The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by smkjuassehnea1083, 2018-12-25 12:06:34

MANUAL PENGURUSAN DAN TAKWIM 2019 SMKJ

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
PERUTUSAN PENGETUA CEMERLANGSMK JUASSEH

Assalamualaikum wbt., Selamat Sejahtera dan Salam Transformasi Pendidikan,

Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat kembali ke sekolah
untuk sidang 2019. Setinggi penghargaan dan tahniah kepada semua guru yang
telah berjaya melaksanakan tugasan sepanjang tahun 2018. Tahun 2018 telah
berlalu dan banyak yang terkesan di dalam sanubari untuk kita muhasabah diri.
Tahun 2019 merupakan gelombang ke dua Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia. Ia menjurus kepada memacu peningkatan sistem. Masa depan dan
ketekalan guru sebagai penjawat awam berkait rapat dengan integriti dan
kompetensi. Komitmen dan ketrampilan mesti berwajah pendidik yang
berdedikasi.
Para guru perlu melengkapkan ilmu dan kemahiran untuk mewujudkan suasana
pembelajaran abad ke 21. SMK.Juasseh dipilih sebagai sekolah pelaksana
untuk program Dual Language Programme (DLP) dan Highly Immersive Programme (HIP) bermula pada
tahun 2018. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) hendaklah diimplimentasikan dalam aktiviti pembelajaran.
KPI Frog Vle sekolah akan ditingkatkan melalui PdPc dan segala dokumen atau bahan siaran akan dimuat
naik ke dalam Frog Vle dan portal sekolah. Penyebaran maklumat dan sistem komunikasi warga sekolah
diperluaskan melalui pembangunan Aplikasi 1Stop Data Center. Pihak Guru, murid dan warga sekolah boleh
mengakses maklumat dan menjadi saluran komunikasi untuk mendapat informasi secara berpusat, sistematik
dan moden selari dengan perubahan zaman. Penglibatan murid dalam aktiviti Kokurikulum sehingga
peringkat tertinggi juga diberikan wajaran yang sama penting seiring dengan kurikulum dan Insaniah.
Kemenjadian insaniah murid hendaklah difokuskan kepada memaksimumkan kehadiran murid dan
meminimumkan salah laku disiplin agar slogan KPM iaitu Membina Ilmu dan Menyempurnakan Akhlak
menjadi realiti.
Memimpin dan dipimpin merupakan fitrah organisasi. Ini bermakna semua warga SMK Juasseh berada pada
halatuju yang sama iaitu setiap individu rasa selesa dan seronok bekerja serta sentiasa memberi manfaaat
kepada yang lain. Saling melengkapi dan menyokong antara satu sama lain serta berakhir dengan kepuasan
bekerja. “Didiklah anak-anakmu, karena mereka akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zamanmu”
Itulah pesan singkat dari Khalifah kedua umat Islam Umar bin Khatab. Kerja sebagai ibadah atau ladang amal
akan terus memotivasikan diri sendiri untuk bekerja dengan ikhlas dan jujur akan mendorong memudahkan
urusan orang lain. Memahami bidang tugas dan peranan yang diamanahkan memerlukan kolaborasi agar
setiap orang dapat mengambil tanggungjawab bersama.

Pengurusan sekolah pada Tahun 2019 akan berusaha untuk mendepani cabaran mendatang bersama isu-isu
semasa. Isu kehadiran masih menjadi fokus perancangan strategik JPN,PPD dan sekolah. Pencapaian
Akademik masih ditahap sederhana .Kemenjadian Kokurikulum perlu diperluaskan agar setiap murid dapat
menyertai pertandingan sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Oleh itu amalan headcount perlu
diperluaskan supaya setiap program bermula dengan data asas yang kukuh dan mendalam merujuk kepada
punca masalah. Pelan Taktikal dan Pengurusan Organisasi (PTPO) hendaklah dirujuk supaya selari dengan
perancangan strategik sekolah. Hubungan komuniti juga menjadi sebahagian agenda kecemerlangan sekolah
melalui aktiviti sarana sekolah serta penglibatan Ibubapa dan Komuniti(PIBK). Pengurusan kewangan tahun
2019 akan memastikan hanya program yang penting dan berimpak tinggi diberi keutamaan.
Akhirnya,kita berdoa agar segala perancangan yang dinukilkan dapat dilaksanakan dengan jayanya
sepanjang tahun 2019. ‘Systematic approach, Manageable objectives, Kind teachers, Joyous learning’. SMK
Juasseh a place to be somebody.

Sekian terima kasih.

1

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

VISI MISI


 MELESTARIKAN SISTEM
 PENDIDIKAN BERKUALITI
PENDIDIKAN YANG
INSAN TERDIDIK NEGARA BERKUALITI UNTUK

SEJAHTERA MEMBANGUNKAN POTENSI

INDIVIDU BAGI MEMENUHI
ASPIRASI NEGARA
MOTTO


ILMU, AMAL, TAKWAOBJEKTIF


 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan
bersatu-padu


 Melahirkan insan yang beriman, berakhlak

mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.

 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk

keperluan kemajuan Negara.

 Melaksanakan sistem pengurusan dan
pentadbiran yang telus dan cemerlang.


 Memberi peluang-peluang pendidikan kepada

semua warganegara Malaysia.

2

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
P PE EL LA AN N P PE EM MB BA AN NG GU UN NA AN N P PE EN ND DI ID DI IK KA AN N M MA AL LA AY YS SI IA A


( (2 20 01 13 3- -2 20 02 25 5) )


3

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
11 ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM
1. Menyediakan Kesamarataan Akses kepada Pendidikan Berkualiti bertaraf

Antarabangsa.

2. Memastikan Setiap Murid Profisien Dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa
Inggeris.

3. Melahirkan Rakyat Malaysia Dengan Penghayatan Nilai.


4. Transformasi Keguruan Sebagai Profesion Pilihan.


5. Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi Ditempatkan Setiap Sekolah.


6. Mengupaya JPN,PPD Dan Sekolah Untuk Menyediakan Penyelesaian Khusus

Berasaskan Keperluan.

7. Memanfaatkan ICT Bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran Di Malaysia.

8. Mentransformasi Kebolehupayaan Dan Kapasiti Penyampaian Kementerian.

9. Bekerjasama Dengan Ibu Bapa,Komuniti Dan Sektor Swasta Secara Meluas.


10. Memaksimumkan Keberhasilan Murid Bagi Setiap Ringgit.11. Meningkatkan Ketulusan Untuk Akauntabiliti Awam Secara Langsung.


4

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,

rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan

kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat malaysia yang

berilmu pengetahuan, berketerampilan mencapai kesejahteraan diri

serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara.

