The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hussaini64, 2018-12-24 03:29:42

DINAS 2019

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SAINT JOSEPH (B)
JALAN GARUDA, 80350 LARKIN, JOHOR BAHRU

1

1. Nama : .........................................................................................

Letakkan Gambar
2. Alamat : ......................................................................................... Berukuran Pasport

.........................................................................................

3. No. Telefon : .............................................................................................................


4. No. Telefon Bimbit : .............................................................................................................

5. No. Kad Pengenalan : .............................................................................................................


6. Cukai Pendapatan : .............................................................................................................

7. Alamat Pejabat : .............................................................................................................


.............................................................................................................

8. Telefon : .............................................................................................................

9. Faks : .............................................................................................................


10. E-mail : .............................................................................................................

11. Tarikh mula bertugas di SMK SAINT JOSEPH (B) : ........................................................


12. Tarikh mula dilantik : .............................................................................................................

13. Kategori sekarang : .............................................................................................................


14. No. Fail JPN : .............................................................................................................

15. Kelulusan Akademik : ...........................................................................................................


16. Institusi : ...........................................................................................................

17. Tahun : ...........................................................................................................


18. Kelulusan Ikhtisas : ...........................................................................................................

19. Institusi : ...........................................................................................................

20. Tahun : ...........................................................................................................


21. Opsyen : ...........................................................................................................

22. Matapelajaran yang diajar sekarang : .................................................................................


.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
2

23. Tugas-tugas :


a) Pentadbiran : ...........................................................................................................

b) Hal Ehwal Murid : ...........................................................................................................

c) Kokurikulum : ...........................................................................................................
3

ISI KANDUNGAN


BIL PERKARA / TAJUK BERKAITAN M/SURAT
1. Sejarah Ringkas Perkembangan Sekolah 5-6
2. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 6-8
3. Visi dan Misi 9
4. Falsafah Pendidikan Kebangsaan 10
5. Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti SPSK 11
6. Piagam Pelanggan 12
7. Sasaran Sekolah 2019 13
8. Pelan Pembangunan Sekolah 14
Pelan Laluan Kecemasan 15
9. Kalendar 2019 - 2020 16
Takwim Persekolahan Tahun 2019 17
Hari Kelepasan Am Negeri Johor Tahun 2019 18
10. Takwim Persekolahan 2019 19-31
Januari - Disember 2019
PENGURUSAN INDUK
11. Carta Organisasi 33
12. Jawatankuasa Induk 34-38
PENGURUSAN KURIKULUM
13. Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum Tahun 2019 40
Carta Organisasi Peperiksaan dan Pentaksiran Tahun 2019 41
14. Jawatankuasa Kerja Kurikulum 42-43
15. Ketua Panitia Tahun 2019 44
Senarai Guru Tingkatan Tahun 2019 45
16. Kumpulan Penghantaran Rekod Mengajar 46
17. Jadual Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Tahun 2019 47
18. Senarai PYD di Bawah Seliaan Pegawai Penilai (PP1 & PP2) PBPPP 48
19. Jadual Pemeriksaan Buku Latihan dan Modul P & P Ting. 1-5 Tahun 2019 49
20. Jadual Waktu Pembelajaran dan Pemudahcaraan 50-51
21. Impak Kualiti Pengajaran Ke atas Pencapaian Murid 52
22. Jadual Guru Bertugas Mingguan 53-55
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
23. Carta Organisasi Pengurusan HEM Tahun 2019 57
24. Tugas Jawatankuasa HEM 58-60
25. Tugas Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling 60-61
26. Tugas Jawatankuasa Pelibatan Ibu Bapa dan Komuniti (PIBK) 61
27. Jawatankuasa Kerja HEM 62-63
28. Jawatankuasa Induk PIBK Di Sekolah 64
PENGURUSAN KOKURIKULUM
29. Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum 66
30. Pengurusan Kokurikulum 67-73
31. Majlis Pengurusan Kokurikulum 74-77
SENARAI TUGAS GURU
32. Ringkasan Senarai Tugas Guru Tahun 2019 79-85
DIREKTORI GURU
33. Senarai Maklumat Guru Tahun 2019 87-88
Ikrar Melaksanakan Pembelajaran Abad Ke-21 89-904

SEJARAH RINGKAS PERKEMBANGAN SEKOLAH

Pada tahun 1956, Sekolah Menengah Saint Joseph Persendirian telah ditubuhkan bertempat di Jalan
Abdul Rahman Andak, Johor Bahru bersebelahan dengan gereja Katholik melalui Reverend Brother Elzear.
Pada tahun berikutnya bangunan itu telah dibesarkan melalui projek Pasar Ria yang telah diadakan dengan
sokongan orang-orang kenamaan dan Almarhum Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan
Johor yang telah bermurah hati menghulurkan derma.


Pada tahun 1960, Sekolah Menengah Saint Joseph ( Bantuan ) telah dimulakan. Namun begitu
Sekolah Menengah Persendirian yang telah dibina tetap diuruskan dan diteruskan. Dua tahun kemudian
bangunan 3 tingkat dan 12 bilik darjah telah siap dibina. Bangunan ini digunakan untuk menampung kesemua
murid Sekolah Rendah Saint Joseph. Prestasi yang baik dalam bidang akademik menjadi daya tarikan ibu
bapa untuk mendaftarkan anak-anak mereka untuk melanjutkan pelajaran di sekolah ini. Memandangkan hal
ini, berlakulah masalah kekurangan bilik darjah untuk menampung bilangan murid yang kian meningkat. Untuk
mengatasi masalah ini pada tahun 1965, Rev. Brother Elzear @ Rev. Brother Roberge yang dikenali sebagai
‘arkitek’ St. Joseph bertugas menandatangani kontrak memulakan kerja pembinaan dengan menggunakan
sebidang tanah seluas lebih kurang 16 ekar di Larkin sebagai tambahan kawasan untuk sekolah-sekolah Saint
Joseph iaitu membina bangunan dua tingkat dengan 18 buah bilik darjah, sebuah blok makmal sains dan
sebuah kantin.

Pada tahun 1967, sekolah baru di Larkin telah siap dibina dan Sekolah Saint Joseph Persendirian
dipindahkan ke kawasan baru di Larkin. Yang Tinggal hanyalah 3 buah sekolah iaitu SRJK ©, SRK dan
Sekolah Menengah Saint Joseph ( Bantuan ) di Jalan Abdul Rahman Andak, Johor Bahru. Setiap tahun
bilangan pelajar di ketiga-tiga buah sekolah Saint Joseph telah meningkat dengan pesatnya. Prestasi yang
baik dari segi pencapaian akademiknya ialah faktor utama bilangan pelajar meningkat setiap tahun.
Perkembangan yang pesat ini menyebabkan berlakunya keadaan sesak dan kurang selesa dari segi
kemudahan fizikal. Rancangan untuk membina bangunan tambahan bagi Sekolah Menengah Saint Joseph
( Bantuan ) dalam kawasan seluas 2 ½ ekar tidak dapat dilaksanakan kerana kekurangan kawasan.


Apabila Encik Tan Hock Chai menjadi Pengetua dan kebenaran telah diperoleh daripada Brothers of
Saint Gabriel untuk membina bangunan Sekolah Menengah Saint Joseph ( Bantuan ) di Jalan Garuda, Larkin,
Johor Bahru bersebelahan dengan Sekolah Menengah Saint Joseph ( Persendirian ). Satu Walkaton telah
diadakan pada tahun 1984 dan jumlah wang yang dapat dikumpul adalah sebanyak RM200.000.00. Pada
tahun 1985, satu Pasar Ria telah diadakan untuk menambah peruntukan bagi projek tersebut. Oleh itu projek
pembinaan telah dimulakan pada awal April 1987 dan siap dibina pada akhir tahun 1986 dengan kos
pembinaan sebanyak RM1.2 juta.


Mulai tahun 1980 hingga 1990 beberapa projek kutipan derma anjuran bersama PIBG sekolah-sekolah Saint
Joseph telah diadakan untuk mendapatkan sumber kewangan bagi membiayai kos pembinaan sekolah baru di
Larkin.

Sekolah baru ketika itu terdiri daripada :-
a. 2 blok bangunan yang mengandungi 15 bilik darjah
b. sebuah dewan
c. 4 makmal sains dan beberapa kemudahan fizikal
d. sebuah padang
e. 1 blok tandas
f. 3 makmal Kemahiran Hidup ( dibina diawal tahun 1990an )
5

Perpindahan ke bangunan baru di Larkin telah menjadi kenyataan pada 1.1.1987 dan ini merupakan satu
lembaran baru dalam sejarah perkembangan Sekolah Menengah Saint Joseph. Dengan perpindahan ke
sekolah baru yang serba lengkap ini semoga prestasi pencapaian akademik dan kegiatan kokurikulum akan
lebih meningkat ke arah kecemerlangan. Pada masa sekarang Sekolah Menengah Saint Joseph (B)
beroperasi di bangunan baru dan bangunan yang lama telah diambil oleh pihak pemaju. Pada Tahun 2001,
sebuah bilik gerakan berhawa dingin telah siap dibina, begitu juga sebuah surau yang berharga RM70.00.00
dan peletakan batu asasnya telah siap dibina pada tahun 2002. Pada tahun 2004, Brothers Of Saint Gabriel
telah menyerahkan sebuah Blok Baru yang mempunyai dua bilik darjah, Perpustakaan, Bilik Sukan dan
Kantin. Kos sebanyak RM600,000.00 untuk bangunan baru ini adalah ditanggung oleh Brothers Of Saint
Gabriel. Pada tahun 2006, Gelanggang Futsal telah dibina untuk kemudahan pelajar-pelajar.PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA ( PPPM )
2013 - 2025GELOMBANG 1 ( 2013 - 2015 ) Mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi
fokus kepada Kemahiran utama

GELOMBANG 2 ( 2016 - 2020 ) Memacu Peningkatan Sistem
GELOMBANG 3 ( 2021 - 2025 ) Menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir urus sendiri
6

7

11 ANJAKAN STRATEGI
PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025 ( PPPM )

 Anjakan 1 : Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan
berkualiti bertaraf antarabangsa

 Anjakan 2 : Memastikan setiap murid menguasai kemahiran
dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dan
digalakkan mempelajari bahasa tambahan

 Anjakan 3 : Melahirkan rakyat yang menghayati nilai
 Anjakan 4 : Mentransformasi profesion keguruan sebagai profesion
pilihan


 Anjakan 5 : Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi
ditempatkan di setiap sekolah

 Anjakan 6 : Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk
menyediakan penyelesaian khusus
Berasaskan keperluan
 Anjakan 7 : Memanfaatkan ICT Bagi Meningkatkan Kualiti
Pembelajaran di Malaysia
 Anjakan 8 : Mentransformasi keboleh keupayaan
penyampaian Kementerian

 Anjakan 9 : Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor
swasta secara meluas

 Anjakan 10 : Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap
ringgit

 Anjakan 11 : Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam
secara langsung

8

VISI KPM
“ Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik


Negara Sejahtera “


MISI KPM
“ Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti

Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara “


9

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


PENDIDIKAN DI MALAYSIA adalah suatu usaha berterusan ke arah lebihmemperkembangkan

potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada

Tuhan, usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan WARGANEGARA MALAYSIA berilmu,
berketrampilan dan berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri

serta memberi sumbangan terhadap kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.


(DIPETIK DARI AKTA PENDIDIKAN
1996 - AKTA 550)10

Dasar KualitiSMK ST. JOSEPH(B) komited untuk menyediakan dan melaksanakan Pengajaran &

Pembelajaran yang berkualiti bagi memenuhi keperluan pelanggan. Adalah menjadi komitmen
pihak pengurusan dan semua anggota untuk mematuhi keperluan-keperluan Sistem

Pengurusan Sekolah Kualiti dan meningkatkan keberkesanannya secara berterusan.
Objektif Kualiti SPSKa. Melaksanakan 100% Pengajaran & Pembelajaran berdasarkan Rancangan Pelajaran

Tahunan kecuali berlaku perkara-parkara yang di luar kawalan sekolah.
b. Memastikan pencapaian murid setiap sekolah menengah menengah negeri Johor

mencapai 65% lulus keseluruhan atau peningkatan 3 % dari tahun sebelumnya dalam
peperiksaan Pertengahan Tahun, Akhir Tahun dan Peperiksaan Awam

c. Memastikan 100 % murid sekolah menengah negeri Johor mendapat Perkhidmatan
Bimbingan dalam Kemahiran Belajar, Pembangunan Diri Murid, Motivasi dan Kerjaya,

melainkan berlaku perkara-perkara yang di luar kawalan sekolah.

d. 100 % aduan dan maklum balas pelanggan akan dilayan sebagaimana yang dinyatakan
dalam Prosedur Kualiti Aduan dan Maklum Balas Pelanggan.

e. Melaksanakan Pengurusan Kewangan Tanpa Audit Berteguran.


11

PIAGAM PELANGGAN

KAMI WARGA
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SAINT JOSEPH (B)
DENGAN TEKAD DAN ILTIZAM
BERIKRAR DAN BERJANJI
AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI
UNTUK :- Menumpukan sistem pendidikan berjalan dengan baik di sekolah ini bagi memenuhi kehendak individu,
masyarakat dan negara serta memenuhi matlamat perpaduan negara.

 Memastikan AKP yang mencukupi serta berdedikasi, komited, berdisiplin, bertanggungjawab dan
produktif.


 Memastikan PdPc dimulakan pada hari pertama persekolahan.

 Memastikan semua guru dan AKP dapat memberi khidmat dengan cekap dan berkesan sepanjang
masa.

 Memastikan kami sentiasa peka dan responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan yang terdiri
daripada murid, ibu bapa/penjaga, masyarakat dan negara.

 Memberi layanan mesra, perkhidmatan yang cekap dan jawapan yang segera kepada setiap pelanggan
yang berurusan dengan kami.


 Menentukan urusan segala surat-menyurat, laporan dan maklumat diberi perhatian dan tindakan segera
dengan lengkap dan tepat kepada yang berkenaan.


 Mewujudkan persekitaran dan budaya sekolah yang kondusif ke arah melahirkan murid yang seimbang
dan harmonis selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.


 Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pendapat, cadangan, syor dan teguran yang membina
daripada semua pihak demi meningkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan akademik.

12

SASARAN SEKOLAH 2019

1. GPMP 5.50 ATAU LEBIH BAIK
2. 85% LULUS DALAM SEMUA MATA PELAJARAN
3. PENGLIBATAN IBUBAPA 65 % DALAM 6 AKTIVITI UTAMA
SEKOLAH :


I. HARI PENDAFTARAN
II. HARI PENETAPAN TARGET
III. MESYUARAT AGUNG PIBG
IV. HARI PELAPORAN
V. HARI SUKAN TAHUNAN
VI. HARI ANUGERAH CEMERLANG


4. KEHADIRAN MURID 93.5%
5. MURID CEMERLANG 4%
6. JOHAN 5 ACARA SUKAN/KELAB PERSATUAN/UNIT BERUNIFORM
PERINGKAT DAERAH

7. GPS : SPM – 5.15
PT3 – 2.97
KOKURIKULUM - 1.99
13

PELAN BANGUNAN SEKOLAH

SMK SAINT JOSEPH (B)

SUR AU BILIK GURU TANDAS MURID LELAKI
KANTIN
STOR TANDAS (L)BLOK A BLOK BDEWAN SEKOLAH


PEJABAT BLOK MAKMAL SAINS BENGKEL KEMAHIRAN HIDUPGELANGGANG FUTSAL


14

PELAN LALUAN KECEMASAN


SURA U BILIK GURU BILIK GURU KANAN TANDAS MURID LELAKI SPBT BILIK MAKAN GURU BPM & M SSV 4D


4E
KANTIN 4S BK
TANDAS (P) STOR BP 3D 3S 1E
TANDAS (P) TANDAS GURU (L) BR 5E 3E 1S


PS 5S 3G 1D MS4DEWAN SEKOLAH TG (P) BM 5D 2E 2D BPS MS 3 PADANG PERHIMPUNAN KEBAKARANPEJABAT A BILIK MEDIA 2S 2G KOOP BKH 3


MS 2 BKH 2

GELANGGANG FUTSAL BPS MS 1 BKH 1


PETUNJUK TG (P) : Tandas Guru Perempuan TG (L) : Tandas Guru Lelaki BM : Bilik Mesyuarat PS : Pusat Sumber BR : Bilik Rawatan BD : Bilik Disiplin BP : Bilik Peperiksaan BK : Bilik Kaunseling SSV : Studio Seni Visual MS : Makmal

15

16

TAKWIM


PENGGAL PERSEKOLAHAN
TAHUN 2019MULA AKHIR
PENGGAL JUMLAH HARI JUMLAH MINGGU
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN
01.01.2019 31.01.2019 23
01.02.2019 28.02.2019 20 12
01.03.2019 21.03.2019 15
JUMLAH HARI 58
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
22.03.2019 30.03.2019 9 1
1
31.03.2019 31.03.2019 1
01.04.2019 30.04.2019 22 8
01.05.2019 23.05.2019 17
JUMLAH HARI 40
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
24.05.2019 08.06.2019 16 2

09.06.2019 30.06.2019 16
01.07.2019 31.07.2019 23
01.08.2019 08.08.2019 6 9

JUMLAH HARI 45
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
09.08.2019 17.08.2019 9 1
2
18.08.2019 31.08.2019 10
01.09.2019 30.09.2019 22
01.10.2019 31.10.2019 23 14
01.11.2019 21.11.2019 15
JUMLAH HARI 70
CUTI AKHIR TAHUN
22.11.2019 31.12.2019 40 5Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 213

Jumlah Cuti Penggal : 7417

HARI KELEPASAN AM
NEGERI JOHOR TAHUN 2019


HARI KELEPASAN TARIKH HARI


Hari Thaipusam ** 21 Januari Isnin

Tahun Baru Cina 5 & 6 Februari Selasa & Rabu


Hari Keputeraan Rasmi D.Y.M.M Sultan Johor ** 23 Mac Sabtu

Hari Pekerja 1 Mei Rabu


Awal Ramadhan ** 6 Mei Isnin

Hari Wesak 19 Mei Ahad


Hari Raya Puasa * 5 & 6 Jun Rabu & Khamis

Hari Raya Haji ( Hari Raya Qurban ) * 11 Ogos Ahad


Hari Kebangsaan 31 Ogos Sabtu

Awal Muharam ( Maal Hijrah ) 1 September Ahad


Hari Keputeraan Sri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong 9 September Isnin

Hari Malaysia 16 September Isnin


Hol Almarhum Sultan Iskandar ** 5 Oktober Sabtu

Hari Deepavali * 27 Oktober Ahad


Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W ( Maulidur Rasul ) 9 November Sabtu

Hari Krismas 25 Disember Rabu


Catatan :
* Tertakluk kepada pindaan
** Hari Kelepasan Am Negeri


Peringatan
Apabila Hari Kelepasan itu jatuh pada Hari Kelepasan Mingguan (Jumaat) atau Hari Kelepasan yang lain, maka
hari tersebut digantikan dengan hari bekerja berikutnya dan jika hari yang kemudiannya itu pula merupakan
Hari Kelepasan, maka hari yang berikutnya dijadikan Hari Kelepasan.

Jika hari Kelepasan Am jatuh pada hari Sabtu ianya tidak diganti dengan hari berikutnya.
18

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SAINT JOSEPH
JOHOR BAHRU


DISEMBER 201 8

HB HARI PENTADBIRAN ORGANISASI KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM
01 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
02 Ahad CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
03 Isnin CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
04 Selasa CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
05 Rabu CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
06 Khamis CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
07 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
08 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
09 Ahad CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
10 Isnin CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
11 Selasa CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
12 Rabu CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
13 Khamis CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
14 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
15 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
16 Ahad CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
17 Isnin CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
18 Selasa CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
19 Rabu CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
20 Khamis CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
21 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
22 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
23 Ahad CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
24 Isnin Mesyuarat Pengurusan 1/2019 AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
25 Selasa HARI KRISMAS CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
26 Rabu Mesyuarat Guru 1/2019
- Mesyuarat Kurikulum 1/2019
27 Khamis
- Mesyuarat Panitia 1/2019
28 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
- Mesyuarat Kokurikulum 1/2019
- Mesyuarat HEM 1/2019
29 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN - Mesyuarat Sukan 1/2019
- Persiapan Tempat
- Mesyuarat Koperasi 1/2019
30 Ahad CUTI AKHIR TAHUN Pendaftaran Ting 1 Sesi 2019 ( 23/11 - 31/12 )
31 Isnin CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )

19

JANUARI 2019


HB HARI PENTADBIRAN ORGANISASI KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM
01 Selasa
- Pendaftaran Koko T1
02 Rabu LDP 1 – MYPPB Orientasi T1 dan T4
- Taklimat Koko
03 Khamis Orientasi T1
04 Jumaat
05 Sabtu
06 Ahad
07 Isnin Sukan Permainan
-Mesyuarat Sukan 2
08 Selasa Mesyuarat Kantin 1/2019
- Sukan Permainan
09 Rabu Sukan Permainan
10 Khamis
11 Jumaat
12 Sabtu Gotong Royong
Program Julang ETR Sejarah Pelancaran Mengilap Perhimpunan Bulanan
13 Ahad Mesyuarat Pengurusan 2/2019
SPM Dan PT3 Mutiara Koko (KRS)
- Unit Beruniform
14 Isnin - Pertandingan Melukis
Sepanduk Maulidur Rasul
- Unit Beruniform
15 Selasa - Pertandingan Melukis
Sepanduk Maulidur Rasul
- Unit Beruniform
16 Rabu - Pertandingan Melukis
Sepanduk Maulidur Rasul
17 Khamis
18 Jumaat
19 Sabtu
Program Julang ETR Sejarah
20 Ahad
SPM Dan PT3
21 Isnin HARI THAIPUSAM
22 Selasa Kelab Persatuan
23 Rabu Kelab Persatuan
24 Khamis Sambutan Maulidur Rasul
25 Jumaat
26 Sabtu LAWATAN PENANDA ARAS
Program Julang ETR Sejarah
27 Ahad
SPM Dan PT3
28 Isnin Sukan Permainan
- Mesyuarat Guru 2/2019
- Mesyuarat SKPMg2 1/2019
29 Selasa Sukan Permainan
- Mesyuarat SPSK 1/2019
- Mesyuarat JPMS 1/2019
30 Rabu Sukan Permainan
31 Khamis Merentas Desa20

FEBRUARI


HB HARI PENTADBIRAN ORGANISASI KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM
01 Jumaat
02 Sabtu
03 Ahad
04 Isnin CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM
05 Selasa TAHUN BARU CINA
06 Rabu
07 Khamis CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM
08 Jumaat
09 Sabtu
Perhimpunan Bulanan Koko
10 Ahad
(Kadet Bomba)
- PELANCARAN BULAN BAHASA Ceramah Motivasi - Mesyuarat Koku 2/2019
11 Isnin - Program Julang ETR Sejarah - Mesyuarat Sukan 2/2019
SPM Dan PT3 - Kelab / Persatuan
12 Selasa LDP 2 Kelab / Persatuan
13 Rabu Mesyuarat PSS 1/2019 Kelab / Persatuan
14 Khamis Orientasi Pemimpin
15 Jumaat
16 Sabtu
17 Ahad
18 Isnin
19 Selasa
Mesyuarat Kewangan Dan Aset
20 Rabu Sukan Permainan
1/2019
Perkampungan Ilmu :
21 Khamis
Kemanusiaan Siri 1 (SPM & PT3)
Perkampungan Ilmu :
22 Jumaat
Kemanusiaan Siri 1 (SPM & PT3)
Perkampungan Ilmu :
23 Sabtu
Kemanusiaan Siri 1 (SPM & PT3)
Majlis Pelantikan
24 Ahad PELANCARAN NILAM
Pemimpin
25 Isnin Unit Beruniform
26 Selasa Unit Beruniform
27 Rabu PENUTUPAN BULAN BAHASA Latihan Kebakaran Unit Beruniform
28 Khamis
21

MAC


PENTADBIRAN
HB HARI KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM
ORGANISASI
01 Jumaat
02 Sabtu
03 Ahad Program Julang ETR Sejarah SPM & PT3 Pelancaran Minggu Anti Dadah
04 Isnin Mesyuarat Kantin 2/2019 Sukantara
- Semakan Jadual Kedatangan
05 Selasa LDP 3 - Penghantaran laporan SSDM, Sukantara
Kantina & Aedes
06 Rabu Mesyuarat Panitia BM 2/2019 Sukantara
07 Khamis Mesyuarat Panitia BI 2/2019
08 Jumaat
09 Sabtu
- UJIAN SUMATIF & PAT TINGKATAN 5
10 Ahad - Program Julang ETR Sejarah SPM & Perhimpunan Bulanan Koko
(Kadet Polis)
PT3
- UJIAN SUMATIF & PAT TINGKATAN 5
11 Isnin Kelab / Persatuan
- Mesyuarat JPMS 2/2019
12 Selasa - UJIAN SUMATIF & PAT TINGKATAN 5

13 Rabu - UJIAN SUMATIF & PAT TINGKATAN 5
14 Khamis - UJIAN SUMATIF & PAT TINGKATAN 5
15 Jumaat
Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-46
16 Sabtu
& Hari Anugerah Cemerlang
- Pelancaran Minggu Teknik Vokasional
Mesyuarat
17 Ahad - Program Julang ETR Sejarah SPM &
Pengurusan 4/2019
PT3
18 Isnin Unit Beruniform
- Mesyuarat Guru
3/2019
19 Selasa - Mesyuarat Unit Beruniform
SKPMg2,SPSK,
JPMS 2/2019
20 Rabu Unit Beruniform
21 Khamis JEJAK SEJARAH SIRI 1 (2019)
22 Jumaat JEJAK SEJARAH SIRI 1 (2019)
23 Sabtu KEPUTERAAN SULTAN JOHOR

24 Ahad CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Kem Kepimpinan Perkhemahan Kokurikulum
25 Isnin CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 22/3- 30/3 )
26 Selasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 22/3- 30/3 )
27 Rabu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 22/3- 30/3 )
28 Khamis CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 22/3- 30/3 )
29 Jumaat CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 22/3- 30/3 )
30 Sabtu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 22/3- 30/3 )
31 Ahad


22

APRIL


HB HARI PENTADBIRAN ORGANISASI KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM
01 Isnin
02 Selasa Sukan Permainan (Sukantara)
03 Rabu Sukan Permainan (Sukantara)
04 Khamis Sukan Permainan (Sukantara)
05 Jumaat
06 Sabtu
- Pelaksanaan PPsi T1 (IMK)
- HARI BERTEMU PELANGGAN - Semakan Jadual Kedatangan
07 Ahad - Dialog Prestasi T5 - Penghantaran laporan
- Mesyuarat Kurikulum
SSDM, Kantina & Aedes
08 Isnin Pelaksanaan PPsi T1 (ITP) Acara acara sebelum sukan
09 Selasa Acara acara sebelum sukan
10 Rabu Acara acara sebelum sukan
Perkampungan Ilmu : Kemanusiaan
11 Khamis
Siri 2 (SPM & PT3)
Perkampungan Ilmu : Kemanusiaan
12 Jumaat
Siri 2 (SPM & PT3)
Perkampungan Ilmu : Kemanusiaan
13 Sabtu
Siri 2 (SPM & PT3)
Program Julang ETR Sejarah SPM Perhimpunan Bulanan Koko
14 Ahad Mesyuarat Pengurusan 5/2019
& PT3 (BBSM)
- Mesyuarat Peperiksaan 2/2019
15 Isnin Raptai Hari Sukan
- Mesyuarat PBS 2/2019
16 Selasa Raptai Hari Sukan
17 Rabu Raptai hari Sukan
18 Khamis SUKAN TAHUNAN
19 Jumaat
20 Sabtu
Program Julang ETR Sejarah SPM
21 Ahad Unit Beruniform
& PT3
22 Isnin Unit Beruniform
23 Selasa Mesyuarat PSS 3/2019 Mesyuarat HEM 2/2019 Unit Beruniform
24 Rabu Unit Beruniform
25 Khamis
26 Jumaat
Program Jejak Ilmu (Bidang
27 Sabtu
Kemanusiaan)
Program Julang ETR Sejarah SPM
28 Ahad
& PT3
29 Isnin
30 Selasa
23

MEI


PENTADBIRAN
HB HARI KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM
ORGANISASI
01 Rabu HARI PEKERJA
02 Khamis
03 Jumaat
04 Sabtu
05 Ahad PPT MEN ATAS
06 Isnin AWAL RAMADHAN
- Pelancaran Ihya Ramadhan Tadarus Al-Quran & Solat Dhuha /
07 Selasa Unit Beruniform
- PPT MEN ATAS Taubat (Masa Rehat)
- Mesyuarat Kewangan & Aset Unit Beruniform
08 Rabu Alih 2/2019 Tadarus Al-Quran & Solat Dhuha /
Taubat (Masa Rehat)
- PPT MEN ATAS
Tadarus Al-Quran & Solat Dhuha /
09 Khamis PPT MEN ATAS
Taubat (Masa Rehat)
10 Jumaat
11 Sabtu
Mesyuarat Pengurusan Tadarus Al-Quran & Solat Dhuha / PERHIMPUNAN KOKO
12 Ahad PPT MEN ATAS
6/2019 Taubat (Masa Rehat) (KRS)
Tadarus Al-Quran & Solat Dhuha /
13 Isnin PPT MEN ATAS Kelab / Persatuan
Taubat (Masa Rehat)
Tadarus Al-Quran & Solat Dhuha / Kelab / Persatuan
14 Selasa PPT MEN ATAS
Taubat (Masa Rehat)
Tadarus Al-Quran & Solat Dhuha / Kelab / Persatuan
15 Rabu PPT MEN ATAS
Taubat (Masa Rehat)
- Tadarus Al-Quran & Solat Dhuha /
Taubat (Masa Rehat)
16 Khamis PPT MEN REN & ATAS
- Majlis Berbuka Puasa dan Solat
Hajat
17 Jumaat
18 Sabtu
19 Ahad HARI WESAK
Tadarus Al-Quran & Solat Dhuha /
20 Isnin PPT MEN REN & ATAS Unit Beruniform
Taubat (Masa Rehat)
Tadarus Al-Quran & Solat Dhuha /
21 Selasa PPT MEN REN & ATAS Unit Beruniform
Taubat (Masa Rehat)
Tadarus Al-Quran & Solat Dhuha / Unit Beruniform
22 Rabu
Taubat (Masa Rehat)
Penutup Ihya Ramadhan &
23 Khamis
Penyampaian Bantuan
24 Jumaat CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 24/5- 8/6 )
25 Sabtu CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 24/5- 8/6 )
26 Ahad CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 24/5- 8/6 )
27 Isnin CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 24/5- 8/6 )
28 Selasa CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 24/5- 8/6 )
30 Khamis CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 24/5- 8/6 )
31 Jumaat CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 24/5- 8/6 )

24

JUN


HB HARI PENTADBIRAN ORGANISASI KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM
01 Sabtu CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 24/5- 8/6 )
02 Ahad CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 24/5- 8/6 )
03 Isnin CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 24/5- 8/6 )
04 Selasa CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 24/5- 8/6 )
05 Rabu HARI RAYA AIDILFITRI CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 24/5- 8/6 )
06 Khamis HARI RAYA AIDILFITRI CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 24/5- 8/6 )
07 Jumaat CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 24/5- 8/6 )
08 Sabtu CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 24/5- 8/6 )
09 Ahad CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM
- Taklimat Psikometrik T4
- Semakan Jadual
10 Isnin Kedatangan Sukan Permainan
- Penghantaran Laporan
SSDM, Kantin & Aedes
- Mesyuarat Guru 4/2019
- Mesyuarat SKPMg2 3/2019
11 Selasa Sukan Permainan
- Mesyuarat SPSK 3/2019
- Meyuarat JPMS 3/2019
12 Rabu Mesyuarat Panitia BM 3/2019 Sukan Permainan
13 Khamis Mesyuarat Panitia BI 3/2019
14 Jumaat
15 Sabtu
- HARI BERTEMU PELANGGAN Penyampaian Kehadiran
- Dialog Prestasi T5 Cemerlang Penggal 1
16 Ahad - Mesyuarat Kurikulum 3/2019
- Program Julang ETR Sejarah
SPM & PT3
17 Isnin Mesyuarat Kantin 3/2019 Unit Uniform
- Karnival Sains & Matematik Unit Uniform
18 Selasa
- LDP 5
- Mesyuarat Koko
19 Rabu
-Unit Uniform
20 Khamis
21 Jumaat
22 Sabtu
23 Ahad Mesyuarat Pengurusan 7/2019
24 Isnin Kelab Persatuan
25 Selasa Dialog Prestasi PT3 Kelab Persatuan
- Mesyuarat Agung Koperasi
26 Rabu
- Kelab Persatuan
27 Khamis
28 Jumaat
29 Sabtu
Program Julang ETR Sejarah SPM
30 Ahad
& PT3

25

JULAIHB HARI PENTADBIRAN ORGANISASI KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM
01 Isnin Sukan Permainan
02 Selasa Sukan Permainan
03 Rabu Sukan Permainan
04 Khamis Taklimat Psikometrik (Ppsi) T3
05 Jumaat
06 Sabtu
- Pelaksanaan Ppsi T3 (IMK)
Program Julang Sejarah ETR - Semakan Jadual Kedatangan
07 Ahad
Sejarah SPM & PT3 - Penghantaran Laporan SSDM,
Kantin & Aedes
Pelaksanaan Ppsi T3 (IKP – K1
08 Isnin Unit Beruniform
& K2)
09 Selasa LDP 6 Unit Beruniform
10 Rabu Unit Beruniform
11 Khamis
12 Jumaat
13 Sabtu
Program Julang Sejarah ETR PERHIMPUNAN KOKO
14 Ahad
Sejarah SPM & PT3 (Kadet Polis)
- Mesyuarat Peperiksaan
15 Isnin 3/2019 Kelab Persatuan
- Mesyuarat PBS 3/2019
16 Selasa Mesyuarat PSS 3/2019 Kelab Persatuan
17 Rabu Mesyuarat Guru 3 Latihan Kebakaran Kelab Persatuan
18 Khamis
19 Jumaat
20 Sabtu
Program Julang Sejarah ETR
21 Ahad Mesyuarat Pengurusan 8/2019
Sejarah SPM & PT3
22 Isnin Sukan Permainan
23 Selasa Mesyuarat HEM 3/2019 Sukan Permainan
24 Rabu Sukan Permainan
25 Khamis
26 Jumaat
27 Sabtu
Program Julang Sejarah ETR
28 Ahad
Sejarah SPM & PT3
29 Isnin Unit Beruniform
30 Selasa Unit Beruniform
31 Rabu Unit Beruniform


26

OGOS


HB HARI PENTADBIRAN ORGANISASI KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM
Ujian Lisan Bertutur BM & BI
01 Khamis
(1-30 Ogos)
02 Jumaat
03 Sabtu
Program Julang Sejarah ETR
04 Ahad
Sejarah SPM & PT3
- Semakan Jadual Kedatangan
05 Isnin Pelancaran Bulan Nasionalisme - Penghantaran Laporan SSDM, Kelab Persatuan
Kantin & Aedes
06 Selasa LDP 7 Kelab Persatuan
Mesyuarat Kewangan & Aset Alih Kelab Persatuan
07 Rabu
3/2019
08 Khamis
09 Jumaat CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 9/8- 17/8 )
10 Sabtu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 9/8- 17/8 )
11 Ahad HARI RAYA AIDILADHA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 9/8- 17/8 )
12 Isnin CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 9/8- 17/8 )
13 Selasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 9/8- 17/8 )
14 Rabu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 9/8- 17/8 )
15 Khamis CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 9/8- 17/8 )
16 Jumaat CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 9/8- 17/8 )
17 Sabtu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 9/8- 17/8 )
Program Julang Sejarah ETR
18 Ahad Mesyuarat Pengurusan 9/2019
Sejarah SPM & PT3
- Ujian Mendengar BM PT3 Sukan Permainan
19 Isnin Taklimat Psikometrik (Ppsi) T5
- PERCUBAAN PT3
- Ujian Mendengar BI PT3 Sukan Permainan
20 Selasa Pelaksanaan Ppsi T5
- PERCUBAAN PT3
21 Rabu PERCUBAAN PT3 Sukan Permainan
22 Khamis PERCUBAAN SPM & PT3
23 Jumaat
Karnival Bulan Nasionalisme
24 Sabtu
Peringkat Daerah JB
25 Ahad PERCUBAAN SPM
26 Isnin PERCUBAAN SPM Unit Beruniform
27 Selasa PERCUBAAN SPM Unit Beruniform
28 Rabu PERCUBAAN SPM Unit Beruniform
29 Khamis PERCUBAAN SPM
30 Jumaat
31 Sabtu HARI KEBANGSAAN27

SEPTEMBER


PENTADBIRAN
HB HARI KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM
ORGANISASI
01 Ahad AWAL MUHARAM
02 Isnin PERCUBAAN SPM Kelab Persatuan
- PERCUBAAN SPM Kelab Persatuan
03 Selasa
- Dialog Prestasi PT3
04 Rabu PERCUBAAN SPM Kelab Persatuan
- Semakan Jadual Kedatangan
05 Khamis PERCUBAAN SPM - Penghantaran Laporan SSDM,
Kantin & Aedes
06 Jumaat
07 Sabtu
Program Julang Sejarah ETR
08 Ahad
Sejarah SPM & PT3
09 Isnin HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG
10 Selasa Sukan Permainan
11 Rabu Sukan Permainan
12 Khamis
13 Jumaat
14 Sabtu
Program Julang Sejarah ETR PERHIMPUNAN KOKO
15 Ahad
Sejarah SPM & PT3 (Pengakap)
16 Isnin HARI MALAYSIA
17 Selasa Unit Beruniform
18 Rabu Unit Beruniform
19 Khamis
20 Jumaat
21 Sabtu
Program Julang Sejarah ETR
22 Ahad
Sejarah SPM & PT3
23 Isnin Kelab Persatuan
24 Selasa Kelab Persatuan
25 Rabu Kelab Persatuan
- Mesyuarat Koko 4/2019
26 Khamis Solat Hajat Perdana
- Kelab Persatuan
27 Jumaat
28 Sabtu
- Majlis Restu Ilmu PT3
- Dialog Prestasi T5
29 Ahad - Mesyuarat Kurikulum 4/2019
- Program Julang Sejarah ETR
Sejarah SPM & PT3
30 Isnin PT3 Sukan Permainan

28

OKTOBER

HB HARI PENTADBIRAN ORGANISASI KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM
01 Selasa PT3 Sukan Permainan
02 Rabu PT3 Sukan Permainan
03 Khamis PT3
04 Jumaat
05 Sabtu HARI HOL SULTAN ISKANDAR
- Program Julang Sejarah ETR Program Pasca PT3
06 Ahad Sejarah SPM
- PT3
- Semakan Jadual Kedatangan Unit Beruniform
- Penghantaran Laporan SSDM,
07 Isnin PT3
Kantin & Aedes
- Pasca PT3
- Mesyuarat HEM 4/2019 Unit Beruniform
08 Selasa PT3
- Pasca PT3
09 Rabu Pasca PT3 Unit Beruniform
10 Khamis PAT T4 Pasca PT3 Unit Beruniform
11 Jumaat
12 Sabtu
Program Julang Sejarah ETR PERHIMPUNAN KOKO
13 Ahad Pasca PT3
Sejarah SPM (BBSM)
14 Isnin PAT Ting 4 Pasca PT3 Kelab Persatuan
15 Selasa Pasca PT3 Kelab Persatuan
- Mesyuarat PBS 4 Pasca PT3
16 Rabu Kelab Persatuan
- PAT Ting 1, 2 & 4
17 Khamis PAT Ting 1, 2 & 4 Pasca PT3
18 Jumaat
19 Sabtu
Program Julang Sejarah ETR Penyerahan Sijil Kehadiran
20 Ahad
Sejarah SPM Cemerlang Penggal 2
21 Isnin PAT Ting 1, 2 & 4 Pasca PT3 Sukan Permainan
- Mesyuarat Kewangan & Aset Pasca PT3
22 Selasa Alih 4/2019 Sukan Permainan
- PAT Ting 1,2 & 4
23 Rabu Mesyuarat Kew & Aset 4 PAT Ting 1, 2 & 4 Pasca PT3 Sukan Permainan
24 Khamis PAT Ting 1, 2 & 4 Pasca PT3
25 Jumaat
26 Sabtu
27 Ahad HARI DEEPAVALI
28 Isnin CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM
29 Selasa CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM
30 Rabu Pasca PT3 Unit Uniform
31 Khamis Pasca PT3 HARI KOKURIKULUM29

NOVEMBER

HB HARI PENTADBIRAN ORGANISASI KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM
01 Jumaat
02 Sabtu
03 Ahad Majlis Restu Ilmu SPM Pasca PT3
04 Isnin SPM Pasca PT3
05 Selasa SPM Pasca PT3
06 Rabu SPM Pasca PT3
07 Khamis SPM Pasca PT3
08 Jumaat
09 Sabtu MAULIDUR RASUL
10 Ahad Pasca PT3
11 Isnin SPM Pasca PT3
12 Selasa SPM Pasca PT3
13 Rabu SPM Pasca PT3
14 Khamis SPM Pasca PT3
15 Jumaat
16 Sabtu
17 Ahad HARI BERTEMU PELANGGAN Pasca PT3
18 Isnin SPM Pasca PT3
19 Selasa SPM Pasca PT3
20 Rabu SPM Pasca PT3
21 Khamis SPM Pasca PT3

22 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
23 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
24 Ahad CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
25 Isnin CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
26 Selasa CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
27 Rabu CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
28 Khamis CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
29 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )
30 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN ( 23/11 - 31/12 )30

DISEMBER


HB HARI PENTADBIRAN ORGANISASI KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM
01 Ahad CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
02 Isnin CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
03 Selasa CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
04 Rabu CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
05 Khamis CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
06 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
07 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
08 Ahad CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
09 Isnin CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
10 Selasa CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
11 Rabu CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
12 Khamis CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
13 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
14 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
15 Ahad CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
16 Isnin CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
17 Selasa CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
18 Rabu CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
19 Khamis CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
20 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
21 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
22 Ahad CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
23 Isnin CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
24 Selasa CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
25 Rabu HARI KRISMAS
26 Khamis CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
27 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
28 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
29 Ahad CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
30 Isnin CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )
31 Selasa CUTI AKHIR TAHUN ( 22/11 - 31/12 )

31

JAWATANKUASA


INDUK
32

CARTA ORGANISASI SMK SAINT JOSEPH (B)
TAHUN 2019

PENGETUA


PIBG
PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
HEM KURIKULUM KOKURIKULUMGURU BIMBINGAN DAN GURU-GURU KANAN J/K PEMBANGUNAN
KAUNSELING MATAPELAJARAN SUKAN SEKOLAH


J/K UNIT HEM GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

KETUA-KETUA PANITIA


GURU-GURU PENOLONG


ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA


KAKITANGAN KONTRAK KESELAMATAN & PEMBERSIHAN

33

JAWATANKUASA INDUK
TAHUN 2019Pengerusi : En. Mohidin Bin Suyot
Timbalan Pengerusi : En. Mohd Hussaini Bin Mohd Hashim
Naib Pengerusi I : Pn. Kamariah Binti Johan
Naib Pengerusi II : En. Mohd Halid Bin ShariffBIL JAWATANKUASA AHLI JAWATANKUASA
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
Pn. Rosimah Binti Elias
1 MAJLIS PENGETUA
Pn. Roslina Binti Harun
Pn. Azrina Binti Baharim
Pn. Siti Faziera Binti Tupar (Setiausaha)
2 JAWATANKUASA MESYUARAT GURU
Pn Nur Nazeera Azra Binti Mohd Norman (Pen Setiausaha)
Pn. Zabedah Binti Baba (Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
Pn. Rosimah Binti Elias
3 JAWATANKUASA PENGURUSAN PEJABAT Pn. Roslina Binti Harun
Pn. Azrina Binti Baharim
Pn. Kamadiah Binti Jaffar
Pn. Bazairieyana Binti Basiran
Pn. Zabedah Binti Baba (Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
Pn. Rosimah Binti Elias
Pn. Roslina Binti Harun
Pn. Azrina Binti Baharim
Cik Nor Asiah Binti Mohd Zaid (GPM)
4 JAWATANKUASA KEWANGAN
Pn. Raha Binti Mohamed (GBK)
En. Uventheran A/L Vanalagan (s/u Pep)
En. Mohd Taufik Bin Mohd Zawawi (s/u Sukan)
En. Mohd Irfan Bin Arifin (s/u Koku)
Ketua-ketua Panitia
Pn Nur Hafizah Binti Jasni ( Juruaudit Dalaman)
En. Norizan Bin Tunggal (Setiausaha)
Pn. Azrina Binti Baharim
5 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SEKOLAH Pn. Zabedah Binti Baba
AJK Aset dan Perolehan
AJK 3K
6 JAWATANKUASA PENGURUSAN BILIK-BILIK Pn Nur Nazeera Azra Binti Mohd Norman ( Kantin, Bilik
KHAS Multimedia) - Setiausaha
Pn. Azrina Binti Baharim (Bilik GKMP)
Pn. Zabedah Binti Baba (Pejabat)
Pn Sa’diah Binti Abd Karim (Makmal)
En. Nor Saifulnizam Bin A. Majid (Bengkel)
Pn. Siti Faziera Binti Tupar (Bilik Rawatan)
En. Sulaiman Bin Zakaria (Surau)
En. Mohd Taufik Bin Mohd Zawawi (Stor Sukan)
Pn. Raha Binti Mohamed (Bilik B&K)
Pn. Nazatulshima Binti Najmuddin (BOSS)
En. Uventheran a/l Vanalagan (BOP)
En. Muhammad Shamim Bin Zulkefli (Bilik Peralatan


34

Siaraya dan Bilik Radio)
Pn. Hjh Norliah Binti Saman (Bilik Mesyuarat)
Pengerusi KEBIRUS (Bilik Guru)
Pn. Nur Hafizah Binti Jasni (Koperasi)
Cik Nor Asiah Binti Mohd Zaid (Pusat Sumber)
Pn. Nur Zihan Binti Dzulkefly (Studio Seni Visual)
En. Zahir Hussain Bin Amirdin (Dewan Sekolah)
En. Norizan Bin Tunggal (Bilik Disiplin)
Pn Siti Marlia Binti Zakaria (Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood (Penyelaras T4 & 5)
Pn. Rosminah Binti Elias
Pn. Roslina Binti Harun (Penyelaras T1)
Pn. Azrina Binti Baharim (Penyelaras T2 & 3)
En. Uventheran a/l Vanalagan ( s/u Peperiksaan)
JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT En. Zahir Hussain Bin Amirdin (Ketua Guru Disiplin)
7
SEKOLAH Pn. Nazatulshima Binti Najmuddin (Guru SPBT)
Pn. Raha Binti Mohamed (GBK)
Pn. Zabedah Binti Baba (PT)
En. Mohd Taufik Bin Mohd Zawawi (s/u sukan)
En. Mohd Irfan Bin Arifin (s/u Koku)
Cik Nor Asiah Binti Mohd Zaid (Pusat Sumber)
Pn. Nur Nazeera Azra inti Mohd Norman (Guru ICT)
Pn. Zabedah Binti Baba (Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
Pn. Rosimah Binti Elias
Pn. Roslina Binti Harun
JAWATANKUASA PENYELARAS ANGGOTA Pn. Azrina Binti Baharim
8 KUMPULAN PELAKSANA, PEKERJA Pn. Kamadiah Binti Jaffar
PEMBERSIHAN DAN KESELAMATAN Pn. Bazairieyana Binti Basiran
Pn. Sa'diah Binti Abd Karim
En. Shahrizal Bin Abd Kadir
Kontraktor Syarikat Kebersihan
Kontraktor Syarikat Keselamatan
Pn. Rosimah Binti Elias (Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
Pn. Roslina Binti Harun
JAWATANKUASA LATIHAN DALAM Pn. Azrina Binti Baharim
9
PERKHIDMATAN Pn Raha Binti Mohamed
Cik Nor Asiah Binti Mohd Zaid
Pn. Siti Marlia Binti Zakaria
Pn. Zabedah Binti Baba
Cik Nor Asiah Binti Mohd. Zaid (Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
Pn. Rosimah Binti Elias
JAWATANKUASA TMK DAN PEMBESTARIAN Pn. Roslina Binti Harun
10
SEKOLAH Pn. Azrina Binti Baharim
Pn. Nur Nazeera Azra Binti Mohd Norman
Ketua-ketua Panitia
Pn. Zabedah Binti Baba
Pn. Roslina Binti Harun (Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
Pn. Rosimah Binti Elias
Pn. Azrina Binti Baharim
11 JAWATANKUASA KAWALAN MUTU KERJA
Cik Nor Asiah Binti Mohd Zaid
Pn Raha Binti Mohamed
Ketua-ketua Panitia
Pn. Zabedah Binti Baba
35

BIL JAWATANKUASA AHLI JAWATANKUASA
Pn Khadijah Binti Abu Yamin (Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
Pn. Rosimah Binti Elias
Pn. Roslina Binti Harun
Pn. Azrina Binti Baharim
JAWATANKUASA PEMBINAAN Cik Nor Asiah Binti Mohd Zaid
12
PERANCANGAN STRATEGIK Pn. Raha Binti Mohamed
En. Zahir Hussain Bin Amirdin
Cik Nur Liyana Binti Abd Ghafar (s/u HEM)
En. Mohd Irfan Bin Arifin (s/u Koku)
Ketua-ketua Panitia
Pn. Zabedah Binti Baba
Pn. Zabedah Binti Baba (Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
13 JAWATANKUASA ADUAN PELANGGAN Pn. Rosimah Binti Elias
Pn. Roslina Binti Harun
Pn. Azrina Bte Baharim
Pn Raha Binti Mohamed (Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
JAWATANKUASA PELAN INTEGRITI Pn. Rosimah Binti Elias
14
NASIONAL Pn. Roslina Binti Harun
Pn. Azrina Bte Baharim
Pn. Zabedah Binti Baba
15 URUS SETIA PENGISYTIHARAN HARTA Pn. Zabedah Binti Baba (Setiausaha)
Pn. Roslina Binti Harun (Setiausaha)
URUS SETIA ADaPs (PENCERAPAN PdPc Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
16
GURU) Pn. Rosimah Binti Elias
Pn. Azrina Bte Baharim
SETIAUSAHA KEBIRUS (setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
Pn. Rosimah Binti Elias
Pn. Roslina Binti Harun
17 JAWATANKUASA MAJLIS KHAS
Pn. Azrina Binti Baharim
Pengerusi KEBIRUS
Pn. Hjh. Norliah Binti Saman (Ketua Guru Pengawas)
Pn. Zabedah Binti Baba
Pn Khadijah Binti Abu Yamin (Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
Pn. Rosimah Binti Elias
JAWATANKUASA INOVASI DAN KAJIAN
18 Pn. Roslina Binti Harun
TINDAKAN
Pn. Azrina Binti Baharim
Ketua-ketua Panitia
Guru Sarjana
Pn. Raha Binti Mohamed (Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
Pn. Rosimah Binti Elias
JAWATANKUASA PROGRAM PEMBANGUNAN
19 Pn. Roslina Binti Harun
GURU BAHARU
Pn. Azrina Binti Baharim
Ketua-ketua Panitia
Guru Mentor
Cik Nor Asiah Binti Mohd Zaid (Setiausaha)
JAWATANKUASA PELAKSANA INISIATIF YDP PIBG
20 PELUASAN PENGLIBATAN IBU BAPA DAN NYDP PIBG
KOMUNITI (PIBK) Ketua Biro Maklumat
Ketua Biro KSIB


36

BIL JAWATANKUASA AHLI JAWATANKUASA
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
Pn. Rosimah Binti Elias
Pn. Roslina Binti Harun
JAWATANKUASA PENYEDIAAN BUKU Pn. Azrina Binti Baharim
21
PENGURUSAN SEKOLAH (DINAS) En. Nor Saifulnizam Bin A. Majid
Pn. Zabedah Binti Baba
Pn. Bazairieyana Binti Basiran
Pn. Kamadiah Binti Jaafar
JAWATANKUASA PENILAIAN PRESTASI Pn. Zabedah Binti Baba
22
(LNPT) Pn. Roslina Binti Harun
Pn. Siti Marlia Binti Zakaria (Setiausaha)
En. Mohd Hussaini Bin Mohd Hashim (Standard 1, 2 dan 3.1)
Pn. Kamariah Binti Johan (Standard 3.3)
En. Mohd Halid Bin Shariff (Standard 3.2)
JAWATANKUASA PELAKSANAAN Pn. Roslina Binti Harun (Standard 4)
23 STANDARD KUALITI PENDIDIKAN Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
MALAYSIA GELOMBANG 2 (SKPMg2)
Pn. Rosimah Binti Elias
Pn. Azrina Binti Baharim
Ketua Panitia (Standard 3.1.2)
Pn. Zabedah Binti Baba
Pn. Hjh Norliah Bin Saman (Setiausaha)
Pn. Hjh Fuziah Binti Mahmood (PK 01)
Pn. Siti Marlia Binti Zakaria (PK 02)
Pn. Roobi A/P Krishnan (PK 03)
Pn. Roslina Binti Harun (PK 04)
En. Uventheran a/l Vanalagan (PK 05)
Pn. Azrina Binti Baharim (PK 06)
Pn. Siti Faziera Binti Tupar (PK 07)
Pn. Kamariah Binti Johan (PK 08)
JAWATANKUASA SISTEM
24 PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI Cik Nor Asiah Binti Mohd Zaid (PK 09)
Pn. Rosimah Binti Elias (PK 10)
(SPSK)
Pn. Zabedah Binti Baba (PK 11 dan PK 12)
Pn. Raha Binti Mohamed (PK 13)
Pn. Hjh Norliah Binti Saman ( PK 14)
Cik Nur Liyana Binti Abd. Ghafar (PK 14)
Pn. Rozannie Emilia Binti Abd. Rahman (PK 15)
En. Norizan Bin Tunggal (PK 16)
En. Nor Saifulnizam Bin A. Majid (PK 17)
En. Mohd Halid Bin Shariff (PK 18)
En. Mohd Taufik Bin Mohd Nawawi (PK 19)
25 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
Pengerusi En. Mohidin Bin Suyot
Timbalan Pengerusi En. Mohd Hussaini Bin Mohd Hashim
Setiausaha Pn. Kamariah Binti Johan
Penolong Setiausaha En. Mohd Halid Bin Shariff
Ahli Jawatankuasa Pn. Zabedah Binti Baba
Pegawai Aset En. Mohd Hussaini Bin Mohd Hashim
Pegawai Pemeriksa Aset Pn. Kamariah Binti Johan
En. Mohd Halid Bin Shariff
Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset Pn. Azrina Binti Baharim
Pn. Siti Marlia Binti Zakaria
Pegawai Penyiasat Kehilangan Aset En. Nor Saifulnizam Bin A. Majid
En. Sulaiman Bin Zakaria
Pegawai Pengurusan Aset/Pelupusan Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
Kehilangan dan Hapuskira Pn. Roslina Binti Harun
Pn. Rosimah Binti Elias
Pegawai Pemverifikasi Stor Pn. Rozannie Emilia Binti Abd. Rahman


37

Pn. Hjh. Norliah Binti Saman
Pegawai Perolehan / Perabot Pn. Roobi A/P Krishnan
Pegawai Penerima Aset Pn. Bazairieyana Binti Basiran
Pegawai Stor Pn. Kamadiah Binti Jaffar
26 JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
Pengerusi En. Mohidin Bin Suyot
Setiausaha En. Mohd Hussaini Bin Mohd Hashim
Ahli Jawatankuasa Pn. Kamariah Binti Johan
En. Mohd Halid Bin Shariff
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
Urus setia Pn Zabedah Binti Baba


38

PENGURUSAN


KURIKULUM


39

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2019
PENGERUSI
( Pengetua )
En. Mohidin Bin Suyot


TIMB. PENGERUSI
( Penolong Kanan Pentadbiran)
En. Mohd Hussaini Bin Mohd HashimNAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II
Pn. Kamariah Binti Johan En. Mohd Halid Bin Shariff
SETIAUSAHA
En. Uventheran A/l VanalaganGURU KANAN MATA
PELAJARAN
 Ketua Panitia GURU BIMBINGAN GURU PERPUSTAKAAN SETIAUSAHA
 Ketua Guru Disiplin DAN KAUNSELING DAN MEDIA PEPERIKSAAN
 Guru SPBT Pn. Raha Binti Mohamed Cik Nor Asiah Binti Mohd Zaid - Peperiksaan Dalaman
 Guru Jadual Waktu En. Uventheran a/l
 Penyelaras KSSM Vanalagan
- Peperiksaan SPM
Cik Nur Aimi Syahida Binti
Abdul Roni
- PT3
Pn. Nur Faradilla binti
Mohamad
Pn. Roobi A/p Krishnan
- PBS
Pn. Ida Zuraini Binti Mohd
Nordin
40

CARTA ORGANISASI PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN

TAHUN 2019PENGERUSI
En. Mohidin Bin SuyotTIMBALAN PENGERUSI
En. Mohd Hussaini Bin Mohd
HashimNAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II
Pn. Kamariah Binti Johan En. Mohd Halid Bin Shariff
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
En. Uventheran a/l Vanalagan

PT3 SPM PEPERIKSAAN DALAMAN PBS
Pn. Nur Faradilla Binti Mohamad Cik Nur Aimi Syahida Binti En. Uventheran a/l Pn. Ida Zuraini Binti
Pn. Roobi A/p Krishnan Abdul Roni Vanalagan Mohd Nordin

41

JAWATANKUASA KERJA KURIKULUM


Pengerusi : En. Mohidin Bin Suyot
Timbalan Pengerusi : En. Mohd Hussaini Bin Mohd Hashim
Naib Pengerusi I : Pn. Kamariah Binti Johan
Naib Pengerusi II : En. Mohd Halid Bin Shariff

