACYJNĄ NIEPOGODĘ.
W dzisiejszym zabieganym świecie, mamy
coraz mniej czasu dla najbliższych. Każdy z
domowników ma swoje zajęcia, a jak znajdzie
się chwila tego cennego czasu to wolimy
spędzić ją osobno, z dala od naszych pociech
bo przecież dzieci, krzyczą, piszczą, hałasują a
my potrzebujemy chwili oddechu. I właśnie
my, rodzice zamykamy się w pokoju z dobrą
my
książką lub przed laptopem a dzieci w swoich
pokojach pochylają się nad tabletem czy przed
konsolą. A gdybyśmy tak znaleźli taki złoty
środek, który połączyłby odpoczynek, dobrą
zabawę i wspólne spędzanie wolnego czasu?

Poprzez ten artykuł chcielibyśmy przedstawić Wam nasz złoty środek - gry planszowe. Kiedyś tak bardzo doce-
niane, a dziś w dobie komputerów trochę zapomniane. Nie tylko bawią, rozwijają ale także uczą. Oto 10 powo-
dów dla których warto po nie sięgnąć:

1. Odrywanie od codzienności: 5. Umożliwia współpracę: bardzo wymagającego gracza. Zde-
Przez cały dzień intensywnie myśli-
Przez Zabawa z planszówką uczy niesienia cydowanie każdy znajdzie coś dla
my, kombinujemy, zmagamy się z pomocy oraz dbania o wspólne inte- siebie, niezależnie od tego co lubi
codziennymi problemami zarówno resy. Poznajmy dzięki niej również oraz jaką ilością czasu dysponuje
domowymi, szkolnymi jak i zawodo- wszelkie zasady i reguły gry zespo- oraz w jakim jest wieku.
wymi. A gra planszowa pomoże nam łowej.
odciąć się od całego świata i skupić 9. Każda rozgrywka jest inna:
się tylko na tym co dzieje się w 6. Uczy współzawodnictwa: Nawet jeżeli już 10 raz gramy w tą
danej chwili. Ważne jest tylko tu i W dzisiejszych czasach tak ważne samą grę planszową to wydaje nam
teraz. jest zdrowe współzawodnictwo - się, że za każdym razem jest inaczej.
dzięki tej rozrywce możemy pokazać Dlaczego? Ponieważ każda gra nie
2. Wywołuje emocje: dzieciom w jaki sposób powinno się jest schematyczna i kryje wiele
Według nas nie ma jeszcze innej, tak postępować oraz nauczyć uczciwo- możliwości:)
skutecznej metody na szybkie wy- ści.
wołanie emocji, jak właśnie ulubio- 10. Inwestycja na lata
Dobre gry planszowe, solidnie wy-
ne gry bez prądu. Czasem jest to nie- 7. Zbliża ludzi: Dob
Kiedy z kimś gramy, wiemy, że jest
kontrolowany śmiech, czasem złość, Kie konane, wytrzymują wiele godzin
a czasem nawet smutek. Żaden film to czynność, która skupia nas w tym rozgrywek i bawią całe pokolenia,
czy książka nie da rady da nam tyle samym miejscu i w tym samym dzięki czemu nawet po 5 latach bę-
odczuć. czasie. W ten sposób spędzamy ten dziemy po taką grę sięgać w czasie
RODZINA 3. Kształtują logiczne myślenie: film, mamy wrażenie, nie ma żadnej gry skierowane tylko do małych
czas naprawdę. Kiedy np. oglądamy
spotkań rodzinnych. Oczywiście są
Każda gra wspiera analizę i syntezę,
nici pomiędzy nami. Z grami jest zu-
dzieci, które już 7latków będą
zmusza do poszukiwania najlep-
p
pełnieełnie inaczej, tutaj jesteśmy w
nudzić, ale są też takie, które będą
bardzo bezpośrednim kontakcie dla-
szych rozwiązań. Dzięki tej umiejęt-
bawić i 4latki i 20 latków, dzięki ela-
PRZY PLANSZY ności już najmłodsi gracze wiedzą tego poprzez gry możemy wspierać styczności zasad np. Dobble czy
więzi.
jaką obrać strategię by grę wygrać:)
Boost.
4. Wspiera samodzielność:
8. Zróżnicowanie gier:
Na koniec warto dodać, że gry
Tylko na samym początku dziecko
Ten, kto interesuje się grami plan-
planszowe tworzą świetną atmos-
potrzebuje osoby dorosłej aby zro-
wręcz onieśmielająca. Ich wybór
zumieć zasady gry natomiast póź- szowymi, wie, że ich liczba jest ferę zabawy, sprzyjają rozładowa-
niu napięcia emocjonalnego, li-
niej dąży już do działania w poje- jest tak duży, że pozwala na dopaso- kwidują nagromadzony stres, a
DOBRY SPOSÓB NA dynkę i podejmowania samodziel- wanie tematyki tytułu pod nawet przy tym tak wiele uczą. Są ideal-
nych decyzji. ną zabawką dla dzieci i dorosły
WAKACYJNĄ NIEPOGODĘ.
W dzisiejszym zabieganym świecie, mamy
coraz mniej czasu dla najbliższych. Każdy z
domowników ma swoje zajęcia, a jak znajdzie
się chwila tego cennego czasu to wolimy
spędzić ją osobno, z dala od naszych pociech
bo przecież dzieci, krzyczą, piszczą, hałasują a
my potrzebujemy chwili oddechu. I właśnie
my, rodzice zamykamy się w pokoju z dobrą
my
książką lub przed laptopem a dzieci w swoich
pokojach pochylają się nad tabletem czy przed
konsolą. A gdybyśmy tak znaleźli taki złoty
środek, który połączyłby odpoczynek, dobrą
zabawę i wspólne spędzanie wolnego czasu?

Rowery dziecięceMistrzem nikt się nierodzi, mistrzem się
zostaje.


Mistrzem nikt się nie rodzi, mistrzem się zostaje. A co czyni mistrz? Praktyka już od najmłodszych
lat. Utalentowani rowerzyści zaczynali trening krótko po tym, jak nauczyli się chodzić. Jeśli Twoje
dziecko chętnie wsiada na rower i garnie się do tego sportu, poznaj naszą ofertę rowerów dziecię-
cych. Pamiętaj jednak, że na początku to tylko zabawa, ale nigdy nie wiadomo, kiedy Twoje dziec-
ko zacznie traktować ją poważnie.


Lekkie i wygodne rowery dziecięce


Dla Ciebie i Twojego początkującego rowerzysty mamy tylko
sprawdzone modele rowerów dziecięcych o lekkiej konstruk-
cji, ciekawych kolorach i zabezpieczeniach, takich jak na pr-
zykład dwa dodatkowe kółka. Rowery dla 4 latka i rowery dla
5 latka to dobra zabawa, nauka, a przede wszystkim
pierwszy krok do wielkiej pasji. Kands rowery 16 cali są ideal-
ne na początek drogi. Jeśli chcesz spełnić marzenia Twojego
dziecka, to poznaj ofertę rowerów dziecięcych Kands.
Rowery dla dzieci Kands to wstęp do dobrej zabawy. Te
rowery współgrają z młodym rowerzystą, dzięki czemu
trudna nauka jazdy staje się przyjemnością. Rowery dziecię-
ce Kands to dobry start dla Twojego dziecka.


Na początek drogi - rowery 16 cali


Dobry rower dziecięcy to podstawa, zarówno dla przyjemnej
jazdy, jak i Twojego spokoju o bezpieczeństwo dziecka.
W Kands znajdziesz rowery dla dziewczynek i chłopców,
a w szczególności:
• rowery dla 4 latka
• rowery dla 5 latka
• rowery dla 8 latka
• rowery dla 10 latka
• rowery dla 10 latka
Twój maluch jeszcze niedawno stawiał pierwsze kroki, a dziś
Twój
chce już wsiąść na rower? Twoje dziecko dorasta, nadal
jednak potrzebuje Twojej opieki. Dzięki Tobie może mieć to,
FHU Twój Styl co najlepsze i najbezpieczniejsze. Wybierając rower dziecięcy
T.: 606719842, 790788594 kierujesz się właśnie tym, ale i rozsądkiem. W Kands mamy
[email protected] dla Ciebie odpowiednią ofertę rowerków dla dzieci w dobrej
cenie. Znajdziesz tutaj propozycje rowerów dla 4 latków
www.polskie-rowery.pl i rowerków dla 5 latków.
i rowerków dla 5 latków.

Rowery dziecięceMistrzem nikt się nierodzi, mistrzem się
zostaje.