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM

KAMI YANG TELAH DILANTIK BERKHIDMAT DENGAN

KERAJAAN MALAYSIA MEMBUAT IKRAR DI SINI BAHAWA SEMASA
DAN SELAGI KAMI BERKHIDMAT DENGAN KERAJAAN,KAMI AKAN
PATUH DENGAN MENGAMALKAN TERAS- TERAS

PERKHIDMATAN SEMASA MENJALANKAN TUGAS. KE ARAH INI KAMI :

 BERAZAM MENINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN;

 BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB;

 BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRISENDIRI;

 BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBAH DANKEMESRAAN;


 BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT

DANPEMBANGUNAN NEGARA;


 BEKERJASAMA DALAM MEMBENTERAS KELEMAHAN DAN

MUSUH-MUSUH NEGARA; DAN

 BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMA5

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
PROFIL SEKOLAHNama dan Alamat Sekolah :
1 Sekolah Menengah Kebangsaan Juasseh
72500 Juasseh
Negeri Sembilan Darul Khusus
(Tel:06-4983879) ( Fax:06-4985823)2 Kod Sekolah
NEA 1083

3 Lokasi Luar Bandar

4 Daerah Pentadbiran
Kuala Pilah
5 PPD
Kuala Pilah
6 Gred Sekolah
A
7 Jenis Bantuan

Sekolah Kerajaan
8 Nama Pengetua
En. Mazlan bin Latif (Pengetua Cemerlang)
9 Keluasan:
23 ekar
10 Kawasan berumput:
17 ekar

11 Sesi Persekolahan
1 sesi
12 Bilangan Guru:
50
13 Bilangan Pelajar :
400
14 Tingkatan Tertinggi:
Tingkatan 5
15 Email sekolah : 1GOVUC\NEA1083.edu & [email protected]


16 facebook Sekolah : www.facebook.com/smk.juasseh.9

17 No.Pendaftaran PIBG : JPNS/00616

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
LOGO SEKOLAH
Huruf


SMK – Sekolah Menengah Kebangsaan Juasseh - huruf berbentuk LED - ke arah pendidikan
berteraskan IT. Ilmu Amal Takwa- moto sekolah yang mengutamakan produk berilmu,
mengamalkan ilmu yang dimiliki dan sentiasa bertakwa.

Lambang

Huruf J (besar) berwarna biru bermakna Juasseh dan lain-lain nilai positif yang bermula dari huruf J
seperti Juara, Johan, Jaguh, Jitu dan lain-lain.

Bulatan berbentuk glob melambangkan pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Juasseh ke
arah pendidikan bertaraf dunia. Bahagian glob yang serupa antara atas dan bawah serta kiri dan
kanan bermakna pendidikan seimbang yang akan diterapkan.

2000 di tengah glob bermakna sekolah ini mula beroperasi (ditubuhkan) pada tahun 2000.

Warna

i) Biru – biru di bahagian atas glob bermakna usaha menuntut ilmu tiada had sehingga ke langit
biru di samping bermaksud keazaman dan istiqomah.

ii) Kuning – Ketaatan atau kepatuhan kepada Tuhan, Raja dan Negara.

iii) Putih – Setiap pelajar asalnya adalah bersih dan suci jiwanya. Sekolah berperanan mencorakkan

pelajar ke arah bestari. Sekolah yang mengamalkan pendidikan bertaraf dunia. Membina warga

sekolah yang inovatif, kreatif dan berketrampilan. Keyakinan membentuk hati dan peribadi yang
bersih dan indah di kalangan warga sekolah. Menjadi insan yang cemerlang, pengasih,

berkeyakinan dan bestari.

7

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

NO. TEL 0193104810 0126818971 0176743398 0192257214 0132192005 0136846556 0192135059 0196358564 01159594151 01158149477 0108983647LOT 467 BOURGENVILLA, KG. SERI LADANG, 73400 GEMAS, N.SEMBILAN B39A, KG. BARU KUALA JEMAPOH, 72000 NO.77, RUMAH RAKYAT, TAMAN PEMARAK, NO.100, TAMAN INTAN 6, 72200 BATU KIKIR NO. 111 PEKAN SENALING 72000 KUALA NO 7, JLN BUKIT ARA 1, TAMAN BUKIT ARA, 72000 KUALA PILAH NO. 71, LRG MUTIARA 2, TAMAN MUTIARA NO. 121, JALAN MAWAR 6, TAMAN MAWAR,

ALAMAT KUALA PILAH 71500 TANJUNG IPOH 36, KG GENTAM 72000 KUALA PILAH 38C KG DIOH TENGAH 72000 KUALA PILAH NO. 21A, KG BETING 72000 KUALA PILAH PILAH 72200 BATU KIKIR 72200 BATU KIKIR


OPSYEN LUKISAN KEJURUTERAAN/ PJK B. INGGERIS PEND. ISLAM BIOLOGI PERAKAUNAN BAHASA MELAYU EKONOMI ASAS PERDAGANGAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING EKONOMI RUMAH TANGGA PEND. ISLAM
SENARAI NAMA GURU SMKJ NO.KAD GRED PENGENALAN DG54 660101056227 DG54 641126105079 DG48 660925016041 DG52 631210055458 DG44 791011015114 DG48 670711035123 DG48 660523045026 DG48 650418055856 DG44 770122145082 DG 48 760724035420 DG48 730513055336
NO.FAIL P/29245 P/41857 P/25018 P/43795 P/47919 P/36753 P/27989 P/30523 P/40218 P/42616 P/34907
MAZLAN BIN LATIF [email protected] ANUAR BIN TAHAR [email protected] ZAIDI BIN HAMZAH [email protected] NOR HASHIMAH BINTI HASHIM [email protected] FARIDAH BINTI ZINOL [email protected] ISHAM BIN ISMAIL [email protected] LINA BINTI MOHAMED JADI [email protected] SITI NORLIZA BINTI JAAFAR [email protected] SITI MARYAM BINTI ABDUL MUTALIB [email protected] IBTISAM BINTI MOHAM
NAMA

BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


8

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
0163183550 0196209899 0126157617 0126898971 0195497655 0183538318 0176489892 0136797194 0193241256 01111881302 0125751383


