The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by peledesign17, 2019-01-01 03:45:11

קטלוג בת מצווה

‫קטלוג בת מצווה‬

‫א‪.‬ת‪ .‬החדש שדרות ת‪.‬ד‪[email protected] 08-6897785 08-6890215 615 .‬‬ ‫סתיודפוס‬

‫אילן ‪052-3537000‬‬

‫בס”ד‬

‫"למה נקרא מוריה‬ ‫דוגמא‬

‫בשהעמנלנחותשבשםבשמתהבחחימהווםמרהצלווהוהדיזטהוהמיבשנללכהש'יםבישתלתננוהוברשהש‪,‬ךתםא"תה(וזוףהבה‬ ‫‪1‬‬

‫מוריה שמחה הי"ו‬
‫ר)‬
‫באובלר(םח‪8‬וש‪1‬בבכתי‪"0‬זע‪2‬תט‪.‬לר‪1‬מהךבן‪1‬כ‪.‬חבנ‪7‬ששסס)נו"יןתבדא"והשבאריתעוה‪1‬השםבע‪0‬תרש”‪3‬בד‪:‬טישר‪8‬ועמ‪1‬יתעון"‬
‫"רַ בּוֹת בָ ּנוֹת עָ שׂוּ חָ יִ ל‪ ,‬וְ אַ תְ ּ עָ לִ ית עַ ל כֻ ּלָ ּנָ ה"‬
‫בשמחתנו‬ ‫לראותכם‬ ‫נשמח‬

‫שראל‬ ‫ואודיה‬ ‫אסף‬

‫דוגמא‬ ‫בס"ד‬

‫‪2‬‬ ‫בשבח והודיה לה‘ יתברך‬
‫הננו מתכבדים להזמינכם להשתתף בשמחת‬

‫בת המצווה של בתנו היקרה‬

‫אביגיל תחי'‬

‫שתתקיים אי“ה ביום שני‬
‫י"ג בחשון התשע“ט‬

‫‪ 22.10.2018‬בשעה ‪16:30‬‬

‫בחוף הים אשקלון‬

‫)מצד שמאל לחוף הנפרד(‬

‫נשמח לראותכם בין אורחינו‬

‫שי ושירן קריאף‬

‫והאחים‪ :‬יהודה‪ ,‬אחינועם‪ ,‬אבישג‪ ,‬אלישבע וישראל ציון‬

‫א‪.‬ת‪ .‬החדש שדרות ת‪.‬ד‪[email protected] 08-6897785 08-6890215 615 .‬‬ ‫סתיודפוס‬

‫אילן ‪052-3537000‬‬

‫בס“ד‬ ‫דוגמא‬

‫את חגיהגנתכםבתמוזהממנציוםוהלחשגולגבעתינומנוהיקרהלירז‬ ‫‪3‬‬

‫שתתבקיאיוםל‪8‬מ‪1‬איי‪2”“0‬ה‪.‬א‪6‬רבי‪0‬ב‪.‬וע‪9‬ם‪1‬עשובנלוישתעש“יהו'ב‪0‬רב‪3‬ו‪:‬תר‪9‬מ‪1‬וחיזילתשע“ח‬

‫נשמח לראותכם‬

‫האסחהייהםס‪:‬וראליייאםון‪,‬טהילהמילאי‪,‬ואאנשוגררידויגםיהא‬

‫אוריה ‪12‬‬ ‫הנכם מוזמנים לחגוג עמנו‬
‫את מסיבת בת המצווה של‬

‫בתנו היקרה‬

‫אוריה‬

‫דוגמא‪4‬‬ ‫באדר התשע“ח‬ ‫שתתקיים אי“ה ביום ראשון י"ז‬
‫”פנטזיה“ שדרות‬ ‫‪ 4.03.2018‬בשעה ‪ 19:30‬באולמי‬

