The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2021 RPT KSSM PSV TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_MERRY MASION

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jpn-sabah-cm19, 2021-05-09 21:52:18

2021 RPT KSSM PSV TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_MERRY MASION

2021 RPT KSSM PSV TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_MERRY MASION

RANCANGAN
PELAJARAN
TAHUNAN

PENDIDIKAN
SENI VISUAL

TINGKATAN 2

SMK ENTABUAN TENOM

TAHUN 2021

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :

……………………........... …………….…………………. …………….…………………. …………….…………………………………………..
(EN SIBON SOPITAG) (PN MERRY MASION) (PN TEO CHEW LING) (EN SUNTHARARAJOO RENGASAMY)
Guru Subjek PSV Ketua Panitia PSV Ketua Bidang Kemanunsiaan Pengetua Cemerlang JUSA C

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

SILABUS KSSM PSV
TINGKATAN 2

BIDANG BIDANG BIDANG
SEJARAH DAN APRESIASI REKA BENTUK KOMUNIKASI VISUAL

SENI VISUAL TAJUK 5 TAJUK 7 TAJUK 10 TAJUK 11
REKA BENTUK SENI BENTUK SENI REKA SENI FOTO
TAJUK 1
SENI RAGAM HIAS LANDSKAP INDUSTRI GRAFIK SUB-TOPIK
PENGANGKUTAN, PINHOLE
ALAT PERMAINAN TAJUK 6 SUB-TOPIK
RAKYAT DAN ALAT SENI BENTUK HIASAN SIMBOL DAN

DOMESTIK DALAMAN LOGO

BIDANG SENI HALUS BIDANG
SENI KRAF

TAJUK 2 TAJUK 4 TAJUK 8 TAJUK 9
SENI LUKISAN SENI CETAKAN SENI SULAMAN SENI SERAMIK

TAJUK 3
SENI CATAN

1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021
ISI KANDUNGAN

BIDANG TAJUK MUKA CATATAN
SURAT

3

SEJARAH DAN TAJUK: 1.0 SENI RAGAM HIAS PENGANGKUTAN, ALAT
APRESIASI SENI PERMAINAN RAKYAT DAN ALAT DOMESTIK

VISUAL

SENI HALUS TAJUK: 2.0 SENI LUKISAN 3
REKA BENTUK TAJUK: 3.0 SENI CATAN 6
TAJUK: 4.0 SENI CETAKAN 7
SENI KRAF TAJUK: 5.0 REKA BENTUK LANDSKAP 9
TAJUK: 6.0 REKA BENTUK HIASAN DALAMAN 10
TAJUK: 7.0 REKA BENTUK INDUSTRI 11
TAJUK: 8.0 SENI SULAMAN 13
TAJUK: 9.0 SENI SERAMIK 15

TAJUK: 10.0 SENI REKA GRAFIK (SIMBOL DAN LOGO) 16
KOMUNIKASI VISAUAL
17
TAJUK: 11.0 SENI FOTO (PINHOLE)

2

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

BIDANG : SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL

TAJUK 1 : SENI RAGAM HIAS PENGANGKUTAN, ALAT PERMAINAN RAKYAT dan ALAT DOMESTIK

Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan
3 Murid boleh: i. Menjelaskan jenis Cadangan Strategi
(20- 1.1 Persepsi 1.1.1 Menggalurkan perkembangan Ragam Hias KBAT: Menganalisis
22/1/2021) Seni Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia Pengangkutan, Alat Sesi penerangan
-Pemahaman Permainan Rakyat dan dan perbincangan EMK: Teknologi
terhadap Seni i) Pengangkutan Alat Domestik - Foto Maklumat dan
Ragam Hias ii) Alat Permainan Rakyat - Video Komunikasi/ASK
Pengangkutan, iii)Alat Domestik - Tayangan
Alat Permainan Slide (powerpoint)
Rakyat dan Alat - Lembaran kerja
Domestik dalam - Multimedia
bidang Sejarah
JANUARI dan Apresiasi
Seni Visual

1.2 Eksplorasi 1.2.1 Meneroka motif Seni Ragam Hias: ii. Memperihalkan tokoh Eksperimentasi/ KBAT: Mengaplikasi
Seni i) Pengangkutan dan sumbangannya eksplorasi bahan,
ii) Alat Permainan Rakyat media dan teknik EMK: Teknologi
-Maklumat iii)Alat Domestik iii.Mengidentifikasi jenis penghasilan portfolio Maklumat dan
daripada motif dalam Ragam Komunikasi/ASK
pelbagai sumber 1.3.1 Menghasilkan dokumentasi Hias Pengangkutan, Kajian/Pengumpulan
bagi pengukuhan perkembangan Seni Ragam Hias Alat Permainan Rakyat Maklumat melalui
pemahaman Pengangkutan, Alat Permainan dan Alat Domestik kaedah PAK-21
terhadap Seni Rakyat dan Alat Domestik - Bus Stop
Ragam Hias - One Stay Other
Pengangkutan, Stray
Alat Permainan - Pembentangan
Rakyat dan Alat
JANUARI 4 Domestik iv.Menjana hasil Menghasilkan KBAT: Mengaplikasi/
persembahan portfolio portfolio yang kreatif, Mencipta
(25- 1.3 Ekspresi Seni dalam Ragam Hias menarik dan inovatif
29/01/2021) Pengangkutan, Alat - Persembahan EMK: Teknologi
-Penzahiran idea Permainan Rakyat dan multimedia Maklumat dan
dan konsep Alat Domestik - Peta pemikiran Komunikasi/ASK
melalui pelbagai - Artist book
sumber dan - Poster
teknologi dalam - Infografik
penjanaan - Scrap book
tugasan