NO.35, TMN. SRI JUASSEH, 72500 JUASSEH NO. 53, TAMAN JEMAPOH MURNI 72500 JUASSEH 74, JLN MERAH JAMBU, TMN PELANGI FASA 2 72500 JUASSEH 142, LRG 2, TAMAN BAIDURI 72200 BATU KIKIR NO. 98, KAMPUNG TERUSAN 72500 JUASSEH 22A, VILLA SEROJA, KG KUALA SERDANG, 71500 TANJUNG IPOH NO.99, JLN. KEPAYANG 8, TMN.KEPAYANG, 72100 BAHAU NO.18, JLN. ARKED 2, TMN. ARKED, 72200 BATU KIKIR NO. 287, FELDA PASOH 3 72200 BATU KIKIR NO.9, KG. TEMERIS,
BAHASA MELAYU BIDANG SEBARAN AM & DOKUMENTASI PERANGKAAN/S TATISTIK B. MELAYU SAINS SAINS KEJURUTERAAN ELEKTRIK REKAAN DAN JAHITAN PAKAIAN PEND. ISLAM SAINS SUKAN PERAKAUNANDG48 DG48 DG48 DG48 DG48 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG44


610708055153 660817055107 731207016042 690729015890 690611055133 690121715397 801110055409 770321045674 730504055262 790218055426 781007035578P/26714 P/22267 P/40930 P/32636 P/26899 P/35952 P/48265 P/45675 P/42687 P/49154MOHD ARIF BIN ISMAIL [email protected] NOR AZMAN BIN YUSOF [email protected] ROMLAH BINTI ABDUL MANAN [email protected] ROZILAH BINTI MOHAMED [email protected] ZAHARUDIN BIN AHMAD [email protected] ABDULLAH BIN OMAR [email protected] HASNOL ESHAM BIN ABU HASSAN [email protected] JAMALIAH BINTI BUSTAMAM [email protected] JAMILAH BINTI BAHAROM [email protected] NOR SILAWATI


12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
9

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
0132266549 0196355206 0122840501 0105480503 0196253477 0192672015 0172364737 0186684903 0142328523 0196734943 0108290016 0126033979


NO 625, JALAN NUSA INTAN 5/2, TAMAN NUSA INTAN, 70450 SEREMBAN NO 20, JALAN 1/5, KAMPUNG INDAH, 43700 BERANANG K17, KG. KUALA JEMAPOH, 72000 KUALA PILAH D4 BLOK A, KUARTERS GURU SMK JELAI, 73100 JOHOL 1958E, KUARTERS GURU SMK JUASSEH
1957(P)D KUATERS GURU SMK JUASSEH NO. 6, JLN.S/B1, TMN SUTERA BELIA, BT. BERENDAM 75350 MELAKA TENGAH NO. 85 JALAN MUAR 72000 KUALA PILAH 1947, TAMAN SIRUSA, 71050 PORT DICKSON N0.100 KAMPUNG GAJAH MATI 721


B. INGGERIS KESUSASTERAAN MELAYU MATEMATIK PENDIDIKAN ISLAM MATEMATIK PERDAGANGAN / PERGAJIAN PERDAGANGAN SAINS PERTANIAN/ SAINS PEND. KHAS BAHASA INGGERIS KEUSAHAWANAN DAN PERDAGANGAN SAINS SUKAN KEUSAHAWANAN DAN PERDAGANGAN


DG44 DG44 DG44 DG44 DG44 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 DG41


810912055106 780630105756 720214055548 661215065388 821108115116 840320055548 861013295528 910903055356 920305055101 871205055499 911120055127 850929015414


P/45887 P/45101 P/43817 P/52363 P/58233 P/58807 P/53053 P/62041 P/61502 P/62040 P/61500 P/40376


ROSLINDA BINTI SHARUDIN [email protected] SITI HAZAR BINTI ABDUL RAZAK [email protected] SITI SAFURA BINTI ABDUL AZIZ [email protected] SOFURA BINTI NUWAWI [email protected] SUZIANA BINTI MOHD NOR [email protected] AZLIN BINTI HAIRUDDIN [email protected] FATHIHA AINI BINTI FAUZI [email protected] LIM ENG YEE [email protected] MOHD HARIS SYAFIQ BIN OTHMAN [email protected] MOHD ZULHELMI23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

10MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
AJK : S/U Sukan
: S/U KoKurikulum
: Ketua Panitia Sivik &Kewarganegaraan
: Ketua Panitia Pendidikan Moral


4.4 Jawatankuasa Unit Beruniform

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI
Penyelaras : Pn. Azlin bt. Hairuddin
AJK : Semua Guru Penasihat Badan Beruniform

4.5 Jawatankuasa Kelab dan Persatuan

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI
Penyelaras : Pn. Nor Syuhaila bt. Che Daud
AJK : Semua Guru Penasihat Kelab dan Persatuan

4.6 Jawatankuasa Sukan & Permainan dan 1M1S

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : En. Zaidi bin Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI
Penyelaras : En. Mohammad Faizol b. Mat Diah
AJK : Semua Guru Penasihat 1M1S

4.7 ALP Koperasi SMKJ Bhd

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : Pn. Rusnaini bt. Rais
Bendahari : Pn. Faridah bt. Zinol
AJK : Pn. Siti Norliza bt. Jaafar
: Pn. Jamilah bt. Baharom
: Pn. Nor Syuhaila bt. Che Daud
: En. Mohd Zulhelmi b. Kadirun
32

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
4.8 Jawatankuasa Kem JURASSIC (Juasseh Recreation and Cocurricular Camp)

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI
Penyelaras : En. Mohd Arif b. Ismail
Setiausaha : En. Zaharudin b. Ahmad
AJK : Semua guru penasihat Badan Uniform


4.9 Jawatankuasa HIP (High Immersive Programme)

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI
S/U : Pn. Roslinda bt. Sharudin
AJK : En. Mohd Haris Syafiq b. Othman
: Cik Fathiha Aini bt. Fauzi
: Pn Suziana bt. Mohd Nor
: Pn Nor Hamirah bt. Mohamed
: Pn Nor Silawati bt. Miswan


4.10 Jawatankuasa Program Kecemerlangan Kokurikulum

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : En. Zaidi b. Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : Cik Fathiha Aini bt. Fauzi
AJK : Penyelaras Sukan dan Permainan
: Penyelaras Unit Beruniform
: Penyelaras Kelab dan Persatuan

33

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
4.11 Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah

Penaung : Tn. Pkharuddin b. Hj. Ghazali Pengarah JPNS
Penasihat : Tn. PPDKP PPD KP
Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Ahli Jawatankuasa:

1. Jawatankuasa Kecil Pembangunan Fizikal Sukan Sekolah
Pengerusi : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran

2. Jawatankuasa Kecil Penggalakan Sukan
Pengerusi : Pn. Pn. Hjh. Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum

3. Jawatankuasa Kecil Sumber Manusia
Pengerusi : En. Zaidi bin Hamzah PK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI

1. Jawatankuasa Kecil Peningkatan Profesionalisme
Pengerusi: Pn. Siti Norliza bt. Jaafar GK Kemanusiaan

2. Jawankuasa Kecil Pemantauan dan Penilaian
Pengerusi: Pn. Lina bt. Mohamed Jadi GK TVET

3. Jawatankuasa Kecil Kewangan dan Teknikal
Pengerusi : YDP PIBG


4.12 MAJLIS SUKAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar PK Pentadbiran
Naib Pengerusi 2 : En. Zaidi bin Hamzah PK HEM
Naib Pengerusi 3 : Pn. Faridah bt. Zinol PK PPKI
Setiausaha : Pn. Nor Silawati bt. Miswan
Bendahari : Pn. Nor Syuhaila bt. Che Daud
Tugas-tugas Khas : Pn. Zaliha bt. Johari
: En. Abdullah b. Omar
: En. Mohammad Faizol b. Mat Diah
: En. Mohd Zulhelmi bin Kadirun
: Guru Z
: En. Mohd Arif b. Ismail
AJK: : Ketua Guru Rumah Sukan
: Penolong Guru Rumah Sukan


34

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
4.13 Jawatankuasa Guru Penasihat Unit Beruniform

Penyelaras: Pn. Azlin bt. Hairuddin


Bil Unit Beruniform Ketua Guru Penasihat Guru Penasihat
1. Kadet Remaja Sekolah En. Mohd Haris Syafiq b. Pn. Nuraida bt. Azmi
(FOYER) Othman Guru Z
Pn Roslinda bt. Sharudin
Pn Siti Hazar bt. Abdul Razak
Pn Nor Syuhaila bt. Che Daud

2. Kadet Polis Pn. Rusnaini bt. Rais En Abdullah bin Omar
(DEWAN SRI JUASSEH) Pn. Muslimah bt. Subahir

3. KAPA Pn. Zaliha bt. Johari Pn. Ibtisam bt. Mohammad
(KANTIN) Pn. Nor Silawati bt. Miswan

4. Pengakap En. Mohd Arif b. Ismail Pn. Rozilah bt. Mohamed
(FOYER) En. Zaharudin b. Ahmad
Pn. Suziana bt. Mohd Nor
Pn Nurul Husna bt. Ja’afar
Pn. Nur Fatinna bt. Muhd Zaidi
Cik Lim Eng Yee
Guru PPKI A

6. PBSM Pn. Nor Hamirah bt. Pn. Nor Aziah bt. Abdul Aziz
(BILIK KESIHATAN) Mohamed Pn. Siti Aidawati bt. Abdullah
En Mohd Zulhelmi bin Kadirun
Pn. Nur Ainda bt. Abdul Majid
Pn. Nur Ain bt. Khalid

7. Puteri Islam Pn. Siti Safura bt. Abdul Pn Jamaliah bt. Bustamam
(SURAU) Aziz Pn Jamilah bt. Baharom
Pn. Noor Shaheeda bt. Ab Razak
Pn. Kyairaniah bt. Abu Hassan
Pn. Sofura Bt. Nuwawi

8. Kadet PJ En. Hasnol Esham b Abu En. Nor Azman bin Yusof
(BILIK CERGAS MINDA) Hassan En. Mohammad Faizol bin Mat Diah

35

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
4.14 Jawatankuasa Guru Penasihat Persatuan/ Kelab

Penyelaras: Pn Nor Syuhaila bt. Che Daud

Bil Kelab/ Persatuan Ketua Guru Penasihat Guru Penasihat
1. Bahasa Melayu Pn. Nor Aziah bt. Abdul Pn. Zaliha bt. Johari
(BILIK BAHASA) Aziz Pn. Siti Hazar bt. Abdul Razak

2. Sains Sosial Pn. Muslimah bt. Subahir Pn. Jamaliah bt. Bustamam
(BILIK TAYANG) Pn. Siti Aidawati bt. Abdullah

3. Kelab Komputer En. Hasnol Esham bin Abu En. Nor Azman bin Yusof
(MAKMAL KOMPUTER) Hassan

4. Matematik dan Sains Pn.Suziana bt. Mohd Nor Pn Nor Hamirah bt. Mohamed
(MAKMAL TMR) Cik Fathiha Aini bt. Fauzi

5. Pendidikan Islam Pn. Sofura bt. Nuwawi Pn. Kyairaniah bt. Abu Hassan
(SURAU) Pn. Noor Shaheeda bt. Ab Razak

6. Bahasa Inggeris Pn. Roslinda bt. Sharudin En Mohd Haris Syafiq b. Othman
(BILIK SAL) Pn. Nor Silawati bt. Miswan

7. Rukun Negara Pn. Nur Ain bt. Khalid En Abdullah b. Omar
(BILIK CERGAS MINDA) Pn. Nuraida bt. Azmi

8. Kelab Pencegahan Jenayah En. Mohammad Faizol bin Pn. Ibtisam bt. Mohammad
( FOYER ) Mat Diah

9. Pendidikan Khas Pn. Nur Fatinna bt Muhd Pn. Rozilah bt Mohamed
(BILIK PPKI) Zaidi En Mohd Arif b. Ismail
En Zaharuddin b. Ahmad
Cik Lim Eng Yee
Guru PPKI A

10. Kelab Pengguna Pn. Azlin bt. Hairuddin Pn. Nor Silawati bt. Miswan
(KANTIN) Pn. Siti Safura bt. Abd Aziz


11. Kelab Koperasi Sekolah Pn. Rusnaini bt. Rais En Mohd Zulhelmi b. Kadirun
(KOPERASI) Pn. Jamilah bt. Baharom

12. Kelab SPBT Pn. Nurul Husna bt. Jaafar Guru Z
(Bilik SPBT) Pn. Nur Ainda bt. Abd Majid


36

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
4.15 Jawatankuasa Guru Sukan Permainan [1Murid 1Sukan]

Penyelaras: En Mohammad Faizol Bin Mat Diah


Bil Sukan/Permainan Ketua Guru Penasihat Guru Penasihat
1. Petanque Guru PPKI A En. Mohd Arif bin Ismail
(GELANGGANG Pn. Siti Hazar bt Abd Razak
PETANQUE) Pn Kyairaniah bt Abu Hassan
Cik Lim Eng Yee
Pn Rozilah bt Mohamed
Pn. Jamilah bt Baharom

2. Bola Sepak En. Mohd Zulhelmi b. En. Hasnol Esham b. Abu Hassan
(PADANG SEKOLAH) Kadirun Pn. Ibtisam bt. Mohammad
Pn. Nurul Husna bt. Jaafar

