The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kaliteli Eğitim Yayınları, 2021-04-20 06:08:14

3. SINIF GENEL TEKRAR SETİ

(TOPLAM 6 PARÇA)

YENİ NESİL
SORU FASİKÜLÜ

Beceri Analitik
Temelli Düşünme

Mantık 3.
Muhakeme
Sınıf
Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

Hayat Bilgisi1. Bölüm TÜRKÇE HARF VE HECE BİLGİSİ

1. Ece, renkli kartonlardan kestiği parçala- kalem kelebek
ra yandaki sözcükleri ikişer kez yazmıştır.
Kartları önce sözcüklerin harf sayısına kurbağa kaplumbağa
göre çoktan aza doğru yan yana dizmiştir. kart kermes
Sonra da sözlük sırasında ilk bulunandan
son bulunana doğru yan yana dizmiştir.

Ece’nin çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

2. Adımdaki ün- Adım üç he- Adımdaki
Adım satır süz harf sa- celidir ve her harfler alfabe
sonuna sığ- yısı, ünlü harf hecesi aynı sırasına göre
madığında sayıda harften
sayısından sıralıdır.
bölünmez. fazladır. oluşur.

Konuşmalarına göre çocukların adları sırasıyla hangi seçenektekiler olabilir?

A) MERT - YAVUZ - HATİCE - ADİL
B) OSMAN - ARDA - SERKAN - EKİN
C) OYA - UMUT - ALARA - ANIL

Kaliteli Eğitim Yayınları 1 3. Sınıf

KELİME BİLGİSİ TÜRKÇE 2. Bölüm

1. top
baba
müzik SPOR resim
ders abla
AİLE maç futbol

anne öğretmen

Canan, ortadaki sözcüğün çağrıştırdığı sözcükleri sözcüğün etrafına yaz-
mıştır. Doğru yazdığı her sözcük için de 10 puan almıştır.
Buna göre Canan, yaptığı çalışmadan toplam kaç puan almıştır?

A) 50 B) 60 C) 80

2.
Satışa sunulan evlerimizin hepsi dublekstir.
Evlerin dizaynı başarılı mimarlar tarafından
yapılmıştır. Bazı evlerde ekstra giysi odaları
da bulunmaktadır. Dilerseniz lansman vi-
deosunu size e-mail olarak gönderebiliriz.

Ev satışı için tanıtım yapan görevlinin konuşmasında geçen renkli yazılmış
sözcüklerin Türkçe karşılıkları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) iki katlı tasarım fazladan tanıtım e-posta

B) bahçeli dekor fazla reklam mektup

C) iki katlı inşaat çok tanıtma e-posta

3. Sınıf 2 Kaliteli Eğitim Yayınları

3. Bölüm TÜRKÇE KELİMEDE ANLAM

1. Bulmacadaki kelimelerin anlam özellikleri aşa- Y AR
ğıda karışık olarak verilmiştir. 3E

a. Eş seslidir. İ T K M
b. Sadece eş anlamlısı vardır. T L E
c. Eş ve zıt anlamlısı yoktur. F İ
d. Hem eş hem de zıt anlamlısı vardır. H A 1
e. Sadece zıt anlamlısı vardır. K K
Kelimelerle anlam özellikleri hangi seçenekte İ 2R İ 4
doğru eşleştirilmiştir? 5
PAT K
İ

A) 1  b 2a 3e 4c 5d
B) 1  a 2d 3b 4e 5c
C) 1  b 2e 3a 4c 5d

2. Yalnız taş duvar olmaz. Öfkeye kapılmak

Keskin sirke küpüne zarardır. El ele vermek

Ak akçe kara gün içindir. Ekmeğini taştan çıkarmak

Akan su yosun tutmaz. Dişinden tırnağından artırmak

Anlamca birbirine yakın olan atasözleri ile deyimler eşleştirildiğinde hangi
şekil oluşur?

A) B) C)

Kaliteli Eğitim Yayınları 3 3. Sınıf

CÜMLE BİLGİSİ TÜRKÇE 4. Bölüm

1.

Ünlem cümlesi ..............................................

Anlamlı ve kurallı cümle ..............................................

Soru cümlesi ..............................................

Devrik (kuralsız) cümle ..............................................

Alper’in bir sonraki etkinliğe geçebilmesi için yönergelere uygun cümleler
yazarak tüm anahtarları toplaması gerekmektedir.
Alper sırasıyla hangi cümleleri yazarsa bir sonraki etkinliğe geçebilir?

A) Oh, sonunda B) Eyvah, yemek C) Bunları sana kim
işlerimiz bitti yandı anlattı
Hey, beni de
Ablamla müzik Neden benimle bekleyin
dinliyoruz konuşmuyorsun Seni sordu
geçenlerde bana
Ne zaman Kim ödeyecek Geç kaldı her
döneceksiniz bunların parasını zamanki gibi

Anlamıyor bir Öğleden sonra
türlü söylediklerimi parka gidelim

2.
Yatmadan önce hava durumuna bakmak için penceremi açtım.
Gökyüzüne dikkatle bakarken aydede bana el salladı. Güneş
gibi parlaktı ama gözlerimi kamaştırmıyordu. Aydedeye öpücük
yollayıp pencereyi kapattım ve yatağıma yattım.

Merve’nin konuşmasındaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) İlk cümlesinde amaç-sonuç anlamı vardır.
B) İkinci cümlesinde hayal ürünü bir durum anlatılmıştır.
C) Son cümlesinde karşılaştırma yapılmıştır.