3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

1.4 Apresiasi 1.4.1 Mempamerkan hasil karya v. Mempamerkan karya Sesi apresiasi KBAT: Menilai
Seni 1.4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan dan menjelaskan - Pameran
rakan dengan menumpukan pada aspek pengalaman sendiri - Pembentangan EMK: Teknologi
-Penghayatan Bahasa Seni Visual dengan menumpukan - Gallery Walk Maklumat dan
terhadap hasil 1.4.3 Menjelaskan pengalaman pada aspek media dan (Kaedah PAK-21) Komunikasi/ASK
karya seni dalam sendiri dalam penghasilan teknik berpandukan
Seni Ragam Hias karya Bahasa Seni Visual
Pengangkutan,
Alat Permainan
Rakyat dan Alat
Domestik dengan
menggunakan
Bahasa Seni
Visual

Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran BIDANG : SENI HALUS Cadangan Catatan
Kandungan TAJUK 2 : SENI LUKISAN

Objektif

5 2.1 Persepsi Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan melalui Cadangan Strategi
Seni perbincangan tentang: perbincangan tentang KBAT: Menganalisis
(01- 2.1.1 Menjelaskan definisi definisi, sejarah, tokoh Sesi penerangan
05/01/2021) -Pemahaman dan karya Seni dan perbincangan EMK: Lukisan
terhadap konsep Lukisan Lukisan - Foto (Jpeg) Kejuruteraan
Seni Lukisan 2.1.2 Memperihalkan tentang - Video (lukisan perspektif),
dalam Bidang - Tayangan Sains (anatomi)
Seni Halus perkembangan seni lukisa dari aspek Slide (powerpoint)
i) Sejarah Lukisan Gua Tempatan - Lembaran kerja KBAT: Mengaplikasi
ii) Pelukis Tempatan - Multimedia
iii)Karya Lukisan Pelukis Tempatan - Hasil sedia ada EMK: Lukisan
murid Kejuruteraan
JANUARI 2.2 Eksplorasi 2.2.1 Membuat eksperimentasi dan ii. Membuat Eksperimentasi/ (lukisan perspektif),
Seni penerokaan media dan teknik dalam eksperimentasi dan eksplorasi lakaran Sains (anatomi)
penghasilan seni lukisan penerokaan pelbagai pelbagai ilustrasi
-Eksplorasi dan media dan teknik ekspresi wajah
aplikasi dalam proses (menggunakan
pengetahuan penghasilan karya teknik dan media
dalam Seni Lukisan yang pelbagai)
penghasilan Seni
Lukisan

Kajian/
Pengumpulan
Maklumat melalui
kaedah PAK-21
- Bus Stop
- One Stay Other
Stray
- Pembentangan

4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

6 2.3 Ekspresi Seni 2.3.1 Menterjemah lakaran asas dan iii.Menterjemahkan hasil Menghasilkan KBAT: Mengaplikasi/
perspektif dengan berpandukan gambar daripada lakaran asas dan Mencipta
(08- -Penzahiran idea secara kreatif berdasarkan subjek pilihan: eksperimentasi dan lakaran perspektif
12/02/2021) dan konsep penerokaan media dan berpandukan EMK: Kreativiti dan
melalui pelbagai i) Figura manusia dan teknik dalam kepada subjek Inovasi, Lukisan
sumber dalam haiwan penghasilan karya kajian Kejuruteraan
penjanaan a. Skala tubuh manusia Seni Lukisan dengan (lukisan perspektif),
tugasan dan haiwan menggunakan Melalui Sains (anatomi)
b. Aksi imaginasi dan idea kaedahImitasi
dengan kreatif (peniruan dengan
ii) Lukisan Perspektif melakar semula
a. Satubtitik lenyap daripada panduan
b. Dua titik lenyap bergambar)
c. Tiga titik lenyap
- Mendokumentasi-
kan

gambar aksi haiwan
dan manusia

- Lukisan bangunan
pelbagai sudut
pandangan/
perspektif

MINGGU 7

CUTI TAHUN BARU CINA
(10 – 13/02/2020)

Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran BIDANG : SENI HALUS Cadangan Catatan
Kandungan TAJUK 2 : SENI LUKISAN

Objektif

FEBRUARI 8 2.4 Apresiasi 2.4.1 Mempamerkan hasil karya iv.Mempamerkan, Cadangan Strategi
Seni menghayati dan KBAT: Menilai
(15- 2.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil menjelaskan Sesi apresiasi
19/02/2021) -Penghayatan karya sendiri dan rakan dengan pengalaman sendiri - Pameran EMK: Kreativiti dan
terhadap hasil menumpukan pada aspek Bahasa Seni dalam penghasilan - Pembentangan Inovasi
karya Seni Visual karya - Gallery Walk
Lukisan dengan (PAK-21)
menggunakan 2.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri
Bahasa Seni dalam penghasilan karya
Visual

5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran BIDANG : SENI HALUS Cadangan Catatan
Kandungan TAJUK 3 : SENI CATAN