3. Bola Jaring Pn. Nor Hamirah bt. Pn. Rusnaini bt. Rais
(GELANGGANG Mohamed Pn. Jamaliah bt. Bustamam
BOLA JARING) Pn. Nor Syuhaila bt. Che Daud
Pn. Nur Fatinna bt. Muhd Zaidi

4. Bola Tampar Guru Z Pn. Nur Ain bt. Khalid
(GELANGGANG BOLA En. Zaharudin Bin Ahmad
TAMPAR) Pn Siti Safura bt. Abdul Aziz
Pn Zaliha bt. Johari

5. Sofbol En Abdullah bin Omar Cik Fathiha Aini bt. Fauzi
(PADANG SEKOLAH) Pn. Nor Aziah bt. Abdul Aziz
En. Mohammad Faizol b Mat Diah

6. Bola Baling En. Mohd Haris Syafiq b Pn. Suziana bt. Mohd Nor
(GELANGGANG Othman Pn Nuraida bt. Azmi
SERBAGUNA) Pn.Roslinda bt. Sharudin

7. Badminton Pn. Siti Aidawati bt. Pn. Muslimah bt. Subahir
(DATARAN Abdullah Pn. Nor Shaheeda bt. Ab Razak
PERHIMPUNAN) Pn. Sofura bt. Nawawi
Pn. Nor Silawati bt Miswan

8. Catur En. Nor Azman b. Yusuf Pn. Azlin bt. Hairuddin
(PSS)
37

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
4.16 Jawatankuasa Guru Rumah SukanSATRIA(HIJAU) EXORA(MERAH) PERSONA(KUNING)
(FOYER) INSPIRA(BIRU) (KANTIN) (KANTIN)
(FOYER)


Penyelaras: Penyelaras: Penyelaras:
PN. LINA BT. PN. SITI NORLIZA BT. Penyelaras: PN. ROMLAH BT ABDUL
MOHAMED JADI JAAFAR EN.ISHAM BIN ISMAIL MANAN


Ketua: Ketua: Ketua: Ketua:
EN. MOHD HARIS EN. NOR AZMAN B. EN. MOHD ZULHELMI
SYAFIQ B OTHMAN GURU Z YUSOF BIN KADIRUN

Penolong:
Penolong:
Penolong: Penolong: PN. SITI MARYAM BT
PN. NURUL HUSNA BT
PN. NURAIDA BT AZMI GURU PPKI A ABDUL MUTALIB
JAAFAR

En. Hasnol Esham bin Abu
Pn. Roslinda bt Sharudin Guru X Pn. Sofura bt Nuwawi
Hassan
Pn Nur Ainda bt Abdul Pn. Nor Shaheeda bt Ab En. Abdullah bin Omar En. Mohd Arif bin Ismail
Majid Razak
Pn. Rozilah bt Pn Siti Aidawati bt
Mohamed Abdullah Pn. Zaliha bt Johari Guru Y

Pn. Ibtisam bt
Pn Siti Hazar bt Abdul Pn. Nor Syuhaila bt Che Pn. Jamaliah bt Mohammad
Razak Daud Bustamam


Pn. Nur Ain bt Khalid Pn. Azlin bt Hairuddin Pn. Rusnaini bt Rais Pn. Suziana bt Mohd
Nor


Pn Muslimah bt Subahir Cik Fathiha Aini bt Fauzi Pn. Nur Fatinna bt Muhd Pn. Jamilah bt Baharom
Zaidi

En Zaharuddin bin Pn. Nor Hamirah bt Pn Nor Silawati bt
Ahmad Cik Lim Eng Yee Mohamed Miswan
Pn. Kyairaniah bt En Mohammad Faizol bin Pn Nor Aziah bt Abdul Pn Siti Safura bt Abdul
Abu Hassan Mat Diah Aziz Aziz
38

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
5.0 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)


5.1 Jawatankuasa Induk Program Pendidikan Khas Integasi Sekolah

Pengerusi : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Tim. Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadbiran
N. Pengerusi 2 : En. Zaidi b. Hamzah GPK HEM
N. Pengerusi 3 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim GPK Kokurikulum
Setiausaha : Pn. Nur Fatinna bt. Muhd Zaidi
Bendahari : Pembantu Tadbir

AJK : Cik Lim Eng Yee
En. Zaharudin b Ahmad
En. Mohd Arif b. Ismail
Pn. Rozilah Bt. Mohamed

Pn. Jamilah Bt. Baharom
Guru PPKI A
Pn. Rosnoorzawani bt. Johari PPM

En. Muhammad Nor Hashriq b. Razman PPM
Semua GKMP
Semua Penyelaras JK HEM dan Kokurikulum


5.2 Jawatankuasa Kurikulum Program Pendidikan Khas Integrasi

Pengerusi : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Tim. Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadbiran

N. Pengerusi 2 : En. Zaidi b. Hamzah GPK HEM
N. Pengerusi 3 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim GPK Kokurikulum
Setiausaha : Guru PPKI A
Bendahari : Pembantu Tadbir
AJK : Cik Lim Eng Yee
En. Zaharudin b Ahmad
En. Mohd Arif b. Ismail
Pn. Rozilah Bt. Muhamed

Pn. Jamilah Bt. Baharom
Pn. Nur Fatinna bt. Muhd Zaidi
Pn.Rosnoorzawani bt. Johari PPM
En. Muhammad Nor Hashriq b. Razman PPM
Semua GKMP
Setiausaha Peperiksaan
39

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

5.3 Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Program Pendidikan Khas Integrasi

Pengerusi : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Tim. Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadbiran
N. Pengerusi 2 : En. Zaidi b. Hamzah GPK HEM
N. Pengerusi 3 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim GPK Kokurikulum

Setiausaha : Pn. Jamilah Bt. Baharom
Bendahari : Pembantu Tadbir
AJK : Cik Lim Eng Yee
En. Zaharudin b Ahmad
En. Mohd Arif b. Ismail
Pn. Rozilah Bt. Muhamed

Pn. Nur Fatinna bt. Muhd Zaidi
Guru PPKI A
Pn. Rosnoorzawani bt. Johari PPM
En. Muhammad Nor Hashriq b. Razman PPM
Semua GKMP
Guru Disiplin

Kaunselor


5.4 Jawatankuasa Kokurikulum Program Pendidikan Khas Integrasi

Pengerusi : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Tim. Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadbiran
N. Pengerusi 2 : En. Zaidi b. Hamzah GPK HEM
N. Pengerusi 3 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim GPK Kokurikulum
Setiausaha : Pn. Rozilah Bt. Mohamed
Bendahari : Pembantu Tadbir
AJK : Cik Lim Eng Yee
En. Zaharudin b Ahmad
En. Mohd Arif b. Ismail
Pn. Jamilah bt. Baharom