3. Sınıf 4 Kaliteli Eğitim Yayınları

5. Bölüm TÜRKÇE AD (İSİM) BİLGİSİ

1. Deniz, en yakın Deniz kenarında bir Denizler tuzlu su
arkadaşımın adıdır. evleri vardı. kütleleridir.

Yukarıda “deniz” sözcüğü özel ad, tür adı ve çoğul ad olarak kullanılmıştır.
Hangi seçenekteki cümlelerde tekrar eden sözcükler aynı kuralla, aynı renk
kutucuklara yazılmıştır?

A) Güneş, gezegenimizi Güneşli bir pazar Güneşlik olmasa sı-
ısıtır ve aydınlatır. sabahına uyandık. caktan kavrulurduk.

B) Gül fidesi almak için Gül ile ablası beni Gülleri vazolara
kasabaya indi. ziyarete geldiler. yerleştirdik.

C) Pamuk, adı gibi Pamuk toplayan Pamuklar gibi
bembeyaz bir kedi. işçilere su götürdü. olmuştu yıkanınca.

2. ................... ...................
...................

................... ................... ...................

Yukarıdaki görsellerin önüne görselde anlatılan adı niteleyen sözcükler
yazılacaktır. Öğretmen; Sema, Ozan ve Buket’e bu görevi vermiş ve on-
lardan ikişer görsel seçerek çalışmayı tamamlamalarını istemiştir.
Hangi öğrenci, çalışmasını doğru bir şekilde yapamamıştır?

Sema Ozan Buket
A) acı B) üçer C) yu-

varlak

mavi eski bayat

Kaliteli Eğitim Yayınları 5 3. Sınıf

YAZIM KURALLARI TÜRKÇE 6. Bölüm

1. Tahtadaki şiiri okuyan Ders: Türkçe
öğrenciler şiirin dize- Konu: Yazım Kuralları
lerini yazım kuralları
açısından şöyle de- Tükçemizi geliştirmek için,

ğerlendirdiler: kalıcı kılmak ve korumak için

Ayça: – İlk dizenin ilk Atatürk tarafından kuruldu
sözcüğü “Türk’çemizi” Ankara’da Türk dil kurumu.
şeklinde yazılmalıydı.

Sema: – İkinci dizenin ilk sözcüğünün ilk harfi büyük yazılmalıydı.

Ayhan: – Üçüncü dizede yazım yanlış yoktur.

Hakan: – Son dizede kurum adını oluşturan her sözcüğün ilk harfi büyük
yazılmalıydı.

Buna göre hangi çocukların ifadeleri doğrudur?

A) Ayça ve Hakan B) Ayhan ve Sema C) Sema, Ayhan ve Hakan

2. Sevgili Günlüğüm,
Proje ödevimizin teslim tarihi 15 mart 2021 olarak belirlendi. Kırkbeş
sayfalık ödevimizi görsellerle destekledik. Sunumumuzun başında
bize çok yardımcı olan teyzem Dr. Özlem Özcan’a teşekkürlerimizi
sunacağız. Aslında sunum günü teyzemi de okula davet ettim ama
acaba gelebilirmi? Umarım gelir ve arkadaşlarımı da sağlıklı beslenme
konusunda aydınlatır.

Özge’nin günlük sayfasındaki yazım yanlışları Tarihin Sayının
yandaki tablodan bulunup boyandığında hangi yazımı yazımı
şekil oluşur? Kısaltmanın Soru ekinin
yazımı yazımı

A) B) C)

3. Sınıf 6 Kaliteli Eğitim Yayınları

7. Bölüm TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ

1. Dünya(1)nın iki türlü ha- Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.
reketi vardır(2) Kendi et-
rafında dönmesi ve Güneş Özel adlara getirilen ekleri ayırmak
etrafında dolanması. Ken- için konur.
di etrafındaki hareketine Kendisinden sonra açıklama yapılacağı
(3)günlük hareket(4) de- zaman konur.
nir. Dünya bu hareketini Tanımı yapılan kelimelerin başına ve
24 saatte tamamlar(5) sonuna konur.

Metindeki numaralandırılmış ( ) içlerine açıklamaları verilen noktalama
işaretlerinden hangileri gelmelidir?

A) 1 2 3 4 5 B) 1 2 3 4 5

C) 1 2 3 4 5

2. Virgül yanlış Konuşma çizgisin- Konuşma bölümünden
yerde den sonra büyük önceki ifadenin sonunda iki
harf kullanılmalıydı.
kullanılmıştır. nokta kullanılmalıydı.

Yukarıdaki çocukların yazım yanlışlarını söyledikleri paragraf aşağıdakilerden
hangisi olabilir?

A) O sırada köylülerden, biri onu görmüş ve şaşkınlıkla sormuş
– hoca ne yapıyorsun?

B) Hoca gülümseyerek,
– Gölü mayalıyorum, ne yapayım, demiş.

C) Adam, Hoca’ya bakmış ve kahkaha atarak
– koskoca göl hiç maya tutar mı, demiş.

