The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by senja5273, 2022-05-20 04:48:47

pdf sej.1

pdf sej.1

BAHAGIAN A 7. Apakah negeri di Malaysia yang terkenal
JAWAB SEMUA SOALAN (20 MARKAH) sebagai negeri bersejarah?
A. Sabah
1. Secara amnya apakah maksud Sejarah? B. Johor
A. Suatu kajian tentang manusia C. Kelantan
B. Suatu kajian tentang tumbuhan D. Melaka
C. Suatu kajian tentang binatang
D. Suatu kajian tentang peristiwa 8. Apakah maksud kronologi?
A. Rentetan persitiwa mengikut urutan masa
2. Pengertian sejarah mengikut kamus dewan B. Rentetan persitiwa yang telah berlaku
ialah ? C. Rentetan masa silam tanpa had masa
A. Pokok D. Rentetan yang diukur mengikut zaman
B. Penyelidikan
C. Cerita salasilah, riwayat, asal-usul 9. Sumber sejarah yang belum dioalah
D. Kisah benar dipanggil?
A. Sekunder
3. Apakah maksud tafsiran dalam sejarah? B. Makaroni
A. Menerangkan sesuatu fakta sejarah C. Premium
berdasarkan penghilatan D. Primer
B. Menerangkan sesuatu fakta sejarah
berdasarkan pemikiran 10. Artifak adalah bahan butki sumber sejarah
ciptaan manusia seperti?
C. Menerangkan sesuatu fakta sejarah A. Loceng elektrik
berdasarkan pendengaran B. Loceng gangsa
C. Loceng tanah liat
D. Menerangkan sesuatu fakta sejarah D. Loceng plastic
berdasarkan sumber.
11. Manakah di antara berikut yang bukan kaedah
4. Sejarah ialah penceritaan tentang tindakan penyelidikan dalam sejarah?
manusia yang penting dan mengkagumkan, A. Bertulis
kata pandangan sejarawan? B. Lisan
A. Herodutus C. Video
B. Ibn Khaldun D. Arkeologi
C. Khoo Kay Kim
D. Md. Yusof Ibrahim 12. Apakah pemahaman anda tentang gambar
bersejarah di bawah.
5. Apakah faedah belajar sejarah?
A. Hiburan
B. Pengalaman
C. Bersyukur
D. Pengajaran

6. Kesan yang nyata jika pelajar tidak
mempelajari Sejarah ialah?
A. Semangat untuk belajar berkurangan
B. Semangat patriotisme pelajar akan luntur
C. Semangat menyayangi sekolah
D. Semangat setia kawan akan terhakis

1

A. Pendudukan Belanda di Tanah Melayu A. Kemerdekaan Sabah
B. Pendudukan Portugis di Tanah Melayu B. Amanat hari bersejarah
C. Pengisytiharan Malaysia
C. Pendudukan Cina di Tanah Melayu D. Perjanjian hari kemerdekaan

D. Pendudukan Jepun di Tanah Melayu 18. Candi Lembah Bujang adalah penemuan
sumber sejarah bukan artifak yang
13. Warisan negara yang berkaitan dengan mempunyai pengaruh?
sejarah biasanya disimpan di? A. Islam
A. Istana raja B. Pagan
B. Balai kebudayaan C. Kristian
C. Muzium D. Hindu Buddha
D. Bilik kebal
19. Apakah kepentingan perairan negara kita
14. Penyelidikan sejarah melalui proses temubual sejak dahulu?
ialah termasuk dalam kaedah? A. Laluan perdagangan antarabangsa
A. Sumbangsaran B. Laluan pedagang Arab
B. Lisan C. Laluan kapal perang
C. Audio D. Laluan pengkaji sejarawan
D. Manuskrip
20. Pada pendapat anda apakah kaitan
15. Batu Bersurat Terengganu menceritakan kepimpinan pemerintah dengan kemasyhuran
perihal? sesebuah kerajaan?
A. Hukum Hindu A. Kebijaksanaan pemimpin
B. Hukum Kristian B. Keramahan pemimpin
C. Hukum Buddha C. Ketamakan pemimpin
D. Hukum Islam D. Kebaikan hati pemimpin.

16. Santubong merupakan satu tapak arkeologi di
negeri?
A. Perak
B. Kedah
C. Sarawak
D. Pahang

17. Apakah yang anda faham tentang gambar di
bawah?

2


Click to View FlipBook Version