‫נשמח לראותכם בין אורחינו‬
‫איתן ופנינה אור‬

‫האח‪ :‬אריאל‬

‫א‪.‬ת‪ .‬החדש שדרות ת‪.‬ד‪[email protected] 08-6897785 08-6890215 615 .‬‬ ‫סתיודפוס‬

‫אילן ‪052-3537000‬‬

‫בס"ד‬ ‫דוגמא‬

‫אתל'מסבישהסבנתיוכתתוןםקביהימתוםתזהשמאמינעי“צ“וםהוח‪,‬הלביבחושגשםולגערהבעבתי‪0‬מנע‪3‬נו‪:‬יו‪9‬הי‪1‬קרה‪13.06.2018‬שיראל חוגגת ‪12‬‬ ‫‪5‬‬

‫נששאמרחיב"לתרריאפשוארתאלכלםא‪7‬יבי‪3‬ר‪,‬ןותעאיולרםחא"ינבויב‬

‫אילנה ווהגאבחריאאייללבבאייב‬

‫דוגמא‪6‬‬ ‫בס”ד‬

‫הננו מתכבדים להזמינכם להשתתף‬
‫בשמחת בת המצווה של בתנו היקרה‬

‫תאיר‬

‫שתתקיים אי”ה ביום שלישי ב’ בשבט תשע”ט‬
‫‪ 08.01.2019‬בשעה ‪19:30‬‬

‫באולמי "ארבע עונות" קיבוץ ברור חיל‬

‫נשמח לראותכם בין אורחינו‬

‫סבטה ונתן שיטרית‬

‫א‪.‬ת‪ .‬החדש שדרות ת‪.‬ד‪[email protected] 08-6897785 08-6890215 615 .‬‬ ‫סתיודפוס‬

‫אילן ‪052-3537000‬‬

‫הננו מבתלרבגששמיללםבאלתהנהוזללמביונכבוכסש"רםבדתחנלולשהבמיוחקרתראההעובלתםמצווה‬ ‫דוגמא‬

‫אגם‬ ‫‪7‬‬

‫כ"טשבתסיתו‪8‬וקןי‪1‬יהם‪0‬תא‪2‬יש‪”.‬עה”‪6‬חב‪,‬י‪.0‬ובם‪2‬ש‪1‬עשהלי‪0‬ש‪3‬י‪19:‬‬
‫באולמי "אחוזת דניאל" נתיבות‬
‫נשמח לראותכם בין אורחינו‬
‫אילן וטלי אברג'ל‬

‫להשתתף במסיבת‬ ‫שמחים להזמינכן‬ ‫הננו‬ ‫בס"ד‬
‫בתנו היקרה‬ ‫בת המצווה של‬

‫פריאל נ"י‬
‫שתתקיים אי"ה ביום רביעי‪ ,‬י' בשבט התשע"ט‬
‫דוגמא‪8‬‬ ‫‪16.01.2019‬‬
‫מבאואודלמליר"אואתחכוןזתביןדניאוארל"חיננותיבות‬
‫‪19:30‬‬ ‫בשעה‬

‫נשמח‬
‫ההורים‪ :‬אלה ואדי מושייב‬

‫והאחים‪ :‬לירון‪ ,‬קורל ואיתי‬

‫א‪.‬ת‪ .‬החדש שדרות ת‪.‬ד‪[email protected] 08-6897785 08-6890215 615 .‬‬ ‫סתיודפוס‬

‫אילן ‪052-3537000‬‬

‫בס"דשירה‬ ‫"אין אדם שר‬ ‫דוגמא‬
‫וטוב‬ ‫שמחה‬ ‫אלא מתוך‬
‫לבב"‬ ‫רש"י ערכין י"א‬ ‫‪9‬‬