Kaliteli Eğitim Yayınları 7 3. Sınıf

Kocasinan Merkez Mah. Kuşçu Sok. No.: 19/A Bahçelievler/İSTANBUL Tel.: 0212 515 05 00 Fax: 0212 515 05 00

www.kaliteliegitimyayinlari.com.tr [email protected]Künye Copyright

Hazırlayan 3. Sınıf Yaz Tatil Keyfi - Haziran
kitabının tüm basım ve yayın hakları Kaliteli
Kaliteli Eğitim Yayınları Eğitim Yayınları Bas. Yay. Tic. Ltd. Ş.ne aittir.
Yayın Kurulu ve
Grafik Servisi Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin,
soru, şekil ve grafikler yayınevinin izni
olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya
da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılamaz,

yayınlanamaz.
ISBN: 978-605-2170-43-4

Sertifika No.: 34158

Baskı

Uygun Basın
İstanbul, 2020

Kaliteli Eğitim Yayınları

Kocasinan Merkez Mah. Kuşçu Sok. No.: 19/A
Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: 0212 515 05 00
Fax: 0212 515 05 00

www.kaliteliegitimyayinlari.com.tr

Türkçe Haziran Okuma Metni

SONBAHAR RÜZGÂRININ DOSTLUĞU
Büyük mü büyük ormanda yaşayan binbir çeşit ağaç varmış. Bu ağaç-
lardan bazılarının yaprakları, sonbahar mevsimi geldiğinde sararır; rüzgârın
esmesi ile birer birer yere düşermiş. Bu durumda olan ağaçlardan biri de
çınar ağacıymış. Kendi yapraklarının sararıp dökülmesine çok üzülürmüş.
Sonbahar rüzgârı, çınar ağacının üzüldüğünü fark edince onun yanında
esmez olmuş. Çınar ağacının yaprakları hiç dökülmemiş. Çınar ağacı buna
çok sevinmiş. Günler günleri kovalamış. İlkbahar mevsimi gelmiş. Yaprakları
dökülen ağaçların yeni, yemyeşil yaprakları çıkmaya başlamış. Dev çınar ağacı
kendisinin de yeni yapraklarının çıkmasını beklemiş
ama bir türlü çıkmamış. Benim neden yeni,
yeşil yapraklarım çıkmadı ki, diye düşünmüş.
Arkadaşları, “Senin eski yaprakların dökül-
mediği için yenileri çıkamıyor.” de-
mişler.
Çınar ağacı, o anda doğada ne
kadar güzel bir düzen kurulu oldu-
ğunu anlamış. Sonbahar rüzgârından
özür dilemiş. Sonbahar rüzgârı esmiş, çınar ağa-
cının yaprakları dökülmüş; yaz gelince de yeni, yemyeşil
yaprakları çıkmış. Çınar ağacı ve sonbahar rüzgârının
dostlukları hep devam etmiş.

Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım.

1. Çınar ağacı niçin üzülüyormuş?
.....................................................................................................................................

2. Sonbahar rüzgârı, çınar ağacı üzülünce ne yapmış?
.....................................................................................................................................

3. Çınar ağacı niçin sonbahar rüzgârından özür dilemiş?
.....................................................................................................................................

Kaliteli Eğitim Yayınları 1 3. Sınıf

Türkçe Haziran Harf Bilgisi

Tabloda verilmeyen harfleri alfabetik sıraya göre tamamlayalım.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ck

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ş

Aşağıda karışık olarak verilen harfleri alfabetik sıraya göre yazalım.

hfgr ş e bhk vür

adz i jm ycdşur

Aşağıdaki tabloyu örneğe uygun olarak dolduralım.

Kelimeler İnce Kalın Ünsüzler Harf Sayısı
Ünlüler Ünlüler
domates d, m, t, s 7
süzgeç e o, a
yelkovan
güvercin
İstanbul

3. Sınıf 2 Kaliteli Eğitim Yayınları

Matematik Haziran Doğal Sayılar

T abloda verilen sayıların basamak adlarını ve basamak değerlerini yaza-
lım.

Sayı 834 Sayı 785

Basamak ................. ................. ................. Basamak ................. ................. .................
Adı Basamağı Basamağı Basamağı Adı Basamağı Basamağı Basamağı

Basamak ...... ...... ...... Basamak ...... ...... ......
Değeri Değeri

Aşağıdaki doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlayalım.

112 ........... 375 ........... 726 ...........
...........
664 ........... 127 ........... 536

Aşağıdaki doğal sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayalım.

188 ........... 369 ........... 235 ...........
...........
201 ........... 277 ........... 508

Aşağıdaki doğal sayıları verilen sembollere göre sıralayalım.

239, 301, 453, 267, 521 326, 682, 579, 947, 304
....... < ....... < ....... < ....... < ....... ....... > ....... > ....... > ....... > .......

820, 801, 810, 890, 809 186, 168, 861, 457, 900
....... < ....... < ....... < ....... < .......
....... > ....... > ....... > ....... > .......
3. Sınıf
Kaliteli Eğitim Yayınları 3

Matematik Haziran Doğal Sayılar

P amuk’un yumağa ulaşabilmesi için kullanacağı yollardan verilen sayıdan
başlayarak; altışar ritmik sayma olanını sarıya, yedişer ritmik sayma ola-
nını yeşile, sekizer ritmik sayma olanını pembeye, dokuzar ritmik sayma
olanını maviye boyayalım.

6 12 38 46 54
18 27 36 42 49

22 21 30 18 24 45
14 54 63
28 35 30
36

A şağıdaki toplama işlemlerini yapalım. Toplamı çift olanlara Ç, toplamı
tek olanlara T yazalım.

37 52 76 44
+ 14 + 26 + 38 + 20

..... ..... ..... .....