Mistrzem nikt się nie rodzi, mistrzem się zostaje. A co czyni mistrz? Praktyka już od najmłodszych
lat. Utalentowani rowerzyści zaczynali trening krótko po tym, jak nauczyli się chodzić. Jeśli Twoje
dziecko chętnie wsiada na rower i garnie się do tego sportu, poznaj naszą ofertę rowerów dziecię-
cych. Pamiętaj jednak, że na początku to tylko zabawa, ale nigdy nie wiadomo, kiedy Twoje dziec-
ko zacznie traktować ją poważnie.


Lekkie i wygodne rowery dziecięce


Dla Ciebie i Twojego początkującego rowerzysty mamy tylko
sprawdzone modele rowerów dziecięcych o lekkiej konstruk-
cji, ciekawych kolorach i zabezpieczeniach, takich jak na pr-
zykład dwa dodatkowe kółka. Rowery dla 4 latka i rowery dla
5 latka to dobra zabawa, nauka, a przede wszystkim
pierwszy krok do wielkiej pasji. Kands rowery 16 cali są ideal-
ne na początek drogi. Jeśli chcesz spełnić marzenia Twojego
dziecka, to poznaj ofertę rowerów dziecięcych Kands.
Rowery dla dzieci Kands to wstęp do dobrej zabawy. Te
rowery współgrają z młodym rowerzystą, dzięki czemu
trudna nauka jazdy staje się przyjemnością. Rowery dziecię-
ce Kands to dobry start dla Twojego dziecka.


Na początek drogi - rowery 16 cali


Dobry rower dziecięcy to podstawa, zarówno dla przyjemnej
jazdy, jak i Twojego spokoju o bezpieczeństwo dziecka.
W Kands znajdziesz rowery dla dziewczynek i chłopców,
a w szczególności:
• rowery dla 4 latka
• rowery dla 5 latka
• rowery dla 8 latka
• rowery dla 10 latka
• rowery dla 10 latka
Twój maluch jeszcze niedawno stawiał pierwsze kroki, a dziś
Twój
chce już wsiąść na rower? Twoje dziecko dorasta, nadal
jednak potrzebuje Twojej opieki. Dzięki Tobie może mieć to,
FHU Twój Styl co najlepsze i najbezpieczniejsze. Wybierając rower dziecięcy
T.: 606719842, 790788594 kierujesz się właśnie tym, ale i rozsądkiem. W Kands mamy
[email protected] dla Ciebie odpowiednią ofertę rowerków dla dzieci w dobrej
cenie. Znajdziesz tutaj propozycje rowerów dla 4 latków
www.polskie-rowery.pl i rowerków dla 5 latków.
i rowerków dla 5 latków.

W sklepie Garneczki.pl znajdziesz przeróżne artykuły do Twojego
domu i ogrodu. To idealne miejsce na wygodne i kompleksowe
zakupy przez internet! Mamy dla Ciebie ponad 30 000 produktów.
Na pewno znajdziesz tu coś dla siebie i swojego domu :)

Dla małego
kucharzawww.garneczki.pl


61 224 60 60 | [email protected]

W sklepie Garneczki.pl znajdziesz przeróżne artykuły do Twojego
domu i ogrodu. To idealne miejsce na wygodne i kompleksowe
zakupy przez internet! Mamy dla Ciebie ponad 30 000 produktów.
Na pewno znajdziesz tu coś dla siebie i swojego domu :)

Dla małego
kucharzawww.garneczki.pl


61 224 60 60 | [email protected]

UCHWYĆ NAJWAŻNIEJSZE MOMENTYPiękna bransoletka z kamienia naturalnego z trzema
grawerowanymi zawieszkami,

Do wyboru trzy kolory zawieszki : srebrny, srebrny złocony 24-karatowym
złotem oraz złocony różowym złotem.

Bransoletka zapakowana w eleganckie pudełko z logo marki.

UCHWYĆ NAJWAŻNIEJSZE MOMENTYPiękna bransoletka z kamienia naturalnego z trzema
grawerowanymi zawieszkami,

Do wyboru trzy kolory zawieszki : srebrny, srebrny złocony 24-karatowym
złotem oraz złocony różowym złotem.

Bransoletka zapakowana w eleganckie pudełko z logo marki.

Kojarzycie to uczucie, kiedy wiecie, że czegoś Wam brakuje, ale nie potraacie nazwać,
EJ CZEKAJ! WIDZIAŁEŚ TO? co to takiego? My też tak mieliśmy, dlatego zrobiliśmy burzę mózgów i postaraliśmy się

Jeśli potrzebujesz czegoś ładnego, oryginalnego stworzyć ofertę, która odpowie właśnie na te bliżej nieokreślone, acz fundamentalne

i pożytecznego - dobrze traałeś :) potrzeby – zresztą sprawdźcie sami!
Oferujemy:
• drewniane albumy, notesy
• przyborniki na biurko (na długopisy, nożyczki, pędzle itp.),
Witamy Was w miejscu innym niż wszystkie – w świecie Siloo.pl J Jesteśmy • organizery (na kosmetyki, biżuterię, drobiazgi itp.),

mocno zdywersyakowaną grupą pasjonatów sztuki w nieustannym kontakcie • drewniane mapy na ścianę (w różnych kolorach),
z Matką Naturą – a bardziej po polsku: dłubiemy w drewnie! Nie jest to jednak • półprodukty do zdobienia DIY
zwykła dłubanina – oprócz precyzyjnych sprzętów na bazie techniki CNC
i znajomości skomplikowanych tajników grawerowania laserowego, mamy
i znajomości s
też coś, czego nie można się nauczyć: pasję, własną wizję i mnóstwo serca,
które wkładamy w każdy nasz produkt. Do pracy więc przychodzimy
uśmiechnięci i to z własnej, nieprzymuszonej woli, a każde zamówienie
wzbudza w nas niepohamowaną eksplozję entuzjazmu i sprawia, że karuzela
śmiechu i radości nigdy się nie zatrzymuje!
WWW.SILOO.PL

e-mail: [email protected]
telefon: 698 239 250

Kojarzycie to uczucie, kiedy wiecie, że czegoś Wam brakuje, ale nie potraacie nazwać,
EJ CZEKAJ! WIDZIAŁEŚ TO? co to takiego? My też tak mieliśmy, dlatego zrobiliśmy burzę mózgów i postaraliśmy się

Jeśli potrzebujesz czegoś ładnego, oryginalnego stworzyć ofertę, która odpowie właśnie na te bliżej nieokreślone, acz fundamentalne

i pożytecznego - dobrze traałeś :) potrzeby – zresztą sprawdźcie sami!
Oferujemy:
• drewniane albumy, notesy
• przyborniki na biurko (na długopisy, nożyczki, pędzle itp.),
Witamy Was w miejscu innym niż wszystkie – w świecie Siloo.pl J Jesteśmy • organizery (na kosmetyki, biżuterię, drobiazgi itp.),

mocno zdywersyakowaną grupą pasjonatów sztuki w nieustannym kontakcie • drewniane mapy na ścianę (w różnych kolorach),
z Matką Naturą – a bardziej po polsku: dłubiemy w drewnie! Nie jest to jednak • półprodukty do zdobienia DIY
zwykła dłubanina – oprócz precyzyjnych sprzętów na bazie techniki CNC
i znajomości skomplikowanych tajników grawerowania laserowego, mamy
i znajomości s
też coś, czego nie można się nauczyć: pasję, własną wizję i mnóstwo serca,
które wkładamy w każdy nasz produkt. Do pracy więc przychodzimy
uśmiechnięci i to z własnej, nieprzymuszonej woli, a każde zamówienie
wzbudza w nas niepohamowaną eksplozję entuzjazmu i sprawia, że karuzela
śmiechu i radości nigdy się nie zatrzymuje!
WWW.SILOO.PL

e-mail: [email protected]
telefon: 698 239 250

SZKOLENIE ON-LINE

Kamishiba - Papierowy Teatr. Czytam, piszę, ilustruję, przedstawiam
Termin szkolenia: 12.01.2021 r.Uczestnik pozna źródła kamishibai i jakie możliwości daje w pracy
z dziećmi. Będzie potraał zorganizować i przeprowadzić seans
kamishibai wykorzystując go do własnych celów: czytelniczych,
edukacyjnych lub wychowawczych, stworzyć własne plansze

edukacyjne lub opowieść kamishibai oraz przedstawić
je w atrakcyjny sposób
SZKOLENIE ON-LINE
Mnemotechniki - jak je wykorzystać w procesie dydaktycznym
Termin szkolenia: 4.02.2021 r.


Uczestnicy poznają wiadomości z zakresu teorii pamięci i jej
funkcjonowania, zdobędą umiejętności posługiwania się
wybranymi mnemotechnikami oraz uzyskają możliwość
poprawienia jakości pracy z uczniami poprzez uczenie twórczych
sposobów zapamiętywania.
KURS

Diagnoza i terapia ręki u dzieci - I stopień
Termin szkolenia: 27-28.02.2021 r.


Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami terapii
ręki ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy praktycznej
z zakresu ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami małej i dużej
motoryki, niskimi umiejętnościami grafomotorycznymi

i zagrożonymi dysgraaą.

Szkolenia prowadzone zgodnie z najwyższymi standardamiSTUDIA KURSY SZKOLENIA


PODYPLOMOWE
WWW.KIRE.PL | [email protected]30-552 Kraków | ul. Wielicka 42/104
CERTYFIKATY JĘZYKOWE TELC Tel.: 12 412 06 68 | 695 928 305 | 605 061 844

SZKOLENIE ON-LINE

Kamishiba - Papierowy Teatr. Czytam, piszę, ilustruję, przedstawiam
Termin szkolenia: 12.01.2021 r.Uczestnik pozna źródła kamishibai i jakie możliwości daje w pracy
z dziećmi. Będzie potraał zorganizować i przeprowadzić seans
kamishibai wykorzystując go do własnych celów: czytelniczych,
edukacyjnych lub wychowawczych, stworzyć własne plansze

edukacyjne lub opowieść kamishibai oraz przedstawić
je w atrakcyjny sposób
SZKOLENIE ON-LINE
Mnemotechniki - jak je wykorzystać w procesie dydaktycznym
Termin szkolenia: 4.02.2021 r.


Uczestnicy poznają wiadomości z zakresu teorii pamięci i jej
funkcjonowania, zdobędą umiejętności posługiwania się
wybranymi mnemotechnikami oraz uzyskają możliwość
poprawienia jakości pracy z uczniami poprzez uczenie twórczych
sposobów zapamiętywania.
KURS

Diagnoza i terapia ręki u dzieci - I stopień
Termin szkolenia: 27-28.02.2021 r.


Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami terapii
ręki ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy praktycznej
z zakresu ćwiczeń dla dzieci z zaburzeniami małej i dużej
motoryki, niskimi umiejętnościami grafomotorycznymi

i zagrożonymi dysgraaą.

Szkolenia prowadzone zgodnie z najwyższymi standardamiSTUDIA KURSY SZKOLENIA


PODYPLOMOWE
WWW.KIRE.PL | [email protected]30-552 Kraków | ul. Wielicka 42/104
CERTYFIKATY JĘZYKOWE TELC Tel.: 12 412 06 68 | 695 928 305 | 605 061 844

Wafle tęczowe - jedyne na świecie. Pyszne wafle słodkie.
Doskonałe wafle tradycyjne. A poza tym - rurki, misie, dodatki...

Jesteśmy polską firmą rodzinną. Od ponad 30 lat wypiekamy
doskonałe wafle oraz zaopatrujemy lodziarnie, cukiernie
i restauracje we wszystko to, co jest potrzebne do przygotowania
lodów i pysznych deserów. Zapewniamy Klientom komponenty
i półprodukty do samodzielnej produkcji lodów i deserów oraz
maszyny, akcesoria i chemię, wszystko renomowanych producentów,
których jesteśmy oficjalnym dystrybutorem w Polsce.

Cały proces zaopatrzenia, produkcji i dostaw objęty jest stałym nadzorem jakościowym
i higienicznym, audytowanym przez najlepszych fachowców w tej branży. Na każdym etapie
eliminowane są zagrożenia, które mogłyby wpłynąć na jakość i bezpieczeństwo naszych produktów.
Spełniamy najwyższe standardy, a dowodem na to są - poza naszymi Klientami - certyfikaty jakości
i wyróżnienia. W tym przede wszystkim międzynarodowy certyfikat IFS.

Wiemy, czego potrzebują wszyscy ci, którzy kupują wafle. Chrupkość, niepowtarzalny smak
i zawsze ta sama najwyższa jakość. Dlatego każdy karton z naszymi waflami zawiera zawsze
ręcznie wybrane, doskonale wypieczone i naprawdę smaczne wafelki. Nasze wafle najchętniej
kupują dzieci i rodzice. Dzieci dlatego, że po prostu uwielbiają chrupanie wafli z lodami, bitą
śmietaną lub owocami. A rodzice - dlatego, że wiedzą, co lubią ich dzieci :)


centrum obsługi Klientów | zamówienia: +48 693 014 000, [email protected]

SOFOREK Sp. z, o.o., Sp. komandytowa | 64-820 Szamocin, ul. Dworcowa 4 | facebook.com/soforek | [email protected] | www.soforek.pl

Wafle tęczowe - jedyne na świecie. Pyszne wafle słodkie.
Doskonałe wafle tradycyjne. A poza tym - rurki, misie, dodatki...

Jesteśmy polską firmą rodzinną. Od ponad 30 lat wypiekamy
doskonałe wafle oraz zaopatrujemy lodziarnie, cukiernie
i restauracje we wszystko to, co jest potrzebne do przygotowania
lodów i pysznych deserów. Zapewniamy Klientom komponenty
i półprodukty do samodzielnej produkcji lodów i deserów oraz
maszyny, akcesoria i chemię, wszystko renomowanych producentów,
których jesteśmy oficjalnym dystrybutorem w Polsce.

Cały proces zaopatrzenia, produkcji i dostaw objęty jest stałym nadzorem jakościowym
i higienicznym, audytowanym przez najlepszych fachowców w tej branży. Na każdym etapie
eliminowane są zagrożenia, które mogłyby wpłynąć na jakość i bezpieczeństwo naszych produktów.
Spełniamy najwyższe standardy, a dowodem na to są - poza naszymi Klientami - certyfikaty jakości
i wyróżnienia. W tym przede wszystkim międzynarodowy certyfikat IFS.

Wiemy, czego potrzebują wszyscy ci, którzy kupują wafle. Chrupkość, niepowtarzalny smak
i zawsze ta sama najwyższa jakość. Dlatego każdy karton z naszymi waflami zawiera zawsze
ręcznie wybrane, doskonale wypieczone i naprawdę smaczne wafelki. Nasze wafle najchętniej
kupują dzieci i rodzice. Dzieci dlatego, że po prostu uwielbiają chrupanie wafli z lodami, bitą
śmietaną lub owocami. A rodzice - dlatego, że wiedzą, co lubią ich dzieci :)


centrum obsługi Klientów | zamówienia: +48 693 014 000, [email protected]

SOFOREK Sp. z, o.o., Sp. komandytowa | 64-820 Szamocin, ul. Dworcowa 4 | facebook.com/soforek | [email protected] | www.soforek.pl

Przeniesiemy Twoje dziecko


w zupełnie inny wymiar


Jest takie miejsce, gdzie spełniają się wszystkie dziecięce marzenia.
Gdzie czas ma zupełnie inny wymiar, a wyobraźnia nie zna granic i przenosi Was
do cudownego miejsca FABRYKI MARZEŃ...
Tam dzieją się niezwykłe rzeczy... Nagle pojawiacie się w indiańskiej wiosce, a już za krótką chwilę
jesteście przy chatce Cioci Czarownicy i próbujecie piernikowej dachówki z jej domu. Waszym
towarzyszem jest Hobbit, który zaprasza Was do swojej siedziby schowanej w leśnej górce.
P Pełni wrażeń kierujecie swoje kroki do wspaniale zaprojektowanej Fabryki by odkryć
w niej moc atrakcji: ciekawe warsztaty, kreatywne zabawy, naukowe doświadczenia... Zmęczeni, po
pełnym dniu wrażeń, odpływacie na pirackim statku marzeń, by wrócić tu ponownie..
35 km od Warszawy, w pięknie położonej miejscowości Świętochów (niedaleko Tarczyna) powstaje Fabryka to ogród rozrywki zlokalizowany w bliskiej odległości od Warszawy.
cudowne miejsce dedykowane dla Dzieci, rodziców, nauczycieli i każdego kto chciałby przenieść się Główną atrakcją jest warsztat wytwórczy w Fabryce Marzeń, gdzie dzieci samodzielnie tworzą
w magiczny świat wyobraźni, FABRYKA MARZEŃ - jedyne takie miejsce w Polsce! zab
zabawki i akcesoria z naturalnych materiałów ekologicznych. Fabryka otoczona jest ogrodem
Na ponad hektarowym, doskonale zaprojektowanym terenie pojawiają się fantastyczne formy zagospodarowanym w strefy zabaw dla chłopców i dziewczynek, których odkrywanie zajmie grupie wiele
Na ponad hekta
aktywności, warsztaty oraz wydarzenia dostosowane do pór roku. Goście będą odkrywać w sobie czasu spędzonego aktywnie na świeżym powietrzu. Wśród atrakcji znajdziecie prawdziwy domek
nowe umiejętności i predyspozycje, a przy okazji wypoczywać i wspólnie się bawić. Hobbita, miejsce do odpoczynku, plac zabaw i ogród botaniczny z ciekawymi odmianami roślin. Wizyta w
Fabryce marzeń to jedyna w swoim rodzaju, wielowymiarowa przygoda w bajkowym otoczeniu.
PLANOWANE OTWARCIE WIOSNA 2021! Miejsce powstało


z potrzeby zapewnienia dzieciom
zajęć edukacyjnych o proolu
techniczno – plastycznym. Zajęcia
opracowane zostały w oparciu
o wyniki badań pedagogicznych
i p i psychologicznych, które
wskazują konieczność
wprowadzania na wczesnym
Głównym punktem na mapie FABRYKI MARZEŃ etapie rozwoju dziecka bodźców
będzie budynek z ciekawą legendą sensorycznych dla wsparcia
o zaczarowanej Fabryce szukającej swojego procesów poznawczych. Nasza
miejsca..., która w końcu zadomowi się tu jako oferta to edukacja, rozwój
manufaktura zabawek. To w niej dzieci będą wyobraźni, zabawa
wy
mogły spełniać swoje marzenia podczas zajęć i nowoczesna
tematycznych i warsztatów. oferta szkolna.