BIL JAWATANKUASA AHLI JAWATANKUASA
En. Uventheran a/l Vanalagan (Setiausaha)
Pn. Nur Faradilla Binti Mohamad (Penolong Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
Pn. Rosimah Binti Elias
Pn. Roslina Binti Harun
Pn. Azrina Binti Baharim
Cik Nor Asiah Binti Mohd Zaid (GPM)
Pn. Raha Binti Mohamed (GBK)
1 JAWATANKUASA KURIKULUM
En. Zahir Hussain Bin Amirdin (Ketua Guru Disiplin)
Pn. Nazatulshima Binti Najmuddin (Guru SPBT)
Pn. Siti Marlia Binti Zakaria (Guru Jadual Waktu)
Pn. Ida Zuraini Binti Mohd Nordin (s/u PBS)
Cik Nur Aimi Syahida Binti Abdul Roni (s/u SPM)
Pn. Hjh Norliah Binti Saman (Penyelaras KSSM)
En Mohd Irfan Bin Arifin (s/u P1NCH)
Ketua-ketua Panitia
Pn. Siti Marlia Binti Zakaria (Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN
2 Pn. Rosimah Binti Elias
GURU GANTI
Pn. Roslina Binti Harun
Pn. Azrina Binti Baharim
En. Uventheran a/l Vanalagan (Setiausaha Peperiksaan)
JAWATANKUASA PEPERIKSAAN,
3 PENTAKSIRAN, HEADCOUNT DAN Pn. Nur Faradilla Binti Mohamad (Setiausaha PT3)
DIALOG PRESTASI Pn. Roobi A/p Krishnan
Cik Nur Aimi Syahida Binti Abdul Roni (Setiausaha SPM)
Pn. Ida Zuraini Binti Mohd Nordin (Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood (Penyelarasan)
Pn. Rosimah Binti Elias (Pementoran)
Pn. Roslina Binti Harun ( Pemantauan)
JAWATANKUASA PENTAKSIRAN
4 Pn. Pn. Azrina Binti Baharim (Pengesanan)
BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
Pn. Raha Binti Mohamed (Pentaksiran Psikometrik)
En. Mohd Taufik Bin Mohd Zawawi (PAJSK)
En. Zahir Hussain Bin Amirdin (Ketua Guru Disiplin)
Ketua-ketua Panitia
En. Mohd Irfan Bin Arifin (Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
JAWATANKUASA PEMULIHAN DAN
5 Pn. Roslina Binti Harun
INTERVENSI (3M) P1NCH
Semua guru Bahasa Melayu
Semua guru Matematik
Pn. Roslina Binti Harun (Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
JAWATANKUASA PENCERAPAN PdPC
6 Pn. Rosimah Binti Elias
GURU
Pn. Azrina Binti Baharim
Ketua-ketua Panitia

42

BIL JAWATANKUASA AHLI JAWATANKUASA
Pn. Azrina Binti Baharim (Setiausaha)
JAWATANKUASA SEMAKAN HASIL KERJA Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
7
MURID Pn. Rosimah Binti Elias
Pn. Roslina Binti Harun
En. Zahir Hussain Bin Amirdin (Setiausaha)
Pn. Raha Binti Mohamed (Penolong Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
JAWATANKUASA KECEMERLANGAN
8 Pn. Rosimah Binti Elias
AKADEMIK
Pn. Roslina Binti Harun
Pn. Azrina Binti Baharim
Semua Ketua Panitia
Cik Nor Asiah Binti Mohd Zaid (Setiausaha)
Pn. Siti Faziera Binti Tupar (Penolong Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
Pn. Rosimah Binti Elias
Pn. Roslina Binti Harun
9 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH Pn. Azrina Binti Baharim
Semua Guru Bahasa Melayu
Semua Guru Bahasa Inggeris
En. Muhammad Shamim Bin Zulkefli (Bilik Peralatan Siaraya dan
Bilik Radio)
Pn. Nur Nazeera Azra Binti Mohd Norman (Bilik Multimedia)
Cik Nur Aimi Syahida Binti Abdul Roni (Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
Pn. Roslina Binti Harun
10 JAWATANKUASA TIMSS DAN PISA
Pn. Khadijah Binti Abu Yamin (KP Sains)
En. Uventheran a/l Vanalagan (KP Matematik)
Pn. Rozannie Emilia Binti Abdul Rahman (KP Bahasa Inggeris)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood ( Setiausaha)
Pn. Roslina Binti Harun (Penolong Setiausaha)
Semua guru Bahasa Melayu
11 JAWATANKUASA MBMMBI
Semua guru Bahasa Inggeris
Semua guru Matematik
Semua guru Sains
Pn. Rozannie Emilia Binti Abdul Rahman (Setiausaha)
Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
JAWATANKUASA PENDIDIKAN ABAD KE-21/ Pn. Rosimah Binti Elias
12
PLC Pn. Roslina Binti Harun
Pn. Azrina Binti Baharim
Semua Ketua Panitia43

KETUA PANITIA SESI 2019BIL MATA PELAJARAN KETUA PANITIA
1 Bahasa Melayu Pn. Siti Faziera Binti Tupar
2 Bahasa Inggeris Pn. Rozannie Emilia Binti Abd Rahman
3 Bahasa Tamil Guru POL
4 Matematik En. Uventheran a/l Vanalagan
5 Sains Pn. Khadijah Binti Abu Yamin
6 Pendidikan Islam Pn. Hjh. Noor Lihana Binti Abdul Karim
7 Pendidikan Moral Pn. Rohaya Binti Abdul Karim
8 Sejarah Pn. Roobi a/p Krishnan
9 Geografi Pn. Hjh. Norliah Binti Saman
10 Pendidikan Jasmani & Kesihatan En. Mohd Taufik Bin Mohd Zawawi
11 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pn. Ida Zuraini Binti Mohd Nordin
12 Pendidikan Seni Visual Pn. Nur Zihan binti Dzulkefly
13 Prinsip Perakaunan Pn. Nur Hafizah binti Jasni
14 Perdagangan / Perniagaan Pn. Nur Faradilla binti Mohamad
15 Reka Bentuk dan Teknologi En. Nor Saifulnizam bin A. Majid
16 Matematik Tambahan En. Azmi Bin Daud
17 Grafik Komunikasi Teknikal Pn. Azrina Binti Baharim
18 Asas Sains Komputer Pn. Siti Marlia Binti Zakaria
19 Kimia Cik Nur Aimi Syahida Binti Abdul Roni
20 Fizik En. Muhammad Shamim Bin Zulkefli
21 Biologi En. Md Arvanee Bin Md Jani


44

SENARAI GURU TINGKATAN 2019
KELAS NAMA GURU


1 Diamond Pn. Hjh. Norliah Binti Saman
1 Sapphire Pn. Nur Hafizah Binti Jasni

1 Emerald Pn. Rohaya Binti Abdul Karim
2 Diamond Pn. Roobi a/p Krishnan

2 Sapphire Pn. Nur Nazeera Azra Binti Mohd Norman
2 Emerald En. Mohd Irfan Bin Arifin

2 Garnet Pn. Siti Faziera Binti Tupar

3 Diamond Pn. Rozannie Emilia Binti Abd Rahman
3 Sapphire Cik Nur Liyana Binti Abd Ghafar

3 Emerald Pn. Khadijah Binti Abu Yamin

3 Garnet Pn. Nazatulshima Binti Najmuddin
4 Diamond En. Md. Arvanee Bin Md Jani

4 Sapphire En. Norizan Bin Tunggal
4 Emerald Pn. Ida Zuraini Binti Mohd Nordin

5 Diamond En. Azmi Bin Daud
5 Sapphire Pn. Nur Zihan Binti Dzulkefly

5 Emerald En. Muhammad Shamim Bin Zulkefli45

KUMPULAN PENGHANTARAN REKOD MENGAJAR 2019

KUMPULAN A KUMPULAN B

Pengetua GKMP Bahasa

1. Penolong Kanan Pentadbiran 1. Pn. Rozannie Emilia Binti Abd Rahman
2. Penolong Kanan HEM 2. En. Zahir Hussain Bin Amirdin
3. Penolong Kanan Kokurikulum 3. Pn. Ida Zuraini Binti Mohd Nordin
4. GKMP Sains Kemasyarakatan 4. Cik Nur Liyana Binti Abd Ghafar
5. GKMP Sains dan Matematik 5. En. Mohd Irfan Bin Arifin
6. GKMP Bahasa 6. Pn. Siti Faziera Binti Tupar
7. GKMP Teknik dan Vokasional 7. Pn. Rohaya Binti Abdul Karim
8. Guru Bimbingan dan Kaunseling

KUMPULAN C KUMPULAN D

GKMP Teknik dan Vokasional GKMP Sains dan Matematik


1. En. Nor Saifulnizam Bin A. Majid 1. Pn. Khadijah binti Abu Yamin
2. Pn. Nur Hafizah Binti Jasni 2. En. Uventheran a/l Vanalagan
3. Pn. Siti Marlia Binti Zakaria 3. Pn. Nazatulshima binti Najmuddin
4. Pn. Nur Faradilla Binti Mohamad 4. En. Azmi Bin Daud
5. Cik Nor Asiah Binti Mohd Zaid 5. En. Muhammad Shamim Bin Zulkefli
6. Pn. Nur Nazeera Azra Binti Mohd Norman 6. Cik Nur Aimi Syahida Binti Abd Roni
7. En. Md. Arvanee Bin Md. JaniKUMPULAN E

GKMP Sains Kemasyarakatan


1. Pn. Roobi a/p Krishnan
2. En. Sulaiman bin Zakaria
3. Pn. Hjh. Noor Lihana binti Abd Karim
4. Pn. Nur Zihan binti Dzulkefly
5. En. Norizan bin Tunggal
6. En. Mohd Taufik Bin Mohd Zawawi
7. Pn. Hjh. Norliah Binti Saman

Catatan :-


1. Penghantaran kali pertama kepada Pengetua pada Hari Khamis minggu ke-4 persekolahan.
2. Penghantaran mengikut kumpulan bidang masing-masing pada setiap hari Khamis.
3. Guru-guru perlu menandatangani Buku Rekod Penghantaran setiap kali menghantar e-rekod mengajar.