Aşağıda verilen Romen rakamlarının altlarındaki harfleri verilen sayılarla
eşleştirip kutulara yazalım. Şifreyi bulalım.

I XVIII IX XX III XIV XIX IV V XV
MN Y U S OÜ VĞÇ
XVI VIII II XI VII XII XVII
I CP İ A LK XIII VI X
TR B
3 7 5 12 16 17 12 16 10 11 6
4 19 8 20 13

11 15 11 18 3 2 14 6 9 7 2 7 12 16 1

3. Sınıf 4 Kaliteli Eğitim Yayınları

Fen Bilimleri Haziran Gezegenimizi Tanıyalım

Aşağıda verilen görsellerden Dünya’nın şekline benzeyenleri işaretleyelim.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara ise “Y” yazalım.

Pisagor, Dünya’nın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanıdır.

D ünya’mız eğimli bir şekilde kendi ekseninde döner ve Güneş’in et-
rafında dolanır.

Dünya yüzeyindeki su tabakası, kara tabakasından daha azdır.

Haritalarda denizler ve okyanuslar mavinin tonları ile gösterilir.

K ıtalar, dağlar ve ovalar su katmanında yer alır.

Kaliteli Eğitim Yayınları 5 3. Sınıf

Hayat Bilgisi Haziran Okulumuzda Hayat

Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” kutucuğunu boyayalım.

w Esra, kalemimi izinsiz kullanıyor. DY
w Ahmet’in başarısını tebrik ederim. DY
w Arkadaşımın düşüncesine saygı duyarım. DY
w Oyunu kaybedersem bir daha oynamam. DY
w Yanlış davranışta bulunan arkadaşımı uyarırım. DY
w Arkadaşımın fiziksel özelliğiyle alay ederim. DY

Aşağıdaki tabloda bir arkadaşta bulunması gereken özellikleri bulup bo-
yayalım.

anlayışlı saygılı merhametli sorumsuz dürüst
öfkeli
kaba uyumlu çalışkan paylaşımcı
kıskanç
bencil sevecen açık sözlü alaycı, yalancı

Müdür Odası 3-A 3-B Öğretmenler sol sağ
4-A 1-C 2-A Odası
4-B
Kızlar
1-A 1-B Tuvaleti
Erkekler
Tuvaleti

2-B 2-C

Y ukarıda Elif’in okulunun krokisi verilmiştir. Boşlukları krokiye göre doldu-
ralım.

1. 3-B sınıfının .......................... öğretmenler odası vardır.
2. Müdür odası .......................... sınıfının solundadır.
3. 2-B sınıfı 2-A sınıfının ..........................dır.
4. 1-A sınıfı 1-B sınıfının ..........................dır.

3. Sınıf 6 Kaliteli Eğitim Yayınları

Eğlenelim-Öğrenelim Haziran Dikkat ve Zekâ

1. A şağıdaki kutu içinde “R” harfinden başka hangi harfler vardır? Bulup
yuvarlak içine alalım.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRB
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
R R R R R R R R R R R R R R RDR R R R
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRKRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

2. Aşağıdaki resimde üstteki şekiller dikkate alındığında soru işaretli kısma
aşağıdaki şekillerden hangisi gelmelidir?

A) B) ?
C) D)

Cevap 1 - B, D, K harfleri Cevap 2 - B seçeneği.

Kaliteli Eğitim Yayınları 7 3. Sınıf

Eğlenelim-Öğrenelim Haziran Bil - Bul - Çöz

A şağıdaki sudokuları tüm satır ve sütunlarda aynı renkten yalnızca bir
tane olacak şekilde boyayalım.

3. Sınıf 8 Kaliteli Eğitim YayınlarıKünye Copyright

Hazırlayan 3. Sınıf Yaz Tatil Keyfi - Temmuz
kitabının tüm basım ve yayın hakları Kaliteli
Kaliteli Eğitim Yayınları Eğitim Yayınları Bas. Yay. Tic. Ltd. Ş.ne aittir.
Yayın Kurulu ve
Grafik Servisi Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin,
soru, şekil ve grafikler yayınevinin izni
olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya
da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılamaz,

yayınlanamaz.
ISBN: 978-605-2170-45-8

Sertifika No.: 34158

Baskı

Uygun Basın
İstanbul, 2020

Kaliteli Eğitim Yayınları

Kocasinan Merkez Mah. Kuşçu Sok. No.: 19/A
Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: 0212 515 05 00
Fax: 0212 515 05 00

www.kaliteliegitimyayinlari.com.tr

Türkçe Temmuz Okuma Metni

YORGAN GİTTİ
Hoca bir kış gecesi yatağına girmiş, uyumaya çalışıyor-
muş. Birden bir gürültü duymuş. Yataktan kalkıp otur-
muş. Sese kulak vermiş. İki kişi kavga ediyormuş. Hoca
kalkacakken karısı:
- Elin kavgasından sana ne efendi, yat uyu, demiş.
Hoca:
- Hanım, belki önemli bir durum vardır. Gidip
neler olduğunu anlayayım, diye cevap vermiş.
Hoca, hava çok soğuk olduğu için üstünü giy-
meye üşenmiş.
Yorgana sarılıp dışarı çıkmış.
Sokağın ortasında iki kişi kavga ediyormuş. Hoca yanlarına yaklaşmış.
- Hemşerim, derdiniz nedir, diye sormuş.
Bir müddet sonra üçü birden ağız dalaşına girmişler. Hoca bir ara kendine
gelmiş. Bakmış ki sırtında yorgan yok. Kavga eden iki kişi de gitmiş. Üstelik
yorganı da alıp gitmişler.
Hoca titreye titreye eve girmiş. Karısı merakla sormuş:
- Efendi, ne oldu?
Hoca:
- Sorma hanım, demiş, bizim yorgan gitti, kavga bitti.

