leminhcuong2908 Download PDF
  • 5
  • 0
POMath - Toán tư duy cho trẻ
LÀM QUEN CẤU TRÚC SỐ
– Thực hành đếm đồ vật, qua đó làm quen với các số từ 1 đến 10.
– Nhận dạng các hình cơ bản (hình vuông, hình tròn, hình tam giác).
– Làm quen với vị trí tương đối trong không gian: Xa, gần, tương quan về độ dài: cao – thấp, dài – ngắn.
– Tăng cường các hoạt động với thẻ số, phát triển trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo thông qua hoạt động sáng tạo với các hình, xếp que tính, …
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications