The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

171218 DERAF PROFIL DAN MANUAL SMKJ 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by smkjuassehnea1083, 2018-12-17 06:41:32

171218 manual & profile smkj

171218 DERAF PROFIL DAN MANUAL SMKJ 2019

INI COVER
SEMENTARA…

TESTING123

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

PERUTUSAN PENGETUA CEMERLANG
SMK JUASSEH

Assalamualaikum wbt., Selamat Sejahtera dan Salam Transformasi Pendidikan,

Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat kembali ke sekolah
untuk sidang 2019. Setinggi penghargaan dan tahniah kepada semua guru yang
telah berjaya melaksanakan tugasan sepanjang tahun 2018. Tahun 2018 telah
berlalu dan banyak yang terkesan di dalam sanubari untuk kita muhasabah diri.
Tahun 2019 merupakan gelombang ke dua Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia. Ia menjurus kepada memacu peningkatan sistem. Masa depan dan
ketekalan guru sebagai penjawat awam berkait rapat dengan integriti dan
kompetensi. Komitmen dan ketrampilan mesti berwajah pendidik yang
berdedikasi.

Para guru perlu melengkapkan ilmu dan kemahiran untuk mewujudkan suasana
pembelajaran abad ke 21. SMK.Juasseh dipilih sebagai sekolah pelaksana
untuk program Dual Language Programme (DLP) dan Highly Immersive Programme (HIP) bermula pada
tahun 2018. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) hendaklah diimplimentasikan dalam aktiviti pembelajaran.
KPI Frog Vle sekolah akan ditingkatkan melalui PdPc dan segala dokumen atau bahan siaran akan dimuat
naik ke dalam Frog Vle dan portal sekolah. Penyebaran maklumat dan sistem komunikasi warga sekolah
diperluaskan melalui pembangunan Aplikasi 1Stop Data Center. Pihak Guru, murid dan warga sekolah boleh
mengakses maklumat dan menjadi saluran komunikasi untuk mendapat informasi secara berpusat, sistematik
dan moden selari dengan perubahan zaman. Penglibatan murid dalam aktiviti Kokurikulum sehingga
peringkat tertinggi juga diberikan wajaran yang sama penting seiring dengan kurikulum dan Insaniah.
Kemenjadian insaniah murid hendaklah difokuskan kepada memaksimumkan kehadiran murid dan
meminimumkan salah laku disiplin agar slogan KPM iaitu Membina Ilmu dan Menyempurnakan Akhlak
menjadi realiti.

Memimpin dan dipimpin merupakan fitrah organisasi. Ini bermakna semua warga SMK Juasseh berada pada
halatuju yang sama iaitu setiap individu rasa selesa dan seronok bekerja serta sentiasa memberi manfaaat
kepada yang lain. Saling melengkapi dan menyokong antara satu sama lain serta berakhir dengan kepuasan
bekerja. “Didiklah anak-anakmu, karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zamanmu”
Itulah pesan singkat dari Khalifah kedua umat Islam Umar bin Khatab. Kerja sebagai ibadah atau ladang amal
akan terus memotivasikan diri sendiri untuk bekerja dengan ikhlas dan jujur akan mendorong memudahkan
urusan orang lain. Memahami bidang tugas dan peranan yang diamanahkan memerlukan kolaborasi agar
setiap orang dapat mengambil tanggungjawab bersama.

Pengurusan sekolah pada Tahun 2019 akan berusaha untuk mendepani cabaran mendatang bersama isu-isu
semasa. Isu kehadiran masih menjadi fokus perancangan strategik JPN,PPD dan sekolah. Pencapaian
Akademik masih ditahap sederhana .Kemenjadian Kokurikulum perlu diperluaskan agar setiap murid dapat
menyertai pertandingan sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Oleh itu amalan headcount perlu
diperluaskan supaya setiap program bermula dengan data asas yang kukuh dan mendalam merujuk kepada
punca masalah. Pelan Taktikal dan Pengurusan Organisasi (PTPO) hendaklah dirujuk supaya selari dengan
perancangan strategik sekolah. Hubungan komuniti juga menjadi sebahagian agenda kecemerlangan sekolah
melalui aktiviti sarana sekolah serta penglibatan Ibubapa dan Komuniti(PIBK). Pengurusan kewangan tahun
2019 akan memastikan hanya program yang penting dan berimpak tinggi diberi keutamaan.

Akhirnya,kita berdoa agar segala perancangan yang dinukilkan dapat dilaksanakan dengan jayanya
sepanjang tahun 2019. ‘Systematic approach, Manageable objectives, Kind teachers, Joyous learning’. SMK
Juasseh a place to be somebody.

Sekian terima kasih.

1

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

VISI MISI

 PENDIDIKAN BERKUALITI  MELESTARIKAN SISTEM
INSAN TERDIDIK NEGARA PENDIDIKAN YANG
SEJAHTERA BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI
INDIVIDU BAGI MEMENUHI
ASPIRASI NEGARA

MOTTO

ILMU, AMAL, TAKWA

OBJEKTIF

 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan
bersatu-padu

 Melahirkan insan yang beriman, berakhlak
mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.

 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk
keperluan kemajuan Negara.

 Melaksanakan sistem pengurusan dan
pentadbiran yang telus dan cemerlang.

 Memberi peluang-peluang pendidikan kepada
semua warganegara Malaysia.

2

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
(2013-2025)

3

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

11 ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM

1. Menyediakan Kesamarataan Akses kepada Pendidikan Berkualiti bertaraf
Antarabangsa.

2. Memastikan Setiap Murid Profisien Dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa
Inggeris.

3. Melahirkan Rakyat Malaysia Dengan Penghayatan Nilai.
4. Transformasi Keguruan Sebagai Profesion Pilihan.
5. Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi Ditempatkan Setiap Sekolah.
6. Mengupaya JPN,PPD Dan Sekolah Untuk Menyediakan Penyelesaian Khusus

Berasaskan Keperluan.
7. Memanfaatkan ICT Bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran Di Malaysia.
8. Mentransformasi Kebolehupayaan Dan Kapasiti Penyampaian Kementerian.
9. Bekerjasama Dengan Ibu Bapa,Komuniti Dan Sektor Swasta Secara Meluas.
10. Memaksimumkan Keberhasilan Murid Bagi Setiap Ringgit.
11. Meningkatkan Ketulusan Untuk Akauntabiliti Awam Secara Langsung.

4

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara.

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM

KAMI YANG TELAH DILANTIK BERKHIDMAT DENGAN
KERAJAAN MALAYSIA MEMBUAT IKRAR DI SINI BAHAWA SEMASA
DAN SELAGI KAMI BERKHIDMAT DENGAN KERAJAAN,KAMI AKAN

PATUH DENGAN MENGAMALKAN TERAS- TERAS
PERKHIDMATAN SEMASA MENJALANKAN TUGAS. KE ARAH INI KAMI :

 BERAZAM MENINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN;
 BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB;
 BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRISENDIRI;
 BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBAH DANKEMESRAAN;
 BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT

DANPEMBANGUNAN NEGARA;
 BEKERJASAMA DALAM MEMBENTERAS KELEMAHAN DAN

MUSUH-MUSUH NEGARA; DAN
 BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMA

5

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

PROFIL SEKOLAH

Nama dan Alamat Sekolah :
1 Sekolah Menengah Kebangsaan Juasseh

72500 Juasseh
Negeri Sembilan Darul Khusus
(Tel:06-4983879) ( Fax:06-4985823)

2 Kod Sekolah
NEA 1083

3 Lokasi
Luar Bandar

4 Daerah Pentadbiran
Kuala Pilah

5 PPD
Kuala Pilah

6 Gred Sekolah
A

7 Jenis Bantuan
Sekolah Kerajaan

8 Nama Pengetua
En. Mazlan bin Latif (Pengetua Cemerlang)

9 Keluasan:
23 ekar

10 Kawasan berumput:
17 ekar

11 Sesi Persekolahan
1 sesi

12 Bilangan Guru:
50

13 Bilangan Pelajar :
400

14 Tingkatan Tertinggi:
Tingkatan 5

15 Email sekolah : 1GOVUC\NEA1083.edu & [email protected]

16 facebook Sekolah : www.facebook.com/smk.juasseh.9

17 No.Pendaftaran PIBG : JPNS/0061

6

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

LOGO SEKOLAH

Huruf
SMK – Sekolah Menengah Kebangsaan Juasseh - huruf berbentuk LED - ke arah pendidikan
berteraskan IT. Ilmu Amal Takwa- moto sekolah yang mengutamakan produk berilmu,
mengamalkan ilmu yang dimiliki dan sentiasa bertakwa.
Lambang
Huruf J (besar) berwarna biru bermakna Juasseh dan lain-lain nilai positif yang bermula dari huruf J
seperti Juara, Johan, Jaguh, Jitu dan lain-lain.
Bulatan berbentuk glob melambangkan pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Juasseh ke
arah pendidikan bertaraf dunia. Bahagian glob yang serupa antara atas dan bawah serta kiri dan
kanan bermakna pendidikan seimbang yang akan diterapkan.
2000 di tengah glob bermakna sekolah ini mula beroperasi (ditubuhkan) pada tahun 2000.
Warna
i) Biru – biru di bahagian atas glob bermakna usaha menuntut ilmu tiada had sehingga ke langit

biru di samping bermaksud keazaman dan istiqomah.
ii) Kuning – Ketaatan atau kepatuhan kepada Tuhan, Raja dan Negara.
iii) Putih – Setiap pelajar asalnya adalah bersih dan suci jiwanya. Sekolah berperanan mencorakkan

pelajar ke arah bestari. Sekolah yang mengamalkan pendidikan bertaraf dunia. Membina warga
sekolah yang inovatif, kreatif dan berketrampilan. Keyakinan membentuk hati dan peribadi yang
bersih dan indah di kalangan warga sekolah. Menjadi insan yang cemerlang, pengasih,
berkeyakinan dan bestari.

7

SENARAI NAMA GURU SMKJ

NO.KAD

BIL. NAMA NO.FAIL PENGENALAN GRED OPSYEN ALAMAT NO. TEL

1 MAZLAN BIN LATIF P/29245 LUKISAN LOT 467 BOURGENVILLA, KG. SERI LADANG, 0193104810
[email protected] 660101056227 DG54 KEJURUTERAAN/ 73400 GEMAS, N.SEMBILAN

PJK
MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
2 ANUAR BIN TAHAR P/41857 641126105079 DG54 B. INGGERIS B39A, KG. BARU KUALA JEMAPOH, 72000 0126818971
8 [email protected] KUALA PILAH

3 ZAIDI BIN HAMZAH P/25018 660925016041 DG48 PEND. ISLAM NO.77, RUMAH RAKYAT, TAMAN PEMARAK, 0176743398
[email protected] 71500 TANJUNG IPOH

4 NOR HASHIMAH BINTI HASHIM P/43795 631210055458 DG52 BIOLOGI 36, KG GENTAM 72000 KUALA PILAH 0192257214
[email protected]

5 FARIDAH BINTI ZINOL P/47919 791011015114 DG44 PERAKAUNAN NO.100, TAMAN INTAN 6, 72200 BATU KIKIR 0132192005
[email protected]

6 ISHAM BIN ISMAIL P/36753 670711035123 DG48 BAHASA MELAYU 38C KG DIOH TENGAH 72000 KUALA PILAH 0136846556
[email protected]

7 LINA BINTI MOHAMED JADI P/27989 660523045026 DG48 EKONOMI ASAS NO. 21A, KG BETING 72000 KUALA PILAH 0192135059
[email protected]

8 SITI NORLIZA BINTI JAAFAR P/30523 650418055856 DG48 PERDAGANGAN NO. 111 PEKAN SENALING 72000 KUALA 0196358564
[email protected] PILAH

9

10 SITI MARYAM BINTI ABDUL P/40218 770122145082 DG44 BIMBINGAN DAN NO 7, JLN BUKIT ARA 1, TAMAN BUKIT ARA, 01159594151
MUTALIB KAUNSELING 72000 KUALA PILAH

[email protected]

11 IBTISAM BINTI MOHAMMAD P/42616 760724035420 DG 48 EKONOMI NO. 71, LRG MUTIARA 2, TAMAN MUTIARA 01158149477
[email protected] RUMAH TANGGA 72200 BATU KIKIR

12 KYAIRANIAH BINTI ABU HASSAN P/34907 730513055336 DG48 PEND. ISLAM NO. 121, JALAN MAWAR 6, TAMAN MAWAR, 0108983647
[email protected] 72200 BATU KIKIR

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019MOHD ARIF BIN ISMAIL
[email protected]
9
13 P/26714 610708055153 DG48 BAHASA MELAYU NO.35, TMN. SRI JUASSEH, 72500 JUASSEH 0163183550

NOR AZMAN BIN YUSOF BIDANG SEBARAN NO. 53, TAMAN JEMAPOH MURNI 72500
[email protected] JUASSEH
14 P/22267 660817055107 DG48 AM & 0196209899

DOKUMENTASI

15 ROMLAH BINTI ABDUL MANAN P/40930 731207016042 DG48 PERANGKAAN/S 74, JLN MERAH JAMBU, TMN PELANGI FASA 2 0126157617
[email protected] TATISTIK 72500 JUASSEH

16 ROZILAH BINTI MOHAMED P/32636 690729015890 DG48 B. MELAYU 142, LRG 2, TAMAN BAIDURI 72200 BATU 0126898971
[email protected] KIKIR

17 ZAHARUDIN BIN AHMAD P/26899 690611055133 DG48 SAINS NO. 98, KAMPUNG TERUSAN 72500 JUASSEH 0195497655
[email protected]

18 ABDULLAH BIN OMAR P/35952 690121715397 DG44 SAINS 22A, VILLA SEROJA, KG KUALA SERDANG, 0183538318
[email protected] 71500 TANJUNG IPOH

19 HASNOL ESHAM BIN ABU HASSAN P/48265 801110055409 DG44 KEJURUTERAAN NO.99, JLN. KEPAYANG 8, TMN.KEPAYANG, 0176489892
[email protected] ELEKTRIK 72100 BAHAU

20 JAMALIAH BINTI BUSTAMAM P/45675 770321045674 DG44 REKAAN DAN NO.18, JLN. ARKED 2, TMN. ARKED, 72200 0136797194
[email protected] JAHITAN BATU KIKIR
PAKAIAN

21 JAMILAH BINTI BAHAROM P/42687 730504055262 DG44 PEND. ISLAM NO. 287, FELDA PASOH 3 72200 BATU KIKIR 0193241256
[email protected]

22 NOR SILAWATI BINTI MISWAN 790218055426 DG44 SAINS SUKAN NO.9, KG. TEMERIS, 72100 BAHAU 01111881302
[email protected]

NOR SYUHAILA BINTI CHE DAUD 142 JLN KAYANGAN, TAMAN BUKIT PILAH
[email protected]
23 P/49154 781007035578 DG44 PERAKAUNAN PERDANA 72000 KUALA PILAH 0125751383

24 NORAZMI BIN ABDUL LAJIS P/39549 780825055381 DG44 KIMIA/ 2331 TAMAN ROS SETIA 72500 KUALA PILAH 01110250878
nor[email protected] PENGAJIAN

ISLAM

25 MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019ROSLINDA BINTI SHARUDINP/45887 810912055106 DG44 B. INGGERISNO 625, JALAN NUSA INTAN 5/2, TAMAN0132266549
[email protected] NUSA INTAN, 70450 SEREMBAN
10
26 SITI HAZAR BINTI ABDUL RAZAK P/45101 780630105756 DG44 KESUSASTERAAN NO 20, JALAN 1/5, KAMPUNG INDAH, 43700 0196355206
[email protected] MELAYU BERANANG

27 SITI SAFURA BINTI ABDUL AZIZ P/43817 720214055548 DG44 MATEMATIK K17, KG. KUALA JEMAPOH, 72000 KUALA 0122840501
[email protected] PILAH

28 SOFURA BINTI NUWAWI P/52363 661215065388 DG44 PENDIDIKAN D4 BLOK A, KUARTERS GURU SMK JELAI, 0105480503
[email protected] ISLAM 73100 JOHOL

29 SUZIANA BINTI MOHD NOR P/58233 821108115116 DG44 MATEMATIK 1958E, KUARTERS GURU SMK JUASSEH 0196253477
[email protected]

30 AZLIN BINTI HAIRUDDIN P/58807 840320055548 DG41 PERDAGANGAN / 1957(P)D KUATERS GURU SMK JUASSEH 0192672015
azlinh[email protected] PERGAJIAN

PERDAGANGAN

31 FATHIHA AINI BINTI FAUZI P/53053 861013295528 DG41 SAINS NO. 6, JLN.S/B1, TMN SUTERA BELIA, BT.
[email protected] PERTANIAN/ BERENDAM 75350 MELAKA TENGAH 0172364737

SAINS

32 LIM ENG YEE P/62041 910903055356 DG41 PEND. KHAS NO. 85 JALAN MUAR 72000 KUALA PILAH 0186684903
[email protected]

33 MOHD HARIS SYAFIQ BIN OTHMAN P/61502 920305055101 DG41 BAHASA 1947, TAMAN SIRUSA, 71050 PORT DICKSON 0142328523
[email protected] INGGERIS

MOHD ZULHELMI BIN KADIRUN KEUSAHAWANAN N0.100 KAMPUNG GAJAH MATI 72100
[email protected] BAHAU, NEGERI SEMBILAN
34 P/62040 871205055499 DG41 DAN 0196734943

PERDAGANGANMANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

1.8 Jawatankuasa Staf Sokongan

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 : Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : Pn. Rohani bt. Illadad Khan
AJK : En. Abdul Rahman b. Ujang
: Pn. Junaidah bt. Ramli
: Pn Rosnoorzawani bt. Johari
: Pn Nazirah Akmar bt. Suid
: En. Mohd Shafiq b. Mohd Shawal

1.9 Jawatankuasa Sistem Siaraya Sekolah

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 : Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : En Norazmi b. Abdul Lajis
AJK : En Hasnol Esham b. Abu Hassan
Pengawas Sekolah

1.10 Jawatankuasa Bencana Alam Sekolah

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 :
Naib Pengerusi 3 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Setiausaha :
AJK : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
:
: Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
:
: En. Abdullah b. Omar (Pengurusan Krisis Dan Risiko)

Pn. Nurul Husna bt. Ja’afar

KB Sains Matematik (Guru X)

En. Isham b. Ismail

Pn. Lina bt. Mohamed Jadi

PT Pentadbiran

1.11 Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang

Timbalan Pengerusi / SU : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran

Naib Pengerusi 1 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM

Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum AJK

Naib Pengerusi 3 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI

AJK : En. Isham b. Ismail

: KB Sains Matematik (Guru X)

16

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

: Pn. Siti Norliza bt. Jaafar
: Pn. Lina bt. Mohamed Jadi

1.12 Jawatankuasa Mengurus Masa Instruksional (MMI): Jadual Waktu, Relief dan Keberadaan Guru

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
Pn. Lina bt. Mohamed Jadi
Naib Pengerusi 2 : Pn. Roslinda bt. Sharudin
Pn. Siti Aidawati bt. Abdullah
Naib Pengerusi 3 : PT Pentadbiran
KB Sains Matematik (Guru X)
Penyelaras : En. Isham b. Ismail
Pn. Siti Norliza bt. Jaafar
S/U Jadual Waktu : Semua Ketua Panitia

Pen S/U Jadual Waktu :

Pen S/U Kehadiran Guru:

AJK :

:

:

:

1.13 Jawatankuasa Sarana PIBK

Penasihat : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Pengerusi Sarana Akademik : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Pengerusi Sarana Sahsiah murid : En. Asri b. Dahaman YDP PIBG
En Razali b. Ahmad NYDP PIBG
Pengerusi Sarana Kokurikulum : Pn. Nur Ain bt. Khalid

Pengerusi Sarana Ibu Bapa :

Pengerusi Sarana Infrastruktur :

Setiausaha 1 :

1.4 Jawatankuasa Pemuafakatan PIBG

Penasihat : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
En. Asri b. Dahaman YDP PIBG
Pengerusi : En. Razali b. Ahmad NYDP PIBG
Pn. Nur Ain bt. Khalid
Tim. Pengerusi : Nur Syuhaila bt. Che Daud
Pn. Norhasni bt. Lop
Setiausaha : En. Noorazman b. Hamid
En. Nor Azman b. Yusof
Bendahari : En. Abdullah b. Omar

AJK Ibubapa :

:

AJK Guru :

:

17

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

1.15 Jawatankuasa Induk Program Khas Sekolah

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
Pn Nuraida bt. Azmi
Naib Pengerusi 2 : Pn. Siti Maryam bt. Abdul Mutalib

Naib Pengerusi 3 :

Setiausaha :

Pen. Setiausaha :

AJK :-

Anugerah Cemerlang Akademik : Pn. Romlah bt. Abdul Manan
: Pn. Nuraida bt. Azmi
Anugerah Cemerlang HEM : Cik Fatiha Aini bt. Fauzi
: Pn.Muslimah bt. Subahir
Anugerah Cemerlang Kokurikulum : En. Isham b. Ismail
: Pn. Siti Norliza bt. Jaafar
Bulan Patriotik Dan Kemerdekaan : Pn. Lina bt. Mohamed Jadi
: KB Sains Matematik (Guru X)
Bulan Bahasa : En. Mohammad Faizol b. Mat Diah

Bulan Kemanusiaan

Bulan Teknik Vokasional

Bulan STEM

Hari Kejohanan Olahraga/

Merentas Desa

Karnival Ko Ko : Pn Nor Silawati bt. Miswan
: Pn Siti Hazar bt. Abdul Razak
Karnival Pendidikan : En. Mohd Zulhelmi b. Kadirun
: Pn, Siti Maryam bt. Abdul Mutalib
Perkhemahan Perdana : Pn Siti Safura bt. Abdul Aziz
: Pn Romlah bt. Abdul Manan
Majlis Apresiasi Ting. 5 : Pn Rozilah bt. Mohamed
: Pn Jamaliah bt. Bustamam / Pn Rusnaini bt. Rais
Mesyuarat Agung PIBG

Perjumpaan 3 Penjuru

Hari Autisme

Hari Kantin/Koperasi

Majlis Bacaan Yasin & Solat Hajat

PT3/SPM : Pn. Siti Maryam bt. Abdul Mutalib

1.16 Jawatankuasa Program Pembangunan Guru Berterusan, Guru Baharu dan LADAP

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 : Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : Pn. Suziana bt. Mohd Nor
Pen. S/U : Mohd Arif b. Ismail
AJK : En. Isham b. Ismail
: KB Sains Matematik (Guru X)
: Pn. Siti Norliza bt. Jaafar
: Pn. Lina bt. Mohamed Jadi
: Pn. Siti Maryam bt. Abdul Mutalib

18

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

1.17 Jawatankuasa Galeri, Majalah dan Buletin Sekolah

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang

Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran

Naib Pengerusi 2 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM

Naib Pengerusi 3 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum

Setiausaha : Pn. Rozilah bt. Mohamed

AJK : Pn. Siti Hazar bt. Abdul Razak

: Pn. Romlah bt. Abdul Manan

: Pn. Nur Syuhaila bt. Che Daud

: En. Nor Azman b. Yusof

: Cik Lim Eng Yee

1.18 Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelanggaraan Fizikal Pengurusan Aset, Stok Dan
Inventori

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 : Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
Pegawai Aset : En. Mohd Haris Syafiq b. Othman
Peg Pemeriksa Aset : KB Sains Matematik (Guru X)
Lem. Pelupusan : En. Nor Azman b. Yusof
: En. Zaharudin b. Ahmad
Setiausaha : Pembantu Tadbir
Pen. Setiausaha : Pn. Zarinah bt. Ahmad
AJK :
GKMP : En. Isham b. Ismail
: KB Sains Matematik (Guru X)
S/U Kokurikulum : Pn. Siti Norliza bt. Jaafar
S/U Sukan : Pn. Lina bt. Mohamed Jadi
Perabot : Cik Fatiha Aini bt. Fauzi
Makmal Sains : Pn. Nor Silawati Bt. Miswan
Makmal Komputer & : Penyelaras Tingkatan 1 - 5
Pusat Akses Sekolah : Pn . Zarinah bt. Ahmad
Bengkel RBT. : En Hasnol Esham b. Abu Hassan
Pejabat/Stor Pej
PPKI : Pn. Nurul Husna bt. Ja’afar
Bilik-bilik Khas : Pembantu Tadbir & Pembantu Operasi
Bilik Guru : Pn. Rosnoorzawani bt. Johari
: Pn. Siti Hazar bt. Abdul Razak
: Pengerusi Kelab Guru

19

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

1.19 Jawatankuasa Kelab Staf

Penasihat : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang

Pen. Penasihat 1 : En. Anuar b. Tahar PKPentadbiran

Pen. Penasihat 2 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM

Pen. Penasihat 3 : Pn. Hjh. Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum

Pengerusi : En.. Zulhelmi Bin Kadirun

Naib pengerusi : En. Mohammad Faizol b. Mat Diah

Setiausaha : En. Norazmi b. Abdul Lajis

Bendahari : Pn Zaliha bt. Johari

AJK : Pn. Nur Fatinna bt. Muhd Zaidi

Cik Lim Eng Yee

Cik Fathiha Aini bt.Fauzi

Pn. Rusnaini bt. Rais

En. Muhammad Nor Hashriq b. Razman

1.20 Jawatankuasa Papan Kenyataan

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
NaibPengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI
Penyelaras : Pn. Muslimah bt. Subahir
PK Perdana : Pn. Azlin bt. Hairuddin
PK Carta Organisasi Induk : Pn. Nur Ain bt. Khalid
PK Sukan : Pn. Noor Silawati bt. Miswan
PK Peperiksaan Dalaman : Pn. Romlah bt. Abdul Manan
PK Koperasi : Pn. Rusnaini bt. Rais
PK Pengawas : Pn. Kyairaniah bt. Abu Hassan
PK Akademik : Pn. Noor Shaheeda bt. Ab Razak
PK HEM : Pn. Nuraida bt. Azmi
PK KO KO : Cik Fathiha Aini bt. Fauzi
PK Kantin : Pn. Jamaliah bt. Bustamam
AJK : Semua Guru
: Kelab/Persatuan & Unit Uniform

20

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

1.21 Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa)

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Naib Pengerusi : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Setiausaha : En. Zaidi b. Hamzah PK Hal Ehwal Murid
Naib Setiausaha I : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
: Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI
Naib Setiausaha II : Pn. Siti Maryam bt. Abdul Mutalib Guru PPDa

AJK :-

Guru kanan Mata Pelajaran :-

Bahasa : En. Isham b. Ismail
Guru X
Sains Dan Matematik : Pn. Siti Norliza bt. Jaafar
Pn. Lina bt Mohamed Jadi
Kemanusiaan :

Teknik dan Vokasional :

Guru PJK : Pn. Nor Silawati bt. Miswan
: En. Mohammad Faizol b. Mat Diah
Setiausaha Kokurikulum : Cik Fathiha Aini bt. Fauzi
Setiausaha Disiplin : En. Norazmi b. Abdul Lajis

21

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

2.0 PENGURUSAN KURIKULUM

2.1 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah dan Perancangan Strategik Akademik

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Tim. Pengerusi : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 : Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
KB Sains & Matematik : KB Sains Matematik (Guru X)
KB Tek.& Vok. : Pn. Lina bt. Mohamed Jadi
KB Bahasa : En. Isham b. Ismail
KB Kemanusiaan : Pn. Siti Norliza bt. Jaafar
Kaunselor Pelajar : Pn. Siti Maryam bt. Abdul Mutalib
S/U Kurikulum 1 : Pn. Noor Shaheeda bt. Ab Razak
S/U Kurikulum 2 : Pn. Nur Ain bt. Khalid
S/U PPKI : Cik Syazwani bt. Saiuti
S/U Peperiksaan : Pn. Romlah bt. Abdul Manan
S/U PBS/PBD Men. Rendah : Pn. Zaliha bt. Johari
S/U PBS/ PBD Men. Atas : Pn. Siti Safura bt. Abdul Aziz
S/U Frog VLE : Pn. Nur Ainda bt. Abdul Majid
S/U I-Think : Pn. Rusnaini bt. Rais
S/U PLC / PAK21 : Pn. Ibtisam bt. Mohammad
S/U SPBT. : Pn. Nurul Husna bt. Ja’afar
KP Bahasa Melayu : En. Nor Azman b. Yusof
KP Bahasa Inggeris : Pn.Roslinda bt. Sharudin
Penyelaras DLP : Pn. Hamirah Bt. Mohamed
KP PLBS Bahasa Melayu : En. Nor Azman b. Yusof
KP PLBS Bahasa Inggeris : Pn.Roslinda bt. Sharudin
KP Sains : Pn. Rusnaini bt. Rais
KP Sains Elektif : Pn Nor Hamirah bt. Mohamed
KP Matematik : Pn. Suziana bt. Mohd Nor
Penyelaras TIMMS / PISA : Pn. Nur Ain bt. Khalid
KP Pend.Islam : Pn. Kyairaniah bt. Abu Hassan
KP Tasawwur Islam : En. Norazmi b. Abdul Lajis
KP Pend.Moral : Pn.Siti Aidawati bt.Abdullah
KP PJPK : Pn Nor Silawati bt. Miswan
KP PSV : Pn. Muslimah Bt. Subahir
KP Geografi : Pn. Zaliha bt. Johari
KP Sejarah : Pn.Nuraida bt.Azmi
KP Kesusasteraan Melayu : Pn. Siti Hazar bt. Abdul Razak
KP GKT : En. Hasnol Ehsam b. Abu Hassan
KP PA/PN : Pn. Azlin Bt. Hairuddin
KP RBT. : Pn.Nurul Husna bt. Ja'afar
KP MPV RJP : Pn.Jamaliah bt. Bustamam
KP PSK : Pn Nur Ainda bt. Abdul Majid

22

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

2.2 Jawatankuasa Peperiksaan & Penilaian

Pengerusi / KPS : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang

Timbalan Pengerusi / Pen. KPS : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran

Setiausaha : Pn. Romlah bt. Abdul Manan

Penyelaras SPM : Pn. Siti Safura bt. Abdul Aziz

Penyelaras PT3 : Pn.Nor Aziah bt. Abdul Aziz

Penyelaras Peperiksaan Dalaman : Pn. Romlah bt. Abdul Manan

Pentaksiran dan Penilaian PPKI : Pn. Nur Fatinna Bt. Muhd Zaidi

Pentaksiran Bilik Darjah / PBS:

Penyelaras PBS / PBD (T1,T2&T3) : Pn. Zaliha bt. Johari

Penyelaras PBS SPM : Pn. Siti Safura bt. Abdul Aziz

PAFA (SPM) : Pn. Sofura bt. Nuwawi

PEKA (SPM)/ PKS : Pn. Nur Ain bt. Khalid

PSV(SPM) : Pn. Jamaliah bt. Bustamam

RBT : Pn.Nurul Husna bt. Ja'afar

PM (SPM) : Pn.Siti Aidawati bt. Abdullah

PLBS(BM) : En. Nor Azman b. Yusof

PLBS(BI) : Pn.Roslinda bt. Sharudin

GKT : En.Hasnol Esham b. Abu Hassan

PA : Pn. Nor Syuhaila bt. Che Daud

PMP : Semua Guru PdPc

2.3 Jawatankuasa Pusat Sumber dan Bilik Khas Sekolah

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif
En. Anuar b. Tahar
Naib Pengerusi : Pn. Siti Hazar bt. Abd Razak (Guru Media/Penyelaras PSS & NILAM)
Pn Siti Aidawati bt. Abdullah
Setiausaha / Penyelaras :

Pen. SU/ Guru Perpustakaan :

Penyelaras :-

Kamar At-Tirmidzi (Bilik Gerakan) : KB Bahasa
KB Sains & Mat.
Dewan Sri Juasseh : Pn. Romlah bt. Abdul Manan
Pn. Rusnaini bt. Rais
Dewan Peperiksaan : En. Hasnol Esham b. Abu Hassan

Makmal Sains :

Makmal Komputer & :

Pusat Akses Sekolah

Perpustakaan : Pn Siti Aidawati bt. Abdullah
En Nor Azman b. Yusof
Bilik Bahasa : En. Mohd Haris Syafiq b. Othman
Pn. Nur Ainda bt. Abdul Majid
Bilik SAL : Pn. Rozilah bt. Mohamed
Pn. Nor Hamirah bt. Mohamed
Bilik BBM : Pn. Nurul Husna bt. Ja’afar
Pn. Ibtisam bt. Mohammad
Galeri Sekolah : Pn. Jamaliah bt. Bustamam
En. Hasnol Esham b. Abu Hassan
Bilik Rawatan : En Norazmi b. Abdul Lajis
Pn. Suziana bt. Mohd Nor
Bengkel RBT (Kayu, paip & elektrik) : Pn Sofura bt. Nuwawi

Bengkel RBT (Jahitan & masakan) :

Bilik MPV :

Studio Mi’mar Sinan (Bilik GKT) :

Surau :

Bilik Matematik :

Bilik Pendidikan Islam :

23

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

Bilik Peperiksaan : Pn. Romlah bt. Abdul Manan
Bilik PJK/Sukan : Pn. Nor Silawati bt. Miswan
Bilik BTV : Pn. Azlin bt. Hairuddin
Bilik PSV : Pn. Muslimah bt. Subahir
Bilik PBD : Pn. Zaliha bt. Johari
Stor Kokurikulum : Cik Fathiha Aini bt. Fauzi
Bilik Kebitaraan S/bol : En. Abdullah b. Omar
Bilik Disiplin : En. Norazmi b. Abdul Lajis
Bilik Kaunseling : Pn. Siti Maryam bt. Abdul Mutalib
Bilik SPBT. (BOSS) : Pn. Nurul Husna bt. Jaafar
Bilik Tayang : Pn. Roslinda bt. Sharuddin
Bilik Kemanusiaan : Pn. Nor Syuhaila bt. Che Daud
Bilik LUXYS : En. Mohd Zulhelmi b. Kadirun
Bilik Cerdas Minda : En. Mohammad Faizol b. Mat Diah
Tapak Jurassic : En. Mohd Arif b. Ismail
Anjung Seri Budi : Pn. Nur Fatinna bt. Muhd Zaidi
Bilik Pengawas : Pn. Kyairaniah bt. Abu Hassan
Bilik Dokumentasi : Pn. Nor Aziah bt. Abdul Aziz

2.4 Jawatankuasa PdPC Alaf Ke 21, PLC dan I-Think

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Tim. Pengerusi : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 1 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
S/U PAK 21 dan PLC : Pn. Ibtisam bt. Mohammad
Pen S/U I-Think : Pn. Kyairaniah bt. Abu Hassan Pengetua Cemerlang
AJK : En. Isham b. Ismail PK Pentadbiran
: KB Sains Matematik (Guru X) PK HEM
: Pn. Siti Norliza bt. Jaafar PK Kokurikulum
: Pn. Lina bt. Mohamed Jadi PK PPKI
: En. Mohd Haris Syafiq b. Othman
: Pn. Jamilah bt. Baharom 24
: Pn. Nurul Husna bt. Ja’afar
: Cik Fathiha Aini bt. Fauzi

2.5 Jawatankuasa ‘ Dual Language Programme’ DLP

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif
Tim. Pengerusi : En. Anuar b. Tahar
Naib Pengerusi 1 : En. Zaidi b. Hamzah
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim
Naib Pengerusi 3 : Pn Faridah bt. Zinol
Penyelaras : Pn. Nor Hamirah bt. Mohamed
AJK : GKMP Sains dan Matematik
: Cik Fathiha Aini bt. Fauzi
: Pn. Suziana bt. Mohd Nor
: Pn. Rusnaini bt. Rais
: En. Mohd Haris Syafiq b. Othman

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

3.0 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)

3.1 Jawatankuasa Induk Pengurusan HEM

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 : Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : Pn. Nuraida bt. Azmi
Penolong S/U : Pn Jamilah bt. Baharom
AJK :-
Disiplin & Sahsiah : En. Norazmi b. Abdul Lajis
Bimbingan&Kaunseling : Pn Siti Maryam bt. Abdul Mutalib
SPBT : Pn. Nurul Husna bt. Jaafar
Biasiswa & Kebajikan : Pn Azlin bt. Hairuddin
Kebersihan & Keceriaan : Pn Muslimah bt. Subahir
Kesihatan : Pn Nor Hamirah bt. Mohamed
Keselamatan : En. Abdullah b. Omar
Kantin : Pn. Jamaliah bt. Bustamam
Jadual Kedatangan & : Pn. Nuraida bt. Azmi
Daftar Murid
KPJ : En. Mohammad Faizol b. Mat Diah
Lembaga Pengawas : Pn. Kyairaniah bt. Abu Hasan
Sekolah Selamat : Pn. Nur Ainda bt. Abdul Majid
Program Guru Penyayang : Pn. Siti Maryam bt. Abdul Mutalib

3.2 Jawatankuasa Disiplin dan Sahsiah

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Timbalan Pengerusi : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PKKI
En.Norazmi b Abdul Lajis
Naib Pengerusi 2 : En. Mohd Zulhelmi b. Kadirun
Pn. Kyairaniah bt. Abu Hassan
Naib Pengerusi 3 : En Mohammad Faizol b. Mat Diah
Pn. Siti Maryam bt. Abdul Mutalib
S/U : En Hasnol Esham b. Abu Hassan
En Zaharudin b. Ahmad
JK Pengawas : En. Abdullah b. Omar
En. Norazmi b. Abdul Lajis
JK Sahsiah : Pn. Sofura bt. Nuwawi
En Mohd Haris Syafiq b Othman (L)
JK Kehadiran / Ponteng : Pn. Roslinda bt. Sharudin ( P )
Cik Syazwani bt. Saiuti
Kaunselor Pelajar :

JK Kekemasan Rambut :

PPKI :

JK Anti Rokok & Dadah :

JK Kesopanan :

JK Imarah Solat :

JK Kekemasan :

Diri & Pakaian

JK Ketepatan Masa & Disiplin di Perhimpunan :

25

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

3.3 Jawatankuasa Kecemerlangan Sahsiah

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Tim. Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 2
Naib Pengerusi 3 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Setiausaha
AJK : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum

: Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI

: Pn. Siti Maryam bt. Abdul Mutalib

: Semua GKMP

: Semua Jawatankuasa Disiplin

3.4 Jawatankuasa Penasihat Badan Pengawas Sekolah

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 : Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : Pn. Kyairaniah bt. Abu Hassan
AJK : Pn. Mohd Zulhelmi Bin Kadirun
: En Mohd Haris Syafiq b Othman
: Pn. Siti Maryam bt. Abdul Mutalib
: Pn. Zaliha bt. Johari
: Ahli Lembaga Pengawas

3.5 Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 : Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : Pn. Siti Maryam bt. Abdul Mutalib
AJK : Semua GKMP
: Guru Biasiswa
: Guru Disiplin
: Guru Pengawas
: Guru Penyelaras Tingkatan
: S/U Kokurikulum
: S/U PPKI
: Guru PAI

26

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

3.6 Jawatankuasa Biasiswa, Insuran dan Kebajikan

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 : Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : Pn Azlin bt. Hairuddin (BKP)
Pen. Setiausaha : Pn Sofura bt. Nuwawi (BRN)
: Pn.Ibtisam bt. Mohammad KWAPM
AJK : Pn Jamilah bt. Baharom Kebajikan
: Pn. Nor Syuhaila bt. Che Daud (PIBG)
: Semua Guru Tingkatan
: Pembantu Tadbir

3.7 Jawatankuasa Kantin

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 : Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : Pn. Jamaliah bt. Bustamam
AJK : Pn Romlah bt. Abdul Manan
: Pn. Suziana bt. Mohd Nor
: Pn. Siti Aidawati bt. Abdullah
: Pn. Norazlina bt. Mohd Yusup

3.8 Jawatankuasa Unit SPBT.

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 : Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : Pn Nurul Husna bt. Ja’afar
AJK : Cik Lim Eng Yee
: En. Norazmi b. Abdul Lajis
: Pn. Nur Ainda bt. Abdul Majid
: Pn. Sofura bt. Nuwawi

27

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

3.9 Jawatankuasa Unit Sarana Ibu bapa dan Sekolah

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 : Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : Pn Ibtisam bt. Mohammad S/U PIBG
Bendahari : Pn. Nor Syuhaila bt. Che Daud Bendahari PIBG
AJK : AJK PIBG

3.10 Jawatankuasa Unit 3K (Keselamatan, Keceriaan & Kebersihan, Kesihatan)

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Timbalan Pengerusi : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
Pn Muslimah bt. Subahir
Naib Pengerusi 2 :

Naib Pengerusi 3 :

Penyelaras Kebersihan :

dan Keceriaan

AJK : Pn. Noor Shaheeda bt. Ab Razak
Semua penyelaras bilik-bilik
: dan tempat-tempat khas
Ketua Tingkatan
: Ketua-ketua Penasihat Unit Berunifom
: Persatuan/Kelab/Permainan
: Pn. Nur Ainda bt. Abdul Majid (Pengurusan Aktiviti Murid)
Penyelaras Keselamatan: En. Abdullah b. Omar (Pengurusan Krisis Dan Bencana)
AJK : En. Norazmi b. Abd Lajis (Pengurusan Sosial)
: Pn. Rusnaini bt. Rais (Pengurusan Aktiviti Murid)
: En. Mohd Arif b. Ismail (Pengurusan Infrastruktur Dan Fizikal)
Pengawal Keselamatan & Staf Pembersihan Sekolah
Penyelaras Kesihatan : Pn. Nor Hamirah bt. Mohd
AJK : Pn. Nur Ain Bt. Khalid
: En. Zaharudin b Ahmad
:

3.11 Jawatankuasa Unit Pencegah Jenayah

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 : Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : En. Mohammad Faizol b. Mat Diah
AJK : Pn Ibtisam bt. Mohammad
Pn. Nurul Husna Bt. Ja’afar
Ahli Kelab

28

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

3.12 Jawatankuasa Pendaftaran, Jadual Kedatangan Dan Kehadiran Pelajar

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib pengerusi 3 : Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : Pn. Nuraida bt. Azmi
Pen. Setiausaha : Cik Fathiha Aini bt. Fauzi
: Pn. Nur Fatinna bt. Muhd Zaidi
Pn. Nazirah Akmar bt. Suid
Semua Guru Tingkatan

3.13 Jawatankuasa Program Sekolah Penyayang

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Nain Pengerusi 3 : Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : Pn. Siti Maryam bt. Abdul Mutalib
AJK : Semua Guru

3.14 Jawatankuasa Sistem Maklumat Murid APDM/SSDM/ePIDP

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3 : Pn Faridah bt. Zinol PK PPKI
S/U : Pn. Nuraida bt. Azmi
AJK : En. Nor Azmi b. Abdul Lajis
: En. Hasnol Esham Bin Abu Hassan
: Pn. Nur Fatinna bt. Muhd Zaidi
: Cik Fathiha Aini bt. Fauzi
: Semua guru tingkatan

3.15 Penyelaras Tingkatan

P/ Khas : Cik Lim Eng Yee
Men. Rendah : Pn. Nuraida bt. Azmi
Men Atas : Cik Fathiha Aini bt. Fauzi

29

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

Guru Tingkatan: : Pn. Nor Hamirah / En. Norazmi
: Pn. Nur Ain / En. Isham
5 UKM : Pn. Kyairaniah / Pn. Nor Syuhaila
5 UPM : Pn. Noor Shaheeda / Pn. Siti Hazar
5 USM : Pn. Siti Safura / Pn. Romlah
5 UTM : Pn. Sofura / Pn. Roslinda
4 UKM : Pn. Azlin / En. Abdullah
4 UPM : Pn. Jamaliah / Pn. Siti Norliza
4 USM : Pn. Siti Aidawati / En. Haris Syafiq
4 UTM : Pn. Muslimah / Pn. Ibtisam
3 UKM : Pn. Nur Ainda /En. Nor Azman
3 UPM : Pn. Rusnaini / Pn. Aziah
3 USM : Pn. Zaliha / En. Hasnol Esham
2 UKM : En. Zulhelmi / Pn. Nuraida
2 UPM : Pn. Suziana /En. Mohammad Faizol
2 USM : Pn. Nurul Husna / Cik Fathiha Aini
1 UKM : Pn. Nor Silawati / Pn. Lina
1 UPM : Pn. Nur Fatinna bt. Muhammad Zaidi
1 USM : Pn. Jamilah bt. Baharom
Kelas Pend. Khas A : Pn Rozilah bt. Mohamed
Kelas Pend. Khas B : Cik Syazwani bt. Saiuti
Kelas Pend. Khas C : Cik Lim Eng Yee
Kelas Pend. Khas D
Kelas Pend. Khas E

30

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

PENGURUSAN KOKURIKULUM

4.1 Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : Cik Fathiha Aini bt. Fauzi
S/U Sukan : Pn. Nor Silawati bt. Miswan
Penyelaras : Pn. Azlin bt. Hairuddin
Badan Beruniform
Peny. Kelab : Pn. Nor Syuhaila bt. Che Daud
dan Persatuan
Peny.Sukan : En. Mohammad Faizol b. Mat Diah
Permainan&
1M1S/PAJSK : Ketua Rumah Sukan
AJK : Ketua Guru Permainan
: Ketua Guru Kelab dan Persatuan
: Ketua Guru Badan Beruniform

4.2 Jawatankuasa Olahraga & Merentas Desa

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : En. Zaidi bin Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI
Penyelaras : Cik Fathiha Aini bt. Fauzi
Setiausaha : En. Mohammad Faizol b. Mat Diah
AJK : Pn. Nor Silawati bt. Miswan
: En. Abdullah b. Omar
: Cik Lim Eng Yee
: Semua Ketua Guru Rumah Sukan
: Semua Guru Penasihat Rumah Sukan

4.3 Jawatankuasa RIMUP

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : Pn Siti Hazar bt. Abdul Razak

31

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

AJK : S/U Sukan
: S/U KoKurikulum
: Ketua Panitia Sivik &Kewarganegaraan
: Ketua Panitia Pendidikan Moral

4.4 Jawatankuasa Unit Beruniform

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 :
Naib Pengerusi 3 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Penyelaras :
AJK : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM

Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI

Pn. Azlin bt. Hairuddin

Semua Guru Penasihat Badan Beruniform

4.5 Jawatankuasa Kelab dan Persatuan

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 2 :
Naib Pengerusi 3 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Penyelaras :
AJK : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM

Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI

Pn. Nor Syuhaila bt. Che Daud

Semua Guru Penasihat Kelab dan Persatuan

4.6 Jawatankuasa Sukan & Permainan dan 1M1S

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : En. Zaidi bin Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI
Penyelaras : En. Mohammad Faizol b. Mat Diah
AJK : Semua Guru Penasihat 1M1S

4.7 ALP Koperasi SMKJ Bhd

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : Pn. Rusnaini bt. Rais
Bendahari : Pn. Faridah bt. Zinol
AJK : Pn. Norliza bt. Jaafar
: Pn. Jamilah bt. Baharom
: Pn. Nor Syuhaila bt. Che Daud
: En. Mohd Zulhelmi b. Kadirun

32

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

4.8 Jawatankuasa Kem JURASSIC (Juasseh Recreation and Cocurricular Camp)

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI
Penyelaras : En. Mohd Arif b. Ismail
Setiausaha : En. Zaharuddin b. Ahmad
AJK : Semua guru penasihat Badan Uniform

4.9 Jawatankuasa HIP (High Immersive Programme)

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI
S/U : Pn. Roslinda bt. Sharudin
AJK : En. Mohd Haris Syafiq b. Othman
: Cik Fathiha Aini bt. Fauzi
: Pn Suziana bt. Mohd Nor
: Pn Nor Hamirah bt. Mohamed
: Pn Nor Silawati bt. Miswan

4.10 Jawatankuasa Program Kecemerlangan Kokurikulum

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : Cik Fathiha Aini bt. Fauzi
AJK : Penyelaras Sukan dan Permainan
: Penyelaras Unit Beruniform
: Penyelaras Kelab dan Persatuan

33

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

4.11 Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah

Penaung : Tn. Pkharuddin b. Hj. Ghazali Pengarah JPNS
Penasihat : Tn. PPDKP PPD KP
Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Ahli Jawatankuasa:

1. Jawatankuasa Kecil Pembangunan Fizikal Sukan Sekolah

Pengerusi : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran

2. Jawatankuasa Kecil Penggalakan Sukan

Pengerusi : Pn. Pn. Hjh. Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum

3. Jawatankuasa Kecil Sumber Manusia

Pengerusi : En. Zaidi bin Hamzah PK Hal Ehwal Murid
PK PPKI
Naib Pengerusi : Pn. Faridah bt. Zinol

1. Jawatankuasa Kecil Peningkatan Profesionalisme

Pengerusi: Pn. Siti Norliza bt. Jaafar GK Kemanusiaan

2. Jawankuasa Kecil Pemantauan dan Penilaian
Pengerusi: Pn. Lina bt. Mohamed Jadi GK TVET

3. Jawatankuasa Kecil Kewangan dan Teknikal
Pengerusi : YDP PIBG

4.12 MAJLIS SUKAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : En. Zaidi bin Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : Pn. Nor Silawati bt. Miswan
Bendahari : Pn. Nor Syuhaila bt. Che Daud
Tugas-tugas Khas : Pn. Zaliha bt. Johari
: En. Abdullah b. Omar
AJK: : En. Mohammad Faizol b. Mat Diah
: En Mohd Zulhelmi bin Kadirun
: En. Norazmi b. Abdul Lajis
: En. Mohd Arif b. Ismail
: Ketua Guru Rumah Sukan
: Penolong Guru Rumah Sukan

34

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

4.13 Jawatankuasa Guru Penasihat Unit Beruniform
Penyelaras: Pn. Azlin bt. Hairuddin

Bil Unit Beruniform Ketua Guru Penasihat Guru Penasihat
1. Kadet Remaja Sekolah En. Mohd Haris Syafiq b. Pn. Nuraida bt. Azmi
Othman En. Norazmi bin Abdul Lajis
(FOYER) Pn Roslinda bt. Sharudin
Pn Siti Hazar bt. Abdul Razak
2. Kadet Polis Pn Nor Syuhaila bt. Che Daud
(DEWAN SRI JUASSEH)
Pn. Rusnaini bt. Rais En Abdullah bin Omar
3. KAPA Pn. Muslimah bt. Subahir
(KANTIN)
Pn. Zaliha bt. Johari Pn. Ibtisam bt. Mohammad
4. Pengakap Pn. Nor Silawati bt. Miswan
(FOYER)
En. Mohd Arif b. Ismail Pn. Rozilah bt. Mohamed
6. PBSM En. Zaharudin b. Ahmad
(BILIK KESIHATAN) Pn. Suziana bt. Mohd Nor
Pn Nurul Husna bt. Ja’afar
7. Puteri Islam Pn. Nur Fatinna bt. Muhd Zaidi
(SURAU) Cik Lim Eng Yee
Cik Syazwani bt. Saiuti
8. Kadet PJ
(BILIK CERGAS MINDA) Pn. Nor Hamirah bt. Pn. Nor Aziah bt. Abdul Aziz
Mohamed Pn. Siti Aidawati bt. Abdullah
En Mohd Zulhelmi bin Kadirun
Pn. Nur Ainda bt. Abdul Majid
Pn. Nur Ain bt. Khalid

Pn. Siti Safura bt. Abdul Pn Jamaliah bt. Bustamam
Aziz Pn Jamilah bt. Baharom
Pn. Noor Shaheeda bt. Ab Razak
Pn. Kyairaniah bt. Abu Hassan
Pn. Sofura Bt. Nuwawi

En. Hasnol Esham b Abu En. Nor Azman bin Yusof

Hassan En. Mohammad Faizol bin Mat Diah

35

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

4.14 Jawatankuasa Guru Penasihat Persatuan/ Kelab

Penyelaras: Pn Nor Syuhaila bt. Che Daud

Bil Kelab/ Persatuan Ketua Guru Penasihat Guru Penasihat
1. Bahasa Melayu Pn. Nor Aziah bt. Abdul Pn. Zaliha bt. Johari
Aziz Pn. Siti Hazar bt. Abdul Razak
(BILIK BAHASA)

2. Sains Sosial Pn. Muslimah bt. Subahir Pn. Jamaliah bt. Bustamam
(BILIK TAYANG) Pn. Siti Aidawati bt. Abdullah

3. Kelab Komputer En. Hasnol Esham bin Abu En. Nor Azman bin Yusof

(MAKMAL KOMPUTER) Hassan

4. Matematik dan Sains Pn.Suziana bt. Mohd Nor Pn Nor Hamirah bt. Mohamed
(MAKMAL TMR) Cik Fathiha Aini bt. Fauzi

5. Pendidikan Islam Pn. Sofura bt. Nuwawi Pn. Kyairaniah bt. Abu Hassan
(SURAU) Pn. Noor Shaheeda bt. Ab Razak

6. Bahasa Inggeris Pn. Roslinda bt. Sharudin En Mohd Haris Syafiq b. Othman
(BILIK SAL) Pn. Nor Silawati bt. Miswan

7. Rukun Negara Pn. Nur Ain bt. Khalid En Abdullah b. Omar
Pn. Nuraida bt. Azmi
(BILIK CERGAS MINDA)

8. Kelab Pencegahan Jenayah En. Mohammad Faizol bin Pn. Ibtisam bt. Mohammad

( FOYER ) Mat Diah

9. Pendidikan Khas Pn. Nur Fatinna bt Muhd Pn. Rozilah bt Mohamed
(BILIK PPKI) Zaidi En Mohd Arif b. Ismail
En Zaharuddin b. Ahmad
Cik Lim Eng Yee
Cik Syazwani bt. Saiuti

10. Kelab Pengguna Pn. Azlin bt. Hairuddin Pn. Nor Silawati bt. Miswan
(KANTIN) Pn. Siti Safura bt. Abd Aziz

11. Kelab Koperasi Sekolah Pn. Rusnaini bt. Rais En Mohd Zulhelmi b. Kadirun
(KOPERASI) Pn. Jamilah bt. Baharom

12. Kelab SPBT Pn. Nurul Husna bt. Jaafar En. Norazmi b. Abdul Lajis
(Bilik SPBT) Pn. Nur Ainda bt. Abd Majid

36

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

4.15 Jawatankuasa Guru Sukan Permainan [1Murid 1Sukan]
Penyelaras: En Mohammad Faizol Bin Mat Diah

Bil Sukan/Permainan Ketua Guru Penasihat Guru Penasihat
1. Petanque Cik Syazwani bt. Saiuti En. Mohd Arif bin Ismail
Pn. Siti Hazar bt Abd Razak
(GELANGGANG Pn Kyairaniah bt Abu Hassan
PETANQUE) Cik Lim Eng Yee
Pn Rozilah bt Mohamed
Pn. Jamilah bt Baharom

2. Bola Sepak En. Mohd Zulhelmi b. En. Hasnol Esham b. Abu Hassan

(PADANG SEKOLAH) Kadirun Pn. Ibtisam bt. Mohammad

Pn. Nurul Husna bt. Jaafar

3. Bola Jaring Pn. Nor Hamirah bt. Pn. Rusnaini bt. Rais
(GELANGGANG
BOLA JARING) Mohamed Pn. Jamaliah bt. Bustamam

Pn. Nor Syuhaila bt. Che Daud

Pn. Nur Fatinna bt. Muhd Zaidi

4. Bola Tampar En. Norazmi b. Abdul Lajis Pn. Nur Ain bt. Khalid

(GELANGGANG BOLA En. Zaharudin Bin Ahmad

TAMPAR) Pn Siti Safura bt. Abdul Aziz

Pn Zaliha bt. Johari

5. Sofbol En Abdullah bin Omar Cik Fathiha Aini bt. Fauzi

(PADANG SEKOLAH) Pn. Nor Aziah bt. Abdul Aziz

En. Mohammad Faizol b Mat Diah

6. Bola Baling En. Mohd Haris Syafiq b Pn. Suziana bt. Mohd Nor
(GELANGGANG
SERBAGUNA) Othman Pn Nuraida bt. Azmi

Pn.Roslinda bt. Sharudin

7. Badminton Pn. Siti Aidawati bt. Pn. Muslimah bt. Subahir
(DATARAN Abdullah Pn. Nor Shaheeda bt. Ab Razak
PERHIMPUNAN) Pn. Sofura bt. Nawawi
Pn. Nor Silawati bt Miswan

8. Catur En. Nor Azman b. Yusuf Pn. Azlin bt. Hairuddin
(PSS)

37

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

4.16 Jawatankuasa Guru Rumah Sukan

SATRIA(HIJAU) INSPIRA(BIRU) EXORA(MERAH) PERSONA(KUNING)
(FOYER) (FOYER) (KANTIN) (KANTIN)

Penyelaras: Penyelaras: Penyelaras: Penyelaras:
PN. LINA BT. PN. SITI NORLIZA BT. EN.ISHAM BIN ISMAIL PN. ROMLAH BT ABDUL
MOHAMED JADI
JAAFAR MANAN

Ketua: Ketua: Ketua: Ketua:
EN. MOHD HARIS EN. NORAZMI BIN ABDUL EN. NOR AZMAN B. EN. MOHD ZULHELMI
SYAFIQ B OTHMAN
LAJIS YUSOF BIN KADIRUN

Penolong: Penolong: Penolong: Penolong:
PN. NURUL HUSNA BT PN. SITI MARYAM BT
PN. NURAIDA BT AZMI CIK SYAZWANI BT SAIUTI
JAAFAR ABDUL MUTALIB
Pn. Roslinda bt Sharudin En. Hasnol Esham bin Abu
Hassan Guru X Pn. Sofura bt Nuwawi
Pn Nur Ainda bt Abdul En. Mohd Arif bin Ismail
Majid Pn. Nor Shaheeda bt Ab En. Abdullah bin Omar
Razak Guru Y
Pn. Rozilah bt Pn. Zaliha bt Johari
Mohamed Pn Siti Aidawati bt Pn. Ibtisam bt
Abdullah Pn. Jamaliah bt Mohammad
Bustamam
Pn Siti Hazar bt Abdul Pn. Nor Syuhaila bt Che
Razak Daud

Pn. Nur Ain bt Khalid Pn. Azlin bt Hairuddin Pn. Rusnaini bt Rais Pn. Suziana bt Mohd
Nor

Pn Muslimah bt Subahir Cik Fathiha Aini bt Fauzi Pn. Nur Fatinna bt Muhd Pn. Jamilah bt Baharom
Zaidi
En Zaharuddin bin Cik Lim Eng Yee Pn Nor Silawati bt
Ahmad Pn. Nor Hamirah bt Miswan
En Mohammad Faizol bin Mohamed
Pn. Kyairaniah bt Mat Diah Pn Siti Safura bt Abdul
Abu Hassan Pn Nor Aziah bt Abdul Aziz
Aziz

38

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

5.0 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)

5.1 Jawatankuasa Induk Program Pendidikan Khas Integasi Sekolah

Pengerusi : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Tim. Pengerusi
N. Pengerusi 1 : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi 2
N. Pengerusi 3 : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadbiran
Setiausaha
Bendahari : En. Zaidi b. Hamzah GPK HEM
AJK
: Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim GPK Kokurikulum

: Pn. Nur Fatinna bt. Muhd Zaidi

: Pembantu Tadbir

: Cik Lim Eng Yee

En. Zaharudin b Ahmad

En. Mohd Arif b. Ismail
Pn. Rozilah Bt. Mohamed
Pn. Jamilah Bt. Baharom
Cik Syazwani Bt. Saiuti

Pn. Rosnoorzawani bt. Johari PPM

En. Muhammad Nor Hashriq b. Razman PPM

Semua GKMP

Semua Penyelaras JK HEM dan Kokurikulum

5.2 Jawatankuasa Kurikulum Program Pendidikan Khas Integrasi

Pengerusi : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Tim. Pengerusi
N. Pengerusi 1 : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi 2
N. Pengerusi 3 : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadbiran
Setiausaha
Bendahari : En. Zaidi b. Hamzah GPK HEM
AJK
: Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim GPK Kokurikulum

: Cik Syazwani Bt. Saiuti

: Pembantu Tadbir

: Cik Lim Eng Yee

En. Zaharudin b Ahmad

En. Mohd Arif b. Ismail
Pn. Rozilah Bt. Muhamed
Pn. Jamilah Bt. Baharom
Pn. Nur Fatinna bt. Muhd Zaidi

Pn.Rosnoorzawani bt. Johari PPM

En. Muhammad Nor Hashriq b. Razman PPM

Semua GKMP

Setiausaha Peperiksaan

39

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

5.3 Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Program Pendidikan Khas Integrasi

Pengerusi : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Tim. Pengerusi
N. Pengerusi 1 : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi 2
N. Pengerusi 3 : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadbiran
Setiausaha
Bendahari : En. Zaidi b. Hamzah GPK HEM
AJK
: Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim GPK Kokurikulum

: Pn. Jamilah Bt. Baharom

: Pembantu Tadbir

: Cik Lim Eng Yee

En. Zaharudin b Ahmad

En. Mohd Arif b. Ismail
Pn. Rozilah Bt. Muhamed
Pn. Nur Fatinna bt. Muhd Zaidi
Cik Syazwani Bt. Saiuti

Pn. Rosnoorzawani bt. Johari PPM

En. Muhammad Nor Hashriq b. Razman PPM

Semua GKMP

Guru Disiplin
Kaunselor

5.4 Jawatankuasa Kokurikulum Program Pendidikan Khas Integrasi

Pengerusi : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Tim. Pengerusi
N. Pengerusi 1 : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi 2
N. Pengerusi 3 : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadbiran
Setiausaha
Bendahari : En. Zaidi b. Hamzah GPK HEM
AJK
: Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim GPK Kokurikulum

: Pn. Rozilah Bt. Mohamed

: Pembantu Tadbir

: Cik Lim Eng Yee

En. Zaharudin b Ahmad

En. Mohd Arif b. Ismail
Pn. Jamilah bt. Baharom
Pn. Nur Fatinna bt. Muhd Zaidi
Cik Syazwani Bt. Saiuti

Pn.Rosnoorzawani bt. Johari PPM

En. Muhammad Nor Hashriq b. Razman PPM

40

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

5.5 Jawatankuasa Program Inklusif

Pengerusi : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Tim. Pengerusi
N. Pengerusi 1 : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi 2
N. Pengerusi 3 : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadbiran
Setiausaha
Bendahari : En. Zaidi b. Hamzah GPK HEM
AJK
: Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim GPK Kokurikulum

: Pn. Jamilah Bt. Baharom

: Pembantu Tadbir

: Cik Lim Eng Yee

En. Zaharudin b Ahmad

En. Mohd Arif b. Ismail
Pn. Jamilah Bt. Baharom

Pn. Nur Fatinna bt. Muhd Zaidi
Cik Syazwani Bt. Saiuti

Pn.Rosnoorzawani bt. Johari PPM

En. Muhammad Nor Hashriq b. Razman PPM

Semua GKMP

Guru Tingkatan Perdana

5.6 Jawatankuasa Iventori dan Stok PPKI

Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Pengerusi
N. Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
Setiausaha
Bendahari : En. Zaidi b. Hamzah GPK HEM

AJK : En. Mohd Arif Bin Ismail

: Pembantu Tadbir

: Pn.Rosnoorzawani bt. Johari PPM
En. Muhammad Nor Hashriq b. Razman PPM

5.7 Jawatankuasa Projek Khas, Inovasi & Buletin PPKI

Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadibiran
Setiausaha
: En. Mohd Arif b. Ismail
Bendahari
AJK : Pembantu Tadbir
: Guru-guru Pendidikan Khas

41

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

5.8 Jawatankuasa Keselamatan, Kebersihan dan Keceriaan PPKI

Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah GPK HEM
Setiausaha : En. Zaharudin Bin Ahmad
Bendahari : Pembantu Tadbir
AJK : Guru Kelas Pendidikan Khas

5.8 Jawatankuasa Rancangan Pengajaran Individu (RPI) & Petaksiran Berasaskan
Sekolah (PBS) PPKI

Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang

Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas

N. Pengerusi : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadibiran

Setiausaha : Cik Syazwani Bt. Saiuti

Bendahari : Pembantu Tadbir

AJK : Guru-guru Kelas Pendidikan Khas

5.9 Jawatankuasa Blog dan Facebook PPKI

Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadibiran
Setiausaha : Cik Lim Eng Yee

Bendahari : Pembantu Tadbir
AJK : Guru-guru Pendidikan Khas

5.10 Jawatankuasa Data dan EMK Pendidikan Khas

Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadibiran
Setiausaha : Cik Syazwani Bt. Saiuti
Bendahari : Pembantu Tadbir
AJK : Guru-guru Pendidikan Khas

42

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

5.11 Jawatankuasa JAP Program Pendidikan Khas Integrasi

Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Pengerusi : Pn Faridah Bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah GPK HEM
Setiausaha : Pn. Rozilah Bt. Mohamed
Bendahari : Pembantu Tadbir
AJK : Guru-guru Pendidikan Khas

5.12 Jawatankuasa Buku Teks(SPBT.) PPKI

Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah GPK HEM
Setiausaha : Cik Lim Eng Yee
Bendahari : Pembantu Tadbir
AJK : Semua guru kelas

5.13 Jawatankuasa KSSM PPKI

Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadibiran
Setiausaha : Pn. Rozilah Bt. Mohamed
Bendahari
AJK Pembantu Tadbir
: Guru-guru Pendidikan Khas

5.14 Jawatankuasa Tugas-Tugas Khas PPKI

Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadibiran
Setiausaha : Pn. Rozilah Bt. Mohamed
Bendahari : Pembantu Tadbir

AJK Guru-guru Pendidikan Khas
: Semua PPM

43

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

SENARAI GURU BERTUGAS MINGGUAN 2019

TARIKH MINGGU PENGGAL SATU

2 JAN - 4 JAN 1 NAMA GURU CATATAN

7 JAN - 11 JAN 2 PN. SITI MARYAM BT. ABDUL MUTALIB 44
EN. NORAZMI B. ABDUL LAJIS
14 JAN - 18 JAN 3 PN. SITI NORLIZA BT. JAAFAR
PN. ROSLINDA BT. SHARUDIN
21 JAN - 25 JAN 4 PN. LINA BT. MOHAMED JADI

28 JAN – 1 FEB 5 EN. HASNOL ESHAM B. ABU HASSAN
EN. ISHAM B. ISMAIL
4 FEB – 8 FEB 6
CIK FATHIHA AINI BT. FAUZI
11 FEB – 15 FEB 7 GURU X

18 FEB – 22 FEB 8 PN. NOR AZIAH BT. ABDUL AZIZ
PN. FARIDAH BT. ZINOL
25 FEB – 1 MAC 9
PN. MUSLIMAH BT. SUBAHIR
4 MAC – 8 MAC 10 PN.KYAIRANIAH BT. ABU HASSAN

11 MAC – 15 MAC 11 PN. SUZIANA BT. MOHD NOR
PN. IBTISAM BT. MOHAMMAD
18 MAC – 22MAC 12
PN. AZLIN BT. HAIRUDDIN
23 MAC – 30MAC 13 PN. ROMLAH BT. ABDUL MANAN
1 APR – 5 APR 14 PN. SITI AIDAWATI BT. ABDULLAH

EN. ZAHARUDIN B. AHMAD
PN. NURUL HUSNA BT. JA’AFAR

EN. MOHD ARIF B. ISMAIL
PN. NURAIDA BT. AZMI

PN. ROZILAH BT. MOHAMED
PN. NUR AIN BT. KHALID

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU

PN. NOR SYUHAILA BT. CHE DAUD
CIK LIM ENG YEE

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

8 APR – 12 APR 15 PN. SITI HAZAR BT. ABDUL RAZAK
15 APR – 19 APR 16 PN. NOR HAMIRAH BT. MOHAMED

22 APR – 26 APR 17 EN. NOR AZMAN B. YUSOF
PN. NOOR SHAHEEDA BT. AB RAZAK
29 APR – 3 MEI 18
PN. NOR SILAWATI BT. MISWAN
6 MEI – 10 MEI 19 PN. RUSNAINI BT. RAIS

13 MEI – 17 MEI 20 PN. JAMILAH BT. BAHAROM
PN. ZALIHA BT. JOHARI
20 MEI- 24 MEI 21 EN. ABDULLAH B. OMAR
25 MEI- 9 JUN 22
EN. MOHAMMAD FAIZOL B. MAT DIAH
10 JUN- 14JUN 23 PN. JAMALIAH BT. BUSTAMAM

17 JUN – 21 JUN 24 EN. MOHD HARIS SYAFIQ B. OTHMAN
24 JUN – 28 JUN 25 PN. SOFURA BT. NUWAWI
26
1 JUL - 5 JUL 27 EN. MOHD ZULHELMI B. KADIRUN
8 JUL - 12 JUL 28 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
15 JUL - 19 JUL CUTI PERTENGAHAN TAHUN

PENGGAL KEDUA

PN. NUR FATINNA BT. MUHD ZAIDI
PN. NUR AINDA BT. ABDUL MAJID
PN. SITI SAFURA BT. ABDUL AZIZ

CIK SYAZWANI BT. SAIUTI
PN. SITI MARYAM BT. ABDUL MUTALIB

EN. NORAZMI B. ABDUL LAJIS
PN. SITI NORLIZA BT. JAAFAR
PN. ROSLINDA BT. SHARUDIN
PN. LINA BT. MOHAMED JADI
EN. HASNOL ESHAM B. ABU HASSAN

EN. ISHAM B. ISMAIL
CIK FATHIHA AINI BT. FAUZI

45

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

22 JUL - 26 JUL 29 GURU X
29 JUL - 2 OGOS 30 PN. NOR AZIAH BT. ABDUL AZIZ
31
5 OGOS– 9 OGOS PN. FARIDAH BT. ZINOL
PN. MUSLIMAH BT. SUBAHIR
10 OGOS - 18 OGOS 32 PN.KYAIRANIAH BT. ABU HASSAN CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL KEDUA
19 OGOS - 23 OGOS 33 PN. SUZIANA BT. MOHD NOR
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 46
26 OGOS– 30 OGOS 34 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

2 SEPT – 6 SEPT 35 PN. IBTISAM BT. MOHAMMAD
17 SEPT – 20 SEPT 36 PN. AZLIN BT. HAIRUDDIN
23 SEPT- 27 SEPT 37
38 PN. ROMLAH BT. ABDUL MANAN
3O SEPT- 4 OKT 39
1 OKT – 5 OKT PN. SITI AIDAWATI BT. ABDULLAH
EN. ZAHARUDIN B. AHMAD
7 OKT – 11 OKT 40
PN. NURUL HUSNA BT. JA’AFAR
14 OKT – 18 OKT 41 EN. MOHD ARIF B. ISMAIL
21 OKT- 25 OKT 42 PN. NURAIDA BT. AZMI

PN. ROZILAH BT. MOHAMED
PN. NUR AIN BT. KHALID

PN. NOR SYUHAILA BT. CHE DAUD
CIK LIM ENG YEE

PN. SITI HAZAR BT. ABDUL RAZAK
PN. NOR HAMIRAH BT. MOHAMED

EN. NOR AZMAN B. YUSOF
PN. NOOR SHAHEEDA BT. AB RAZAK

PN. NOR SILAWATI BT. MISWAN
PN. RUSNAINI BT. RAIS

PN. JAMILAH BT. BAHAROM
PN. ZALIHA BT. JOHARI

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

28 OKT - 1 NOV 43 EN. ABDULLAH B. OMAR
4 NOV – 8 NOV 44 EN. MOHAMMAD FAIZOL B. MAT DIAH

11 NOV – 15 NOV 45 PN. JAMALIAH BT. BUSTAMAM
EN. MOHD HARIS SYAFIQ B. OTHMAN
18 NOV - 22 NOV 46
23 NOV - 31 DIS 47 PN. SOFURA BT. NUWAWI
EN. MOHD ZULHELMI B. KADIRUN
PN. NUR FATINNA BT. MUHD ZAIDI
PN. NUR AINDA BT. ABDUL MAJID

CUTI AKHIR TAHUN
CUTI AKHIR TAHUN

47

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

JADUAL BERTUGAS PROGRAM GURU PENYAYANG SMK JUASSEH 2019

TARIKH PERSONALIA 1 PERSONALIA 2
PN. ROSLINDA BT. SHARUDIN
2 JAN - 4 JAN PN. SITI NORLIZA BT. JAAFAR EN. HASNOL ESHAM B. ABU HASSAN
7 JAN - 11 JAN PN. LINA BT. MOHAMED JADI CIK FATHIHA AINI BT. FAUZI
14 JAN - 18 JAN PN. NOR AZIAH BT. ABDUL AZIZ
21 JAN - 25 JAN EN. ISHAM B. ISMAIL PN. MUSLIMAH BT. SUBAHIR
28 JAN – 1 FEB GURU X PN. SUZIANA BT. MOHD NOR
4 FEB – 8 FEB
11 FEB – 15 FEB PN. FARIDAH BT. ZINOL PN. AZLIN BT. HAIRUDDIN
18 FEB – 22 FEB PN.KYAIRANIAH BT. ABU HASSAN PN. SITI AIDAWATI BT. ABDULLAH
25 FEB – 1 MAC PN. NURUL HUSNA BT. JA’AFAR
4 MAC – 8 MAC PN. IBTISAM BT. MOHAMMAD
11 MAC – 15 MAC PN. ROMLAH BT. ABDUL MANAN PN. NURAIDA BT. AZMI
18 MAC – 22 MAC PN. NUR AIN BT. KHALID
1 APR – 5 APR EN. ZAHARUDIN B. AHMAD
8 APR – 12 APR EN. MOHD ARIF B. ISMAIL CIK LIM ENG YEE
15 APR – 19 APR PN. ROZILAH BT. MOHAMED PN. NOR HAMIRAH BT. MOHAMED
22 APR – 26 APR PN. NOR SYUHAILA BT. CHE DAUD PN. NOOR SHAHEEDA BT. AB RAZAK
29 APR – 3 MEI PN. SITI HAZAR BT. ABDUL RAZAK
6 MEI – 10 MEI EN. NOR AZMAN B. YUSOF PN. RUSNAINI BT. RAIS
13 MEI- 17 MEI PN. NOR SILAWATI BT. MISWAN PN. ZALIHA BT. JOHARI
20 MEI- 24MEI PN. JAMILAH BT. BAHAROM EN. MOHAMMAD FAIZOL B. MAT DIAH
10 JUN –14 JUN EN. ABDULLAH B. OMAR EN. MOHD HARIS SYAFIQ B. OTHMAN
17 JUN –21 JUN PN. JAMALIAH BT. BUSTAMAM EN. MOHD ZULHELMI B. KADIRUN
24 JUN – 28 JUN PN. NUR AINDA BT. ABDUL MAJID
1 JUL - 5 JUL PN. SOFURA BT. NUWAWI CIK SYAZWANI BT. SAIUTI
PN. NUR FATINNA BT. MUHD ZAIDI EN. NORAZMI B. ABDUL LAJIS
8 JUL - 12 JUL PN. ROSLINDA BT. SHARUDIN
PN. SITI SAFURA BT. ABDUL AZIZ EN. HASNOL ESHAM B. ABU HASSAN
15 JUL - 19 JUL PN. SITI MARYAM BT. ABDUL MUTALIB
22 JUL - 26 JUL CIK FATHIHA AINI BT. FAUZI
PN. SITI NORLIZA BT. JAAFAR PN. NOR AZIAH BT. ABDUL AZIZ
29 JUL - 2 OGOS PN. LINA BT. MOHAMED JADI
5 OGOS– 9 OGOS PN. MUSLIMAH BT. SUBAHIR
19 OGOS - 23 OGOS EN. ISHAM B. ISMAIL PN. SUZIANA BT. MOHD NOR
26 OGOS– 30 OGOS GURU X
2 SEPT – 6 SEPT PN. AZLIN BT. HAIRUDDIN
9 SEPT – 13 SEPT PN. FARIDAH BT. ZINOL PN. SITI AIDAWATI BT. ABDULLAH
17 SEPT – 20 SEPT PN.KYAIRANIAH BT. ABU HASSAN PN. NURUL HUSNA BT. JA’AFAR
23 SEPT- 27 SEPT
30 SEPT – 4 OKT PN. IBTISAM BT. MOHAMMAD PN. NURAIDA BT. AZMI
7 OKT – 11 OKT PN. ROMLAH BT. ABDUL MANAN PN. NUR AIN BT. KHALID
14 OKT – 18 OKT
21 OKT- 25 OKT EN. ZAHARUDIN B. AHMAD CIK LIM ENG YEE
28 OKT - 1 NOV EN. MOHD ARIF B. ISMAIL PN. NOR HAMIRAH BT. MOHAMED
4 NOV – 8 NOV PN. ROZILAH BT. MOHAMED PN. NOOR SHAHEEDA BT. AB RAZAK
11 NOV – 15 NOV PN. NOR SYUHAILA BT. CHE DAUD
18 NOV - 22 NOV PN. SITI HAZAR BT. ABDUL RAZAK PN. RUSNAINI BT. RAIS
EN. NOR AZMAN B. YUSOF PN. ZALIHA BT. JOHARI
PN. NOR SILAWATI BT. MISWAN EN. MOHAMMAD FAIZOL B. MAT DIAH
PN. JAMILAH BT. BAHAROM EN. MOHD HARIS SYAFIQ B. OTHMAN
EN. ABDULLAH B. OMAR EN. MOHD ZULHELMI B. KADIRUN
PN. JAMALIAH BT. BUSTAMAM PN. NUR AINDA BT. ABDUL MAJID
CIK SYAZWANI BT. SAIUTI
PN. SOFURA BT. NUWAWI
PN. NUR FATINNA BT. MUHD ZAIDI

PN. SITI SAFURA BT. ABDUL AZIZ

48

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUASSEH, 72500 JUASSEH, N.SEMBILAN DARUL KHUSUS
PELAN SEKOLAH 2019

ARAS 4 PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN BILIK TAYANG
ARAS 3
BLOK ARAS 2 TANDAS STOR 1 UPM 1 USM 5 UTM 5 USM 5 UPM 5 UKM TANDAS
NILAM
ARAS 1 TANDAS STOR 1 UKM DEWAN ABU BAKAR (PEPERIKSAAN) TANDAS
ARAS 4
STOR BLOK BILIK WUDUK LELAKI MUSOLLA LOQMAN PORCH KOOP BILIK PUSAT AKSES TANDAS
2 USM INTAN
2 UPM ARAS 3 DAN PEREMPUAN RAWATAN SEKOLAH MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
2 UKM STOR
3 USM TANGGA
TANGGA 3 UPM
3 UKM BLOK
TANGGA
BERLIAN

ARAS 2 ARAS 1 ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 ARAS 4
BILIK ABM STOR
SPBT DEWAN STOR STOR
BILIK GURU
GALERI SEKOLAH LAMAN SMK JUASSEH PPKI SERI BILIK BAHASA BILIK BESTARI KEM JURRASIC
TANGGA
STOR SUKAN JUASSEH BILIK PAI SPM/PT3 PADANG
TANGGA
TANDAS TANDAS BILIK S/U BILIK LUXSYS KANTIN
PEPERIKSAAN BILIK SEJARAH

TANGGA TANGGA TANGGA TANGGA

ARAS 4 TANDAS SAL-CENTRE BENGKEL MPV TANDAS
ARAS 3
BLOK ARAS 2 TANDAS BILIK 4 UKM 4 UPM 4 USM 4 UTM TANDAS
DELIMA ARAS 1 TANDAS KOKURIKULUM
PEJABAT SEKOLAH STOR BILIK TANDAS
BILIK PEJABAT

GURU (L) KETUA BIDANG KAUNSELING GURU (P)

BILIK ANJUNG SERI BUDI BILIK TANDAS
TANDAS (L) TANGGA
PERSALINAN (P)
PERSALINAN

BLOK BLOK
ZAMRUD
ARAS 2 MUTIARA
TANGGA
ARAS 3 ARAS 1 DATARAN PERHIMPUNAN ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3 BENGKEL PERTANIAN PPKI
TANGGA KAMAR TANGGA TANGGA TANGGA TANGGA
AT-TIRMIDZI DATARAN LT. KOL. (B) MAKMAL
B.MATH 1 BILIK MOHD NASIR B ABD. HADI BILIK STUDIO MI'MAR
PROBIM (BILIK GERAKAN) PENGAWAS SENI SINAN (BILIK GKT) FIZIK
B/BTVV STOR MAKMAL
STOR SAINS
BILIK PBS MAKMAL SAINS BILIK 3 3
TMR CERDAS BENGKEL TMA
MINDA BILIK MAKMAL
WAKAF KHB ERT
TANGGA KIMIA
MAKMAL MAKMAL TANDAS
BIOLOGI BIOLOGI MAKMAL KOMPUTER TAMAN TANGGA TANGGA TANGGA
TANGGA TANGGA HERBA TANDAS TANDAS TANDAS
TANDAS TANDAS

49 MENARA YES
1BESTARINET


Click to View FlipBook Version