Nasrettin Hoca Hikâyeleri

Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım.

1. Hoca uyumaya çalışırken ne duymuş?
.....................................................................................................................................

2. Hoca neden dışarı çıkarken yorganına sarılmış?
.....................................................................................................................................

3. Hoca’nın yorganına ne olmuş?
.....................................................................................................................................

Kaliteli Eğitim Yayınları 1 3. Sınıf

Türkçe Temmuz Türkçede İfadeler

Sebep-sonuç ilişkisi taşıyan cümlelerin başındaki kutucukları boyayalım.

Gece uyuyamadığım için okula geç kaldım.
Bütün gün ders çalıştım.
Yağmur çok şiddetli yağdığı için gezi iptal edildi.
Otobüsü kaçırdım çünkü beni oyaladın.
Ablam dans kursuna gidiyor.
Çok hastayım bu yüzden size gelemeyeceğim.

A şağıdaki kelime gruplarını sebep-sonuç ilişkisi oluşturacak şekilde eşleşti-
relim.

Size gelemedim olduğu için çok mutluydu.

Yarışmada başarılı çünkü evde misafir vardı.

Yemeği çok yediği dolayı şemsiyem kırıldı.

Sert esen rüzgârdan için midesi ağrıdı.

Çok kar yağdı bundan dolayı yarın okullar tatil.

Aşağıdaki cümleleri farklı düşünmeye yönlendiren ifadelerle tamamlayalım.

w Bahçeye çıkabiliriz ........................ hava güzel olursa.
w Çok açım dedi ........................ yemeği çok yemişti.
w Uçakla ........................ trenle gideceğiz.
w Kurabiye ........................ pasta yemek ister misin?
w Yeni oyuncak aldım ........................ hemen kırıldı.

3. Sınıf 2 Kaliteli Eğitim Yayınları

Matematik Temmuz Bölme İşlemi

A şağıdaki bölme işlemlerini yapalım. Sonuçların bulunduğu balonları bo-
yayalım.

92 4 64 8 45 5

84 6 75 5 81 9

9 14 23 15 8 9

Aşağıdaki bölme işlemlerini kısa yoldan yapalım.

80 ÷ 10 = ..... 40 ÷ 10 = ..... 100 ÷ 10 = .....
50 ÷ 10 = .....
10 ÷ 10 = ..... 90 ÷ 10 = .....

Aşağıda verilen terimleri yerlerine yazalım. Verilmeyenleri bulalım.

..... ..... Bölünen : 45 ..... ..... Bölünen : ?
..... Bölen : ? ..... Bölen : 9
- Bölüm : 7 - Bölüm : 8
..... Kalan : 3 ..... Kalan : 6

Kaliteli Eğitim Yayınları 3 3. Sınıf

Matematik Temmuz Bölme İşlemi

Aşağıdaki problemleri soruları cevaplayarak çözelim.

w Ömer 54 tane fındığın 9 tanesini kendine ayırıp kalanını 5 arkadaşına
eşit olarak dağıtıyor. Ömer, arkadaşlarına kaçar fındık vermiştir?
Ömer’in kaç tane fındığı vardı?
Kaç tanesini kendine ayırdı?
Kalan fındığı kaç arkadaşına paylaştırdı?

Çözüm:

w Çuvaldaki 60 kilogram patatesi 5 kg’lık poşetlere koyduk. Poşetlerin 4
tanesini sattık. Geriye kaç poşet patates kalmıştır?
Çuvalda kaç kilogram patates vardır?
Her poşet kaç kilogramdır?
Kaç poşet patates satıldı?

Çözüm:

w Annem, yaptığı 52 kurabiyenin 20 tanesini bir kaba koyup geriye
kalanları 8 tabağa eşit olarak paylaştırdı. Buna göre her tabağa kaç
kurabiye düşer?
Kurabiye sayısı kaçtır?
Kaç tanesini kaba koymuş?
Kalanları kaç tabağa paylaştırmış?

Çözüm:

3. Sınıf 4 Kaliteli Eğitim Yayınları

Fen Bilimleri Temmuz Maddeyi Tanıyalım

Aşağıda verilen maddelerin öne çıkan özelliklerini tabloda işaretleyelim.

Sert
Yumuşak
Esnek
Kırılgan
Renkli
Kokulu
Kokusuz
Tatlı
Pürüzlü
Pürüzsüz
Maddeler

çivi
sünger
süt
portakal
cam

G örselleri verilen maddeleri hangi şekillerde algıladığımızı eşleştirerek
gösterelim.

Koku Dokunma Tat Ses

A şağıdaki uyarı işaretlerinin anlamlarını yazalım.

........................... ........................... ...........................

Kaliteli Eğitim Yayınları 5 3. Sınıf

Hayat Bilgisi Temmuz Evimizde Hayat

Noktalı yerleri kendi hayatımıza göre dolduralım.

Saat ................... Saat ................... Saat ................... Saat ...................
uyanırım. kahvaltı yaparım. okula giderim. eve dönerim.

................... saat ................... saat Saat ................... Saat ...................
dinlenirim. ders çalışırım. yemek yerim. uyurum.