Pn. Nur Fatinna bt. Muhd Zaidi
Guru PPKI A
Pn.Rosnoorzawani bt. Johari PPM
En. Muhammad Nor Hashriq b. Razman PPM

40

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
5.5 Jawatankuasa Program Inklusif

Pengerusi : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Tim. Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi 1 : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadbiran
N. Pengerusi 2 : En. Zaidi b. Hamzah GPK HEM
N. Pengerusi 3 : Pn. Hjh Nor Hashimah bt. Hashim GPK Kokurikulum
Setiausaha : Pn. Jamilah Bt. Baharom
Bendahari : Pembantu Tadbir
AJK : Cik Lim Eng Yee
En. Zaharudin b Ahmad
En. Mohd Arif b. Ismail
Pn. Jamilah Bt. Baharom

Pn. Nur Fatinna bt. Muhd Zaidi
Guru PPKI A
Pn.Rosnoorzawani bt. Johari PPM
En. Muhammad Nor Hashriq b. Razman PPM
Semua GKMP
Guru Tingkatan Perdana


5.6 Jawatankuasa Iventori dan Stok PPKI

Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah GPK HEM

Setiausaha : En. Mohd Arif Bin Ismail
Bendahari : Pembantu Tadbir
Pn.Rosnoorzawani bt. Johari PPM
AJK :
En. Muhammad Nor Hashriq b. Razman PPM


5.7 Jawatankuasa Projek Khas, Inovasi & Buletin PPKI

Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadibiran
Setiausaha : En. Mohd Arif b. Ismail

Bendahari : Pembantu Tadbir
AJK : Guru-guru Pendidikan Khas
41

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
5.8 Jawatankuasa Keselamatan, Kebersihan dan Keceriaan PPKI

Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah GPK HEM
Setiausaha : En. Zaharudin Bin Ahmad
Bendahari : Pembantu Tadbir
AJK : Guru Kelas Pendidikan Khas
5.8 Jawatankuasa Rancangan Pengajaran Individu (RPI) & Petaksiran Berasaskan
Sekolah (PBS) PPKI
Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadibiran
Setiausaha : Guru PPKI A
Bendahari : Pembantu Tadbir

AJK : Guru-guru Kelas Pendidikan Khas


5.9 Jawatankuasa Blog dan Facebook PPKI

Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadibiran
Setiausaha : Cik Lim Eng Yee

Bendahari : Pembantu Tadbir
AJK : Guru-guru Pendidikan Khas


5.10 Jawatankuasa Data dan EMK Pendidikan Khas

Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadibiran
Setiausaha : Guru PPKI A
Bendahari : Pembantu Tadbir
AJK : Guru-guru Pendidikan Khas
42

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
5.11 Jawatankuasa JAP Program Pendidikan Khas Integrasi

Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Pengerusi : Pn Faridah Bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah GPK HEM
Setiausaha : Pn. Rozilah Bt. Mohamed
Bendahari : Pembantu Tadbir
AJK : Guru-guru Pendidikan Khas5.12 Jawatankuasa Buku Teks(SPBT.) PPKI

Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang

Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi : En. Zaidi b. Hamzah GPK HEM
Setiausaha : Cik Lim Eng Yee
Bendahari : Pembantu Tadbir
AJK : Semua guru kelas5.13 Jawatankuasa KSSM PPKI

Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadibiran
Setiausaha : Pn. Rozilah Bt. Mohamed
Bendahari Pembantu Tadbir
AJK : Guru-guru Pendidikan Khas


5.14 Jawatankuasa Tugas-Tugas Khas PPKI

Penasihat : En Mazlan b. Latif Pengetua Cemerlang
Pengerusi : Pn Faridah bt. Zinol GPK Pendidikan Khas
N. Pengerusi : En. Anuar b. Tahar GPK Pentadibiran
Setiausaha : Pn. Rozilah Bt. Mohamed
Bendahari : Pembantu Tadbir
Guru-guru Pendidikan Khas
AJK : Semua PPM43

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
SENARAI GURU BERTUGAS MINGGUAN 2019PENGGAL SATUTARIKH MINGGU NAMA GURU
CATATAN
PN. SITI MARYAM BT. ABDUL MUTALIB
2 JAN - 4 JAN 1
GURU Z

PN. SITI NORLIZA BT. JAAFAR
7 JAN - 11 JAN 2
PN. ROSLINDA BT. SHARUDIN

PN. LINA BT. MOHAMED JADI
14 JAN - 18 JAN 3
EN. HASNOL ESHAM B. ABU HASSAN
EN. ISHAM B. ISMAIL
21 JAN - 25 JAN 4
CIK FATHIHA AINI BT. FAUZI
GURU X
28 JAN – 1 FEB 5
PN. NOR AZIAH BT. ABDUL AZIZ
PN. FARIDAH BT. ZINOL
4 FEB – 8 FEB 6
PN. MUSLIMAH BT. SUBAHIR
PN.KYAIRANIAH BT. ABU HASSAN
11 FEB – 15 FEB 7
PN. SUZIANA BT. MOHD NOR

PN. IBTISAM BT. MOHAMMAD
18 FEB – 22 FEB 8
PN. AZLIN BT. HAIRUDDIN

PN. ROMLAH BT. ABDUL MANAN
25 FEB – 1 MAC 9
PN. SITI AIDAWATI BT. ABDULLAH

EN. ZAHARUDIN B. AHMAD
4 MAC – 8 MAC 10
PN. NURUL HUSNA BT. JA’AFAR
EN. MOHD ARIF B. ISMAIL
11 MAC – 15 MAC 11
PN. NURAIDA BT. AZMI

18 MAC – 22MAC 12 PN. ROZILAH BT. MOHAMED
PN. NUR AIN BT. KHALID

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU
23 MAC – 30MAC 13
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU
1 APR – 5 APR 14 PN. NOR SYUHAILA BT. CHE DAUD

