The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by LA Dumanayos, 2019-09-07 09:44:22

GUIDE ACER WARRANTY REGISTRATION

GUIDE ACER WARRANTY REGISTRATION

Paano I-rehistro o I-register ang iyong ACER Notebook o Laptop?
How to register your ACER Notebook?

Pagkatapos ng pitong (7) araw nang ito mabili, magpunta lamang sa
warranty.acer.com.ph

After seven (7) days upon purchase, go to warranty.acer.com.ph
NOTE: MAYROON KANG TATLONGPONG (30) ARAW, MULA NOONG ITO AY IYONG

BINILI, PARA I-REHISTRO ANG IYONG LAPTOP
NOTE: YOU ONLY HAVE THIRTY (30) DAYS, UPON PURCHASE, TO REGISTER YOUR

LAPTOP

I-Click o Piliin ang “Sign-in to proceed registration”
Click “Sign-in to proceed registration”

Gumawa ng ACER ID
Create an ACER ID

Para makagawa ng ACER ID, mayroong apat(4) na paraan para makagawa ng Acer
ID.

To create an ACER ID, there are four (4) ways to create an ACER ID.

Maaari mong gamitin ang iyong FACEBOOK Account, GMAIL account, TWITTER
account o maaari ka ring gumawa ng ACER ID o MAG-SIGN UP NG ACCOUNT para

sa ACER ID.
You can use your facebook account, gmail account, twitter account or sign up for

account to create an ACER ID.

Pero ang pinakamadaling paraan para gumawa ng ACER ID ay sa pag-gamit ng
gmail account.

But the easiest way to create an ACER ID is by using gmail account.

Piliin at I-click ang GMAIL
Select and Click GMAIL

Mag-SIGN IN gamit ang iyong GMAIL ACCOUNT
SIGN IN using your GMAIL ACCOUNT

Ilagay ang iyong EMAIL Address at I-click ang “NEXT”
Enter your EMAIL Address and click “NEXT

Ilagay ang iyong PASSWORD at I-click ang “Next”
Enter your PASSWORD and click “NEXT”

Palitan ang bansang
“United States” ng

“Philippines”
Change the country
“United States” to

“Philippines”

Punuan ang mga
kaylangang field.
Fill in the nesessary

field.

I-click ang “CREATE YOUR ACER ID”
Click “CREATE YOUR ACER ID”

Matapos ang paggawa ng ACER ID, I-Click ang “Continue”
After creating ACER ID, Click “Continue”

Piliin ang “Notebook” at I-click
Select and click “Notebook”

Punuan ang mga kaylangang impormasyon
Fill in the necessary information

Sample of “Digital copy of two (2) valid IDs”

Maaaring gumamit ng ibang ID tulad ng voters ID, Philhealth, UMID, TIN, etc,.
Hanggat ang mga ito ay VALID ID

You can use other IDs like Voters ID, Philhealth, UMID, TIN, etc,. AS long as it is a
VALID ID.

Note: Dalawang picture ng ID ang hinihingi, Kung isa lang ang iyong ID, Parehas na
ID nalang din po ang gamitin.

Note:It requires two(2) ID, if you only have one, use the same ID.

Ilagay ang Serial Number, Makikita ang serial number sa gilid ng laptop box
Enter the Serial Number, It is seen in the side of the laptop box

Ilagay ang petsa kung kelan binili ang unit.
Enter the purchase date of the unit.

Ilagay ang picture ng Laptop box’s Serial Number.
Upload the picture of Laptop box’s Serial Number.

Halimbawa ng Laptop box’s Serial Number:
Example of Laptop box’s Serial Number:

I-upload ang picture ng resibo.
Upload the Picture of Original receipt.

Halimbawa:
Example:

Sa Purchase Store, Piliin ang “ Acer Concept Store - SM Dasma”.
In Purchase Store, -Select “Acer Concept Store - SM Dasma”.

Lagyan ng check ang “I accept the terms of Acer’s Data Privacy Act…..”
Checked the “I accept the terms of Acer’s Data Privacy Act…..”

I-Click ang “SUBMIT”, at hintayin na mag-successful ang pagreregister.
Click “SUBMIT”, and wait for the registration to be successful.

Matapos ang pag-rerehistro, ang ACER ay magpapadala ng “REGISTRATION
CONFIRMATION EMAIL” sa email address na ginamit. Nakapaloob sa
REGISTRATION CONFIRMATION ang “Warranty Information at Customer
Information”
After the registration, ACER will send “REGISTRATION CONFIRMATION EMAIL” to
the email address that you used. In REGISTRATION CONFIRMATION, it contained
the “Warranty Information at Customer Information”

Halimbawa:
Example:

Ingatan ang email na ito, dahil ito ay magsisilbi ring resibo
Keep this email as this will also serve as official receipt
THANK YOU!!!


Click to View FlipBook Version
Previous Book
FM WORLD - Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Next Book
Iran