A şağıdaki noktalı yerlere verilen kelimelerden uygun olanını yazalım.

istek aile bütçesini öncelik

temel harçlıklarımızı alışveriş

w İstek ve ihtiyaçlarımızın bazılarını ........................ biriktirerek gerçekleşti-
rebiliriz.

w İhtiyaç ve isteklerimizi ........................ sırasına koymalıyız.
w Beslenme, barınma ve giyinme ........................ ihtiyaçlarımızdır.
w İstek ve ihtiyaçlarımızı gidermek için ........................ yaparız.
w Bir oyuncağa sahip olmak ........................tir.
w İstek ve ihtiyaçlarımızı karşılarken ........................ göz önünde bulundur-

malıyız.

3. Sınıf 6 Kaliteli Eğitim Yayınları

Eğlenelim-Öğrenelim Temmuz Dikkat ve Zekâ

H angi arının hangi çiçekten geldiğini bulmak için izleri takip edelim. Bir
arı boşa çıkacak. Acaba hangisi?

A BC

D

Cevap - D 7 3. Sınıf

Kaliteli Eğitim Yayınları

Eğlenelim-Öğrenelim Temmuz Bil - Bul - Çöz

Aşağıdaki sudokuları çözelim. Bir rakamı aynı sudokuda bir defa yazalım.

1 5
4 6

32 23

89

24 47
3
1

3. Sınıf 8 Kaliteli Eğitim YayınlarıKünye Copyright

Hazırlayan 3. Sınıf Yaz Tatil Keyfi - Ağustos
kitabının tüm basım ve yayın hakları Kaliteli
Kaliteli Eğitim Yayınları Eğitim Yayınları Bas. Yay. Tic. Ltd. Ş.ne aittir.
Yayın Kurulu ve
Grafik Servisi Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin,
soru, şekil ve grafikler yayınevinin izni
olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya
da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılamaz,

yayınlanamaz.
ISBN: 9978-605-2170-44-1

Sertifika No.: 34158

Baskı

Uygun Basın
İstanbul, 2020

Kaliteli Eğitim Yayınları

Kocasinan Merkez Mah. Kuşçu Sok. No.: 19/A
Bahçelievler / İSTANBUL
Tel: 0212 515 05 00
Fax: 0212 515 05 00

www.kaliteliegitimyayinlari.com.tr

Türkçe Ağustos Okuma Metni

ATATÜRK VE AĞAÇ
Atatürk tabiatı ve ağacı çok se-
verdi. Ankara’daki Atatürk Orman
Çiftliği’ni boz topraktan ormanlık hâle
soktu. Ağaçların dikilişini, tutuşunu,
büyüyüşünü adım adım kollardı. Ak-
köprü tarafından Çiftlik’e giden yolun
etrafındaki boş topraklar meyvelik ol-
muştu. Bir gün bu meyvelikten geçer-
ken birdenbire şoförüne:
- Dur, dedi.
Arabadan inerek orada bulunanlara:
- Burada bir iğde ağacı vardı, ne oldu? diye sordu. Kimse iğde ağacını
bilmiyordu. Atatürk’ün biraz önceki neşesi kalmamıştı. Yol boyunca iğde ağa-
cını aradı.

- İğde, yaşlanmış ve çelimsizdi fakat
yaşıyordu, diye sızlandı.

Atatürk İstanbul’daki büyük ağaçları
gördükçe:

- Bunlar da güzel ama ben yap-
raklarının ve dallarının her yıl ne kadar
büyüdüğünü gördüğüm ağaçlarımı sevi-
yorum, derdi.

Fatih Rıfkı ATAY
(Belirli Gün ve Haftalar)

Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım.
1. Atatürk Orman Çiftliği neredeymiş?
......................................................................................................................................
2. Atatürk arabayı neden durdurmuş?
......................................................................................................................................
3. Atatürk’ü üzen olay neymiş?
......................................................................................................................................

Kaliteli Eğitim Yayınları 1 3. Sınıf

Türkçe Ağustos Yazım Kuralları

Büyük harflerin kullanıldığı yerlere birer örnek cümle yazalım.

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Cümlelerin ilk harfi:
...................................................................................................................
Gezegen ve yıldız adları:
...................................................................................................................
Özel isimlerin ilk harfi:
...................................................................................................................
Yer adları:
...................................................................................................................
Kurum, kuruluş ve kurul adları:
...................................................................................................................
Kitap, dergi, gazete isimleri:
...................................................................................................................

A şağıda sayıların yazımı ile ilgili bazı cümleler verilmiştir. Yazım yanlışı
olan cümlelerin yıldızını kırmızıya boyayalım.

Babam üç hafta sonra gelecek.
Annem pazardan 2 kilo elma aldı.
Saat 4’ü çeyrek geçe servis geldi.
Kitaplığımda elli beş tane masal kitabı var.
Bugün 3. sınıf öğrencilerine kitap dağıtıldı.

3. Sınıf 2 Kaliteli Eğitim Yayınları

Matematik Ağustos Geometrik Cisimler

Aşağıdaki geometrik cisimlerin adlarını, köşe, ayrıt ve yüz sayılarını yazalım.

Prizmalar Geometrik Köşe Sayısı Ayrıt Sayısı Yüz Sayısı
Cismin AdıYukarıdaki geometrik cisimler için verilen ifadelerden doğru olanların ku-
tusunu boyayalım.