www.fabrykamarzen.art

Przeniesiemy Twoje dziecko


w zupełnie inny wymiar


Jest takie miejsce, gdzie spełniają się wszystkie dziecięce marzenia.
Gdzie czas ma zupełnie inny wymiar, a wyobraźnia nie zna granic i przenosi Was
do cudownego miejsca FABRYKI MARZEŃ...
Tam dzieją się niezwykłe rzeczy... Nagle pojawiacie się w indiańskiej wiosce, a już za krótką chwilę
jesteście przy chatce Cioci Czarownicy i próbujecie piernikowej dachówki z jej domu. Waszym
towarzyszem jest Hobbit, który zaprasza Was do swojej siedziby schowanej w leśnej górce.
P Pełni wrażeń kierujecie swoje kroki do wspaniale zaprojektowanej Fabryki by odkryć
w niej moc atrakcji: ciekawe warsztaty, kreatywne zabawy, naukowe doświadczenia... Zmęczeni, po
pełnym dniu wrażeń, odpływacie na pirackim statku marzeń, by wrócić tu ponownie..
35 km od Warszawy, w pięknie położonej miejscowości Świętochów (niedaleko Tarczyna) powstaje Fabryka to ogród rozrywki zlokalizowany w bliskiej odległości od Warszawy.
cudowne miejsce dedykowane dla Dzieci, rodziców, nauczycieli i każdego kto chciałby przenieść się Główną atrakcją jest warsztat wytwórczy w Fabryce Marzeń, gdzie dzieci samodzielnie tworzą
w magiczny świat wyobraźni, FABRYKA MARZEŃ - jedyne takie miejsce w Polsce! zab
zabawki i akcesoria z naturalnych materiałów ekologicznych. Fabryka otoczona jest ogrodem
Na ponad hektarowym, doskonale zaprojektowanym terenie pojawiają się fantastyczne formy zagospodarowanym w strefy zabaw dla chłopców i dziewczynek, których odkrywanie zajmie grupie wiele
Na ponad hekta
aktywności, warsztaty oraz wydarzenia dostosowane do pór roku. Goście będą odkrywać w sobie czasu spędzonego aktywnie na świeżym powietrzu. Wśród atrakcji znajdziecie prawdziwy domek
nowe umiejętności i predyspozycje, a przy okazji wypoczywać i wspólnie się bawić. Hobbita, miejsce do odpoczynku, plac zabaw i ogród botaniczny z ciekawymi odmianami roślin. Wizyta w
Fabryce marzeń to jedyna w swoim rodzaju, wielowymiarowa przygoda w bajkowym otoczeniu.
PLANOWANE OTWARCIE WIOSNA 2021! Miejsce powstało


z potrzeby zapewnienia dzieciom
zajęć edukacyjnych o proolu
techniczno – plastycznym. Zajęcia
opracowane zostały w oparciu
o wyniki badań pedagogicznych
i p i psychologicznych, które
wskazują konieczność
wprowadzania na wczesnym
Głównym punktem na mapie FABRYKI MARZEŃ etapie rozwoju dziecka bodźców
będzie budynek z ciekawą legendą sensorycznych dla wsparcia
o zaczarowanej Fabryce szukającej swojego procesów poznawczych. Nasza
miejsca..., która w końcu zadomowi się tu jako oferta to edukacja, rozwój
manufaktura zabawek. To w niej dzieci będą wyobraźni, zabawa
wy
mogły spełniać swoje marzenia podczas zajęć i nowoczesna
tematycznych i warsztatów. oferta szkolna.

www.fabrykamarzen.art

Program do administrowania
przedszkolemrejestracja pobytu dzieci za pomocą czytnika
i kart zbliżeniowych,
podsumowanie obecności z uwzględnieniem
wyżywienia oraz zajęć dodatkowych,
automatyczne generowanie rozliczeń
dostępnych on-line dla rodziców,
automatyczne generowanie zestawień
dla miasta/gminy (organu prowadzącego),
automatyczny import przelewów za pobyt,

statystyki obecności i wyżywienia.
gospodarka magazynowa,

jadłospis i kalendarz,
komunikacja sms i email z rodzicami

rekrutacja elektroniczna
Aby uzyskać dostęp do programu testowego
JAMMik skontaktuj się z nami:
[email protected] lub +48 660 762 619
www.jammik.pl

Program do administrowania
przedszkolemrejestracja pobytu dzieci za pomocą czytnika
i kart zbliżeniowych,
podsumowanie obecności z uwzględnieniem
wyżywienia oraz zajęć dodatkowych,
automatyczne generowanie rozliczeń
dostępnych on-line dla rodziców,
automatyczne generowanie zestawień
dla miasta/gminy (organu prowadzącego),
automatyczny import przelewów za pobyt,

statystyki obecności i wyżywienia.
gospodarka magazynowa,

jadłospis i kalendarz,
komunikacja sms i email z rodzicami

rekrutacja elektroniczna
Aby uzyskać dostęp do programu testowego
JAMMik skontaktuj się z nami:
[email protected] lub +48 660 762 619
www.jammik.pl

Od kilku lat zapraszamy Was do swojego świata. Świata projektowanych
i produkowanych przez nas mebli z metalu - manufaktury mebli z metalu.
Świata, w którym najmniejszy detal ma ogromne znaczenie, świata
mocnych spawów, idealnych linii i doskonałych szlifów. Świat
manufaktury mebli z metalu tworzymy od projektu - pomysłu,
poprzez osobisty wybór materiału, ręczną produkcję
p polegającą na: cięciu, gięciu, szlifowaniu, postarzaniu,
bejcowaniu, fotografowaniu i pakowaniu.Jakość, spójność,kompetencja i niezawodność
Możesz dzwonić od poniedziałku do soboty w godzinach 9-19

tel.: 600 269 367 lub pisać na adres: [email protected]Nasze głowy wypełniają się nieustannie nowymi pomysłami - sprawdź co tym razem dla Ciebie
przygotowaliśmy. Przeglądając naszą ofertę zabieramy Was nie tylko do swojego świata ale również
w niezwykła podróż. Początkiem tej podróży jest ubiegłe stulecie lat 50-tych, upadek przemysłu
i zachwyt poprzemysłowymi wnętrzami i fabrycznymi surowymi meblami.

WWW.SKLEPMANUFAKTURASNU.PL

Od kilku lat zapraszamy Was do swojego świata. Świata projektowanych
i produkowanych przez nas mebli z metalu - manufaktury mebli z metalu.
Świata, w którym najmniejszy detal ma ogromne znaczenie, świata
mocnych spawów, idealnych linii i doskonałych szlifów. Świat
manufaktury mebli z metalu tworzymy od projektu - pomysłu,
poprzez osobisty wybór materiału, ręczną produkcję
p polegającą na: cięciu, gięciu, szlifowaniu, postarzaniu,
bejcowaniu, fotografowaniu i pakowaniu.Jakość, spójność,kompetencja i niezawodność
Możesz dzwonić od poniedziałku do soboty w godzinach 9-19

tel.: 600 269 367 lub pisać na adres: [email protected]Nasze głowy wypełniają się nieustannie nowymi pomysłami - sprawdź co tym razem dla Ciebie
przygotowaliśmy. Przeglądając naszą ofertę zabieramy Was nie tylko do swojego świata ale również
w niezwykła podróż. Początkiem tej podróży jest ubiegłe stulecie lat 50-tych, upadek przemysłu
i zachwyt poprzemysłowymi wnętrzami i fabrycznymi surowymi meblami.