‫הנכם מוזמנים לשמוח ולהתרגש איתנושירה בת מצווה‬

‫יום שלי‪18‬שי‪0‬ה'‪2‬ב‪.‬כ‪1‬ס‪1‬ל‪.‬ו‪3‬ת‪1‬שע״ט‬

‫מתחם אירועים "אליבא" אופקים‬

‫ק‪0‬בל‪3‬ת‪ :‬פנ‪9‬י‪1‬ם‬

‫נשמח לראותכם בין אורחינו‬
‫וויהקאיחיוםמ‪ :‬נשוהעהאוייבגגלי‬

‫ההסעה תצא מהמתנ"ס בשעה ‪19:00‬‬

‫הזמינכםשלתחגתוגקיאייתםנואיא“תהמבסייובםתרבבתיהעימצווה ששנ ג‬ ‫בס"ד‬
‫י"ז בתשרי תשע“ט‬
‫דוגמא‪10‬‬ ‫תל בתנו היקרה‬ ‫אנו שמחים ל‬
‫‪ 26.09.2018‬בשעה ‪19:30‬‬

‫רומן ואנה אימנילוב‬

‫והאחים אילן וליאור‬

‫א‪.‬ת‪ .‬החדש שדרות ת‪.‬ד‪[email protected] 08-6897785 08-6890215 615 .‬‬ ‫סתיודפוס‬

‫אילן ‪052-3537000‬‬

‫את"זאנשהומהשיחבומתשםחבביעחתםשולהההוהמזהד'ציומבוינהסנג"היכדללםהש'הלליונחתבגשבותנגרמוךחעההימנקובור"הנטע‬ ‫דוגמא‬

‫‪0‬ש‪:3‬ת‪8‬ת‪-1‬קי‪0‬י‪:3‬ם"‪6‬בב‪"1‬ביהה‪0‬תפב‪:3‬ירבו‪8‬ישם‪1‬בית"ר‪,‬שחאימלששחוהי‪,‬ןתבוטתבס"ודתהשנהטהתתסבמחיד"תצצייור‪,‬ורתההששדעל"רבוונות‪5‬ת‪01‬ה‪.2‬כי‪12‬ת‪.‬ה‪27‬‬ ‫‪11‬‬

‫יצחבקו ואורחבלשמשחטהרית‬

‫הנכם מוזמנים לחגוג עמנו‬ ‫בס“ד‬
‫את מסיבת בת המצווה של בתנו‬
‫דוגמא‪12‬‬
‫אגם‬

‫שתתקיים אי“ה ביום רביעי‬
‫טז‘ בסיוון התשע“ו‬

‫‪ 22.06.2016‬בשעה ‪19:30‬‬
‫באולמי ”אחוזת רפאל“ שדרות‬

‫נשמח לראותכם בין אורחינו‬

‫חן‪ ,‬יוגב ושירה מבורך‬

‫א‪.‬ת‪ .‬החדש שדרות ת‪.‬ד‪[email protected] 08-6897785 08-6890215 615 .‬‬ ‫סתיודפוס‬

‫אילן ‪052-3537000‬‬

‫בס”ד‬ ‫דוגמא‬

‫בהשננמוחמתתבכתבדיהםמצלווהזהמישנלכםבתלנוהשהיתקתרףהליהי‬ ‫‪13‬‬

‫שתתקבייאום‪8‬ל‪1‬אמי‪0‬י”‪."2‬ה‪1‬תב‪1‬יה‪.‬ול‪6‬ם‪2‬איבשרנושיעעיי"הםח"‪0‬ב‪:3‬שכ‪9‬דס‪1‬רלוותתשע”ט‬

‫שונ ובשהלמאחוחורלותר‪:‬נאןוטתלאכזםרן‬

‫בס“ד‬

‫בשבח והודיה לה' יתברך‬
‫עמנו‬ ‫הנכם מוזמנים לחגוג‬
‫היקרה‬ ‫בתנו‬ ‫מסיבת בת המצווה של‬ ‫את‬

‫דוגמא‬ ‫תשע“ז‬ ‫אוריה‬
‫ו‘ טבת‬
‫‪14‬‬ ‫‪18:30‬‬ ‫רביעי‬ ‫שתתקיים אי“ה ביום‬
‫בשעה‬ ‫‪04.01.2017‬‬
‫ב"בית ביבי" ‪ -‬ישיבת ההסדר שדרות‬

‫נשמח לראותכם‬

‫שרון ושמעון קסלסי‬

‫א‪.‬ת‪ .‬החדש שדרות ת‪.‬ד‪[email protected] 08-6897785 08-6890215 615 .‬‬ ‫סתיודפוס‬

‫אילן ‪052-3537000‬‬

‫בס”ד‬ ‫דוגמא‬

‫ב השננמוחמתתבכתבדהימםצולוההזמישנלכבםתלנוה השיתקתרףהליהי‬ ‫‪15‬‬

‫שתת בקיאיום‪8‬לש‪1‬מואניוי‪0‬ב”‪2‬ה"ש‪.‬הלאת‪1‬מח‪1‬בוהח‪.‬וילור‪6‬לתו‪:‬ם‪2‬ראניןאבטרשוולנשיתאעעיכיז"הםםר"חן‪30‬בש‪:‬כד‪9‬סר‪1‬ולות תשע”ט‬

‫בלב מלא שמחה והודיה להשי"ת‬ ‫בס“ד‬
‫הננו שמחים להזמינכם‬
‫דוגמא‪16‬‬
‫לשמחת בת המצווה של בתנו היקרה‬

‫נועם‬

‫שתתקיים אי“ה ביום שלישי‬
‫ח‘ בסיוון התשע“ה‬
‫בשעה ‪18:30‬‬ ‫‪26.05.2015‬‬

‫ערים ‪ 21/8‬שדרות‬ ‫בבתינו רח' ברית‬

‫אשמח לראותכן‬

‫נועם‬

‫א‪.‬ת‪ .‬החדש שדרות ת‪.‬ד‪[email protected] 08-6897785 08-6890215 615 .‬‬ ‫סתיודפוס‬

‫אילן ‪052-3537000‬‬

‫שמחים לבהתזהמימנךצוולהחגושגלאיתנו את‬

‫ב"מסיבת בריכה"דוגמא מתן‬

‫*נימיודמבסנילוב‪7‬עץםמרמ‪1‬ינ‪.‬למהתכ‪:‬ששהן‪7‬שג‪.‬המו‪5‬יתו‪06‬עעחהתב‪8‬ר‪1‬ב‪1‬לקקמבביי‪9‬בירג‪4‬ב‪0‬שדוםא‪6‬שש‪0‬יו‪-:‬פץ‪3‬עתם‪0‬בתי‪2‬חו‪*5‬כוהתך‪0‬מהפםמגקו‪0‬ירבינמ‪3‬ישת*י‪:‬שלםענדיץ‪9‬זסמיבנוי‪1‬בלמהחועניםהבבמתגםשיםרןמה"ימעושכלש‪5‬מוחענה‪6‬עההיסם‪8‬ליזרמ‪1‬ב‪7‬ברבמב‪9‬גיכש‪41-‬אתדנ‪.‬ו‪0‬פ‪6‬פיך‪070‬ב‪:‬רתם‪.‬ח‪35‬רולךי‪200‬עהמחכז‪1‬גגבוהה"בגת‪...‬ש‪.‬איעתהנו‪719:30‬מתן‪1‬חוגגת בת מצווה‬

‫‪12‬‬

‫אנו שמחים להזמין אתכם להשתתף‬ ‫בס”ד‬
‫בחגיגת בת המצווה של‬

‫דוגמא‪18‬‬ ‫ליליה‬

‫שתתקיים אי”ה ביום חמישי ט"ז באלול התשע”ז‬
‫‪ 7.9.2017‬בשעה ‪19:00‬‬
‫בבריכת קיבוץ ברור חיל‬