Üç geometrik cismin de 8 köşesi, 6 yüzü, 12 ayrıtı vardır.
Dikdörtgen prizmanın ve kare prizmanın köşe sayısı eşittir.
Silindirin yüz sayısı, küp ve dikdörtgen prizmadan azdır.

Kaliteli Eğitim Yayınları 3 3. Sınıf

Matematik Ağustos Geometrik Örüntü

Aşağıdaki kaplama örüntülerini devam ettirelim. Uygun renklere boyaya-
lım.

A şağıdaki kilimlerin üzerine, noktalardan yararlanarak üçgensel, karesel
ve dikdörtgensel bölgelerden oluşan süslemeler yapalım.

3. Sınıf 4 Kaliteli Eğitim Yayınları

Fen Bilimleri Ağustos Ben ve Çevrem

Resimdeki canlı ve cansız varlıkları yazalım.

VARLIKLAR

Canlı Varlıklar Cansız Varlıklar
............................. .............................

............................. .............................

............................. .............................

Görsellerdeki varlıklardan canlı olanların kutucuklarını kırmızıya, cansız
olanların kutucuklarını yeşile boyayalım.

A şağıda verilen fasulye bitkisinin yaşam döngüsünün hangi aşamada ol-
duğunu uygun ifadelerle eşleştirelim.

Tohum Erişkin bitki Çimlenme Genç bitki

Kaliteli Eğitim Yayınları 5 3. Sınıf

Hayat Bilgisi Ağustos Ülkemizde Hayat

Ortak kullanım alanlarına ait görselleri işaretleyelim.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları işaretleyelim.

Okul tuvaletini kullandıktan sonra temiz bırakırım.
Parktaki bankları karalarım.
Okul servisinin koltuklarına zarar vermem.
Kütüphaneden aldığım kitapları özenli kullanırım.
Park ve sokaklara çöp atmam.

Aşağıdaki görsellerden millî birlik ve beraberlikle ilgili olanları işaretleye-
lim.

3. Sınıf 6 Kaliteli Eğitim Yayınları

Eğlenelim-Öğrenelim Ağustos Dikkat ve Zekâ

?

Yukarıda soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) B) C)

Cevap - A seçeneği 7 3. Sınıf

Kaliteli Eğitim Yayınları

Eğlenelim-Öğrenelim Ağustos Bil - Bul - Çöz

Puzzle bulmacada gizli olan meslekleri bularak noktalı yerlere yazalım.

PO HE M
L İM Rİ

İS A
.............................
............................. .............................

Vİ ÖT RD
ET RĞ O
N EM
RN KT
.............................
............................. .............................

OP İ EC AT
TL A V

............................. IZ KU

............................. .............................

3. Sınıf 8 Kaliteli Eğitim YayınlarıKocasinan Merkez Mah. Kuşçu Sok. No.: 19/A Bahçelievler/İSTANBUL Tel.: 0212 515 05 00 Fax: 0212 515 05 00

www.kaliteliegitimyayinlari.com.tr [email protected]

Bandrol uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin
5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

FASİKÜL
SORU BANKASI

DENEME SINAVI TADINDA

12 Kazanım 3.
Sıralı
Fasikül Sınıf

Türkçe Yeni
Matematik Müfredata

Uygun
Güncel
Sorular

Fen Bilimleri

Hayat BilgisiSORU BANKASI

1. FASİKÜL

Adım : ..................................................................................
Soyadım : .............................................................................
Sınıfım : .......................................................................
Numaram : ...............................................................
3.
Toplam Sınıf
34 Soru

Doğru Yanlış
Cevap Cevap

.......... ..........

TÜRKÇE

• Okuma - Anlama
• Harf Bilgisi
• Hece Bilgisi

MATEMATİK

1. Ünite
• Doğal Sayılar

FEN BİLİMLERİ

1. Ünite: Gezegenimizi Tanıyalım
• Dünya’nın Şekli ve Yapısı

HAYAT BİLGİSİ

1. Ünite: Okulumuzda Hayat
• Kendimi Tanıyorum
• Davranışlarımız
• Arkadaşlık
• Okulumun ve Sınıfımın Yeri

Türkçe

YE KÜRKÜM, YE 2. N asrettin Hoca, kendisi ile ilgile-
Akşehir’in beyleri Hoca’yı yeme- nilmediğini görünce ne yapmış?
ğe davet etmişler. Hoca, davete
günlük kıyafetiyle katılmış. Katılmış A) Evine giderek yemeği evinde
ama kimse ona hoş geldin deme- yiyip geri dönmüş.
miş. Herkes, allı pullu kıyafetlilere
el pençe duruyormuş. Hoca, bir B) Daveti terk etmiş.
koşu evine giderek, sandıktaki iş- C) Evine giderek, sandıktaki işle-
lemeli kürkünü giyip geri dönmüş.
Az evvel hoş geldin bile demeyen- meli kürkünü giyip geri dön-
ler Hoca’yı, başköşeye oturtmuşlar. müş.
Kuzunun en hasını önüne koymuş-
lar. Hoca, bir taraftan kürkünün 3. H oca, neden kürkünün kolunu
kolunu sofrada sallamaya, bir ta- sofrada sallayarak “Ye kürküm
raftan da “Ye kürküm, ye.” deme- ye.” demeye başlamış?
ye başlamış.
- İlahi Hoca, kürkün yemek ye- A) İtibarı kürkü gördüğü için
diğini kim görmüş, demişler. B) Çok sinirlendiği için
Hoca: C) Kürkü çok acıktığı için
- Kürksüz, adamdan sayılma-
dık… İtibarı o gördü, yemeği de o
yesin, demiş.