Objektif

9 3.1 Persepsi Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan melalui Cadangan Strategi
Seni perbincangan tentang: perbincangan tentang KBAT: Menganalisis
(22- 3.1.1 Menjelaskan definisi definisi, sejarah, tokoh Sesi penerangan
26/02/2021) -Pemahaman dan karya Seni Catan dan perbincangan EMK: ASK
terhadap konsep Catan - Foto (Jpeg)
Seni Catan 3.1.2 Memperihalkan - Video
dalam bidang - Tayangan
Seni Halus tentang perkembangan seni Slide (powerpoint)
catan dari aspek: - Lembaran kerja
i) Pelukis Cat Air Tempatan - Multimedia
ii) Karya Catan Pelukis Tempatan - Hasil sedia ada
murid

3.2 Eksplorasi 3.2.1 Membuat eksperimentasi dan ii. Membuat Eksperimentasi/ KBAT: Mengaplikasi
Seni penerokaan media dan teknik dalam eksperimentasi dan eksplorasi
penghasilan seni catan penerokaan pelbagai penghasilan teknik EMK: Kelestarian
- Eksplorasi dan media dan teknik cat air Alam Sekitar,
FEBUARI aplikasi dalam proses Geografi
pengetahuan penghasilan karya Meneroka teknik cat
dalam Seni Catan air menggunakan
penghasilan Seni bahan jenis kertas
Catan dan media yang
pelbagai
- basah atas basah
- basah atas kering
- kering atas basah
- kering atas kering

Kajian/
Pengumpulan
Maklumat melalui
kaedah PAK-21
- Bus Stop
- One Stay Other
Stray
- Pembentangan

MAC 10 3.3 Ekspresi Seni 3.3.1 Menterjemah hasil daripada iii.Menterjemahkan hasil Menghasilkan karya KBAT: Mengaplikasi/
eksperimentasi dan penerokaan media daripada yang kreatif, menarik Mencipta
(01-05/03/ - Penzahiran dan teknik dalam penghasilan karya seni eksperimentasi dan dan inovatif
2021) idea dan konsep catan dengan menggunakan imaginasi penerokaan media dan - Flora EMK: Kelestarian
melalui pelbagai dan idea secara kreatif teknik dalam - Fauna Alam Sekitar,
sumber dalam penghasilan karya Geografi, Kreativiti
penjanaan Seni Catan dengan - Objek buatan dan Inovasi
tugasan menggunakan manusia

6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

imaginasi dan idea - Fantasi
dengan kreatif - Gabungan

11 3.4 Apresiasi 3.4.1 Mempamerkan hasil karya iv.Mempamerkan, Sesi apresiasi KBAT: Menilai
Seni menghayati dan - Pameran
(08-12/03/ 3.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil menjelaskan - Pembentangan EMK: Kreativiti dan
2021 - Penghayatan karya sendiri dan rakan pengalaman sendiri - Gallery Walk Inovasi, Bahasa
terhadap hasil denganmenumpukan pada aspek Bahasa dalam penghasilan (PAK-21)
karya Seni Catan Seni Visual karya
dengan
menggunakan 3.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri
Bahasa Seni dalam penghasilan karya
Visual

BIDANG : SENI HALUS

TAJUK 4 : SENI CETAKAN

Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan
12 Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan melalui Cadangan Strategi
15-19/03/ 4.1 Persepsi perbincangan tentang: perbincangan tentang KBAT: Menganalisis
Seni 4.1.1 Menjelaskan definisi definisi, sejarah, Sesi penerangan
2021) -Pemahaman tokoh dan karya Seni dan perbincangan EMK: ASK
terhadap konsep Cetakan Cetakan - Foto (Jpeg)
Seni Cetakan 4.1.2 Memperihalkan - Video
dalam bidang - Tayangan
Seni Halus tentang perkembangan Slide (powerpoint)
seni cetakan: - Lembaran kerja
i) Pelukis Cetak - Multimedia
ii) Karya Cetakan - Hasil sedia ada
4.1.3 Menerangkan prinsip murid
dan konsep Seni
MAC Cetakan konvensional
4.1.4 Menjelaskan kaedah
dan teknik Seni
Cetakan

4.2 Eksplorasi 4.2.1 Membuat eksperimentasi dan ii. Membuat Eksperimentasi/ KBAT: Mengaplikasi
Seni penerokaan media dan teknik dalam eksperimentasi dan eksplorasi kesan
penerokaan pelbagai jalinan pada EMK: Kelestarian
- Eksplorasi dan penghasilan seni cetakan media dan teknik permukaan bahan Alam Sekitar,
aplikasi menggunakan: dalam proses alam semula jadi Geografi
pengetahuan i) Alat penghasilan karya dan objek buatan
dalam ii) Media Seni Cetakan manusia (media dan
penghasilan Seni iii) Teknik bahan yang
Cetakan pelbagai) sebelum
diterjemahkan
kepada teknik
cetakan
Kajian/Pengumpulan

7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

Maklumat melalui
kaedah PAK-21
- Bus Stop
- One Stay Other
Stray
- Pembentangan

MAC 13 4.3 Ekspresi Seni 4.3.1 Menterjemah hasil daripada iii.Menterjemahkan hasil Menghasilkan karya KBAT: Mengaplikasi/
eksperimentasi dan penerokaan media daripada yang kreatif, menarik Mencipta
(22-26/03/ - Penzahiran dan teknik dalam penghasilan karya seni eksperimentasi dan dan inovatif
2021) idea dan konsep cetakan dengan menggunakan imaginasi penerokaan media dan - Flora EMK: Kelestarian
melalui pelbagai dan idea secara kreatif teknik dalam - Fauna Alam Sekitar,
sumber dalam penghasilan karya - Tipografi Geografi, Kreativiti
penjanaan Seni Cetakan dengan - Corak dan Inovasi
tugasan menggunakan - Logo/Simbol
imaginasi dan idea - Gabungan
dengan kreatif