WWW.SKLEPMANUFAKTURASNU.PL

Oferujemy najwyższej jakości belggskie klocki edukacyjne CLICS i CLICFORMERS
w pełnym asortymencie i atrakcyjnej cenie. Klocki CLICS od wielu lat są obiektem
zainteresowania i pożądania kolejnych pokoleń przedszkolaków i dzieci w wieku
szkolnym. CLICFORMERS to nowo powstała, zaawansowana technologicznie marka,
której produkty projektowane są przez zespół specjalistów z CLICS i Magformers

LET’S CLICK & PLAYCLICKFORMERS


Dbamy, aby oferowany przez nas towar był najwyższej jakości i spełniał wysokie

wymagania Klientów. Dzięki zaangażowaniu naszych specjalistów, którzy chętnie
udzielają fachowych porad, zakupy są czystą przyjemnością.
WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ SWOJEGO DZIECKAe-mail: [email protected] | mobile: +48 511 899 505
www.clics.pl

Oferujemy najwyższej jakości belggskie klocki edukacyjne CLICS i CLICFORMERS
w pełnym asortymencie i atrakcyjnej cenie. Klocki CLICS od wielu lat są obiektem
zainteresowania i pożądania kolejnych pokoleń przedszkolaków i dzieci w wieku
szkolnym. CLICFORMERS to nowo powstała, zaawansowana technologicznie marka,
której produkty projektowane są przez zespół specjalistów z CLICS i Magformers

LET’S CLICK & PLAYCLICKFORMERS


Dbamy, aby oferowany przez nas towar był najwyższej jakości i spełniał wysokie

wymagania Klientów. Dzięki zaangażowaniu naszych specjalistów, którzy chętnie
udzielają fachowych porad, zakupy są czystą przyjemnością.
WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ SWOJEGO DZIECKAe-mail: [email protected] | mobile: +48 511 899 505
www.clics.pl

SPRAWNE ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

Dziennik elektroniczny dla przedszkoli UONET+

Dokumentowanie procesu edukacyjnego dziecka

Rejestracja rzeczywistego czasu pobytu dziecka i frekwencji, indywidualna ocena i ocena
opisowa dziecka.

Ułatwienie pracy przedszkola
Przygotowywanie dokumentacji, przeprowadzanie kontroli zajęć i dzienników, zastępstwa,
gotowe schematy oceniania.

Sprawna komunikacja z rodzicami
Sp
Swobodny kontakt przedszkola z rodzicami, elektroniczne zapisy na zajęcia dodatkowe,
zgłoszenie nieobecności.

Obecność VULCANBezpłatna aplikacja mobilna dla rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych. Umożliwia
łatwą ewidencję wejść i wyjść w Dzienniku przedszkolnym VULCAN (system UONET+),
dzięki czemu personel przedszkola nie musi zaprzątać sobie głowy tym obowiązkiem.

Opłaty VULCAN*A Automatyzacja naliczania opłat za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu. Szeroki wybór
zestawień i raportów ułatwia pracownikom kontrolę nad ewidencją opłat, rodzicom zaś
zapewnia pełną wiedzę na temat stanu rozliczeń z przedszkolem.

*Opłaty VULCAN są oferowane wyłącznie w połączeniu z Dziennikiem przedszkolnym
VULCAN (system UONET+).Sprawdź naszą ofertę na


vulcan.edu.pl
Tel.: 71 757 29 29 | [email protected]

SPRAWNE ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

Dziennik elektroniczny dla przedszkoli UONET+

Dokumentowanie procesu edukacyjnego dziecka

Rejestracja rzeczywistego czasu pobytu dziecka i frekwencji, indywidualna ocena i ocena
opisowa dziecka.

Ułatwienie pracy przedszkola
Przygotowywanie dokumentacji, przeprowadzanie kontroli zajęć i dzienników, zastępstwa,
gotowe schematy oceniania.

Sprawna komunikacja z rodzicami
Sp
Swobodny kontakt przedszkola z rodzicami, elektroniczne zapisy na zajęcia dodatkowe,
zgłoszenie nieobecności.

Obecność VULCANBezpłatna aplikacja mobilna dla rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych. Umożliwia
łatwą ewidencję wejść i wyjść w Dzienniku przedszkolnym VULCAN (system UONET+),
dzięki czemu personel przedszkola nie musi zaprzątać sobie głowy tym obowiązkiem.

Opłaty VULCAN*A Automatyzacja naliczania opłat za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu. Szeroki wybór
zestawień i raportów ułatwia pracownikom kontrolę nad ewidencją opłat, rodzicom zaś
zapewnia pełną wiedzę na temat stanu rozliczeń z przedszkolem.

*Opłaty VULCAN są oferowane wyłącznie w połączeniu z Dziennikiem przedszkolnym
VULCAN (system UONET+).Sprawdź naszą ofertę na


vulcan.edu.pl
Tel.: 71 757 29 29 | [email protected]

Warto zaznaczyć też jakie korzyści
przynosi czytanie dziecku na głos
i dlaczego jest to takie ważne?

• ułatwia naukę czytania - Słuchając na-
szego czytania dziecko uczy się, że literki
zapisane na stronie odpowiadają słowom
mówionym.

• wpływa na wyobraźnię - Książki wpły-
wają pozytywnie na wyobraźnię rozwijając
ją. Sprawiają, że dziecko musi sobie wszyst-
kich bohaterów wyobrazić, ich wygląd, oka-
zywane emocje. Nie zawsze jest to łatwe za-
CZAS NA: danie. Czytanie i słuchanie zmusza do ana-
lizy, do myślenia, ciągłego zastanawiania
KSIĄŻKĘ się. • buduje więź pomiędzy dzieckiem a ro-dzicem - Dziecko czuje się ważne i kochane
PERSONALIZOWANĄ bo w chwili czytania poświęcamy mu czas i
uwagę.

• pozwala poznać świat, pogłębia wiedzę

- Czytając dziecku dajemy mu możliwość
poznawania osób, rzeczy, miejsc, tradycji.
Minimalnym kosztem zabieramy je w cieka-
Często się słyszy, że powinniśmy codziennie spędzać we i różnorodne podróże dzięki wierszom,
z dzieckiem czas przy książce nawet choćby parę minut. opowieścią, bajkom. Czytanie maluchom na
z dzie
Powstaje coraz więcej akcji społecznych, które promują głos wzmacnia ich chęć poznawania świata.
czytelnictwo m.in. „Cała Polska czyta dzieciom”.
Wydawnictwa prześcigają się w wydawaniu książek dla • wzbogaca słownictwo, zwiększa zasób
słów - Amerykanin Jim Trelease, autor ksią-
dzieci i czasem jak do ręki bierzemy jakąś książkę mamy żek poradnikowych o roli czytania dzie-
wrażenie, że nie do końca zainteresuje ona nasze dziecko. ciom, twierdzi, że codzienne głośne czyta-
Przyszedł wiec czas na książki personalizowanej nie dzieciom tych samych historyjek zwięk-
sza ich zasób słów nawet o 40 proc. w po-
Co oznacza, że bajka jest równaniu z dziećmi, którym rodzice nie
tają.
personalizowana?
• rozwija wrażliwość, uczy empatii - Za-
K
Każdaażda z bajek tworzona jest dla kon- Jesteśmy przekonani, że spersonalizo- angażowanie w fikcję literacką pozwala
kretnego dziecka. Ilustrację w książce wana książka może wzruszyć czy zasko- dziecku na współodczuwaniu oraz posta-
zawierają zdjęcia buzi dziecka, a na czyć, ale co najważniejsze, pozostanie w wieniu się na miejscu danego bohatera i
danych stronach znajduje się imię wyobraźni obdarowanej osoby już na zrozumieniu go.
dziecka. Dzięki czemu malec nie jest zawsze. Jest ona też idealnym pomy-
tylko obserwatorem ale staje się słem na oryginalny prezent. • wycisza, uspokaja - Po całym dniu
uczestnikiem bajki. Do wyboru mamy wrażeń, dzieciom potrzeba wyciszenia i re-
też różne opowieści, dzięki czemu Jak zamówić bajkę laksu. Przy książce łatwo jest zapomnieć o
też
możemy wybrać idealną bajkę dla swo- personalizowaną? trudnych czy przykrych sytuacjach a rozluź-
jego dziecka. Oglądanie i czytanie nienie sprzyja łatwemu i spokojnemu zasy-
(wspólne z rodzicami) opowieści o W Wystarczy tylko przesłać do wydawnic- pianiu.
sobie samym to wielka przyjemność i twa, które oferuje te książki fotografię
radość dla każdego malucha. Nie ma to dziecka, podać imię, wybrać opowieść i • uczy miłości do książek -Nie zmuszaj-
jak zostać odważnym rycerzem czy już. Niektóre firmy oferują krótki czas my dziecka do czytania. Zadbajmy o miłą i
przemienić się we wróżkę. Bycie boha- wykonania więc w kilka dni możemy przyjemną atmosferę podczas czytania na
terem bajki rozwija w dziecku kre- taką książkę otrzymać. głos. Zróbmy razem przytulny kącik, po-
atywność, pozwala na używanie wy- zwólmy dziecku wybrać lekturę lub jej
obraźni bez skrępowania i ograniczeń. temat. Zadbajmy aby to dziecko ciekawie
Budzi też wrażliwość dziecka, rozwija spędziło czas a na pewno książki zagoszczą
jego zdolności i zainteresowania oraz w jego sercu.
daje możliwości rozwo

Warto zaznaczyć też jakie korzyści
przynosi czytanie dziecku na głos
i dlaczego jest to takie ważne?