‫נא להצטייד בבגד‪-‬ים ומגבת רחצה‬

‫נשמח לראותכם‬

‫אביגיל וליליה‬

‫נא לאשר הגעה בטלפון‪052-3916844 :‬‬

‫א‪.‬ת‪ .‬החדש שדרות ת‪.‬ד‪[email protected] 08-6897785 08-6890215 615 .‬‬ ‫סתיודפוס‬

‫אילן ‪052-3537000‬‬

‫שמכחיקךטםנפאהנתובאהלוייבהםתתזעוממבימניצרוווכוחםההדלששנתליחגםכו וגתעומליתהדה‪,‬נ‪:‬ות‬ ‫דוגמא‬

‫ליטל‬ ‫‪19‬‬

‫ביווהםנאשהרחמהיבבויחבםר‪:‬עירלייםרדכ‪7:‬נאיתו‪1‬מ‪.‬איתמ‪8‬לכ‪,‬כת‪.0‬לנםע"ו‪0‬ניבס‪3‬בינןילגבןבואינושכברתעננהחהןהיאנו‪0‬ל‪19:0‬‬

‫(יש להגיע עם בגד ים‪ ,‬מגבת והרבה מצב רוח טוב)‬
‫מליינכטאלל‪--‬א‪0‬ש‪29‬ר‪7‬ו‪1262‬ה‪1‬ג‪787‬ע‪44‬ת‪84‬כ‪55‬ם‪00‬‬

‫בס”ד‬

‫אתהנמכסיםבמתוזבמנתיםהמלצחווגוהגשעלמנובתנו‬

‫רות נינאל‬

‫שתתקיים אי”ה ביום חמישי‬

‫בבי‪7‬ת‪1‬ה‪0‬ככ"‪2‬נו‪.‬ס‪2‬ב‪1‬ת‪.‬כ‪4‬סא‪1‬להובבהתשתעששהעמ”‪0‬עוח‪3‬ן‪8:‬ק‪1‬סדור‬

‫נשמח לראותכם בין אורחינו‬
‫מריאנה ורומן‬

‫דוגמא‪20‬‬ ‫סתיודפוס‬

‫א‪.‬ת‪ .‬החדש שדרות ת‪.‬ד‪[email protected] 08-6897785 08-6890215 615 .‬‬ ‫אילן ‪052-3537000‬‬

‫דוגמא‬

‫‪21‬‬

‫בס”ד הֹוד ְו ָה ָדר ְל ָפ ָניו ֹעז ְו ִת ְפ ֶא ֶרת ְּב ִמ ְק ָּדׁשֹו"(תהילי‬‫ם צו' ו')‬‫"‬

‫בשבח והודיה לה’ יתברך‬
‫הננו מתכבדים להזמינכם להשתתף בשמחת‬

‫בת המצווה של בתנו היקרה‬

‫תחי'הדר‬

‫שתתקיים אי”ה ביום חמישי ב’ באלול התשע”ז‬

‫‪ 24.08.2017‬בשעה ‪19:30‬‬
‫ב"בית ביבי"‪ ,‬ישיבת ההסדר שדרות‬

‫נשמח לראותכם בין אורחינו‬

‫שי ויסכה סופר‬

‫דוגמא‪22‬‬ ‫בס”ד‬

‫אתהנמכסיםבמתוזבמנתיםהמלצחווגוהגשעלמנובתנו‬

‫שיר‬

‫שתתקיים אי”ה ביום חמישי‬
‫יב’ בכסלו התשע”ה‬

‫‪ 04.12.2014‬בשעה ‪19:30‬‬
‫באולמי “קזבלן” שדרות‬

‫נשמח לראותכם בין אורחינו‬
‫דינה ומשה לוי‬

‫האח דניאל‬

‫א‪.‬ת‪ .‬החדש שדרות ת‪.‬ד‪[email protected] 08-6897785 08-6890215 615 .‬‬ ‫סתיודפוס‬