MINGGU 14

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 & CUTI GOOD FRIDAY
(29 – 31/03 & 05/04/2021)

Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran BIDANG : SENI HALUS Cadangan Catatan
Kandungan TAJUK 4 : SENI CETAKAN

Objektif

MAC 15 4.4 Apresiasi 4.4.1 Mempamerkan hasil karya iv.Mempamerkan, Cadangan Strategi
Seni menghayati dan KBAT: Menilai
(06 –09/04 4.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil menjelaskan Sesi apresiasi
2021) - Penghayatan karya sendiri dan rakan pengalaman sendiri - Pameran EMK: Kreativiti dan
terhadap hasil denganmenumpukan pada aspek Bahasa dalam penghasilan - Pembentangan Inovasi, Bahasa
karya Seni Seni Visual karya - Gallery Walk
Cetakan dengan (PAK-21)
menggunakan 4.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri
Bahasa Seni dalam penghasilan karya
Visual

8

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

BIDANG : REKA BENTUK

TAJUK 5 : REKA BENTUK LANDSKAP

Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan
16 Cadangan Strategi
(12-16/04/ 5.1 Persepsi Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan sejarah
Sesi penerangan KBAT: Menganalisis
2021) Seni perbincangan tentang: dan prinsip Reka dan perbincangan
- Foto (Jpeg) EMK: Lukisan
-Pemahaman 5.1.1 Memerihalkan sejarah Bentuk Landskap - Video Kejuruteraan
terhadap Reka perkembangan Reka Bentuk - Tayangan (Kerjaya),
Bentuk Landskap Landskap Slide (powerpoint) Kelestarian Alam
dalam bidang - Lembaran kerja Sekitar, Geografi
Reka Bentuk 5.1.2 Menjelaskan prinsip Reka Bentuk - Multimedia (jenis tanah, bentuk
Landskap dari aspek: - Hasil sedia ada muka bumi), Sains
i) Jenis landskap murid dan Teknologi
(ekosistem)
a. Landskap lembut

b. Landskap kejur

ii) Peranan dan fungsi

iii) Prinsip dan elemen

iv) Konsep

v) Ergonomik

APRIL 5.2 Eksplorasi 5.2.1 Membuat eksperimentasi dan ii. Membuat Eksperimentasi/ KBAT: Mengaplikasi
Seni penerokaan alatan, bahan dan proses eksperimentasi dan eksplorasi teknik
dalam penghasilan lukisan simbol pelan penerokaan alatan mewarna (rendering) EMK: Lukisan
- Eksplorasi dan Reka Bentuk Landskap dan bahan dalam sebelum Kejuruteraan
aplikasi Reka Bentuk diterjemahkan (Kerjaya),
pengetahuan i) Proses mereka bentuk landskap Landskap kepada lukisan Kelestarian Alam
dalam pelan Sekitar, Geografi
penghasilan 5.2.2 Pendedahan alatan dan bahan (jenis tanah, bentuk
lukisan simbol dalam penghasilan model 3D Reka Bentuk Kajian/ muka bumi), Sains
dan pelan Landskap Pengumpulan dan Teknologi
landskap dalam Maklumat (alat dan (ekosistem)
Reka Bentuk bahan, simbol dan
Landskap teknik rendering)
melalui kaedah
PAK-21
- Bus Stop
- One Stay Other
Stray
- Pembentangan

9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

APRIL 17 5.3 Ekspresi Seni 5.3.1 Menterjemah hasil daripada iii.Menterjemahkan Menghasilkan pelan KBAT: Mengaplikasi/
eksperimentasi dan penerokaan lukisan simbol dan yang kemas dan Mencipta
(19-23/04/ - Penzahiran alat, bahan, konsep dan simbol pelan induk landskap sesuai mengikut
2021) idea dan konsep dalam penghasilan: dengan menggunakan subjek/tema kajian EMK: Lukisan
melalui pelbagai i) Lukisan pelan Reka Bentuk imaginasi dan idea - pelan mini Kejuruteraan
sumber dan Landskap menggunakan skala dengan kreatif landskap (landskap (Kerjaya),
teknologi dalam yang sesuai halaman rumah, Kelestarian Alam
penjanaan iv.Mempamerkan, landskap kawasan Sekitar, Geografi
tugasan menghayati dan riadah, landskap (jenis tanah, bentuk
menjelaskan taman rekreasi dll) muka bumi)
18 5.4 Apresiasi 5.4.1 Mempamerkan hasil karya pengalaman sendiri KBAT: Menilai
Seni dalam penghasilan Sesi apresiasi
(19-23/04/ 5.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil karya EMK: Kreativiti dan
2021) - Penghayatan karya sendiri dan rakan - Pameran Inovasi, Bahasa
terhadap hasil denganmenumpukan pada aspek Bahasa - Pembentangan
karya Reka Seni Visual
Bentuk Landskap - Gallery Walk
dengan 5.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri
menggunakan dalam penghasilan karya (PAK-21)
Bahasa Seni
Visual

BIDANG : REKA BENTUK

TAJUK 6 : REKA BENTUK HIASAN DALAMAN

Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan
19 Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan sejarah Cadangan Strategi
(03-07/05/ 6.1 Persepsi KBAT: Menganalisis
Seni perbincangan tentang: dan prinsip Reka Sesi penerangan
2021) -Pemahaman dan perbincangan EMK: Lukisan
terhadap Reka 6.1.1 Memerihalkan sejarah Bentuk Hiasan - Foto (Jpeg) Kejuruteraan
Bentuk Hiasan - Video (Kerjaya), KH, Sains
Dalaman dalam perkembangan Reka Bentuk Hiasan Dalaman - Tayangan dan Teknologi
bidang Reka Slide (powerpoint) (ekosistem)
Bentuk Dalaman - Lembaran kerja
- Multimedia
6.1.2 Menjelaskan prinsip Reka Bentuk - Hasil sedia ada
murid
Hiasan Dalaman dari aspek:

i) Jenis landskap

ii) Peranan dan fungsi

MEI iii)Prinsip dan elemen

iv) Konsep

v) Ergonomik

6.2 Eksplorasi 6.2.1 Membuat eksperimentasi dan ii. Membuat Eksperimentasi/ KBAT: Mengaplikasi
Seni eksplorasi teknik
penerokaan alatan, bahan dan proses eksperimentasi dan mewarna (rendering) EMK: Lukisan
- Eksplorasi dan sebelum Kejuruteraan
aplikasi dalam penghasilan lukisan pelan lantai penerokaan alatan diterjemahkan (Kerjaya), KH, Sains
pengetahuan kepada lukisan dan Teknologi
dalam sebuah rumahkediaman dan bahan dalam pelan lantai (ekosistem)
penghasilan
Reka Bentuk Hiasan

6.2.2 Pendedahan alatan dan bahan Dalaman

dalam penghasilan model 3D Reka Bentuk

10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

lukisan simbol Hiasan Dalaman Kajian/Pengumpulan
dan pelan Maklumat (tulisan
landskap dalam seni bina, alat dan
Reka Bentuk bahan, simbol dan
Hiasan Dalaman teknik rendering)
melalui kaedah
PAK-21
- Bus Stop
- One Stay Other
Stray
- Pembentangan

MEI MEI 20 6.3 Ekspresi Seni 6.3.1 Menterjemah hasil daripada iii.Menterjemahkan Menghasilkan pelan KBAT: Mengaplikasi/
eksperimentasi dan penerokaan alat, lukisan simbol dan lantai yang kemas Mencipta
(10/05/ - Penzahiran bahan, konsep dan simbol dalam pelan lantai dengan dan sesuai mengikut
2021) idea dan konsep penghasilan: menggunakan subjek/tema kajian EMK: Lukisan
melalui pelbagai imaginasi dan idea - ruang dalam Kejuruteraan
sumber dan i) Lukisan pelan Reka Bentuk Hiasan dengan kreatif kediaman (Kerjaya), KH, ASK
teknologi dalam Dalaman menggunakan skala - ruangpejabat
penjanaan yang sesuai
tugasan - ruang komersial
- ruang taska

21 6.4 Apresiasi 6.4.1 Mempamerkan hasil karya iv.Mempamerkan, Sesi apresiasi KBAT: Menilai
Seni menghayati dan - Pameran
(18-22/05/ 6.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil menjelaskan - Pembentangan EMK: Kreativiti dan
2021) - Penghayatan karya sendiri dan rakan pengalaman sendiri - Gallery Walk Inovasi, Bahasa
terhadap hasil denganmenumpukan pada aspek Bahasa dalam penghasilan (PAK-21)
karya Reka Seni Visual karya
Bentuk Hiasan
Dalaman dengan 6.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri
menggunakan dalam penghasilan
Bahasa Seni
Visual Karya

MINGGU 21 - 22

PEPERIKSAAN PENGGAL 1
(17 – 28/05/2021)

MINGGU 23 - 24
CUTI PERTENGAHAN TAHUN & CUTI AIDILFITRI

(31/05 HINGGA 04-11/06/2021)

11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

BIDANG : REKA BENTUK

TAJUK 7 : REKA BENTUK INDUSTRI

Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan
25 Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan sejarah Cadangan Strategi
(14-18/06/ 7.1 Persepsi perbincangan tentang: dan prinsip Reka KBAT: Menganalisis
Seni 7.1.1 Memerihalkan sejarah Bentuk Industri Sesi penerangan
2021) -Pemahaman perkembangan Reka Bentuk Industri dan perbincangan EMK: Lukisan
terhadap Reka 7.1.2 Menjelaskan prinsip Reka Bentuk - Foto (Jpeg) Kejuruteraan
Bentuk Industri Industri dari aspek: - Video (Kerjaya), KH, RBT
dalam bidang - Tayangan
Reka Bentuk i) Bidang Reka Bentuk Industri Slide (powerpoint)
a. Reka Bentuk Produk - Lembaran kerja
b. Reka Bentuk Perabot - Multimedia
c. Reka Bentuk Automotif - Hasil sedia ada
murid
vi) Peranan dan fungsi
vii) Prinsip dan elemen
viii) Ergonomik

JUN 7.2 Eksplorasi 7.2.1 Membuat eksperimentasi dan ii. Membuat Eksperimentasi/ KBAT: Mengaplikasi
Seni penerokaan alatan, bahan dan proses eksperimentasi dan eksplorasi teknik
dalam penghasilan lakaran Reka Bentuk penerokaan alatan mewarna (rendering) EMK: Lukisan
- Eksplorasi dan Produk dan bahan dalam sebelum Kejuruteraan
aplikasi 7.2.2 Membanding beza penentuan Reka Reka Bentuk Hiasan diterjemahkan (Kerjaya), KH, RBT
pengetahuan Bentuk Produk berdasarkan: Industri kepada lakaran
dalam
penghasilan i) Bentuk mengikut fungsi Kajian/
lakaran dalam ii) Fungsi mengikut bentuk Pengumpulan
Reka Bentuk Maklumat (idea
Industri 7.2.3 Pendedahan alatan lakaran, alat dan
dan bahan dalam penghasilan model 3D bahan, simbol dan
Reka Bentuk Industri teknik rendering)
melalui kaedah
PAK-21
- Bus Stop
- One Stay Other
Stray
- Pembentangan

12

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

JUN – JULAI 26 7.3 Ekspresi Seni 7.3.1 Menterjemah hasil daripada iii.Menterjemahkan Menghasilkan KBAT: Mengaplikasi/
eksperimentasi dan penerokaan alat, perkembangan idea lakaran dan lukisan Mencipta
(28-30/06- - Penzahiran bahan, konsep dan simbol lakaran dan melalui lakaran perincian termasuk
02/07 idea dan konsep lukisan perincian dengan menggunakan rendering mengikut EMK: Lukisan
/2021) melalui pelbagai imaginasi dan idea subjek/tema kajian Kejuruteraan
sumber dan dengan kreatif (Kerjaya),
teknologi dalam - bahan, media dan Kelestarian Alam
penjanaan teknik baharu Sekitar, KH, RBT,
tugasan Kreativiti dan Inovasi
- bahan, media dan
teknik digunakan
semula (hasil produk
baharu)

JULAI 27 7.4 Apresiasi 7.4.1 Mempamerkan hasil karya iv.Mempamerkan, Sesi apresiasi KBAT: Menilai
Seni menghayati dan - Pameran
(12-16/07/ 7.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil menjelaskan - Pembentangan EMK: Kreativiti dan
2021) - Penghayatan karya sendiri dan rakan pengalaman sendiri - Gallery Walk Inovasi, Bahasa
terhadap hasil denganmenumpukan pada aspek Bahasa dalam penghasilan (PAK-21)
karya Reka Seni Visual karya
Bentuk Industri
dengan 7.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri
menggunakan dalam penghasilan karya
Bahasa Seni
Visual

MINGGU 28
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 & CUTI HARI RAYA HAJI

(19/07-23/07/2021)

BIDANG : SENI KRAF

TAJUK 8 : SENI SULAMAN

Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan
29 Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan prinsip Cadangan Strategi
(26-30/07/ 8.1 Persepsi perbincangan tentang: asas, jenis, alatan, KBAT: Menganalisis
Seni 8.1.1 Menjelaskan prinsip bahan dan teknik seni Sesi penerangan
2021) -Pemahaman asas Seni Sulaman sulaman dan perbincangan EMK: Lukisan
terhadap prinsip 8.1.2 Menyatakan jenis, - Foto (Jpeg) Kejuruteraan
Seni Sulaman alatan dan bahan Seni Sulaman - Video (Kerjaya)
dalam bidang 8.1.3 Menerangkan teknik - Tayangan
JULAI Seni Kraf Seni Sulaman Slide (powerpoint)
- Lembaran kerja
- Multimedia
- Hasil sedia ada
murid

13

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

8.2 Eksplorasi 8.2.1 Membuat eksperimentasi dan ii. Membuat Kajian/ KBAT: Mengaplikasi
Seni penerokaan alatan, bahan dan teknik eksperimentasi dan Pengumpulan
berdasarkan kefahaman terhadap prinsip penerokaan alatan, Maklumat EMK: Lukisan
- Eksplorasi dan penghasilan seni sulaman bahan dan teknik (komponen prinsip Kejuruteraan
aplikasi teknik berdasarkan asas, jenis, alatan, (Kerjaya), ERT
Seni Sulaman kefahaman terhadap bahan dan teknik
bagi pengukuhan printip penghasilan seni sulaman
pemahaman seni sulaman melalui kaedah
terhadap prinsip PAK-21
asas sulaman - Bus Stop
- One Stay Other
Stray
- Pembentangan
- Aplikasi Peta i-
Think

30 8.3 Ekspresi Seni 8.3.1 Menterjemah hasil daripada iii.Menterjemahkan hasil Memilih produk dan KBAT: Mengaplikasi/
(02-06/07/ eksperimentasi dan penerokaan alat, daripada membuat Mencipta
- Penzahiran bahan dan teknik dalam penghasilan eksperimentasi dan dokumentasi
2021) idea dan konsep produk seni sulaman dengan penerokaan alatan, mengikut EMK: Lukisan
melalui pelbagai menggunakan imaginasi dan idea secara bahan dan teknik subjek/tema kajian Kejuruteraan
JULAI sumber dan kreatif dalam penghasilan (Kerjaya), ERT
teknologi dalam produk seni sulaman - bahan, media dan (asas jahitan, motif),
penjanaan dengan menggunakan teknik baharu Kreativiti dan Inovasi
tugasan imaginasi dan idea
secara kreatif - bahan, media dan
teknik digunakan
semula (hasil produk
baharu)

- fungsi

31 8.4 Apresiasi 8.4.1 Mempamerkan hasil produk seni iv.Mempamerkan, Sesi apresiasi KBAT: Menilai
(09-13/08/ Seni menghayati dan - Pameran
8.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil menjelaskan - Pembentangan EMK: Kreativiti dan
2020) - Penghayatan produk seni sendiri dan rakan dengan pengalaman sendiri - Gallery Walk Inovasi, Bahasa
terhadap hasil menumpukan pada aspek Bahasa Seni dalam penghasilan (PAK-21)
JULAI produk Seni Visual produk
Sulaman dengan
menggunakan 8.4.3 Menjelaskan pengalaman
Bahasa Seni sendiri dalam penghasilan karya
Visual

MINGGU 32
CUTI AWAL MUHARRAM

(10-11/08/2021)

14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

MINGGU 32
UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 2

(16-20/08/2021)

Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran BIDANG : SENI KRAF Cadangan Catatan
Kandungan TAJUK 9 : SENI SERAMIK
33
(23-26/08/ 9.1 Persepsi Objektif
Seni
2021) -Pemahaman Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan prinsip Cadangan Strategi
terhadap prinsip perbincangan tentang: asas, jenis, alatan, KBAT: Menganalisis
Seni Seramik 9.1.1 Menjelaskan prinsip asas Seni bahan dan teknik seni Sesi penerangan
dalam bidang Seramik seramik dan perbincangan EMK: Nilai murni
Seni Kraf 9.1.2 Menyatakan jenis Seni Seramik - Foto (Jpeg) (kepentingan
- Video mengekalkan tradisi
i) Tradisional - Tayangan penghasilan seni
ii) Kontemporari Slide (powerpoint) seramik)
9.1.3 Menerangkan teknik Seni - Lembaran kerja
Seramik: - Multimedia
i) Teknik picit - Hasil sedia ada
ii) Teknik lingkaran murid
iii) Teknik acuan
iv) Teknik kepingan
v) Teknik lempar alin

OGOS 9.1.4 Menjelaskan fungsi Seni Seramik

9.2 Eksplorasi 9.2.1 Membuat eksperimentasi dan ii. Membuat Kajian/ KBAT: Mengaplikasi
Seni penerokaan alatan, bahan dan teknik eksperimentasi dan Pengumpulan EMK: RBT
berdasarkan kefahaman terhadap prinsip penerokaan alatan, Maklumat
- Eksplorasi dan penghasilan seni seramik bahan dan teknik (komponen prinsip
aplikasi teknik berdasarkan asas, jenis, alatan,
Seni Seramik kefahaman terhadap bahan dan teknik
bagi pengukuhan prinsip penghasilan seni seramik melalui
pemahaman seni seramik kaedah PAK-21
terhadap prinsip - Bus Stop
asas seramik - One Stay Other
Stray
- Pembentangan
- Aplikasi Peta i-
Think

15

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

OGOS 34 9.3 Ekspresi Seni 9.3.1 Menterjemah hasil daripada iii.Menterjemahkan hasil Memilih produk dan KBAT: Mengaplikasi/
eksperimentasi dan penerokaan alat, daripada membuat Mencipta
(30/08 – - Penzahiran bahan dan teknik dalam penghasilan eksperimentasi dan dokumentasi
03/09/ idea dan konsep produk seni seramik dengan penerokaan alatan, mengikut EMK: RBT,
2021 melalui pelbagai menggunakan imaginasi dan idea secara bahan dan teknik subjek/tema kajian Keusahawanan
sumber dan kreatif dalam penghasilan
teknologi dalam produk seni seramik - bahan, teknik dan
penjanaan dengan menggunakan proses
tugasan imaginasi dan idea
secara kreatif - kemasan akhir
(warna/glazing)

- fungsi produk

OGOS 35 9.4 Apresiasi 9.4.1 Mempamerkan hasil produk seni iv.Mempamerkan, Sesi apresiasi KBAT: Menilai
Seni menghayati dan - Pameran
(06-10/08/ 9.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil menjelaskan - Pembentangan EMK: Kreativiti dan
2021) - Penghayatan produk seni sendiri dan rakan dengan pengalaman sendiri - Gallery Walk Inovasi,
terhadap hasil menumpukan pada aspek Bahasa Seni dalam penghasilan (PAK-21) Keusahawanan
produk Seni Visual produk
Seramik dengan
menggunakan 9.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri
Bahasa Seni dalam penghasilan karya
Visual

MINGGU 36
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 3 & CUTI HARI MALAYSIA

(13-17/09/2021)

BIDANG : KOMUNIKASI VISUAL

TAJUK 10 : SENI REKA GRAFIK (SIMBOL DAN LOGO)

Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan
Cadangan Strategi
10.1 Persepsi Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan definisi, KBAT: Menganalisis
Seni Sesi penerangan
37 perbincangan tentang: jenis serta ciri simbol dan perbincangan EMK: Teknologi
(20- -Pemahaman - Foto (Jpeg) Maklumat dan
25/09/2021) terhadap Seni 10.1.1 Menjelaskan definisi Simbol dan dan logo - Video Komunikasi, ASK
Reka Grafik - Tayangan
dalam bidang Logo Slide (powerpoint)
Komunikasi - Lembaran kerja
Visual 10.1.2 Menyatakan jenis Simbol dan - Multimedia
- Hasil sedia ada
SEPTEMBER Logo murid

iii) Alam semula jadi

iv) Objek buatan manusia

10.1.3 Menjelaskan ciri Simbol dan Logo

10.2 Eksplorasi 10.2.1 Membuat eksperimentasi dan ii. Membuat Menghasilkan KBAT: Mengaplikasi
Seni penerokaan rekaan Simbol dan Logo eksperimentasi dan lakaran dan lukisan
- Eksplorasi dan dengan pelbagai media dan teknik penerokaan rekaan perincian EMK: Teknologi
simbol dan logo berpandukan subjek Maklumat dan

16

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

aplikasi rekaan dengan pelbagai media kajian (sumber idea) Komunikasi, ASK
Simbol dan Logo dan teknik
bagi pengukuhan Kajian/
pemahaman Pengumpulan
terhadap Seni Maklumat: jenis dan
Reka Grafik rekaan Simbol dan
Logo kaedah PAK-
21
- Bus Stop
- One Stay Other
Stray
- Pembentangan
- Aplikasi Peta i-
Think

OKTOBER 38 10.3 Ekspresi 10.3.1 Menterjemah hasil daripada iii.Menterjemahkan hasil Memilih sumber KBAT: Mengaplikasi/
Seni eksperimentasi dan penerokaan rekaan daripada idea/lakaran/ lukisan Mencipta
(27-30/09- Simbol dan Logo untuk menghasilkan eksperimentasi dan perincian dan
01/10/ - Penzahiran karya dengan menggunakan imaginasi penerokaan rekaan membuat EMK: Teknologi
2021) idea dan konsep dan idea secara kreatif simbol dan logo dalam dokumentasi Maklumat dan
melalui pelbagai penghasilan karya portfolio Komunikasi, ASK
sumber dan dengan menggunakan
teknologi dalam imaginasi dan idea - Apps Symbol/Logo
penjanaan secara kreatif Maker
tugasan
- Adobe Illustrator

OKTOBER 39 10.4 Apresiasi 10.4.1 Mempamerkan hasil karya seni iv.Mempamerkan, Sesi apresiasi KBAT: Menilai
Seni menghayati dan - Pameran
(04-08/ 10.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil menjelaskan - Pembentangan EMK: Kreativiti dan
10/ - Penghayatan karya seni sendiri dan rakan dengan pengalaman sendiri - Gallery Walk Inovasi, Teknologi
terhadap hasil menumpukan pada aspek Bahasa Seni dalam penghasilan (PAK-21) Maklumat dan
2021) karya seni Visual produk Komunikasi

10.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri
dalam penghasilan karya

17

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

BIDANG : KOMUNIKASI VISUAL

TAJUK 11 : SENI FOTO (PINHOLE)

Bulan Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Cadangan Catatan
Kandungan
40 Murid boleh menjelaskan melalui i. Menjelaskan definisi, Cadangan Strategi
(11-15/10/ 11.1 Persepsi perbincangan tentang: ciri dan fungsi Pinhole KBAT: Menganalisis
Seni 11.1.1 Menjelaskan definisi Sesi penerangan
2021) -Pemahaman dan fungsi dan perbincangan EMK: Teknologi
terhadap Seni 11.1.2 Menjelaskan ciri imej - Foto (Jpeg) Maklumat dan
Foto dalam yang terhasil daripada Pinhole - Video Komunikasi, ASK
bidang 11.1.3 Memperihalkan - Tayangan
Komunikasi sejarah Pinhole dalam fotografi Slide (powerpoint)
Visual - Lembaran kerja
- Multimedia
- Hasil sedia ada
murid

OKTOBER 11.2 Eksplorasi 11.2.1 Membuat eksperimentasi dan ii. Membuat Menghasilkan KBAT: Mengaplikasi
Seni penerokaan alatan dan bahan dalam eksperimentasi dan lakaran dan lukisan
penghasilan Pinhole penerokaan Pinhole perincian EMK: Teknologi
- Eksplorasi dan dengan pelbagai media berpandukan subjek Maklumat dan
aplikasi dan teknik kajian (Model Komunikasi, ASK,
penghasilan Pinhole yang dipilih) Sains (Pantulan
Pinhole bagi imej)
pengukuhan
pemahaman Kajian/
terhadap Seni Pengumpulan
Reka Grafik Maklumat: label
bahagian Pinhole
dan fungsi melalui
kaedah PAK-21
- Bus Stop
- One Stay Other
Stray
- Pembentangan
- Aplikasi Peta i-
Think

OKTOBER 41 11.3 Ekspresi 11.3.1 Menterjemah hasil daripada iii.Menterjemahkan hasil Menghasilkan 1 KBAT: Mengaplikasi/
Seni eksperimentasi dan penerokaan daripada rekaan Pinhole Mencipta
(18-22/10/ penghasilan Pinhole dengan berpandukan eksperimentasi dan (Imitasi
2021) - Penzahiran tatacara yang disediakan melalui edaran penerokaan Pinhole bentuk/Mencipta EMK: Teknologi
idea dan konsep oleh guru dalam penghasilan bentuk baharu) Maklumat dan
melalui pelbagai karya dengan Komunikasi, ASK,
sumber dan menggunakan - Label Sains (Pantulan
teknologi dalam imaginasi dan idea imej)
penjanaan secara kreatif - Fungsi
tugasan
- Aplikasi

18

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL_TINGKATAN 2_SMK ENTABUAN_TAHUN 2021

OKTOBER 42 11.4 Apresiasi 11.4.1 Mempamerkan hasil produk seni iv.Mempamerkan, Sesi apresiasi KBAT: Menilai
Seni menghayati dan - Pameran
(25- 11.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil menjelaskan - Pembentangan EMK: Kreativiti dan
29/10/ - Penghayatan karya seni sendiri dan rakan dengan pengalaman sendiri - Gallery Walk Inovasi, Teknologi
2021) terhadap hasil menumpukan pada aspek Bahasa Seni dalam penghasilan (PAK-21) Maklumat dan
produk seni Visual produk Komunikasi

11.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri
dalam penghasilan karya

MINGGU 43-44
PENEGUHAN/ULANGKAJI

(01-12/11/2021)

MINGGU 45 - 46
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

(15-26/11/2021)

CUTI AKHIR TAHUN
(29/11 HINGGA 02/01/2022)

19


Click to View FlipBook Version