CIK LIM ENG YEE
44

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019


PN. SITI HAZAR BT. ABDUL RAZAK
8 APR – 12 APR 15
PN. NOR HAMIRAH BT. MOHAMED

EN. NOR AZMAN B. YUSOF
15 APR – 19 APR 16

PN. NOOR SHAHEEDA BT. AB RAZAK

PN. NOR SILAWATI BT. MISWAN
22 APR – 26 APR 17

PN. RUSNAINI BT. RAIS

PN. JAMILAH BT. BAHAROM
29 APR – 3 MEI 18

PN. ZALIHA BT. JOHARI

EN. ABDULLAH B. OMAR
6 MEI – 10 MEI 19

EN. MOHAMMAD FAIZOL B. MAT DIAH

PN. JAMALIAH BT. BUSTAMAM
13 MEI – 17 MEI 20

EN. MOHD HARIS SYAFIQ B. OTHMAN

PN. SOFURA BT. NUWAWI
20 MEI- 24 MEI 21

EN. MOHD ZULHELMI B. KADIRUN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
25 MEI- 9 JUN 22
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
PENGGAL KEDUA


PN. NUR FATINNA BT. MUHD ZAIDI
10 JUN- 14JUN 23

PN. NUR AINDA BT. ABDUL MAJID

PN. SITI SAFURA BT. ABDUL AZIZ
17 JUN – 21 JUN 24

GURU PPKI A
PN. SITI MARYAM BT. ABDUL MUTALIB
24 JUN – 28 JUN 25
GURU Z
PN. SITI NORLIZA BT. JAAFAR
1 JUL - 5 JUL 26
PN. ROSLINDA BT. SHARUDIN
PN. LINA BT. MOHAMED JADI
8 JUL - 12 JUL 27
EN. HASNOL ESHAM B. ABU HASSAN

EN. ISHAM B. ISMAIL
15 JUL - 19 JUL 28

CIK FATHIHA AINI BT. FAUZI
45

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

GURU X
22 JUL - 26 JUL 29
PN. NOR AZIAH BT. ABDUL AZIZ
PN. FARIDAH BT. ZINOL
29 JUL - 2 OGOS 30
PN. MUSLIMAH BT. SUBAHIR

PN.KYAIRANIAH BT. ABU HASSAN
5 OGOS– 9 OGOS 31

PN. SUZIANA BT. MOHD NOR

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
10 OGOS - 18 OGOS 32
CUTI PERTENGAHAN
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA PENGGAL KEDUA