Nasrettin Hoca Fıkraları

İlk 4 soruyu yukarıdaki metne Kaliteli Eğitim Yayınları 4. Bu metinden çıkarılacak sonuç
göre cevaplayalım. aşağıdakilerden hangisidir?

1. Nasrettin Hoca’yı nereye çağır- A) İnsanların dış görünüşüne
mışlar? önem vermemeliyiz.

A) düğüne B) Davetlere günlük kıyafetler
B) yemeğe ile katılmalıyız.
C) saraya
C) Yemeğe büyükler başladıktan
sonra başlamalıyız.

3. Sınıf 2 1. Fasikül

5. 8. a - e - ı - i
a-ı-o-u
Yukarıdaki varlığın ismindeki ünlü e-i-ö-ü
harfler, hangi rengin ünlü harf-
leri ile aynıdır? Sadece kalın ünlülerin yazılı ol-
A) B) duğu kutu boyandığında durum
aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
C)
A) B)

C)

6. Aşağıdaki varlıkların hangisinin
isminde alfabemizin 12. harfi bu-
lunmaz?
A) B)

C)
9.

12

7. Hangi kelimedeki harfler alfabe Kaliteli Eğitim Yayınları 3
sırasına konulursa farklı bir keli- Kaç numaralı varlığın ismindeki
me oluşur? tüm ünlüler incedir?
A) 1 B) 2 C) 3
A) açık B) muz C) lif
3. Sınıf
1. Fasikül 3

10. 1 a - yak - ka - bı  12. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde
2 ha - nım - e - li  4 harften oluşan bir hece var-
3 yak - a - lık  dır?
A) merdivenlerden
Yukarıdaki tabloda hecelerine B) ilkokul
doğru ayrılan kelimelere ait ku- C) sporcular
tuya , yanlış ayrılan kelimelere
ait kutuya  konulmuştur. 13. Türkçede satır sonunda kelime-
Kaç numaralı kelimeye ait kutuya ler hecelerinden bölünürken sa-
yanlış işaret konulmuştur? tır sonunda ve satır başında tek
A) 1 B) 2 C) 3 harf bırakılmaz.
Buna göre aşağıdakilerden han-
gisini satır sonuna sığmadığında
bölemeyiz?
A) okul B) kapı C) kitaplık

14. kahraman

11. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin Aşağıdakilerden hangisinin ismi
ismi dört heceden oluşmaktadır? kutuda yazan kelimenin son he-
A) B) cesi ile başlar?
A) B)

C) Kaliteli Eğitim Yayınları C)

3. Sınıf 4 1. Fasikül

Matematik

1. 3. “Yedi yüz yetmiş iki”
8 Yukarıda okunuşu verilen doğal
0 sayının onlar basamağındaki ra-
3 kamın basamak değeri kaçtır?
A) 7
baYsüazmlearğı baOsanmlaarğı baBsiarmlerağı B) 70
C) 700

Yukarıdaki sayının okunuşu aşağı- 4. 5 300 70
dakilerden hangisidir?
A) Seksen üç Basamak değerleri karışık verilen
B) Sekiz yüz otuz sayının yuvarlandığı en yakın on-
C) Sekiz yüz üç luk aşağıdakilerden hangisidir?
A) 360
2. 451 - 452 - 453 - 454 - B) 370
Birer İleri Ritmik Sayma C) 380

420 - 430 - 440 - 450 - Kaliteli Eğitim Yayınları 5. 521 > 495 > 415 > 219
Onar İleri Ritmik Sayma
“5, 4, 9” rakamları birer kez
65 - 165 - 265 - 365 - kullanılarak yazılabilecek üç ba-
Yüzer İleri Ritmik Sayma samaklı en küçük doğal sayının
yeri yukarıdaki sıralamada hangi
Yukarıdaki ritmik saymalara göre şekillerin arasındadır?
- - - ? şeklindeki oluş- A)
B)
turulan örüntüde ? yerine hangi C)
sayı yazılmalıdır?
A) 465
B) 470
C) 475

1. Fasikül 5 3. Sınıf

6. Oya, 12’den başlayarak ileriye 9. “19 + A işleminin sonucu tek do-
doğru 60’a kadar altışar ritmik ğal sayı olduğuna göre A kaç
sayma yapıyor. olabilir?”
Mete, 18’den başlayarak ileriye Yukarıdaki soruya hangi öğrenci-
doğru 90’a kadar dokuzar ritmik nin verdiği cevap kesinlikle yanlış-
sayma yapıyor. tır?
Her ikisinin yaptığı ritmik sayma- A) B)
da söylediği ortak sayı aşağıdaki- yedi on iki
lerden hangisidir?
A) 36 C)
B) 42 on
C) 48

7. Birinci adımı 3 olan ve her adım-
da 8 artan sayı örüntüsünün 5.
adımındaki sayı kaçtır?

A) 35 10. IV on beş
B) 37 XV on dokuz
C) 43

8. 35 50 41 XIX dört
16 2 29
Yukarıdaki Romen rakamları ile
Tablodaki çift doğal sayılar bo- okunuşları eşleştirildiğinde durum
yandığında durum hangisi gibi aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
olur? A) B)
A) B)
Kaliteli Eğitim Yayınları
C)
C)

3. Sınıf 6 1. Fasikül


Click to View FlipBook Version