• ułatwia naukę czytania - Słuchając na-
szego czytania dziecko uczy się, że literki
zapisane na stronie odpowiadają słowom
mówionym.

• wpływa na wyobraźnię - Książki wpły-
wają pozytywnie na wyobraźnię rozwijając
ją. Sprawiają, że dziecko musi sobie wszyst-
kich bohaterów wyobrazić, ich wygląd, oka-
zywane emocje. Nie zawsze jest to łatwe za-
CZAS NA: danie. Czytanie i słuchanie zmusza do ana-
lizy, do myślenia, ciągłego zastanawiania
KSIĄŻKĘ się. • buduje więź pomiędzy dzieckiem a ro-dzicem - Dziecko czuje się ważne i kochane
PERSONALIZOWANĄ bo w chwili czytania poświęcamy mu czas i
uwagę.

• pozwala poznać świat, pogłębia wiedzę

- Czytając dziecku dajemy mu możliwość
poznawania osób, rzeczy, miejsc, tradycji.
Minimalnym kosztem zabieramy je w cieka-
Często się słyszy, że powinniśmy codziennie spędzać we i różnorodne podróże dzięki wierszom,
z dzieckiem czas przy książce nawet choćby parę minut. opowieścią, bajkom. Czytanie maluchom na
z dzie
Powstaje coraz więcej akcji społecznych, które promują głos wzmacnia ich chęć poznawania świata.
czytelnictwo m.in. „Cała Polska czyta dzieciom”.
Wydawnictwa prześcigają się w wydawaniu książek dla • wzbogaca słownictwo, zwiększa zasób
słów - Amerykanin Jim Trelease, autor ksią-
dzieci i czasem jak do ręki bierzemy jakąś książkę mamy żek poradnikowych o roli czytania dzie-
wrażenie, że nie do końca zainteresuje ona nasze dziecko. ciom, twierdzi, że codzienne głośne czyta-
Przyszedł wiec czas na książki personalizowanej nie dzieciom tych samych historyjek zwięk-
sza ich zasób słów nawet o 40 proc. w po-
Co oznacza, że bajka jest równaniu z dziećmi, którym rodzice nie
tają.
personalizowana?
• rozwija wrażliwość, uczy empatii - Za-
K
Każdaażda z bajek tworzona jest dla kon- Jesteśmy przekonani, że spersonalizo- angażowanie w fikcję literacką pozwala
kretnego dziecka. Ilustrację w książce wana książka może wzruszyć czy zasko- dziecku na współodczuwaniu oraz posta-
zawierają zdjęcia buzi dziecka, a na czyć, ale co najważniejsze, pozostanie w wieniu się na miejscu danego bohatera i
danych stronach znajduje się imię wyobraźni obdarowanej osoby już na zrozumieniu go.
dziecka. Dzięki czemu malec nie jest zawsze. Jest ona też idealnym pomy-
tylko obserwatorem ale staje się słem na oryginalny prezent. • wycisza, uspokaja - Po całym dniu
uczestnikiem bajki. Do wyboru mamy wrażeń, dzieciom potrzeba wyciszenia i re-
też różne opowieści, dzięki czemu Jak zamówić bajkę laksu. Przy książce łatwo jest zapomnieć o
też
możemy wybrać idealną bajkę dla swo- personalizowaną? trudnych czy przykrych sytuacjach a rozluź-
jego dziecka. Oglądanie i czytanie nienie sprzyja łatwemu i spokojnemu zasy-
(wspólne z rodzicami) opowieści o W Wystarczy tylko przesłać do wydawnic- pianiu.
sobie samym to wielka przyjemność i twa, które oferuje te książki fotografię
radość dla każdego malucha. Nie ma to dziecka, podać imię, wybrać opowieść i • uczy miłości do książek -Nie zmuszaj-
jak zostać odważnym rycerzem czy już. Niektóre firmy oferują krótki czas my dziecka do czytania. Zadbajmy o miłą i
przemienić się we wróżkę. Bycie boha- wykonania więc w kilka dni możemy przyjemną atmosferę podczas czytania na
terem bajki rozwija w dziecku kre- taką książkę otrzymać. głos. Zróbmy razem przytulny kącik, po-
atywność, pozwala na używanie wy- zwólmy dziecku wybrać lekturę lub jej
obraźni bez skrępowania i ograniczeń. temat. Zadbajmy aby to dziecko ciekawie
Budzi też wrażliwość dziecka, rozwija spędziło czas a na pewno książki zagoszczą
jego zdolności i zainteresowania oraz w jego sercu.
daje możliwości rozwo

antywiruski


antywiruski

DBAMY O HIGIENĘ TWOJEGO DZIECKA

Nie jest tajemnicą, że dzieci spędzają 90 % swojego czasu na zabawie wspólnymi zabawkami w przedsz-
kolu, na ogólnodostępnych placach zabaw, a także w szkole gdzie korzystają ze wspólnych ławek i toalet
przez co narażone są na intensywny kontakt z wieloma chorobotwórczymi bakteriami i wirusami. Jak
powszechnie wiadomo, najlepszą nauką jest nauka poprzez zabawę i w myśl tej zasady stworzyliśmy serię
kosmetyków pielęgnacyjnych Antywiruski. W skład serii wchodzą żele pielęgnacyjne o właściwościach
antybakteryjnych i antywirusowych dla dzieci od 3 lat, które czyszczą dłonie bez konieczności użycia wody
oraz mydełka hipoalergiczne dla dzieci od 1 roku życia.
Wszystkie kosmetyki stworzone zostały z myślą o dzieciach i ich delikatnej skórze, aby w sposób bezpiec-
zny i przyjemny poprzez grę i zabawę uczyć dbania o higienę dłoni od najmłodszych lat. W tej serii każde dz-
iecko może odnaleźć swojego superbohatera Antywiruskę lub Antywiruska, który będzie towarzyszył mu
podczas codziennej higieny dłoni zarówno w domu jak i poza nim.


Mydełko hipoalergiczne w kulce

Antywiruska i Antywirusek to superbohate-
rowie w dziedzinie mycie dziecięcych dłoni.
Poza skutecznym składem charakteryzują się
ciekawym i oryginalnym opakowaniem
w postaci butelki z kolorową kulką, które spra-
wia, że mycie dłoni staje się zabawą i przyjem-
nością oraz pięknym owocowym zapachem
zachęcającym do stosowania produktu i reg-
ularnego dbania o higienę dłoni.


Żele antybakteryjne dla dzieci

Żele Antywiruski są przyjazne delikatnej dz-
iecięcej skórze i bogate w składniki nawilża-
jące oraz pielęgnujące takie jak D-Panthenol,
Rumianek i Aloe Vera. Dodatkowo odznaczają
się przyjemnym owocowym zapachem oraz
delikatnym różowym lub niebieskim kolorem,
co zachęca dzieci do stosowania. Po dezyn
fekcji dłonie są przyjemnie odświeżone, nie
kleją się i pięknie pachną. Działanie antybak-
teryjne jest natychmiastowe, a ochrona dłoni
wydłużona aż do 3 godzin po użyciu. Skutec-
zność została potwierdzona badaniami
IN VIVO
www.antywiruski.pl

[email protected]

antywiruski


antywiruski

DBAMY O HIGIENĘ TWOJEGO DZIECKA

Nie jest tajemnicą, że dzieci spędzają 90 % swojego czasu na zabawie wspólnymi zabawkami w przedsz-
kolu, na ogólnodostępnych placach zabaw, a także w szkole gdzie korzystają ze wspólnych ławek i toalet
przez co narażone są na intensywny kontakt z wieloma chorobotwórczymi bakteriami i wirusami. Jak
powszechnie wiadomo, najlepszą nauką jest nauka poprzez zabawę i w myśl tej zasady stworzyliśmy serię
kosmetyków pielęgnacyjnych Antywiruski. W skład serii wchodzą żele pielęgnacyjne o właściwościach
antybakteryjnych i antywirusowych dla dzieci od 3 lat, które czyszczą dłonie bez konieczności użycia wody
oraz mydełka hipoalergiczne dla dzieci od 1 roku życia.
Wszystkie kosmetyki stworzone zostały z myślą o dzieciach i ich delikatnej skórze, aby w sposób bezpiec-
zny i przyjemny poprzez grę i zabawę uczyć dbania o higienę dłoni od najmłodszych lat. W tej serii każde dz-
iecko może odnaleźć swojego superbohatera Antywiruskę lub Antywiruska, który będzie towarzyszył mu
podczas codziennej higieny dłoni zarówno w domu jak i poza nim.