46

JADUAL PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAHUN 2019

BIL NAMA GURU JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP NAMA PENCERAP
1 En. Mohidin
2 En. Mohd Hussaini / /
3 Pn. Kamariah / / EN. MOHIDIN BIN
SUYOT
4 En. Mohd Halid / /
5 Pn. Hjh. Fuziah / /
6 Pn. Rosimah / / EN MOHD HUSSAINI BIN
7 Pn. Roslina / / MOHD HASHIM
8 Pn. Azrina / /
9 / / PN KAMARIAH BINTI
Pn. Raha
JOHAN
10 Pn. Ida Zuraini / /
11 En. Zahir / /
12 Pn. Rohaya / /

13 Pn. Rozannie Emilia / / PN FUZIAH BINTI
MAHMOOD
14 Cik Nur Liyana / /
15 En. Mohd Irfan / /
16 Pn. Siti Faziera / /
17 Pn. Roobi / /
18 Pn. Hjh. Norliah / /
19 Pn. Hjh. Noor Lihana / /
20 Pn. Nur Zihan / / PN. ROSIMAH BINTI
ELIAS
21 En. Norizan / /

22 En. Mohd Taufik / /
23 En. Sulaiman / /
24 Pn. Nazatulshima / /
25 Pn. Khadijah / /
26 En. Uventheran / /
27 En. Azmi / / PN ROSLINA BINTI
HARUN
28 En. Md. Arvanee / /

29 En. M. Shamim / /
30 Cik Nur Aimi Syahida / /
31 Pn. Siti Marlia / /
32 En. Nor Saifulnizam / /
33 Pn. Nur Hafizah / /
34 Pn. Nur Faradilla / / PN AZRINA BINTI
BAHARIM
35 Cik Nor Asiah / /
36 Pn Nur Nazeera / /


47

SENARAI PYD DI BAWAH SELIAAN PEGAWAI PENILAI (PP1 & PP2) PBPPP
BIL PEGAWAI PENILAI (P1 & P2) PYD1 PYD2
1. Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood
2. Pn. Rosimah Binti Elias
3. Pn. Roslina Binti Harun
1. En. Mohd Hussaini Bin Mohd Hashim 4. Pn. Azrina Binti Baharim
1 En. Mohidin Bin Suyot 2. Pn. Kamariah Binti Johan 5. Pn. Hjh. Norliah Binti Saman
3. En. Mohd Halid Bin Shariff
6. En. Sulaiman bin Zakaria
7. Pn. Roobi a/p Krishnan
8. Pn. Rozannie Emilia Binti Abd Rahman
9. Pn Raha Binti Mohamed
1. Pn. Ida Zuraini Binti Mohd Nordin
1. Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood 2. Pn. Nur Faradilla Binti Mohamad
2 En. Mohd Hussaini Bin Mohd Hashim 2. Pn. Rosimah Binti Elias 3. Cik Nor Asiah Binti Mohd Zaid
3. Pn. Roslina Binti Harun 4. En. Uventheran a/l Vanalagan
4. Pn. Azrina Binti Baharim 5. Cik Nur Aimi Syahida Binti Abd Roni
1. En. Zahir Hussain Bin Amirdin
2. Pn. Siti Marlia binti Zakaria
3. Cik Nur Liyana Binti Abd Ghafar
3. Pn. Kamariah Binti Johan 1. Pn Raha Binti Mohamed 4. En. Md. Arvanee Bin Md Jani
5. Pn. Nazatulshima Binti Najmuddin
6. Pn. Hjh. Noor Lihana Binti Abd Karim
7. Pn. Nur Zihan Binti Dzulkefly
8. En. Norizan Bin Tunggal
1. En. Mohd Irfan Bin Arifin
2. En. Mohd Taufik Bin Mohd Zawawi
3. En. Muhammad Zaki Bin Ilyas
4. En. Nor Saifulnizam Bin A. Majid
4. En. Mohd Halid Bin Shariff 5. Pn. Nur Hafizah Binti Jasni
6. En. Azmi Bin Daud
7. Pn. Khadijah binti Abu Yamin
8. En. Muhammad Shamim Bin Zulkefli
9. Pn. Siti Faziera Binti Tupar
10. Pn Nur Nazeera Azra Binti Mohd Norman
1. Pn. Rozannie Emilia Binti Abd Rahman
2. En. Zahir Hussain Bin Amirdin
3. Pn. Ida Zuraini Binti Mohd Nordin
5. Pn. Hjh. Fuziah Binti Mahmood 4. Cik Nur Liyana Binti Abd Ghafar
5. En. Mohd Irfan Bin Arifin
6. Pn. Siti Faziera Binti Tupar
7. Pn. Rohaya Binti Abdul Karim
1. En. Nor Saifulnizam Bin A. Majid
2. Pn. Nur Hafizah Binti Jasni
6. Pn. Azrina Binti Baharim 3. Pn. Siti Marlia Binti Zakaria
4. Pn. Nur Faradilla Binti Mohamad
5. Cik Nor Asiah Binti Mohd Zaid
6. Pn Nur Nazeera Azra Binti Mohd Norman
1. Pn. Khadijah Binti Abu Yamin
2. En. Uventheran a/l Vanalagan
7. Pn. Roslina Binti Harun 3. Pn. Nazatulshima Binti Najmuddin
4. En. Azmi Bin Daud
5. En. Muhammad Shamim Bin Zulkefli
6. Cik Nur Aimi Syahida Binti Abd Roni
7. En. Md. Arvanee Bin Md. Jani
1. Pn. Roobi a/p Krishnan
2. En. Sulaiman Bin Zakaria
8. Pn. Rosimah Binti Elias 3. Pn. Hjh. Noor Lihana Binti Abd Karim
4. Pn. Nur Zihan Binti Dzulkefly
5. En. Norizan Bin Tunggal
6. En. Mohd Taufik Bin Mohd Zawawi
7. Pn. Hjh. Norliah Binti Saman

48

JADUAL PEMERIKSAAN BUKU LATIHAN / MODUL PdPc
SEMUA MATAPELAJARAN
TAHUN 2019
TARIKH TINGKATAN PEMERIKSA10 FEB – 21 FEB 3 & 5 PP1


24 FEB – 7 MAC 1, 2 & 4 PP27 JUL – 18 JUL 3 & 5 PP2


21 JUL – 1 OGOS 1, 2 & 4 PP1


Catatan:
1. Sila hantar semua buku latihan PdPc mengikut jadual penghantaran.
2. Setiap latihan yang diberi hendaklah diperiksa dengan secepat mungkin dan pastikan segala pembetulan
dibuat oleh murid.
3. Kerjasama guru-guru mata pelajaran menghantar buku-buku berkenaan tepat pada masa seperti yang
dijadualkan di atas adalah amat dihargai.
4. Borang PK06/1 perlu dilampirkan oleh guru mata pelajaran. GKMP dan Ketua Panitia perlu membuat analisis
menggunakan borang PK06/2 pada hujung tahun dan difailkan.
5. Pengetua & GPK akan menyemak buku latihan semasa membuat pencerapan klinikal dan sepanjang tahun.

49

JADUAL WAKTU PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
TINGKATAN 1, 2 DAN 3
HARI
WAKTU AHAD & KHAMIS ISNIN – RABU
7.30 – 8.10 7.30 – 8.30
1 (PERHIMPUNAN) / (KOKURIKULUM)
PROGRAM AL AMIN
2 8.10 – 8.50 8.30 – 9.10
3 8.50 – 9.30 9.10 – 9.50
4 9.30 – 10.10 9.50 – 10.30
10.10 – 10.30 (REHAT) 10.30 – 10.50 (REHAT)
5 10.30 – 11.10 10.50 – 11.30
6 11.10 – 11.50 11.30 – 12.10
7 11.50 – 12.30 12.10 – 12.50
8 12.30 – 1.10 12.50 – 1.30
9 1.10 – 1.40 (SOLAT) 1.30 – 2.10
10 2.10 – 2.40 (SOLAT)

JADUAL WAKTU PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
TINGKATAN 4E, 5S DAN 5E

HARI
WAKTU AHAD & KHAMIS ISNIN – RABU
1 7.30 – 8.10 7.30 – 8.30
(PERHIMPUNAN) / (KOKURIKULUM)
PROGRAM AL AMIN
2 8.10 – 8.50 8.30 – 9.10
3 8.50 – 9.30 9.10 – 9.50
4 9.30 – 10.10 9.50 – 10.30
5 10.10 – 10.50 10.30 – 11.10
10.50 – 11.10 (REHAT) 11.10 – 11.30 (REHAT)
6 11.10 – 11.50 11.30 – 12.10
7 11.50 – 12.30 12.10 – 12.50
8 12.30 – 1.10 12.50 – 1.30
9 1.10 – 1.50 1.30 – 2.10
1.50 – 2.20 (SOLAT) 2.10 – 2.40 (SOLAT)

JADUAL WAKTU PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
TINGKATAN 4D

HARI
WAKTU AHAD & KHAMIS ISNIN – RABU
1 7.30 – 8.10 7.30 – 8.30
(PERHIMPUNAN) / (KOKURIKULUM)
PROGRAM AL AMIN
2 8.10 – 8.50 8.30 – 9.10
3 8.50 – 9.30 9.10 – 9.50
4 9.30 – 10.10 9.50 – 10.30
5 10.10 – 10.50 10.30 – 11.10
10.50 – 11.10 (REHAT) 11.10 – 11.30 (REHAT)
6 11.10 – 11.50 11.30 – 12.10
7 11.50 – 12.30 12.10 – 12.50
8 12.30 – 1.10 12.50 – 1.30
9 1.10 – 1.50 1.30 – 2.10
10 1.50 – 2.20 (SOLAT) 2.10 – 2.50
2.50 – 3.20 (SOLAT)


50


Click to View FlipBook Version