‫אילן ‪052-3537000‬‬

‫דוגמא‬

‫‪23‬‬

‫בס“ד‬

‫בשבח והודיה לה‘ יתברך‬
‫הננו מתכבדים להזמינכם‬

‫להשתתף בשמחת‬
‫בת המצווה של בתנו היקרה‬

‫טוהר תחי'‬

‫שתתקיים אי“ה ביום רביעי כו‘ בחשוון תשע“ה‬
‫‪ 19.11.14‬בשעה ‪19:30‬‬

‫ב”בית ביבי“ ישיבת ההסדר‬
‫שדרות‬

‫נשמח לראותכם‬

‫בלהה וארז ממן‬

‫והאחים‬

‫דוגמא‬ ‫בס”ד‬

‫‪24‬‬ ‫הנכם מוזמנים לחגוג עמנו‬
‫את מסיבת בת המצווה של בתנו‬

‫שראל‬

‫שתתקיים אי”ה ביום שלישי‬
‫ה’ באדר ב' התשע”ו‬

‫‪ 15.03.2016‬בשעה ‪19:30‬‬
‫באולמי “בית האצולה” קרית גת‬

‫נשמח לראותכם בין אורחינו‬

‫יואל ונורית עווד‬

‫האחיות פזית שנהב ושילת‬

‫א‪.‬ת‪ .‬החדש שדרות ת‪.‬ד‪[email protected] 08-6897785 08-6890215 615 .‬‬ ‫סתיודפוס‬

‫אילן ‪052-3537000‬‬

‫דוגמא‬

‫‪25‬‬

‫בס”ד‬

‫דנית חוגגת ‪12‬‬

‫הננו מתכבדים להזמינכם להשתתף‬
‫בשמחת בת המצווה של בתנו היקרה‬
‫שתתקיים אי”ה ביום חמישי ב’ באלול תשע”ד‬

‫‪ 28.08.14‬בשעה ‪19:30‬‬
‫באולמי“הודיה” אופקים‬

‫נשמח לראותכם בין אורחינו‬

‫דוד וניקול כהן‬
‫והאח‪ :‬ירון‬

‫בס"ד‬

‫דוגמא‪26‬‬ ‫הנכם מוזמנים לחגיגת‬
‫בת המצווה של‬

‫רננה‪-‬רחל‬

‫שתתקיים בע"ה ביום חמישי ג' בניסן‬
‫)‪ (30.3‬בשעה ‪19:00‬‬
‫באולמי "אור שושן"‬

‫רח' טרומפלדור ‪ 8‬שדרות‬
‫בואו בשמחה!‬

‫משפחת אלבז‬

‫א‪.‬ת‪ .‬החדש שדרות ת‪.‬ד‪[email protected] 08-6897785 08-6890215 615 .‬‬ ‫סתיודפוס‬

‫אילן ‪052-3537000‬‬

‫בס"ד‬

‫דוגמא‬

‫‪27‬‬

‫חוגגתאבות מצרוןה‬
‫אי"אהנוביושםמחריאםשלון‪,‬הזהמ'ינבכאםדלרחאג'וגהאתישתנעו"ט‬

‫‪10.2.2019‬‬

‫בשעה ‪ ,19:30‬אולמי פה‪-‬פה נתיבותנשמח לראותכם‬
‫בן‪-‬חמו‬ ‫והאחיפם‪:‬זיאתדיור‪,‬סיאולשברן‪,‬‬

‫אלעד ואביחי‬

‫א‪.‬ת‪ .‬החדש שדרות ת‪.‬ד‪[email protected] 08-6897785 08-6890215 615 .‬‬ ‫סתיודפוס‬

‫אילן ‪052-3537000‬‬

‫בברכת‬
‫מזל טוב‬

‫א‪.‬ת‪ .‬החדש שדרות ת‪.‬ד‪[email protected] 08-6897785 08-6890215 615 .‬‬ ‫סתיודפוס‬

‫אילן ‪052-3537000‬‬


Click to View FlipBook Version