Mydełko hipoalergiczne w kulce

Antywiruska i Antywirusek to superbohate-
rowie w dziedzinie mycie dziecięcych dłoni.
Poza skutecznym składem charakteryzują się
ciekawym i oryginalnym opakowaniem
w postaci butelki z kolorową kulką, które spra-
wia, że mycie dłoni staje się zabawą i przyjem-
nością oraz pięknym owocowym zapachem
zachęcającym do stosowania produktu i reg-
ularnego dbania o higienę dłoni.


Żele antybakteryjne dla dzieci

Żele Antywiruski są przyjazne delikatnej dz-
iecięcej skórze i bogate w składniki nawilża-
jące oraz pielęgnujące takie jak D-Panthenol,
Rumianek i Aloe Vera. Dodatkowo odznaczają
się przyjemnym owocowym zapachem oraz
delikatnym różowym lub niebieskim kolorem,
co zachęca dzieci do stosowania. Po dezyn
fekcji dłonie są przyjemnie odświeżone, nie
kleją się i pięknie pachną. Działanie antybak-
teryjne jest natychmiastowe, a ochrona dłoni
wydłużona aż do 3 godzin po użyciu. Skutec-
zność została potwierdzona badaniami
IN VIVO
www.antywiruski.pl

[email protected]

Zabawki marki JANOD
wiernie odwzorowują
swoje “dorosłe” odpowied-
niki, zostały jednak dosto-
sowane wielkością do
4Happy to pomysłowy sklep dla świadomych rodziców z wyobraźnią. dziecięcych rączek
Unikalne zabawki tworzone z drewna i innych doskonałych materiałów, a przede wszystkim
z dziecięcych marzeń oraz wysokiej jakości, ale przy tym funkcjonalne i łatwe w obsłudze Są bezpieczne i idealnie
akcesoria dla dzieci. nadają sie do uwielbianej
Specjalnie dla Was 10% rabatu na www.4happy.pl z kodem Mp20$ przez dzieci “zabawy
w dorosłych”.

Odtwarzanie sytuacji,
znanych z obserwacji,
pozytywnie wpływa na
wszechstronny rozwój
dziecka, w tym kontakt
z rówiesnikami.

Puzzle Janod zapakowane w estetyczną walizeczkę z rączką idealnie nadają się na prezent.

Układanie puzzli stymuluje rozwój mózgu dziecka już od najmłodszych lat.
Seria MELI BASIC to gwarancja mądrej i rozwwającej To znakomity trening pamięci i koncentracji, który dodatkowo uczy rozpoznawania kształtów oraz logicznego myślenia
zabawy genialnymi klockami, które pomogą odkryć
Twojemu dziecku jego konstruktorskie zdolności. Puzzle rozwwają też wiarę we własne możliwości, ćwiczą sprawność manualną dłoni i cierpliwość.
Elastyczne i przyjemne w dotyku elementy kształtem
przypominające puzzle, przeniosą malucha w świat
nieograniczonej dziecięcej wyobraźni.Melisa and Doug to szeroki wybór drewnianych zabawek pobudzających wyobraźnię.
Rozwwają one spostrzegawczość i zdolnośći manualne każdego dziecka
Seria MELI TRAVEL BOX powstała po to, by towarzyszyć
Twojemu dziecku w podróży!
Mobilne i poręczne opakowanie to odpowiedź na miare wyzwania
jakim jesr podróżowanie z dziećmi. To świat zabawy, odkryć i praktycznej nauki
W każdym dziecku drzemie mały konstruktor, trzeba tylko
wyposazyć go w odpowiednie narzedzia i części!

Zabawki marki JANOD
wiernie odwzorowują
swoje “dorosłe” odpowied-
niki, zostały jednak dosto-
sowane wielkością do
4Happy to pomysłowy sklep dla świadomych rodziców z wyobraźnią. dziecięcych rączek
Unikalne zabawki tworzone z drewna i innych doskonałych materiałów, a przede wszystkim
z dziecięcych marzeń oraz wysokiej jakości, ale przy tym funkcjonalne i łatwe w obsłudze Są bezpieczne i idealnie
akcesoria dla dzieci. nadają sie do uwielbianej
Specjalnie dla Was 10% rabatu na www.4happy.pl z kodem Mp20$ przez dzieci “zabawy
w dorosłych”.

Odtwarzanie sytuacji,
znanych z obserwacji,
pozytywnie wpływa na
wszechstronny rozwój
dziecka, w tym kontakt
z rówiesnikami.

Puzzle Janod zapakowane w estetyczną walizeczkę z rączką idealnie nadają się na prezent.

Układanie puzzli stymuluje rozwój mózgu dziecka już od najmłodszych lat.
Seria MELI BASIC to gwarancja mądrej i rozwwającej To znakomity trening pamięci i koncentracji, który dodatkowo uczy rozpoznawania kształtów oraz logicznego myślenia
zabawy genialnymi klockami, które pomogą odkryć
Twojemu dziecku jego konstruktorskie zdolności. Puzzle rozwwają też wiarę we własne możliwości, ćwiczą sprawność manualną dłoni i cierpliwość.
Elastyczne i przyjemne w dotyku elementy kształtem
przypominające puzzle, przeniosą malucha w świat
nieograniczonej dziecięcej wyobraźni.Melisa and Doug to szeroki wybór drewnianych zabawek pobudzających wyobraźnię.
Rozwwają one spostrzegawczość i zdolnośći manualne każdego dziecka
Seria MELI TRAVEL BOX powstała po to, by towarzyszyć
Twojemu dziecku w podróży!
Mobilne i poręczne opakowanie to odpowiedź na miare wyzwania
jakim jesr podróżowanie z dziećmi. To świat zabawy, odkryć i praktycznej nauki
W każdym dziecku drzemie mały konstruktor, trzeba tylko
wyposazyć go w odpowiednie narzedzia i części!

Stres w pracy nauczyciela +48 573 295 399

i przeciwdziałanie [email protected]
wypaleniu zawodowemu
www.fundacjaprymus.pl
W każdym dniu pracy jako nauczyciele narażeni
jesteśmy na uczucie stresu, który jeśli sobie z nim
nie potrafimy radzić, w konsekwencji zabija w nas SZKOLENIA online i stacjonarne dla PLACÓWEK OŚWIATOWYCH na terenie całej Polski:
jakąś cząstkę motywacji i radości z tego co robimy. • rady pedagogiczne;
Z Z czasem to uczucie pojawia się coraz częściej, • szkolenia otwarte dla nauczycieli;
nawet podczas sytuacji wcześniej dla nas – nauczycieli, którzy codziennie stoją • szkolenia dla dyrektorów i pracowników administracji;
w obliczu zażegnywania niezliczonych kryzysów
niezagrażających naszemu dobremu społecznych. Mechanizm powstawania stresu • szkolenia wyjazdowe;
samopoczuciu. Mówi się, że nasza odporność na i i jego przebiegu w prosty sposób przedstawia • konferencje.
stres spada. Nasz zły stan psychiczny przekłada się N NASZE ATUTY:
na życie prywatne, co jeszcze bardziej utrudnia nam koncepcja Hansa Selyego. Wyróżnił on mianowicie • 8 lat doświadczenia w branży szkoleniowej;
funkcjonowanie. Codzienne czynności, które 3 fazy: alarmową, przystosowania i wyczerpania. • specjalizowanie się w szkoleniach dla sektora oświatowego;
Warto wypracować własne metody działań dla
wykonywaliśmy automatycznie, szybko i sprawnie każdej z faz, co też robię na moich szkoleniach.
wykonywaliśmy
zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, I tak na przykład w fazie alarmowej, jednym • ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług na podstawie ankiet ewaluacyjnych uczestników;
teraz wymagają więcej czasu i energii. To jak • ok. 30 prowadzących, specjalistów - praktyków z danej dziedziny.
w jednej z reklam baterii: króliczki na początku swej z z głównych powodów doznania szoku i braku
drogi pełne energii biegną z całych swych sił, aż w radzenia sobie, jest sposób interpretacji zdarzenia, Mamy już 8 lat doświadczenia w szkoleniach dla oświaty, a nasza Fundacja Prymus posiada uprawnienia do
alarm
Faza
spowodowały.
ten
które
końcu spowalniają swoje tempo i zatrzymują się. przystosowawcza natomiast ma nam pomóc szkoleń nauczycieli na mocy statutu, a zatem koszty naszych szkoleń można pokrywać m.in. ze środków na
Jeśli tak właśnie się czujesz: wyczerpany, nerwowy, odkryć i stosować konkretne działania mające na doskonalenie zawodowe nauczycieli (zgodnie z Dz. U. z dn. 28.05.2019 § 23 pkt.1).
przygnębiony, może to być najwyższy czas coś
zmienić i spowodować, aby stan ten nie zmienił się celu powrót do równowagi. Jeśli znajdziemy się w
w chroniczny. Jako nauczyciele jesteśmy fazie chronicznego wyczerpania, też nie +48 515 588 177
poz
pozostajemy bez wyjścia. Ważne jest po pierwsze
w w czołówce grup zawodowych narażonych na stres uświadomić sobie, że znaleźliśmy się w tym
i wypalenie zawodowe. Może właśnie dlatego momencie życia, którym bez pomocy trudno nam
w karcie nauczyciela zapisana jest możliwość [email protected]
korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia? samym będzie sobie poradzić. Przyznanie się do
Jako prowadzący od wielu lat szkolenia ze stresu tego przed sobą samym i innymi wymaga nie lada www.euro-szkolenia.com.pl
odwagi, dlatego tak rzadko nauczyciele będący na
i i wypalenia zawodowego dla nauczycieli wciąż skraju wyczerpania nadal próbują wykonywać
dziwię się, że tak mało nauczycieli będących w swoją
swoją pracę ponosząc przy tym niewyobrażalne
kryzysie emocjonalnym z nich korzysta. Poczucie
misji, które tak często było nam implikowane od koszty, a jednocześnie przyczyniając się do
czasu studiów, zakotwiczyło się w naszym wywoływania stresu szczególnie u swoich uczniów.
Istnieje wiele sposobów, aby na każdym etapie
zawodzie i stało się jego przekleństwem. przechodzenia stresu i kryzysu życiowego poradzić
Zrozumienie działania mózgu w momencie stresu sobie, jednak z moich około 20 lat obserwacji pracy
(na zasadzie walka-ucieczka) oraz sposobów
(na
radzenia sobie w trudnych sytuacjach wydają się nauczycieli wynika, że tylko nieliczni zdolni są
wykonać
być niezbędną wiedzą i umiejętnością, szczególnie wykonać pracę samopomocy, gdyż skupieni są
wciąż na pomocy innym. Tak w życiu prywatnym jak
i w pracy zawodowej wychodzę z założenia, że tylko
szczęśliwy człowiek może obdarować szczęściem
innych i właśnie taką idę, oraz metody pracy
pozwalające to osiągnąć pragnę przekazać
uczestnikom każdego prowadzonego przez siebie
szkolenia. Życzę Wam przyjemności Zapraszamy nauczycieli, dyrektorów z placówek oświatowych oraz pracowników administracji na nasze
szkolenia.
z wykonywania tego pięknego i nader często profesjonalne szkolenia - oferta szkoleń dostępna na stronie www.euro-szkolenia.com.pl
niedocenionego zawodu zapraszam do
inwestowania w siebie na każdym etapie życia
prywatnego i zawodowego.