PN. IBTISAM BT. MOHAMMAD
19 OGOS - 23 OGOS 33
PN. AZLIN BT. HAIRUDDIN

PN. ROMLAH BT. ABDUL MANAN
26 OGOS– 30 OGOS 34

PN. SITI AIDAWATI BT. ABDULLAH

EN. ZAHARUDIN B. AHMAD
2 SEPT – 6 SEPT 35
PN. NURUL HUSNA BT. JA’AFAR

EN. MOHD ARIF B. ISMAIL
17 SEPT – 20 SEPT 36
PN. NURAIDA BT. AZMI

23 SEPT- 27 SEPT 37 PN. ROZILAH BT. MOHAMED
PN. NUR AIN BT. KHALID

PN. NOR SYUHAILA BT. CHE DAUD
3O SEPT- 4 OKT 38
CIK LIM ENG YEE

PN. SITI HAZAR BT. ABDUL RAZAK
1 OKT – 5 OKT 39
PN. NOR HAMIRAH BT. MOHAMED

EN. NOR AZMAN B. YUSOF
7 OKT – 11 OKT 40

PN. NOOR SHAHEEDA BT. AB RAZAK

PN. NOR SILAWATI BT. MISWAN
14 OKT – 18 OKT 41

PN. RUSNAINI BT. RAIS
PN. JAMILAH BT. BAHAROM
21 OKT- 25 OKT 42
PN. ZALIHA BT. JOHARI

46

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019

43 EN. ABDULLAH B. OMAR
28 OKT - 1 NOV
EN. MOHAMMAD FAIZOL B. MAT DIAH

PN. JAMALIAH BT. BUSTAMAM
4 NOV – 8 NOV 44

EN. MOHD HARIS SYAFIQ B. OTHMAN

PN. SOFURA BT. NUWAWI
11 NOV – 15 NOV 45

EN. MOHD ZULHELMI B. KADIRUN

PN. NUR FATINNA BT. MUHD ZAIDI
18 NOV - 22 NOV 46

PN. NUR AINDA BT. ABDUL MAJID

CUTI AKHIR TAHUN
23 NOV - 31 DIS 47
CUTI AKHIR TAHUN
47

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
JADUAL BERTUGAS PROGRAM GURU PENYAYANG SMK JUASSEH 2019

TARIKH PERSONALIA 1 PERSONALIA 2
2 JAN - 4 JAN PN. SITI NORLIZA BT. JAAFAR PN. ROSLINDA BT. SHARUDIN
7 JAN - 11 JAN PN. LINA BT. MOHAMED JADI EN. HASNOL ESHAM B. ABU HASSAN
14 JAN - 18 JAN EN. ISHAM B. ISMAIL CIK FATHIHA AINI BT. FAUZI
21 JAN - 25 JAN GURU X PN. NOR AZIAH BT. ABDUL AZIZ
28 JAN – 1 FEB PN. FARIDAH BT. ZINOL PN. MUSLIMAH BT. SUBAHIR
4 FEB – 8 FEB PN.KYAIRANIAH BT. ABU HASSAN PN. SUZIANA BT. MOHD NOR
11 FEB – 15 FEB PN. IBTISAM BT. MOHAMMAD PN. AZLIN BT. HAIRUDDIN
18 FEB – 22 FEB PN. ROMLAH BT. ABDUL MANAN PN. SITI AIDAWATI BT. ABDULLAH
25 FEB – 1 MAC EN. ZAHARUDIN B. AHMAD PN. NURUL HUSNA BT. JA’AFAR
4 MAC – 8 MAC EN. MOHD ARIF B. ISMAIL PN. NURAIDA BT. AZMI
11 MAC – 15 MAC PN. ROZILAH BT. MOHAMED PN. NUR AIN BT. KHALID
18 MAC – 22 MAC PN. NOR SYUHAILA BT. CHE DAUD CIK LIM ENG YEE
1 APR – 5 APR PN. SITI HAZAR BT. ABDUL RAZAK PN. NOR HAMIRAH BT. MOHAMED
8 APR – 12 APR EN. NOR AZMAN B. YUSOF PN. NOOR SHAHEEDA BT. AB RAZAK
15 APR – 19 APR PN. NOR SILAWATI BT. MISWAN PN. RUSNAINI BT. RAIS
22 APR – 26 APR PN. JAMILAH BT. BAHAROM PN. ZALIHA BT. JOHARI
29 APR – 3 MEI EN. ABDULLAH B. OMAR EN. MOHAMMAD FAIZOL B. MAT DIAH
6 MEI – 10 MEI PN. JAMALIAH BT. BUSTAMAM EN. MOHD HARIS SYAFIQ B. OTHMAN
13 MEI- 17 MEI PN. SOFURA BT. NUWAWI EN. MOHD ZULHELMI B. KADIRUN
20 MEI- 24MEI PN. NUR FATINNA BT. MUHD ZAIDI PN. NUR AINDA BT. ABDUL MAJID
10 JUN –14 JUN PN. SITI SAFURA BT. ABDUL AZIZ GURU PPKI A
17 JUN –21 JUN PN. SITI MARYAM BT. ABDUL MUTALIB GURU Z
24 JUN – 28 JUN PN. SITI NORLIZA BT. JAAFAR PN. ROSLINDA BT. SHARUDIN
1 JUL - 5 JUL PN. LINA BT. MOHAMED JADI EN. HASNOL ESHAM B. ABU HASSAN
8 JUL - 12 JUL EN. ISHAM B. ISMAIL CIK FATHIHA AINI BT. FAUZI
15 JUL - 19 JUL GURU X PN. NOR AZIAH BT. ABDUL AZIZ
22 JUL - 26 JUL PN. FARIDAH BT. ZINOL PN. MUSLIMAH BT. SUBAHIR
29 JUL - 2 OGOS PN.KYAIRANIAH BT. ABU HASSAN PN. SUZIANA BT. MOHD NOR
5 OGOS– 9 OGOS PN. IBTISAM BT. MOHAMMAD PN. AZLIN BT. HAIRUDDIN
19 OGOS - 23 OGOS PN. ROMLAH BT. ABDUL MANAN PN. SITI AIDAWATI BT. ABDULLAH
26 OGOS– 30 OGOS EN. ZAHARUDIN B. AHMAD PN. NURUL HUSNA BT. JA’AFAR
2 SEPT – 6 SEPT EN. MOHD ARIF B. ISMAIL PN. NURAIDA BT. AZMI
9 SEPT – 13 SEPT PN. ROZILAH BT. MOHAMED PN. NUR AIN BT. KHALID
17 SEPT – 20 SEPT PN. NOR SYUHAILA BT. CHE DAUD CIK LIM ENG YEE
23 SEPT- 27 SEPT PN. SITI HAZAR BT. ABDUL RAZAK PN. NOR HAMIRAH BT. MOHAMED
30 SEPT – 4 OKT EN. NOR AZMAN B. YUSOF PN. NOOR SHAHEEDA BT. AB RAZAK
7 OKT – 11 OKT PN. NOR SILAWATI BT. MISWAN PN. RUSNAINI BT. RAIS
14 OKT – 18 OKT PN. JAMILAH BT. BAHAROM PN. ZALIHA BT. JOHARI
21 OKT- 25 OKT EN. ABDULLAH B. OMAR EN. MOHAMMAD FAIZOL B. MAT DIAH
28 OKT - 1 NOV PN. JAMALIAH BT. BUSTAMAM EN. MOHD HARIS SYAFIQ B. OTHMAN
4 NOV – 8 NOV PN. SOFURA BT. NUWAWI EN. MOHD ZULHELMI B. KADIRUN
11 NOV – 15 NOV PN. NUR FATINNA BT. MUHD ZAIDI PN. NUR AINDA BT. ABDUL MAJID
18 NOV - 22 NOV PN. SITI SAFURA BT. ABDUL AZIZ GURU PPKI A

48

MANUAL PENGURUSAN SMK JUASSEH 2019
KEM JURRASIC
PADANG

BENGKEL PERTANIAN PPKI

KANTIN


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUASSEH, 72500 JUASSEH, N.SEMBILAN DARUL KHUSUS
ARAS 4 STOR BILIK BESTARI SPM/PT3 BILIK LUXSYS BILIK SEJARAH TANGGA ARAS 3 TANGGA MAKMAL FIZIK MAKMAL SAINS TMA MAKMAL KIMIA TANGGA TANDAS MENARA YES 1BESTARINET
BLOK BERLIAN ARAS 3 STOR BILIK BAHASA BILIK PAI BILIK S/U PEPERIKSAAN TANGGA BLOK MUTIARA ARAS 2 TANGGA STUDIO MI'MAR SINAN (BILIK GKT) STOR 3 BILIK ERT TANGGA TANDASTANDAS TANDAS TANDAS ARAS 2 DEWAN SERI JUASSEH TANDAS TANGGA TANDAS TANDAS TANDAS GURU (P) TANDAS (P) ARAS 1 TANGGA BILIK SENI STOR 3 BENGKEL KHB TANGGA TANDAS
5 UKM PUSAT AKSES SEKOLAH ARAS 1 PPKI TANDAS TANGGA 4 UTM BILIK KAUNSELING BILIK PERSALINANPELAN SEKOLAH 2019 PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN BILIK TAYANG 5 UPM 5 USM 5 UTM DEWAN ABU BAKAR (PEPERIKSAAN) BILIK KOOP PORCH RAWATAN TANGGA LAMAN SMK JUASSEH BENGKEL MPV 4 USM 4 UPM STOR PEJABAT SEKOLAH PEJABAT ANJUNG SERI BUDI TANGGA DATARAN PERHIMPUNAN DATARAN LT. KOL. (B) MOHD NASIR B ABD. HADI WAKAF TAMAN MAKMAL KOMPUTER HERBA


1 USM 1 UPM 1 UKM MUSOLLA LOQMAN 4 UKM
STOR STOR ARAS 1 STOR SPBT GALERI SEKOLAH STOR SUKAN TANGGA SAL-CENTRE BILIK KOKURIKULUM BILIK KETUA BIDANG BILIK PERSALINAN


TANDAS TANDAS BILIK WUDUK LELAKI DAN PEREMPUAN ARAS 2 TANGGA TANDAS TANDAS GURU (L) ARAS 1 TANGGA BILIK CERDAS TANGGA TANDAS


BILIK ABM BILIK GURU TANDAS TANDAS (L) PENGAWAS BILIK MINDA


ARAS 4 ARAS 3 ARAS 2 ARAS 1 BLOK INTAN ARAS 3 STOR 3 USM 3 UPM 3 UKM TANGGA ARAS 4 ARAS 3 ARAS 2 ARAS 1 BLOK ZAMRUD ARAS 2 TANGGA KAMAR AT-TIRMIDZI (BILIK GERAKAN) MAKMAL SAINS TMR MAKMAL BIOLOGI TANGGA TANDASBLOK NILAM ARAS 4 STOR 2 USM 2 UPM 2 UKM TANGGA BLOK DELIMA ARAS 3 TANGGA B.MATH 1 PROBIM B/BTVV BILIK PBS MAKMAL BIOLOGI TANGGA TANDAS49


Click to View FlipBook Version