dr Sławomir Świtała - psycholog,
nauczyciel, Prezes Fundacji Prymus,
od 10 lat trener kadry pedagogicznej
www.slawomirswitala.pl

Stres w pracy nauczyciela +48 573 295 399

i przeciwdziałanie [email protected]
wypaleniu zawodowemu
www.fundacjaprymus.pl
W każdym dniu pracy jako nauczyciele narażeni
jesteśmy na uczucie stresu, który jeśli sobie z nim
nie potrafimy radzić, w konsekwencji zabija w nas SZKOLENIA online i stacjonarne dla PLACÓWEK OŚWIATOWYCH na terenie całej Polski:
jakąś cząstkę motywacji i radości z tego co robimy. • rady pedagogiczne;
Z Z czasem to uczucie pojawia się coraz częściej, • szkolenia otwarte dla nauczycieli;
nawet podczas sytuacji wcześniej dla nas – nauczycieli, którzy codziennie stoją • szkolenia dla dyrektorów i pracowników administracji;
w obliczu zażegnywania niezliczonych kryzysów
niezagrażających naszemu dobremu społecznych. Mechanizm powstawania stresu • szkolenia wyjazdowe;
samopoczuciu. Mówi się, że nasza odporność na i i jego przebiegu w prosty sposób przedstawia • konferencje.
stres spada. Nasz zły stan psychiczny przekłada się N NASZE ATUTY:
na życie prywatne, co jeszcze bardziej utrudnia nam koncepcja Hansa Selyego. Wyróżnił on mianowicie • 8 lat doświadczenia w branży szkoleniowej;
funkcjonowanie. Codzienne czynności, które 3 fazy: alarmową, przystosowania i wyczerpania. • specjalizowanie się w szkoleniach dla sektora oświatowego;
Warto wypracować własne metody działań dla
wykonywaliśmy automatycznie, szybko i sprawnie każdej z faz, co też robię na moich szkoleniach.
wykonywaliśmy
zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, I tak na przykład w fazie alarmowej, jednym • ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług na podstawie ankiet ewaluacyjnych uczestników;
teraz wymagają więcej czasu i energii. To jak • ok. 30 prowadzących, specjalistów - praktyków z danej dziedziny.
w jednej z reklam baterii: króliczki na początku swej z z głównych powodów doznania szoku i braku
drogi pełne energii biegną z całych swych sił, aż w radzenia sobie, jest sposób interpretacji zdarzenia, Mamy już 8 lat doświadczenia w szkoleniach dla oświaty, a nasza Fundacja Prymus posiada uprawnienia do
alarm
Faza
spowodowały.
ten
które
końcu spowalniają swoje tempo i zatrzymują się. przystosowawcza natomiast ma nam pomóc szkoleń nauczycieli na mocy statutu, a zatem koszty naszych szkoleń można pokrywać m.in. ze środków na
Jeśli tak właśnie się czujesz: wyczerpany, nerwowy, odkryć i stosować konkretne działania mające na doskonalenie zawodowe nauczycieli (zgodnie z Dz. U. z dn. 28.05.2019 § 23 pkt.1).
przygnębiony, może to być najwyższy czas coś
zmienić i spowodować, aby stan ten nie zmienił się celu powrót do równowagi. Jeśli znajdziemy się w
w chroniczny. Jako nauczyciele jesteśmy fazie chronicznego wyczerpania, też nie +48 515 588 177
poz
pozostajemy bez wyjścia. Ważne jest po pierwsze
w w czołówce grup zawodowych narażonych na stres uświadomić sobie, że znaleźliśmy się w tym
i wypalenie zawodowe. Może właśnie dlatego momencie życia, którym bez pomocy trudno nam
w karcie nauczyciela zapisana jest możliwość [email protected]
korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia? samym będzie sobie poradzić. Przyznanie się do
Jako prowadzący od wielu lat szkolenia ze stresu tego przed sobą samym i innymi wymaga nie lada www.euro-szkolenia.com.pl
odwagi, dlatego tak rzadko nauczyciele będący na
i i wypalenia zawodowego dla nauczycieli wciąż skraju wyczerpania nadal próbują wykonywać
dziwię się, że tak mało nauczycieli będących w swoją
swoją pracę ponosząc przy tym niewyobrażalne
kryzysie emocjonalnym z nich korzysta. Poczucie
misji, które tak często było nam implikowane od koszty, a jednocześnie przyczyniając się do
czasu studiów, zakotwiczyło się w naszym wywoływania stresu szczególnie u swoich uczniów.
Istnieje wiele sposobów, aby na każdym etapie
zawodzie i stało się jego przekleństwem. przechodzenia stresu i kryzysu życiowego poradzić
Zrozumienie działania mózgu w momencie stresu sobie, jednak z moich około 20 lat obserwacji pracy
(na zasadzie walka-ucieczka) oraz sposobów
(na
radzenia sobie w trudnych sytuacjach wydają się nauczycieli wynika, że tylko nieliczni zdolni są
wykonać
być niezbędną wiedzą i umiejętnością, szczególnie wykonać pracę samopomocy, gdyż skupieni są
wciąż na pomocy innym. Tak w życiu prywatnym jak
i w pracy zawodowej wychodzę z założenia, że tylko
szczęśliwy człowiek może obdarować szczęściem
innych i właśnie taką idę, oraz metody pracy
pozwalające to osiągnąć pragnę przekazać
uczestnikom każdego prowadzonego przez siebie
szkolenia. Życzę Wam przyjemności Zapraszamy nauczycieli, dyrektorów z placówek oświatowych oraz pracowników administracji na nasze
szkolenia.
z wykonywania tego pięknego i nader często profesjonalne szkolenia - oferta szkoleń dostępna na stronie www.euro-szkolenia.com.pl
niedocenionego zawodu zapraszam do
inwestowania w siebie na każdym etapie życia
prywatnego i zawodowego.

dr Sławomir Świtała - psycholog,
nauczyciel, Prezes Fundacji Prymus,
od 10 lat trener kadry pedagogicznej
www.slawomirswitala.pl


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Asnianti A. Awila
Next Book
Kalendarz 2020-2021